Психология пәні бойынша 1 аралық бақылауДата31.01.2018
өлшемі0,68 Mb.
#36382
Психология пәні бойынша 1 аралық бақылау

1 $$$B


Психология ғылымы гректің екі сөзінен тұрады:

А. "пайда"-бала, "гогос" –жетелеу

В. "психе-жан"-"логос-ілім"

С. жан қуаттары

D. психикалық құбылыстар

Е. психикалық ғылым


2 $$$A

Тәлім-тәрбие психологиясы, жас ерекшелігі психологиясы, арнаулы психологиясы, еңбек психологиясы т.б.психологияның

А. салалары

В. әдістері

С. бағыттар

D. сенімдер

Е. Принциптер
3. $$$B

Психологияның дүниеге тұңғыш келген жері:

А. Египет

В. Греция

С. Үнді

D.Қытай


Е. Франция

$$$B


Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнелері:

А. психикалық кейіп

В. психикалық процесс

С. психикалық қасиет

D. психикалық зерттеу

Е. психикалық принциптер


3. $$$A

Адамның түрлі көңіл –күйлерінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерігу, үйрену):

А. психикалық кейіп

В. психикалық қасиет

С. психикалық процесс

D. психикалық құбылыс

Е. психикалық принциптер
4. $$$B

Бір адамды екінші адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды ерекшеліктер:

А. психикалық процесс

В. психикалық қасиет

С. психикалық кейіп

D. психикалық құбылыс

Е. психикалық принциптер
5. $$$C

Адамдар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу әдісі:

А. тест

В. экспериментС. социометрия

D. әңгіме

Е. іс-әрекетінің нәтижесін талдау

4. $$$B


Баланың ақыл-ойының дәрежесін анықтауға арналған :

А. эксперимент

В. интеллект тесттер

С. байқау

D. әңгіме

Е. Социометрия


6. $$$C

Екінші сигнал жүйесінің сигналы не?

А. жарық

В. дыбыс


С. сөз

D. иіс


Е. Түс
6 $$$B

Жүрек қызметі, қан айналысы, ас қорытудың нерв орталығы бар. Бұл қай ми …

А. аралық

В. сопақша

С. ортаңғы

D. мишық


Е. артқы
7.$$$A

Нерв жүйесінің тыныштықтағы күйі:

А. тежелу

В. қозу


С. индукция

D.иррадиация

Е. концентрация
8 $$$B

"Ми рефлекстері" еңбегінің авторы кім?

А. В.А.Бехтеров

В. Сеченов

С. О. Конт

D. Г.Спенсер

Е. Ч.Дарвин
9$$$A

Әр түрлі тітіркендіргіштер әсерінен нерв жүйесінің қызмет жасап тұрған күйі:

А. қозу

В. тежеу


С. иррадиация

D. сену


Е. ажырату
10$$$B

Ми қабығы неше бөлікке бөлінеді?

А. 3

В. 4


С. 5

D. бөлінбейді

Е. 6
11.$$$A

Нерв жүйесінің қызметін атқаратын:

А. рефлекс

В. нейрондар

С. жұлын

D.нерв қозғалысы

Е. қозу
12.$$$A

Нейронның тарамдалып, өзара түйінделіп бітетін жері:

А. нерв орталығы

В. нерв жүйесі

С. жұлын

D. ми орталығы

Е. мишық
13.$$$A

Денені басқарушы жүрек қызметі деп, ол ауа тектес нәрседен жаратылған дейді:

А. Қытайда

В. Египетте

С. Үндістанда

D. Грецияда

Е. Римде.
14.$$$D

Жан туралы ғылыми түсінік қай ғалымның есімімен байланысты ?

А.И.П.Павлов

В.А.Құнанбаев

С.Әл- Фараби

D.Аристотель

Е.И.М.Сеченов
15 $$$C.

Жан туралы түсінік қай этапта пайда болды?

А.ІІІ- этапта

В.ІІ –этапта

С.І- этапта

D.ІҮ- этапта

Е.Ү –этапта
16.$$$B.

Психология тарихына қанша уақыт болды?

А.5 мың жыл

В.2,5 мың жыл

С.3 мың жыл

D.4 мың жыл

Е.2 мың жыл

17 $$$C.


Сана дегеніміз не?

А.сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының мидағы бейнесі?

В.сана -ой ол мидан шығады

С.психиканың жоғарғы формасы

D.сана дегеніміз ақыл

Е.сана шындықтың адамның басынан нерв жүйесінде жасалып жататын шындықтың күрделі бейнесі


18 $$$B.

Организмнің әр-түрлі тітіркендіргіштерге өмір тіршілігінде беретін жауабын … рефлекс дейді:

А.шартсыз

В.шартты


С.түпкілік

D.жасанды

Е.биологиялық
19 $$$A.

Туа пайда болатын рефлексті … рефлекс деп атайды:

А.шартсыз

В.шартты


С.бейтарап

D.кездейсоқ

Е.табиғи
20 $$$E.

Жануарлар психикасының негізгі түрлері:

А.сана

В.бірізділікС.түйсіну

D.сезгіштік

Е.дағды
21 $$$C.

Біртіндеп даму дегеніміз?

А.революция

В.кезең


С.эволюция

D.диалект

Е.материализм
22 $$$A.

Организмнің сыртқы ортаны түсіне алу қабілеті:

А.сезгіштік

В.инстинк

С.дағды

D.түйсік


Е.санасыз ұмтылу
23 $$$A.

Санадан тыс құбылысты психологияға тұңғыш енгізген психолог:

А.З.Фрейд

В.Фехнер


С.И.П.Павлов

D.Лейбниц

Е.Лотце
24 $$$A.

Сананың дамуы сыртқы ортадан тәуелді болады дейтін түсінікті ғылымда … принцип деп атайды:

А.детерменистік

В.интроспекция

С.экстроспекция

D.тәуелділік

Е.санасыздық

25 $$$D.


Психика … сатыдағы материяда болады:

А.кез –келген

В.барлық

С.шеткі


D.жоғарғы

Е.төменгі

$$$C.

«Мотив» дегеніміздің қазақша түсінігі:А.жан құбылыстары

В.мидағы бейне

С.себеп

D.қажеттілікЕ.мақсат

$$$D


Барлық тірі организмдерге … тән:

А.тәуелділік

В.сезгіштік

С.мидың қызметі

D.тітіркенушілік

Е.бейнелеу


26 $$$A.

Қай философ дүние судан пайда болды дейді:

А.Фалес

В.ГераклитС.Диоген

D.Аристотель

Е.Демокрит
27 $$$C.

Гераклиттің ойынша дүниенің негізі не болады?

А.ауа

В.су


С.от

D.жер


Е.күн
28 $$$B.

Дүниенің негізі ауа деп кім айтты?

А.Аристотель

В.Анаксимен

С.Гераклит

D.Фалес


Е.Диоген
29 $$$A.

Материя мен идеяның пайда болу проблемасына материалистердің көзқарастары қандай?

А.Бірінші материя, екінші –идея пайда болды

В.бірінші идея, екінші –екінші –материя пайда болады

С.материя мен идея бірге пайда болды

D.материя –жан

Е.материя да идея да пайда болмайды
30 $$$A.

Психология:

А.Психикалық құбылыстардың пайда болу,даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым

В.Жан туралы ілім

С.Психика туралы ғылым

D.Жан дүниесінің сыры жайлы ілім

Е.Жоғарыда айтылған бәрі де дұрыс
31 $$$A.

Лейпцикте тұнғыш лаборатория ашып, психологияның дербес болуына себепкер болған адам.

А.В.Вундт

В.Дидро


С.З.Фрейд

D.П.К.Анохин

Е.И.П.Павлов
32 $$$B

Жан қуаттарының топтастырылуы

А.Түйсік,зейін,мінез

В.Психикалық процесстер,психикалық қалып,психикалық қасиеттер

С.Дағды және икем

D.Іс-әрекет

Е.Жоғарғы нерв қызметі
33 $$$C

Сана -


А.Адамның түрлі көңіл күйінің тұрақты компоненттері

В.Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуы

С.Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнесі

D.Бұрын қабылданған нәрселерді қайтадан өңдеп,образ жасауда көрінетін психикалық процесс

Е. Жоғарыда айтылған бәрі де дұрыс
34 $$$A.

Психологияда адамның психикалық ерекшеліктерін зерттейтін әдістерінің тобы

А.Негізгі әдіс және қосалқы әдіс

В. Негізгі әдіс ғана

С.Байқау әдісі

D.Қабылдау

Е.Лабораториялық және табиғи
35 $$$A.

Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойынша зерттелуші адамның психикалық ерекшеліктерін қадағалауды

А.Байқау әдісі деп атайды

В.Тәжірибе әдісі деп атайды

С.Табиғи тәжірибе деп атайды

D.Сынау әдісі деп атайды

Е. Жоғарыда айтылған бәрі де дұрыс.
36 $$$D.

Бқл әдісте зерттеуші өзіне қажетті жан қуаттарының көлденеңнен кез болуын күтіп тұрмай, сол процестің тууына өзі жағдай жасайды

А.Байқау

В.Сынау


С. Табиғи тәжірибе

D.Эксперимент

Е.Біреуі де дұрыс емес

$$$C


Осы әдіс арқылы психолог белгілі жоспар бойынша зерттеуші адамның жас және дара ерекшелігіне,білім көлеміне қарай күні бурын әзірленген сұрақтар қояды

А.Тәжірибе

В.Сынау

С.Әңгіме


D.Байқау

Е.Қосалқы әдіс


37 $$$B.

Рефлекс дегеніміз...

А.Нерв жүйесінің қызметі

В.Сырттан немесе іштен келетін тітіркендіргіштерге организмнің қайтаратын жауап реакциясы

С.Күрделі ми қабығының жұмысы

D.Организмге қажетті құбылыстарды білдіретін тітіркендіргіштер

Е.Әр түрлі тітіркендіргіштердің әсері нәтижесінде нерв жүйесінің қызметі

38 $$$C


Әрекет дегеніміз не?

А.Бала әрекетінің негізгі бір түрі

В.Іс-әрекеттің негізгі саласы

С.Түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процесс

D.Ойын, оқу, еңбек

Е.Жоғарда айтылғанның бәрі


39 $$$C.

Іс-әрекеттің негізгі түрлері

А.Ойын

В.Зейін, түйсікС.Ойын, оқу, еңбек

D.Дұрыс жауап жоқ

Е. Жоғарда айтылғанның бәрі дұрыс
40 $$$D.

Дағды дегеніміз ...

А.Бастауыш кластардағы еңбек тәрбиесі

В.Іс-әрекеттің негізгі түрі

С.Бөбектер ойынның манипуляциялық сипаты

D.Алғашқыда сапалы орындауды кажет ететін іс-әрекет бөліністерінің қайталап жаттығудың нәтижесінде автоматталуы

Е.Дұрыс жауап жоқ
41 $$$C.

Бір адамның сөзі:

А. ішкі сөз

В. диалог

С. монолог

D. жазбаша

Е. ауызша.
42 $$$A

Сыртқы әрекеттің ішкі амалға ауысуы қалай аталады

А. интериоризация

В. экстеризация

С. әрекет акцепторы

D. заттың әрекет

Е. ішкі әрекет
43 $$$B

Акыл-ой әрекетін заттармен әрекет түрінде сыртқа шығару қалай аталады

А. интериоризация

В. экстеризация

С. әрекет акцепторы

D. заттық әрекет

Е. ішкі әрекет
44 $$$A

Қалыптасқан дағдылардың жаңа дағдының қалыптасуына жағымсыз әсері-

А. интерференция

В. дағдының алмасуы

С. жаттығу

D. әдет


Е. іскерлік
45 $$$D

Қарапайым көрсету, түсіндіру, көрсету мен түсіндіру бірлігі - бұлар

А. дағдының түрлері

В. дағдының себептері

С. дағдының даму кезендері

D. дағдыны қалыптастыру жолдары

Е. дағдының дамуы
46 $$$B

Бір адамды екінші адамнан ажыратуға негіз болатын ең негізгі ерекшеліктер:

А. психикалық процесс

В. Психикалық қасиет

С. Психикалық кейіп

D. Психикалық құбылыс


Е. Психикалық принцип

47 $$$A


Жалпы психология

А.адамның танымы мен практикалық іс-әрекеттерін қарастырады

В.адамның түсіну мен қабылдаудың заңдылықтарын қабылдайды

С.адамның ес пен қиялы, ойлау мен сөйлеуін, ерік-жігері мен сезім күйлерін қарастырады

D.адамның өзін-өзі меңгеруінің жалпы заңдылықтарын қарастырады

Е.бәрі де дұрыс


48 $$$D

Жалпы психологияның мәселелері

А.Психикалық процестер

В.психикалық кейіп

С.психикалық қасиеттер, адамның дара психологиялық ерекшелігі

D.психикалық процестер, психикалық кейіп және психологиялық қасиеттер

Е.дұрыс жауап жоқ
49 $$$B

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнелері:

А. психикалық кейіп

В. психикалық процесс

С. психикалық қасиет

D. психикалық зерттеу

Е. психикалық принциптер
50$$$C

Адамның қандайда бір нәрсені орындау қабілеті:

А. шеберлік

В. дағды


С. икемділік

D. инстинк

Е. жаттығу.
51 $$$A

Екі немесе бірнеше адамның тілдесуі:

А. диалогтық

В. монологтық

С. ішкі сөйлесу

D. жазбаша

Е. сырласу.

52$$$A


Адамның түрлі көңіл –күйлерінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерігу, үйрену):

А. психикалық кейіп

В. психикалық қасиет

С. психикалық процесс

D. психикалық құбылыс

Е. психикалық принциптер


53 $$$A

Психология…

А.психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейді

В.жан туралы ілім

С.психика туралы ілім

D.жан дүниесінің сыры жайлы ілім

Е.дұрыс жауап жоқ
54 $$$B

Шағын топтағы өзара қарым- қатынасты зерттеу әдісі- социометрияның авторы.

А. К. Левин

В. Дж Морено

С. Р. Кеттел

D. Р. Олпорт

Е. Роджерс
55

$$$A


Психология…

А.психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейді

В.жан туралы ілім

С.психика туралы ілім

D.жан дүниесінің сыры жайлы ілім

Е.дұрыс жауап жоқ


56 $$$A

Мақсатқа бағытталған бағдарлама және жоспармен жүйелі жүргізілетін зерттеу түрі.

А. Бақылау

В. Эксперимент

С. Әңгіме

D. Тест


Е. Социометрия
57 $$$C

Екінші сигнал жүйесінің сигналы не?

А. жарық

В. дыбыс


С. сөз

D. иіс


Е.түс
58 $$$C

Жан туралы түсінік кімнің есімімен байланысты?

А.Демокрит

В.Платон


С.Аристотель

D.Әл-Фараби

Е.Декарт
59 $$$A

Нерв жүйесінің тыныштықтағы күйі:

А. тежелу

В. қозу


С. индукция

D.иррадиация

Е. концентрация.
60 $$$A

Психика неден пайда болады?

А.сезім мүшелерінің бізді қоршаған сыртқы заттар мен құбылыстарға әсерленіп, тітіркеуінен пайда болады

В.биологиялық процесс

С.философиялық процесс

D.медициналық процесс

Е.тарихи процесс

$$$E


Психология пәнінің зерттеу объектісі

А.адам жан дүниесінің заңдылықтары

В.адамның елесі

С.адамның қарым-қатынасы

D.адамның жүрек сырының құпия жайттары

Е.бәрі де дұрыс

$$$A

Бақылау, эксперимент, тест қандай әдістер тобына жатады?


А. негізгі әдістер

В. ұйымдастыру әдістері

С. .деректерді өңдеу әдістері

D. реттеу-түзету әдістері

Е. қосымша әдістер

$$$A


Психологияда адамның психикалық ерекшеліктерін зерттейтін әдістерінің тобы

А.негізгі әдіс және қосалқы әдіс

В.негізгі әдіс

С.байқау әдіс

D.лабораториялық және табиғи әдіс

Е.қосалқы әдіс

$$$A

Ақыл-есі кем адамдар психологиясын зерттейтін салаА.олигофренопсихология

В.тифлопсихология

С.патопсихология

D.сурдопсихология

Е.нейропсихология

$$$C


Саңырау не керең болып туған балалар психикасын зерттейтін психология саласы

А. олигофренопсихология

В. тифлопсихология

С. сурдопсихология

D. нейропсихология

Е. патопсихология

$$$D

Нашар көретіндер мен соқырлардың психологиялық дамуын зерттейтін психология саласыА. олигофренопсихология

В. нейропсихология

С. патопсихология

D. тифлопсихология

Е. cурдопсихология

$$$E


Туа пайда болған ауру адамдар психологиясын зерттейтін тармақ.

А.сурдопсихология

В.психотерапия

С.психопрофилактика

D.психо фармакология

Е.патопсихологиия

$$$A

Автоматталған жүйелерді басқару мен әртүрлі операторлардың жұмысын зерттейтін психология саласыА. инженерлік

В. авиациялық

С. еңбек

D. ғарышкерлік

Е.заң

$$$B


Инженерлік психологияның ең өзекті мәселесі

А.экономика

В.эргономика

С.техника

D.инженерия

Е.авиация

$$$A

Эргономика термині гректің екі сөзінен тұрадыА. «ергон»-жұмыс, «номос»-заң

В. «пайда»-бала, «гогос»-жетелеу

С. «психе»-жан, «логос»-ілім

D.психикалық ғылым

Е. психикалық құбылыстар

$$$E


Адам психикасының әуе кеңістігіне бейімделудегі ерекшеліктерін зертейтін психология саласы

А.әскери


В. инженерлік

С. еңбек


D. ғарышкерлік

Е. авиациялық

$$$B

Дәрігер қызметі мен сырқат адам мінез-құлығының психологиялық мәнін зерттейтін саласыА. еңбек

В.медициналық

С.заң

D.әскери


Е.педагогикалық

$$$D


Психикалық құбылыстар мен жоғары жүйке құрылысының физиологиясын зерттейтін психология тармағы

А.психофармакология

В.гигиена

С.сурдопсихология

D.нейропсихология

Е.психотерапия

$$$A

Жеке клеткалардан құралған нерв жүйесіА.нейрон

В.аксон


С.дендрит

D.жұлын


Е.ми

$$$C


Организмнің сыртқы ортамен байланысын жүзеге асырып отыратын …

А.жұлын


В.ми

С.нерв жүйесі

D.орталық нерв

Е.нервтер

$$$E

Ұзын тармақты нейритА.дендрит

В.нерв


С.жұлын

D.ми


Е.аксон

$$$C


Қысқа тармақты нейрит

А.аксон


В.ми

С.дендрит

D.жұлын

Е.нерв


$$$A

Нейрондардың тарамдала келіп, өзара түйінделіп бітетін жері

А.нерв орталығы

В.жұлын

С.сопақша ми

D.перифериялық нерв жүйесі

Е.орталық нерв

$$$A


Жұлын мен ми қандай нерв жүйесіне жатады?

А.орталық

В. перифериялық

С.вегетативтік

D.аралық

Е.сопақша

$$$A

Ми мен жұлын нервтерінен тарайтын шеткі нервтер … жатадыА. Перифериялық нерв жүйесіне

В. вегетативтік нерв жүйесіне

С. орталық нерв жүйесіне

D. сопақша миға

Е.аралық миға

$$$E


Орталық нерв жүйесінің төменгі бөлігі

А.ми


В.нервтер

С.аксон


D.дендрит

Е.жұлын


$$$B

Қозғалыстарымыздың жұмысын басқаратын орталық.

А.сопақша ми

В.жұлын

С.аралық ми

D.орталық нерв жүйесі

Е.вегетативтік нерв жүйесі

$$$C


Мидың орташа салмағы

А.1500гр.

В.1600гр.

С.1400гр.

D.2000гр.

Е.1200гр.

$$$C

Жүрек қызметінің, қан айналысы мен ас қорытудың нерв орталықтары … орналасқанА.аралық ми

В.орталық ми

С.сопақша ми

D.жұлын


Е.дұрыс жауап жоқ

$$$B


Дененің барлық рецепторларын ми қабығымен байланыстырады.

А. сопақша ми

В. аралық ми

С.орталық ми

D.ретикулярлық формация

Е.жұлын


$$$E

Төменгі бөліктеріне басшылық ету процестерінің жұмысын реттестіріп отырады

А.ретикулярлық формация

В. жұлын


С. сопақша ми

D. аралық ми

Е.орталық ми

$$$A


Ми қабығы деп аталатын

А.сұр зат

В.ақ зат

С.нервтер

D. ретикулярлық формация

Е.дендрит

$$$E

Ми қабығының бөліктеріА.маңдай

В.төбе


С.желке

D.самай


Е.А,В,С,D.

$$$C


Мидың желке бөлігінде … анализатордың нерв орталығы

А.есту


В.тері

С.көру


D.иіс

Е.дәм


$$$A

Самай бөлігінде … анализатордың нерв орталығы

А.есту

В.көру


С.дәм

D.иіс


Е.тері

$$$C


Төбе бөлігінде … орталығы орналасқан

А.иіс


В.дәм

С.қозғалыс

D.тері

Е.есту


$$$A

Рефлекстің биологиялық сипатын кім зерттеген?

А.И.Прохаске

В.И.М.Сеченов

С.Р.Декарт

D.П.К.Анохин

Е.И.П.Павлов

$$$C


Шартсыз рефлекстердің нерв жүйесі арқылы жасалу жолы … атайды

А.рефлекс

В.шартты рефлекс

С.рефлекс доғасы

D.тежелу

Е.қозу


$$$D

Рефлекс доғасының бөліктері

А.рецептор

В.өткізгіш нерв

С.орталық нерв

D.А,В,С.


Е.дұрыс жауап жоқ

$$$A


Шартсыз рефлекс

А.туғаннан пайда болатын

В.өмірде жасалатын

С.сыртқы рефлекс

D.ішкі рефлекс

Е.дұрыс жауап жоқ

$$$E

Сыртқы тежелудің түрлеріА.жай тежелу

В.сөне тежелу

С.қорғаныс тежелу

D.шектен тыс тежелу

Е.А,С,D.

$$$B


Жоғары нерв қызметінің заңдары

А.қозу, тежелу

В.ирродиация, концентрация

С.ажырату, тежелу

D.анализ, синтез

Е.талдау, жинақтау

$$$B

Ми қабығында қозу мен тежелудің бір жерге жинақталуыА. ирродиация

В. концентрация

С.анализ

D.синтез


Е.жинақтау

$$$A


Ми қабығының бір алабында пайда болған тежелу айналасындағы алаптарда қозу процесін тудыратын

А.оң индукция

В.бір мезгілдік индукция

С. бір ізділік индукция

D. теріс индукция

Е.теріс концентрация

$$$C

Мидың бір алабында қозу тежелу процесімен қоршалатын болсаА. оң индукция

В. бір мезгілдік индукция

С. теріс индукция

D. бір ізділік индукция

Е. Индукция

$$$C


Оң және теріс индукциялар бір мезгілде пайда болса

А.дұрыс индукция

В. бір ізділік индукция

С. бір мезгілдік индукция

D. оң индукция

Е. теріс индукция

$$$C

Психиканың филогенетикалық түрлерін қарастыратын психологияның саласыА.сауда

В.әлеуметтік

С.салыстырмалы

D.әскери


Е.медициналық.

$$$C


Психиканың рефлекстігі мен іс-әрекеттің психикалық басқарылуы жөніндегі идея қосқан

А.И.П.Павлов

В.П.К.Анохин

С.И.М.Сеченов

D.И.Прахаске

Е.Н.А.Бернштейн

$$$B

Миға сырттан келген әсерлерді жеткізіп, сол әсерлерге мидың реакциясын іске асыратын бөлімА.шеткі

В.перифериялық

С.вегетативтік

D.ішкі


Е.орталық

$$$C


Адамның ішкі мүшелерінің әрекетін басқаратын жүйке жүйесі

А. перифериялық

В. орталық

С. вегетативтік

D. ішкі

Е. шеткі


$$$A

Бір клеткадан екінші клеткаға афференттік және эфференттік клеткалардың түйісетін жері … арқылы таралады.

А.синапс

В.қозу


С.тежелу

D.рефлекс

Е.ретикулярлық формация

$$$C


Психиканың физиологиялық негізі

А.Ми


В.Иррадиация мен концентрация

С.Қозу мен тежелу

D.Синтез және анализ

Е.Динамикалық стереотип

$$$A

Ми қабағында түрлі алаптарда қозудын пайда болуы мен оның қозғалысын зерттейтін аппаратА.электроэнуефалограф

В.хроноскоп

С.эстезиометр

D.тахистоскоп

Е.аудиометр

$$$B


Дербес құрылым психологиясы

А.бихевиоризм

В.гештальтпсихология

С.психоанализ

D.фрейдизм

Е.неофрейдизм

$$$B

Психикалық процестердің пайда болу шапшаңдығын өлшеу аспабыА. эстезиометр

В. хроноскоп

С. аудиометр

D.эргографты

Е. тахистоскоп

$$$A


Нейронның энергетикалық қуатын жаңғартуға қатысып отыратын белсенді процес

А.тежелу


В.қозу

С.ирродиация

D.концентрация

Е.анализ


$$$B

Ортаның ішінен организмге әсер ететін күрделі нәрселерді талдап ажырату әрекеті

А.біріктіру

В.талдау


С.синтез

D.анализ


Е.ирродиация

$$$C


Жеке нәрселер мен элементтердің басын құрап біріктіру, тұтастырып комплекс жасау әрекеті

А.талдау


В.концентрация

С.біріктіру

D. ирродиация

Е.генерализация

$$$C

Рефлекс доғасы нешеге бөлінеді?А.үшке

В.төртке


С.екіге

D.беске


Е.бөлінбейді

$$$A


Үнемі қайталанып отыратын тітіркендіргіштерге организмдердің төселуін және соның нәтижесінде ми қабығында қозу мен тежелу процесінің жасалуын

А.динамикалық стереотип деп атаймыз

В.ирродиация деп атаймыз

С.концентрация деп атаймыз

D.біріктіру деп атаймыз

Е.талдау деп атаймыз

$$$C

«Бас миының рефлекстері» деген еңбекті кім жазған?А.И.П.Павлов

В.П.К.Анохин

С.И.М.Сеченов

D.Р.Декарт

Е.И.Прохаске

$$$A


Рефлекстің орталығы

А. ми қабығы

В.орталық ми

С.сопақша ми

D.аралық ми

Е.ми


$$$B

Рефлекстердің доғамен емес, «рефлекс шеңбері»арқылы жасалатындығын ашып көрсеткен

А. П.К.Анохин

В.Н.А.Бернштейн

С. И.П.Павлов

D. И.М.Сеченов


Е. И.Прохаске

$$$B

Психологиялық-педагогикалық зерттеулер міндеттерін табиғи жағдайда шешу


 1. Лабораториялық эксперимент


 2. Табиғи эксперимент

 3. Педагогикалық эксперимент

 4. Константты эксперимент

 5. Формалаушы эксперимент

$$$E

Әрекет-қылықтың инстинктивті формасы


 1. Туғанда бағдарламаланған

 2. Рефлекстен гөрі күрделірек


 3. Тәжірибе барысында өзгеруі мүмкін

 4. Басқа түрлерге қарағанда, адамда көп кездеседі

 5. Жануарлар үшін негізгі әрекет-қылық түрі

$$$C

Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы


 1. Нақтылығында


 2. Айқындығында

 3. Тылсым сыр болуында

 4. Жалпылығында

 5. Көрнекілігінде

$$$C

Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс


 1. Саясат


 2. Математика

 3. Адам болмысы

 4. Әлеумет өмірі адам

 5. Адам физиологиясы

$$$A

Ғылымдық деңгейге дейінгі жай психологиялық пайымдаулардың жинақталу көзі 1. Әр адамның күнделікті өз өмір тәжірибесінен

 2. Ғылымдық деректерден

 3. Жоспарлы зерттеу негізінде

 4. Қандай да сыртқы күш ықпалынан

 5. Оқытудан

$$$C

Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең қалай аталынды?


 1. Іс-әрекет жөніндегі ғылым
 2. Сана туралы ғылым
 3. Жан туралы ғылым

 4. Инстроспектік сана тағылымы

 5. Психологиялық параллелизм теориясы

$$$C

Жан,сана және іс-әрекет психологиясының дағдарысқа келуінің басты себебі 1. Ғылыми негізінің болмауы

 2. Эксперименталды зерттеулердің кемдігі

 3. Капиталистік өндірістің дамуына практикалық тұрғыдан сай болмауы

 4. Ғылым аралық байланыстардың жоқтығы

 5. Зерттеу нәтижелерінің объективсіздігі

$$$B

Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры:


 1. Объектиті идеализм

 2. Диалектикалық материализм

 3. Діни догматика

 4. Дуалистік философия

 5. Метафизикалық көзқарас

$$$A

Психикалық бейне негізі –


 1. Материя қасиеті, ми қызметі


 2. Табиғаттан тыс күштер туындысы

 3. Тумадан берілген қабілет

 4. Адамға өздігінен қосылатын қасиет

 5. Адам миының өзіндік қасиеті

$$$C

Психология ғылымының міндеті –


 1. Субъективті ойды баяндау


 2. Процестерді сол күйінде суреттеу

 3. Психологиялық құбылыстардың объективті заңдарын ашу

 4. Табиғаттан тыс болмысты деректеу

 5. Адам дүниесінен тыс жағдайларды зерттеу

$$$D

Сана деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым


 1. Логика


 2. Френология

 3. Хиромантия

 4. Психология

 5. Психопатология

$$$B

Қандай да әректтің бастапқы себебі


 1. Ішкі ой толғанысында


 2. Тысқы сезімдік қозуда

 3. Табиғаттан тыс күште

 4. Тума жаратылыста

 5. Ішкі сезімдік шарпуда

$$$E

Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті 1. Ойлау және қорытындылау

 2. Анализдеу

 3. Синтездеу

 4. Жалпылау және нақтылау

 5. Сигналды жеткізу және реттеу

$$$D

Психикалық іс-әрекеттің негізгі физиологиялық механизмі


 1. Рефлекс


 2. Қозу

 3. Тежелу

 4. Уақытша байланыс

 5. Тітіркену

$$$D

Екінші сигналдық жүйенің көрініс құралы


 1. Бейне


 2. Қозғалыс

 3. Тербеліс

 4. Сөз

 5. Сезім

$$$D

Қоршаған дүние заттарының мидағы бейнесін туындатушы жүйе


 1. Екінші сигналдық


 2. Сигналдар сигналы

 3. Бірінші сигналдық

 4. Бірінші және екінші сигналдық жүйелер бірлігі

 5. Тітіркендіруші жүйе

$$$D

Психологияны қамтушы ғылымдар тобы


 1. Философиялық


 2. Гуманитарлық

 3. Философиялық-жаратылыстану

 4. Гуманитарлық-жаратылыстану

 5. Жаратылыстану

$$$C

Зерттеу объектісі адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы


 1. Кибернетика


 2. Социология

 3. Психология

 4. Философия

 5. Антропология

$$$D

Психологияға эксперименталдық әдістер мен рефлекторлық теорияның келуіне ықпал жасаған ғылымдар тобы


 1. Философиялық


 2. Техникалық

 3. Гуманитарлық

 4. Жаратылыстану

 5. өнертану

$$$E

Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы 1. Философиялық

 2. Гуманитарлық

 3. Жаратылыстану

 4. Техникалық

 5. Қоғамдық

$$$B

Оқу процесінде білім, ептілік, дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы


 1. Салыстырмалы психология


 2. Педагогикалық психология

 3. Еңбек психологиясы

 4. Жас ерекшелік психологиясы

 5. Арнайы психология

$$$D

Психология салаларын классификациялаудың негізгі принципі


 1. Психиканың рефлекторлығы


 2. Психиканың доминанттығы

 3. Психиканың мекендігі

 4. Психиканың іс-әрекетте дамуы

 5. Психиканың детерминизмі

$$$D

“Панпсихизм” теориясының мәні


 1. Психика барша жанды материяның қасиеті


 2. Психика жүйке жүйесін ие болғандарға тән

 3. Психика адамның келіп шығуымен байланысты

 4. Психика бүкіл табиғатқа тән

 5. Психика табиғаттан тыс құбылыс

$$$B

Тітіркену – бұл:


 1. Құбылыстарды тұтастай бейнелеу


 2. Барша мәнді биологиялық әсерлерге жауап беру

 3. Барша өлі дүниеге тән құбылыс

 4. Тек адамға ғана тән құбылыс

 5. Саналы бейнелеу

$$$A

Әрекет қылықтың жеке дара өзгермелі формаларын қалыптастыруға негіз болған психикалық құбылыс 1. Қабылдау

 2. Тітіркену

 3. Сезім

 4. Ойлау

 5. Сөйлеу

$$$B

Сезімдік психика кезеңіне тән процесс


 1. Қабылдау


 2. Түйсіну

 3. Саналы ойлау

 4. Сөзді өрнектеу

 5. әрекетпен бейнелеу

$$$D

Жануардың жеке ауыспалы әрекет формаларын қажет еткен өмір кезең


 1. молекулярлық


 2. өсімдік

 3. су сферасындағы өмір

 4. құрылықтағы өмір

 5. интеллекті дүние

$$$E

Бас миының ең төменгі қабатының қызметі


 1. Сөйлеуді басқарады


 2. Жүріс-тұрысты басқарады

 3. Эмоцияларға ықпал етеді

 4. Ақыл-ой әрекеттерін реттейді

 5. Организмнің ішкі тума қалпын реттейді

$$$A

Жануарлардың өмірге келуімен туындап, әрекеттің қарапайым тума формаларын басқарушы ми тетігі


 1. Қабық асты жүйке


 2. Ежелгі қабық

 3. Үлкен ми жарты шарлары

 4. Қарақұс

 5. Еңбек

$$$D

Жербауырлаушылар мен құстарда басымдау ми бөлігі


 1. Ми қабық асты


 2. Ежелгі қабық

 3. Мишық

 4. Үлкен ми жарты шарлары

 5. Жаңа қабық

$$$B

Бас миы үлкен жарты шарлары қабығының пайда болу негізі


 1. Тума


 2. Экологиялық жағдайлар

 3. Жануарлар қалауымен

 4. Табиғаттан тыс әсер

 5. Адам араласуымен

$$$D

Өмірлік бағдар таңдау қабілеті өте кем, енжар дамыған тіршілік ие топтары


 1. Адам


 2. Жыртқыштар

 3. Құстар

 4. Үй жануарлары

 5. Жәндіктер

$$$C

Кезіккен міндеттердің шешілу жолын тауып беруші зерттестіру қылық бағдарламасын түзу әрекеті


 1. Инстинкт


 2. Дағды

 3. Интеллект

 4. Манипуляция

 5. Қозғалыс

$$$E

Жануарлардың зат қозғалысын байқай отырып, мүмкін болатын өзгерісті алдын ала тану қасиеті


 1. Тітіркену


 2. Сезім

 3. Қиялдау

 4. Экстраполяциялық рефлекс

 5. Перцептивтік таным

$$$D

Интеллектуалды әрекеттің негізі


 1. Тітіркенуде


 2. Инстинкте

 3. Дағдылануда

 4. Заттар арасындағы күрделі қатынастарды тануда

 5. Жаттығуда

2 модуль

Танымдық процестер


$$$B

Өзбеттілік, кеңдігі, тереңдігі, икемдігі, жылдамдығы , шыншылдығы бұл қай таным процесінің жекелей ерекшелігі:

А. естің

В. ойлаудың

С. қиялдың

D. зейіннің

Е. Қабылдаудың

$$$C


Ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке-жеке бөлімдерге бөлу:

А. синтез

В. салыстыру

С. анализ

D. жалпылау

Е. нақтылау.

$$$A

Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізу:А. сөйлеу

В. ойлау


С. қабылдау

D. қарым-қатынас

Е. ес.

$$$C


Заттың нақты қасиеттерін, нақты емес қасиеттерін жіктеу, ойлау операциясының қай түріне жатады:

А. индукция

В. салыстыру

С. абстракция

D. жалпылау

Е. кезектеу.

$$$A

Жеке жағдайдан жалпы ұғымға қарай жүретін ой қорытындысы:А. индукция

В. дедукция

С. аннология

D. пікір


Е. тұжырым.

$$$B


Барлық металлдар тоқты өткізеді. Сынап- металл, сынап тоқты өткізеді. Бұл қай ой қорытындысы:

А. индукция

В. дедукция

С. таңдаудық

D. құрылымдық

Е. түсініктілік.

$$$A

Заттар мен құбылыстар туралы ой:А. ұғым

В. пікір


С. ой қорытындысы

D. ой операциялары

Е. абстракция.

$$$C


Жеке бөлшектерді біріктіру:

А. анализ

В. жалпылау

С. синтез

D. абстракция

Е. нақтылау.

$$$C

Ойлаудың қай түрі бірінші кезекте дамиды:А. логикалық

В. көрнекті

С. бейнелі

D. практикалық

Е. теориялық.

$$$C


Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының, жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелеу:

А. ойлау


В. қабылдау

С. түйсік

D. зейін

Е. қиял.

$$$B

Зейін депА.Ми қабығының бір алабында қозу процесін айтады

В.Адам санасының белгілі бір затқа бағыттана тұрақталуын көрсететің құбылыс

С.Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының, жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етүінен пайда болған мидағы бейнелерді айтады

D.Белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алушылықты айтады

Е. Дұрыс жауап жоқ

$$$C.


Зейіннің негізгі қасиеттері

А.Ырықты, ырықсыз және үйреншікті

В.Негізгі және қосалқы

С.Тұрақтылығы және жинақтылығы, аударылуы, бөлінушілігі, көлемі

D.Абсолюттік және айырма

Е.Адаптация, сенсебилизация, сенестезия

$$$A.

Зейіннің аударылуы дегеніміз...А.Бір объектіден екінші объектіге назарымызды көшіруді айтады

В.Адам санасының бір мезгілде бірнеше әретті атқара білу мүмкіншілігі

С.Бір уақыттың ішінде оны қамтитың объектілерінің саны

D.Бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алушылықты айтады

Е. . Дұрыс жауап жоқ

$$$B.


Түйсік дегеніміз...

А.Бір объектіден екінші объектіге назарамызды көшіруді айтады

В.Сыртқы дүние заттары мен кұбылыстарының, жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелерді айтады

С.Сезім мүшелерінің сезімтігі әсер етуші тітіргендіргіштерге біртіндеп

бейнелелеуін айтады.

D.Сезгіштіктің тек артуын ғана көрсететің құбылыс

Е.Дәмді, тәтті, ащы, тұзды, қышқыл дейді

$$$E.


Түйсіктердің түрлері

А.Көру, кинестезиялық

В.Есту, органикалық

С.Иіс, сипап сезу

D.Дәм, тері, тең басу

Е.А,В,С, D.

$$$A.

Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі болып табылады. Бұл...А.Қабылдау

В.Түйсік


С.Зейін

D.Міңез


Е.Ойлау

$$$E.


Қабылдаудың негізгі ерекшеліктеріне не жатады?

А.Тұтастығы мен мағыналығы

В.Таңдамалығы мен тұрақтылығы

С.Апперцепция

D.Иллюзия

Е.Бәрі де дұрыс

$$$A

Зейіннің физиологиялық негіздеріне не жатадыА. өзара индукция заңы

В. үақытша байланыстар

С. нерв процесетрі

D. рефлекс

Е. тітіркенушілік

$$$E


Зейіннің физиологиялық негізін доминанта теориясы бойынша түсіндірген орыс физиологы, академик -

А. И.П.Павлов

В. В.А.Бехтерев

С. Ч.Дарвин

D. Д.Н.Узнадзе

Е. А.А.Ухтомский

$$$A

Зейіннің эмоцияға байланысты теориясын жасаған кімА. Т.Рибо

В. А.А.Ухтомский

С. И.П.Павлов

D. Д.Н.Узнадзе

Е. В.А.Бехтерев

$$$E


Абстракты-логикалық, сөздік-ұғымдық деп аталатын ойлау түрі

А. практикалық

В. әрекетті

С. образдық

D. нақты-бейнелі ойлау

Е. теориялық ойлау

$$$B

Ойлау дегеніміз ...А.сыртқы дүние бейнелеудің ең жоғары формасы

В. сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс-қатынастарының миымызда жалпылай жанама түрде сөз арқылы бейнелеуі

С.ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу

D.бір текті заттардың, құбылыстырудың ортақ қасиеттерін оймен біріктіру

Е. Әрекет нәтижелерін бақылау және оларды алға қойылған мақсатпен салыстыру аппараты

$$$A


Ой процесінің негізгі компонентерінің бірі

А.анализ және синтез

В.қозғалыс және образдық

С.конвиргенция және аккомадация

D.байқау және байқағыштық

Е.диалог және монолог

$$$A

Қиял дегеніміз ...А.сыртқы дүние заттары мен құбылыстардың субъектілік образдарын қайтадан жаңартып өңдеп, бейнелеуде көрінетін, тек адамға ғана тән психикалық процесс

В. сыртқы дүние бейнелеудің ең жоғары формасы

С.ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу

D.бір текті заттардың, құбылыстырудың ортақ қасиеттерін оймен біріктіру

Е. Әрекет нәтижелерін бақылау және оларды алға қойылған мақсатпен салыстыру аппараты

$$$E.


Естің түрлері

А.Қозғалыс

В.Образдық

С.Сөз-логикалық

D.Эмоциялық

Е.Бәрі де дұрыс

$$$C.

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан жаңгыртылып, танылып ұмытылуын бейнелейтің процесс. Бұл...А.Ойлау

В.Жігер


С.Ес

D.Сөйлеу


Е.Қиял

$$$A.


Ес процесінің негізі болып табылатын байланыстарды психологияда не деп атайды?

А.Ассоцияция

В.Образдық іс

С.Синестезия

D.Қозғалыс іс

Е.Сенсибилизация

$$$B

Түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процесс:А. еңбек

В. іс-әрекет

С. оқу

D.қарым-қатынасЕ.күрес.

$$$B


Адамдардың түйсіне алу қабілеті:

А. фрустрация;

В. сезгіштік

С. синестезия

D.ес

Е.адаптация.$$$C

Мына түйсіктер қандай процестерді сипаттайды: "жылы түс"," жеңіл дауыс", "ащы тағам", "жұмсақ су", ала көз", "ауыр иіс":

А. адаптация

В. компенсация

С. синестезия

D. сенсибилизация

Е. Сезімталдық

$$$B


Сезім мүшелерінің өте әлсіз тітіркендіргіштерді түйсіне алуы:

А. тұтастығы

В. абсолюттық сезгіштік

С. айырма сезгіштік

D. түйсік

Е. бейімделу

$$$A

Дененің жеке мүшелеріндегі бір күйдегі қалпын, қозғалысын білдіреді:А. кинестезиялық түйсік

В. сенсибилизация

С. тең басу түйсігі

D. синестезия

Е. адаптация

$$$A


Сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп бейімделуге байланысты өзгеріп отыру құбылысы:

А. адаптация

В. сенсибилизация

С. синестезия

D. қайта жаңғырту

Е. иллюзия.

$$$A

Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі:А. қабылдау

В. ойлау

С. түйсік

D. зейін


Е. қиял.

$$$A


Адамның бұрынғы өткен тәжірибесіне, оның жекелей ерекшелігіне қабылдаудың тәуелділігі:

А. апперцепция

В. тұрақтылық

С. таңдаулық

D. құрылымдық

Е. түсініктілік.

$$$A

Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігін:А. конвергенция

В. аккомадация

С. адаптация

D. абстракция

Е. Синестезия

$$$B


Толып жатқан обьектілер ішінен біреуін іріктеп таңдау:

А. қабылдаудың мағыналылығы

В. таңдамалығы

С. тұтастығы

D. тұрақтылығы

Е. алдану

$$$A

Шындықтағы обьектілерді түрлі себептермен қате қабылдау:А. иллюзия

В. галлюцинация

С. апперцепция

D. перцепция

Е. адаптация.

$$$B


Есте қалтыру , қайта жаңғырту, тану, ұмыту:

А. қабылдау ерекшеліктері

В. ес процестері

С. ес қасиеттері

D. ес түрлері

Е. ес даярлығы.

$$$A

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып , қайта жаңғыртып, танылып ұмтылуын бейнелейтін процесс:А. ес

В. қабылдау

С. ойлау

D. түйсік

Е. зейін

$$$C


Сезімге ес- бұл…

А. өздік ес

В. бейнелік ес

С. эмоциялық ес

D. оперативтік ес

Е. ұзақ мерзімді ес.

$$$B

Қандай қиял түрі іс- әрекетте бағалы нәтиже беретін жаңа образдар жасайды:А. қайта жасау

В. творчестволық

С. белсенді

D.пассивті

Е.типтік образ жасау

$$$A


Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субьективтік образдарын қайтадан жаңартып, өңдеп бейнелеуде көрінетін, адамға тән психикалық процесс:

А. қиял


В. сөйлеу

С. ес


D. қабылдау

Е.зейін.


$$$B

Екі түрлі обьектіге тән бөлшектерді біріктіріп бейне жасау:

А. қиыстыру

В. агглютинация

С. әсерлеу

D. типтік бейне

Е. кейіпте көрсету

$$$D


Болашақты аңсау:

А. мұрат


В. шабыттауы күйі

С. құмарлық

D.арман

Е. фантастика.$$$A

Пассив қиял түрі:

А. түс көру

В. тану


С. ұмыту

D.еске түсіру

Е.қайта жаңғырту

$$$B


Адамның санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақтануын көрсететін құбылыс:

А. түйсік

В. зейін

С. ес


D. қабылдау

Е. қиял.


$$$C

Адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі:

А. зейін аударылуы

В. зейін көлемі

С. зейін бөлінуі

D. тұрақтылығы

Е. қозғалғыштығы.

$$$D


Адам зейінінің бір обьектіге немесе бір жұмысқа ұзағырақ тұрақтауы:

А. толқу


В. аудару

С. бөліну

D.тұрақтылығы

Е. көлемі.

$$$B

Күшті тітіркендіргіш қай зейінді тудырады:А. ырықты

В. ырықсыз

С. үйреншікті

D. қозғалысты

Е. мақсатты.

$$$A


Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының миымызда жалпылама және жанама сөз арқылы бейнеленуі:

А. ойлау


В. түйсік

С. қабылдау

D. қарым-қатынас

Е. ес.


$$$A

Туа пайда болатын рефлексті… рефлекс деп атайды.

А. Шартсыз

В. Шартты

С. Бейтарап

D. Кезейсоқ

Е. Жасанды

$$$B


Түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процесс:

А. еңбек


В. іс-әрекет

С. оқу


D.қарым-қатынас

Е.күрес.


$$$C

Адамның қандайда бір нәрсені орындау қабілеті:

А. шеберлік

В. дағды


С. икемділік

D. инстинк

Е. жаттығу

$$$D


Еңбек әрекетін орындауға қажетті білімді, дағды және іскерлікті жүйелі игеру процесі:

А. ойын

В. білім

С. шеберлік

D.оқу

Е.еңбек.


$$$A

Организімнің сыртқы ортаны түсіне алу қабілеті.

А. Сезгіштік.

В. Инстинкт.

С. Дағды.

D. Түйсік.

Е. Санасыз ұмтылу

$$$A


Интеллект- жануарлар психикасының ең икемді түрі. Ол қазақша… деген мағынаны білдіреді.

А. Ақыл


В. Біртіндеп даму

С. Сана


D. Биологиялық сипат

Е. Психика

$$$B

Сананың түрлерін ата.А. Мидың қызметі

В. Қоғамдық, жеке адам

С. Еңбек, Дыбыстық

D. Материалдық

Е. Интеллектілік

$$$E


Жануарлар психикасының негізгі түрлері.

А. Сана


В. Бірізділік

С. Түйсіну

D. Сезгіштік

Е. Дағды


$$$D

Санасыз ұмытылу дегеніміз …

А. Түйсіну

В. Икемділік

С. Дағды

D. Инстинкт

Е. Интеллект

$$$A


Санадан тыс құбылысты, психологияға тұңғыш енгізген психолог.

А. З.Фрейд

В. Фехнер

С. И.П.Павлов

D. Лейбниц

Е. Лотце


$$$B

Психиканың ең басты қасиеті

А. Тітіркену

В. Сезгіштік

С. Өсімдіктер

D. Неорганикалық

Е. Бейнелеу формасы

$$$A


Сананың дамуы сыртқы ортадан тәуелді болды дейтін түсінікті ғылымда… принцип деп атайды.

А. Детерменистік

В. Интроспекция

С. Экстроспекция

D. Тәуелділік

Е. Санасыздық

$$$A

Алғашқыда саналы орындауды қажет ететін іс- әрекет бөліктерінің қайталап жаттығудың нәтижесінде автоматталынуын … дейміз.А. дағды.

В. Саналы

С. Қажеттілік

D. Сенсорлық

Е. Икемділік

$$$A


Психика .. сатыдағы материяда болады.

А. Жоғарғы

В. Төменгі

С. Аралық

D. Бейтарап

Е. Өлі.


$$$B

Тауықтың басып отырған жұмыртқаларын алып, орнына тас салса да , мерзімді уақыт біткенге дейін отыра береді. Бұл ?

А. Дағды

В. Инстинкт

С. Әдеп

D. ҚажеттілікЕ. Интеллект

$$$D


Барлық тірі организімдерге … тән.

А. Тәуелділік.

В. Сезгіштік.

С. Мидың қызметі.

D. Тітіркенушілік.

Е. Бейнелеу.

$$$C

Қарым –қатынасты, еңбекті қажетсіну қай қажеттілік түріне жатады:А. материалдық

В. рухани

С. қоғамдық

D. танымдық

Е. эстетикалық.

$$$B


Қоғамға пайдалы қызметте, ортақ мақсатқа жұмыла еңбек ететін және психологиялық тұрғыда топтасқан адамдар тобы:

А. топ


В. ұжым

С. корпорация

D. ассоцация

Е. референт.

$$$B

Іс- әрекеттің арнаулы салаларында жоғары нәтижеге қол жеткізуге жәрдемдесетін жеке адам қасиеттерінің жүйесі:А. жалпы қабілет

В. арнаулы қабілет

С. нышан

D. икемділік

Е. шеберлік.

$$$A


Өмірлік әсерлердің күрделі жиынтығы бола отырып, жеке адамның сыртқы ортамен белсенді қарым- қатынасында қалыптасады:

А. мінез


В. темперамент

С. қабілет

D. ерік

Е. бағыттылық.$$$E

Адамның өз мінез құлқын меңгере алу қабілеті:

А. мінез

В. темперамент

С. қажеттілік

D. қабілет

Е. ерік.

$$$B


Нерв жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі:

А. сезім


В. темперамент

С. ерік


D. эмоция

Е. мінез


$$$C

Ұстамсыз , күйгелек, шапшаң, белсенді:

А. флегматик

В. сангвиник

С. холерик

D. меланхолик

Е. дальтоник.

$$$A


Жоғары нерв жүйесінің іс- әрекеті , типтері теориясының негізін салушы:

А. И.П.Павлов

В. Б.М.Теплов

С. В.Д.Небылицин

D. И.М. Сеченов

Е. Бехтеров.

$$$C

Ағзаның әсерленуінен объектив шындықтың санамыздағы сезімдік бейнесін қалыптастырушы психикалық процестер 1. Ес, қиял

 2. Сөз, ой

 3. Түйсік, қабылдау

 4. Елес, ес

 5. Зейін, ойлау

$$$B

Заттық кейіпке келмеген әсерлерден туындайтын жеке сезімдік қасиеттердің бейнеленуі 1. Қабылдау

 2. Түйсік

 3. Ес

 4. Елес

 5. Қиял

$$$A

Қоршаған орта мен өз тәніміз жөніндегі бірліктердің негізгі көзі 1. Түйсіктер

 2. Сөз

 3. Ой

 4. Қиял

 5. Елес

$$$A

Түйсікті табиғаттан берілген, сыртқы әсерлерге тәуелсіз санамыздың ішкі қалпы, ақыл-ой қабілетіміз деп қарастырушы философия ағымы 1. Идеализм

 2. Материализм

 3. Дуализм

 4. Метафизика

 5. Діни догматика

$$$D

Дүние заттары мен құбылыстарының әсерінен сезім мүшелерімізде алғашқы туындайтын психикалық құбылыс 1. Сезім

 2. Қозу

 3. Тежелу

 4. Тітіркену

 5. Сөну

$$$A

Түйсіктің түрін басқаларынан ажырататын дара, негізгі қасиеті 1. Сапасы

 2. Қарқыны

 3. Ұзақтығы

 4. Мекендігі

 5. Сезімталдығы

$$$E

Талдағыштардың өзара ықпалды әсерінен сезгіштіктің артуы 1. Синестезия

 2. Адаптация

 3. Абсалют табалдырық

 4. Абсалют сезімталдық

 5. Сенсибилизация

$$$A

Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштерге біртіндеп икемделуі 1. Адаптация

 2. Синестезия

 3. Сенсибилизация

 4. Сезімталдық

 5. Табалдырық

$$$E

Синестезия құбылысының мәні 1. Икемделу

 2. Жоғарылау

 3. Төмендеу

 4. өзара ықпал

 5. Қосарлану

$$$C

Заттар мен құбылыстарының санада тұтас түрде бейнеленуін қамтамасыз етуші психикалық процесс 1. Түйсік

 2. Зейін

 3. Қабылдау

 4. Ес

 5. Қиял

$$$B

Қабылдау процесінің мәні 1. Жеке элементтерді сезу

 2. Затты тану

 3. Қайта жаңғырту

 4. Жаңа бейне жасау

 5. Жалпылай бейнелеу

$$$D

Қоршаған дүниені заттай тануға ықпал етуші қабылдау қасиеті 1. Тектілік

 2. Тұтастық

 3. Тұрақтылық

 4. Мағыналық

 5. Апперцепция

$$$E

Қабылдау процесінде нақты объектіні басқаларынан ажыратудың негізі 1. Материалы

 2. Формасы

 3. Саны

 4. Сапасы

 5. Тұрмыстық қажеттігі

$$$B

Қабылдау процесінің құрылымды болуымен байланысты қасиеті 1. Тектілік

 2. Тұтастық

 3. Тұрақтылық

 4. Мағыналық

 5. Апперцепция

$$$D

Қабылдаудың жеке адам психикалық өміріне , оның тұлғалық ерекшеліктеріне тәуелділік қасиеті 1. Иллюзия

 2. Константтық

 3. Заттың тектілігі

 4. Апперцепция

 5. Тұтастық

$$$C

Иллюзия құбылысының мәні 1. Дәл тану

 2. Шамалап тану

 3. Жаңсақ тану

 4. Ауыстыра тану

 5. Екіұшты тану

$$$B

Жүйкенің ауруға шалдығуынан бұрмаланған бейнелердің туындау құбылысы 1. Иллюзия

 2. Галлюцинация

 3. Апперцепция

 4. Аккомадация

 5. Сенсибилизация

$$$A

Екі көздің нақты затқа бірдей бағытталып, оны басқаларынан ажырата тану қасиеті 1. Конвергенция

 2. Аккомадация

 3. Иллюзия

 4. Дивергенция

 5. Апперцепция

$$$D

Қабылдаудағы дивергенция процесінің мәні 1. Тұтастай қабылдау

 2. Жалған қабылдау

 3. Икемделе қабылдау

 4. Бөліп қабылдау

 5. Бұрмалап қабылдау

Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет