ПОӘК 042-18 41/01-2013 №1 басылымДата27.07.2017
өлшемі186,14 Kb.

ПОӘК 042-18-7.1.41/01-2013

№1 басылым «18» 09 2013

беттің беті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3-деңгейдегі құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-7.1.42/01-2013

ПОӘК

«Химиялық материалдардың былғары - технологиялық қасиеттері» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы№1 басылым «18» 09 2013

«Химиялық материалдардың былғары - технологиялық қасиеттері»


ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В072600 «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және


құрастырылуы» мамандығына арналған.

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013
Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕНДІ

Әзірлеуші ________________ «28» тамыз 2013 ж. Утегенова А.О., магистр, «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының аға оқытушы№

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде

№ 1 хаттама, «28» тамыз 2013 ж.
Кафедра менгерушісі: ________________________ Б.К. Әсенова
2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде

№1 хаттама, «12» қыркүйек 2013 ж.


Төрайымы _______________________ С.С. Төлеубекова

3 БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қолдау алып, басып шығаруға ұсынылды

1 хаттама, «18» қыркүйек 2013 ж.


ОӘК Төрайымы _______________________Г.К. Искакова
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны

1

Қолдану аясы

4
2

Нормативтік сілтемелер

4
3

Жалпы ережелер

4
4

Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

6
5

Студентердің өздік жұмысының тізімі

8
6

Пәннің оқу-әдістемелік картасы

8
7

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

9
8

Әдебиеттер

10  1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Химиялық материалдардың былғары - технологиялық қасиеттері» курсы материалтану цикилдың нақты тәртібіне сәйкес болып табылады.

Бұл курстың нақты мақсаты, шығыс және өтпелі текстильді материалдардың құрамы мен құрылысы: жіп және талшық, негізгі тігетін, трикотажды, жіпсіз бұлдар, жеке өнімдерді және де әртүрлі ерекше текстильді материалдардың құрылысы: материал, трикотаж, жіпсіз тоқымалы бұйымдар. Тоқымалы талшықтың және материалдың топтастырылуы қарастырылады, талшықтың өзгешелігі құрамының полимерлі және оларға молекулярлы және молекулааралық құрамының әсер етуінде, құрылымы және негізгі натуралды талшықтардың өзгешелігі: мақта, зығыр, жүндер, табиғи жібек.

Жаңа материалдармен танысуға, талшықтардың құрылысы мен құрамының өзара байланысына және дайын текстильді өнімге ерекше көңіл бөлінеді.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Химиялық материалдардың былғары - технологиялық қасиеттері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» мамандығына арналған Мемлекеттік стандарт бойынша жасалынған.

«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және
құрастырылуы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді.

  • 2012 жылдың 23 тамызында бекітілген №1080 ҚР МЖМБС;


- 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және
құрастырылуы» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-РГКП-СГУ-5-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенің жасау бойынша жалпы талаптары» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттамалық шара.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Химиялық материалдарды қолдануды бақылауды және нормалаудың гигиеналық принциптерін жіктеуді үйретеді. Өсімдік және синтетикалық илегіштерді қолдану бойынша технологиялық нұсқаулар, негізгі құрамы және қасиеті. Өсімдік және синтетикалық илегіштердің сипаттамасы мен қасиеті. Жаңа мономерлер жіктемесі мен табиғи компоненттер. Оларды қолдану бойынша технологиялық нұсқаулар.


3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Химиялық материалдардың былғары-технологиялық қасиеттері жайлы қажетті теориялық білімді қалыптастыру, олардың жіктемесі, құрамы, былғары және үлбір өндірісіндегі рөлі, токсикологиялық және медико-биологиялық талаптар тұрғысынан бағалау.

3.3. Пәннің оқып-үйренудің негізгі міндеттері:

Белгілі бір цикілдің мамандығының тәртібі, «Химиялық материалдардың былғары - технологиялық қасиеттері» тәртібі тігін тігу маманын дайындауда ерекше мән береді: технологтар, құрастырушылар, сәнгер-суретші. Негізгі тәртіп білімге негізделеді, оқу тәртібінде жалпылама білім беру, -ғылыми және маманданған тәртіп бойынша жоғары математика,физика, химия, қолданбалы механика және т.б. Берілген тәртіпті оқыту барысында «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтану өндірісінде» және « Киімге және конфекциялауға арналған материалдар» курсының негізі болады. Бұл басқа мамандықтардың тәртібімен тығыз байланысты, оның ішінде «Костюмнің негізін жобалау», «Киімнің бөлшектерінің сапалы қосылуының әдісі», «Сырт киімдерді дайындау үрдісі», «Тігін бұйымдарының конструкциясы».

Өзара қарым - қатынас негізінде оқыған білімді пайдалана отырып берілген тәртіпті оқу, студенттер модельді-констуктивтіжәне бұйымның технологиялық ерекшелігін материалға қолданудағы құрамымендұрыс жоба қабылдауға қабілетті.

3.4 Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі қажет:

Тәртіпті оқу нәтижесінде студент білім, білу және үйренуді иемдену керек.
- Білім. «Химиялық материалдардың былғары-технологиялық қасиеті» тәртібін оқу нәтижесінде студентттер Өсімдік және синтетикалық илегіштердің негізгі класстарын, илегіштердің негізгі өкілдерінің химиялық табиғатын, былғары материалдары өндірісіне арналған өсімдік және синтетикалық илегіштерді қолдану тәсілдерінің негізгі қасиеттерін, өсімдік және синтетикалық илегіштердің қаситеті мен сипаттамаларын біледі.

- Істей алу. Дәрісті оқығанан кейін және лабораториялық жұмыс жасағаннан кейін студенттер материал үлгілерінің сандық және сапалық есеп жасай алуы, текстильді жіптердің құрамы мен құрылысын бағалауы, тігетін және трикотажды тоқуды есепту және материалдың құрамын оның құрылысының ерекшелігімен болжам жасай білулері керек.

- Дағдылар. «Химиялық материалдардың былғары-технологиялық қасиеті» курсын оқу барысында студент тәжірибелік дағдыда текстильді материалдарды тани біледі, текстильді жіпке инструменттік әдіс бойынша механикалық – құрылымдық құрамының сипаттамасын анықтау, нақты бір материал үлгісіне тігілетін және трикотаж тоқымаларды тоқу түріне дағдыланады.

3.5 Курс пререквизиттері:

3.5.1 былғары және мех өндірісінің химиясы мен технологиясы

3.5.2 тоқыма материалдарының физико-химиялық негізгі процесстері.

3.6 Курс постреквизиттері:

3.6.1 Текстильді материалдар мен бұйымдар өндірісіндегі инвариантты технология

3.6.2 Жеңіл өнеркәсіп түрлерінің қазіргі заманғы технологиясы

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан жазба:

1 - кесте

Курс


Семестр

Кредит

саны


Дәріс (сағ.)

Зерт.

сабақ (сағ.)ОСӨЖ (сағ.)

СӨЖ (сағ.)

Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау түрі

2

3

3

30

15

22,5

67,5

135

Емтихан (тест)


4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

2- кесте


№ тақырып

Тақырып аты және мазмұны

Сағат саны

Әдебиет

1

2

3

4

Модуль 1 Дәрістік сабақтар

1

Дәріс 1

Тері және мех шикізатын химиялық талдау2

8.1.1

2

Дәріс 2

Майлы заттардың мөлшерін анықтау Көндік заттардың мөлшерін анықтау2

8.1.2

3

Дәріс 3

Минералды заттардың мөлшерін анықтау Былғары мен мехті химиялық талдау2

8.1.1

4

Дәріс 4

Ылғал мөлшерін анықтау

Минералды затттардың мөлшерін анықтау


2

8.1.1

5

Дәріс 5

Минералды илегіш заттардың мөлшерін анықтау Майлы заттардың мөлшерін анықтау2

8.1.1

6

Дәріс 6

Көндік заттардың мөлшерін анықтау Синтетикалық полимерлердің мөлшерін анықтау2

8.1.1,

8.1.3


7

Дәріс 7

Сумен жуылатын заттардың мөлшерін анықтау

Байланысқан илегіштің және илеу санының анықтау


2

8.1.3,

8.1.4


8

Дәріс 8

Талдау нәтижелерін,абсолютті құрғақ заттардың массасына немесе заттың шартты ылғалдылығы массасына есептеу Қышқылдықты анықтау2

8.1.2

9

Дәріс 9

Мех және былғарының физико-механикалық касиеттерін сынау. Үлгілерді сынауға дайындау2

8.1.3,

8.1.4


10

Дәріс 10

Қалыңдықты анықтау Тығыздықты және кеуектікті анықтау
2

8.1.3,

8.1.4


11

Дәріс 11

Ауа өткізгіштігін анықтау Су тартқыштықты және су өткізгіштікті анықтау2

8.1.1

12

Дәріс 12

Ылғал сыйымдылығы және суланғыштықты анықтау Бу өткізгіштігін анықтау.2

8.1.1

13

Дәріс 13

Бу сыйымдылығын анықтау Гигроскопиялықты және ылғал берушілікті анықтау2

8.1.3,

8.1.4


14

Дәріс 14

Пісу температурасын анықтау Гигротермиялық тұрақтылықты анықтау2

8.1.1,

8.1.2


15

Дәріс 15

Былғары және былғары тканінің механикалық сынау әдістері Үйкелуге сынау2

8.1.1,

8.1.2
30
Модуль 2 Практикалық сабақтар

1

Практикалық сабақ №1

Кесінділерді сусыздандыру және өңдеу2

8.1.3,

8.1.4


2

Практикалық сабақ №2

Илегіш ерітінділеріндегі цирконийді титан мен алюминийден алдын- ала ажыратпай фотометриямен анықтау2

8.1.3

3

Практикалық сабақ №3

Жүнді микроскопиялық зерттеу2

8.1.4

4

Практикалық сабақ №4

Илегіш материалдарды микроскопиялық зерттеу2

8.1.1,

8.1.2


5

Практикалық сабақ №5

Илегіш ерітінділерінде және былғарыда алюминий мөлшерін титанды алдын – ала ажыратпай анықтау.2

8.1.1,

8.1.2


6

Практикалық сабақ №6

Алюминий мен цирконийді илегіш ерітінділерінде және былғарыда бірге ажыратпай анықтау2

8.1.3,

8.1.4


7

Практикалық сабақ №7

Былғары шикізатындағы хром тотығын фотолюминесценция арқылы анықтау2

8.1.1,

8.1.2
Барлығы


15


  1. Студенттердің өздік жұмысының тізімі
5.1

Былғары мен терінің сипаттамасы және жіктелуі

5.2

Аяқ киімнің төменгі бөлігіне арналған былғары

5.3

Аяқ киімнің үстіңгі бөлігіне арналған былғары

5.4

Аяқ киімдік лакталған былғары

5.5

Ер-тұрмандық былғарылар

5.6

Техникалық былғарылар

5.7

Киімдік-галантереялық былғарылар

5.8

Қазақтың теріден жасалған ұлттық киімдері мен үй тұрмысына арналған кейбір мүліктері

5.9

Кептіру

5.10

Конвективті кептіру

5.11

Контактілі кептіру

5.12

Радиациялы кептіру

5.13

Ылғалдандыру

5.14

Былғарының бетін әрлеу

5.15

Беткі бояудың құрамы
  1. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

3- Кесте

Тақырыптар

Оқу құралдары, плакаттар, стенд

Өздік жұмыстың тақырыптары

Бақылау түрі

Дәрістер тақырыбы

Практикалық тақырыптар

Мамандыққа кіріспе

­Өнімнің энергетикалық құндылық көрсеткіштерін есептеу әдісімен анықтау

оқу-әдістемелік материалдары

Ет консервілері ассортименті және оларға қойылатын талаптар

Жазбаша және ауызша қорғау

Малдарды сою


Биологиялық құндылық көрсеткіштерін есептеу әдісімен анықтау

Өсімдік шикізатты сақтау әдістері

Малдарды союдан кейін өндеу

Ас тұзының қоспасының мөлшерін анықтау

Консервілердің сапалық көрсеткіштерін нормативтік құжаттар және шұжық өнімдерінің спасын анықтау әдістемелер бойынша зерттеу

Етті және ет өнімдерін суықпен өндеу және сақтау


Тұтыну тауарларын маркілеу және штрих кодтары

Ортаның стерилизация формуласына әсері

Ет және ет өнімдерін өндеу

Мал сою цехындағы есептеу және есеп беру
Қазіргі заманғы ет өнімдерін сақтау әдістері

Ет және басқа өнімдердің құрамы мен қасиеттері

Консерві өндірісінде полимерлі ыдыстарды қолдану

Жазбаша және ауызша қорғау

Қанды өндеу және сақтау

Құрғақ заттарды есептеу әдіснамасы

Субөнімдерді және басқа құрамдас бөліктерді өндеу

Субөнімдер цехындағы есептеу және есеп беру

Консерві өндірісіне қажет шикізатты есептеу

Жазбаша және ауызша қорғау

Ішек шикізаты
Жазбаша және ауызша қорғау

Терілерді өндеу және сақтау

Тері өңдеу цехындағы есептеу және есеп беру
Заманауи автоклавтвр


Жазбаша және ауызша қорғау

МайларКонсервілеуге қажетті ыдыстардың түрлері

Шұжық және тұздалған өнімдерді өндіру.


Етті және шикізаттарды өндеу


Турамалар және оларды қолдану


Жазбаша және ауызша қорғау

Шұжықты өндеу түрлері


Жазбаша және ауызша қорғау


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

4 - КестеОқу - әдістемелік оқулықтардың аталуы

Саны

Студент саны

Пайыз

1

2

3

4

Мәдиев Ө., Айтөленова Қ. Былғары және тері технологиясы. Оқулық - Астана»: Фолиант, 2010.- 216 б.

3

3

100

Б.Қ. Әсенова, Г.Н. Нұрымхан, А.Н. Нұрғазезова, Былғары және мех технологиясы.Семей, 2008.-124б

3

100

Головтеева А.А., Куциди Д.А., Санкан Л.Б. Под редакцией проф. И.П. Страхова. Лабораторный практикум по химии и технологии кожи и меха. Учебник для вузов, 3 – е изд., перераб. и доп. М., Легкопромбытиздат, 2007с.

1


33


8 әдебиеттер
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Мәдиев Ө., Айтөленова Қ. Былғары және тері технологиясы. Оқулық - Астана»: Фолиант, 2010.- 216 б.

8.1.2 Б.Қ. Әсенова, Г.Н. Нұрымхан, А.Н. Нұрғазезова, Былғары және мех технологиясы.Семей, 2008.-124б.

8.1.3 Логинов В.И. Название: Выделка кожи и меха в домашних условиях Издательство: Герда Год: 2007

8.1.4 Линь В.В. Обработка кожи и меха. –М. Аделант, 2006 Страниц: 384 с.

8.2 Қосымша әдебиет және қорлар

8.2.1 Фирсова Н. М.. Выделка меха, овчин и кожи. Феникс, 2007, 354 с.8.2.2 Справочник кожевенника (отделка, контроль производства). Под редакцией Н.А. Балберовой, М.Легкопромбытиздат, 2000, 256с.

8.2.3 Бейсеуов К. Научное обоснование и практика новых методов маскированного минерального дубления в производстве кожи и меха. Автореф. докт. дисс. М., МГАЛП, 1994г.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу