Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет42/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   63
Мырзалиев бухгаотерлік

 2 
есеп
 
      
Банктегі
 
есеп
 
айырысу
 
шотында
 231068 
теңге
 
ақша
 
бар

Есеп
 
айырысу
 
шотына
 
алушылардан
 6288214 
теңге
 
мөлшерінде
 
ақша
 
қаражаттары
 
келіп
 
түсті
.       
     
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 
жасалған
 
төлемдер

банк
 
қызметтеріне
 1238 
теңге

жеткізушілерге
 
жіберген
 
тауарлар

орындаған
 
жұмыстар
 
үшін
 
3868720 
теңге

кəсіпорынның
 
кассасына
 
берілген
 
ақша
 745600 
теңге

 
МСИ
-
на
 
персоналдың
 
еңбек
 
ақысынан
 
төленген
 
табыс
 
салығы
  
19183 
теңге

жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорына
 
аударылған
 
төлемдер
 
167340 
теңге

МСИ
-
на
 
төленген
 
ҚҚС
-
ы
 848315 
теңге

банктердің
 
қайтарылған
 
несиелері
 367850 
теңге

төленген
 
əлеуметтік
 
салық
 
189730 
теңге

төленген
 
мүлік
 
салығы
 9378 
теңге

қоршаған
 
ортаны
 
ластағаны
 
үшін
 
төленген
 
төлемдер
 18048 
теңге

МСИ
-
на
 
төленген
 
айыппұлдар
 15736 
теңге

жергілікті
 
музыка
 
мектебіне
 
берілген
 
қайырымдылық
 
жəрдемі
 40000 
теңге

        
Есеп
 
регистрін
 
дұрыс
 
жасап
 
жəне
 
көрсетілген
 
өзара
 
есеп
 
айырысудан
 
соң
 
есеп
 
айырысу
 
шотындағы
 
ақша
 
қаражаттарының
 
қалдығын
 
анықтаңыз

 

 3 
есеп
 
Акционерлік
 
қоғамда
 
əкімшілік
-
басқару
 
персоналының
 
еңбек
 
ақысы
 96848 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді

Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 
банктің
 
қызметтері
 
үшін
 2746 
теңге
 
төленді

Əкімшілік
-
басқару
 
персоналының
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 
əлеуметтік
 
салық
 18304 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді

Əкімшілік
-
басқару
 
персоналының
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 
əлеуметтік
 
қамсыздандыруға
 1453 
теңге
 
есептелді

Жер
 
салығы
 
бойынша
 23476 
теңге
 
есептелді

Мүлік
 
салығы
 
бойынша
 19089 
теңге
 
есептелді

Көлік
 
құралдарына
 
салық
 9877 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді

Қоршаған
 
ортаны
 
ластағаны
 
үшін
 
төлемдер
 13407 
теңге
 
болды

Бұл
 
шығыстар
 
шығындардың
 
қай
 
түріне
 
жататынын
 
анықтап

қажетті
 
шот
 
бойынша
 
есеп
 
регистрін
 
құрыңыз
 
жəне
 
ол
 

571 


 
27
«
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабылатын
 
соманы
 
есептеп
 
шығыңыз

 

 4 
есеп
 
Кəсіпорын
 
жыл
 
ішінде
 3749565 
теңге
 
мөлшерінде
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 
алды

Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
шығындардың
 
сомасы
 3576438 
теңгеге
 
тең

Салық
 
есебі
 
бойынша
 
шегерулер
 
сомасы
 3421749 
теңгеге
 
тең

Кəсіпорын
 
бір
 
жылда
 
МСИ
-
на
 48745 
теңге
 
мөлшерде
 
айыппұлдар
 
мен
 
өсім
 
төледі

жергілікті
 
мектепке
 50000 
теңге
 
көлемінде
 
демеушілік
 
жəрдемін
 
берді

Қаржылық
 
жəне
 
салық
 
есептері
 
бойынша
 
жиынтық
 
табыстардың
 
мөлшерін
 
есептеп
 
шығып

оларды
 
салыстырыңыз
 
жəне
 
бөлінбеген
 
табыстың
 (
жабылмаған
 
залалдың

мөлшерін
 
анықтаңыз
.  
 
               
IV. 
Сақтандыру
 
ісі
 
мен
 
инвестициялық
 
қызметтегі
   
бухгалтерлік
 
есеп
  
 
«
Сенім
» 
сақтандыру
 
компаниясының
 
реквизитттері

 
СТТН
 

 582000039423.  
Түркістандағы
  «
Наурыз
» 
банкіде
 
000401806 
есеп
 
айырысу
 
шоты
 
бар

Кəсіпорынның
 
мекен
-
жайы

Түркістан
 
қаласы
  
Байбурт
 
көшесі
  

 25 
үй

Директоры
 – 
Мұтанов
 
Б
.
Ю

Бас
 
бухгалтері
 – 
Молдахметова
 
А
.
М

 
Кəсіпорын
 
сақтандыру
 
ісі
 
жəне
 
инвестициялық
 
қызметпен
 
айналысады

Өзінің
 
қызметін
 
биыл
 
бастады

Қазіргі
 
уақытқа
 
оның
 
балансында
 
негізгі
 
құралдар
 
жоқ

Кеңсе
 
үшін
 
басқа
 
үй
 
жалдауда

 
I.
 
Кəсіпорын
 
өзінің
 
қызметін
 
биыл
 
бастағандығынан
 
кіріспе
 
балансы
 
нөльге
 
тең
 
болады

 
II. 
2003 
жылы
 
кəсіпорында
 
төмендегі
 
қаржы
 
жəне
 
шаруашылық
 
операциялары
 
жасалды

1)
 
 
Кəсіпорында
 
бағалы
 
қағаздарды
 
сатып
 
алу
 
үшін
 800000 
теңге
 
мөлшерінде
 
ақша
 
қаражаттары
 
салынды
 (
қатысушылардың
 
келісім
 
шарттары
 
бойынша
). 
2)
 
Кассаға
 
сақтандыру
 
жарналары
 1200000 
теңге
 
мөлшерінде
 
келіп
 
түсті
 (
сақтандырудың
 
келісім
 
шарттары
 
бойынша
). 


 
28
3)
 
Сатып
 
алу
 
құны
 
бойынша
 800000 
теңгеге
 
акциялар
 
сатып
 
алынды
 
(
акциялар
 
реестрі
 
бойынша
). 
4)
 
Заңмен
 
бекітілген
 
мөлшерден
 800000 
теңгеге
 
артық
 
құрылтай
 
құжаттарымен
 
бектілген
 
сомада
 
қаржылар
 
есептелді
  (
құрылтай
 
құжаттары
 
мен
 
есептер
 
бойынша
). 
5)
 
Брокерлердің
 
еңбек
 
ақысы
  310000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 
(
есептер
 
мен
 
контракттар
 
бойынша
). 
6)
 
Əкімшілік
-
басқару
 
персоналының
    (
ƏБП

еңбек
 
ақысы
 150000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
есептер
 
мен
 
табельдер
 
бойынша
). 
7)
 
Жеке
 
тұлғалардан
 
табыс
 
салығы
 22600 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 
(
есептер
 
бойынша
). 
8)
 
ƏБП
-
ң
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 28350 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
9)
 
ƏБП
-
ң
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 2250 
теңге
 
əлеуметтік
 
қамсыздандыруға
 
қаржылар
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
10)
 
Жалпы
 
еңбек
 
ақы
 
қорынан
 
жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорына
 46000 
теңге
 
төлемдер
 
ұсталды
 (
есептелді
) (
есептер
 
бойынша
). 
11)
 
Брокерлердің
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 58590 
теңге
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
12)
 
Брокерлердің
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 4650 
теңге
 
сомада
 
əлеуметтік
 
қамсыздандыруға
 
қаржылар
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
13)
 
Жеткізушіден
 12000 
теңгеге
 
электр
 
қуаты
 
сатып
 
алынды
  (
шот
-
фактура
 
бойынша
). 
14)
 
Сатып
 
алынған
 
ресурстар

материалдар
 
бойынша
 
өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
-
ы
  1920 
теңге
 
құрайды
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
15)
 
Сатып
 
алынған
 
электр
 
қуатының
 
құнын
 
шығындардың
 
өзіндік
 
құнына
  13920 
теңге
 
мөлшерінде
 
апарылды
  (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
16)
 
ҚҚС
-
ы
 
бойынша
 
шығындардың
 
өтелуге
 
тиіс
 
құны
 
материалдардың
 
құнына
 1920 
теңге
 
сомада
 
апарылды
  (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
17)
 
Жеткізушіден
 
кеңсе
 
тауарлары
 5000 
теңге
 
мөлшерінде
 
келіп
 
түсті
 
(
жүкқұжаттар
 
бойынша
). 
18)
 
Сатып
 
алынған
 
тауарлар

материалдар
 
бойынша
 
өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
-
ы
  800 
теңгеге
 
тең
 (
шот
-
фактуралар
). 
19)
 
Кеңсе
 
тауарлардың
 
жалпы
 
құны
 5800 
теңгеде
 
қызметтердің
 
өзіндік
 
құнына
 
апарылды
 (
жүкқұжаты
 
бойынша
). 
20)
 
ҚҚС
-
ы
 
бойынша
 
өтелуге
 
тиіс
 
құны
 800 
теңге
 
мөлшерінде
 
пайдаланылған
 
материалдардың
 
құнына
 
апарылды
  (
шот
-
фактура
 
бойынша
). 


 
29
21)
 
Жеткізушілерге
 
алынған
 
тауарлар

қызметтер
 
үшін
 19720 
теңге
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
төленді
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
22)
 
Жеке
 
тұлғадан
 4000 
теңгеге
 
құрылыс
 
материалдары
 
сатып
 
алынды
 
(
сатып
 
алу
 
актісі
 
бойынша
). 
23)
 
Жеке
 
тұлғадан
 
төлем
 
көзінен
 200 
теңге
 
мөлшерінде
 
табыс
 
салығы
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
24)
 
Шаруашылық
 
мұқтаждықтар
 
үшін
 30000 
теңге
 
есепті
 
тұлғаларға
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
берілді
 (
шығыс
 
кассалық
 
ордерлер
 
бойынша
). 
25)
 
Сатып
 
алынған
 
құрылыс
 
материалдардың
 
құны
 4000 
теңгеге
  
жұмыстарды
 
өткізу
 
бойынша
 
шығыстарға
 (
жарнама
 
тақтасын
 
істеу
 
үшін

апарылды
 (
есептер
 
бойынша
). 
26)
 
Іссапар
 
шығыстарының
 
құны
 20000 
теңге
 
мөлшерінде
 
шығындардың
 
өзіндік
 
құнына
 
апарылады
  (
аванс
 
есептері
 
бойынша
). 
27)
 
Есептелетін
 
сақтандыру
 
төлемдерінің
 
мөлшері
 440000 
теңге
 
мөлшерінде
 
анықталды
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
28)
 
Есептелген
 
сақтандыру
 
төлемдер
 440000 
теңге
 
мөлшерінде
 
кассадан
 
төленді
 (
шығыс
 
кассалық
 
ордерлер
 
бойынша
). 
29)
 
Персоналға
 
еңбек
 
ақы
 391400 
теңге
 
мөлшерінде
 
кассадан
 
төленді
 
(
ведомостар
 
бойынша
). 
30)
 
Жылдың
 
соңына
 

801 
шотты
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 912960 
теңге
 
мөлшерінде
 
жабу
 (
есептер
 
бойынша
). 
31)
 
 
Жылдың
 
соңына
 

701 
шотты
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 1200000 
теңге
 
мөлшерінде
 
жабу
  (
келісім
 
шарттары
 
мен
 
ведомостар
 
бойынша
). 
32)
 
Жылдың
 
соңына
 

811 
шотты
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 4000 
теңге
 
мөлшерінде
 
жабу
 (
есептер
 
бойынша
). 
33)
 
 
Жылдың
 
соңына
 

821 
шотты
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 180600 
теңге
 
мөлшерінде
 
жабу
 (
есептер
 
бойынша
). 
34)
 
МСИ
-
на
 
қолма
-
қол
 
ақшамен
 6000 
теңге
 
айыппұлдар
 
төленді
 
(
шығыс
 
кассалық
 
ордер
 
бойынша
). 
35)
 
Жылдың
 
соңына
 

821
ай
 
шотын
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
 (
залал
)» 
шотына
 6000 
теңге
 
мөлшерінде
 
жабу
 (
есептер
 
бойынша
). 
36)
 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
бойынша
 54732 
теңге
 
есептелді
 
(
есептер
 
бойынша
). 
37)
 
Жылдың
 
соңына
 

851 
шотты
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 54732 
теңге
 
мөлшерінде
 
жабу
 (
есептер
 
бойынша
). 
38)
 
Жылдың
 
соңында
 
алынған
 
табыстың
 
жиынтық
 
сомасын
 121708 
теңге
 
мөлшерінде
 
есепті
 
жылдың
 
бөлінбеген
 
табысына
 
көшіру
 
(
есептер
 
бойынша
). 


 
30
39)
 
МСИ
-
на
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
бойынша
 54732 
теңге
 
қолма
-
қол
 
ақшамен
 
төленді
 (
квитанция
 
бойынша
). 
40)
 
МСИ
-
на
 
əлеуметтік
 
салық
 
бойынша
 48000 
теңге
 
қолма
-
қол
 
ақшамен
 
төленді
 (
квитанция
 
бойынша
). 
41)
 
Жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорына
 
төлемдер
 
бойынша
 46000 
теңге
 
қолма
-
қол
 
ақшамен
 
төленді
 (
банктің
 
квитанциясы
 
бойынша
). 
42)
 
МСИ
-
на
 
жеке
 
тұлғалардан
 
табыс
 
салығы
 
бойынша
 22600 
теңге
 
қолма
-
қол
 
ақшамен
 
төленді
 (
квитанция
 
бойынша
). 
43)
 
Есеп
 
айырысу
 
шотына
 
кассадан
 75000 
теңге
 
мөлшерінде
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
тапсырылды
 (
банктің
 
квитанциясы
 
бойынша
). 
44)
 
Акциялар
 
бойынша
 
тиесілі
 
дивидендтер
 80000 
тенге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
есептер
 
мен
 
келісім
 
шарттары
 
бойынша
). 
45)
 
Есеп
 
айырысу
 
шотына
 
акциялар
 
бойынша
 
дивидендтер
 80000 
теңге
 
мөлшерінде
 
келіп
 
түсті
 (
төлем
 
тапсырысы
 
бойынша
). 
46)
 
Жылдың
 
соңына
 

724 
шотты
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 80000 
теңге
 
мөлшерінде
 
жабу
 (
есептер
 
бойынша
). 
47)
 
Кеңсе
 
жайының
 
жалы
 
үшін
  (
бір
 
айға
 5000 
теңге
 
есебінен

жалпы
 
сомасы
 60000 
теңге
 
мөлшерінде
 
ақы
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
48)
 
Кеңсе
 
жайының
 
жал
 
ақысы
 60000 
теңге
 
мөлшерінде
 
қолма
-
қол
 
ақшамен
 
төленді
 (
квитанция
 
бойынша
). 
49)
 
Есепті
 
жылдың
 
бөлінбеген
 
табысы
 

562 «
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
  (
жабылмаған
 
залалы
)» 
шотына
 678292 
теңге
 
сомада
 
өткізілді
 (
есептер
 
мен
 
проводкалар
 
бойынша
). 
 
Бұл
 
жерде
 
сақтандыру
 
ісі

инвестициялық

қайырымдылық

сондай
-
ақ
 
білім
 
беру
 
қызметтеріне
 
қосымша
 
құнға
 
салынатын
 
салық
 
(
ҚҚС
-
ы

салынбайтынын

яғни
 
есептелінбейтіндігін
 
айта
 
кетуіміз
 
қажет

Сондықтан
 
қызметтің
 
бұл
 
түрлері
 
мемлекеттік
 
салық
 
органдарының
 
ҚҚС
-
ы
 
бөлімінде
 
тіркелмейді
.  
Материалдар

қызметтер
 
сатып
 
алуда
 
ҚҚС
-
ы
 
өтелмейді

бірақ
 
тауардың
  (
қызметтің

сатып
 
алу
 
құнына
 
қосылып
 
кетеді

ал
 
өткізу
 
кезінде
 
ол
 
соған
 
сəйкес
 
есептелінбейді

  


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет