Оқулық Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлiгi ұсынғанPdf көрінісі
бет73/74
Дата10.12.2023
өлшемі9,67 Mb.
#196187
түріОқулық
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
Байланысты:
24194 448605 09

АЛ
М
АТ
Ы
КІ
ТА
П
 
БА
СП
АС
Ы
 
Оқулық басылым 
Учебное издание
Муфтибекова Зубайда
Рыскулбекова Асима Даулетбековна
Редакторы / Редактор – Ә. Б. Орынбаева
Әдіскер / Методист – Ф. С. Лекерова
Корректор – Б. М. Жампеисова
Дизайн – Е. С. Жузбаев
Суретшілері / Художники: А. Б. Турысбеков, Е. А. Ибрашов, А. М. Әбдіразах
Мұқаба / Обложка: А. Б. Турысбеков, Е. С. Жузбаев
Беттеуші / Верстка – С. М. Ахметова
 
ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
2-бөлім
Жалпы білім беретін мектептің
4-сынып оқушыларына арналған оқулық
Часть 2
Учебник для учащихся 4 класса
общеобразовательной школы
Басуға 15.05.2023 ж. қол қойылды.
Пiшiмi 70х100 
1
/
16
. Есептiк баспа табағы 7,14.
Шартты баспа табағы 11,61. Офсеттiк басылым. 
Әрiп түрi «Open Sans». Офсеттiк қағаз. 
Қосымша таралымы 20 000 дана. Тапсырыс № 2058.
Сапасы жөнінде мына мекемеге хабарласыңыз:
Қазақстан Республикасы,
050012, Алматы қаласы, Жамбыл көшесi, 111-үй,
«
АЛМАТЫКIТАП БАСПАСЫ» ЖШС,
тел. +7 (727) 250 29 58, факс +7 (727) 292 81 10.
e-mail: info@almatykitap.kz
Сапа және қауіпсіздіктің 
барлық стандарттарына сай.
Сертификация қарастырылмаған.
Сақтау мерзімі шектелмеген.
Подписано в печать 15.05.2023 г. 
Формат 70х100 
1
/
16
. Уч.-изд. л. 7,14. 
Усл. печ. л. 11,61. Печать офсетная.
Гарнитура «Open Sans». Бумага офсетная. 
Доп. тираж 20 000 экз. Заказ № 2058.
С претензиями по качеству обращаться:
Республика Казахстан,
050012, г. Алматы, ул. Жамбыла, 111,
ТОО «АЛМАТЫКIТАП БАСПАСЫ»,
тел. +7 (727) 250 29 58; факс +7 (727) 292 81 10.
е-mail: info@almatykitap.kz
Соответствует всем стандартам качества
и безопасности.
Сертификация не предусмотрена.
Срок годности не ограничен.
Қытайда басылды / Отпечатано в Китае
C&C Joint Printing Co., (Beijing) Ltd.
No.3 Donghuan North Road, BDA, Beijing, 100176, China


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет