Тест сұРАҚтары «Менеджмент теориясы мен тәжірибесі»Дата18.02.2018
өлшемі361,44 Kb.
#37982
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша емтихан түріндегі тест өткізу үшін

«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша

ТЕСТ
$$$ 1

Менеджер дегеніміз кім?

A) кәсіпкер;

B) бизнесмен;

C) рантье;

D) капитал иесі;E) басқарушы.

$$$ 2


Басқарудың қандай мектебіне басқару функциясының жүйелендірілуі тән?

A) ғылыми басқару мектебіне;

B) адамдық қатынастар мектебіне;

C) классикалық мектебіне;

D) мінез-құлықтық (бихевиористік) ғылымдар мектебіне;

E) басқару ғылымының мектебіне.


$$$ 3

Басқарудың қандай мектебі психологиялық және әлеуметтік ғылымдардың жетістіктерін пайдаланды?

A) ғылыми басқару мектебі;

B) классикалық мектеп;

C) адамдық қатынастар мен мінез-құлықтық (бихевиористік) ғылымдар мектебі;;

D) басқару ғылымының мектебі.;

E) басқарудың қазіргі заманғы мектебі.
$$$ 4

Адамзат өзінің тарихында басқарудың қандай үш принципиалды ерекшеленетін құралдарды ойлар тапты?

A) жоспарлау, нарық, мәдениет;

B) иерархия, нарық, мәдениет;

C) бюрократия, иерархия, мәдениет;

D) жоспарлау, иерархия, мәдениет;

E) нарық, иерархия, бюрократия.
$$$ 5

Басқарудың қанша мектебі тарихи түрде қалыптасты?

A) жеті;

B) алты;

C) екі;

D) төрт;

E) үш.
$$$ 6

Басқарудың қандай қатынасында басшылар ұйымды адамдар, құрылым, мәселелер мен технология секілді өзара байланысты элементтердің жиынтығы түрінде қарастыру керек деп айтылған:

A) үрдістік;

B) жүйелік;

C) ахуалдық;

D) әдістік;

E) әдістемелік.
$$$ 7

Басқарушы жүйеде басқару субъектісінің элементтері ретінде кім және не қызмет атқарады?

A) басқарушылық еңбектің басқару аппараты, құралдары, заттары, өнімі;

B) еңбек ұжымының персоналы және оның қызметі;

C) объекттердің басшылары мен механизмдер;

D) басқарушылық еңбектің өнімі;

E) орташа буын басшылары мен ақпарат.
$$$ 8

Басқарушылық жүйе дегенімін не?

A) басқару субъектісі;

B) ұйымдастырушылық жүйесі;

C) ұйымның бір бөлігі;

D) құрылымның бір бөлігі;

E) басқару объектісі.
$$$ 9

Бизнесмен дегеніміз кім?

A) капиталдың жалдамалы басқарушысы;

B) ақшаның жасайтын тұлға, капитал иесі;

C) рантье;

D) кәсіпорын басшысы;

E) капиталды тәуекел ететін тұлға.
$$$ 10

«Менеджмент атасы»-ның басқару ғылымына салған еңбегі қандай?

A) басқару принциптері мен функцияларын жүйелендіру;

B) мінез-құлықтық жұмыстардың мектебін қалыптастыру;

C) өндіріс конвейерін қолдану;

D) басқарудың психологиялық әдістерін пайдалану;

E) әділеттілік теориясын жасап шығару.
$$$ 11

Қандай уақыт кезеңіне ұйымдастырушылық мәдениеттің ашылуы сәйкес келеді?

A) 40-шы жылдарға;

B) 50-ші жылдарға;

C) 60-шы жылдарға;

D) 70-ші жылдарға;

E) 80-ші жылдарға.
$$$ 12

Қазіргі заманғы кешендік әдістердің дамуы қандай мектепке жатады?

A) ғылыми басқару мектебіне;

B) классикалық мектебіне;

C) адамдық қарым-қатынастардың мектебіне;

D) мінез-құлықтық ғылымдар мектебіне;

E) басқару ғылымының мектебіне.
$$$ 13

Басқарудың теориясы мен тәжірибесінің дамуына қандай төрт маңызды қатынас айтарлықтай үлесін қосты?

A) тарихи, үрдістік, жүйелік, ахуалдық;

B) ахуалдық, тарихи, дедуктивтік, үрдістік;

C) үрдістік, индуктивтік, дедуктивтік, тарихи;

D) ахуалдық, индуктивтік, дедуктивтік, тарихи;

E) жүйелік, дедуктивтік, индуктивтік, тарихи.
$$$ 14

Басқарудың қандай қатынасы басқарудың алуан түрлі әдістерінің жарамдылығы ахуалмен анықталатынына шоғырланады?

A) үрдістік;

B) жүйелік;

C) ахуалдық;

D) әдістік;

E) әдістемелік.
$$$ 15

Өзінің табиғаты бойынша ұйымдағы басқарушы және басқарылушы жүйелердің өзара әсерлесуі нені білдіреді?

A) басқарудың субъектісі мен объектісі арасындағы байланысты;

B) қарым-қатынастардың жиынтығын;

C) басқару үрдісін;

D) қызмет ету нәтижелерінің айырбасын;

E) қарым-қатынастардың ұйымдастырылуын.
$$$ 16

Басқарылушы жүйе нені білдіреді?

A) басқару субъектісін;

B) ұйымдастырушылық жүйесін;

C) ұйымның бір бөлігін;

D) құрылымның бір бөлігін;

E) басқару объектісін.
$$$ 17

Басқару принциптерінің жүйелендірілуі қандай мектепке тән?

A) ғылыми басқару мектебіне;

B) классикалық мектебіне;

C) адамдық қарым-қатынастардың мектебіне;

D) мінез-құлықтық ғылымдар мектебіне;

E) басқару ғылымының мектебіне.
$$$ 18

«Тейлоризмнің» басты артықшылығы не?

A) инженерлік ғылымдардың ойларын басқаруға ауыстыру;

B) басқарудың классикалық мектебін құру;

C) мінез-құлықтық ғылымдар мектебін құру;

D) психологияны басқаруға енгізу;

E) басқару принциптерін жүйелендіру.
$$$ 19

А.Файолдің басқарудың 14 әмбебап принциптерін жүйелендірген «Жалпы және өнеркәсіптік басқару» атты кітабы қай жылы шықты?

A) 1920 ж.;

B) 1950 ж.;

C) 1925 ж.;

D) 1916 ж.;

E) 1986 ж.
$$$ 20

Ұйымдағы қандай жүйені «басқару субъектісі» деп атайды?

A) ұйымдастырушылық жүйесін;

B) басқарушы жүйесін;

C) құрылымдық жүйесін;

D) басқарылатын жүйесін;

E) басқарылмайтын жүйені.
$$$ 21

Басқарудағы қандай қатынас басқаруды өзара байланысты басқарушылық функциялардың үзіліссіз сериясы түрінде қарастырады?

A) үрдістік;

B) жүйелік;

C) ахуалдық;

D) әдістік;

E) әдістемелік.
$$$ 22

Ұйымдағы басқарылатын жүйеде басқару объектісі ретінде кім және не қызмет атқарады?

A) орташа буын басшылары мен машиналар;

B) еңбек ұжымының персоналы мен оның қызметі;

C) басқару аппараты, басқарушы еңбегінің құралдары мен заттары;

D) бөлімдер басшылары мен механизмдер;

E) төменгі буын басшылары мен топтар.
$$$ 23

Ұйымдағы басқарушы мен басқарылушы жүйелер бір-бірімен қандай қарым-қатынастармен байланысқан?

A) саяси және мәдениет;

B) экономикалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық-технологиялық, мәдени;

C) экологиялық, әлеуметтік, саяси, мәдени;

D) халықаралық, экологиялық, әлеуметтік, мәдени;

E) тұлға аралық, экологиялық, әлеуметтік, саяси, мәдени, халықаралық.
$$$ 24

Басқару үрдісі қандай функциялардан қалыптасады?

A) әкімшілендіру, ынталандыру;

B) өндірістік, кадрлық, ақпараттық;

C) өндірістік, кадрлық, маркетингтік;

D) жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау;

E) қаржылық, өндірістік, маркетингтік, кадрлық.
$$$ 25

Менеджердің кәсіби қызметінің объектілері – бұл:

A) орталық қызметтер, өндірістік бөлімшелер, өндірістік-шаруашылық топтар;

B) ішкі және сыртқы кәсіпкерлік орта, нарықтық қарым-қатынастар, шаруашылық байланыстар, жалпы экономикалық факторлар;

C) кәсіпорынның еңбек, материалдық және қаржы ресурстары, нормативтік және есепке алушылық-үлестірушілік құжаттама, тұлға аралық қарым-қатынастар және ұйымдағы адамдар арасындағы, ұйым мен сыртқы орта арасындағы қарым-қатынастар;

D) өндірістік үрдіс, кәсіпкерлік қызмет, нарықтық саясат, бәсекенің нысандары мен әдістері, құқықтық реттеу;

E) ғылыми-техникалық саясат, ассортименттік саясат, өндіріс технологиясы, материалдық-техникалық ресурстар, кадрлық саясат, өткізудің ұйымдастырылуы, баға саясаты.
$$$ 26

Басқарушылық еңбектің өнімі – бұл::

A) болашақтың ғылыми алдын ала көруі, алуан түрлі гипотезалар мен сценарицлерді жасап шығару, болжау үлгілерінің қалыптасуы;

B) адамдар мен олардың арасында бірлескен қызметі барысында пайда болатын қарым-қатынастары;

C) алуан түрлі құбылыстар мен үрдістерді тану әдісі;

D) басқарушылық шешім;

E) мәліметтердің жиынтығы.
$$$ 27

Менеджменттегі басқарудың экономикалық әдістері дегеніміз:

A) еңбек ұжымы персоналы қызметінің, басқарушылық еңбегінің құралдары, заттары және нәтижелерінің жиынтығы;

B) фирма дамуының қызмет етуі үшін жағымды жағдайларды жасауға мақсатты түрде ықпал ететін құралдар мен аспаптардың жиынтығы;

C) шаруашылық кешендер, өндірістік бөлімшелер мен өндірістік-технологиялық циклдар жүйелерінің жиынтығы;

D) өндірістік-өткізушілік қызметті оңтайландыруға бағытталған қолданыстағы ақпараттық жүйелердің, оңтайлы үлгілердің және сандық әдістердің жиынтығы;

E) төмен шығындар мен жоғары еңбек өнімділігіне бағытталған өндірістік элементтердің, басқарушылардың, өндіріс жұмыскерлерінің жиынтығы.
$$$ 28

Тактика дегеніміз не?:

A) ұйымның стратегиясы;

B) ұйымның 5 жылға жасалған ұзақ мерзімдік жоспары;

C) ұйымның 5 жылға жасалған перспективалық жоспары;

D) ұйымның бюджеті;

E) ұйымның стратегиясын қамтамасыз ететін қысқа мерзімдік жоспар.
$$$ 29

Ұйымдағы қандай мақсаттар уақыт бойынша орнатылуы мүмкін?

A) стратегиялық, ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік;

B) тактикалық, ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік;

C) ұзақ мерзімдік, стратегиялық, тактикалық;

D) ұзақ мерзімдік, орташа мерзімдік, қысқа мерзімдік;

E) тактикалық, қысқа мерзімдік, жылдық.
$$$ 30

Нақты ахуалдарда қабылданатын және ахуал қайталану тенденциясына ие болатын жағдайда өткен тәжірибені пайдалану негізінде салдық іс-әректтерді сипаттайтын іс-әрекеттердің сипаттамасы қалай аталады?

A) стратегия;

B) процедура;

C) саясат;

D) ереже;

E) тактика.
$$$ 31

Бюджет қандай үш функциясын атқарады?

A) жоспарлау, қаржыландыру, бақылау;

B) қаржыландыру, ынталандыру, бақылау;

C) жоспарлау, координация, бақылау;

D) ынталандыру, бақылау, жоспарлау;

E) координация, ынталандыру, жоспарлау.
$$$ 32

Қандай екі құрал ұйымның стратегиялық жоспарының келісілген басқарылуын қамтамасыз етеді?

A) саясат, стратегия;

B) бюджет, саясат;

C) бюджет, стратегия;

D) бюджет, мақсаттар бойынша басқару;

E) мақсаттар бойынша басқару, саясат.
$$$ 33

Жауапкершілікті табыстауға бола ма?

A) иә;

B) жоқ;


C) кейде;

D) сирек жағдайларда;

E) әрдайым.
$$$ 34

Формалдық ұйым дегеніміз не?

A) басшы еркі бойынша құрылған ұйым;

B) кезкелген ұйым;

C) ұйым ішіндегі мақсаттық топ;

D) уақытша тіршілік етіп жатқан ұйым;

E) жұмыс комитеті.
$$$ 35

Комитеттер ұйымдағы басқа формалдық топтардан немен ерекшеленеді?

A) қалыптасу ретімен;

B) басқарылу деңгейімен;

C) ұйым мүшелерінің санымен;

D) шешімдерді және іс-әрекеттерді топтасып қабыдауымен;

E) ұйымдағы шешімдерді қабылдау ретімен.
$$$ 36

Өкілеттіктер кімге табысталады?

A) индивидке;

B) бағыныштыға;

C) лауазымға;

D) ұжымға;

E) ұйымға.
$$$ 37

Скалярлық үрдістің нәтижелік деңгейі қалай аталады?

A) буын құрылымы;

B) скалярлық тізбек;

C) скалярлық үрдіс;

D) иерархия;

E) өкілеттіктер деңгейі.
$$$ 38

«Рационалды бюрократия» дегеніміз не?

A) классикалық ұйымдастырушылық құрылым;

B) еңбек бөлінісінің жоғары дәрежесі;

C) нормативтік үлгі, идеал;

D) басқарудың дамыған иерархиясы;

E) скалярлық үрдіс.
$$$ 39

Реті бойынша «жобаланатын көрсеткіштерге қол жеткізу сатысы» нешінші саты болып келеді?

A) бірінші;

B) екінші;

C) үшінші;

D) төртінші;

E) бесінші.
$$$ 40

Реті бойынша «жетілу сатысы» ұйым дамуының нешінші сатысы болып келеді?

A) бірінші;

B) екінші;

C) үшінші;

D) төртінші;

E) бесінші.
$$$ 41

Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтау керек:A) матрицалық;

B) сызықтық-функционалдық;

C) дивизионалдық;

D) эдхократиялық;

E) функционалдық.


$$$ 42

Стратегия дегеніміз не?

A) ұйым тактикасы;

B) ұйымның қысқа мерзімдік жоспары;

C) ұйым бюджеті;

D) ұйым сметасы;

E) ұзақ мерзімдік кешендік жоспар.
$$$ 43

Қандай төрт негізгі стратегиялық баламалар ұйым алдында тұруы мүмкін?

A) стратегиялар: қысқарту, өсу, азаю (убыль), алдағы стратегиялардың үйлесуі;

B) стратегиялар: қысқарту, ұлғаю, шектеу, алдағы стратегиялардың үйлесуі;

C) стратегиялар: шектеулі өсу, өсу, қысқарту, алдағы стратегиялардың үйлесуі;

D) стратегии: өсу, стагнация, шектеу, алдағы стратегиялардың үйлесуі;

E) стратегии: стагнация, өсу, қысқарту, алдағы стратегиялардың үйлесуі.
$$$ 44

Стратегиялық жоспарлаудың қандай элементі ерекше бірлік ұйымда не істелу керек екендігін дәл анықтайды?

A) стратегия;

B) процедура;

C) саясат;

D) ережелер;

E) бюджет.
$$$ 45

Мақсаттар бойынша басқару сатыларының дұрыс ретін анықтаңыз:

A) іс-әрекеттерді жоспарлау, мақсаттарды жасап шығару, жұмысты тексеру және бағалау, түзету шаралары;

B) мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді жоспарлау, жұмысты тексеру және бағалау, түзету шаралары;

C) жұмысты бағалау, мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді жоспарлау, іс-әрекеттерді іске асыру;

D) жұмысты бағалау, іс-әрекеттерді жоспарлау, мақсаттарды жасап шығару, мақсаттарды іске асыру;

E) мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді жоспарлау, іс-әрекеттерді іске асыру, түзету шаралары.

$$$ 46


Ұйым құрылымын не анықтайды?

A) тактика;

B) стратегия;

C) бюджет;

D) саясат;

E) процедуралар.


$$$ 47

Өкілеттіктерді табыстауға бола ма?

A) иә;

B) жоқ;


C) кейде;

D) сирек жағдайларда;

E) әрдайым.
$$$ 48

Формалдық емес ұйым дегеніміз не?

A) ұйым ішінде құрылған кезкелген ұйым;

B) формалдық ұйым ішінде кездейсоқ ұйымдасқан адамдар тобы;

C) уақытша тіршілік ететін ұйым;

D) басшы еркі бойынша құрылған ұйым;

E) ұйым ішіндегі жұмыс комитеті.
$$$ 49

Мәселелер мен өкілеттіктерді олардың орындалуы үшін жауапкершілікті өзінің басына алатын тұлғаға беру үрдісі қалай аталады?

A) координация (үйлестіру);

B) басшылық ету;

C) депортаментализация;

D) табыстау;

E) жауапкершілік.
$$$ 50

Өкілеттіктің шектері бола ма?

A) әрдайым;

B) сирек жағдайларда;

C) жоқ;

D) кейде;E) иә.
$$$ 51

Екі жалпы типтері түріндегі көрсетілетін, өкілеттіліктердің арасындағы деңгейлерімен қатынасын анықтаңыз:

A) девизионалдық және сызықтық;

B) штабтық және дивизионалдық;

C) девизионалдық және аппараттық;

D) сызықтық және аппараттық;

E) сызықтық және функционалдық.
$$$ 52

Бөлек блоктары мен бөлімдеріне ұйымдарын бөлудің үрдісі былай аталады:

A) скалярлық үрдіс;

B) делегирлеу;

C) өкілеттілікті орнату;

D) штабтарды бөлу;

E) депортаменттеу.
$$$ 53

Ұйымның қандай дәрежесі бойынша фирманың тұрғызылу дәрежесі деп аталады:

A) бірінші;

B) екінші;

C) үшінші;

D) төртінші;

E) бесінші.
$$$ 54

Басқарудағы ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтаңыз:A) қарапайым екі деңгейлік, сызықтық;

B) сызықты-функционалды;

C) матрицалық;

D) жобалық;

E) функционалдық.


$$$ 55

Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтаңыз:

A) тармақталған;

B) дивизионды;

C) кәсіпкерліктік;

D) партисипативтік;E) көп өлшемді.

$$$ 56


Стратегиялық жоспарлаудың үрдісіндегі қандай орыны ұйымның миссиясын анықталуында орналасқан:

A) төртінші;

B) екінші;

C) сегізінші;

D) бірінші;

E) алтыншы.


$$$ 57

Мақсаттарына жетуін қамтамасыз ететін, шешімдердің қабылдануы мен істері үшін жалпы жетекшілігі нені білдіреді:

A) процедура;

B) стратегия;

C) саясат;

D) ереже;

E) тактика.

$$$ 58


Сандық түрінде көрсетілген, ресурстарды реттеудің әдісі қалай анықталады:

A) стратегия;

B) процедура;

C) саясат;

D) ереже;

E) бюджет.


$$$ 59

Стратегияның өткізілуі үшін ұйымда 4 қосымша бағыты қалай құрастырылады:

A) бюджеттер, саясат, процедуралар, ереже;

B) бюджеттер, саясат, процедуралар, тактика;

C) тактика, саясат, процедуралар, ереже;

D) саясат, тактика, бюджеттер, мақсаттары бойынша басқару;

E) саясат, бюджеттер, тактика, ереже.
$$$ 60

«Ұйым» терминінде қандай екі мағынасы бар:

A) фирма және тактика;

B) функция және фирма;

C) жоспарлау, стратегия;

D) фирма және бизнес;

E) бизнес және функция.
$$$ 61

Орталықтанған және екі деңгейлі орталықтанған өндірістік ұйымдары бола ма:

A) иә;

B) жоқ;


C) кейде;

D) кейбір жағдайларда;

E) әруақытта.
$$$ 62

Қалыптасқан ұйымның ішінде қалыпты ұйымын құруға бола ма:

A) әруақытта;

B) кейбір жағдайларда;

C) жоқ;

D) кейде;E) иә.
$$$ 63

Ұйымның ресурстарын қолданудың шектелген қызмет құқығымен нені түсінуге болады:

A) координация;

B) жетекші;

C) өкілеттіліктер;

D) делегирлеу;

E) жауапкершілік.
$$$ 64

Иерархияны құрудың үрдісі қалай аталады:

A) құрылымдалған;

B) делегирленген;

C) кеңестік;

D) скалярлық;

E) реттеулік.
$$$ 65

Рационалдық бюрократияның ойы кімге жатады:

A) В.Врумге;

B) М.Веберге;

C) А.Маслоу;

D) М.Клеллондқа;

E) П.Друкерге.
$$$ 66

Тұтынуға бағытталған, құрылымы қандай түріне жатады:

A) дивизионалдық;

B) департаментализирленген;

C) сызықтық;

D) матрицалық;

E) жобалық.
$$$ 67

Ұйымның даму дәрежесі бойынша қандай «әріқарай өсу дәрежесі» болып табылады:

A) бірінші;

B) екінші;

C) үшінші;

D) төртінші;

E) бесінші.
$$$ 68

Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтаңыз:


A) қарапайым екі деңгейлік, сызықтық;

B) сызықты-функционалды;

C) матрицалық;

D) жобалық;

E) функционалдық.


$$$ 69

Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтаңыз:

A) дивизионалды;

B) кәсіпкерліктік;

C) матрицалық;

D) көп өлшемді;E) партиеинативтік.


$$$ 70

Ұйымның мақсаттары мынаны білдіреді:

A) Іскерлік белсенділіктің негізгі бағытталуын және оның концепцияларын анықтау;

B) Алдыға қойылған шешімдерге жетудің жоспарлары мен негізделген шараларын өңдеу;

C) қызметтің әлсіз және қатты жақтарын талдау;

D) Сыртқы факторларын бақылау және оларды жоғарғы жетекшілікке жеткізілуі;

E) Оптималды вариантын таңдау, ішкі және сыртқы факторларын талдау, ресурстары мен мүмкіншіліктер потенциалын бағалау.
$$$ 71

Ұйымның жалпы мақсаттарына жататыны:

A) Әрбір бөлімшелері бойынша пайдалылықты және басқа арнайы мақсаттарын анықтау;

B) Ұсынылған техникалық қызметтерінің көлемін кеңейту, жаңа өнімдерін игеру, өнімнің диверсификациясы, абсолюттік өрнегіндегі белгілі сатылымдар деңгейіне жетуі;

C) Қызметтің жаңа түрлерін өңдеу, тұрақты жағдайы мен толық рентабельділігін қамтамасыз ету;

D) Нормативтік көрсеткіштерін орнату, әртүрлі бағдарламалары мен жаңа өнімдерін өңдеу;

E) Пайданы қайта реттеудің әдістерін, нақты формаларын өңдеу және қаржыландыру ағымдары мен құрылымдарын анықтау.
$$$ 72

Ұйымның стратегиясы мынаны білдіреді:

A) Іскерлік белсенділіктің негізгі бағытталуын және оның концепцияларын анықтау;

B) Алдыға қойылған шешімдерге жетудің жоспарлары мен негізделген шараларын өңдеу;

C) Қызметтің әлсіз және қатты жақтарын талдау;

D) Сыртқы факторларын бақылау және оларды жоғарғы жетекшілікке жеткізілуі;

E) Оптималды вариантын таңдау, ішкі және сыртқы факторларын талдау, ресурстары мен мүмкіншіліктер потенциалын бағалау.
$$$ 73

Ұйымның арнайы мақсаттарына жататыны:

A) Әрбір бөлімшелері бойынша пайдалылықты және басқа арнайы мақсаттарын анықтау, сатылымдардың белгілі бір деңгейіне жетуі, жаңа өнімдердің дамуы, нормативтік көрсеткіштерін орнату, қаржыландыру ағымдары мен құрылымын анықтау, өсімнің темптері мен сатылымдарын жоғарылату;

B) Алдыға қойылған шешімдерге жетудің жоспарлары мен негізделген шараларын өңдеу;

C) Оптималдық пайдалылығы мен тұрақты жағдайын қамтамасыз ету;

D) Техникалық саясаттың дамуы, бәсекелестікке қабілетті потенциалын анықтау, инвестициялық саясатын өңдеу, кадрлық саясатын, әлеуметтік сұрақтарын шешу;

E) Жаңа қызмет түрлері мен сұрақтардың жаңа даму бағыттарын өңдеу.
$$$ 74

Әрбір ұйымында кездесетін, қалыптасқан топтардың үш типі:

A) Басқарушылық аппарат, конструкторлар мен технологтар мамандарының тобы, көп профилдік квалификациясымен мамандардың топтары;

B) Жетекшілердің командалық топтары, өндірістік немесе мақсаттық жұмыс топтары;

C) Қызметті интеграциялаудың және координациялаудың тобы, қосымша тобы, ҒЗҰКЖ бөлімінің тобы;

D) қаржылық тобы, жоғары квалификацияланған жұмысшылар тобы, инновациялық қызметі мен зерттелуі бойынша мамандардың тобы;

E) Ақпараттық қамтамасыз ету тобы, басқарушылық аппарат, мақсаттық жұмыс топтары.
$$$ 75

Маркетингісімен басқарылуы:

A) айырбасымен басқару;

B) өндіріспен басқару;

C) сұранысымен басқару;

D) сатылуымен басқару;

E) коммерциялық емес қызметімен басқару.
$$$ 76

Маркетингтік ұйым қызметінің өте кең таралғансхемасымен болып табылатыны:

A) функционалдық;

B) георафиялық қағидасы бойынша;

C) тауарлық қағидасы бойынша;

D) нарықтық қағидасы бойынша;

E) факторлық қағидасы бойынша.
$$$ 77

Мотивацияның өте ертедегі әдісі:

A) қамшы және бақылау;

B) қызмет нәтижесі бойынша;

C) тоқаш пен бақылау;

D) қамшы мен тоқаш;

E) жәбірлеу және сый ақылау.
$$$ 78

Мотивация дегеніміз не:

A) қызметке итермелеудің үрдісі;

B) ұйым функцияларының бірі;

C) сый ақылау тәсілдерінің бірі;

D) ұйымдағы жоспарлаудың әдісі;

E) сый ақыны алудың тәсілі.
$$$ 79

Қажеттілікті сезінуі не болып табылады:

A) инициатива;

B) итермелеу;

C) істері;

D) тәртібі;

E) мақсаты.
$$$ 80

Сыртқы сый ақылануы дегеніміз не:

A) өзіндік сыйластық;

B) жұмыстың берілуі кезінде алынатыны;

C) қызметтік статустың символдары;

D) ұйымымен беріледі;

E) нәтижеге жетудің сезімі.
$$$ 81

Маслоу пирамидасының шыңында қандай қажеттіліктері орналасқан:

A) сыйластық;

B) қауіпсіздік;

C) физиологиялық;

D) өзіндік көрсетілуі;

E) әлеуметтік.
$$$ 82

Фредерика Герцбергтің мотивация теориясының негізінде қандай екі категориялары жатыр:

A) гигиеналық факторлары, физиологиялық факторлары;

B) мотивация, сый ақылау;

C) гигиеналық факторлары, мотивация;

D) мотивация, марапаттау;

E) марпаттау, физиологиялық факторлары.
$$$ 83

Болжау теориясының авторы кім болып табылады:

A) М.Вебер;

B) А.Маслоу;

C) М.Клеллонд;

D) В.Врум;

E) П.Друкер.
$$$ 84

Қандай мотивацияның моделін кешенді процессуалды деп атайды:

A) Мак Клеллондты;

B) Грецбергті;

C) шындықтылықты;

D) Портер-Лаулерді;

E) болжауды.
$$$ 85

Қандай мотивацияның теориясы адамның ішкі қажеттіліктерінің идентификациясына негізделген:

A) қамшы мен тоқаш;

B) қамтамасыз ету;

C) процессуалдық;

D) қазіргі;

E) адаптивтік.
$$$ 86

Өзінің табиғаты бойынша адамның біртекті қажеттіліктері қандай болып табылады:

A) әлеуметтік;

B) табысты;

C) материалдық;

D) психологиялық;

E) физиологиялық.
$$$ 87

Қажеттілікті қанағаттандырудың құралымен не болып табылады:

A) инициативтер;

B) итермелеу;

C) істер;

D) тәртібі;

E) мақсаты.
$$$ 88

Маслоу бойынша мотивация теориясының негізінде қандай факторы жатыр:

A) сый ақылау;

B) қажеттілік;

C) шындықтылық;

D) тәртібі;

E) итермелеу.
$$$ 89

Әлеуметтік қажеттіліктің қандай басқа атауы бар:

A) сыйластық;

B) қатыстылығы;

C) өзіндік көрсетілуі;

D) қауіпсіздігі;

E) қарсылық көрсету.
$$$ 90

Фредерика Гедсбергтің мотивация теориясындағы гигиеналық факторларынан нені түсінуге болады:

A) медициналық тексеріс;

B) санитарлық шарттары;

C) жұмыс ортасы;

D) денсаулық жағдайы;

E) ортаның ластануы.
$$$ 91

Болжаудың теориясындағы валенттілігімен нені түсінуге болады:

A) сый ақылаудың деңгейі;

B) марапаттау;

C) сый ақылаудың құндылығы;

D) жұмыстың деңгейі;

E) қатысты қанағаттануы.
$$$ 92

Қандай үш кезеңі және қандай жиынтықтылығында бақылаудың үрдіс моделіне кіреді:

A) стандарттарын анықтаудың, қозғалыстарын реттейтін, нәтижелерін салыстыру;

B) нәтижелерін анықтау, қозғалыстарын реттейтін, стандарттарымен нәтижелерін салыстыру;

C) қозғалыстарын реттеу, стандарттарын анықтау, стандарттарымен нәтижелерін салыстыру;

D) қозғалыстарын реттеу, стандарттарын анықтау, стандарттарымен нәтижелерін салыстыру;

E) стандарттарын анықтау, қозғалыстарын реттеу, нәтижелерін салыстыру.
$$$ 93

Адамдардың тануы мен қабылданудың есебімен жүргізілуі сияқты, қандай мотивацияның теориясы негізделеді:

A) қамшы мен тоқаш;

B) мазмұндары;

C) процессуалдық;

D) қазіргі;

E) адаптивтік.
$$$ 94

Өзінің табиғаты бойынша адамның қандай екілік қажеттілігі болып табылады:

A) әлеуметтік;

B) табыстық;

C) материалдық;

D) психологиялық;

E) физиологиялық.
$$$ 95

Ішкі сый ақылану дегеніміз не:

A) жалақы;

B) жұмыстың өзі беретіні;

C) қызметтік статустың символдары;

D) ұйымымен берілетіні;

E) мақтаулары мен марапатталулары.
$$$ 96

Маслоу пирмаидасының негізінде қандай қажеттіліктері жатыр:

A) сыйластық;

B) қауіпсіздік;

C) физиологиялық;

D) өзіндік көрсетілуі;

E) әлеуметтік.
$$$ 97

Мак Клеллондтың мотивация теориясында қандай қажеттіліктері жатыр:

A) билік, өзіндік көрсетілуі, сыйластық;

B) сәттілік, өзіндік көрсетілуі, сыйластық;

C) қатыстылығы, өзіндік көрсетілуі, сыйластық;

D) қауіпсіздік, сәттілік, өзіндік көрсетілуі;

E) билік, сәттілік, қатыстылығы.
$$$ 98

Болжаудың теория негізінде қандай үш өзара байланыстары жатыр:

A) (З-Р), (Р-В), валенттілік;

B) (Ц-З), (З-Р), валенттілік;

C) (З-В), (В-Ц), валенттілік;

D) (Ц-З), (З-В), валенттілік;

E) (З-Р), (Р-И), валенттілік.
$$$ 99

Басқарудың тәжірибесі үшін шындықтылық теориясының нәтижесі неден тұрады:

A) егер сый ақылануы шын емес болса – еңбектің интенсивтілігі жоғарылайды;

B) егер сый ақылануы шын емес болса – еңбектің интенсивтілігі азаяды;

C) шын сый ақылануы кезінде арманы жоғарылайды, еңбек етеду;

D) сый ақыланудың шын емес кезінде кадрлардың ағымдылығ өседі;

E) шын сый ақылануы кадрлардың ағымдылығын төмендетеді.
$$$ 100

Бақыланудың керектілігі қандай жағдайларымен негізделеді:

A) жоспардық, кризистік жағдайларын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі;

B) мотивтілігі, кризистік жағдайларының пайда болуын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі;

C) анықталмағандық, кризистік жағдайларының пайда болуын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі;

D) беріктілік, кризистік жағдайларының пайда болуын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі;E) икемділігі, кризистік жағдайларының пайда болуын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ф 7 –007-02 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2013 -> Мазмұны Кіріспе–––––––––––––––––––––––– 3-9
2013 -> Мазмұны Кіріспе Тарау -I. Кеңестік шығармашылық интеллигенциясы калыптасуының бастапқы кезеңІ
2013 -> Жанғабыл Қабақбаев, Қазақстан Республикасы журналистер Одағының
2013 -> Әл Фараби дүние жүзілік мәдениет пен білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы атанған. Ол данышпан философ, энциклопедист ғалым, әдебиетші ақын, математик. Әл Фараби 870 ж
2013 -> Өмірбаяны ІІ негізгі бөлім
2013 -> Ф 15-07 Қазақстан Республикасының білім ЖӘне ғылым министрлігі
2013 -> Кіріспе. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмысының өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет