Оқу пәнінің оқытушылары туралы мәліметтербет23/29
Дата16.11.2022
өлшемі2,27 Mb.
#158411
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29
Байланысты:
Силлабус казакша
Тапсырма 1, Глава 1 экстремальные задачи, ОШ СОР Геометрия ОГН 10 класс каз, Det bol TRENIROVOCh 2019 IGA-GOS ot 12 02 19god, №7 Гепатит интер рус. ДО, №7 Гепатит интер рус. ДО, 1555247346, autoref-standartizatsiya-metodov-kontrolya-kachestva-virusvaktsiny-protiv-nyukaslskoi-bolezni-ptits, Гражданско-правовая ответственность.09doc, 10 сабақ. Халықаралық байланыстардың дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі, Көрме грамота, СРС 6 социология Раюшкин Даниил, Зертханалық жұмыс № 4
БАРЛЫҒЫ
3636
31

Модуль 4- Психология
1

Модульдік бірлік 1
Психологиядағыұлттықсананықалыптастыруконтекстіндегітұлға

Дәріс №1
Психологияға кіріспе

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 1
Заманауи психологияның салалары

1


1

тестілеу

1

2

Дәріс №2
Мен және менің мотивациям

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 2
Еңбек іс-әрекетінің мотивациясы

1


1

тестілеу

1

3

Дәріс №3
Эмоциялар және эмоционалдық интеллект

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 3
Эмоцияның әр түрлі мәдениеттерде көрінуі мен сезілуі

1


1

Презентция қорғау

1
ОБӨЖ №3. Эмоционалдық интеллекті дамыту жолдары

1


1

Топтық жұмыс
4

Дәріс №4
Адамның ерік қасиеті мен өзін-өзі реттеу психологиясы

11
сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 4
Тәуелсіз қоғамдағы тұлғаның "ерік бостандығы" тұжырымдамасы.

1


1

тестілеу

1

5

Дәріс №5
Тұлғаның даралық-типологиялық ерекшеліктері

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 5
Тұлғалық ресурстар ұлттық сананы сақтау мен дамытудың факторы ретінде.

1


1

тестілеу

1

ОБӨЖ №5. Темперамент түрлеріне талдау жасау

1


1

Кесте құру
6

Дәріс №6
Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 6
Тұлғаның дүниетанымы және ұлттық бірегейлігі.

1


1

Презентция қорғау

1

7

Дәріс №7
Өмірдің мәні және кәсіби өзін-өзі анықтау психологиясы

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 7
Тұлғалық және кәсіби жетістікке жету психологиясы.

1


1

Презентция қорғау

1

8

Дәріс №8
Тұлғаның денсаулық психологиясы

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 8
Теріс эмоциялар және денсаулық.

1


1

Презентция қорғау
9

Модульдік бірлік 2
Тұлғааралыққарым-қатынасқазақстандықүйлесімдітұлғаныңдамуфакторыретінде

Дәріс №9
Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 9
Ұлтаралық қарым-қатынас әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде.

1


1

Презентция қорғау

1

ОБӨЖ №9 Социометрия әдісін қолдана отырып, топқа талдау жасау

1


1

Тест парақшасын құрастыру
10

Дәріс №10
Қарым-қатынастың перцептивті жағы

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 10
Тұлғааралық қабылдау әсерлері.

1


1

Презентция қорғау

2

ОБӨЖ №10 Жағымды қарым-қатынас орнату әдістері

1


1

презентация
11

Дәріс №11
Қарым-қатынастың интерактивті жағы

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 11
Тұлға және топ (әлеуметтік-психологиялық ықпал ету)

1


1

тестілеу

1

ОБӨЖ №11. Көшбасшының психологиялық портреті

1


1

эссе
12

Дәріс №12
Қарым-қатынастың коммуникативті жағы

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 12
Г.Д.Лассуэлл бойынша заманауи қоғамдағы коммуникацияны талдау.

1


1

тестілеу

2

13

Модульдік бірлік 3
Тиімдітұлғааралыққарым-қатынастехнологияларықоғамдықсананыжаңғыртунегізіретінде

Дәріс №13
Әлеуметтік-психологиялықконфликттүсінігіжәнеқұрылымы

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 13
Біздің өміріміздегі конфликтілер.

1


1

тестілеу

1

14

Дәріс №14
Кәсіби саладағы конфликт жағдайындағы тұлғаның мінез-құлық моделдері

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 14
Еңбек ұжымындағы конфликтіні реттеудің механизмдері және тәсілдері.

1


1

Презентция қорғау

2

15

Дәріс № 15
Тиімді коммуникацияның техникалары мен тәсілдері

1


1

сауалнама

1

Тәжірибиелік сабақ № 15
Тиімді коммуникация мен тұлғаның бәсекеге қабілеттілігінің өзара байланысы

1


1

тестілеу
БАРЛЫҒЫ

3636
31

Жалпы
144144

Ескерту:

  1. Аудиториялық сабақтардың саны 1 академиялық кредитке – 15 сағатты құрайды..

2) ПОҚ педагогикалық жүктемесін есептеу үшін бекітілген уақыт нормаларына сәйкес қашықтықтан білім беру технологиялары (ҚБТ) бойынша білім алушылар үшін оn-line режимінде сабақтар өткізу (ҚОФ білім алушылары үшін) оқу жоспарының әрбір пәніне семестрде 6 академиялық сағат ағынға жүргізіледі. Барлық басқа сабақтар offline режимінде жоспарланады.
6. Пәнді меңгеру үшін қажетті негізгі және қосымша оқу әдебиетінің тізімі

    1. Негізгі әдебиеттер

1.Габдуллина, К.Социология: учебник. - Алматы: Нур-пресс, 2019. - 210 с. - ISBN 978-9965-830-86-0 : 3000.00.
2.Ритцер, Д. Әлеуметтанутеориясы = Sociologicaltheory. - 10-басылым. - Алматы: Ұлттықаудармабюросы, 2018. - 856 б. - ("Жаңагуманитарлықбілім. Қазақтіліндегі 100 жаңаоқулық"). - ISBN 978-601-7943-17-2 : 3850.70.
3.Бринкерхоф, Д. Әлеуметтанунегізері = EssentialsofSociology. - 9-басылым. - Алматы: Ұлттықаудармабюросы, 2018. - 464 б. - ("Жаңагуманитарлықбілім. Қазақтіліндегі 100 жаңаоқулық"). - ISBN 978-601-7943-15-8 : 3850.70.
4.Иманбаев М.Саясаттану негіздері [текст] :Оқу құралы / Е.Смағүлов. - Алматы :ЖетіЖарғы, 2014. - 336 б. - ISBN 978-601-288-063-2
5.Бороздина, Г.В.Психология и этика делового общения [Текст] : учебник. - M. :Юрайт, 2019. - 463 с. - ISBN 978-5-534-01527-0
6.Аронсон Э. Көпке ұмтылған жалғыз [Мәтін] = The Social Animal: әлеуметтік психологияға кіріспе: [оқулық] / Э. Аронсон ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков [және т. б.]. - 11-бас. - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 407, [2] б. - (Рухани жаңғыру).
7.Даниел Гоулман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. Изд-во Манн, Иванов и Фербер: 2018. -560 с.
8. Майерс Д. Әлеуметтік психология [Мәтін] = Social Psychology: [оқулық] / Д. Г. Майерс, Ж. М. Туенж ; ауд. Г. Қ. Айқынбаева [және т.б.]. - 12-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 559, [1] б.: сур. - (Рухани жаңғыру).
9.Майерс Д. Психология / пер. с англ. И.А. Карпиков, В.А. Старовойтова. – 4-е изд. - Минск: "Попурри", 2009. – 848 с.
10. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 720 с.
11. . Шульц Д. Қазіргі психология тарихы [Мәтін] = A History оf Modern Psychology : [монография] / Д. Шульц, С. Э. Шульц ; ауд. Б. Қ. Ақын [және т.б.]. - 11-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. – 447 [1] б.: сур. - (Рухани жаңғыру).
12. Бабаев, С.Б.Жалпы және тұлғалық психология [Текст] :оқулық. - 2-і басылым. - Алматы : NURPRESS, 2019. - 352 б. - ISBN 978-9965-830-58-7
13. Бабаев, С.Жантану негіздері [Текст] . - Алматы :Нур-Пресс, 2018. - 302 б. - ISBN 9965-620-26-1
14. Төкенов, Ө.С.Мәдениеттану [Текст] :оқулық. - Алматы :Нур-Принт, 2019. - 370 б. - ISBN 978-601-7869-19-9
15.Барнард Алан. "Антропология тарихы мен теориясы"/пер. на каз.яз. Под руков. Кульсариева А.Т., Масалимова А.Р. – А., 2017.
16. Ғабитов Т.Х. Мәдениеттану :оқулық - Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 416 б. - ISBN 978-601-250-155-1
17. Ғабитов Т.Х. Қазақ мәдениетінің тарихы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2016.
19. Габитов Т.Х. Казахи: Опыт культурологического анализа. – Saarbrücken: Germany Academic Publishing GmbH & Co. Кg lap lambert. - Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121. - KG LAP LAMBERT, ГЕРМАНИЯ, 2012.
20. Габитов Т.Х., Абдигалиева Г.К., Исмагамбетова З.Н. Философия культуры: Учебник для студентов вузов и колледжей. – Алматы: Эверо, 2013
21. Ғабитов Т.Х., Затов Қ. Қазақ мәдениетінің рухани кеңістігі. - Алматы: Раритет, 2013.
22. Жолдубаева А.К. Культурология: практикум. - Алматы: Казну им.аль-Фараби, 2014.
23. Культурология [Текст] : учебник. - Алматы :Лантар Трейд, 2019. - 402 с. - ISBN 9965-770-75-1
24. Габитов, Т.Х. Казахская культура: Теория и история [Текст/Электронный ресурс] : учебник / Т. Х. Габитов. - Алматы : Лантар Трейд, 2020. - 351 с. - ISBN 978-601-7607-22-7
25.Караванова, Л.Ж. Психология [Текст/Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Ж. Караванова. - М : Дашков и К, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-394-03766-5

    1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет