Құрастырған: Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының оқытушылары Рысжанова А. С., Аргынгазина Ж. Н., Авкурова Ж. СДата24.04.2017
өлшемі361.18 Kb.

ПОӘК 042-39.1.06/01-2013

10.09.2013 ж. 1 басылым

беттіңҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМК құжаты

ПОӘК


ПОӘК

042-39.1.06/01-2013ПОӘК

Студентке арналған

«Информатика» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы


10.09.2013ж

№1 басылым
«ИНФОРМАТИКА» ПӘНІНІҢ

мамандықтарына арналған


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013
АЛҒЫ СӨЗ
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған: Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының оқытушылары Рысжанова А.С., Аргынгазина Ж.Н., Авкурова Ж.С.


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының отырысында талқыланды

Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2013 ж.
Кафедра меңгерушісі _________________ Абишова А.А.
2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында талқыланды
Хаттама №1 «12» қыркүйек 2013 ж.
Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды

Хаттама №1 «18» қыркүйек 2013 ж.
Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова

МАЗМҰНЫ


 1. Жалпы жағдайлар
 1. Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар
 1. Курс саясаты мен форматы
 1. Бағаларды қоюдағы саясат
 1. Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі
 1. СОӨЖ және СӨЖ мазмұндары
 1. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік графигі

ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР

1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар

Оқытушының аты-жөні – Рысжанова А.С., аға оқытушы

Кафедра – Информатика және ақпараттық технологиялар

Байланыс жүйелері – тел.36-01-50, №3 оқу корпусы, 102 б-кабинет

Пәннің өтілу орны – 415 аудитория

Пән атауы – Информатика

Кредит саны -3

1.2 Жұмыстық –оқыту жоспарынан ақпарат (1-кесте).

1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат
Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Практика-лық

Зертхана-лық

ОСӨЖ

СӨЖ

Бар-лығы

Бақылау түрі

(семестр)


1

1

3

15

15

15

22,5

67,5

135


Емтихан

(1)

1.3 Пәннің қысқаша мазмұны

«Информатика» пәнін оқытудың басты мақсаты студенттерге дербес компьютердің және бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен ақпаратпен жұмыс істеуді үйрету, ДЕМ-да есептерді шешуге үйрету, сонымен қатар ең кеңінен таралған бір бағдарламау тілін меңгерту болы табылады. Бұл пәнді оқытудың міндеттеріне операциондық жүйеде жұмыс істеудің негізгі дағдыларын, информатиканың теориясы және компьютерлік технологияның негізгі білім қорын, студенттердің өз беттерінше қосымша бағдарлама пакеттері және офистік технология аймағындағы жақсы жұмыс істеулерін, бағдарлама құрудың негіздерін меңгеру.


1.4 Пәннің мақсаты

«Информатика» пәнін оқытудың басты мақсаты студенттерге дербес компьютердің және бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен ақпаратпен жұмыс істеуді үйрету, ДЕМ-да есептерді шешуге үйрету, сонымен қатар ең кеңінен таралған бір бағдарламау тілін меңгерту болы табылады. Бұл пәнді оқытудың міндеттеріне операциондық жүйеде жұмыс істеудің негізгі дағдыларын, информатиканың теориясы және компьютерлік технологияның негізгі білім қорын, студенттердің өз беттерінше қосымша бағдарлама пакеттері және офистік технология аймағындағы жақсы жұмыс істеулерін, бағдарлама құрудың негіздерін меңгеру.


1.5 Пән міндеті:

 • қазіргі уақыттағы әлемнің ғылыми бейнесі туралы түсінікті қалыптастыру;

 • табиғаттағы кез-келген ақпараттық үндестірді зерттеу туралы ұғымды қалыптастыру;

 • қазіргі уақыттағы ақпараттық үрдістерді зерттеуден алынған нәтижелер негізгі ақпаратты өңдеудің жаңа технологиялары мен ақпараттық технологияларды құру және жасау туралы білімді қалыптастыру;

 • қоғамдық өмірдің барлы сфераларында компьютерлік технологиялары мен технологияларды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету және оны құру, енгізудің ғылыми, инженерлік проблемаларын шеше білу іскерлігін қалыптастыру;

 • ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту;

 • кәсіптік қызметтеріне дайындау.

1.6 Пәнді оқып, аяқтаған студенттердіңБілуі керек:

 • информатиканың негізгі ұғымдарын білу;

 • жобалау есептерін шығаруда ақпаратты жинау, тасымалдау, өңдеу және жинақтау үрдістерінің жалпы сипаттамасы туралы, ақпараттық үрдістерді тарататын техникалық және бағдарламалық құралдары туралы түсініктері болуы;

 • бағдарламалық жабдықтау бағдарламалау технологиясы, программмалау тілі, мәліметтер қоры туралы білу;

 • нақты облыстарда ақпараттық жүйелер мен технологияларды жасау принциптерін меңгеру жәнет олардың өміршендік циклына, яғни жуйелерді жасау және жобалау кезеңдері, олардың жүзеге асырылуы, қызмет етуі және т.б. үшін қатысты ұсыныстарды қорытып шығару;

 • қазіргі әлемдегі информатиканың ролін біл;

 • адамзат қызметінің әр түрлі облыстарында коммуникация моделін құруды білу;

 • білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану білу.

1.7 Пән пререквизиттары:

Пәнді меңгеру үшін студент жалпы білім беретін орта мектепте оқылатын «информатика» пәнінің білімдерін меңгерген болуы керек.

1.8 Пән постреквизиттары:

«Информатиканың теориялық негіздері», «Программалау», «Ақпаратты қорғау», «Алгоритмдер теориясы» пәндерін игеру қажеттілігі бұл пәнді меңгеруге тікелей байланысты.


2. ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу, дәрісті үнемі жүргізу, оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, зертханалық сабақтарға, СОӨЖ, СӨЖ өз уақытында дайындалу қажет. Зертханалық жұмыс сабақтары барысында екпінді қатынасқаны жөн.

Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған үш сабаққа ұпай есептелмейді.

Зертханалық жұмыстарға, СОӨЖ, СӨЖ дайындалу барысында сәйкес дәріс материалдарын білу қажет.

Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.

Қорытынды емтихан барлық теориялық сұрақтармен практикалық тапсырмаларды қамтиды.


3. КУРС ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ


Келесі талаптар қойылады:

 1. Студент дәріс, машықтану және зертханалық сабақтарына міндетті түрде қатынасуы қажет;

 2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;

 3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;

 4. Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет;

 5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым салынады;

 6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса, бірден «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;

 7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет, кешіктірілген жұмыс қабылданбайды.

Межелік аттестация студенттің сабаққа қатынасуына, тапсырмаларды уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы қорытынды баға соңғы аттестацияның 60 және емтихан бағасының 40 құрайды.
4. БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ

Кесте 2-Студент рейтингісін есептеуапта

Бақылау түрі

Барлықбалдар

Ескерту

1

2

3

4
Барлық 1 және 7 аптадағы аудиториялық сабақтарға қатысу

30
1

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

0

ПЖ

1

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

2

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

0

ПЖ

2

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

3

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

10

ПЖ

3

Тапсырманы орындау

30

ЗЖ

4

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

10

ПЖ

4

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

4

Ауызша сұрау

45

СӨЖ

5

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

10

ПЖ

5

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

6

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

10

ПЖ

6

Тапсырманы орындау

30

ЗЖ

6

Ауызша сұрау

45

СӨЖ

7

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

0

ПЖ

7

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

7

Аралық бақылау 1

80

АБ

1 және 7 апта бойынша барлық балдар жиынтығы

300Барлық 8 және 15 аптадағы аудиториялық сабақтарға қатысу

30
8

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

5

ПЖ

8

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

9

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

5

ПЖ

9

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

10

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

5

ПЖ

10

Тапсырманы орындау

25

ЗЖ

10

Ауызша сұрау

45

СӨЖ

11

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

5

ПЖ

11

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

12

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

5

ПЖ

12

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

13

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

5

ПЖ

13

Тапсырманы орындау

25

ЗЖ

14

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

5

ПЖ

14

Тапсырманы орындау

15

ЗЖ

14

Ауызша сұрау

45

СӨЖ

15

Практикалық жұмыс, ауызша жауап беру

0

ПЖ

15

Тапсырманы орындау

0

ЗЖ

15

Аралық бақылау 2

80

АБ

8 және 15 аптадағы қорытынды балл жиынтығы

300
Емтихан балы

400
Академиялық аралықтағы балдар қорытындысы

1000
Кесте 3 - Бағалардың әріптік эквивалентпен, ұпайлармен және процентпен шкаласыӘріп жүйесі бойынша баға

Ұпайлардың цифрлық эквиваленті

Проценттік мазмұн

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1.33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

қанағаттанарлықсыз

I

NA

-

аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өтті


5. Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу

Кесте 3 - Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлуТақырып атауы

Дәріс сабақтары

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

БӨЖ

Барлық саны

1

2

3

4

5

6

7Дәріс 1. Кіріспе. Информатиканың негізгі түсініктері. Информатика пәні және міндеттері. Информатиканың дамуы. Информатика пәні, объектісі. Информатика құрылымы. Информатика міндеттер. Ақпарат түсінігі. Ақпарат түрлері, ақпарат құрылымы. Ақпарат өлшем бірліктері

1


1Практикалық жұмыс 1. Информатика құрылымы. Ақпарат құрылымы
11Зертханалық жұмыс 1. MS WORD мәтіндік процессоры. Алмастыру буферімен жұмыс: меню көмегімен және пернетақталар комбинациясымен. Беттерді форматтау: бет параметрі, бет режимдері, алдын ала көру, масштаб. Шрифтермен жұмыс: өлшемі, көркемделуі, анимациясы, интевалы, видеоөзгеруі, масштаб. Абзацтармен жұмыс: шегініс, алға ұмтылу, туралау, жоларалық интервал1
1Дәріс 2. Информатиканың арифметикалық негіздері. Ақпараттың берілу формалары. Санау жүйелері. Әртүрлі санау жүйелеріндегі әрекеттер. Информатиканың логикалық негіздері. Алгебра логикасы. Логикалық байланыстар, мәндер, сөйлемдер. Логикалық амалдар. Логикалық схемалар және логикалық машиналар

1


1Практикалық жұмыс 2. Санау жүйесі
11Зертханалық жұмыс 2. Тізімдермен жұмыс: маркерленген, номерленген, көпдеңгейлі. Стильдер, биәріптер. Мәтіндермен жұмыс. Кестелермен жұмыс. Бағандар мен жолдарды қою және жою, ұяшықтарды бөлу және біріктіру. Автоформат1
1
Дәріс 3. Компьютер ұғымы. Компьютердің функционалды схемасы. Дербес компьютердің архитектурасы. ДК-дің негізгі блоктары. Аналық плата. Микропроцессор. Орталық процессор

1


Практикалық жұмыс 3. Санау жүйесіндегі арифметкалық амалдармен жұмыс
11Зертханалық жұмыс 3. Табуляциямен жұмыс. Фигуралы текстермен жұмыс. Әртүрлі шрифтары және иллюстрацияларды пайдаланып мерекелік шақыруларды әсемдеп жасау. MS Word құжатын баспаға жіберу


1
1
Білімгердің өздік жұмысы №1. ЭЕМ даму этаптары. Қолданбалы программалар пакеті.


22,5

22,5Дәріс 4. Сыртқы құрылғылар: Ақпаратты сақтау құрылғысы. Жады түрлері. Жады құрылысы. Ішкі жады құрылысы. Сыртқы жады құрылысы. Енгізу-шығару құрылғысы.

1


1Практикалық жұмыс 4. Логикалық амалдар. Буль алгебрасы.
11Зертханалық жұмыс 4. MS PowerPoint құрылымдық терезесімен танысу. Автомазмұнды мастерді қолдана отырып презентация жасау. ( шаблон көмегімен). Презентацияны сақтау және оны шығару. Шаблонды безендіру негізінде презентация жасау. Құжатқа декоративті мәтін және колонтитул қою


1
1
Дәріс 5. Алгоритмдеу және программалау. ДЭЕМ есеп шығару кезеңдері. Алгоритм түсінігі. Алгоритм қасиеттері және оларды сипаттау тәсілдері. Алгоритмнің базалық құрылымы (сызықты, тармақталған, циклдік).

Программалау. Алгоритмдік тілдері. тілдерді оқыту. Программалау тілдерінің жалпы міндеттері1

1Практикалық жұмыс 5. Джон-фон-Нейман принципі. Компьютердің архитектурасы
11Зертханалық жұмыс 5. Презентация шаблонына кестелер, суреттер, SmartArt диаграммалық фигураларын қою1
1Дәріс 6. Программалық жабдықтаудың даму тенденциялары мен қазіргі жағдай. Программалық жабдықтаудың негізгі ұғымдары мен терминдері. Программалық жабдықтаудың топтамасы. Жүйелік программалық жабдықтаудың программалау технологиясы инструментарийінің және қолданбалы программа пакетінің сипаттамалық ерекшеліктері

1


1Практикалық жұмыс 6. Енгізу-шығару құрылғысы, пернетақта, ДК видеожүйесі
11Зертханалық жұмыс 6. Беттің қалыпқа келтіру қатарының параметрлері. Слайдтың қорының дизайнын өзгерту. Слайд фонының стилін өзгерту. Анимация жасау. MS PowerPoint бағдарламасында қозғалмалы объектілермен жұмыс істеу


1
1
Білімгердің өздік жұмысы №2. Компьютер ұғымы. Қазіргі заманғы есептеуіш машиналардың архитектурасы


22,5

22,5Дәріс 7. Операциялық жүйелер. ОЖ ұғымы. ОЖ қызметі. ОЖ-нің топтамасы. Бір мәнді және көп мәнді, бір пайдаланушыға және көп пайдаланушыға арналған ОЖ.

1


1Практикалық жұмыс 7. Алгоритм түрлері. Алгоритмді сипаттау әдістері.
11Зертханалық жұмыс 7. MS Excel. Программаны жүктеу. Excel программа терезесіне шолу. Кітап беттерімен жұмыс. Бағандар мен қатарлармен жұмыс.1

1
1-рейтинг қорытындысы

7

7

7

45

66Дәріс 8. MS DOS операциялық жүйесі. Оның сипаттамасы мен мүмкіндіктері. ОЖ MS‑DOS-пен жұмыстың негізгі принциптері. Ағымдағы диск және ағымдағы каталог. MS-DOS-тың негізгі командалары. Операциялық жүйемен диалог. Командаларды енгізу. Командаларды жіберу және орындау.

1


1Практикалық жұмыс 8. Программалық жабдық топтамасы
11Зертханалық жұмыс 8. MS Excel. Ұяшықтармен және ұяшық топтарымен және берілгендер мәнімен жұмыс.


1
1
Дәріс 9. Windows операциялық жүйесі. Windows операциялық жүйесінің концепциясы. Файлдық құрылым объектілері. Объектілер қасиеттері. Мәліметтер алмасуды ұйымдастыру. Windows–тың программалық жабдықтары

1


1Практикалық жұмыс 9. Windows ОЖ мүмкіндіктері мен кемшіліктері.
11Зертханалық жұмыс 9. Формуламен жұмыс. Функциямен жұмыс.1
1Дәріс 10. Қолданбалы программалық өнімдер. ҚПӨ топтамасы. Компьютерлік графика.

1


1Практикалық жұмыс 10. MS DOS ОЖ. Командалармен жұмыс
11Зертханалық жұмыс 10. Мәліметтерді талдау және өңдеу. Диаграммалармен жұмыс.1
1Білімгердің өздік жұмысы №3. MS Excel бағдарламасымен жұмыс істеу принциптері


22,5

22,5Дәріс 11. Жалпыға қолданылатын программалық өнімдер. Арнайы қолданылатын қолданбалы программалық өнімдер

1


1Практикалық жұмыс 11. Сервистік программалар түрлері және олардың мүмкіндіктері. Антивирустық программалар. Архивтеу программалары
11Зертханалық жұмыс 11. MS Access. МҚ құру. Негізгі объектілермен жұмыс. Бір және бірнеше кестелерден тұратын мәліметтер қорымен жұмыс.1
1Дәріс 12. Офис пакеті.

1


1Практикалық жұмыс 12. Компьютерлік графика түсінігі
11Зертханалық жұмыс 12. MS Access. Форманы қолдану. Шебер көмегімен форма жасау. Сұраныс құру және оларды қолдану.1
1Дәріс 13. ЭЕМ-дағы жергілікті және әлемдік желілер. Есептеуіш желелердің негізгі түсініктері. Жергілікті желі. Топология. Әлемдік желі Internet. Жалпы сипаттамасы.

1


1Практикалық жұмыс 13. Компьютерлік желі топологиясы
11Зертханалық жұмыс 13. MS Access. Бірнеше кестеден тұратын мәліметтер қорымен жұмыс.1
1Дәріс 14. Электронды үкімет.

1


1Практикалық жұмыс 14. Жергілікті желі кабельдерінің түрлері
11Зертханалық жұмыс 14. MS Access. Форманы қолдану. Сұраныс жасау және қолдану1
1Білімгердің өздік жұмысы №4. MS Access мәліметтер қорын құру


22,5

22,5Дәріс 15. Модельдерді тұрғызудың негізгі этаптары

1


1Практикалық жұмыс 15. Модельдерді тұрғызудың негізгі этаптары
11Зертханалық жұмыс 15. Электронды хабарламалар. Интернетте ақпарат іздеу жүйелері.1
1
2-ші рейтинг қорытындысы

8

8

8

45

6915

15

15

90

135


6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

Кесте 4 – СОӨЖ және СӨЖ жоспарларыСтуденттердің оқытушымен өздік жұмысы (тапсырмаларды орындау және тапсыру)
Тақырып

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер. Негізгі/

қосымша

Балл

Жұмысты тапсыру мерзімі

Бақылау формасы

1

ЭЕМ даму этаптары. Ақпаратты өлшеу бірліктері Информатиканың алгоритмдік негізі

Библиографиялық сөздік құру. Барлық ақпараттық өлшеу бірліктерін қарастыру

Есептер бойынша блок-схемалар құру[1,2,3]/[1,2]

45

4 апта

Реферат және ауызша қорғау

2

Totol Commander программасының қызметі. Файлдарды архивтен шығару. Өзі ашылатын архивтер жасау.

Негізгі командалар және пернетақта комбинациялары

Архиваторлар көмегімен файлдарды архивтеу және шығару[4,5,7,8]/[1,2,3]

45

6 апта

Реферат және ауызша қорғау

3

MS Excel программасындағы функциялардың мүмкіндіктері

Функциялардың мүмкіндіктерінің сипаттамасы мен ерекшеліктеріне тоқталу

[1,2,7,8,9]/[1,2,3]

45

10 апта

Электрон-дық нұсқа

4

MS Access мәліметтер қорымен жұмыс


Мәліметтер сызбасын пайдаланып, байланыс түрлерін қарастыру


[1,2,7,8,9]/[1,2,3]

45

14 апта

Электрон-дық нұсқа және ауызша қорғау

Студенттің өзіндік жұмысы дәpicтiк материалдарды талқылау, тәжірибелік және практикалық сабақтарға дайындалу, Практикалық және тәжірбиелік жұмыстарды қорғау, тест бақылауына дайындалу мен қатар, косымша материалдарды оқуды және курстық жұмысты орындауды қамтиды. Ақпараттар көзі ретінде студент оқулықтарды, оқу құралдарын, компьютерлер мен компьютерлік технологиялар туралы мерзімдік басылымдарды, анықтамалық әдебиеттерді және институт пен кафедра сайттарындағы оқу материалдарын және Интернет қорын пайдаланады.СӨЖді орындау және тапсыру графигі

СӨЖ үй тапсырмасы ретінде дәптерге не А4 форматтағы қағазға орындалып, оқытушыға тапсырылады. СӨЖ электронды нұсқасын оқытушыға электронды түрде өткізіледі.Өздік жұмысын бақылау келесі түрде болуы мүмкін:

 • орындалған жұмыстың презентациясы;

 • өзбетімен оқылған тақырыптың баяндамасы;

 • оқытушының ауызша сұрауы;

 • жазбаша түрде;

Ескерту: Жақсы бағада аттестация алу үшін СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары аттестация уақытына дейін оқытушыға 1 апта бұрын тапсырылуы қажет.
СӨЖ тапсыру және орындау графигіТақырып

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер. Негізгі/қосым-ша

Балл

Жұмыстың көрсетілу мерзімі

Бақылау формасы

1

Қолданбалы программалар пакеті

ҚПЖ сипаттамасы және олардың айырмашылықтары

[1-9]/[1-4]

30

4 апта

Реферат және ауызша қорғау

2

Арнайы қолданбалы программалық жабдық өнімдері

Есептер бойынша блок-схемалар құру

[1-9]/[1-4]

45

7апта

Реферат және ауызша қорғау

3

Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика

Негізгі командалар және пернетақта комбинациялары


[1-9]/[1-4]

30

10 апта

Реферат және ауызша қорғау

4

Модельдерді тұрғызудың негізгі этаптары

Архиваторлар көмегімен файлдарды архивтеу және шығару

[1-9]/[1-4]

45

14 апта

Реферат және ауызша қорғау7.ӘДЕБИЕТтер тізімі

Негізгі әдебиеттерИнформатика: Базовый курс Учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – СПб, Питер, 2001г.Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./ под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002Балапанов Е.К., Бөрібаев Б.Б., Дәулеткулов А. 30 сабақ информатикадан. Алматы: Жағамбек, 1999Информатика. для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г.Информатика:Учеб. Пособие для стед. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г.Шафрин Ю.А. Современные информационные технологии. Москва, «АСТ», 1998 г.Острейковский В.А. Информатика. Учебное пособие М, Высшая школа, 1999 г.Ляхович В. Ф. Основы информатики. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону, 1996 г.Семакин И., Залогова Л., Русаков С., Шестакова Л. Информатика. Базовый курс. Учебник. М., 1998 г.Ефимова О., Морозова В., Угринович Н. Курс компьютерной технологии с основами информатики. Учебное пособие. М., 1999IBM PC для пользователя В. Э. Фигурнов., изд. М, 1998 г.Камардинов О. Информатика:жоғары және орта оқу орындарына арналған оқу құралы.-Алматы:Қарасай, 2006.
Қосымша әдебиеттер

Основы работы с компьютером. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

Основы работы с Microsoft Office и Internet. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004Практикум по курсу «Информатика» В. Т. Безручко. М. 2002, «Финансы и статистика»Лабораторный практикум по информатике. Под ред. Острейковского В. А., М., ВШ, 2003Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет