Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет10/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

495,5 
мың
 
теңге
 
Анықталған
 
сома
 
жылдың
 
соңында
 

 15 
қосымшаның
 26 
жолдың
 
сомасымен
 
сəйкес
 
келуі
 
тиіс

Одан
 
басқа
 
бұл
 
сома
 562 «
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
  (
жабылмаған
 
залалы
)» 
шотының
 
соңғы
  
сальдосында
 
көрсетілген
.  
 
                  

 15
б
 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз

                                                                                                 

 15
б
 - 
қосымшасы
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
     “
Бұлақ
”  
ӨК
-
і
 
СТТН
   582000031768  
 
Бөлінбеген
 
табыстың
 (
жабылмаған
 
залалдың

 
сомалары
 
мен
 
оның
 
қозғалысы
 
туралы
   
                                                       
ЕСЕП
                                      
             
(
мың
 
теңге


Жылдың
 
басындағы
 
сальдо
  (
жылдың
 
басына
 15 
қосымшаның
  26 
жолынан
 
өткізіледі

180,0 
 

Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табыс
 (
залал
)  
363,9 

Бөлінбеген
 
табыстың
 
басқа
 
көбеюлері
:  
 
а
 
 
 
б
 
 
 
в
 
 
4 1 
ден
 3 
жолды
 
қоса
 
сомалардың
 
жиынтығы
 543,9 

Төлеуге
 
бағытталған
 
дивидендтер
 
 

Бөлінбеген
 
табыстың
 
басқа
 
кемеюлері
 
 
 
а
   
Айыппұлдар
 18,4 
 
б
   
Қайырымдылық
 30,0 
 
в
 
 

 5 
пен
 6 
жолдардың
 
жиынтығы
 48,4 

Жылдың
 
соңына
 
сальдо

(4 
жол
 – 7 
жол
). 
(
Табыстардың
 
анықталған
 
сомасы
 
жылдың
 
соңына
 15 
қосымшаның
 26 
жолының
 
сомасымен
 
сəйкес
 
келуі
 
тиіс

495,5 
 


 
40
Х
IV. 
Жыл
 
соңында
 
біз
 2003 
жылдың
 
бухгалтерлік
 
балансын
 
құрастырамыз
  (
жылдық
 
декларацияның
 

 15 
қосымшасы
 
бойынша
). 
Ол
 
үшін
 
айналым
 
ведомосының
 
жəрдеміне
 
сүйенеміз

Жылдың
 
басы
 
мен
 
соңына
 
сальдо
 
төмендегінше
 
болады

 
АКТИВТЕР
 
 
Негізгі
 
құралдар
 
5) 
Үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 (
кіріспе
 
баланстың
 
сальдосы
 
41-
ші
 
операцияның
 
дебеті
 
бойынша
 + 50000 
теңге

1000000 1050000 
8) 
Жиынтық
 
тозу
 (
кіріспе
 
баланстың
 
сальдосы
) 300000 
300000 
9) 
Қалдық
 
құны
 (
баланстық
 
құн
 
мен
 
тозудың
 
сомасы
 
арасындағы
 
айырмаға
 
тең
 
болады

700000 750000 
 
Жиынтығы
 
700000 750000 
Тауар
 - 
материалдық
 
қорлар
  
 
 
14) 
Материалдар
 (201, 202, 208 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

200000 50000 
15) 
Аяқталмаған
 
құрылыс
 (
өндіріс
) 900 
шоттың
 
сальдосы
 
120000 170000 
17) 
Дебиторлық
 
қарыздар
 (

333, 633, 636 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

- 105250 
18) 
Ақша
 
қаражаттары
 (

 441, 451 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

100000 465350 
Жиынтығы
 
420000 790600 
Активтердің
 
барлығы
 1120000 
1540600 
 
 
ПАССИВТЕР
 
 
 
Меншікті
 
капитал
 
 
 
22) 
Жарғылық
 
капитал
 (

 503 
шот
 
бойынша
 
сальдо
) 400000  400000 
26) 
Бөлінбеген
 
табыс
 (
жабылмаған
 
залал
) (

 562 
шот
 
бойынша
 
сальдо

180000 495152 
 
Жиынтығы
 
580000 895152 
Ағымдағы
 
міндеттемелер
 
 
 
29) 
Қысқа
 
мерзімді
 
несиелер
 (

 601 
шот
 
бойынша
 
сальдо

100000 - 
31) 
Кредиторлық
  
қарыз
 (

 671, 681, 687 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

440000 459900 
32) 
Салықтар
 
бойынша
 
қарыздар
 (

 631, 635, 638, 
639
қо
 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

- 185548 
 
Жиынтығы
 
540000 645448 
Пассивтердің
 
барлығы
 1120000 
1540600 
 
                                                                                               
 


 
41
    
Бұл
 
мəліметтер
 
бойынша
 
есепті
 
кезеңнің
 
бухгалтерлік
 
балансының
 

 15 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз
.  
                                                                                                                                    

15 
үлгі
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
    “
Бұлақ
” 
ӨК
-
і
 
СТТН
  582000031768 
2003 
жылдың
 
бухгалтерлік
 
балансы
 
                                                              
(
мың
 
теңге


 
АКТИВТЕР
 
Салық
 
салынатын
 
жылдың
 
басына
 
Салық
 
салынатын
 
жылдың
 
соңына
 
 
 
 
 
 
1.
Ұзақ
 
мерзімді
 
активтер
   
  
Материалдық
 
емес
 
активтер
 
 
 

Бастапқы
 
құны
 
 
 

Жиынтық
 
тозу
 
 
 

Қалдық
 
құны
 
 
 
 
 
Негізгі
 
құралдар
 
 
 

Жер
 
 
 

Үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 1000,0 
1050,0 

Машиналар
 
мен
 
жабдықтар
 
 
 

Басқа
 
негізгі
 
құралдар
 
 
 

Жиынтық
 
тозу
 300,0 
300,0 

Қалдық
 
құны
 700,0 
750,0 
10 
Аяқталмаған
 
күрделі
 
құрылыс
 
 
 
11 
Алдағы
 
кезеңдердің
 
табыстары
 
 
 
12 
Ұзақ
 
мерзімді
 
дебиторлық
 
қарыздар
 
 
 
13 
Ұзақ
 
мерзімді
 
қаржылық
 
инвестициялар
 
 
 
 
Жиынтығы
 700,0 
750,0 
 
II 
Ағымдағы
 
активтер
 
 
 
 
Тауар
 - 
материалдық
 
қорлар
 
 
 
14 
Материалдар
 200,0 
50,0 
15 
Аяқталмаған
 
құрылыс
 120,0 
170,0 
16 
Дайын
 
өнім

тауарлар
 
 
 
17 
Дебиторлық
 
қарыздар
  
105,3 
18 
Алдағы
 
кезеңдердің
 
шығыстары
 
 
 
19 
Қысқа
 
мерзімді
 
қаржылық
 
инвестициялар
 
 
 
20 
Ақша
 
қаражаттары
 100,0 
465,3 
21 
Басқа
 
ағымдағы
 
шығыстар
 
 
 


 
42
 
Жиынтығы
 420,0 
790,6 
 
БАРЛЫҒЫ
 1120,0 
1540,6 
                                                  
                                         
ПАССИВТЕР
 
МІНДЕТТЕМЕР
 
МЕН
 
МЕНШІКТІ
 
КАПИТАЛ
 
 
 
 

Меншікті
 
капитал
 
 
 
22 
Жарғылық
 
капитал
 400,0 
400,0 
23 
Қосымша
 
төленген
 
капитал
 
 
 
24 
Қосымша
 
төленбеген
 
капитал
 
 
 
25 
Резервтік
 
капитал
 
 
 
26 
Бөлінбеген
 
табыс
 (
жабылмаған
 
залал
) 180,0 
495,2 
 
Жиынтығы
 580,0 
895,2 
 
II 
Ұзақ
 
мерзімді
 
міндеттемелер
 
 
 
27 
Ұзақ
 
мерзімді
 
несиелер
 
 
 
28 
Мерзімі
 
ұзартылған
 
салықтар
 
 
 
 
Жиынтығы
 
- - 
 
III 
Ағымдағы
 
міндеттемелер
 
 
 
29 
Қысқа
 
мерзімді
 
қаржылық
 
инвестициялар
 
 
 
30 
Ұзақ
 
мерзімді
 
несиелердің
 
ағымдағы
 
бөлігі
 100,0 

31 
Кредиторлық
 
қарыз
 440,0 
459,9 
32 
Салықтар
 
бойынша
 
қарыздар
  
185,5 
33 
Мерзімі
 
ұзартылған
 
салықтар
 
 
 
34 
Есептелген
 
шығыстар
 
 
 
35 
Алдағы
 
кезеңдердің
 
табыстары
 
 
 
36 
Қарастырылмаған
 
жағдайлар
 
бойынша
 
есептелген
 
төлемдер
 
 
 
 
Жиынтығы
 540,0 
645,4 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет