Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабусбет2/4
Дата24.05.2017
өлшемі389,5 Kb.
1   2   3   4
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

АТжБ факультетінің

деканы


____________М.К.Кылышканов

« ____»______________2015 ж.


САЛАЛАРДАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ

Рабочая модульная учебная программа и силлабус


Мамандық: 5В050900 – Қаржы, 5В050800 – Есеп және аудит


Пәннің кредиттер саны: 3,2

Өскемен


Усть-Каменогорск

2015


Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Эллективтік пәндер каталогі негізінде және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында әзірленді.

Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төрайымы Г. Уазырханова
______________________ж. №____ хаттама

Қаржы, есеп және салық салу кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Э. Мадиярова
____________________ж. №____ хаттама

Әзірлеген


Аға оқытушы Г. Байтикенова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


    1. Оқылатын пәнге сипаттама

«Салалардағы бухгалтерлік есеп» - кәсіпорынның қалыпты шаруашылық қызметін жүргізу үшін жоғары оқу орындарында окитын студенттерге бизнес пен бухгалтерлік есеп және аудит таныстыруға арналған бірқатар тақырыптардың құрылымынан тұрады.

Нарықты экономикалық қатынас заңдылығы әр-бір шаруашылық саласына, сол салалық ерекшеліктеріне сәйкес әсерін тигізуде.1.2 Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері

Курстың басты мақсаты – экономика саласында кез келген мамандыққа оқып жатқан студенттерді бизнес тілімен таныстыру. Оларға бухгалтерлік есеп ақпараттарын қалай қолдану қажеттілігін және осы ақпараттардың қайдан алынғандығы жайлы түсінікпен таныстыруды көздейді. Салалардағы бухгалтерлік есептің мақсаты мен міндеті «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептемелер туралы» ҚР Заңымен, нарықты қатынас заңдылығына сәйкес бухгалтерлік есеп стандартымен анықталады.

Курс бағдарламасы бухгалтерлік есеп стандарттарын, шаруашылық етуші субъектілердің қаржылық-шаруашылық іс-әрекетінің бухгалтерлік есеп шотттарының типтік жоспары талаптарын ескере отырып, құрастырылған.

Салалардағы бухгалтерлік есептің басты міндеті, саланың ерекшеліктеріне сәйкес, шаруашылық операцияларын құжаттау ерекшеліктерін және есептеу принциптерін анықтау. Қазіргі уақытта есеп пен есеп берудің қойылымына көп көңіл бөлінеді. Өйткені бухгалтерлік есеп басқарудың әртүрлі тұтынушыларды (әкімшілік, акционерлер, инвесторлар, кредиторлар және т.б.) шаруашылық етуші субъектінің іс жүзіндегі қызметі жайлы дәйекті ақпаратпен қамтамасыз ететін негізгі қызметінің бірі болып салынады.

Пәнді оқыту процесінде студенттерге келесі міндеттер қойылады:


  • салалардағы негізгі бухгалтерлік есеп категорияларды оқыту;

  • салалардағы бухгалтерлік есеп жүйені ұйымдастыру принциптерімен, құрлымымен, құрамымен танысу;

  • салалардағы бухгалтерлік есеп функцияларын, кеңейтілген өндірісте олардың ролін көрсету;

  • бухгалтерлік есеп жұмыс тәжірибесіндегі оларды қолдану үлесін біліп алу.    1. Пәнді зерделеу нәтижелері

Оқу нәтижелері тиісті білім беру деңгейінің Дублин дескрипторлары негізінде анықталады және құзыреттіліктер арқылы белгіленеді. Сонда бес басты оқу нәтижесі айкындалады:

Білу және түсіну: салалардағы негізгі бухгалтерлік есеп категорияларын білу; салалардағы бухгалтерлік есеп жүйені ұйымдастыру принциптерімен, құрлымымен, құрамымен танысу; салалардағы бухгалтерлік есеп функцияларын, кеңейтілген өндірісте олардың ролін білу

Білім мен ұғымды қолдану: кәсіпорынның салалық айырмашылығына қарай бухгалтерлік есеп жүргізуді тәжірибеде қолдану, бухгалтерлік шоттарды жіктей алу, салаларда бухгалтерлік есепті ұйымдастыра алу

Пайымдауды қалыптастыру: алған білімді экономика салаларында бухгалтерлік есебін ұйымдастыруды қолдана білу нәтижесінде кәсіпорынның мүлкі мен олардың қайнар көздерінің есебін дұрыс жүргізуді білу

Коммуникативтік қабілеттілік: салалық айырмашылығына қарай кәсіпорындарда бекітілген нысандар бойынша есептемелерді дайындау. Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз ой топшылауын сауатты дәлелдей алады, жаңа шешімдер ұсынады, келісім таба алады, өз ойын коллектив ойымен салмақтайды


    1. Постреквизиттар

Диплом жұмысы


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптамалық жоспар

Модуль

дің, тақы

рыптыңТақырыптың атауы, оның мазмұны

Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме

Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну

1

2

3

4

5

к/о

с/о

1


1-Модуль
Дәрістік сабақтар

1

Сауда қызметінің негізгі түсініктері мен түрлері


4,8,9,10,12,132

Тауарлық операцияларды құжаттау мен тауарларды бағалау

4,8,9,10,12,133

Көтерме саудасындағы тауарларлық операциясының есебі


4,8,9,10,12,134

Сауда жүйесіндегі табыстылық көрсеткіштерінің есебі

4,8,9,10,12,135

Тауарлық жоғалтулар есебі және есеп айырысу тәртібі


4,8,9,10,12,13


Жиыны
0,17

0,17
Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

1

Сауда қызметінің негізгі түсініктері мен түрлері


4,8,9,10,12,132

Тауарлық операцияларды құжаттау мен тауарларды бағалау

4,8,9,10,12,133

Көтерме саудасындағы тауарларлық операциясының есебі


4,8,9,10,12,134

Сауда жүйесіндегі табыстылық көрсеткіштерінің есебі

4,8,9,10,12,135

Тауарлық жоғалтулар есебі және есеп айырысу тәртібі


4,8,9,10,12,13


Жиыны
0,33

0,17
Мұғалім бақылауындағы білім алушының өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Сауда қызметінің негізгі түсініктері мен түрлері


4,8,9,10,12,132

Тауарлық операцияларды құжаттау мен тауарларды бағалау

4,8,9,10,12,133

Көтерме саудасындағы тауарларлық операциясының есебі


4,8,9,10,12,134

Сауда жүйесіндегі табыстылық көрсеткіштерінің есебі

4,8,9,10,12,135

Тауарлық жоғалтулар есебі және есеп айырысу тәртібі


4,8,9,10,12,13


Жиыны
1

0,66

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

1

Сауда қызметінің негізгі түсініктері мен түрлері


4,8,9,10,12,13

2

Тауарлық операцияларды құжаттау мен тауарларды бағалау

4,8,9,10,12,13

3

Көтерме саудасындағы тауарларлық операциясының есебі


4,8,9,10,12,13

4

Сауда жүйесіндегі табыстылық көрсеткіштерінің есебі

4,8,9,10,12,13

5

Тауарлық жоғалтулар есебі және есеп айырысу тәртібі


4,8,9,10,12,13
1 модуль бойынша жиыны
1,5

1

2


2-Модуль

в стиле презентаций»»
Дәрістік сабақтар

1

Құрылыс кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,192

Құрылыс жүйесіндегі табыстылықты анықтау

12,13,17,18,193

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,194

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,195

Экспорт және импорт операцияларының есебін ұйымдастыру

4,8,9,10,12,136

Туристік бизнестегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

4,8,9,10,12,13


Жиыны
0,17

0,17
Семинарлық (практикалық) сабақ

1

Құрылыс кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,192

Құрылыс жүйесіндегі табыстылықты анықтау

12,13,17,18,193

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,194

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,195

Экспорт және импорт операцияларының есебін ұйымдастыру

4,8,9,10,12,136

Туристік бизнестегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

4,8,9,10,12,13


Жиыны
0,33

0,17
Мұғалім бақылауындағы тәлім алушының өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Құрылыс кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,192

Құрылыс жүйесіндегі табыстылықты анықтау

12,13,17,18,193

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,194

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,195

Экспорт және импорт операцияларының есебін ұйымдастыру

4,8,9,10,12,136

Туристік бизнестегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

4,8,9,10,12,13


Жиыны
1

0,66

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

1

Құрылыс кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,19

2

Құрылыс жүйесіндегі табыстылықты анықтау

12,13,17,18,19

3

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,19

4

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

12,13,17,18,19

5

Экспорт және импорт операцияларының есебін ұйымдастыру

4,8,9,10,12,13

6

Туристік бизнестегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

4,8,9,10,12,13
модуль 2 бойынша жиыны
1,5

1
ҚР кредиты, пән бойынша жиыны
3

2

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет