ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)Дата14.04.2017
өлшемі286.49 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус


042-13. 8. 01/09 – 2016 ж.


Пәннің оқу бағдарламасы (силлабус)
№1 басылым 08.09.2016жПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)Абайтану

Кредит саны: 4


5В050200 Филология мамандықтары
Қазақ филологиясы, қазақ әдебиеті кафедрасы

Семей 2016

Алғысөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Сабырбаева Р.Қ.

ф.ғ.к., доцент м.а., _____________ «_______» 20___ ж.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында
Хаттама «____» __________ 20__ ж.
Кафедра меңгерушісі _______________ ф.ғ.к.,Ақтанова А.С..
2.2 Қазақ филологиясы факультетінің оқу- әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «__»__________ 20___ ж.


Төраға _____________ Сәмекбаева Э.М.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама «__» __________ 20___ ж
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
_________________Искакова Г.К.
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Сабырбаева Раушан Қойшанқызы

Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдаст.профессор м.а.,

Қазақ филологиясы, қазақ әдебиеті кафедрасы

Байланыс ақпараты: телефон:8 7783202837, raushan_sabyrbaeva@mail.ru

Сабақ өтетін орын. Абайдың «Жидебай- Бөрілі» мемлекеттік қорық-мұражайы,Конференц залы Кредит саны: 4

.

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

«Абайтану» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және«5B020500» - «Филология» мамандықтарында оқитын студенттер үшін базалық пәндер блогының таңдау бөлігі (БП-ТК) болып табылады. «Абайтану» пәнінің оқу бағдарламасы (силлабус) білім беру саласындағы уәкілетті органмен әзірленген құжаттар негізінде құрастырылды:

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (силлабус)

ПОЖБ:

1. 5B020500 «Филология» мамандықтарыныңҚР МЖМБС 23 тамыз 2012 ж. №1080 (13.05.2016 ж. № 292 бұйрығы) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты ;

2. 5B020500 «Филология» мамандықтарына арналған «Абайтану» пәнінен таңдау компоненті бойынша оқу бағдарламасы (алғаш рет енгізілген, 08.09.2016ж.№1 хаттама)1.3 Пәнді оқыту мақсаты

«Абайтану» курсының негізгі мақсаты – білім алушының Абай өлеңдерінің, қарасөздерінің,поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі табиғатына талдай үңілу арқылы оларға ұлы ақын талантының көркемдік-эстетикалық мәні жөнінде теориялық білім беру болып табылады.1.4 Пәнді оқытудың міндеттері

-Абай өмір сүрген орта,заман көрінісі,қоғамдық жағдай туралы түсінік беру;

-Ақын шығармашылығының нәр алған қайнар бұлақтарымен жете таныстыру;

-Ақын лирикаларына талдай білуге үйрету;

-Абай поэзиясына Шығыс,Батыс әдебиетінің әсерін бағамдау;

-Ақын поэмаларының идеялық мазмұнымен таныстыру;

-Ақынның өлеңдері мен қарасөздеріндегі тереңдікті түсіндіру;

-Абайтану ғылымының негізін салған ғалымдар еңбектерін меңгерту;-Ұлттық сөз өнеріне қосылған Абай шығармаларын талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті дәлелдеу;

-Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеу, талдау жасауда қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу;

-Студенттердің рухани жетілуіне және оның қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыруға Абай мұрасының әсерін пайымдауға үйрету көзделеді.

1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керекбілу: Абайтану пәнінен іргелі білімді меңгеруі, Абайтану ғылымының қалыптасу, даму кезеңдері Абай шығармашылығының өзіндік ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырып, Абайдың қазақ әдебиетіндегі орнын айқындай отырып терең білім береді;

Сондықтан бұл пән студенттерге Абайтану курсы бойынша жүйелі білім беру мақсатын көздейді.орындай алу:

Абайтану пәнінен алған білімдерін практикада қолдана алып, өлең талдау әдістерін меңгеру керек; шығармаларына теориялық талдау жасай алу; Абайтану тарихының туу, даму және қалыптасу тарихындағы туындаған мәселелерді түсіну; өзіндік пікір айта алу;соның негізінде қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтап,қорыта алуы қажет. Абайтану курсынан айтылған ой,жазылған ғылыми пікірлер мен зерттеулерді, негізгі терминдерді, ұғым-түсініктерді орынды қолдана алу;жаңа зерттеулерге сүйене отырып,ақынның кемеңгерлігіне толымды баға беру; Өтілген тақырыптар негізінде эссе,баяндамалар,презентациялар даярлау,аннотация,рецензия жазу, студенттің өзіндік жұмыстарын дайындау барысында тезис құра білу;дағдысының болуы: Абайтану курсынан негізгі бағыттарды,зерттеулерді,ізденістер жайлы үрдісті білу;әдеби орта,әдеби мектеп заңдылықтарын меңгеру; меңгере отырып бүгінгі көзқарастарды қолдана алу дағдысын қалыптастыру; Абайтану курсының қазіргі заманғы жағдайы мен тенденцияларын түсіне отырып талдай алу дағдысының болуы. Абайтану саласына қатысты әртүрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей білу, өз ойын (ауызша және жазбаша) дәйекті,шебер жеткізе алу дағдысының болуы қажет.

  • құзыретті болу: Абайтануға қатысты ғылыми зерттеулердің нәтижесі мен жаңалықтарды игеріп, осы саладағы қажетті дағдыларды меңгеру.Әдеби-теориялық талдау құзыретін меңгеріп, қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени бірлестікте өзінің ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе алуы керек.Абайтануға қатысты жаңаша пайымдауларды пайдалана алу, ғылыми болжам жасай білуге;Зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады;Кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.Көркемдік таным мен әдеби талдай білу құзыретіне ие болады.


1.6 Курстың пререквизиті

Қазақ әдебиетінің тарихы

1.7 Курстың постреквизиті

Қазақ баспасөзінің тарихы

Қазақ әдебиеті сынының тарихы1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кестеКурс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


ТС

сағ.


ОББӨЖ

БӨЖ

сағ.


Барлығысағ.

Қорытынды бақылау

формасы

1

6

4

30

30

22.5

67.5

180

Емтихан
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде

келтірілген


2 - кестеМодуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ТС

ОББӨЖ

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль №1. Абайдың өмірі мен шығармашылығы

1

Абай – қазақ әдебиетінің классигі. Ақындығының алғашқы кезеңі. Ақынның толысу жылдары Өмірбаяны. Шығармалары

2

1

2

5

5.1.5

5.1.12


2
3

4

56
7

8


9

10Абай шығармашылығының қайнар бұлақтары. Абай – ұлттық жазба әдебиеттің негізін салушы.

Абай – қазақ поэзиясының реформаторы. Қазақ поэзиясына Абай әкелген жаңалықтар. Абай – ойшыл, философ ақын.

Абай өмір сүрген дәуір болмысы. ХІХ ғ. ІІ жарт. қазақ халқының тарихи жағдайы. Ел билеу жүйесі. Ел жағдайы мен билік жүйесіндегі кемшіліктерің Абай поэзиясында ащы сыналып, реалистік түрде көрінуі. Болыс-билердің сатиралық образдары

Абай шығармаларындағы адамгершілік тақырыбы.Ақынның жастар тәрбиесіне арналған «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат», «Бір дәурен кемді күнге бозбалалық» атты шығармаларының мазмұны.

Абайдың ағартушылық қызметі. Ақынның оқу, білім, ғылым тақырыбындағы өлеңдері

Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы. Қазақ поэзиясына табиғат лирикасын тұңғыш енгізген Абай. Абай өлеңдерінің ең көрнекті топтамасы – жыл мезгілдері туралы толғаныстары

Абай поэзиясындағы махаббат тақырыбы. Ақынның бұл тақырыпқа енгізген жаңалықтары. Алғашқы өлеңдеріндегі Шығыс ақындарына еліктеуден махаббат сезімін жырлаудағы реалистік әдіске көшуі

Абайдың эстетикалық тағылымы. Эстетика туралы жалпы ұғым. Абайдың эстетикалық көзқарастары.

Ақын өлеңдеріндегі даналық дәрістері. Абай –дана; Абай – кемеңгер. Батыс пен Шығыс даналығын бір басына жинақтаған, өз заманының әрі ғұлама ғалымы, әрі кемеңгер ойшылы, әрі данышпан ақыны.


2
2

2


2

2

22

2


1
1

1


1

1

11

1


2
2

2


2

2

22


5
2.5

5


5

5

5


5

55.1.3

5.1.5


5.1.

2


5.1.5

5.2.1
5.2.2


5.2.2

5.1.2


Модуль №2. Абайдың ақындық мектебі
11

12

13Абайдың ақындық мектебі Абай және Шәкәрім. Абайдың ақындық мектебі. Абайдың поэмалары. Абайдың шығармашылық мұрасындағы оның поэмаларының поэмаларының орны. «Ескендір», «Масғұт» және «Әзімнің әңгімесі» поэмаларының жалпы мазмұны, көркемдік ерекшелігі, жазылу тарихы.

Абайдың көркем аудармалары. Абайдың, жазба әдебиетімізде көркем аударма саласын дамыту жөніндегі еңбектері, жаңашылдық бастамасы.

Абайдың қарасөздері. Абайдың шығармашылық мұрасында оның қарасөздерінің алатын орны, ұлттық көркем прозаны дамытудағы маңызы.


2

2


2

2


1

1


1

1

2


5

5


5

5.1.9

5.1.6


5.1.7

5.1.3
5.2.12 5.1.12Модуль №3. Абайтану ілімінің қалыптасу тарихы.

14

Абайтану ілімінің жүз жылдық тарихы. Абай мұрасы жөніндегі ең алғаш пікір айтқан Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов еңбектері. «Абай» журналының жарық көруі.Кеңестік дәуірде Абай шығармашылығы жөнінде орын алған теріс көзқарастар. 20-30 жылдарда Абай мұрасы жөнінде өрістеген айтыс.Отызыншы жылдарда Абай шығармалары жөнінде іргелі ғылыми зерттеулердің туа бастауы


2

1

2

5

5.1.1

5.2.1


15

Абайтану ілімінің негізін салған М.Әуезовтің еңбегі, Абай шығармаларын жинастырап, бастырып, насихаттау ісіндегі М.Әуезов бастамасының 40-шы жылдардан кейінгі дамуы


2


1


2.5


5

5.1.1
БАРЛЫҒЫ:

30

15

22,5

67,5

2.1 Білімді бақылаудың 1-2 межелік бақылау тапсырмалары

1- межелік бақылау тапсырмалары

1.Абай – қазақ поэзиясының реформаторы. Қазақ поэзиясына Абай әкелген жаңалықтар.

2. Абай және қазақ баспасөзіндегі сыни мақалалар. А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, З.Әмрин, Н.Рамазан, т.б. мақалалары

3. «Абай» журналы. Ж.Аймауытов, М.Әуезов мақалалары.

4. Кеңестік дәуірде Абай шығармашылығы жөнінде орын алған теріс көзқарастар.

5. Абай және Шығыс. Абай шығармаларындағы реализм.

6. Абай поэзиясындағы махаббат тақырыбы. Ақынның бұл тақырыпқа енгізген жаңалықтары.

7. Абайдың эстетикалық тағылымы. Эстетика туралы жалпы ұғым. Абайдың эстетикалық көзқарастары

2- межелік бақылау тапсырмалары

8.Ақын өлеңдеріндегі даналық дәрістері. Абай –дана; Абай – кемеңгер. Батыс пен Шығыс даналығын бір басына жинақтаған, өз заманының әрі ғұлама ғалымы, әрі кемеңгер ойшылы, әрі данышпан ақыны

9.Абайдың поэмалары. Абайдың шығармашылық мұрасындағы оның поэмаларының орны. «Ескендір», «Масғұт» және «Әзімнің әңгімесі» поэмаларының жалпы мазмұны, көркемдік ерекшелігі, жазылу тарихы

10.Абайдың көркем аудармалары. Абайдың, жазба әдебиетімізде көркем аударма саласын дамыту жөніндегі еңбектері, жаңашылдық бастамасы..

11.Абайдың қарасөздері. Абайдың шығармашылық мұрасында оның қарасөздерінің алатын орны, ұлттық көркем прозаны дамытудағы маңызы.

12.Абайдың ақындық мектебі.Қ.Мұхамедханов еңбегі

13. Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов еңбектері

14. Абайтану ілімінің негізін салған М.Әуезовтің еңбегі

15.Абайтану тарихы және М.Мырзахметов3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4 Бағалау саясаты


Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.


3 - кестеАпта

Практикалық және БӨЖ сабақтарының тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

1-2

Абайдың өмірі мен шығармашылығы

1.Абай ақындығының қалыптасуы. («Абай жолы» эпопеясы негізінде)
Конспект,тезис,әдеби талдау

30

3-4

Абай шығармашылығының қайнар бұлақтары. Абай – ұлттық жазба әдебиеттің негізін салушы

Реферат, конспект қорғау

30

55


Бөж тақырыбы: Абайдың өмірі мен шығармашылығы. Тұрағұл Абайұлының "Әкем Абай туралы" мақаласы бойынша


Презентация қорғау

5-6

Абай өмір сүрген дәуір болмысы. ХІХ ғ. ІІ жарт. қазақ халқының тарихи жағдайы. Ел билеу жүйесі. Ел жағдайы мен билік жүйесіндегі кемшіліктерің Абай поэзиясында ащы сыналып, реалистік түрде көрінуі. Болыс-билердің сатиралық образдары


Конспект қорғау

30

Бөж тақырыбы: Құнанбай және Абай. А.Байтұрсынов "Қазақтың бас ақыны" мақаланы оқып, талдау


Презентация қорғау

55

Бөж тақырыбы: Алаш зиялылары танымындағы Абай. Ө.Әбдиманұлының мақаласы

Презентация қорғау
7

1 Аралық бақылау

Тест жұмыстары

70

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270 = 300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

8-9

Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы

Талдау

30
55

Бөж тақырыбы: Абай және оның орыс достары. Ғ.Есім "Хакім Абай" еңбегін оқып, талдау

Мүсірәлі ақсақал. Қарамола сьезі. Мақала талдау Семей қазақтары үшін қылмысты істерге қарсы заң ережесін оқып,презентациялау
Презентация.

10-11

Абайдың ақындық мектебі Абай және Шәкәрім

Конспект қорғау

30

12-13


Абай мұрасы жөніндегі ең алғаш пікір айтқан Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов еңбектері. «Абай» журналының жарық көруі.

Реферат жазу

30

14

Абайтану ілімінің негізін салған М.Әуезовтің еңбегі

Бөж тақырыбы: Абайдың ақын шәкірттері Қ.Мұхамедханов. Презентация М.Әуезов "Абай жолы"роман-эпопеясы
Ауызша баяндау, жазбаша жұмыс жүргізу

Презентация55


15

Аралық бақылау 2
70

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300

Емтихан баллы
400


Академиялық кезең бойынша барлық балл
1000

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәнінің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады


4 – кестеБілімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5. Ұсынылған әдебиеттер тізімі:

5.1 Негізгі әдебиеттер


5.1.1 Еспенбетов А.С.Екі томдық шығармалар Фолиант. Ертіс - Семей кітапханасы, 2015

5.1.2 Ғ.Есім Хаким Абай «Фолиант», 2012

5.1.3 Қ.Шаяхметұлы «Шартарап» (филология-контактология) Монография

Новосибирск «Талер-Пресс

5.1.4 Ғ.Есім Мудрость Шакарима , «Атамұра», 2014

5.1.5 Әуезов М. Абай Құнанбаев. Монографиялық зерттеу, мақалалар 20 томдық.- Алматы: Жазушы,.

5.1.6 Ғ.Есім Данышпан Шәкәрім, «Атамұра», 2014

5.1.7 Б.Ердембеков Абайтану (Абайдың әдеби айналасы. 1-кітап). Оқу құралы. – Алматы: Информ-Арна, 2009. -121 бет.

5.1.8 Әуезов М. Шығармаларының елу томдық жинағы. - Алматы, 1997- 2004.

5.1.9 Мұхаметханов Қ.Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы: Дәуір, 1993-224 б.

5.1.10 Мырзахметов М. Абайтану тарихы. - Алматы: Ана тілі, 1994.-132 б.

5.1.11 Картаева А. Абайтану. Алматы, 2013.

5.1.12 Омаров А Абай:ашылмай келген қырлары(монография).-Семей-2015ж-266б
5.2.Қосымша әдебиет:

5.2.1 Абай шығармаларының академиялық басылымдары.(1945,1954,1957,1977 және 1995 ж.ж толық жинағы)

5.2.2 Абай энциклопедиясы. – Алматы. Атамұра, 1997.-720 б.

5.2.3 Әлімқұлов Т.Жұмбақ жан.-Алматы:Жазушы , 1993-223 б.

5.2.4 Байғалиев Б. Абай өмірбаяны архив деректерінде. Алматы:Арыс,2001.

5.2.5 Базарбаев М.Өлең- сөздің патшасы,сөз сарасы.- Алматы. Жазушы, 1973-254 б

5.2.6 Байтұрсынов А. Қазақтың бас ақыны.

5.2.7 Бөкейханов Ә. Абай(Ибраһим) Құнанбаев.

5.2.8 Жұмалиев Қ. Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі. - Алматы, 1 т,1959.

5.2.9 Жиреншин Ә Абай Құнанбаев- қазақ халқының ұлы ақыны және ойшылы.- Алматы: Қазмембас,1950-222 б

5.2.10 Қасқабасов С Абай және фольклор.-Алматы:Білім, 1995.-64 б.

5.2.11 Машанов А. Әл- Фараби және Абай. - Алматы: Қазақстан, 1994.-192 б.

5.2.12 Нұрқатов А. Абайдың ақындық дәстүрі.-Алматы:Жазушы,1996.

5.2.13 Өмірәлиев Қ. Абай афоризмі.-Алматы:Қазақстан,1993-128 б

5.2.12 Сүйіншәлиев Х. Абайдың қара сөздері.- Алматы:ҚМКӘБ, 1956-151 б

5.2.13 Сыздықова Р Абай шығармаларының тілі. - Алматы, Ғылым,1968-736 б.

5.2.14 Тоғжанов Ғ. Абай- Алматы:Қазмембас, 1935-16 б

5.2.15 Ысқақов А. Абай тілі сөздігі.-Алматы:Ғылым,1968-736 б.

5.2.16 Ысмағұлов Ж. Абай ақындық тағылымы.-Алматы:Ғылым, 1994-280 б.

5.2.17 Абайдың өмірі мен творчествосы.Жинақ.-Алматы, 1954.

5.2.18 Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі-Алматы:Ана тілі,1995.-272 б.

5.2.19 Ғ.Есім Даналыққа құштарлық «Талер Пресс» Новосибирск 2007.

5.2.20 Әуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа.-Алматы: Санат,1997.- 416 б.6.2.21.

5.2.22 Ғ.Есім Тұлғалар, Кемеңгерлер, «Фолиант», 2015

5.2.23 Ғ.Есім «Адам-Зат», « Ақарман», 2015

5.2.24 Ғ.Есім «Хакім Абай» «Фолиант», 2012

5.2.25. Әуезов М. Абайтану дәрістерінің дерек көздері.- Алматы: Санат,1997. – 448 б.

5.2.26. Мырзахметов М. Абайтану. Библиограф. көрсеткіш .- Алматы: Ғылым, 1988.


5.3 Интернет-ресурстар


5.3.1https://kk.wikipedia.org/wiki

5.3.2 read.kz/892-abaitanu.html

5.3.3 magkaznu.com/ru/shop/

5.3.4 abai-inst.kz/

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет