Орта ғасырлар дәуірінде Европада ғылымның тоқырауы (ғылымның дамуындағы метофизикалық дәуір және креоцинистік көзқарастардың үстем болуы). Лекция мәтінібет8/8
Дата05.11.2016
өлшемі1,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.
Негізгі:
1.Ч. Дарвин. “ Происхождение видов ” Сбор. Соч М – Л . Изд. АН СССР, 1939 т 3
2.Ч. Дарвин. “ Изменение домашных животных и культурных растений ” Сбор. Соч. М-Л.1961
3.И. Шмальгаузен. “ Проблемы дарвинизма ”. Л. наука –1969
4.А.С Северцов. “ Введение в теорию эволюции ”. М. Изд. МГУ. 1981
5.Ч.Дарвин. “ Происхождение человека и полевой отбор ”. Соч. Т.S.М.Л. –1959
6.Э. Майр и др.” Эволюция”. Изд. Мир. Мир. Москва- 1981
7.В. Грант. “ Эволюция организмов “. Изд. Мир. -1980 
Қосымша:
8.М.М Беляев. “Окраска животных и естественных отбор ”. М. –1974
9..К.М Зовадский “ Вид и видообразование ”. Л- 1969
10М.М Камишлов “ Эволюция биосферы ”. М.-1976
11.Я.Я. Рогинский “ Проблемы антропогенеза ”. М-1977
12.Ф.Н.Правдин „Дарвинизм” Алматы „Мектеп” 1973.
«Эволюциялық биология» пәнінен бақылау сұрақтары

1.Эволюция ілімі пәнінің мақсаты мен міндеті
2.Табиғаттың тарихы, дамуының жалпы заңдылықтары және қорғаушы күштері жайлы ілімі
3.Материя эволюциясының негізігі дәуірлері
4.Органикалық эволюцияның негізгі ерекшеліктері
5.Эволюция құбылысын зерттеу принциптері мен әдістері
6.Ж.Б. Ламарктіің эволюцияялық концепциясы
7.Табиғаттың эволюциялық жолмен даму идеясы
8.Эволюция себептерін баяндау: градация принципі, сыртқы орта факторларының әсері, тікелей, бірден бейімделу заңдары
9.Ламарктың эволюциялық концепциясын талдау
10.Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясының қалыптасуындағы жалпы алғы шарттар

11.Ч. Дарвиннің ғылыми зерттеу жұмыстары
12.Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы
13.Ч. Дарвиннің өмірбаяны және еңбектері
14.« Түрлердің тегі » еңбегінде негізгі қағидалар
15.Мәдени формалардың эволюциясын дәлелдеу
16.Ч. Дарвиннің өзгергіштік формалары заңдылықтары және себептері жайлы көзқарасы
17.Айқын және айқын емес арақатнастық және компенсациялық өзгергіштіктер
18.Органикалық эволюция объективті процесс
19.Эволюцияны зерттеу әдістері
20.Тіршілік материя қозғалысының ерекше формасы
21.Тіршіліктің мәні жайлы ұғымның дамуы
22.Тіршіліктің негізгі қасиеттері
жер бетіндегі тіршіліктің геохимиялық роль
23.Тіршілік жағдайларының өзгеруіне әсер ететін геологиялық, космостық және биотикалық факторлар
24.Эволюциялық өзгеріс- жер бетіндегі тіршіліктің қажетті шарты
25.Тіршіліктің негізгі құрылым деңгейлері: молекулалық, клеткалық, организм, популяция түр, биогеоценоздық, тіршіліктің құрылым деңгейлерінің арасындағы байланыстық және арақатнастық
26.Геохронология жайлы қысқаша мағлұмат 
27.Микроэволюция ілімі
Микроэволюция ілімінің қалыптасуы, оның зерттейтін мәселелері және әдістері
28.Эволюция ілімін қамтудағы маңызы
29.Тұқым қуалайтын өзгергіштік тірі организмге тән жалпы ерекшеліктері
30.Популяция – эволюцияның элементарлы құрылымы
31.Популяция ұғымы
32.Популяцияның критерилері
33.Популяцияның түрлері
34.Популяцияның генетикалық құрылымының әртүрлілігі – эволюциялық өгерістердің алғы шарты
35. Популяциялар генофондардың интеграциялығы
36.Популяцияның экологиялық және морфологиялық – физиологиялық ерекшеліктері
37.Эволюцияныың элементарлы формалары
38.Мутация процесін эволюцияның элементарлы факторлары ретінде талдау
39.Генетикалық комбинаторика және оның эволюциядағы ролі
40.Оқшаулану популяциялардың арасындағы генетикалық айырмашылықтарды күшейтетін фактор
41.Оқшаулану популяциялардың арасындағы генетикалық айырмашылықтарды азайтатын фактор
42.Оқшаулану типтері, олардың сипаттамасы және маңызы
43.Эволюцияның статистикалық факторлары ретінде мутация процесінің популяциясы толқынының және оқшауланудың өзара әрекеттесуі
44.Табиғи сұрыпталу – эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы факторлары
45.Табиғи сұрыпталудың алғы шарттары
46.Тіршілік үшін күрес ұғымы. Тіршіліктің күрестің және элиминациялық формалары
47.Тіршілік үшін күрес табиғи сұрыпталудың сандық сипаттамасы: сұрыптанудың коэффициенті, тиімділігі, жылдамдығы
48.Сұрыпталудың жылдамдылығының популяциядағы особтардың генетикалық әртүрлілігіне байланыстылығы, сұрыптанудың механизмі, объектісі және әсер ету сферасы

49.Сұрыптанудың зерттеу әдістері
50.Табиғи сұрыпталудың негізгі формалары: тұрақтандырушы, қозғаушы және диэруптивті жыныстық сұрыптану, жеке толық сұрыпталу
51.Адаптациялардың пайда болуы табиғи сұрыптану әсерінің нәтижесі
52.Адаптация ұғымы. Қарапайым адаптациялар.
53.Қарапайым қорғану құрылымдары және олардың эволюция процесінде пайда болу, жақсару жолдары
54.Күрделі адаптациялар 
55.Күрделі мүшелердің құрылысы
56..Насеком қоректі өсімдіктер және өсімдіктердің қозғалысы
57.Адаптацияның салыстырмалы сипаты
58.Адаптациялардың классификациясы
59.Түрдің пайда болуында буындар мен полиплодияның ролі
60.Адамды, партеногенетикалық және өздігінен ұрықтанатын формаларды жаңа түрлердің пайда болуы
61.Эволюциялық ілімнің табиғи ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану проблемасын шешудегі маңызы
62.Макроэволюция проблемалары
63.Макроэволюция ұғымы
64.Макро және микро эволюциялардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары
65.Макро эволюция және микроэволюция процестерінің арақатнастары
66.Филогенездің негізгі формалары
67.Филетикалық эволюция дивергенция, конвергенция және паралельдік мүшелер мен функцияның өзгеру принциптері: негізгі санының өзгеруі, адаптация алмасуы
68.Мүшелердің функцияларының эволюциялану қарқындылығы
9.Онтогенез эволюциясы
70.Онтогенез эволюциясы жайлы жалпы түсінік
71.Онтогенезде организмнің біртұтастығы
72.Организмнің тарихи өзгеруінде корреляцияның және координацияның маңызы
73.Онтогенездің эмбриондануы
74.Автономдану – онтогенез эволюциясының негізгі бағыты
75.Неотения және фитализация, онтогенездің канализациясы
76.Эволюциялық процесс
77.Прогресс туралы түсінік
78.Шексіз прогресс- тіршілік дамуының магистральды жолы
79.Антропогенездің негізгі дәуірлері
80.Қазіргі заман адамның эволюциялану ерекшеліктері, эволюция ілімінің проблемалары және переспективалары
81.Эволюция ілімі- дамудағы ғылым , оның адамның практикалық әрекетіндегі ролі және биологияның басқа саналарының дамуына әсері
82.Неодарвиндік эволюция, эволюцияның бағыттылығы және шектемелігі, макроэволюциядағы моно және полифияның арақатнасы торлы эволюция, тұқым қуалайтын өзгергіштік ролі және т.б
83.Микрэволюция проблемаларын талдау қажеттілігі
84.Эволюцияны модельдеу проблемасы, макроэволюция проблемалары, биоценоздар эволюциясы, 85.Эволюция факторының арақатынасы және т.б
86.Эволюция ілімі және адамды түр ретінде қорғау
87.Эволюция теориясының метадологиялық негізі
88.Эволюция ілімі және медицина

89.Қазіргі экологиялық апаттардың эволюцияға әсері
90.Эволюция саласындағы зерттеу жұмыстарының көкейкестілігі 
91.Организмдердің тарихи өзгеруінде корреляцияның және координацияның маңызы Онтогенездің эмбриондануы және канализациясы 
92.Адамдардың пайда болған орталықтарыжайлы жорамалдар. 
93. Әлеуметтік дарвинизмді сынау және нәсілшілдік
94. Биосфера эволюциясы.
95. Қазақстандағы экологиялық апаттарға ұшыраған аймақтар, олардың себептері және биосфераның эволюциясына әсері
96. Эволюцияның бағыттылығы және шектелмегендігі.
97. Эволюция ілімі, оның адамның практикалық әрекетіндегі ролі және биологияның басқа салаларының дамуына әсері
98. Прогресс құбылысын классификациялау, олардың сипаттамасы, критерилері және арақатынасы.
99. Антропогенездің биологиялық және әлеуметтік факторлары және олардың әсер ету ерекшеліктері
100. Эволюция ілімі және медицина.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет