«Тігін іс технологиясы»Дата08.06.2018
өлшемі107,5 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК құжатының 3-деңгейі

ОӘК

ОӘК 042-33.1.27/01-2014

ОӘК

оқытушыға арналаған


« Тігін іс технологиясы»


пәнінің жұмыстық бағдарламасы

№1 басылым 11.09.2014


ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

« Тігін іс технологиясы»

5В012000 – « Кәсіптік білім» мамандығына
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2014ОӘК 042-33.1.37/01-2014

№1 басылым 11.09.2014

1Алғы сөз
1 әзірлеген

Құрастырған ___________ « » 2015 ж. Нысангалиева Б.Т.,

«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының отырысында.

Хаттама № __8___, «___04__» __21 . 2015ж.,
Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/
2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында

Хаттама № 6 , «14» 05. 2015 ж.,

Төраға __________ / Ахметова Т.Ш /
3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға ұсынылды


Хаттама № 6, «11» 06. 2015 ж.
ОӘК төрайымы __________ / /
БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


ОӘК 042-33.1.37/01-2014

№1 басылым 11.09.2014

2

Мазмұны

1 Қолдану саласы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы жағдай
4 Оқу бағдарламасының мазмұны
5 Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптар
6 Пән бойынша оқу – әдістемелік картасы
7 Оқу үрдесін кітаппен қамтамассыз ету картасы
8 Әдебиет


ОӘК 042-33.1.37/01-2014

№1 басылым 11.09.2014

3


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Тігін іс технологиясы » пәні бойынша 5В012000 – «Кәсіптік білім » мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге киімдер туралы жалпы түсінік ,тігіншінің жұмыс орнын ұйымдастыру, іс тігуге пайдаланатын құрал-жабдықтар, киім бөліктерінің өңдеу технологиясы туралы танысады.

Оқытудың негізгі принциптері – Тігін іс технологиясының қазіргі замандық тақырыптар, эскиздер мен жобалар, жаттығулар орындау.2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Тігін іс технологиясы » пәннің оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

- 5В012000 – «Кәсіптік білім » мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ГОСО РК , Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігінің 23 августа 2012г, № 1080 бұйрығы бойынша әрекетке енгізілді және бекітілді.

3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ

Пән мазмұнының қысқаша жазылуы

Студенттер киімдер туралы жалпы түсінік ,тігіншінің жұмыс орнын ұйымдастыру, іс тігуге пайдаланатын құрал-жабдықтар, киім бөліктерінің өңдеу технологиясы туралы танысады.

Оқытудың негізгі принциптері – Тігін іс негіздері технологиясының қазіргі замандық тақырыптар, эскиздер мен жобалар, жаттығулар орындау.

1.3 Курстың пәнді оқытудағы мақсаты

-Пәнің негізгі мақсаты студентерді өздігінен шығармашылық жұмысқа бейімдеу. Алған білімдерді педагогикалық, өндірістік іс-тәжірибелерінде, технология сабақтарында пайдалану.
1.4 Пәнді негізгі оқыту барысы

-Студентер киім тігу технологиясының негізгі түсініктерімен ,матамен жұмыс,киім бөліктерін өңдеу технологиясыме танысады. Және алған білімдерін педагогика,өңдірістік іс-тәжірибеде кең пайдалана алады.

ОӘК 042-33.1.37/01-2014

№1 басылым 11.09.2014

4

1.5 Оқу нәтижесі

Студент пәнді оқып тамандағанда:

- білу – материал өңдеу технологиясын пайдалана білу;

- игеру - көлемді материалынан жүйелі білім алу;

- қабылдау - әр түрлі құралдармен, техникалармен, материалдармен;

- істей алу - жобалау проблемаларын белгілеу, оны шешу үшін бірнеше варианттарды ұсыну, ұсынған варианттардың арасынан ең жақсы вариантты таңдау;

- ұғу - бұл пән адамның білімін кенейтеді;

- болу - мәдениет спецификасы туралы білім;

- ұғып алу - негізгі теориялық және тәжірибелік білімдерді.
1.6 Курстың пререквизиттері:

- Кәсіпті оқыту әдістемесі

- Материал өңдеу технологиясы

1.7 Курстың постреквизиттері:

-Педагогикалық тәжірибе;

- Дипломдық жоба

3.7 Оқу жоспарынан алынған

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредиты

ДС

сағ


ТЖ

сағ


ЛС сағ

СОӨЖ

сағ


СӨЖ

сағ


Барлығы

сағ


Бақылау жиынының формасы

3

5

4
60

-

15

15

120

Емтихан, курстық жобаОӘК 042-33.1.37/01-2014

№1 басылым 11.09.2014

5


4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптың аты және мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Тәжірибелік жұмыс

1. Киім тігу технологиясының негізгі түсінігі

9

Киім туралы жалпы тісінік

2

Киім түсінің әсері және сән түрлері

2

Тігіншінің жұмыс орнын ұйымдастыру

2

Іс тігуге пайдаланылатын құрал-жабдықтар

2

Тігін машиналарының түрлері (қауыпсыздық ережесі)

1

2.Матамен жұмыс

12

Машина және қол тігістерін қолдану,олардың түрлері

3

Сән тігістерді қолдану

3

Өлшем алу рет-тәртібі

3

Киім тіккенде кездесетін белгілер

3

3.Киім бөліктерінің өңдеу технологиясы

39

Фартукты өңдеу

9

Киімдегі бүкпелерді ауыстыру арқылы модельдеу

6

Жең түрлерін жасау технологиясы

3

Қалта тігу технологиясы

3

Жаға үлгілерінің жасалу технологиясы

3

Белдемшені өңдеу технологиясы

6

Көйлек негізінің сызбасы

9

Барлығы

60ОӘК 042-33.1.37/01-2014

№1 басылым 11.09.2014

65 ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІЛІМІ
5.1 Киімдегі тік және көлденең сызықтар қандай әсер береді?

5.2 Хроматикалық тустерге қандай түстер жатады?

5.3 Қауіпсіздік ережелері мен жеке гигиеналық талаптары?

5.4 Мата фактурасы модельге қалай әсер етеді?

5.6 Декатирлеу дегеніміз не?

5.7 Үлгіні қалай дайындайды ?

5.8 Матаны үтіктеу барысында қандай киімді созу,ірку жұмыстары көп қолданылады?

5.9 Көп жүйелі машинаның шағын жуйелі машинадан айырмашылығы неде?

6. Іс тігуге байланысты құрал жабдықтарға не жатады?

6.1 Қайшының қандай түрлерін білесің?

6.2 Пішім сызбаларымен қалай жұмыс істеу керек?

6.3 Адамды қалай өлшеу керек?

6.4 Қандай қазақша мата түрлерін білесің?

6.5 Химиялық талшықтарды атаңдар?

6.6 көктеу дегеніміз не?

6.7 Қандай қол тігіс және машина тігіс түрлерін білесің?6 ОҚУ – МЕТОДИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТ КАРТАСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Кесте 4


Оқу - методикалық әдебиеттің аты және авторлары

Экземпляр саны

Оқушылар саны

Қамтамасыз ету пайызы

Тігін өндірісінің технологиясы. Б.Сатыбалдинова ,М.Сәлімбаева «Фолинт» баспасы Астана 2011

1

20

10

Энциклопедия кройки и шитья. Москва. Софи-Принт2000

1

3

50

Әміргазин Қ.Ж. Қазақ қолөнері.- А., 2004.

1

3

50

Смирнов С.А. Технология как средство обучения второго поколения.-М.,2005.

1

3

50ОӘК 042-33.1.37/01-2014

№1 басылым 11.09.2014

78 ӘДЕБИЕТ

8.1 ҚР Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Жалпы бастауыш білім.- А., 2003.

8.2Тігін өндірісінің технологиясы. Б.Сатыбалдинова ,М.Сәлімбаева «Фолинт» баспасы Астана 2011

8.3 Энциклопедия кройки и шитья. Москва. Софи-Принт2000

8.4 Әміргазин Қ.Ж. Қазақ қолөнері.- А., 2004.

8.5 Өмірбекова М. Энциклопедия. Қазақтың ою өрнектері. - А.,2005.

8.6Смирнов С.А. Технология как средство обучения второго поколения.-М.,2005.

8.7 Сатканов О.С. Еңбекке баулу әдістемесі (1-4 сыныптар). А., 1995.

8.9 Төленбаев С., Өмірбекова М. Қазақтың ою- өрнектерінің жасалу жолдары. - А.,1993.

9.0 Марғулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство.Том 1,2,3 - А.,1994.

9.1Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению. - М.,1999.

9.2.Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. -М.,1999.

9.3Геронимус Т.М. Урок труда. «Я все делаю сама» : учебно методический комплекс по трудовому обучению для учащихся 1-4 классов.- М.,1998.

9.4 Бланк А.Ф., Фомина З.М Моделирование и конструирование женской одежды.-Москва: Легпромбытиздат,19949.5 Мектептегі технология .Технология в школе №3-2006, Ай сайын шығатын республикалық әдістемелік журнал.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет