Музыкалық психология, музыкалық білім беру психологиясы, музыкалық іс-әрекет психологияс


$$$ 82 Композитор, орындаушы, тыңдаушы санасындағы бейнебет8/8
Дата04.11.2016
өлшемі1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

$$$ 82 Композитор, орындаушы, тыңдаушы санасындағы бейне:

А) бір-біріне ұқсамайды

В)*бір-біріне ұқсайды

С) бір-бірімен мүлдем ұқасамайды

D) екі жеке бөлек сезім

Е) барлық жауабы дұрыс$$$ 83 Шығарманың құрылысын кім шығарады?

А) ақын


В)*музыкант

С) педагог

D) оқушы

Е) студент$$$ 84 Біреуі орындайды, ал екіншісі

А) билейді

В)*тыңдайды

С) көреді

D) қызығады

Е) жай отырады$$$ 85 Қазіргі музыкалық білім берудің негізгі мәселелерінің бірі, ол:

А) ұлттық музыканың негізі

В)*музыка мен халықтық, классикалық музыкасындағы интонациялық кедергілердің пайда болуы

С) ұлттық музыка шығармаларына мәнерлеушілік құралдарын меңгере алмауы

D) халық музыкасын, күйін тыңдаушыға жеткізу

Е) дұрыс жауабы жоқ$$$ 86 Қазақстанның әншілік дәстүрлері, күй мектептерінің түрі өзінің ерекше қасиеттері қандай

А) ерекшелігі

В)*стилистика тәртібін сынауы

С) көркем өнерінде

D) дыбыс бояында

Е) ырғағында$$$ 87 Қазіргі халық музыкасының осы заманға электроқуат аспаптарын қолдану, дыбыс бояын табу, ол:

А) оның тембрі

В)*ырғақты қолдану және бейімдеуі

С) көркем-мәнерлеушілік

D) көп дауысты әндету

Е) жаттығу жұмысын жүргізу$$$ 88 Қазақ халқының дәстүрлі музыкасымен танысу, ол

А) мұғалім жай ғана әңгімелеуі

В)*халық әні халық арасында орындалу барысында өзгереді, түрленеді

С) түсіндіру және көрсете білуі

D) ұлттық үйрету дәстүрін қолдануы

Е) орындаушылық шеберлігіне көңіл бөлуі$$$ 89 Халықтық музыкалық шығармашылықпен танысу, ол

А) ұйымдастыру арқылы

В)*есту сезімін дамыту арқылы

С) орындаушылық шеберлігіне көңіл бөлуі

D) түсіндіру және тыңдата білуі

Е) музыканың поэзиялық мәтініне көңіл бөлуі$$$ 90 Әншілік кезінде әншіліктің негізін меңгеру, ол

А) жақсы түсінуге бейімделуі

В)*таза интонация, дұрыс дем алу, дауыс аппаратын дамыту

С) музыканың көпқырлығын байқауы

D) өзін-өзі дамыта білуі

Е) музыканы түрлі жағынан қабылдауы$$$ 91 Музыкаға баулу – оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті ол:

А) жай үгіттеу жұмысын жүргізу

В)*кәсіби психологиялық дайындығын қалыптастыру

С) білімді беруді қайта құру

D) қосымша сабақ өткізу

Е) жан - жақты қалыптастыруы$$$ 92 Оқу-тәрбие процесінің сапалық деңгейін көрсету

А) оқытушы мен студенттің қатысы

В)*білім деңгейінің тереңдігі

С) өзінің білімділігін сезінуі

D) қалай және қайта дайындалуы

Е) өзінің білмегенін үйренуі$$$ 93 Білім беру және оның проблемалары жеке болмысы неден болмайды

А) ізденістен

В)*әлемнен, адамнан, өмірден

С) жақсы жұмыстан

D) мәдениеттен

Е) әлеуметтіктен$$$ 94 Акмеология дегеніміз не?

А) тұлғаның психологиялық дамуы

В)*тұлға құндылығының ғылымы, оны жетілдіруі

С) ізденіс жұмыстары

D) жақсы жұмыс

Е) қарама-қайшылық әрекеті$$$ 95 Акмеология психологияның дамуымен жақындай келе, даму принциптерін анықтайды, олар:

А) сапалық

В)*дамушылық, жетілдіруі, даму сипатының субьктілерін тану

С) мәдениеттілік

D) бейімдеушілік

Е) жекелік даму сипаты$$$ 96 Кәсіби өзін-өзі анықтау дегеніміз:

А) мақсат пен міндет

В)*кәсіби әрекетіндегі тұлғаның дамушылық процесі

С) қоғам өзгерістері

D) кәсібилік мотив

Е) мінез қасиеті$$$ 97 Композитор, орындаушы, тыңдаушы санасындағы бейне:

А) бір-біріне ұқсамайды

В)*бір-біріне ұқсайды

С) бір-бірімен мүлдем ұқасамайды

D) екі жеке бөлек сезім

Е) барлық жауабы дұрыс$$$ 98 Музыканттың даму-қалыптасуы мақсат бағытында, жоспармен, психология-педагогикалық кезінде олар:

А) үлгі ретінде

В)*ұйымдастыру, мазмұны, формасы, әдіс - тәсілдері

С) тәрбиесіне көңіл аудару

D) бір-бірімен байланысы

Е) өзіндік әдістемелік әрекеті$$$ 99 Аспапта ойнау, оқытудағы икемділік пен дағды, кей уақытта тығыз арнайлығы нде?

А) өзіндік әрекетінде

В)*оның әрекет диапазоны әсер ететігінде

С) кәсіби қалыптасуында

D) тұлғалық кәсібилігінде

Е) музыкалық ырғақ сезімінде$$$ 100 Оқу процесінде, оны ұйымдастыра білу кезінде даму нәтижесінің көрінісі, жетістігі болып саналады, ол

А) музыкалық дамуының принципі

В)*оқу барысындағы дамушылық нәтижесі

С) жалпымузыкалық

D) музыкалық есту сезімі

Е) көркем стильдіктің көптігі$$$ 101 Жас музыкантты тереңдете оқыту ол

А) музыкалық теориялық жағынан оқыту

В)*музыкантты жан - жақты оқыту

С) музыкалық шығарманы тыңдау

D) өзін-өзі дамыту

Е) музыкалық шығарманы орындау$$$ 102 Музыкалық-орындаушылық сыныбының жұмысы туралы айтатын болсақ, кәсіби - дамушылық түрлері мен формаларының бірі, ол

А) кітаптан оқу

В)*парақтан оқу

С) жан-жақты оқу

D) түрлі сипатта оқу

Е) бір бағытта$$$ 103 Парақтан оқу барысында музыкамен танысу

А) музыкалық ойлау

В)*процесс, ерекше жорық, эмоциялық бояуды қатыстыруы

С) сапалығын көтеру

D) жалпы музыкалық барысы

Е) кең түрде танысу$$$ 104 Өзбетімен деген ұғым ол:

А) керекті әдіс-тәсілдерді табу

В)*музыкалық аспапта ойнау

С) белсенділік

D) шығармашылық ойлауы

Е) зейін қойып тыңдау$$$ 105 Ең негізгі жаратылыс, шығармашылықпен айналысу

А) жаттығусыз өнер болмайды

В)*жұмысты шығармашылықпен істеуге үйрету

С) өз бетімен білу

D) бағалау

Е) кәсібилік талдау$$$ 106 Музыкалық - орындаушылық сыныбының жұмысы туралы айтатын болсақ, кәсіби дамушылық түрлері мен формаларының бірі

А) ән айту

В)*парақтан оқу

С) дыбысты сезінуі

D) бейімдеуі

Е) музыкалық әдебиет$$$ 107 Парақтан оқу ....

А) ән айту

В)*оқушылардың жалпы музыкалық дамуына, болашақ барысындағы қысқа жол

С) музыканы ойнау

D) графикалық оқу

Е) бейімдеу$$$ 108 «Өзбетімен» деген ұғым

А) музыкалық - орындаушылық сыныбындағы оқыту

В)*музыкалық аспапта ойнауы, оқушының басқадай көмексіз танымайтын музыкалық шығармада хабардар болу, авторлық мәтінді дұрыс ұғу

С) оқушының жан - жақты музыкалық ақпарат алу сапасы

D) кәсіби музыкалық саналылығының қалыптасуы

Е) өз-өзін тыңдай білуі, музыкадағы болып жатқан процестерге уайымдауы$$$ 109 Музыкаға үйрену барысында, оның ішінде музыкалық-орындаушылық өзбетімен, белсенді шығармашылық ойлау неше аспектіге бөлінеді

А) 5-ке


В)*2-ге

С) 3-ке


D) 1-ге

Е) 4-ке


$$$ 110 «Өнер жаттығусыз болмайды, жаттығусыз өнер болмайды» деп кім айтқан?

А) Кабалевский

В)*Пратогер

С) Суслова

D) Школяр

Е) Пифагор$$$ 111 Мұғалімнің мақсаты

А) көркем бейнені өзбетімен білу, талдау

В)*жалпылама осындай сапаны қолдау, ынталандыру

С) жұмысты шығармашылықпен атқаруға үйрету

D) іс-әрекетінің нақты нәтижесі

Е) оқушының кәсіби музыкалық санасының қалыптасуына көмектесу$$$ 112 Ерік интелектіні ақиқаттауға қажет, ал интелект ...

А) өнімдейді

В)*ерікті бағыттайды және өнімдейді

С) еріктейді

D) музыкалық ерікті бағыттайды

Е) күрделі ерік$$$ 113 Музыкалық қабылдаудың даму жолындағы әдіс-тәсілдерінің негізгі жолы:

А) өлең айтуы

В)*өзіне музыка жазуы (шығару)

С) күйді тартуы

D) би билеуі

Е) шығарма жазуы$$$ 114 Кімді дайындағанда психологиялық процесс өте қажет

А) педагогты

В) орындаушыны

С) ізденушіні

D) тыңдарманды

Е)*барлық жауаптар дұрыс$$$ 115 «Таптырмайтын адам болмайды» сөздер қандай салаға жатпайды

А)*өнерге

В) дәрігерге

С) жұмыскерге

D) мұғалімге

Е) суретшіге$$$ 116 «Қиқарлық» мінез қай кезде кездеседі

А)*бала кезінде

В) ер жігіт болғанда

С) ер адам болғанда

D) сәби кезінде

Е) бой жеткен кезіндеМазмұны
Кіріспе .........................................................................................3

1 Тұлға ............................................................................................6

1.1 Тұлға, даралық. Көркемдік- шығармашылық әрекет..............6

1.2 Музыка мұғалімінің кәсіби - маңыздылық сапалығы ............6

1.3 Музыка сабағындағы педагогикалық қатынас. Мақсаттары,

функциясы, қазіргі талап, қатынас әдісі...................................7

1.4 Еріктілік – психологиялық категория.. Еріктілік әрекетіне

талдау және жіктелісі ................................................................7

1.5 Музыкалық әрекетінің кәсіби талабының ерік

Контекстілігі ...............................................................................8

1.6 Тұлға қасиетінің еріктілігі. Ерік пен қиқарлық.

Музыкант - оқушыларының еріктілік тәрбиесі.......................9

1.7 Мінез – психологияық категория. Мінез типологиялары ....10

2 Музыкалық қабылдау ..............................................................10

2.1 Музыкалық қабылдау - әлеумет - мәдениеттік және

психологиялық-педагогикалық мәселесі ...............................10

2.2 Музыкалық қабылдаудың түрлері ..........................................11

2.3 Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық

қабылдауының қалыптасуы: әдістемелік аспектісі ........13

2.4 Музыкант және музыкант емес: қабылдаудың түрлері

және дамуының айырмашылығы ...........................................13

2.5 Композитордың қабылдауы – музыкалық қабылдаудың

ерекше түрі ...............................................................................13

2.6 Музыкалық қабылдауды тереңдету барысындағы интонациялық (дыбыс биіктілігі) - әуенді есту сезімі

және оның рөлі ................................................ ........................14

3 Музыкалық қабілеттілік ..........................................................15

3.1 «Музыкалық қабілеттілік» түсінігі. «Музыкалық

әуесқойлық» - музыкалық қабілеттерінің жиынтығы мен

олардың синтезі ........................................................................15

3.2 Музыкалық қабілетінің құрылысы. Музыкалық

қабілетінің деңгейі. Музыкалық қабілет кешенін

ауыстыруы, өтемақы ...............................................................15

3.3 Музыкалық қабілет мәселелеріндегі адамның

тұжырымдамасы .......................................................................16

3.4 Музыкалық ырғақты сезіну және оның әр кезеңдегі

қалыптасуы................................................................................17

3.5 Музыкалық есту қабілеті және мектепке дейінгі мен

бастауыш оқушыларында қалыптасуы ..................................18

3.6 Ішкі есту сезімі және музыкант - орындаушы

Мамандығында алатын ролі ....................................................18

3.7 Есте сақтау қабілетінің дамуы және қалыптасуы .................19

3.8 Түсінік арқылы есте сақтауы. Оқушы – музыканттың

рындаушылық есте сақтау тәсілінің жолдары мен дамуы ...19

3.9 Баланың көркем - шығармашылық мүмкіншілігі .................19

3.10 Көркем-шығармашылық қабілеті: іс-әрекетте қалыптаса

ма, әлде одан пайда бола ма (шыға ма)? ................................19

4 Ойлау .........................................................................................21

4.1 Өмірдегі жеке дамуындағы музыкалық ойлаудың тууы.

Баланың музыкаға бірінші реакциясы және алғашқы

музыкалық тілдің элементтерін меңгеруі ..............................21

4.2 Музыкалық ойлаудың негізгі параметрі ................................22

4.3 Ойлау – әрекет білімі................................................................22

4.4 Интонация, формалары, бейне ................................................22

4.5 Оқу-білімділік процесінің интилектуалдық бағыты.

Сөз және көрнекі-суреттеу әдісі музыкант - педагогтың

тәжірибе жұмысындағы негізгі құрал ретінде ......................23

5 Қоғамның және тұлғаның музыкалық сапасы .......................24

5.1 Көркем - эстетикалық білімнің түрлері мен типі ..................24

5.2 Тұлға - тұлғалық музыкалық сана психология –

педагогикалық категория: айырмашылықты, қасиеттері,

белгілері.....................................................................................25

5.3 Бейне – музыкалық сананың құрылыс өлшемі.

Оқушылармен сабақ үстіндегі музыкалық бейнелеушілікті

қолдауы (ынталандыруы).........................................................26

5.4 Өнер жинақтауы (синтезі) музыкалық сананың

әдіснамалық принципінің қалыптасуы және дамуы.

Музыкалық сана құрылысының логикалық-түсінушілігі ....26

5.5 Музыка ғана адамның қоршаған әлемге қатынасы мен

байланыс контексі. Музыканың тану - аксиологиялық

функциясы .................................................................................27

5.6 Музыкалық сана – қоғам санасының көркем-эстетикалық

негізгі бөлігі ..............................................................................27

5.7 Музыкалық сана өзінің негізгі аспектісінде:

композиторлық, орындаушылық, тыңдаушылық .................28

6 Музыканы оқыту: психология-педагогикалық аспектісі .... 28

6.1 Оқушылармен жұмыс істеу барысындағы әдістемелік

бағдардағы этномузыкалық өнер үлгілері .............................28

6.2 Дәстүрлі музыка. Халықтық - музыкалық өнерге бастапқы

баулу ..........................................................................................29

6.3 Музыкаға баулу – оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-

әрекеті.........................................................................................31

6.4 Музыканы оқыту процесінде маманды «жасауға»

болмайды, ал «маман болуына» болады ................................31

6.5 Мәдениет деңгейі және тұлғаның кәсібилік дамуы.

Акмеологиялық жағдайы ........................................................32

6.6 Кәсіби іс-әрекетінде өзін-өзі анықтауы және өзін-өзі

бекітуі.........................................................................................33

6.7 Музыка сабағын беру жалпы тәжірибеде кездесетін

қиындықтар және «тар орындар» ...........................................33

6.8 Музыканы оқытудың дамуының принциптері ......................34

6.9 Музыкалық шығармаларды нобайы үйрену және

мзыканы парақтан оқу дамуының потенициалы ...................35

6.10 Оқушы - музыканттың өз-өзіндік шығармашылығының

белсенді ойлауының қалыптасуы (ой-өрісі) ...........................37

Әдебиеттер .................................................................................39

Қосымша А .................................................................................41

Қосымша Б .................................................................................79

Оқу басылымы


Назымбек Дүкенбай, Гүлжаннат Дүкенбай

Музыкалық психология, музыкалық білім беру психологиясы, музыкалық іс-әрекет психологиясы

(практикалық дәрістер курсы)


Оқу құралыКаталог: files
files -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
files -> Астрономия Мазмұны
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет