Оқу әдістемелік кешенбет21/22
Дата05.11.2016
өлшемі2,59 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Тест тапсырмалары


1. Қызметіне байланысты жаңа мәліметтерді енгізу үшін «Жеке іс қағазына қосымша», «Жеке іс қағазына мадақтауды есепке алу бойынша қосымша» деген мазмұндағы белгілер қандай құжатқа қойылады?

А) еңбек кітапшасына

В) жеке іс қағазына

С) өмірбаянғаD) анықтамаға

Е) еңбек туралы шартқа


2. Қимылдың, іс-әрекеттің әр түрлі белгісін, сынын, мезгілін, мекенін, мөлшерін, күй-жайын білдіретін сөз табы қалай аталады?

А) Үстеу


В) Сын есім

С) ЕтістікD) Есімдік

Е) Зат есім


3. Мекен үстеуін белгілеңіз

А) жоғары

В) әдейі

С) өте


D) аса

Е) алда
4. Мезгіл үстеуін көрсетіңіз

А) қасақана

В) биыл


С) тез

D) төмен

Е) әдейі
5. Мақсат үстеуін белгілеңіз

А) тым

В) мүлде


С) жорта

D) лезде

Е) аса


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

  1. Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері). Құрастырушылар: В.И. Скала, т.б. Алматы, 2005.

  2. Салагаев В., Шалабай Б. Іс қағаздарын жүргізу. Алматы, 2004.

  3. Ресми іс қағаздары. Құрастырушылар: А. Алдашева, т.б. Алматы, 2001.

  4. Мусинов А., т.б. Қазақ тілі. Алматы, 1995.

  5. Құлмағамбетова Б., Елемесова Ж. Қазақ тілін үйренушілерге көмек. Алматы, 1990.

  6. Түймебаев Ж. Қазақ тілі (Грамматикалық анықтағыш). Алматы, 2004.

  7. Жахина Б., т.б. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсы (оқу құралы). Көкшетау, 2003.

  8. Алдашева А., т.б. Қазақ тілі (Ресми қарым-қатынас, іс қағаздары тілі). Алматы, 2000.


Тақырып атауы

Практ.сағат

Сабақтың мазмұны

Қосымша тапсырмалар

1.

Кіріспе. Іс құжаттары – тіл-дік қарым-қатынас жасаудың тәсілі

2

Іс қағаздарын жүргізу. Ресми-іс қағаздары стилінің әдеби тілдің басқа стильдерінен ерекшелігі. Іс құжаттары стилінің үш түрі (дипломатиялық стиль, заң шығарушылық стиль, күнделікті іс жүргізу стилі).

Стилистикадан өткенді қайталау. Әдеби тілдің бес стилі.

2.

Құжаттарды топтастыру

4

Құжат мазмұны мен негізгі қызметі. Құжаттың негізгі түрлері. Деректемелер мен формуляр-үлгілер.

Шылаулар. Демеулік шылаулардың грамматикалық қызметі. Деректемелер мен формуляр-үлгілерді оқып дағдылану.

3.

Жарғы

4

Құрылтай құжаттары: жарғы және құрылтай шарты. Құрылтай құжаттарының сипаты. Жарғының деректемелері.

Сөз тіркесі. Жай сөз тіркесі мен тұрақты сөз тіркестері. Жарғы үлгісін құрастыру.

4.

Бұйрықтар

4

Басқару құжаттарының жалпы сипаты. Бұйрықтың анықтамасы мен негізгі қызметі.

Бұйрық рай. Бұйрық үлгісін толтыру.

5.

Бұйрықты дайындау

2

Бұйрықты дайындаудың кезеңдері. Бұйрықтардың қызмет түріне байланысты дайындалу ерекшеліктері.

Тәуелдік жалғау Мәтінмен жұмыс. Бұйрық үлгісі.

6.

Өкімдер

2

Өкімнің мазмұны мен қызметі. Өкім мәтінінің құрылымы.

Жіктік жалғау. Сөздердің төрт түрлі жіктелу жүйесі. Мәтінмен жұмыс. Өкім үлгісін толтыру.

7.

Нұсқау

2

Нұсқаудың мазмұны. Басқару құжаты ретінде атқаратын қызметі. Нұсқау мәтінінің құрылымы.

Септік жалғау-ларын қайталау. Жай және тәуелді септеу. Нұсқау үлгісін толтыру.

8.

Шешім (Қаулы)

4

Хаттаманың мазмұны. Құрылымы. Шешім – хаттаманың құрамдас бөлігі екендігі.

Етіс категориясы.

Етіс түрлері. Мә-тінмен жұмыс. Хаттама үлгісін толтыруға дағды-лану.

9.

Қызметтік хаттар

4

Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Қызметтік хаттардың мазмұны мен мақсатына қарай түрлері. Қызметтік хат мәтінінің жазылу ерекшелігі.

Сын есімді қайта-лау. Мәтінмен жұмыс. Қызметтік хат үлгісін толты-руға дағдылану.

10.

Актілер

6

Актінің мазмұны мен жасалу ерекшелігі. Акт түрлері. Акт мәтінінің құрылымы.

Сан есімдерді қайталау. Сан есімнің мағыналық топтары, олардың құжат тілінде қолданылу ерекшеліктері. Мәтінмен жұмыс. Акт үлгісін тол-тыру.

11.

Баяндау хат

2

Баяндау хаттың мазмұны мен мақсаты. Баяндау хаттың ресімделуі. Ішкі және сыртқы баяндау хаттар.

Есімдіктерді қай-талау. Есімдік сөздердің мағы-налық түрлері. Баяндау үлгісін толтыру.

12.

Түсініктеме

2

Түсініктеменің мазмұны. Түрлері. Түсініктеме мә-тінінің ерекшелігі. Ресім-делуі.

Етістікті қайталау. Мәтінмен жұмыс. Түсініктеме үлгісін тол-тыру.

13.

Факстер және Е-mail

2

Факстің анықтамалық сипаты. Факстің жіберілу ерекшелігі. Факсті ресімдеу.

Күрделі етістіктің жасалуы. Түрлері. Мәтінмен жұмыс. Факс үлгісін тол-тыру.

14.

Анықтамалар

2

Анықтаманың мазмұны мен түрлері. Ерекшеліктері. Анықтама мәтінінің ерекшелігі.

Көмекші етістік-терді қайталау. Мәтінмен жұмыс. Анықтама үлгісін толтыру.

15.

Сенімхат

2

Сенімхаттың мазмұны. Түрлері : ресми сенімхат және жеке сенімхаттар. Олардың өзара ерекше-лік сипаттары, деректемелері

Есімшені қайта-лау. Мәтінмен жұмыс. Сенімхат үлгісін толтыру.

16.

Телефонограммалар

1

Телефонограмманың мазмұндық сипаты. Пай-даланылу мақсаты. Де-ректемелері. Телефоно-грамма мәтінінің ерекшелігі. Ресімделуі.

Көсемшені қай-талау. Мәтінмен жұмыс. Телефоно-грамма үлгісін толтыру.СРМП
17.

Шағым


12

Шағымның анықтамалық сипаты. Мазмұны мен мақсаты. Шағым мәтінінің жазылу ерекшелігі.

Нақ осы жақтың жасалуын қайталау. Мәтінмен жұмыс. Шағым үлгісін толтыру.

18.

Талап-арыздар

12

Талап-арыздың мазмұны мен мақсаты. Мәтіндік құрылымы. Талап-арыздың міндетті деректемелері.

Болжалды келер жақтың жасалуын қайталау. Мәтінмен жұмыс. Талапарыз үлгісін толтыру.

19.

Материалдық жауапкершілік туралы шарт

12

Еңбек қатынасы жөніндегі құжаттар. Материалдық жауапкершілік туралы шарттарды мазмұны. Жасалу ерекшелігі. Ре-сімделуі.

Мақсатты келер шақты қайталау. Мәтінмен жұмыс. Материалдық жа-уапкершілік тура-лы шарт үлгісін толтыру.

20.

Коммерциялық құпияны жа-рияламау туралы міндеттеме

12

Коммерциялық құпияны жарияламау туралы мін-деттеменің мазмұны. Ресімделу ерекшелігі. Деректемелері.

Ауыспалы келер шақты қайталау. Мәтінмен жұмыс. Коммерциялық құпияны жария-ламау туралы мін-деттеме үлгісін толтыру.

21.

Резюме

9

Резюменің мазмұны. Резюме мәтінінің ерекшелігі. Деректемелері.

Нақтылы өткен шақты қайталау. Мәтінмен жұмыс. Резюме үлгісін толтыру.

22.

Хабарлама

12

Хабарлама мазмұны. Мемлекеттік органдар пайдаланатын хабарла-малардың бекітілген үл-гілері. Мәтіндік ерекше-лігі.

Нәтижелі өткен шақты қайталау. Мәтінмен жұмыс. Хабарлама үлгісін толтыру.

23.

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық

10

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың мазмұны. Бұйрықтың жасалу ерекшелігі. Деректемелері.

Субъективті өткен шақты қайталау. Мәтінмен жұмыс. Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық үлгісін толтыру.

24.

Өтініш

12

Өтініш мазмұны. Жазылу мақсаты. Өтініштің мәтіндік құрылымы мен жазылу ерекшелігі. Де-ректемелері.

Дағдылы өткен шақты қайталау. Мәтінмен жұмыс. Өтініш үлгісін толтыру.

25.

Мінездеме

12

Мінездеме мазмұны. Мінезхдеме мәтініндегі логикалық байланыстағы бөлімдер: басқы бөлім, екінші бөлім, үшінші бөлім, қорытынды бөлім. Мінездеменің міндетті деректемелері.

Қалау райдан өткенді қайталау. Мәтінмен жұмыс. Мінездеме үлгісін толтыру.

26.

Өмірбаян

10

Өмірбаян мәтінінің маз-мұндық және құрылымдық ерекшелігі. Өмірбаянның қысқа және толық нұсқалары. Деректемелері.

Үстеу сөздерді қайталау. Мәтінмен жұмыс. Өмірбаян үлгісін толтыру.

27.

Жеке іс қағазы

10

Жеке іс қағазының тол-тырылу тәртібі. Мазмұ-ны мен мақсаты. Жеке іс қағазына кіретін құжат үлгілері. Жеке іс қаға-зының қосымшалары. Кадрлар жөніндегі жеке іс парағы.

Үстеулердің ма-ғыналық топта-рын қайталау. Мәтінмен жұмыс. Кадрлар жөнінде-гі жеке іс парағының үлгісін тол-тыру.

28.

Қорытынды сабақ.

12

Өтілген тақырыптар бойынша тестік бақылау жұмысын алу.

Қорытындылау. Бағалау.

Каталог: files -> book
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
book -> Макс Лукадо сенің Қолыңнан келеді
book -> Игілігіміз үшін болатын азаптар Құдай неге қиындыққа жол береді?


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет