«Мәдениеттану» пәні бойыншабет1/19
Дата12.09.2023
өлшемі357,5 Kb.
#180802
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Байланысты:
«М дениеттану» п ні бойынша (1)
Дневник Учебная практика 2023 (1) (копия), Реферат тақырыбы Ежелгі Қазақстан аумағындағы архаикалық мәде

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Bolashaq» академиясы» жеке меншік мекемесі

Жалпы білім беретін кафедрасы


Бекітілген
ОӘЖ бойынша проректор
_________ У.Т. Киреева
«___» ________ 20___ ж.

«Мәдениеттану»

пәні бойынша


Барлық білім беру бағдармаларына арналған


SYLLABUS
курс: 1

семестр: 2


кредит саны: 2


Қарағанды 2019
Құрастырған:
т.ғ.к., доцент Касенов Еламан Балтаевич
г.ғ.м., аға оқытушы Косманова Асель Бейсенгазыкызы
«___» ________ 20__ ж. Хаттама № _________ Syllabus кафедра отырысында қарастырылған және ұсынылған
Кафедра меңгерушісі _________________ Т.А.Ә
(қолы)

«___» ________ 20__ ж. Хаттама №____________ Syllabus оқу-әдістемелік кеңес отырысында бекітілген1. Пәннің типтік оқу жоспары (қосымша 1)
Оқу жоспарының көшірмесі


Курс

Семестр

ECTS кредиттері

аудиторлық сағат

өзіндік жұмысОқу мерзімі

дәрістер

семинарлық (практикалық)

зертханалық

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

4

1

2

2

15

15

-

15

15

60

Емтихан
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ АТАУЫ

дәрістер

семинарлық (практикалық)

зертханалық

СОӨЖ

СӨЖ

1 апта

Мәдениет морфологиясы

1

1

-

1

1

2 апта

Мәдениет тілі

1

1

-

1

1

3 апта

Мәдениет семиотикасы

1

1

-

1

1

4 апта

Мәдениет анатомиясы

1

1

-

1

1

5 апта

Қазақстан көшпелілерінің мәдениеті

1

1

-

1

1

6 апта

Арғытүркілердің мәдени мұрасы

1

1

-

1

1

7 апта

Орталық Азияның ортағасырлық мәдениеті

1

1

-

1

1

8 апта

Түркілердің мәдени мұрасы

1

1

-

1

1

9 апта

Қазақ мәдениетінің қалыптасуы

1

1

-

1

1

10 апта

XVIII ғ. – ХIХ ғ. соңы аралығындағы қазақ мәдениеті

1

1

-

1

1

11 апта

ХХ ғасырдағы қазақ мәдениеті

1

1

-

1

1

12 апта

Қазіргі әлемдік үдерістер аясындағы қазақ мәдениеті

1

1

-

1

1

13 апта

Жаһандану аясындағы қазақ мәдениеті

1

1

-

1

1

14 апта

Қазақстанның мәдени саясаты

1

1

-

1

1

15 апта

«Мәдени мұра» Мемлекеттік Бағдарламасы

1

1

-

1

1
Барлығы:

15

15
15

15

Ескерту: 1 академиялық кредит = 30 академиялық сағат
Барлығы: 60 академиялық сағат
2. Оқытушы туралы мәліметтер
Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Касенов Еламан Балтаевич
elaman_kasenov@mail.ru
Гуманитарлық ғылымдардың магистрі, аға оқытушы Косманова Асель Бейсенгазыкызы
Kosmanova_81@ mail.ru
Жалпы білім беретін пәндер кафедрасы – Ленина 17, 306 кабинет


3 Пререквизиттері: Қазақстан қазіргі заман тарихы, Саясаттану, Психология


4 Постреквизиттері: «Мәдениеттану» пәнін зерделеу кезінде алынған білімдер «Философия», «Құқық негіздері» пәндерін меңгеру кезінде пайдаланылады.


5. Пәннің сипаттамасы: мақсаты мен міндеттері.
Пәннің сипаттамасы
1. Осы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін әлеуметтік-саяси білімдер модулінің үлгілік оқу бағдарламасы (әрі қарай – бағдарлама) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 5-2) тармақшасына сәйкес әзірленді және оқытудың мақсатын, міндеттерін, құрылымын, мазмұнын, әдістерін және технологияларын айқындайды.
2. Осы бағдарлама әрқайсысысының өз пәні, терминологиясы мен зерттеу әдістері бар төрт ғылыми пәнді – әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияны оқытуды көздейді. Аталған ғылыми пәндер арасындағы өзара әрекет ақпараттық толықтыру; біріктіру; осы пәндердің зерттеу ыңғайларының әдістемелік тұтастығы; нәтижеге бағытталған оқыту әдістемесінің жалпылығы; қалыптасқан қабілеттер ретінде нәтижелер типологиясын біртұтас жүйелік көрсету ұстанымдары негізінде жүзеге асырылады.
3. Әлеуметтік және саяси білімдер тұрғысынан бұл бағдарламаның ұзақтығы жоғары білім берудің білім беру бағдарламасының құрылымына сәйкес 240 академиялық сағатты (8 академиялық кредитті) құрайды.
Пәннің мақсаты
Бағдарламаның мақсаты – «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананың жаңғыруы» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу мәнмәтінінде (контекстінде) білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру болып табылады.
Пәннің міндеттері
1) негізгі әлеуметтанулық, саяси, гуманитарлық ұғымдарды, қоғам мен оның кіші жүйелерін зерттеуге арналған теориялар мен тәсілдерді меңгеру;
2) қазіргі қоғамның және оның әлеуметтік институттарының жұмыс істеуінің негізгі принциптері туралы идеяларды қалыптастыру;
3) заманауи қоғамның әлеуметтік мәселелерін сипаттау және талдау дағдыларын дамыту, әлеуметтік процестер мен механизмдердің мәнін өзара байланысын қалыптастыру;
4) студенттердің әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ақпараталудың негізгі көздері мен әдістерін игеру;
5) әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық білімді кәсіптік қызметте пайдалану дағдыларын үйрету;
6) сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру және оны практикада қолдану мүмкіндігі.
Оқыту нәтижелері (пәндік және пәннен тыс құзіреттілік)
Бағдарламаны меңгеру қорытындысы бойынша білім алушы келесі оқу нәтижелеріне ие болады:
оқу пәнінің модулін құрайтын барлық ғылымдар саласының (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік білімін түсіндіре және жеткізе алуы (ұғым, ой, теория);
1) әлеуметтік-саяси модуль пәнінің базалық ілім жүйелерінде біріктіру үдерістерінің өнімі ретінде қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын түсіндіру;
2) нақты оқу пәні мен модуль пәнінің мәнмәтінінің өзара әрекеттесу нәтижесінде ғылыми әдістер мен зерттеу тәсілдерін пайдалана білу;
3) оқытылатын пәннің аясында ғылыми ой мен теория мазмұны негізінде әртүрлі саладағы әлеуметтік қарым-қатынастың жағдайын түсіндіру;
4) әлеуметтік және тұлғаралық қатынастар, тіл, мәдениет, саяси бағдарламалар, қазақ қоғамының әртүрлі кезеңде дамуы туралы ақпаратты нақтылау және негіздеу;
5) қазақстандық қоғамда жаңарудағы әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың мәнмәтінінде олардың рөлінің ерекшеліктеріне талдау жасай алу;
6) қазақстандық қоғамдағы этикалық және құқықтық нормалар, қоғамдық, іскерлік, мәдени құндылықтар жүйесіне тең келетін түрлі қарым-қатынастағы әртүрлі жағдайларды сараптау;
7) нақты мәселелерді талдау үшін әдіснамалық таңдауды негіздеу және қоғамды зерттеудің әртүрлі жолдарын айыра білу;
8) ғылымның әлеуметтік-гуманитарлық түрі немесе басқа да ғылымдар саласында қоғамдағы нақты жағдай қатынасын бағалау, болатын қауіп-қатерді ескере отырып оның даму болашағын жобалай алу;
9) кәсіби әлеуметтегі, сонымен қатар, қоғамдағы шиеленістерді шешуде бағдарламалар жасай алу;
10) түрлі қарым-қатынас аясында зерттеу жобалық қызметтерін жүзеге асыра алу, қоғамдық бағалы ілімді түрлендіру (генерациялау), оны жобалау;
11) әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дұрыс білдіре
және дәлелді түрде қорғай білу.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет