Республикасының білім және ғылым министрлігібет1/2
Дата18.03.2017
өлшемі371,4 Kb.
түріСабақ
  1   2


Қазақстан Республикасының


білім және ғылым министрлігі

АЭжСИ


Министерство


образования и науки

Республики КазахстанАЭСА«Бекітемін»

Оқу бөлімінің проректоры _____________ Р.К.Машанова "_____" ____________20__г.
Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер” кафедрасы

«Саясаттану» пәні бойынша

Оқу жұмыстық бағдарламасы

(SYLLABUS)

мамандықтары: 5В050600 – «Экономика», 5В050800 – «Есеп және аудит»,

5В050900 – «Қаржы», 5В090800 – «Бағалау»,
Алматы, 2012 ж.

«Саясаттану» пәні бойынша даярланған оқу жұмыстық бағдарламасы төменде көрсетілген мамандық бойынша білім алатын студанттерге арналған (Силлабус): 5В050600 – «Экономика», 5В050800 – «Есеп және аудит», 5В050900 – «Қаржы», 5В090800 – «Бағалау», мемлекеттік жалпы білім стандарты бойынша берілген типтік оқу бағдарламасы негізінде (ГОСО РК 5.03.001-2004 и типовой программы по дисциплине «Страхование» утвержденным приказом МОН РК от 11. 05. 2005г. № 289) және АЭжСИ оқу жұмыс жоспары бойынша құрастырылған.

Курс бағдарламасын кафедра доценті филос.ғ.к.

Б.М.Божбанбаев құрастырған.

«Саясаттану» пәні бойынша Оқу жұмыстық бағдарламасы (SYLLABUS)

2012-2013 оқу жылында білім алатын 1 курс студенттеріне арналған

«Саясаттану» курсын жүргізетін филос.ғ.к., кафедра доценті Б.М.Божбанабаев

Сабақ бекітілген сабақ кестесі бойынша өткізілед 87778022094, bbozhbanbaev @ mail.ru

СОӨЖ бойынша кеңес алынатын сағаттар бекітілген кесте бойынша өткізіледі

Кредит саны: 2
 1. КУРС СИПАТТАМАСЫ

«Саясаттану» пәні 5В030300 – мамандығы бойынша базалық пәндердің бірі болып табылады және 2 курста (3 семестр) оқылады.

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету.

Саясаттану пәнін оқып білу студенттердің саяси дүниетанымы мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді.


Оқу жоспары бойынша сағат саны:

Курс

Семестр

Кредит саны

Еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша және сабақ түріне қарай академиялық сағаттардың бөлінуі

ТӨЖ


Бақылаудың түріДәрістер

Семинар сабағы


Практикалық сабақ

КР

Барлығы

ТӨЖ

ТОӨЖ

2

3

3

128

46

44

-

-

90

38

-

емтихан


Ескерту: КЖ – курстық жұмыс, ТОӨЖ– тыңдаушының оқытушымен өзіндік жұмысы; ТӨЖ – тыңдаушының өзіндік жұмысы.
Күтілетін нәтиже:

Курсты оқытудың нәтижесінде тыңдаушылар білуге тиіс:

- студенттерді Қазақстандағы және одан тыс жерлердегі жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне тәрбиелеу;

- қоғамның саяси өмірінде болып жатқан өзгерістермен таныстыру;

- саяси процестер мен құбылыстардың даму қарқыны жөнінде, саясаттанудың басты феномені – саяси биліктің негізгі механизмдері мен тармақтарының қызметі жөнінде және т.б. мәлеметтер беру;

- саяси партиялар мен қоғамдық-саяси қозғалыстардың бағдарламалары мен жұмыс бағыттарын түсіндіру;

- қоғамның саяси жүйесінің басты элементі болып табылатын мемлекеттің, оның түрлерімен және қызметтерімен таныстыру;

- Қазақстандағы қалыптасқан басқару формасының түрімен, құқықтық мемлекеттің негізгі принциптерімен, демократияның қалыптасу шарттарымен, азаматтық қоғаммен, Конституциямен, заңдар жинағы және нормативтік актілермен таныстыру болып табылады.оларда:

 • тыңдаушылардың саяси санасын қалыптастыруға олардың Қазақстан Республикасының алға қойған міндеттерін шешуге белсене араласуына ықпал етуге

 • саяси ғылым мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің қазіргі деңгейімен таныса алады,

 • қоғамда болып жатқан саяси процестер мен құбылыстарды түсінуге

 • саяси биліктің мәнін, жүйесін, көздері мен функцияларын игеруге білімдері қалыптасады.


Пререквизит:тарих,Қазақстан тарихы, география, адам және қоғам, құқық негіздері.

Постреквизит: философия, әлеуметтану, экономика теориясы, құқық негіздері, тарих, дінтану, мәдениеттану, психология.

Курс олардың пәндік мазмұнын пікіталастық-полемикалық талқылауды болжайтын дәрістердің проблемалы-бағыт бағдарланған курсынан тұрады. Оқу курсын құрудың мұндай процедурасы тыңдаушылардың көрсетілген курстың тақырыптарының материалдары және проблемалары бойынша алдын ала ақпараттық даярлығы, алдағы дәрістің проблемаларын аргументтелген талқылауына тыңдаушылардың дайындығына негізделеді.Бұл үшін оқытушы тыңдаушыларды алдағы дәрістің проблемалы мәселелерімен және әдебиеттер тізімімен күні бұрын қамтамасыз етеді. Тыңдаушылардың материалдарды әрбір дәрістің алдында оқулары тиіс.


 1. ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАР

Тақырыбтар атауы

Барлығы

Аудиториялықсабақтар

ТӨЖ

дәріс

с/с
1

Саясаттану ғылым ретінде

4

2

2

4

4

2

Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезендері

4

2

2

4

4

3

Саясат қоғамдық өмір жүйесінде

4

2

2

2

4

4

Билік саяси феномен ретінде

4

2

2

2

4

5

Қоғамның саяси жүйесі

4

2

2

2

4

6

Мемлекет және азамматтық қоғам

4

2

2

2

4

7

Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар

4

2

2

2

4

8

Саяси режимдер

4

2

2

2

4

9

Саяси процесс және саяси қызмет

4

2

2

2

4

10

Саяси сана және саяси мәдениет

4

2

2

2

4

11

Саяси элита және саяси көшбасшылық

4

2

2

2

4

12

Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар

8

4

4

2

8

13

Саяси болжам және егеменді Қазақстанның саяси проблемалары.

8

4

4

2

8

Барлығы

90

30

30

30

90
Шептік бақылау саны – 2
Бақылау түрі - емтихан
4. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
Дәріс сабағының тақырыптары
Дәріс тақырыбы

Қаралатын сұрақтар

апта

1

Саясаттану ғылым ретінде

1. Саясаттанудың пәні мен обьектісі.

2. Саясаттанудың әлеуметтік-гуманитарлық білімдер жүйесіндегі орны.

3. Саясаттанудың функциялары мен әдістері.


1

2

Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезендері

1. Философиялық-этикалық концепциялар: Ежелгі дәуірдегі саяси ойлар.

2. Діни концепция: Орта ғасырдағы саяси ой-ілімдер.

3. Әлеуметтік концепция: Жаңа кезеңдегі саяси ой-ілімдер.

4.Саяси ғылымның дамуы мен қалыптасуының этаптары. Қазақстандағы саяси ойлардың дамуы.
1

3

Саясат қоғамдық өмір жүйесінде

 1. Саясаттың табиғаты.

 2. «Саясат» ұғымын түсінудегі әртүрлі интерпретациялар.

 3. Саясаттың қызметі.

 4. Саясаттың субъектісі.
2

4

Билік саяси феномен ретінде

1. Биліктің түсінігі мен мәні.

2. Саяси биліктің шығу тегі мен мәні, биліктің формасы мен түрлері.

3. Саяси биліктің қайнар көздері, ресурстары.


3

5

Қоғамның саяси жүйесі

1. Саяси жүйенің ұғымы. Саяси жүйенің құрылымы.

2. Саяси жүйенің функциялары.

3.Саяси жүйенің типологиясы мен өлшемдері (критерийлері).


4

6

Мемлекет және азамматтық қоғам

1. Мемлекет – саяси жүйенің ядросы. Мемлекеттің типтері.

2. Азаматтық қоғам: мәні, құрылымы және даму шарттары.

3. Құқықтық мемлекет: түсінігі мен принциптері.


5

7

Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар

1. Саяси партияның түсінігі мен пайда болуы.

2. Саяси партияның классификациясы.

3. Партияның

жүйелері.

3. Қоғамдық - саяси ұйымдар.

4. Қазақстандағы көппартиялықтың қалыптасуы.
6

8

Саяси режимдер

. Саяси режим ұғымы.

2. Саяси режимнің типологиясы.

3. Саяси жүйені модернизациялаудағы проблемалар.


7

9

Саяси процесс және саяси қызмет
8

10

Саяси сана және саяси мәдениет
9

11

Саяси элита және саяси көшбасшылық
10

12

Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар
11

13

Саяси болжам және егеменді Қазақстанның саяси проблемалары.
12Семинар және тәжірбиелік сабақтарының тақырыптары:
Тема семинара

Рассматриваемые вопросы

апта

1
1. Саясаттанудың пәні, құрылымы мен сфецификасы.

2.Саясаттанудың заңдары мен заңдылықтары.

3.Саясатанудың басқа да қоғамдық ғылымдармен байланысы.
1

2

Шығыс мәдениетіндегі философия феномені

 1. Ежелгі Үнді философиясының пайда болуы және даму кезеңдері.

 2. Буддизм – адамгершіліктік этикалық ілім.

 3. Көне Қытай философиясының сипаттық ерекшеліктері.

 4. Конфуцийшілдік және даосизм – Ежелгі Қытай философиясының негізгі ағымдары.

2

3

Антикалық мәдениеттегі философия

1.Греция философиясының жалпы мазмұнын ашу.

2. Милет мектебі. Платон мен Аристотель философиясы.

3. Софистер мен Сократ философиясындағы адам проблемасы.

4. Эллинизм философиясы.

3

4

Ортағасырлық мәдениеттегі философия феномені

 1. Батысеуропалық ортағасырлық мәдениеттегі философия мен діннің феномені.

 2. Ортағасырлық мәдениеттегі христиандық дін феномені.

 3. Батысеуропалық ортағасырлық философиялық ойға арабтық мұсылмандық философияның әсері.

 4. Исламдық ортағасырлық мәдениет контекстіндегі арабтар мұсылмандық философия.
4

5

Ренессанс пен Реформация мәдениетіндегі философия

 1. 1. Антропоцентризм және гуманизм – Ренессанс философиясының негізгі белгілері.

 2. 2. Ортағасырлық ойлаудан Ренессансқа өту: Э. Роттердамский, М. Монтень, Н. Кузанский.

 3. 3. Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым: Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей.

 4. 4. Ренессанс дәуіріндегі әлеуметтік-саяси философия: Н. Макиавелли, Т. Мор , Т. Кампанелла.

5

6

Жаңа Уақыт мәдениетіндегі батысеуропалық философия

 1. Ф. Бэконның эмпиризмі және Р. Декарттың рационализмі – Жаңа Дәуір философиясының ағымдары.

 2. Дж. Локк, Д. Беркли және Д. Юмнің гносеологиясы.

 3. Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбництің онтологиясы.

 4. XVIII ғасырдағы француз материализміндегі табиғат, қоғам және адам туралы Ағартушылық идеялары.

6

7

ХІХ ғ. мәдениетіндегі батысеуропалық философия

 1. 1.ХІХ ғ. екінші жартысының мәдениетіндегі дәуірлік оқиғалары.

2. Позитивизм мен неопозитивизмнің философиялық проблемалары.

3. Экзистерциализм, оның негізгі бағыттары және ерекшеліктері.4. К. Маркс пен Ф. Энгельстің материалистік ілімі.


7

8

ХІХ ғ. – ХХғ. басындағы ресейлік мәдениет контекстіндегі орыс философиясы

 1. 1. Л.Толстойдың өмірмәндік философиясы.

 2. 2. В.С. Соловьевтің діни-философиялық идеялары.

 3. 3. Н.А. бердяев философиясындағы еркіндік мәселесі.

 4. 4. Славянофилдер философиясы.8

9

Қазақ мәдениетіндегі философия феномені

 1. 1.Қазақ философиясының бастаулары: Әл-Фараби, Ж. Баласағұн, Қ.А. Яссауи философиясы.

 2. 2. Ш.Уәлихановтың, Абай Құнанбаевтыңфилософиялық және қоғамдық саяси көзқарастары.

 3. 4.Ш.Құдайбердиевтің діни философиялық көзқарастарының ерекшелігі.

 4. 5. XX ғасырдың басындағы қазақ интелегенциясының философиялық көзқарастары.9

10

ХХғ. кеңестік мәдениет контекстіндегі маркстік философия және посткеңестік философия

 1. 1. Маркстік ілімнің эволюциясы.

 2. 2. Кеңес дәуіріндегі Қазақстандық философия.

 3. 3. Тәуелсіздік кезеңінің философиясы.
10

11

ХХғ.- ХХІ ғ. қарсаңы мәдениеті контекстіндегі батыстық философия

 1. ХХ ғ. Батыс Еуропа елдері мен АҚШ – тағы мәдени трансформациялау және мәдени - әлеуметтік дағдарыс.

 2. Э. Гуссерль еуропалық ғылымның, философияның және мәдениетті дағдарысы туралы.

 3. М.Хайдеггер және еуропалық ингилизмді талдау.

 4. Постмодернизм рухани күй, өмір салты және философия ретінде.
11

12

Болмыс философиясы

 1. 1.Онтология болмыс туралы ілім ретінде

 2. 2. Материя философиялық категория ретінде.

 3. 3. Қозғалыс, кеңістік және уақыт – материяның өмір сүру формалары.

 4. 4. Философиядағы сана мәселесі.

12

13

Философиялық антропология

 1. 1.Онтологияның антропологиямен байланысы.

 2. 2. Бақыт феномені.

 3. 3. Адамның әлеуметтік бірегейлігі.
13

14

Әлеуметтік философия

 1. Әлеуметтік философия предметі.

 2. Экономикалық жатсыну феномені.

 3. Ақпараттық қоғам феномені. Қазақстандық қоғам дамуының жолдары перспективалары.
14

15

Мәдениет философиясы

 1. Мәдени ұғым. Мәдениет философиясының предметі.

 2. Мәдениет генезисі.

 3. 3. Мәдениет және өркениет.
15

16

Дін, тарих, саясат, махаббат, оқу – білім философиясы

 1. 1. Махаббат философиясы.

 2. 2. Дін философиясы

 3. 3. Тарих философиясы.

 4. 4. Саясат философиясы

 5. 5. Оқу – білім философиясы
16

17

Диалектика теориясының мәселелері

 1. Диалектиканың тарихи типтері.

 2. 2.Көне Үнді және Көне Қытай философиясындағы диалектика.

 3. 3.Көне Грек философиясындағы диалектиканың формалары.

 4. Классикалық неміс философиясы мен марксизмдегі диалектика.

 5. Диалектика жүйе хақында.17

18

Эпистемология

 1. 1.Адамның дүниеге танымдық қатынасының ерекшелігі.

 2. Ғылыми танымның спецификасы.

 3. Әдіс мәселесі.

 4. 4. Танымның негізгі әдістері.
18

19

Глобалдықмәселер философиясы

 1. Глобалдық мәселелер және пайда болуының себептері.

 1. 2. Глобалдық мәселелерді зерттеудің негізгі бағыттары.

 2. 3.Глобалдық сана қалыптасуы мәселесі.
19

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет