Рабочая учебная программа Мамандық: 5В071200-Машина жасау Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Жұмыс бағдарламасы «Машина жасау және конструкторлық материалдар технологиясы»Дата29.03.2017
өлшемі140.38 Kb.
түріРабочая учебная программаД.СЕРИКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 және ШҚМТУ 701.01


Сапа менеджмент жүйесі

Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы


бет 8
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Машина жасау және көлік факультетінің деканы


М.Дудкин

___________________2013 ж.
ЖЫЛУФИЗИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІМЕН КЕСУ ТЕОРИЯСЫ

Жұмыс оку бағдарламасы


ТЕОРИЯ РЕЗАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕПЛОФИЗИКИ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В071200-Машина жасау

Өскемен


Усть-Каменогорск

2013


Жұмыс бағдарламасы «Машина жасау және конструкторлық материалдар технологиясы» кафедрасында МЖМБС ҚР 5.04.019-2011 «Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі жағдайлар» мен 5В071200-Машина жасау мамандығының студенттеріне арналған базалық оқу жоспары негізінде құрастырылған.

«Машина жасау және конструкторлық материалдар технологиясы» кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі К.Комбаев
Хаттама №____ ____________________ж. бастап

Машина жасау және көлік факультетінің оқу-методикалық кеңесімен қабылданды.


Төраға А.Вавилов
Хаттама №____ ______________________ж. бастап

Құрастырды С. Капаева


Қызметі доцент

Нормалық бақылаушы Т.Тютюнькова1 ПӘНГЕ ЖҰМСАЛҒАН ЕҢБЕК


семестр

Кредиттер саны

Сабақтың түрі

СӨЖ сағатның саны

Жалпы саны часов

Бақылау тәртібі

Байланысатын сағат саны

дәрістер

Семинар. (прак) занятия

Зертхана

СОӨЖ

Барлық сағат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу тәртібі

4

3

15
30

30

75

60

135

Аралық бақылау 1,2., емтихан

Күндізгі қысқартылған оқу тәртібі

3

3

30

15
30

75

60

135

Аралық бақылау 1,2., емтихан

Сырттай қысқартылған оқу тәртібі (жоғарғының базасында)

1

3

10

5
15

30

105

135

Аралық бақылау 1,2., емтихан

Сырттай қысқартылған оқу тәртібі (колледждің базасында)

3

3

10

5
15

30

105

135

Бақылау жұмысы, емтихан

2 ПӘННІҢ МІНЕЗДЕМЕСІ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің түсініктемесі
«Жылуфизика элементтерімен кесу теориясы» пәні пішінді пән болып табылады. Кесу арқылы өңдеу машина тетіктерін дәл алу үшін қолданылатын негізгі тәсілдердің бірі. Механикалық өңдеудің даму үрдісінің келешегі бар. Олардың әмбебаптығы мен икемділігі басқа тетік жасау тәсілдерінің алдында артықшылық береді.
2.2 Пәнді оқу мақсаты мен тапсырмалары

Пәнді беру мақсаты студенттерде ғылыми жүйе мен кәсіби білімдерді және металдарды кесу арқылы өңдеу аумағындағы дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

Пәнді оқудың негізгі тапсырмасы болып:

- студенттің дағдысын негізгі курстың практикасында қолдану және студенттердің ғылыми ойлауын қалыптастыру;

- студенттердің теориялық білім базасын металды кесу кезінде болатын байланыс үрдісі, термодинамикалық үрдіс, кесу жүйесіндегі функционалды оңтайландыру аумағында жасау;

- студенттердің әр түрлі металды кесу үрдісін реттеу қағидаларын білуі;

- ГОСТтармен, металл өңдеу аумағындағы техникалық құжаттамалар танысу;

- иеқұжаттық әдебиеттермен, металл өңдеу аумағындағы шетелдік тәжірибені үйрену.


2.3 Оқылатын пәннің нәтижесі
Білім :

Оқушылар білуі қажет:

  • Металды кесіп өңдеудің технологиялық үрдісінің мақсаты мен тапсырмаларын үйрену;

  • Металд кесіп өңдеудің әр түрлі түрлері;

  • Металды кесу кезіндегі байланыс үрдісі;

  • Кесу үрдісін реттеу тәсілдері.

Дағдылар:

- Есептеулер үшін техникалық құжаттамаларды қолдану;

- өңделетін беттің қажетті дәлдігі мен сапасына жету үшін әр түрлі өңдеу түрлеріне арналған кесу режимдерін есептеу тәсілдерін қолдану

Құзыреттер:

Негізгі құзыреттер болып:

  • жылдамдық, құралдың жіберілетін кесу қасиеттері, беріліс, кесу тереңдігі, негізгі технологиялық және қосалқы уақыт пен басқада берілгендер;

  • өңделімділік, беттің кедір-бұдырлығы, өлшем дәлдігі;

  • жоңқаның шөгу түрлері мен коэффициенті, кесудің байланыс үрдісі, әр түрлі өңдеу түрлері орындалған кезінде кесу режимдерін тағайындау тәсілдері.

2.4 Пререквизиттар


Пән

Бөлімдердің атауы

Машина жасау өндірістігіндегі технологиялық үрдістер

Машина жасаудағы дайындама өндірісі.

2.5 Постреквизиттар


Пән

Бөлімдердің атауы

Металлкескіш құралдарды жобалау және есептеу

Металлкескіш құралдардың габариттері мен беріктігін есептеу

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың аты, оның мазмұны

Жұмсалатын еңбек, с.

Оқу түрі

Күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай қысқ.(колледж базасында)

Сырттай қысқ. (ж.б. базасында)

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Металды кесіп өңдеу негізі

1

2

0,5

0,5

Тақырып 2. Металл кескіш құралдардың кесу бұрышы мен қайрауы

1

2

0,5

0,5

Тақырып 3. Жоңғылап өңдеу кезіндегі кесу элементтері

1

2

0,5

0,5

Тақырып 4. Жоңқаның пайда болу үрдісі мен жоңғы түрлері.

1

2

1

1

Тақырып 5. Кесудегі байланыс үрдісі

1

2

0,5

0,5

Тақырып 6. Өңделген беттің сапасы

1

2

0,5

0,5

1

2

3

4

5

Тақырып 7. Жұмыс пен кесу күші. Технологиялық білдек жүйесіндегі діріл

1

2

0,5

0,5

Тақырып 8. Технологиялық білдек жүйесіндегі жылу үрдісі

1

2

1

1

Тема 9. Технологиялық білдек жүйесінің тозуы. Жоңғылау кескішінің тозуы

1

2

1

1

Тақырып 10. Бұрғылау. Үңгілеу.

Ұңғылау


1

2

1

1

Тақырып11. Жоңғылау

1

2

1

1

Тақырып 12. Тіс кескіш

1

2

0,5

0,5

Тақырып 13. Бұранда кескіш

1

2

0,5

0,5

Тақырып 14. Қажақ өңдеу

1

2

0,5

0,5

Тақырып 15. Өңделімділік. Металды кесіп өңделімділігін жоғарлату әдістері

1

2

0,5

0,5

Зертханалық сабақтар

Тақырып1. Кескіш құралдардың жұмыс бөлігнің геометриясын оқу

5


Тақырып 2. Жоңқаның шөгуіне әр түрлі факторлардың әсерін оқу

5


Тақырып 3. Жону кезіндегі кесу күшіне әсер ететін әр түрлі факторларды оқу5


1

2

3

4

5

Тақырып 4. Кесу аумағындағы температураны анықтау тәсілдерін оқу


5


Тақырып 5. Жону кезіндегі кесу температурасына әсер ететін әр түрлі факторларды оқу


5


Тақырып 6. Жону кезіндегі беттің кедір-бұдырлығына берілістер мен тәуелді жылдамдығын анықтау


5


Семинарлық (практикалық) сабақтар

Тақырып 1. Дайындамаларды жону арқылы өңдеу
2

2

2

Тақырып 2. Кесу күшін анықтау
2

2

2

Тақырып 3.Жону кезінде кесу режимдерін тағайындау
2Тақырып 4. Сүргілеу кезінде кесу режимін тағайындау
2

1

1

Тақырып 5. Бұрғылау, үңгілеу кезінде кесу режимін тағайындау
2Тақырып 6. Жоңғылау кезінде кесу режимін тағайындау
2Тақырып 7.Көп құралды өңдеу кезінде кесу режимін тағайындау

31

2

3

4

5

Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы

Нормативті және эмперативті формулалармен жұмыс. Өңдеу сұлбасын құрастыру және технологиялық есептерді шешу

30

30

15

15

Студенттің өзіндік жұмысы

Металды өңдеудің заманауи тәсілдері

20

20

35

35

Техникалық әдебиеттермен жұмыс

20

20

35

35

Өткен материалдармен жұмыс

20

20

35

35

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізгі әдебиеттер
1.Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М.: Машиностроение, 1975.

2. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов.- М.,1985.  1. Ящерицын П.И., Еременко М.Л., Фельдштейн Е.Э Теория резания.- Минск.: ВШ, Новое издание, 2006.

  2. Справочник технолога - машиностроителя. Т. 2 / Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К. Мещерикова. Изд 4-е.М.: Машиностроение, 2003

  3. Капаева С.Д. Теория резания с элементами теплофизики. Курс лекций.-ВКГТУ, 2010

Қосымша әдебиеттер
1. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Часть1, 2. – ЦБПНТ, М.: Машиностроение, 1974.

2. Справочник технолога - машиностроителя.Т.2 / Под ред. А.Н.Малова. Изд.З-е. М.: Машиностроение, 1992

3. Капаева С.Д. Теория резания с элементами теплофизики. Методические указания к практическим работам. ВКГТУ, 20104. «Заводская лаборатория», «Технология машиностроения», «Машиностроитель», «Вестник МВТУ им. Баумана» журналдары

5. Авторские изобретения
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет