«саясаттану» Барлық мамандыққа арналғанДата26.08.2017
өлшемі176,95 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ


БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ4 деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘКУМКД 042- 14-5-08.01.20.05/02- 2011


ОӘК

«Саясаттану» пәнінен студентке арналған жұмыс

оқу бағдарламасы

№ 1 басылым

02.09.2011ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«САЯСАТТАНУ»

Барлық мамандыққа арналған

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2011
1.ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушы: _____________ «01» 09 2011 жыл

Татиев Е.Е., Философия кафедрасының аға оқытушысы
2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Философия кафедрасының мәжілісінде қаралды.

Хаттама № 1 «04» 09 2011жыл.
Кафедра меңгерушісі: ______________ /ф.ғ.к. Мұқатаева А.А./

2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.

Хаттама № 1 «11» 09 2011 жыл.
Төрағасы: ________________ /ф.ғ.к. Колмогорова Г.Б./
3. БЕКІТІЛДІ:
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және басып шығаруға ұсынылды.
Хаттама № 1 «30» 09 2011 жыл.
ОӘК төрағасы, бірінші проректор: ____________ /т.ғ.д. Рскелдиев Б.А./
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны:
1.Жалпы талаптар

2.Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы

3.Курс саясаты

4.Студент рейтингісін санау саясаты

5.Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі

6.СОБӨЖ және СӨЖ жоспары

7.«Саясаттану» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік кестесі.

8. Әдебиеттер тізімі


1 Пәннің қысқаша мазмұны.

Саясаттану Қазақстан Республикасы өз егемендігін алуына байланысты елдің саяси-әлеуметтік, экономикалық – қоғамы туралы ілім, қоғамның саяси-әлеуметтік саяси билік мәселелерін зерттейтін ғылым саласы. Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтың өкілі болып табылатын адамдардың саяси топтармен саяси институттардың өзара саяси-идеологиялық байланыстылығын қарастыра отырып, олардың іс-әрекет ету тәртібі, мінез-құлық туралы ілімдер саласы болып табылады.. Саясаттану курсы қоғамдық-гуманитарлық пәндермен «Философия», «Әлеуметтану», «Тарих», «Құқықтану», «Мәдениеттану», «Дінтану», «Эстетика», «Этика» т.б. ғылымдармен тығыз байланысты.1.2.Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте1


Курс

Семестр

Кредит

СаныЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


СӨЖО

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қортынды

бақылау


формасы

1-4
2

15

15

30

30

90

тест1.3. Пәннің мақсаты

Саясаттану курсының мақсаты суденттерге саяси институттардың, құбылыстардың, қазіргі қоғам дамуындағы саяси мәселелердің мәнін түсінуге, саяси сананы қалыптастыруға, адамзат дамуының баламалы даму жолдары бар екендігін түсіндіру және демократиялық саяси мәдениеттің құнділіқтары мен ережелерін бойларына сіңруді үйрету.


1.4.Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

- суденттер санасында қазіргі заманғы қоғамтанудың негізін қалыптастыру,

-болашақ мамандардың саяси-идеологиялық, азаматтық ой-өрісін дамыту,

-қоғамның саяси- әлеуметтік мәселелер мәнін дұрыс түсінуге және дұрыс шешудің жолдарын таба білуді қалыптастыру.


1.5.Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

Аталған пәнді зерделеу нәтижесінде студентте саяси сана қалыптасып, қоғамдағы болып жатқан саяси процестерге баға бере алады. Саяси сауаттылығы артып, саяси белсенділігі артады. Курсты меңгеру барысында отансүйгіштік, елжандылық сезімдері арта түседі.


1.6.Курс пререквизиттері:

Саясаттану курсын оқыту негізінде білім мен дағдысын қалыптастыра отыра, әлеуметтану, философия, құқықтану, психология, тарих және басқа да циклдағы пәндерді меңгерту


1.7.Курстың постреквизиті:

Қоғамның саяси жүйесіне баға беру, мемлекеттің саяси шараларына қатынасу, қоғамның саяси-әлеуметтік мәселелерін шешуге ат салысу.
2. Пәнді оқып-зерттеу бойынша әдістемелік нұсқаулар
Дәріс- оқытудың формасы, себебі теориялық сұрақтар қарастырылып, негізгі мақсаттары белгіленеді және логикалық мәселелер қарастырылады.

Семинар – оқыту формасының бір түрі, студенттердің өзіндік ой дамытуы мен біліктілігін қалыптастырудағы бағыттары қарастырылады. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және көпшілік алдында жауаптылыққа бағыттайды.

Студенттердің өздік жұмысы- пән бойынша құрастырылған жұмыс бағдарламасы негізінде студент өздігінен пәннің қарастыратын мәселелері бойынша толық мағлұмат алуға үйренетін оқу формасының бір түрі.

Студенттер өздерінің пән бойынша алған білім негіздерін қо,амның әлеуметтік-саяси өмірінде кездестірумен бірге оны шешудің жолдарында азаматтық тұрғыда, жеке тұлғалық деңгейде шеше білуді ойластыруы керек.

Қоғамның саяси- әлеуметтік проблемаларын шешуде теориялық алған білімге сүйенумен бірге саяси тәжірибелердің де мәнін жақсы меңгеруі қажет. Бұл талаптар әр тұлғаның қоғамның мынау қым-қиғаш өзгерістерімен процестерінде жол табудың қиын екенін түсінумен бірге оның шешімін өз тұжырымы мен пайымдауында табатындығына зор сеніммен қарауды үйренеді. Сол үшінде студент дәрістерде алған білім негізін ақпараттық-техникалық қордың да жаңалықтарынан хабардар болуы керек. Студент білімі егерде қоғамның әлеуметтік-саяси өміріндегі жағдайлардан хабардар болуымен ғана шешілмейді. Қарастыратын пәннің негізін меңгермейінше, және де оған нақты жауапты шынайы түрде бермейінше мәселелердің шешімінің табылуы екі талай болмақ.

Қорытындысында студент өз білімінің «өте жақсы» деп бағалануын өзінің білімділігімен біліктілігін арттырғанда ғана болатындығын ескергені дұрыс.

Ал «жақсы» деген баға егерде студент берілген немесе зерттелудегі мәселелердің теориялық және пракутикалық деңгейінде аса көп қателіктер жібермеген жағдайда есепке алынады.

Студент біліміне «қанағаттанарлық» деген баға жағдайы көтеріліп отырған мәселеленің ғылымилығын ашпаса және де өзіндік қысқа жауаптардың есебінде ескерілетін жайт.

«Қанағаттанарлықсыз» деген бағаның қойылуы егерде студен пәннің мәселелерін зерттеумен бірге оны өздігінен талдай алмаса онда студент білімі осындай бағамен бағаланады.


3. Курс форматы және саясаты
Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.

Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.

Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.

Ұялы телефон: Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі керек.

Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін компьютерлық тест жүйе негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.
4. Баға қою саясаты

«Саясаттану» пәнін оқытуда екі рет аттестация қойылады. Әр аттестацияны есептеу үшін келесідей критерийлер қарастырылады:  • Дәріс сабағына қатысу төмендегідей бағаланады: бір дәріс сабағы мен конспект жасау – 3 баллға тең.

  • Тәжірибелік сабақтың жауабы – 20 баллмен бағаланады.

  • ОСӨЖ – 10 балл.

Осы критерийлерге қарап студенттің аттестациясы қойылады.


Оқу сағатының түрі

Апта

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
1. Дәріс

3

3

3

3

3

3

3

5

26

3

3

8

3

3

9

10

39

65

2. Тәжірибе

20

20

20

20

20

20

20

20

160

20

20

20

20

20

20

20

140

300

3. СӨЖ

10

10

10

10

10

10

10

14

84

13

13

13

13

13

13

13

91

175

Барлығы:

33

33

33

33

33

33

33

39

270

40

40

40

40

40

40

30

270

540

5 Студенттерге арналған пән бойынша жұмыс бағдарламасы
Тақырыптар

Сағат саны

ДС

СТС

ЗС

СӨЖО

СӨЖ

1

Саясаттану пәні, оның даму кезеңдері

1

1
2
2

Саяси ғылымның даму тарихы мен негізгі кезеңдері

1

1
2

2

3

Саяси билік және саяси жүйе. Демократия туралы.

1

1
2

2

4

Мемлекет және оның пайда болуы мен белгілері

1

1
2

2

5

Саяси партиялар мен қоғамдық-саяси қозғалыстар.

1

1
1

2

6

Саяси элита мен саяси жетекшілік

1

1
1

2

7

Саясат субьектілері. Қазақстан Республи

касының саяси жүйесі1

1
1

2

8

Демографиялық саясат

1

1
2

2

9

Әлеуметтік-саяси топтар мен этникалық бірлестіктер

1

1
2

2

10

Саяси идеология

1

1
2

2

11

Саяси процесс және саяси бейімделу

1

1
2

2

12

Қазақстандағы саяси реформалар


1

1
2

2

13

Әлемдік саясат. Қазақстан және БҰҰ.


1

1
4

2

14

Қазақстан және халықаралық саясат

1

1
4

2

15

Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан

1

1
4

2
Барлығы:

15

15
30

306 СӨЖ хабарламалары, рефераттарының тақырыптары

Кесте 3


СӨЖО

СӨЖ

Аудиториялық

Аудиториядан тыс
2

3

4

Саясаттану пәні, оның даму кезеңдері

Басқа пәндермен байланыстылығы

Саясаттану ғылы

мының қазіргі кез дегі жағдайы.Саяси ғылымның даму тарихы мен негізгі кезеңдері

ХХ ғасырдағы саяси ілімдер.

Саясат және қоғам
Саяси билік және саяси жүйе. Демократия туралы.

Саяси тәртіп. Саяси жүйе.

Демократияның ал ғы шарттары

Мемлекет және оның пайда болуы мен белгілері

Тарихи дамуы: монархия, республика

Қазақстан республи касының мемлекетт ік құрылысы

Саяси партиялар мен қоғамдық-саяси қозғалыстар.

Мемлекет функциялары.Құрылымы.

Қоғамдағы партия ның ролі.Саяси элита мен саяси жетекшілік

Саяси партиялардың пайда болуы мен қалыптасуы.

Саяси элитаның атқаратан қызметі.

Саясат субьектілері.

Элитаның қалыптасуы мен жіктелуі.

Қазақстан 2030

Қазақстан Республикасының саяси жүйесі

Қоғамдағы саяси жетекшілік.

Қазақстандағы саяси реформалар дың жүзеге асуы

Демографиялық саясат

Демографиялық саясаттың негізгі көрсеткіштері:

Қазақстандағы де мографиялық сая саттың маңызы.

Әлеуметтік-саяси топтар мен этникалық бірлестіктер

Әлеуметтік бірлес тіктер жүйесіндегі ұлт тар орны

Көпұлтты Қазақстан дағы ұлтаралық мәселеленің шешілу жолдары.

Саяси идеология

Саяси сана және саяси идеология ұғымдары.

Ұлттық идеологияСаяси процесс және саяси бейімделу

Саяси процесс туралы ұғым және оның жіктелуі.

АҚШ және Қазақст ан.Әлемдік саясат. Қазақстан және БҰҰ.

Қазақстанның Орта Азия мен Еуропа елдері арасындағы байланыс.

Қазақстан және Еуро одақ.7. ӘДЕБИЕТТЕР

1. Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалары Алматы, 1986

2.Ы.Алтынсарин. Таңдамалы шығармалары. Алматы 1994.

3.Ә.Бөкейханов Шығармалар. Алматы, 1994

4.М.Дулатұлы. Оян қазақ» Алматы 1991

5.Д.Жамбылыов. Саясаттану. Оқу құралы. Алматы, 1996.

6.Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы 1999.

7.Қаз. ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация Алматы, 1991.

8.Н.Назарбаев. Ғасырлар тоғысында. А, 1996.

9.Н.Назарбаев Тәуелсіздігіміздің бес жылы. Алматы, 1996

10.Н.Назарбаев. ҚР. Президентінің Қазақстан халқына жолдауы //Егеменді Қазақстан, 1998, 30 қыркүйек.

11.Ә.Нысанбаев. Қазақстан. Демократия. Рухани жаңару. Алматы. 1999.

12.Саясаттануға кіріспе. Проф. Т.Т. Мұстафин. Алматы, 1994, 1,2,3 бөлімдер.

13.М.Шоқай Түркістанның қилы тағдыры. Алматы. 1992.

14.В.Амелин.Власть как общественное явление. Соц-полит. Науки. 1991, №2.

15.А.А.Мурадян. Введение в политологию, М, 1994

16.Политология курс лекции под. Ред. Проф. Т.Т.Мустафина Алматы, 1993.

17.Политология. Энциклопедический словарь. М, 1993.

18.Т.В. Шмачкова. Мир политических партий. Полис. 1991, №1-2.

19.Қуандықов. Е.. Саясаттану негіздері. Астана, 2000

20.Әл-Фарабидің тарихи философиялық тракттаттары. А, 1992.

21.Д.Көшім. Демократияға кіріспе. А, 2000

22.К.Рысбайұлы. Қазақстан Республикасының тарихы. А. 2003.

23.М.Чапай. Қазақстан тарихы. А. 2000

24.Сарсенбаев Т. Государственная идеологияв политический плюрализма //Мысль, 1996, №15.

25.Т.Омаров . Тарих тағылым не дейді? А, 1993.

26.М.Қозыбаев. Ақтаңдақтар ақиқаты. А, 1996.

27.К.Нұрпейсов . Алаш және Алаш Орда. А, 1998.

28.М.Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. Алматы, 1995.

29.Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А, 1994.30.Т.Омарбеков. ХХ ғасырдағы Қазақстан тариыхының өзекті мәселелері.

А, 2001.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет