ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «Жасуша биологиясы»бет17/17
Дата30.05.2017
өлшемі5,44 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

3 тапсырма. Некрозды зерттеу


41-сурет. А- некроз; В-апоптоз. Схема

Бақылау сұрақтары:

1. Дифференциациалану деніміз не?

2. Жасушаның тіршілік ұзақтылығына сипаттама беріңіз.

3. Жасуша қартайғанда және өлгенде қандай өзгерістерге ұшрайды?

4. Жасушаның қартаюы неге байланысты?

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12,15,20,22 (қосымша)
15 тақырып. Жасуша патологиясы (2 сағат)

1. Бақылау сұрақтары бойынша тақырыптарды теориялық талқылау.2. Қатерлі ісік жасушаларының пайда болуын зерттеу.

1 тапсырма. Қатерлі ісік жасушаларының автономиялығын зерттеу.


42- сурет Қатерлі ісік жасушаларының құрлысы.
2 тапсырма. Қатерлі ісік жасушаларының пайда болуын зерттеу.43- сурет Қатерлі ісік жасушалары

Бақылау сұрақтары:

1. Қатерлі ісік жасушаларының автономиялығы неде?

2. Ісік жасушалары өскенде жасушаның құрамында қандай өзгерістер болады?

3. Қатерлі ісік жасушаларының пайда болуына канцерогенді заттар қалай әсер етеді?Әдебиеттер: 1-3 (негізгі) 11,19 (қосымша)  1. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗ БЕТІМЕН ОРЫНДАЙТЫН ЖҰМЫСТАРЫ


1. Такырып. Тұқым куалау құбылысындағы жасуша құрылымының рөлі (3 сағат)

1 тапсырма. Жыныстық бөлінуінің цитологиялық негіздерін меңгеру керек

2 тапсырма. Мутацияардың түрлерің зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

2 такырып. Жасуша физиологиясы (3 сағат)

1 тапсырма. Кірпіктердің қозғалысы және ырықтылығын зерттеу

2 тапсырма. Пиноцитоз, фагоцитоз, сініру, диффузияны зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

3 такырып. Жасушаның физикалық-химиялық сипаттамалары (3 сағат)

1 тапсырма. Жасушаның осмос және су зат алмасуын зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

4. Такырып. Екікабатты мембраналы органоидтар. Митохондриййлер. Пластидтер. (3 сағат)

1 тапсырма. Митохонрийдің кристаларын зерттеу

2 тапсырма. Хлоропластардың, лейкопластардың құрылысын зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

5. Такырып. Мембранасыз органоидтар (3 сағат)

1 тапсырма. Микротүтікшелерді, кірпікшелерді және талшықтарды зерттеу

2 тапсырма. Фибриллярля аттардың құрылымын зертеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)6. Такырып. Жасуша регенерациясы (3 сағат)

1 тапсырма. Балдырлардың регенерациясын зертеу

2 тапсырма. Нейрон жасушасының аксон өсіндісінің кескеннен кейін регенерация кайтадан пайда болуын зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

7 . Такырып Цитогенетиканың жасушалық негізі (3 сағат)

1 тапсырма. Ядроның химиясын және құрылысын зерттеу

2 тапсырма. Хромасомаларды зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

8. Такырып. Цитогенетиканың молекулалық негізі (3 сағат)

1 тапсырма. Ядроағы ДНҚ көлемін зерттеу

2 тапсырма. Жасуша циклдағы РНҚ рөлі

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

9. Такырып. Интерфазалық ядроның хроматині (3 сағат)

1 тапсырма. Ядро қабығының хроматинмен байланысының зерттеу

2 тапсырма. Транскрипция және редупликация кездегі ядро құрылысын зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

10 . Такырып. Ядрышық (3 сағат)

1 тапсырма. Ядрышық құрылысын және химиялық элементердің бөліктерін зерттеу

2 тапсырма. Ядрошыктың субмикроскопиялық құрылысын зерттеу Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

11 тақырып Ядро қабығы (3 сағат)

1 тапсырма. Ядро қабығын зерттеу

2 тапсырма. Ядро қабығының химиялық элементерін зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

Тема 12. Цитоплазманың мембраналары (3 сағат)

1 тапсырма Жасуша мембраналарының құрылысын және химиялық құрамына кіретін заттарды зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

13 такырып. Жасушадағы заттар және куаттар алмасуының жалпы зандылықтары

1 тапсырма. Ферменттердің әрекеттерін зерттеу.

2 тапсырма. Жасушада зат алмасуын және қуаттардың өзгеруін зерттеу.

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

14. Такырып. Жасушаның тірек-кимыл жүйесі (3 сағат)

1 тапсырма. Бұлшық еттер жиырылуының механикасын зерттеу

2 тапсырма. Кірпікшелер мен талшықтар арқылы жасуша кимылын зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

15. Такырып. Аппоптоз (3 сағат)

1 тапсырма. Ісік жасушаларының пайда болуына әсер ететін факторларды зерттеу

2 тапсырма. Жасушалардың трансформациясын зерттеу

Әдебиеттер: 1-10 (негізгі) 11,12, 15, 20, 22 (қосымша)

6. Бағалау әріп баламасы, балл және пайызбен көрсетілген.

Бағалаудың әріп баламасы

Баллдың сандық баламасы

Пайыз мөлшері

Дәстүрлі жүйемен бағалау

А

А-


4,0

3,67


95 – 100

90 – 94


Өте жақсы

В+

В

В-3,33

3,0


2,67

85 – 89

80 – 84


75 - 79

Жақсы

С+

С

С-Д+

Д


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70 – 74

65 – 69


60 – 64

55 – 59


50 - 54

Қанағаттарлық

Ғ

0

0 - 49

Қанағаттарлықсыз

I

NA
Аяқталмаған

P
өтті

Пәнді өтті


«Жасуша биологиясы» пәнінің емтихан сүрақтары

1. Жасуша биологиясы нені зерттейді?

2. Жарық микоскопы мен элетронды микроскоптың айырмашылығы неде?

3. Эукариотты жасушаға анықтама берініз.

4. Жасушаның химиялық құрамына не кіреді?

5. Эндоплазмалық торды кім және кашан ашты?

6. Пластидтер дегеніміз не?

7.Жасуша орталығының құрылысына жіне қызметіне анықтама беріңіз?

8. Митозда қандай кезеңдер болады?

9. Жасуша тіршілігінде ядроның маңызы неде?

10.Жасушаның ферментативті белсенділігіне қандай факторлар әсер етеді?

11.Жасушаның тіршілік әрекеттеріне не жатады?

12.Диффузия дегеніміз не?

13.Дене және өсімдік жасушаларының құрылысындағы ерешеліктерін атаңыз?

14.Жасушаның молекулалық құрамына не кіреді?

15.Эндоплазмалық тор қандай қызмет атқарады?

16.Ферменттер дегеніміз не?

17.Жасушада су қандай түрде кезеседі?

18.Жасуша дифференциациясы дегініміз не ?

19.Жасушада рибосомалар және перексисомалар қандай кызмет атарады?

20.Пиноцитоз дегеніміз не және ол қалай жүреді?

21.Жасушаның өсуі не арқылы жүреді?

22.Митохондрийлердің құрылысы және қызметі қандай?

23.Түқым қуалау процесіндегі жасушалардың қызметін атаңыз.

24.Вакуоль шырынының құрамына не кіреді?

25.РНҚ синтезі және рибосомалардың қалыптасуы қалай жүреді?

26. Жалпы және арнайы маңызды органоидтарды атаңыз

27. Плазмалық мембрананың қызметін атаңыз.

28. Жасушада регенерация қалай жүреді?

29. Жасушаның қозғалысы және механикалық ырықтылығыңн атаңыз.

30.Жасуша және жасушасыз құрылымдырға не жатады? Жасуша аралық байланыстарды атаыңз

31.Зат алмасу жасушада қалай жүреді?

32.Кім алғашқы рет микроскопты ашты? Жасушаға кім анықтама берді?

33.Ферменттің белсенді орталығы дегеніміз не?

34.Ядро құрамына не кіреді және олар қандай қызмет аткарады?

35.Жасушаның минеральді компонентеріне не кіреді?

36.Лизосомаларды кім алғашқы рет ашты? Лизосомалардың құрылысына және қызметіне анықтама беріңіз

37.Хлоропластардың қандай түрлері болады?

38.Фазово-контрасты микроскоппен не зерттеуге болады?

39.Ісік жасушалардың автономдысына анықтама беріңіз?

40.Жасушасыз құрылымдарды атаныз.

41.Өсімдік жасушаларының плазмалық қабатында қандай ерешеліктер болады?

42. Гольджи аппаратының құрылысына және қызметіне анықтама берініз

43.Эукариотты және прокариотты жасушалардың айырмашылығы неде?

44. Ген информациясы қайда сақталады. Хромосомалардың құрылысына анықтама беріңіз.

45. Жасуша дегеніміз не? Жасушаның қандай түрлері болады?

46. Митохондрийлердің құрылысына және қызметіне анықтама беріңіз?

47. Жасушада қандай белоктар және амин қышқылдары болады?

48. Жасушаның бөліну түрлерін атаңыз.

49. Жасуша тітіркендіргіші дегеніміз не?

50. Секрет бөлінуіне және қалай пайда болуына анықтама берініз?

51. Жасуша теориясын кім ашты және оның маңызы неде?

52.Өсімдік жасушалары мен жануарлар жасушаларында қандай айырмашылықтар болады?

53.Уьтрафиолеті микроскоп арқылы не зерттеуге болады?

54. Жыныс жасушаларының құрылысына және дамуына анықтама беріңіз.

55. Косындылар дегеніміз не? Өсімдік жасушалардағы қосындыларды атаңыз.

56. Жасушаның физикалық және химиялық қасиеттеріне анықтама беріңіз.

57. Гетерохроматин және эухроматин дегеніміз не ?

58. Жасушаның сыртқы қабығында қандай құрылымдар орналасады?

59. Профазада ядро қандай өзгерістерге ұшырайды?

60. Жасушаның физиологиялық белсенділігіне не жатады?

61. Жасушаның бөлінуіне қандай факторлар әсер етеді?

62. Секрет бөлуіне қандай органоид қатысады?

63. Прокариотты жасушалардың қимылдауы не арқылы жүреді?

64. Жасушаның бөліну түрлерің атаңыз.

65. Жасуша циклі дегеніміз не ?

66. Жүмыртқа жасушалар қашан және қалай пайда болады?

67. Патологиялық жасушалар пайда болуына не әсер етеді?

68. Арнайы маңызды органоидтарға не жатады?

69. Жылу пайда болуы дегеніміз не?

70. Жасушалардың өмір сүруі қандай факторларға байланысты?

71. Ұрықтану дегеніміз не? Ұрықтанудың түрлерін атаңыз.

72. Өсімдік жасушаларының құрылысына анықтама беріңіз. Пластидтер мен вакуольдер дегеніміз не?

73. Сперматогенез қайда және қалай жүреді?

74. Жасуша қабығының өсуіне және құрылысына анықтама беріңіз.

75. Митоз дегеніміз не ? Митоздың кезеңдерін атаңыз

76. Интерфазадағы жасушаның құрылысына анықтама беріңіз.

77. Сперматозоидтың құрылысына анықтама беріңіз.

78. Люминесцентті микроскоп арқылы не зерттеуге болады?

79. Хлоропластардың түрлеріне не жатады?

80. Жүмыртқа жасушалар құрылымына анықтама беріңіз.

81.Мутациялардың қандай түрлері болады?

82. Гистологиялық препарат дегеніміз не және ол қандай талаптарға сай болу керек?

83. Рибосомалар дегеніміз не?

84.Жасуша метаболизмі дегеніміз не?

85. Жасуша биологиясы тарихын атаңыз.

86. Аппоптоз дегеніміз не?

87. Жасушада липидтердің қандай түрлері кездеседі?

88.Жасушаға, органоидтарға, косындыларға, симпластқа, жасуша аралық заттарға анықтама беріңіз

89. Белок биосинтезі қалай жүреді?90.Дене және жыныс жасушалырының айырмашылығын атаңыз.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет