Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы


ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯбет4/9
Дата04.11.2016
өлшемі8,14 Mb.
#354
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В четверг, 31 января, в Астане состоялась коллегия Министерства образования и науки, на ней были обсуждены наиболее острые и актуальные вопросы.

Премьер-министр Казахстана Серик АХМЕТОВ поручил Министерству образования и науки в течение месяца разработать предложения по даль­нейшей оптимизации вузов в республике. А также затронул проблему выпуска казахстанскими вузами большого количества "специалистов" с низким уровнем знаний.

Министр образования и науки Казахстана Бакытжан ЖУМАГУІ10В в свою очередь пред­ложил ввести ответственность ректоров вузов за трудоустройство выпускников, в связи с тем что в стране растет число дипломированных безработ­ных.

По его мнению, ответственность за трудоустрой­ство выпускников также должно нести руководство колледжей и местных исполнительных органов, на территории которых действуют эти учебные заве­дения.

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дарига НАЗАРБАЕВА выступила с критикой по поводу низкой заработной платы отечественных педагогов, а также уравниловки в вопросах оплаты труда в казахстанских учебных заведениях.

"Новости-Казахстан"//Караван.-2013.-1 февраля.-С.5

23

А.Семченко, Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлері біліктілігін арттыратын Республикалық институт директорының оқу және әдістемелік жұмыстары жөніндегі орынбасары

Шетелдік мамандар көбірек тартылмақ

Мемлекеттік бағдарламаның басты бағыттарының бірі білім беру ұйымдарына электрондық оқыту жүйесін ендіру болып табылады. Электрондық оқыту жүйесін жалпы білім беретін мектеп, кәсіптік мектеп және колледждерге тиімді ендіру білім беру қызметкерлерінің ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолдану құзыреттілігіне байланысты. Бір сөзбен айтқанда, компьютерлік технологияларды қолдана алу мүмкіндігі

Білім беру ұйымдарының басшылары мен қызметкерлерінің компьютерлік сауаттылығын арттыру мақсатында «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтына (ББЖ КБАРИ) Білім және ғылым министрлігі тарапынан электрондық оқыту жүйесін енгізу бойынша біліктілікті арттыру курстарын өткізу тапсы­рылды. 2011-2012 жылдар аралығында институт 16 мыңға жуық білім беру ұйымдары қызметкерлерінің біліктілігін арттырды. Мемлекеттік қаражатты үнемдеу мақсатында оқыту жергілікті жерлерде өткізілді. Осыған қарамастан, ББЖ КБАРИ мамандары тарапынан курс үшін арнайы бағдарламалық құралдар дайындалды, әдістемелік құралдар мен оқу бағдарламалары үнемі жетілдіріліп отырады. Электрондық оқыту жүйесін ендірудің шетелдік тәжірибесі лекторларға оқыту мазмұнын жүзеге асыруға көмектеседі. 2011 және 2012 жылдары «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалдары және ББЖ КБАРИ өкілдерінің тобы «Керис» Корея ұлттық ашық универси­тетінде тәжірибеден өтті. Мұнда Оңтүстік Кореяның электрондық оқыту жүйесін білім беру ұйымдарына ендірудің мектеп басшыларына және мұғалімдерге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары жасалғандығын және бұл үдеріс үнемі жаңартылып отырылатындығы, тәжірибеге әріптестердің қызығушылығы жоғары екендігі ескерілді. ББЖ КБАРИ өкілдерінің бірінші сапарының нәтижесінде «Керис» орталығымен ынтымақтастықта жұмыс істеу келісімшарты жасалды. Келісімшарт аясында 2013 жылдың 22-24 қаңтарында өткен «NRENDSOFE-LEARNING» Халықаралық семинарға Корея ұлттық ашық университетінің профессоры, е-learning cтандарт және технологиялар бойынша халықаралық сарапшы Хан Тае-ин шақырылды. Семинарға Білім және ғылым министрлігінің қызметкерлері, «Өрлеу» БАҰО АҚ барлық филиалдарының, электрондық оқыту жобасы бойынша базалық мектептер, кәсіптік мектеп, колледж, жоғары оқу орындарының, республикалық ұйымдардың өкілдері қатысты. Профессор Хан Тае-ин Оңтүстік Корея және дүниежүзінде электрондық оқытудың даму бағыттары мен тенденциялары жөнінде ғылыми ақпарат берді. Дөңгелек үстел барысында Қазақстанның білім беру ұйымдарына электрондық оқы­ту жүйесін ендіру жөнінде, шешімді талап ететін мәселелер, электрондық оқыту жүйесін ендіруге жауапты ұйымдардың өзара қарым-қатынасына байланысты болашақ жоспарлар талқыланды. Сонымен қатар бейресми жағдайда семинар қатысушылары түрлі білім беру ұйымдарының өкілдерімен ғылыми және іскерлік қарым-қатынаста болып, электрондық оқытуды жүзеге асырудың озық тәжірибесімен алмасты.

Электрондық оқыту жобасы 2020 жылға дейін жоспарланған. Өткізілген халықаралық семинар әлемдік деңгейдегі мамандар шақырылған электрондық оқыту жүйесін енгізудің озық тәжірибесін таратуға арналған алғашқы тәжірибелік жұмыс болды. Болашақта «Өрлеу» БАҰО АҚ Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты Қазақстанның білім беру жүйесіне әлемдік деңгейдегі ақпараттық технологиялардың озық үлгілерін ендірудің тәжірибесімен алмасу және кеңес беру мақсатында шетелдік мамандарды тарту аясын кеңейту жұмыстарын жоспарлауда.

//Айқын.-2013.-1 ақпан.-5б.
24
Карлыгаш ЖУСУПБЕКОВА,

Образование без экспериментов
Перед педагогами стоит задача – повышать свой профессиональный уровень.

Об успехах в сфере образования и науки Казахстана и о задачах, стоящих перед ними, рассказал министр образовательного ведомства Бакытжан Жумагулов, выступая на расширенном заседании коллегии министерства. Давая анализ достижениям двух лет реализации госпрограммы по образованию, главный педагог страны отметил, что в отрасли произошли значительные изменения как в плане законодательства, так и идеологии, что позволило в 2012 году осуществить модернизацию и добиться значимых достижений. По словам главы ведомства, в практику внедрено более 40 принципиально новых базовых механизмов.

– Существенно продвинулись в мировой оценке Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ – по 11 из 14 показателей получен важный прирост, – не без гордости сообщил Б. Жумагулов.

По словам министра, за 2 года бюджет образования вырос в 1,6 раза – до 1,3 трлн тенге. Глава образовательного ведомства доложил премьер-министру Серику Ахметову о том, что в дошкольном воспитании благодаря программе «Балапан» вдвое увеличен охват детей – до 71,5 процента.

– В ближайшие 2 года по этому показателю мы приблизимся к уровню развитых стран (около 80%), а к 2020 году превзойдем его (100%), – оптимистично настроен министр образования.

Впрочем, премьер-министр Серик Ахметов поднял министру образования планку еще выше: обеспечить стопроцентный охват детей в ближайшие три года. Премьер-министр предложил министерству и акиматам стимулировать строительство новых детсадов, развивать сеть частных яслей, не забывая при этом о качестве воспитания: оно должно быть прогрессивным и ориентированным на развитие детского интеллекта.

А перед педагогами стоит задача – повышать свой профессиональный уровень. Как отметил Б. Жумагулов, в образовании сейчас идет коренное преобразование качественного состава педагогов. Созданы Центры педагогического мастерства, Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

– На их базе по лучшей мировой практике – методике Кембриджского университета – проводятся принципиально новые курсы повышения квалификации педагогов, – подчеркнул министр.

Глава образовательного ведомства также отметил, что успешно продолжается развитие проекта Е-learning. В 2011–2012 годах к проекту подключена 581 организация образования, из них школ – 527, организаций ТиПО – 54.

– К 2020 году запланирован охват 90 процентов школ страны, – отметил министр.По словам Б. Жумагулова, в техническом и профессиональном образовании за прошедший период удалось выстроить новую систему управления, что стало возможным благодаря привлечению зарубежных партнерских колледжей, анализу мировой методологии.

– Начато системное внедрение дуального обучения, Национальной квалификационной системы, обеспечивающей новое качество профессионального образования и подготовки кадров, – добавил глава ведомства.

Премьер-министр Серик Ахметов поддержал это начинание, заявив, что желательно активнее продвигать дуальное обучение, то есть теорию необходимо преподавать без отрыва от практики. Как с сожалением отметил глава правительства, сейчас выпускники ПТУ и колледжей не получают реальных практических навыков.

По словам С. Ахметова, в ближайшее время более чем в 100 колледжах будет внедрена дуальная система.

– Для решения сложившейся ситуации создан «Касипкор», в планах – организация еще 4 межрегиональных центров обучения по международным стандартам, – сообщил премьер-министр.

Бакытжан Жумагулов не без гордости сообщил, что в 2012 году в рейтингах мировых агентств приняли участие 20 вузов Казахстана, в

25

престижный рейтинг QS вошли 8 наших вузов. Кстати, теперь многие молодые казахстанцы, стремящиеся получить высшее образование, смогут осуществить свою мечту благодаря новой государственной накопительной системе.На коллегии Министерства образования выступила депутат мажилиса Парламента Дарига Назарбаева, заявив, что ситуация в среднем и дошкольном образовании, увы, оставляет желать лучшего.

– Детские сады переполнены, растет дефицит мест. Сегодня в листе ожидания – 362 тысячи детей. Статистика указывает на то, что в среднем спрос и далее будет расти примерно на 10 процентов в год, – отметила народная избранница.По ее мнению, необходимо в массовом порядке начать строительство детсадов. Дарига Назарбаева также сообщила, что каждая пятая школа в стране не имеет столовой или буфета, у 26 процентов школ нет спортзалов. Мажилисмен заметила, что из года в год пересматриваются учебные планы, уменьшается количество часов на одни предметы, увеличиваются – на другие, вводятся новые предметы.

– Такие эксперименты не всегда успешны и эффективны. Качества образовательному процессу они не добавляют, – заключила депутат.

Мажилисмен считает, что нужно сократить ненужные предметы, что позволит уменьшить нагрузку на учащихся и посвятить больше времени и средств специализации и подготовке к поступлению в вуз.

– В целом 25 процентов учебного плана вузов отведено общеобразовательным дисциплинам, которые можно было бы направить на специализацию, – резюмировала Дарига Назарбаева.

Парламентарий также говорила о том, что не систематизирована оплата труда директоров, воспитателей и учителей. По ее словам, труд педагогов оплачивается вне зависимости от числа учащихся.

Указала депутат и на ахиллесову пяту образовательной сферы – составление и издание школьных учебников, открыто заявив, что эта система абсолютно порочная и коррупционная.

– Нельзя, чтобы частные издательства занимались разработкой учебников, которые сами же потом будут печатать, и все за государственные деньги, – отметила Д. Назарбаева.

Подводя итоги заседания, премьер-министр Серик Ахметов поставил задачи перед руководством Минобразования, а именно – решить проблему нехватки кадров, развивать материальное обеспечение школ, прежде всего сельских, ликвидировать трехсменку в школах.

Отметил, что школьники должны начинать изучение английского языка с первого класса. В этом году должна быть внедрена система подушевого финансирования, а также продолжена оптимизация вузов.

По словам главы кабмина, сегодня необходимо развивать университетскую науку, готовить научные кадры. Он пообещал, что со стороны правительства будет оказана помощь в коммерциализации науки.

По его мнению, есть интересные инновационные проекты, которые нужно развивать. И для этого, сообщил С. Ахметов, в текущем году в эту сферу будет направлено более 50 миллиардов тенге.


//Страна и Мир.2013.-4 февраля.-С.3

26
Буркитбай АЯГАН, директор Института истории государства, член Национального совета РК, доктор исторических наук, профессор«Болашак» в истории страны

Научная стажировка в рамках программы «Болашак» в Нидерландах предоставляет нам прекрасную возможность найти ранее не публиковавшиеся материалы по истории Казахстана и внедрить их в научный оборот.

Обладание статусом ученого накладывает большой отпечаток на жизнь любого человека. Занятие наукой предполагает огромную ответственность, постоянное совершенствование своих умений, полную отдачу себя теме исследования. Писать историю молодого государства, которая творится на глазах, – дело весьма не простое. Было много сомнений, переживаний, научных исканий. Однако, оглядываясь на проделанную работу, могу с уверенностью сказать, что наш институт состоялся как авторитетное научное учреждение, известное своими трудами не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Сплоченным квалифицированным коллективом института подготовлено свыше 50 научных изданий, проведены три международные научные конференции, в которых приняли участие ученые из США, России, Франции, Австралии, Украины, Кыргызстана, Германии и других стран, налажены прочные контакты с казахстанскими историками и обществоведами, учеными из дальнего и ближнего зарубежья. Работа проделана немалая, но нельзя останавливаться на достигнутом.

В 2004 году мне удалось один месяц поработать в Гуверовском архиве. найден ряд ценных материалов, которые были использованы в моей монографии «Красные и черные», опубликованной по возвращении. Факты и материалы, обнаруженные в архиве, также звучали в публичных лекциях, научных статьях и выступлениях в СМИ. Однако одного месяца работы оказалось недостаточно для выявления и систематизирования имеющихся данных. Гуверовский архив содержит огромный массив документов, касающихся истории СССР и Казахстана.

Крайне важно и то, что в архиве имеются документы по истории коллективизации 30-х годов XX века в нашей республике. Проблема исследования начального этапа в истории Советского Союза и сталинского периода в истории Казахстана по сегодняшний день остается малоизученной темой. Актуальность проблемы обусловлена также тем, что многие материалы об антисталинской оппозиции и деятельности казахстанской интеллигенции были изъяты из архивов Казахстана и бывшего СССР. В архивах Европы имеется огромный пласт материалов – воспоминания инженеров, ученых о 30-х годах XX века, в том числе о голоде в Казахстане. Известно, что крупнейший историк XX века Роберт Конквест написал свой труд «Жатва скорби» на основе материалов, увезенных из СССР в архивы Германии. Большой фактический материал был обнаружен им и по Казахстану...

В ходе научной стажировки мне предстоит работа в архивах, научно-исследовательская деятельность и ознакомление с новыми европейскими исследовательскими методиками. Я был много наслышан о президентской программе «Болашак», она действительно глобальная и эффективная. Здесь и интеграция в мировое образовательное пространство, и подготовка для Казахстана управленцев нового поколения.

Прочитав объявление в Интернете о грантах международной программы

27

«Болашак», я подал заявку на участие в конкурсе. Также в нем участвовали молодые сотрудники института Рустем Кудайбергенов и Дарын Аманжолов, доцент Мадина Анафинова. Конкурс проходил в несколько этапов, тест на знание государственного языка, психологическое тестирование и собеседование с членами государственной комиссии. Все испытания проходили с соблюдением строгих правил, в доброжелательной и здоровой обстановке.Молодые претенденты смотрели на меня с удивлением. Кто-то воспринимал меня как члена комиссии, а некоторые видели во мне «болельщика» одного из претендентов. Однако наравне со всеми, без скидок, я успешно прошел все этапы конкурса. Большую помощь мне в этом оказали профессора из Королевства Нидерландов, любезно отправившие приглашение. Безмерная поддержка родных и коллег также стала заметной слагаемой успеха. Искренне благодарю всех этих людей.

Стипендия «Болашак» была учреждена постановлением Президента РК Нурсултана Назарбаева 5 ноября 1993 года. То есть осенью мы будем праздновать ее юбилей. Целью программы «Болашак» было получение качественного образования за рубежом и применение полученного опыта во благо Казахстана. Отбор будущих стипендиатов был очень строгим, принимались и другие меры, чтобы репутация «Болашака» оставалась на высоте.

На современном этапе реализации стипендии акцент делается на магистерские и докторские программы обучения, а также подготовку очень нужных стране специалистов технического и медицинского профиля. Стипендиаты имеют возможность обучения в 200 ведущих вузов мира. Как показывают исследования, выпускники «Болашака» очень востребованы. Большинство из них работают в государственных органах, в национальных компаниях и престижных университетах.

Улучшается с каждым годом не только отбор, но и реестр университетов, где учатся молодые казахстанцы. Полагаю, что совершенно справедливо стали допускать для участия в конкурсе и ученых. Известно, что для людей науки очень важны и общение, и обмен знаниями. Ознакомление с крупными научными центрами Европы, работа в архивах и введение в научный оборот скрытых от общественности данных – такие цели я ставлю перед собой.


// Казахстанская правдв.-2013.-5 февраля .-С.6

28

Білімді қоғам құруға INTEL көмектеседіЕліміздегі білім сапасын арттыру мақсатында ҚР Білім және ғылым министрлігі Intel корпорациясы- мен 2013-2015 жылдарга арналған келісімге қол қойды.

Қазақстанда қазір білім саласына ақпараттық технологияларды енгізудің жаңа кезеңі жүзеге асырылуда. Intel корпорациясы бүгінде әлемнің көптеген елдерінде оқытудың жаңа моделін - «1 оқушы: 1 компьютер» әдісін ұсынуда.

Айта кетсек, білім министрлігі Intel корпорациясымен 2008 жылдан бері ынтымақтастық жүргізіп келеді. Кор­порация бүған дейін Қазақстандағы он мектепке оқушыларға арналған 700 мобильді компьютер сыйлаған болатын.

//Класс Тайм.-2013.- 6 ақпан.- 2б.Қанат ҚАБДІЛ МӘЖИТ

Талап күшеймей, тәртіп орнамайды

Түйткілді мәселелер министрге де оңай тиіп жатқан жоқ

Үкімет жетекшісі Серік Ахметов пен Парламент депутаттарының, Президент Әкімшілігі өкілдері мен ЖОО басшыларының, сондай-ақ ғалымдар мен ұстаздардың қатысуымен өткен Білім және Ғылым министрлігінің кеңейтілген мәжілісі ұшақ апатынан қаза болған азаматтарды еске алумен басталды.

Басқосуда баяндама жасаған министр Бақытжан Жұмағұлов білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2012жылғы жүзеге асырылған шараларды қрытындылап, Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған Жолдауы аясында алдағы уақытта атқарылатын жұмыстарға тоқталды.

«Былтыр 149 университеттің 10-ы жабылды. Биыл біз сапасы көңіл көншітпейтін оқу орындарын біріктіреміз немесе жабамыз.»

Білім бір орында тұрмайды

Сала мамандары мәжілісте айтылған мәселелерге ой қосты

ҚР Білім және ғылым министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісі еліміздің түкпір- түкпірінен білім саласындағы мамандардың басын қосты. Мәжілістен түйген ой коп, әсіресе көңіл көншітетін жайттардың бірі - білім саласы бөлінген қаржыны игеру жағынан өзге салалардан оқ бойы озық келеді әрі бұл саланы қаржыландыру көлемдері де жылдан-жылға артып келеді.

Әйтсе де, отандық білім саласында әлі де күрделі мәселелер жетіп артылады. Сон- дықтан біз Білім министрлігінің алқа мәжілісінен кейін білім саласындағы бірқатар мамандарды да сөзге тарттық:

Әбілмәжін АМАНОВ, ЕҰУ, ақпараттық технология кәфедрасының меңгерушісі:

— Менің баса айтқым келіп отырғаны — мектептегі білім сапасының талапқа сай келмеуі. Мұғалімдер кадр жетіспегендіктен, география мамандығын бітіріп, тарихтан сабақ береді. Өзі қаламаған мамандыққа түсе салған жастарды көріп болашақтарына аландаймын. Нарықгың тамырын басып, өмірге, қоғамға қажетті мамандықтарды тандау әлі күнге дейін талапкерлерді ойландырмай отыр. Аттестаты мен ҰБТ қорытындысын ала сала жоғары балды талап ететін мамандықты тандап, мемлекетті грантқа түсе алмай, нәтижесінде әке-шешесінің қалтасына түсіп жүргендері.

Мектепте ғылыми жобаларға қатысып жүрген оқушылар ғана студент кезінде тандаған тақырыбы бойынша әрі қарай ізденеді. Олардың ішінде де мұғалімнің, мектептің көмегімен орын алып, оқуға кабылданып жатқандар бар. Ғылымға өз бетімен ұмтылып, жан-жақты ізденіп жатқандар аз. Бірақ қу шөппен ауыз сүрте беруге де болмайды. 2000 жылдардың басында алғаш магистранттарды оқуға қабылдайтын кезде біршама қиналдық. Себебі ол кезде ғылым жолына келуге ешкімнің құлқы болмады. Жылдан-жылға магистратура, докторантураға құжат тапсырып, байқауға қатысатындар саны ар­тып келеді. Осыған қарап ғылым саласы алдағы он жылда дамиды деген болжам жасап, сол жолда еңбектенетін боламыз.

29

Педагогтердің білімі көтерілді


Талант БӨЛЕЕВ, Тараз МПИ ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры:

- Бұл алқа мәжілісінің педагогика саласындағы шешімін таппай келе жатқан мәселелерге арналуының өзі жетістікке бір қадам. Білім, ғылым саласын жандандыру жолында қыруар қаржы бөлініп, түбегейлі өзгерістер орын алып жатыр. Мұндай бетбұрыстарға кез келген ел тәуекелі жетіп бара бермейді. Мәселен, 2012 жылы қабылданған ҚР «Ғылым туралы» Заңы ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеуде, ұлттық ғылыми жүйесінің жумыс істеуінің және оны дамытудың негізгі тетіктері мен қағидаттарын анықтап берді. Ғылым өз кезегінде білімді, экономиканы, әлеумет саласын жақсартады. Сонымен қатар, республика шеңберінде педагогтердің беделін көтеру шаралары өз нәтижесін бере бастады. Бұл педагогтердің өзара тәжірибе алмасуына, салаға жастарды қызықтыруға, бәсекелестікке бастайды. Ұстаздардың жалақы мөлшерінің артуы олардың материалдық жағдайын жақсартуға көмектеседі. Мемлекеттік стандартңа сай жу­мыс істей алмайтын ЖОО-лар санын қысқарту мәселесі де өзекті. Біздің оқу орны педагогика саласына маман даярлағанымен, педагогтың біліктілігін бір мезетте қалыптастыра алмайды. Президент Жарлығына сәйкес мамандандырылған бес педагогикалық оқу орнын ашу қолға алынғанымен, олардың студенттерді магистратурада оқытуға мумкіндіктері жоқ. Дәл осы педагогикалық оқу орындарында болашақ мұғалімдерді, оқытушыларды даярлайтын мамандар бар.Қанат ҚАБДІЛ МӘЖИТ

Бейіндік оқытуға көшеміз

Астанада Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың төрағалығымен орта білім беру жуйесін жетілдіру мәселелері бойынша үйлестіру кеңесінің отырысы өтті.Еліміздегі 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәикес, Қазакстан таяу болашакта бейіндік оқыту жүйесіне көшеді. Бұл іс 12 жылдық білім беру аясында жүзеге асырылады. Мақсатқа жету үшін БҒМ жаңа жүйенің тұжырымдамалық негізін калап, облыстарда мектептерді бейімдеу картасын құрды және «Бейіндік мектеп» нормативтік базасын әзірледі.

Осы арқылы мектеп түлектеріне қойылатын нарық талаптары мен білім беру деңгейлері сабақтастығының тиімді тұстары аныктады. Отырысқа қатысушылар еліміздің әлеуметтік-экономикалық өсуіндегі жаңа бағыттарға сәйкес, орта мектеп түлектерін дайындау сапасы мен олардың болашақ мамандық таңдауда дұрыс шешім қабылдауға деген талаптардың күшейгенін тілге тиек етіп, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сыныптарындағы оқу сапасы бейіндік дифференцияға негізделуі тиіс екенін жеткізді. Олардың айтуынша, бейіндік оқыту білім берудің сапасын арттырып қана қоймай, жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің дамуындағы маңызды мәселелерді шешеді.

Айтпақшы, басқосу барысында үйлестіру кеңесінің алдағы жұмыс жоспары да ой елегінен өткізілді. Ма мандар 2020 жылға дейінгі білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру үшін бейіндік оқытуды, білім берудегі көптілділікті, орта білімдегі жан басын қаржыландыруды және педагогикалық кадрларды қайта даярлау жұмыстарын бақылап отыру қажеттігін атап өрсетіп: «Міндеттер мінсіз атқарылғанда ғана нақты нәтижеге жетеміз», деді.
//Класс Тайм.-2013.-6 ақпан.- 3б

30

Обучение для будущего

Министерство образования и науки Республики Казахстан и корпорация Intel подписали Соглашение о намерениях в сфере развития образования, определяющее стратегию и на­правления совместной работы на 2013-2015 гг. Основные по­ложения соглашения разраба­тывались совместно с рабочей группой по проекту "Система электронного обучения" и включают создание центров компетенции, развитие элек­тронного образовательного контента и программ по обу­чению учителей современным методикам преподавания в ИКТ-насыщенной среде.

Корпорация Intel имеет боль­шой опыт по внедрению со­временной модели обучения "1 ученик - 1 компьютер" в разных странах мира. Это комплексный подход по внедрению модели электронного обучения, вклю­чающий четыре неотъемлемые составляющие: технологические решения, обеспечивающие мобильность ученика и учителя; доступное, высокоскоростное Интернет-соединение; цифро­вые образовательные ресурсы и профессиональное развитие учителей.

В планах будущего сотрудниче­ства намечено создание центров компетенции по внедрению элек­тронной среды обучения и ис­пользованию методик проектной деятельности в учебном процес­се. Для оказания учителям регу­лярной методической поддержки, обмена опытом и сопровождения учебного процесса предлагается создание профессионального сетевого сообщества учителей и педагогических работников в интернет-пространстве РК. Министерство образования и науки РК и корпорация Intel успешно сотрудничают по созда­нию электронной среды обучения с 2008 года. Корпорация Intel по­дарила 700 мобильных компью­теров для школьников Classmate PC (СМРС) десяти казахстанским школам с последующим раз­витием и внедрением пилотных проектов согласно казахстанским стандартам. Более 10 000 учите­лей повысили квалификацию в рамках образовательных про­грамм Intel, ряд курсов программы Intel® "Обучение для будущего" - переведены и локализованы на казахский язык, разворачивается система дистанционного обучения и сетевые конкурсы программы.

Отзывы учителей говорят сами за себя. "Курс для тьюторов "Образовательная модель "1 ученик - 1 компьютер" показал мне возможности использования новых проектных образователь­ных технологий, а также дал мне навыки работы с различными интернет-ресурсами, - отметила Айжан АХМЕТОВА, учитель физики специализированной школы-лицея для одаренных детей № 92 г. Алматы. – Я считаю, данный курс поможет педагогам постепенно избав­ляться от традиционных методик обучения".

"Многое изменилось и во взгляде на собственную обра­зовательную деятельность: для меня проект - один из методов активизировать детей на уроках, привлечь их к изучению моего предмета - математики, а самое главное - я другими глазами посмотрела на оценивание. Ока­зывается, это можно делать со­вершенно по-другому", - говорит Елена ЛОЦМАНОВА, учитель математики гимназии № 9 г. Караганды.

Корпорация Intel ппанирует и дальше оказывать всемерное содействие в сфере информати­зации образования Республики Казахстан.

Пресс-служба МОН //Класс Тайм.-2013.- 6 февраля.-С.2

31


Каталог: ntb -> doc
doc -> Қазақстандағы жоғары білім
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан -2050 стратегиясы
doc -> Ғылыми техникалық кітапхана анықтама библиографиялық және Әдістемелік бөлім білім және ғылым
doc -> Қазақ поэзиясының дүлділі
doc -> ҚОРҚыт ата атындағы
doc -> Қалыптасқан қазақстан 2050 стратегиясы
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы
doc -> Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы нұрлан темірбеков, Д. Серікбаев атындағы ШҚмту ректоры, профессор. Айқын да жарқын бағдарлама
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан -2050 стратегиясы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет