«Объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері» пәні бойынша тестік тапсырмалар 3706002 «ет және аж бағдарламалық қамтамасыздандыру»бет2/21
Дата16.05.2020
өлшемі69.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

if(a • if x and у then s:=s+1; else s:=s-l; • if b then a:=d else a:=c; • if k <>m then к:=m;


  17. Delphi. Класс экземплярын жою ушін қолданылатын әдістің аты.
  1. Destroy


  2. Init  3. Delete  4. Close  5. Create


  18. Массивті сипаттаған кезде көрсетілетін ...
  1. аты, өлшемі және элементтер типі  2. өлшемі және элемент мәні  3. өлшемі және элемент қасиеті  4. өлшемі және элементтер түрлері  5. өлшемі және массив түрі


  19. Delphi. Мәліметтер қорына жаңа жазуды қосу:
  1. Cancel  2. Insert  3. Delele  4. Refresh  5. Edit


  20. Delphi. Әріппен басталып санмен (цифрамен) аяқталатын файлдарды көрсететін шаблон...
  1. [!a-Z]*(0-9]  2. [!A-z]*[0-9]  3. [!a-zA-Z]*[9-0]  4. [!A-z]*(9-0]  5. [!a-zA-Z]*[0-9]


  21. Interbase – де тіркестікті сақтау
  1. String  2. Numeric  3. BLOB  4. Integer  5. Character


  22. Delphi. Анықталған неше форма бар -
  1. 7  2. 4  3. 5  4. 6  5. 3


  23. Delphi. Мәліметтер қорын құру:
  1. CREATE INDEX  2. DROP INDEX  3. INSERT DATABASE  4. CREATE DATABASE  5. DROP DATABASE


  24. SELECT SUM(yearpub) FROM titles - функция мәні:
  1. Орташа мәні


  2. Жазулар саны  3. Өрістегі ең үлкен мән  4. Өрістегі мәндер қосындысы  5. Өрістегі ең кіші мән


  25. Егер М1>=M2 болса онда ол нені білдіреді?
  1. М2 жиынының элементтерінің мәндері М1 жиынының элементерінің мәндері үлкен  2. М1 жиынының элеметтерінің молшері М2 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен  3. М1 жиынының барлық элементтері М2 жиын құрамына кіреді  4. М2 жиынының элеметтерінің молшері М1 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен  5. М2 жиынының элеметтерінің молшері М1 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен  6. М2 жиынының барлық элементтері М1 жиын құрамына кіреді


  26. Жиынның элеметтер санын -.... дейміз
  1. Жиындар жиынтығы  2. Жиындар қуаты  3. Жиындар аралығы  4. Жиындар өлшемі  5. Жиындар объектісі


  27. Бағдарламаны орындау барысында кез келген уақытта оқиғалар өңделуін өзгерту мүмкіндігі... деп аталады
  1. делегирование  2. агрегаттау  3. мұрагерлік  4. автоматтандыру  5. генерациялау


  28. Delphi. ОББ (ООП) принциптерінің дұрыс тұжырымдамаларын таңдаңыз
  1. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта қайта анықтауға болады  2. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта жоюға болады  3. Класс-ұрпақта мұрагерленген қасиетті қолдануға болмайды  4. Класс-ұрпақта мұрагерленген қасиеттен басқа қасиет құруға болмайды  5. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта қайта анықтауға болмайды


  29. Ішкі бағдарламаның формалды параметрлері ...бөлінеді:
  1. Параметрлі айнымалылар және мәндер параметрі мен тұрақтылар параметрі  2. фактілі параметрлер  3. жергілікті параметрлер  4. жергілікті және ауқымды параметрлер  5. фактілі және жергілікті параметрлер


  30. Delphi. Канваны қолдану мүмкіндігімен компонентті қамтамасыз ететін класс қалай аталады
  1. TCustomControI  2. TWinControl  3. TControl  4. TPersistent  5. TGraphicControl


  31. Delphi. Мәзір дизайнері шерту арқылы шақырылады және Object Inspector-дің ...қасиетінде өзгертуге болады
  1. Lines  2. Menultem  3. Menultems  4. Item  5. Items


  32 . Файл - бұл ...
  1. Енгізу/шығару құрылғыларын қосуға арналған бағдарлама  2. Дискідегі аты бар аумақ  3. Мәтінді машиналық кодтың бағдарламалық тіліне аударатын бағдарлама  4. Файлдар сипаттамасы сақталатын дискідегі арнайы орын  5. Нүктеге және 8 символға дейінгі, нүктеден 3 символдан кейінгі сөз


  33. Delphi. Dispose(), FreeMem() немесе класс деструкторын шақырғанда босаған немесе орындалмаған көрсеткішті босататын қай өңдеуіш
  1. EInvalidObject  2. EInvalidPointer  3. EMathError  4. EOutOfMemory  5. EOverflow


  34. Өзара ашық рұқсаты бар блоктау мүмкіндік береді:
  1. Тек қана мәліметтерді жою/ өшіру  2. Тек қана мәліметтерді қосу  3. Тек қана мәліметтерді оқу  4. Тек қана бір қолданушыға арналған МҚ жұмысы  5. Бірінші қолданушыға толық жол ашу(рұқсат) –қалғандарына тек қана оқу


  35. SELECT COUNT(yearpub) FROM titles – функциясы қандай мәнді қайтарады:
  1. Берілген өрістің барлық мәндердің ең кішісі


  2. жазулар саны


  3. Берілген өрістің барлық мәндердің ең үлкені  4. Берілген өрістің барлық мәндердің қосындысы  5. Берілген өрістің барлық мәндердің орташа мәні


  36. SQL тілінің қандай сөйлемі кестедегі мәнге өзгеріс енгізеді
  1. Append  2. Update  3. Select  4. Delete  5. Insert


  37. Кестеге жаңа жазуды қосу
  1. INSERT INTO  2. DROP INDEX  3. DELETE FROM  4. UPDATE  5. CREATE DATABASE


  38. Массивтер келесі түрде болады:
  1. Бірөлшемді және әртүрліөлшемді  2. Жолдық және сандық  3. Бірөлшемді және көпөлшемді  4. Сандық және нақты  5. Символдық және файлдық


  39. Массивпен орындалатын негізгі амалдар - бұл
  1. Массив элементтеріне мәндерді енгізу/шығару, ең үлкен және ең кіші элемент табу, массивтер элементтерінің қосындысын табу  2. Индексті есептеу, элементтер саны  3. Масиив элементтерінің типін анықтау және салыстыру  4. Индекстерді қосындылау  5. Масиив элементтерінің индексінің ретін табу


  40. Дейін шартты цикл операторын таңдаңыз:
  1. while ... do  2. case ... of  3. repeat... until  4. for... do  5. if... then


  41. Delphi. Барлық компоненттер орналасқан...
  1. палитра компонентінде  2. Құрал-саймандар панелінде  3. Редактор кодында  4. Жұмыс стөлінде  5. Объектілер инспекторында


  42. Қай тұжырымдама дұрыс емес
  1. Айнымалы логикалық өрнек құрамын кіре алады  2. Айнымалылар мен тұрақтылар бірінші рет қолдану алдында сипатталу қажет  3. Өрнек бағдарламада бөлек оператор түрінде тұра алады  4. Тұрақты арифметикалық өрнектің құрамына кіре алады  5. Өрнек меншіктеу операторының оң жағында


  43. Delphi. Код редакторы ... қолданылады:
  1. Компоненттер қасиеттерін өзгерту үшін  2. Оқиғалар өңделуінің процедурасын құру үшін  3. Бағдарламаның тоқталу нүктесін көрсету үшін  4. Бағдарлама мәтінін өзгерту/түзету үшін  5. Шифрленген мәліметтерді өзгерту/түзету


  44. For I:=A1 to A2 do S: өрнегінде I нені білдіреді?
  1. Соңғы мәнді


  2. Нәтижені анықтау  3. Бастапқы мәнді  4. Реттік нөмерді  5. Қадамды анықтау


  45. byte мәлімет типінің өлшемі
  1. 8  2. 4  3. 2  4. 6  5. 10


  46. Delphi. Конструктор - деп...
  1. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады  2. Объектілі типтің айнымалысы  3. Класс-ұрпақты құруға арналған ішкі бағдарлама  4. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады  5. Delphi утилиттерінің бірі


  47 Дейін шартты цикл операторы
  1. until  2. for  3. case  4. while  5. Е) repeat


  48. while b do А; операторында b = false болғандағы дұрыс тұжырымдаманы таңдаңыз
  1. Цикл b мәні true болғанша қайталанады  2. А оператор бір ретте орындалмайды  3. А оператор бір рет орындалады  4. Цикл дұрыс жазылмаған, қате шығады  5. Бағдарлама циклденуі пайда болады


  49. Символдық мәлімет типін көрсететін идентификаторды көрсетіңіз
  1. varchar  2. symbol  3. char  4. string  5. сотр


  50. Бағдарламалау тілі болып табылатын бағдарлама:
  1. FoxPro;  2. Delphi  3. PhotoShop  4. Excel;  5. Access;


  51. Ең бірінші бағдарламашы
  1. Ада Лавлейс  2. Г. Лейбниц
  3. Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
  ©engime.org 2020
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет