ОқУ-Әдістемелік кешен «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәні бойынша


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІбет4/4
Дата12.10.2020
өлшемі42.28 Kb.
1   2   3   4
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ


Тақырып атауы


Сағаттар

Әдебиет

ДС

СПС

ОСӨЖ

ОӨЖ1

Кәсіпкерлік түсінігі, оның негізгі түрлері және ұйымдастырушлық нысандары

2

27.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

2

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау


2

27.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

3

Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

.


1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

4

Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету


1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

5

Кәсіпкерлердің шаруашылық серікітестіктерімен келісімдік қатынастары

1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

6

Кәсіпкерлік мәдениеті


1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

7

Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

8

Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер

2

27.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

9

Кәсіпкерлік қызметінің инфрақұрылымы


1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

10

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі

1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

11

Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау


1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2

12.

Кәсіпкерлік қызметті тоқтату


1

17.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2
Барлығы

15

15
3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Берілген курсты оқу барысында бағдарламаның мазмұнымен танысу қажет. Ұсынылған әдебиетті қарастырып, өздік жұмысқа шығарылған сұрақтарға қатысты конспектілер жазу қажет.

Дәріс материалдары мен оқу құралдарымен қатар студенттер біздің еліміздің мерзім сайын шығатын басылымдарды, сондай-ақ, экономикалық журналдар мен салалық журнал мен газеттерді жүйелі түрде оқып отырған дұрыс болады. Осының бәрі курс материалын дұрыс меңгеруге мүмкіндік береді. Ерекше назарды біздің елемізде шыққан немесе шығарылып жатқан заңдарды, ҚР Президентінің Жарлықтарын, экономикалық реформаларды енгізу және іске асыруға байланысты жоспарлар, бағдарламалар мен басқа да нормативтік актілер мен мәліметтерді зерттеуге аудару қажет.

Практикалық сабақтарға дайындалған кезде сабақтың жоспарын тыңғылықты қарастырып, дәрістер конспектісін зерттеп, ұсынылған әдебиетті оқу керек;

Ұсынылған әдебиетті зерттегенде студент оқыған материалдың негізгі түйінін конспектілеп, басты мәселені көрсете білу керек;

Аудиторлық ООӨЖ сабақтарда пікір талас, диспуттар, әртүрлі көзқарастарды тыңдау, талқылау түрінде жүргізіледі, аудиториядан тыс СОӨЖ рефераттар мен баяндамалар түрінде тапсырылады оны порталға жібереді және оқытушы оларды сұрау арқылы тексереді;

СӨЖ тапсырмалары жазбаша немесе ауызша түрінде беріледі, ол пәнің жұмыс бағдарламасында келтірілген талаптарға тәуелді болады;СӨЖ бойынша жазбаша тапсырмаларды А4 форматтағы қағаздарда орындалуға тиіс (компьютермен), бет параметрлері: 2: Кегль 14 Times New Roman, интервал 1,5.
 1. КУРС ФОРМАТЫ

Аудиториялық уақыт дәріс және оқылған материалды қарастыру кіреді. Әр сабаққа студент негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бойынша дайындалу керек. Бақылауға кешігіп келген немесе келмеген студенттер автоматты түрде 0 бал алады. Бақылауды қайта тапсыру қарастырылмаған. Негізгі түсініктер әр дәрісте көрсетіліп, түсіндіріледі. Сабаққа қатысу және дәрісте берілген негізгі ұғымдарды жазуға студент міндетті. Егер студент белгілі бір себептерден сабаққа қатыспаса, ол топтағы басқа студенттен дәріс материалдарын алу керек. Оқытушы дәрісті қайта оқымайды.
 1. КУРС САЯСАТЫ


Сабаққа қатысуы Әр сабақта студен белсенділік көрсету керек.Белсенділік спаға қарай бағаланады. Жекелей және топпен презентация жасауға болады. Белсенділік үшін максималды баға әр сабақта айтылып отырылады.

Тәртібі. Сабақ үстінде жиі тәртіп бұзғаны үшін студент аудиториядан шығарылады және барлық курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен қорытылады.

Бақылау жұмысы. Әр студентке талдау үшін жеке тапсырма беріледі, оны жоспар негізінде жасап және оқудың жетінші аптасы аяқталғанша жазбаша талдау түрде ұсыну керек.уақытынан кешігіп өткізілген жұмыстарға төмен баға қойылады.

Рубеждік тапсырма Рубеждік аттестациялау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы мен үлгерімі және студенттің өздік жұмысын уақытында орындап, тапсыруына байланысты қойылады.

Көшіру: кез-келген көшіру жазаланады, ол аудиториядан шығарумен шектелмейді және немесе бүкіл курс үшін «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады.Ұялы телефон: Сабақ барыснда өшіру керек.

Емтихан. Емтиханды қатысуға рұқсат етілген студенттер жазбаша түрде емтихан тапсырады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Пән бойынша студенттер білімін бақылау келесі түрде жүргізіледі:

 • Ағымдағы бақылау (әр апта сайын)

 • Рубеждік бақылау (7 және 15 апталарда)

 • Қорытынды бақылау – академиялық кезеңнің соңында бір рет жүргізіледі (мамандықтың ҚР МББС сәйкес түрде емтихан).

Семестр бойы дәріс, семинар, практикалық сабақтар шегінде және студенттің жеке жұмысы негізінде жүйелі түрде студенттің білімі тексеріліп отырылады.

Пәнді оқыту барысында студенттердің білімін ағымдағы бақылаудың келесідей түрлері жүргізіледі: • ауызша сұрау;

 • жазбаша сұрау;

 • аралас сұрау;

 • үй жұмысын қорғау және презентациялау;

 • дискуссия, тренингтер;

 • есеп шығару, тесттер және т.б.

Студенттердің білімін рубеждік (рейтингілік) бақылау бекітілген графикке сәйкес түрде академиялық кезең барысындағы 7-ші (Р1) және 15-ші (Р2) апталарда өткізіледі.

Пән бойынша бағалау пайыздық мөлшерлемемен 100 %-дық шкала бойынша қойылады.Студенттің жұмысы келесі критерийлер бойынша бағаланады:

 • Сабаққа келуі;

 • ОСӨЖ орындау графигіне сәйкесінше

 • Үй жұмысын орындау (ҮЖ), СӨЖ орындау жоспарына сәйкес;.

 • Студенттер конференциясына, пәндік олимпиядаларға қатысу және т.б.;

 • «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәні бойынша 3-аптада «Бизнес аңыздары» және 5- аптада «Өз бизнесін ұйымдастыру» бойынша бизнес жоспар өткізеді,басқа тақырыптарды ОӨЖ сай өткізеді.


««Кәсіпкерлік және бизнес негіздері»» пәні бойынша баллдарды бөлу

Кесте 2

апта

Жұмыс түрлері

Баллдар

Ескерту
1
2

3

4
1-15
Аудиториялық сабаққа қатысуы

30
1-15

Семинар сабағында жауап беру

100
3-5

ОӨЖ тапсырмасын орындағаны үшін

90
7

Межелік бақылау – 1 аралық бақылау бойынша

80Барлығы 1- межелік бақылау бойынша

3001-15
Аудиториялық сабаққа қатысуы

30
1-15

Семинар сабағында жауап беру

100
9-11-14

ОӨЖ тапсырмасын орындағаны үшін

90
15

2-межелік бақылау бойынша

80Барлығы 2- межелік бақылау бойынша

300Емтихан үшін балл

400Академиялық кезең үшін барлық балл

1000


7.ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негiзгi

7.1.1.Елшібаев Р.Қ.

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру: Оқу құралы. Алматы: Экономика2009-218б

7.1.2.Сәбден О.

Кәсіпкерлік. Алматы «Эксклюзив»,2009ж.

7.1.3 «Кәсіпкерлік негіздері » Оқу құралы . М.Т. Әділбеков, С.Қ. Құрманбаев, Г.Т. Самиева, Қ.Т. Нұралина

7.1.4 Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е.

Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік: Оқу құралы. Астана «Фолиант» баспасы ,2005-176б
7.2 Қосымша әдебиет

7.2.1.Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. –М.: СОФИТ, 2000 Предпринимательство: Учебник/ Под ред.М.Г.Лапусты. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2004

7.2.2.Л.Е.Ибрагимова, А.К.Нурабаева. Международныйопытподдержкиразвитиячастногопредпринимательства: учебно-методическоепособиедлятренеровконсультантов. РУ ЦПП, 2006 г. – 74с.

7.2.3.Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учеб.пособие. – 2-е изд.– М.:ИНФРА –М, 2003

7.2.4 .www.mit.kz

7.2.5. www.minplan.kz

7.2.6.www.smb-serpin.kz

7.2.7.www.sekretservis.org7.2.8.www. kcif.kz
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет