Қрдсм «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шжқ рмк акушерия және гинекология курсымен амсж кафедрасыбет6/8
Дата31.01.2018
өлшемі1,26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


7. Интерннің өзіндік жұмысы

Интерннің оқу уақыты кезіндегі өзіндік жұмысы:

 • бөлімшеде жұмыс жүргізу: жүктілерді қарау, дәрігерлік және патологоанатомиялық конференцияларға қатысу, қабылдау және реанимация бөлімшелерінде жағдайы ауыр науқастарға ем жүргізу, кезекшілік атқару, консилиумға қатысу, ауыр науқастарға кеңес беру

 • жүктілерді клиникалық талдауға, кафедрас меңгерушісінің, профессордың, доценттің, бөлімше меңгерушісінің жалпы қарауына дайындау

 • дәрігерлік конференцияға тақырыптық сообщений дайындау

 • медициналық құжаттармен жұмыс істеу (соның ішінде электронды медициналық статистикалық жүйесі)

 • жүктілердің профилактикалық қарауларына және диспансеризациялауына қатысу

 • санитарлық-ағарту жұмысын жүргізу

 • кафедраның ғылыми-зерртеу жұмыстарына қатысу, ғылыми конференцияларда баяндама жасау

 • ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, симпозиумдарға қатысу

 • функционалды диагностикалау кабинетттерінде жұмыс жүргізу (УЗИ, МРТ, КТ, рентгенкабинет, эндоскопия бөлімі)


Интерннің аудиториядан тыс өзіндік жұмысы:

• арнайы медициналық әдебиеттерді оқу

• электрондық ақпараттық қорлармен, оның ішінде Интернет ғаламторындағы

медициналық порталмен жұмыс

• медициналық статистика негіздерін және есептерін оқу,

• жеке компьютермен жұмыс жасау дағдысын жетілдіру


8. Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі:

1. Основные клинические протоколы и приказы МЗ РК по акушерству и гинекологии. Алматы, 2010г.

2. «Эффективная перинатальная помощь и уход» руководство ВОЗ для врачей.

3. Акушерство: учебник / Г.М.Савельева и др. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011.

4. Акушерство. Курс лекций: учеб пособие / под ред. А.Н.Стрижакова, А.И.Давыдова.- М., 2009.

5. Акушерство и гинекология: руководство / под ред. Г.М.Савельевой. 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.

6. «Руководство по эффективной помощи при беременности и рождении ребенка». Мэррей Энкин, Марк Кейрс, Джеймс НейлсонДэролайн Краутер, Лилиа Дьюли, Элен Ходнет и Джустус Хофмейер. Перевод с английского под редакцией А.В Савельевой. Санкт-Петербург, 2003г.

7. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: руководство / под ред. В.Н.Серова. 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010.

8. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных, Шехтман М.М., 2008.

9. Апресян С.В. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях: монография. – М., 2009.

10. «Родовой блок» М., Чернуха Е.А., 2003г.

11. Акушерство и гинекология: Дифференциальная диагностика от А до Я: руководство / под рук. Н.М.Подзолковой. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010.

12. Славянова И.К. Акушерство и гинекология: учебник. -3-е изд, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

Қосымша:

13. Диагностика и лечение гипертензии беременных, Дощанова A.M., Разумова P.P., Алматы, 2006г.

14. «Современые технологии в остановке массивных акушерских кровотечений», Укыбасова Т.М., Актобе, 2006г.

15. Пестрикова Т.Ю. Перинатальные потери. Резервы снижения: рук. – М., 2008.

16. «Допплерометрические исследования в акушерской практике», М.И.Агеева, М. Издательский дом Видар, 2000г.

17. УЗИ при неотложных и критических состояниях / Практическое пособие, Вики Е. Нобль, Брет Нельсон, А. Николас Сутингко, 2009г.

18. «Клинические анализы в практике врача» О.И. Юрковский, А.М. Грицюк, Издательство: Техника, Киев, 2000г.

19. «Пренатальная диагностика наследственных заболеваний», С.В. Воронин, В.Г. Воронина, М.Ю. Хасина, Издательство: Юнилаб, 2008г.

20. Оперативное акушерство: учеб. пособие / под общ. ред. Т.Е.Белокриницкой. – Ростов н/Д, 2007.

21. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Т.1. Акушерство, неонатология: рук. для практикующих врачей / под общ. ред. В.Н.Серова, 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010.

22. Изимбергенов Н.И. Особенности диагностики и лечения острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у беременных и родильниц: научное издание. – Актобе: Б.ж., 2012.

23. Рейтер Карен Л. УЗИ в акушерстве и гинекологии: руководство: пер. с англ.- М., 2011.

25. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии: учебное пособие / гл. Ред. В.И.Кулаков. – М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2007.

26. Раисова Ә.Т. Акушерия және гинекология: оқулық. – Алматы: Эверо, 2011.

27. Үкібасова Т.М. Акушерия бойынша фантомдық курс: оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2011.

28. Малгаждарова Б.С. Акушерлік тәжірибеде қалыпты босануды және босану әрекетінің әлсіздігін жүргізу: оқу құралы. – Шымкент: ОҚММА, 2009.29. Ошибаев Н.Н. Акушериялық және гинекологиялық операциялар: монография. –Алматы: Б.ж., 2006.
9. Модуль бойынша білімді, іскерлік пен машықтарды бағалауға арналған бақылау-өлшеу құралдары:

 • Модуль бойынша тесттер

Мемлекеттік тілде:

2520

Орыс тілінде:

2520

 • Жағдайлық есептер

Мемлекеттік тілде:

100

Орыс тілінде:

100

 1. Тәжірибелік дағдылар тізімі:

1. Есепке алу-есеп беру құжаттаммасын рәсімдеу

2. Жүктілерді диспансеризациялау

3. Емханалардың акушерлік-гинекологиялық бөлімдерінің және стационардың қызметінің көрсеткіштерін есептеу

4. Физиологиялық босануды жүргізу

5. Партограмманы рәсімдеу

6. Туылу кезде нәрестенің жағдайын бағалау

7. Апгар және Сильверман шкаласы бойынша нәрестенің жағдайын бағалау

8. Нәрестенің жамбасымен келген кездегі босануын жүргізу

9. Акушерлік қан кету кезінде шұғыл көмек көрсету

10. Қансырау дәрежесін, жүктілердің, босанушының, босанған әйелдердің жағдайын бағалау

11. Ананың босану кезіндегі жарақатттанушылығын диагностикалау

12. Геморрагиялық шокты, ДВС-синдромды диагностикалау және көмек көрсету

13. Қасағалық жіктің жыртылуды диагностикалау және емдеу тәсілін анықтау

14. Толғақ белсенділігінің аномалиясын диагностикалау және емдеу тәсілін анықау

15. Мезгілінен бұрын босануды диагностикалау және емдеу тәсілін анықтау

16. Іштегі нәресте қуығы қабығының жыртылуын диагностикалау

17. Клиникалық тар жамбас кезін диагностикалау және көмек көрсету

18. Нәрестелер асфиксиясын диагностикалау

19. Жүктілердің құсуын, гипертензивті жағдайларын анықтау

20. Жүктілердің экстрагенитальды патологиясын анықтау

21. Жүктілердің хирургиялық ауруларын анықтау

22. Жүктілікті көтереалмаушылықты, ИЦЖ-ні анықтау

23. Жүктіліктің табиғи мерзімінен бұрын асып кетуін және ұзартылуын анықтау

24. Көпұрықты жүктілікті диагностикалау

25. Физиологиялық босанғаннан кейінгі кезеңді жүргізу

26. Кесар тілігінен кейінгі және бұтараның жарақаты бар босанғандарды жүргізу

27. Босанғандардың емшектеріне күтім жасау

28. ЖІС-ті еңгізу және алып тастау

29. Плаценталық кезеңді жүргізуді әрекетті тәсілін қолдану

30. Іншекті, жатыр мойнын, бұтаранының жыртылуында жұмсақ тіндерді тігу

31. Акушерлік қысқыштарды салу

32. Нәресте жамбасымен келген кезде Цовьянов әдісін колдану

33. Абдоминалды босануда ассистенция жасау

34. Акушерлік сыртқы және іншекті тексеруді жүргізу


Интерндердің білімдері мен машықтарын бағалау шкалалары мен критерилері:

 • Ағымдық бақылау: ауызша сұрау, тестілеу, науқастарды жүргізуді бағалау, практикалық машықтарды бағалау, коммуникативті машықтарды бағалау, есеп-тіркеу құжаттарын жүргізуді бағалау;

 • Межелік бақылау: комплексті тестілеу және тәжірибелік дағдыларды тапсыру.

 • Қорытынды бақылау: тестілеу және ОСКЭ әдісімен практикалық машықтарын бағалау


Дәстүрлі шкалаға ауыстырылған білім алушылардың оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

%-тік құрамы

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

95-100

А

4,0

Өте жақсы90-94

А-

3,67

85-89

В+

3,33

Жақсы80-84

В

3,0

75-79

В-

2,67

70-74

С+

2,33

Қанағаттанарлық65-69

С

2,0

60-64

С-

1,67

55-59

D+

1,33

50-54

D

1,0

0-49

F

0

Қанағаттанарлықсыз

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет