«Шет елдер тарихының деректемесі»Дата01.07.2018
өлшемі239 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


3 деңгейлі ОӘК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14.5.02.1.20.11/02-2013

«Шет елдер тарихының деректемесі» пәні бойынша оқытушы үшін

оқу-әдістемелік кешені


№1басылым
«Шет елдер тарихының деректемесі» пәнінен

Студенттер үшін оқу-әдістемелік кешені

5В020300- Тарих мамандығына арналған

СЕМЕЙ – 20131 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырған: Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қазақстан тарихы » кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к. Мухаметжанова Нургуль Ахметжанқызы

 1. ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында қаралды.

Хататама № 1 « » 2013 ж.


Кафедра меңгерушісі____________________Мухаметжанова Н.А
2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды.

Хаттама № « » 2013 ж.


Төрайымы ___________________Ш. Кеңесбаева


  1. Гуманитарлық факультеттің ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды

Хаттама № « » 2013 ж.

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған

Хаттама № 1 « » 2013 ж.

ОӘК төрайымы Г.ИскаковаМазмұны


 1. Жалпы ереже

 2. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

 3. Курс форматы және саясаты

 4. Бағалау саясаты

 5. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу

 6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

 7. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

 • Оқытушының аты-жөні – Мухаметжанова Нургуль Ахметжанқызы

 • Кафедра –тарих

 • Байланыс ақпараты – тел: 360225, 87772847541, оқу корпусы № 1, кабинет 1006

 • Дәрістерді өткізу орны - 1207 аудитория;

 • Пән атауы – « Мұражайтану»

 • Кредиттер саны – 2;
  1. Оқу жоспарынан шығарым:Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Прак. сабақ

СРСП

СРС

Барл.


Бақылау түрі

1

2

3

30

15

45

45

135

Емтихан


Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты

1.3 «Шетелдер тарихының деректемесі» курстың мақсаты: студенттерге қазіргі заман талабына жауап беретін мұражай ісі саласына байланысты кешенді және ғылыми пән ретінде мұражайтанудың теориясы негізіне байланысты білім беру. Мұражайтану саласының түсініктемелік аппараты. Түсініктемелік аппаратты жетілдіру – мұражайтану саласындағы білімді дамытудың негізгі бағыттарының бірі. Мұражайтанулық терминологияның дамуы. Түсініктер классификациясы. Мұражайтанулық терминология жүйесіндегі терминдер мен түсініктердің өзара байланысы. «Мұражайтану», «мұражай ісі», «мұражайлық құжат», «мұражайтанудың теориясы мен әдістемесі» түсініктері.Мұражайтану терминологиялардың дереккөздері. Мұражай мекемелерінің қолданыстағы тілі - әдебиеттен тыс дерек ретінде. Тарихи сөздіктер. Кітаптанулық сөздіктер. Мұражай ісіне қатысты әдебиеттер. Мұражайлық терминдер мен түсініктерді талдауға арналған мақалалар мен кітаптар бөлімдері. Арнайы мұражайтанулық сөздіктер.Мұражайтанулық түсініктемелер аппаратын жүйелеу. Түсініктемелік аппараттың жүйелік бөлімдері, олардың түрлері. Мұражайтық терминология дамуының теориялық бағыты. Терминологиялық сөздіктер - теориялық терминологияны жетілдірудің түрі ретінде. Мұражайлық терминологияның тәжірибелік даму бағыты. Стандарттау - тәжірибелік терминологияны жетілдірудің формасы ретінде. Мұражайлық терминологияға байланысты стандарттар жүйесін құрастыру.

1.4 Курстың мақсаты: Шет елдер тарихының тарихнамасы. Зерттеу нысаны мен пәні. Курстың мақсаты мен құрылымы. Оның бөлімдерінің мазмұны мен сипаттамасы.

Мұражайтанудың теориялық мәселелері. Ғылыми принциптері, тарихилық принцип, жан-жақтылық принципі, орталықтандыру принципі. Өндірістік принциптер: қорды бөлшектемеу принципі, құжат құндылығын сұрыптау принципі, қор ішінде құжаттарды жүйелеудің үш принципі. Мұражайтанудың методологиялық сипаттамасы.

Жалпытанымдық әдістердің курс мәселелерін шешудегі орны. «Мұражайтанудың теориясы мен әдістемесі» курсында қолданылатын нақты ғылыми пәндерге тән әдістер.

Мұражай және тарих ғылымы. Мұражайлық құжатты тарихи дерек көзі ретінде қабылдауға байланысты көзқарастар эволюциясы. Тарих ғылымындағы тарихи-салыстырмалық зерттеу әдісі және мұражайлық құжаттар.

Мұражайтану және деректану. Құжаттарды талдаудың деректанулық әдісі және оны құжаттарды сұрыптауда, ұйымдастыруда және сипаттауда пайдалану мүмкіндігі.
1.5 Курстың негізгі міндеттері: Мұражайтану және қосалқы тарихи пәндер (палеография, дипломатика, тарихи хронология, сфрагистика, тарихи метрология, геральдика, эпиграфика, генеалогия, нумизматика, тарихи география). Мемлекеттік мекемелердің мұрағаттық құжаттарды ұйымдастырудағы орны.

Экономикалық ғылымдар және мұражай қызметіндегі жоспарлау әдісінің дамуы, есепке алу, экономикалық талдау.

Мұражайтану және құжаттану. Құжаттарды сыныптау мәселесі, сипаттау, құндылығын сараптау.

Мұражайтану және археологиялық зерттеулер. Археологиялық зерттеу әдістерін мұражай ісіне ғылыми-ақпараттық қызметінде пайдалану.

Мұражайтану және математика. Математикалық-статистикалық зерттеу әдісінің негізінде мұражайлық статистиканың дамуы.

1.6 Студент нені білуі тиіс:

Пәнді толық меңгеру үшін студенттер «Шет елдер тарихының деректемесі» курсын зерделеудің негізгі міндеттері курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де баса назар аударады.

«Мұражайтану» курсының кезеңдерін, Қазақстанның географиялық кеңістікте алатын орнын, Қазақстанның қазіргі заман тарихының әлеуметтік-мәдени және шаруашылық–экономикалық даму ерекшеліктерін, тарихи даму үрдісін студенттерге ғылыми негізде түсіндіруді алға міндет етіп қояды.

1.7 Курстың пререквизиті

Посткеңестік кезеңде мұражай ісі саласында орын алған ерекшеліктерге байланысты жалпы мағлұмат бере отырып, олардың әрбір кезеңінің мұражай ісі саласына тигізген әсерін анықтау;

- Мұражайтану саласына байланысты заңдар және негізгі нормативтік-әдістемелік құжаттармен таныстыру;

1.8 Пән постреквизиті:

Мұражайтану

Қазақстан тарихы деректемесі

2 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар

Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау , хабарламалар даярлау, аннатация жазу, әдебиеттермен жұмыс, ауызша журнал әзірлеу т.б.); Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі.


3 Курс форматы және саясаты

Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымидарға қатысты 5 ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің барлығы 10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10 балл (2 балл * 5 сұрақ 10 балл).

Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы дәрісті сабақттан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-салдары болса да).

Әрбір сабақта студент қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

5 аптада әрбір студентке талдау үшін жеке кейс ұсынылады. Оны жоспарға сәйкес талдап, жазбаша түрде оқудың 7 аптасында тапсыруға міндетті (талдау жоспары әрбір кейсте беріледі).

Курстың сонында таңдап алынған тақырыпқа сәйкес жеке зерттеу жұмысы ұсынылады. Егер тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады.

Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі. Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады.

Емтихан: қорытынды емтихан ауызша өткізіледі.


 1. Білімді бағалау саясаты

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері

Студенттердің білімін бағалау шкаласыкесте-2

Бағаның әріпті эквиваленті

Баға

Балл

Пайыз

A

Өте жақсы

4,00

95-100

A-

Өте жақсы

3,67

90.94

B+

Жақсы

3,33

85-89

B

Жақсы

3,00

80-84

B-

Жақсы

2,67

75-79

C+

Қанағаттандырылған

2,33

70-74

C

Қанағаттандырылған

2,00

65-69

C-

Қанағаттандырылған

1,67

60-64

D+

Өту баллы

1,33

55-59

D

Ең төмен өту баллы

1,00

50-54

F

Ең төмен

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA
W

Оқудан шығарылған

NA
AW

Әкімшілік үкім бойынша оқудан шығарылған

NA
P

Өтті (қорытынды тест)

NA

0Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау критерийлері

кесте-3


Жұмыс түрі

Баллдар

Тәжірибелік сабақта жауап беру

0,35

Аннотация (әрбір жұмысқа)

0,3

Жазбаша жұмыс (әрбір жұмысқа)

0,2

Реферат (әрбір жұмысқа)

0,3

Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа)

0,3

СӨЖ (СОӨЖ) шегінде ауызша жауап беру (әрбір жұмысқа)

0,4

Межелік бағалау (әрбір жұмысқа)

5

Ағымды бақылау жұмысы (әрбір жұмысқа)

5

Зерттеу жұмысы (курстық жұмыс)

4,75

Емтихан

60

Барлығы

100


5 Студенттер үшін пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны:
Практикалық сабақтардың тақырыптары

Таблица 3

Тақырып

Мазмұны

Сағат саны

1

Ежелгі Греция тарихы бойынша деректер

 1. Мұражайтанудың негізгі ұғымдары: «мұражай», «мұражай ісі», «мұражай жәдігері».

 2. Мұражайлық зерттеулер:мұражай- педагогикалық, социологиялық, психологиялық.

 3. Мұражайдың негізгі әлеуметтік қызметтері: ғылыми-құжаттау, қорғау, зерттеу, білім-тәрбие беру.

2

2

Грек логолрафтарының еңбектері

 1. Мұражай қорлары туралы түсінік.. Мұражай қорларының құрамы: негізгі және айырбас қоры.

 2. Негізгі қордың құрамындағы коллекциялық және дублеттік қорлар.

1

3

Геродоттың тарихи көзқарастары

Грек тарихи әдісі 1. «Мұражай корын есептеу» түсінігі.

 2. Айырбас қорының құрамындағы профильді емес мұражай заттарының және артық дублеттік даналар қорлары.

1

4

Публицистикалық шығармалар (Y-ІYғғ)

 1. Қор жұмысының негізгі бағыттары:

А) қорды қалыптастыру,

Б) есепке алу,

В) сақтау,

Г) зерттеу,

Д) кеңес жүргізу.


2

5

Грек тарихнамасының мәні мен ерекшеліктері

 1. Кешенді (екі, үш профильде жұмыс жүргізетін мұражайлар)

 2. Өлкетану мұражайларының тарих бөлімдері.

 3. Этнографиялық және әдеби мұражайлар.

2

6

Элленистік римдік кезең

 1. Мұражай заттарын зерттеу әдістемесі

 2. . Мұражай экспозициясы.

Тарихи мұражайлардың экспозициясын құрудың принциптері.

1

7

Римдік тарихнама Римдегі тарихнаманың қалыптасуы

 1. Мұражай экспозициясын құрудың әдістері.

2.Тарихи мұражайлар экспозициясының тақырыптық құрылымы.

3. Экспозициялық материалдар: мұражай жәдігерлері, экспозициялық ғылыми-қосалқы материалдар.

4. Мәтіндер мен фонокомментарий, экспозициядағы жол нұсқайтын белгілер.


4

8

Ортағасыр тарихнамасы

 1. Мұражай жәдігерлері – экспозицияның негізі.

 2. Мұражай заттарының типтеріне байланысты (материалдық ескерткіштер, бейне материалдар, жазба деректері, деректі фономатериалдар) экспозицияда көрсетудің арнайы әдістері.

3. Мұражай заттары және мұражайдан тыс объектілерінің көшірмелері.

2

1 тақырып. Ежелгі Греция тарихы бойынша деректер

 1. Заттай ескерткіштер

 2. Ауыз әдебиеті

 3. Жазбаша құжаттар

 4. Әдеби шығармалар

Әдебиеттер:

 1. История древного мира /Под.ред.И..М.Дьяконова, В.Д.Нероновой,Свенцицкой.-М.,1985.Т.1-3.

 2. История Древной Греции /Под.ред.В.И.Кузищина.-М.,1986.

 3. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1982.

 4. История древного мира /Под.ред.Ю.С.Крушкол.-М.,1985.Ч-1.

 5. Берве Г.Тираны Греции /Пер.с нем.-Ростов-на –Дону.,1997.

2 тақырып. Грек логолрафтарының еңбектері 1. Грек прозасының тууы

 2. Гекатей Милетский (540 ж туылды – 479 ж кейін) – атақты логограф

 3. ГеланикМитилен (шамамен 5ғ.мен 4ғбасы)кейінгі логографтардың бірі

 4. Ионилік этникалық дәстүр әңгімелеу өнері, өткенге деген қызығушылық

Әдебиеттер:

 1. История древного мира /Под.ред.И..М.Дьяконова, В.Д.Нероновой,Свенцицкой.-М.,1985.Т.1-3.

 2. История Древной Греции /Под.ред.В.И.Кузищина.-М.,1986.

 3. История Древного Мира /Под.ред.Ю.С. Кузищина.-М.,1982.

 4. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1982.

 5. Андреев Ю.В.Раннегреческий полис.-Л.,1976.

 6. Древняя Греция /Под.ред.В.В.Струве,Д.П.Каллистова.-М.,1956.

3 тақырып. Геродоттың тарихи көзқарастары. Грек тарихи әдісі 1. Геродот (б.з.д 484 – 425) – «тарихтың атасы»

 2. Геродот өмірі – Геродоттың Египет, Сирия, Вавилон, Солтүстік Қаратеңіз маңына саяхаты

 3. Афина қоғамының көрнекті қайраткерлері мен қарым – қатынасы

 4. Геродоттың тарихи кітаптары

 5. Тарихи оқиғаларды көзімен көргендер әңгімесіне грек авторларының сын көзқарасы. «Пікір және білім» түсінігі. Мәлімет жинаудағы зерттеушілердің шеберлігі. Көзімен көргендерді беттестіріп сұрау. Интефию әдісі. Кемшіліктер.

Әдебиеттер:

 1. История древного мира /Под.ред.Ю.С.Крушкол.-М.,1985.Ч-1.

 2. История Древной Греции /Под.ред.В.И.Кузищина.-М.,1986.

 3. История Древного Мира /Под.ред.Ю.С. Кузищина.-М.,1982.

 4. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1982.

4 тақырып. Публицистикалық шығармалар (Y-ІYғғ) 1. Андокиданның лимстерлер туралы айтқан әртүрлі көзқарасы. Иссократтың шығармасы. Демократиялық қарсыластар.

 2. Фиммен Македонский. Эсхиктің сөзі. Демосфенің саяси көзқарасы.

 3. Филип Македонский тарихы.Қызметшілер тарихы.

 4. Сицилитлық прилей (345 – 350 жж аралықтарымен 250 жыл аралығында) сицилия тарихының еңбегінің авторы.

 5. Фукидид (460-395) рационалистік тарихтың ру басшысы. Рационалистік қатынастың шынайлығы: болған оқиға себептері, шындықты іздеу, тарихты сынау.

 6. Мемлекеттің ішкі өмірі мен әскери тарихтың арасындағы қарым – қатынасы

Әдебиеттер:

 1. Античная Греция.-М.,1983.Т.1-2.

 2. Блатовская Т.В. Греческое общество второго тысячеслетия до н.э. и его культура.-М.,1976.

 3. Глускина Л.М.Проблемы социально-экономической истории Афин ІҮ в.до н.э.-Л.,1975.

 4. Доватур А.И.Рабство в Аттике в ҮІ-Ү вв. До н.э-Л.,1980.

 5. Шлезингер А.М.Циклы американской истории.-М.,1992.

5 тақырып. Грек тарихнамасының мәні мен ерекшеліктері 1. Бесінші жүз жылдықтан кейін тарихшылардың ойлау қабілетінің кеңейюі.

 2. Грек зерттеушілерінің партикуптризмге жетуі, тарих бір уақытта болған соның әлеуметтік шегіне жету.

 3. Гректік шынайлылықты адам өмірімен байланыстыру. Біртұтас адам өмірі ол географиялық құбылыс.

 4. Тарихты ғылым ретінде гректердің ашуы. Мінездемелік қыр – сыры: рационализм, ғылымдылық, гуманистілігі, адам ойлау қабілетіне қызмет етуі

Әдебиеттер:

 1. История древного мира /Под.ред.И..М.Дьяконова, В.Д.Нероновой,Свенцицкой.-М.,1985.Т.1-3.

 2. История Древной Греции /Под.ред.В.И.Кузищина.-М.,1986.

 3. История Древного Мира /Под.ред.Ю.С. Кузищина.-М.,1982.

 4. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1982.

 5. История Древного Мира /Под.ред.Ю.С. Кузищина.-М.,1982.

 6. Таран Л.В.Теория «исторического синтеза» Анри Берра /ФЕ1969.-М.,1970.

6 тақырып. Элленистік римдік кезең 1. Тарихнамадағы «Элленизм» түсінігі

 2. Оикуминдік тарих идеясы «Қайшы және клей» тарих методының қалыптасуы Компициялық жаңа метод және тарихи зерттеулердегі орны мен дамуы.

 3. Зерттеушілердің еңбектеріндегі Александр Македонскидің соғыс жылдары

Әдебиеттер:

 1. Историография античной истории /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1980.

 2. История Древного Мира /Под.ред.Ю.С. Кузищина.-М.,1982.

 3. Зельин К.К.Исследование по истории земельных отношений в эллинистическом Египете.-М.,1960.

 4. Кошеленко Г.А.Греческий полис на эллинистическом Востоке.-М.,1979.

 5. Бенгтсон Г.Правители эпохи эллинизма./Пер.с англ.-М.,1982.

7 тақырып. Римдік тарихнама. Римдегі тарихнаманың қалыптасуы 1. Ерте рим тарихының деректері

 2. Материалдық мәдениет ескерткіштері

 3. Март Поруия катон үлкен кішкентай анналистер еңбектері

 4. Теренция Вирроно (116-27 ғ б.д.д) оның шығармасы

 5. Анналдар – тарихи шығарманың бірінші түрі деректер және оның ерекшелігі

Әдебиеттер:

 1. Зельин К.К.Исследование по истории земельных отношений в эллинистическом Египете.-М.,1960.

 2. Кошеленко Г.А.Греческий полис на эллинистическом Востоке.-М.,1979.

 3. Бенгтсон Г.Правители эпохи эллинизма./Пер.с англ.-М.,1982.

8 тақырып. Ортағасыр тарихнамасы 1. Ежелгі дәуір тарихнамасының әсері

 2. Ерте ортағасырлық тарихнамасы. 6 – 7 ғғ

 3. Деректер. Ауызша айту дәстүрінің мәліметтері.

 4. Ортағасырлық жылнамалар.

Әдебиеттер:

 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

 2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х т.т.1.- Алматы, 1996.

 3. История Казахстана.-Алматы, Атамұра, 1996.т.1.

 4. История Казахстана.-Атамұра, Алматы, 1998.т.2.

9 тақырып. Көне әдеби дәстүрдің әсері 1. Тарихи еңбектердің «Мырзалар айнасы» ретінде пайдалануы ортағасырлық жылнамашылардың тарихи ассоциясы ортағасырдағы эсхотологиялық түсініктер және оның тарихи тұжырымдарға әсері

 2. Ортағасыр тарихнамасының прогрессивті жақтары.

Әдебиеттер:

 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

 2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х т.т.1.- Алматы, 1996.

 3. Абилев А.К. История доревалюционного Казахстана.- Алматы, 1992.

 4. Дулатова Д.И.Историография доревалюционного Казахстана.- Алма-Ата1986.

10 тақырып. Жаңа заман тарихнамасы 1. Ерте буржуазиялық революциялардағы идеологтар мен гуманистердің тарихи көзқарастары

 2. Ортағасырлық провиденциализмге гуманистердің сыни пікірі

Әдебиеттер:

 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

 2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х т.т.1.- Алматы, 1996.

 3. История Казахстана- Алматы, 2002.т.3.

 4. Мухтар Магауин. Азбука казахской истории. Документальное повествование.-Алматы,1997.

11 тақырып. Қазіргі кездегі шетел тарихнамасы. ФРГ тарихнамасы 1. Кең көлемде зерттелуі дағдарыстағы терең теориялық ойдың сәйкестігі қазіргі буржуазиялық тарихнамада.

 2. Субьективизм, релятивизм және пессимизм бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін гермен буржуазиялық тарихнамада.

Әдебиеттер:

 1. Хвостова К.В.Методологические проблемы применения количествнных методов западной историографии /Современная зарубежная немарксистская историография...С.62-67.

 2. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

 3. Шлезингер А.М.Циклы американской истории.-М.,1992.

12 тақырып. Франция тарихнамасы 1. Германияның жеңіліс табуы және жалпы күрестің күшеюінің әсері 1918 ж кейінгі француз тарихнамасында.

 2. Консервативті және клирехалды тенденцияны Франция тарихы оқуда.

 3. Солшыл либералды экономикалық – географиялық бағыт тарихнамада.

 4. Социал шовинизм апологиясы оңшыл социалистік тарихнамада..

 5. Буржуазиялық – либералды ғұрыппен ұлы француз буржуазиялық төңкерісті оқу және антикомунизмнің ықпалы.

Әдебиеттер:

 1. Собуль А.Жорж Лефевр-историк французской революции.-М.,1970.

 2. Собуль А.Парижские санклюлюты во время якобинской диктатуры.-М.,1966.

 3. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

13 тақырып. Англия тарихнамасы. АҚШ тарихнамасы 1. Консервативтік бағыт ағылшын буржуазиялық тарихнамада қазіргі кезеңде.

 2. Британ отарлаушы империяның дағдарысы және құлауы ағылшын буржуазиялық тарихшылар концепциясында.

 3. Тойнби көзқарасы.

 4. Лейбористік тарихшылар.

Әдебиеттер:

 1. Хвостова К.В.Методологические проблемы применения количествнных методов западной историографии /Современная зарубежная немарксистская историография...С.62-67.

 2. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

 3. Шлезингер А.М.Циклы американской истории.-М.,1992.

14 тақырып. Қазақстан тарихнамасы. Ежелден 18 ғ дейінгі тарихнама және деректану. 18 ғ. ІІ жартысы – 20 ғ басындағы деректану және тарихнама 1. «Қазақстан Республикасы тарихының тарихнамасы» курсының мақсаты мен мәні. Тарихнама – тарихи ғылымның тарихы

 2. «Қазақстан Республикасы тарихының тарихнамасы» курсының кезеңдері.

 3. 14-15 ғғ қазақтар тарихы туралы. «жылнамалар жинағы»

 4. 18 ғ. 30 ж дейін жазылған әдебиет

Әдебиеттер:

 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

 2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х т.т.1.- Алматы, 1996.

 3. Абилев А.К. История доревалюционного Казахстана.- Алматы, 1992.

Дулатова Д.И.Историография доревалюционного Казахстана.- Алма-Ата1986
15 тақырып. Қазақ төңкерісінен кейінгі және тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстан деректану және тарихнамасы

 1. Қазан төңкерісінен кейінгі Қазақстандағы тарихи ғылым орнығуының кейбір аспектілері

 2. Қазақстанда тарихи – партиялық негідегі ғылыми зерттеу мекемелерінің қалыптасуы

 3. Қазақстанның азаматтық тарихын зерттеу шығармашылығы. 4.Қазақстан тарих ғылымының деректану базасының пайда болуы.

 4. Қазақстан тарихы деректану базасының кеңеюі

Әдебиеттер:

 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

 2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х т.т.1.- Алматы, 1996.

 3. Абилев А.К. История доревалюционного Казахстана.- Алматы, 1992.

 4. Дулатова Д.И.Историография доревалюционного Казахстана.- Алма-Ата 1986


СЕМИНАР ТАҚЫРЫПТАРЫ
1 тақырып. Геродоттың тарихи көзқарастары. Грек тарихи әдісі

 1. Ксенофонт (б.з.д 430-354) көзқарасы

 2. Платон (б.з.д.427 -347) өмірі мен шығармалары

 3. Аристотель (б.ғ.д 384 –322)

 4. Ерте Грециядағы құлиеленушіліктің идеологы

Әдебиеттер:

 1. История древного мира /Под.ред.И..М.Дьяконова, В.Д.Нероновой,Свенцицкой.-М.,1985.Т.1-3.

 2. История Древной Греции /Под.ред.В.И.Кузищина.-М.,1986.

 3. Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1982.

 4. История древного мира /Под.ред.Ю.С.Крушкол.-М.,1985.Ч-1.

 5. Берве Г.Тираны Греции /Пер.с нем.-Ростов-на –Дону.,1997.

2 тақырып. Элленистік римдік кезең 1. Диодор Сицилидің еңбектері (б.д.д 1 ғ) Александр саяхаттарының тарихы жөнінде.

 2. Курелий және оның шығармасы

 3. Плутарх, Арионның А.Македонский шығармалары (1 ғ б.д). шығысқа гректермен македондар жорығы туралы қысқаша мағлұматтар (Полибий, Страбон, Аппион, Павсоний, Афимей, Помэн, Эллион және т.б)

 4. Полибий (200 ж б.д.д. туылған) эллинизм дәуірінің тарихи ойлау шыңына жеткен

 5. Повсоний және оның «Описание Эллады».

 6. Диоген Меэртский өмірбаяны

Әдебиеттер:

 1. Историография античной истории /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1980.

 2. История Древного Мира /Под.ред.Ю.С. Кузищина.-М.,1982.

 3. Зельин К.К.Исследование по истории земельных отношений в эллинистическом Египете.-М.,1960.

 4. Кошеленко Г.А.Греческий полис на эллинистическом Востоке.-М.,1979.

Бенгтсон Г.Правители эпохи эллинизма./Пер.с англ.-М.,1982.

3 тақырып. Ортағасыр тарихнамасы 1. Жылнама жанры. Биография және анналдар

 2. 11-14 ғғ тарихының теологиялық тұжырымдар.

 3. Деяний жанры. Мазмұны. Тарихи оқиғаларды оқыту ерекшеліктері.

 4. 11-12 ғғ монастырлық жылнамалар

Әдебиеттер:

 1. Хвостова К.В.Методологические проблемы применения количествнных методов западной историографии /Современная зарубежная немарксистская историография...С.62-67.

 2. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

 3. Шлезингер А.М.Циклы американской истории.-М.,1992.

4 тақырып. Көне әдеби дәстүрдің әсері 1. 13-15 ғғ сарай маңындағы анналистика. Жылнаманың ресми сипаты.

 2. 14-15 ғғ қалалық жылнамалар

 3. Саяси тарихтың кезекті мазмұны.

 4. Құжыттық деректі пайдалану, қалалақ өмірдің сұрақтарына қатынасы.

Әдебиеттер:

 1. Дербисалиев А.Казак даласының жұлдыздары.Тарихи филологиялық зерттеу.- Алматы, 1995.

 2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

 3. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

 4. Таран Л.В.Теория «исторического синтеза» Анри Берра /ФЕ1969.-М.,1970.

 5. Хвостова К.В.Методологические проблемы применения количествнных методов западной историографии /Современная зарубежная немарксистская историография...С.62-67.

5 тақырып. Жаңа заман тарихнамасы 1. 17 ғ. Англия буржуазиялық революциясының тарихнамаға әсері

 2. 18 ғ. ағартушылар әсері және ұлы француз буржуазиялық революция қайраткерлерінің тарихнамаға әсері

 3. 19 ғ бірінші жартысындағы буржуазиялық – либералдық тарихнама

 4. 19 ғ І жартысындағы реакцияшыл – демократиялық және әлеуметтік тарихнама.

 5. 19 ғ консервативтік буржуазиялық тарихнама.

 6. 19 ғ ІІ жартысында 20 ғ либералды және радикалды – демократиялық буржуазиялық тарихнама.

Әдебиеттер:

 1. Хвостова К.В.Методологические проблемы применения количествнных методов западной историографии /Современная зарубежная немарксистская историография...С.62-67.

 2. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

 3. Шлезингер А.М.Циклы американской истории.-М.,1992.

6 тақырып. Қазіргі кездегі шетел тарихнамасы. ФРГ тарихнамасы 1. Либералды – буржуазиялық және социал – демократиялық тарихнамасы веймар республикасы жылдарында.

 2. Социал – шовинизмді және реформалау апалогиясы социал – демократиялық тарихнамада.

 3. ФРГ – да тарих ғылымының даму жолдары.

 4. Фашистік Германияның екінші дүниежүзілік соғыста жеңілуіне түсінік бермеу батыс герман буржуазиялық тарихнамада.. 7.Буржуазиялық тарихнаманы психо – анализдеу.

Әдебиеттер:

 1. Хвостова К.В.Методологические проблемы применения количествнных методов западной историографии /Современная зарубежная немарксистская историография...С.62-67.

 2. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

 3. Шлезингер А.М.Циклы американской истории.-М.,1992.

7 тақырып. Англия тарихнамасы. АҚШ тарихнамасы 1. Консервативтік бағыт ағылшын буржуазиялық тарихнамада қазіргі кезеңде.

 2. Британ отарлаушы империяның дағдарысы және құлауы ағылшын буржуазиялық тарихшылар концепциясында.

 3. Тойнби көзқарасы.

 4. Лейбористік тарихшылар.

Әдебиеттер:

 1. Хвостова К.В.Методологические проблемы применения количествнных методов западной историографии /Современная зарубежная немарксистская историография...С.62-67.

 2. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

 3. Шлезингер А.М.Циклы американской истории.-М.,1992.

8 тақырып. Қазақстан тарихнамасы. Ежелден 18 ғ дейінгі тарихнама және деректану. 18 ғ. ІІ жартысы – 20 ғ басындағы деректану және тарихнама 1. «Қазақстан Республикасы тарихының тарихнамасы» курсының мақсаты мен мәні. Тарихнама – тарихи ғылымның тарихы

 2. «Қазақстан Республикасы тарихының тарихнамасы» курсының кезеңдері.

 3. 14-15 ғғ қазақтар тарихы туралы. «жылнамалар жинағы»

 4. 18 ғ. 30 ж дейін жазылған әдебиет

Әдебиеттер:

 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

 2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х т.т.1.- Алматы, 1996.

 3. Абилев А.К. История доревалюционного Казахстана.- Алматы, 1992.

 4. Дулатова Д.И.Историография доревалюционного Казахстана.- Алма-Ата 1986

9 тақырып. Қазақ төңкерісінен кейінгі және тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстан деректану және тарихнамасы 1. Қазан төңкерісінен кейінгі Қазақстандағы тарихи ғылым орнығуының кейбір аспектілері

 2. Қазақстанда тарихи – партиялық негідегі ғылыми зерттеу мекемелерінің қалыптасуы

 3. Қазақстанның азаматтық тарихын зерттеу шығармашылығы. 4.Қазақстан тарих ғылымының деректану базасының пайда болуы.

 4. Қазақстан тарихы деректану базасының кеңеюі

Әдебиеттер:

 1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

 2. История Казахстана- Алматы, 2002.т.3.

 3. Мухтар Магауин. Азбука казахской истории. Документальное повествование.-Алматы,1997.


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
Оқулықтар мен оқу құралдары:

1.История древного мира /Под.ред.Ю.С.Крушкол.-М.,1985.Ч-1.

2.История древного мира /Под.ред.И..М.Дьяконова, В.Д.Нероновой,Свенцицкой.-М.,1985.Т.1-3.

3.История Древной Греции /Под.ред.В.И.Кузищина.-М.,1986.

4.История Древного Мира /Под.ред.Ю.С. Кузищина.-М.,1982.

5.Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1982.

6.Историография античной истории /Под.ред. В.И.Кузищина.-М.,1980.
Хрестоматиялар мен практикумдар

1.Практикум по истории древнего мира /Под.ред.И.С.Свенцицкой.- М.,1981.

2.Хрестоматия по истории Древней Греции / Под.ред.Д.П.Каллистова- М.,1964.

3. Хрестоматия по истории Древней Рима / Под.ред.С.Л.Утченко- М.,1962.

4. Хрестоматия по истории Древней Рима / Под.ред.В.И. Кузищина- М.,1987.

Антика тарихы. Жалпы жұмыстар

1.Власть,человек,общество в античном мире.-М.,1997.

2.ЛосевА.Ф.Мифология греков и римлян.-М.,1996.

3.Торговец и торговля в античном мире.-М.,1997.

4.Человек и общество в античном мире.-М.,1998.
Ежелгі Греция

1.Андреев Ю.В.Раннегреческий полис.-Л.,1976.

2.Античная Греция.-М.,1983.Т.1-2.

3.Бенгтсон Г.Правители эпохи эллинизма./Пер.с англ.-М.,1982.

4.Берве Г.Тираны Греции /Пер.с нем.-Ростов-на –Дону.,1997.

5.Блатовская Т.В. Греческое общество второго тысячеслетия до н.э. и его культура.-М.,1976.

6.Глускина Л.М.Проблемы социально-экономической истории Афин ІҮ в.до н.э.-Л.,1975.

7.Доватур А.И.Рабство в Аттике в ҮІ-Ү вв. До н.э-Л.,1980.

8.Древняя Греция /Под.ред.В.В.Струве,Д.П.Каллистова.-М.,1956.

9.Зельин К.К. Борьба политических группировок в Аттике в ҮІ в.до н.э.-М.,1964.

10.Зельин К.К.Исследование по истории земельных отношений в эллинистическом Египете.-М.,1960.

11.Кошеленко Г.А.Греческий полис на эллинистическом Востоке.-М.,1979.

12.Собуль А.Жорж Лефевр-историк французской революции.-М.,1970.

13.Собуль А.Парижские санклюлюты во время якобинской диктатуры.-М.,1966.

14.Таран Л.В.Теория «исторического синтеза» Анри Берра /ФЕ1969.-М.,1970.

15.Хвостова К.В.Методологические проблемы применения количествнных методов западной историографии /Современная зарубежная немарксистская историография...С.62-67.

16.Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1991.

17.Шлезингер А.М.Циклы американской истории.-М.,1992.


Оқулықтар мен оқу құралдары:

1.История Казахстана с древнейших времен до наших дней.Очерк.-Алматы, 1993.

2.История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х т.т.1.-

Алматы, 1996.

3.История Казахстана.-Алматы, Атамұра, 1996.т.1.

4.История Казахстана.-Атамұра, Алматы, 1998.т.2.

5.История Казахстана- Алматы, 2002.т.3.

6.Абилев А.К. История доревалюционного Казахстана.- Алматы, 1992.

7.Дулатова Д.И.Историография доревалюционного Казахстана.- Алма-Ата1986.

8.Мухтар Магауин. Азбука казахской истории. Документальное повествование.-Алматы,1997.


Деректер:

1.Бичурин Н.Я.(Иакинф).Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена,т.1-3.-М-Л.,1950-1953гг.

2.Баласагуни Юсуф. Благодатное Знание .-М.,1983.

3.Казахско-русские отношения в ХYІ-ХYІІІ вв.Сборник документов в материалов .-Алма-Ата,1961.

4.Казахско-русские отношения в ХYІІІ-ХІХ вв.Сборник документов. Алма-Ата, 1964.

5.Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана ХІY-ХІХ вв.-Алма-Ата,1969.

6.Материалы по истории Казахских ханств ХY-ХYІІІ вв.-Алма-Ата,1969.

7.Малов С.Е.Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования.-М-Л.,1959.

8.Мухаммед Хайдар Мирза Дулати. Тарихи Рашиди // Материалы по истории

казахских ханств ХY-ХYІІІ вв.-Алма-Ата,1969.

9. Материалы политического строя Казазстана,т.1.-Алма-Ата,1960.

10.Народно-освободительное движение казахов в 1836-1838 гг.Документы, материалы,статьи.-Алматы,1992.

11.Национально-освободительная борьба казахского народа подпредводительством Кенесары Касымова.Сборник документов.-Алматы, 1996.

12.Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб.1.Yв.до н.э.-ХІІІ вн.э.- Алма-Ата-М., 1935; второе издание-Алматы,1998.

13.Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Вильгельма Рубрука.-М.,1957.

14.Рашид-ад-дин.Сборник летописей.Т.1-3.-М-Л.,1946-1960гг.

15.Рабочие и аграрные движения в Казазстане в 1907-1914 гг. Сборник документов в материалов .-Алма-Ата,1957.

16.Тынышпаев М.История казахского народа.- Алматы, 1994.


Зерттеулер:

1.Ахинжанов С.М.Кыпчаки в истории средневекового Казахстана .- Алма-Ата, 1989.

2.Аль-Фараби и духовное наследие.- Алматы, 1994.

3.Акишев К.А.Искусство и мифология саков .- Алма-Ата,1984.

4.Ахмедов Б.А.Государство кочевых узбеков:-М.,1965.

5.Абдиров М.Хан Кучум: известный и неизвестный- Алматы, 1996.

6.Абусейтова М.Х.Казахское ханство во второй половине ХYІв.- Алма-Ата,1983.

7.Бартольд В.В.Туркестан в эпоху монгольского нашествия.Соч.т1.-М.,1963.

8.Бартольд В.В.Царствование Тимура. Соч. Т.2,2.-М.,1964.

9.Баскаков Н.А.Тюркские языки .-М.,1960.

10.Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б.Древние города Казахстана .-Алма-Ата,1971.

11.Байпаков К.М.Средновековая култура Южного Казахстана и Семиречья .-

Алма-Ата,1971.

12.Бекмаханов Е.Б.Казахстан в 20-40 годах ХІХ в.- Алматы, 1992.

13.Владимирцев Б.Я. Общественный строй монголов.-Л.,1939.

14.Валиханов Ч.Ч.Собр.соч.в 5-ти томах.- Алма-Ата,19841985гг.

15.Вяткин.М.Л.Батыр Срым.-М-Л.,1947.

16.Восточный Туркестан в древности и раннем средневековые.Этнос. Языки. Религии.-М.,1992.

17.Гумилев Л.Н.Хунну.-М.,1960.

18.Гумилев Л.Н.Древние тюрки.-М.,1967.

19.Гусейнов Р.А.Огузы, кыпчаки и Азербайджан ХІ-ХІІвв. // Проблемы современной тюркологии.- Алма-Ата,1980.

20.Дербисалиев А.Казак даласының жұлдыздары.Тарихи филологиялық зерттеу.- Алматы, 1995.

21.Егоров В.Л.Историческая география Золотой Орды в ХІІІ-Хyвв.- М.,1985.
1.8. Пән бойынша орындалатын ОСӨЖ жұмыстары
Тақырыбы

Мақсаты мен мазмұны

Әдебиеттер


Бақылау

түрі

Ба лл

Тапыру мерзімі

1.

Ежелгі Греция тарихы бойынша деректер

Ежелгі Греция тарихы бойынша деректер және олардың түрлері жайында толық мәлімет алу

1-6,1-4,

1-4,4,5,6Реферат

3

І-ІІ апта

2.

Геродоттың тарихи көзқарастары

Геродот өмірі, тарихи оқиғаларды көзімен көргендер әңгімесіне грек авторларының сын көзқарастарын қарастыру.

1-6,1-4,5,6

Ауызша

3

ІІІ-ІҮ апта

3.

Публицистикалық шығармалар (Y-ІYғғ)

Ү-ІҮ ғғ. публисцистикалық шығармалар жайлы мағлұмат алу.

1-6,1-4,

Баяндама

3

Ү-ҮІ апта

4.

Элленистік римдік кезең

Тарихнамадағы «Элленизм» түсінігін талдау.

1-6,3,11

Жазбаша

конспект


3

ҮІІ апта

5.

Римдегі тарихнаманың қалыптасуы

Римдегі тарихнаманың қалыптасуы, ерте Рим тарихының деректерін игеру

1,2,4,6,3,4,

Ауызша

3

ҮІІІапта

6.

Көне әдеби дәстүрдің әсері

Тарихи еңбектердің «Мырзалар айнасы» ретінде пайдалануы ортағасырлық жылнамашылардың тарихи ассоциясы ортағасырдағы эсхотологиялық түсініктер және оның тарихи тұжырымдарға әсерін оқып үйрету.

14,15,16

Жазбаша конспект

3

ІХ-Х апта

7.

Қазіргі кездегі шетел тарихнамасы

ФРГ тарихнамасыҚазіргі кездегі шетел тарихнамасының зерттелуі, ФРГ-да тарих ғылымының даму жолдары жайында мағлұмат алу.

14,15,16

Ауызша

3

ХІ-ХІІ апта

8.


Англия тарихнамасы

Ағылшын марксистік тарихшылары жайында мәлімет жинақтау

15,16

Ауызша

3

ХІІІапта

9.


Қазақстан тарихнамасы

Ежелден 18 ғ дейінгі тарихнама және деректануБұл дәрісте студенттерге Орыс жылнамаларындағы қазақтың арғы тегі туралы алғашқы мәліметтер туралы түсінік беріледі.

1-8,1-21


Жазбаша

конспект3

ХҮІ апта

10.


Қазақ төңкерісінен кейінгі және тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстан деректану және тарихнамасы

Қазан төңкерісінен кейінгі Қазақстандағы тарихи ғылым орнығуының, Тәуелсіз Қазақстанның проблемаларын зерттеу өзектілігін ашып көрсету.

1-8,16,12,


Коолквиум


3

ХҮ апта


1.9 СӨЖ тапсыру мерзімі және оның түрлері
Тақырыбы

Мақсаты мен мазмұны

Әдебиеттер


Бақылау

түрі

Ба лл

Тапыру мерзімі

1.

Грек логолртар-ының еңбектері

Грек локолрафтарының еңбектері, деректері мен тарихнамасы бойынша жан-жақты түсінік алу.

1-6,1-2,

2,3,4,2,5,8Жазбаша

конспект3

І-ІІапта

2.

Грек тарихи әдісі

Геродот өмірі, тарихи оқиғаларды көзімен көргендер әңгімесіне грек авторларының сын көзқарастарын қарастыру.

1-6,1-2,

4,11


Жазбаша конспект

3

ІІІ-ІҮ апта

3.

Грек тарихнамасының мәні мен ерекшеліктері

Грек тарихнамасының мәні мен ерекшеліктерін айқындау

1-6,1-2,

2,4,11


Өздік

жұмыс


4

Ү-ҮІ апта

4.

Римдік тарихнама

Римдегі тарихнаманың қалыптасуы, ерте Рим тарихының деректерін игеру.

1,2,3,4,2,

Реферат

3

ҮІІапта

5.


Ортағасыр тарихнамасы

Ежелгі дәуір тарихнамасының ортағасыр тарихнамасына әсерін айқындау.

14,15,16

Жазбаша

Конспект


3

ҮІІІапта

6.


Жаңа заман тарихнамасы

Ерте буржуазиялық революциялардағы идеологтар мен гуманистердің тарихи көзқарастары талқылау.

15,16

Жазбаша

конспект


3

ІХ-Х апта

7.


Франция тарихнамасы

Буржуазиялық – либералды ғұрыппен ұлы француз буржуазиялық төңкерісті оқу және антикомунизмнің ықпалын түсіндіру.

12,13,14,

15,16


Өздік жұмыс

3

ХІ-ХІІ апта

8.


АҚШ тарихнамасы

Студенттерге АҚШ – тың екінші дүниежүзілік соғыста қатысуы және сыртқы саясаты бойынша мәселелер американ тарихнамасында жайында мәліметтерді ашып көрсету қажет.

15,16,17,

Жазбаша

конспект


3

ХІІІ-ХІҮ апта

9.


18 Ғ ІІ жартысы –20 ғ басындағы деректану және тарихнама

Бұл тапсырмады студенттерге Орыс жылнамаларындағы қазақтың арғы тегі туралы алғашқы мәліметтер туралы түсінік алу мақсат етіліп қойылады.

1-6,3,4,6,8,

өздік

жұмыс


5

ХҮапта


Рефераттарға ұсынылатын тақырыптар

кесте-5


Жұмалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау түрі

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

РБ1

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

РБ2

Баллдар

16

16

16

16

16

16

96

16

16

16

16

16

16

16

96

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет