Ветеринарлық микробиология III пәнінен емтихан тесттерінің сұрақтарыДата20.01.2023
өлшемі23,4 Kb.
#165992
Байланысты:
Микро ответы


Ветеринарлық микробиология III пәнінен емтихан тесттерінің сұрақтары

1.Патогенді коккалардың бөлімі: Firmicutes


2.Патогенді коккалардың класы: Schysomicetalis
3.Патогенді коккалардың тұқымдасы: Micrococcaceae, Diplococcaceae
4.Патогенді коккаларға жататын бактериялардың туысы: Staphylococcus және Streptococcus
5.Staphylococcus туысына жататын түрлері: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus.
6.Staphylococcus туысының ішіндегі ең зардаптысы Staphylococcus aureus.
7.Сақау қоздырғышы: Streptococcus equi.
8.Желінсау қоздырғышы: Streptococcus agalactiae (Streptococcus mastitidis)
9.Іріңдеткіш стрептококкалар қоздырғышы: Streptococcus pyogenes
10.Төлдердің септицемиясының қоздырғышы: strepto pneumania
11.Патогенді коккалардың морфологиясы гр он,жылжымайды.жасуша спора түзбейді,жіпше мен капсуласы жоқ
12.Патогенді коккалардың тудыратын қабыну процестері: флагмона, карбункул, фурункул, абсцесс, артрит, эндометрит
13.Патогенді стафилококкалардың летальды қасиетін анықтауда қолданылатын тәсіл үй қояндарының қан тамырына стафилококкалардың сорпадағы өсіндісін енгізу
14.Патогенді стафилококкалардың ферментативтік қасиеттері: глюкоза, мальтоза, фруктоза, ксилоза, глицерин, маннитті ферменттейді. Дульцит, салицин, инулин және раффинозаны ыдыратпайды. Аммиак пен күкіртсутекті түзеді, индол түзбейді, нитраттарды нитриттерге дейін тотықтырады. Каталаза, фосфотаза және уреаза, ал патогенді штамдары болса аргиназа ферментін синтездейді. Сүтті ұйытады және пептонизациялайды, желатин мен ұйыған қан сарысуын (кейде) сұйылтады.
15.Патогенді энтеробактерияларға жататын бактериялардың туысы: Escherihia, Salmonella, Proteus және Yersinia
16.Колибактериоз қоздырғышы: Escherihia coli
17.Бұзау сальмонеллезінің қоздырғышы: Sal.enteritidis (dublin)
18.Торай сальмонеллезінің қоздырғышы: Sal.typhisuis немесе Sal.cholerasuis
19.Бие сальмонеллезінің қоздырғышы: Sal.abortusequi
20.Қой сальмонеллезінің қоздырғышы: Sal.abortusovis
21.Құс сальмонеллезінің қоздырғышы: Sal.pullorum, Sal.gallinarum
22.Колибактериоздың дифференциалдық диагностикасында қолданылатын қоректік орталар: Эндо, Плоскирев немесе висмут-сульфитті агар
23.Колибактериоз қоздырғышының морфологиясы таяқша тәрізді, грам-теріс, спора мен капсула түзбейді, ұзындығы 1-3 мкм, ені 0,8 мкм, перитрих
24.Сальмонеллез қоздырғышының морфологиясы таяқша тәрізді, жеке-жеке кейде қос-қостан орналасады, көлемі 2-4 мкм, грам-теріс, спора және капсула түзбейді
25.Сальмонеллалардың висмут-сульфит агарындағы өсінділерінің түсі: қара
26.Колибактериоз қоздырғышының Эндо ортасындағы өсінділерінің түсі: қызыл-күрең
27.Brucella туысына жататын түрлері: 1 Br.abortus. 2 Br.melitensis. 3 Br.suis. 4 Br.neotomae. 5 Br.ovis. 6 Br.canis
28.Ірі қара мал бруцеллезінің қоздырғышы Br.abortus
29.Қойлар мен ешкі бруцеллезінің қоздырғышы Br.melitensis
30.Ит бруцеллезінің қоздырғышы Br.саnis
31.Қойлардың жұқпалы эпидидимитiнiң қоздырғышы Br.ovis
32.Доңыз (шошқа) бруцеллезінің қоздырғышы Br.suis
33.Бруцеллез қоздырғышының адамға қауіпті түрі Br.Melitensis
34. Бруцеллалардан дайындалған жағындыларды бояйтын әдiстер : Грамм, Козловский

 1. Бруцеллалардың морфологиясы: ұсақ шар тәрізді немесе таяқша тәрізді грам-теріс бактерия. Бруцеллалар – ұсақ коккобактериялар (0,3-0,6 мкм) немесе таяқша (0,6-2,5 мкм) тәрізді болып келеді. Боялған жағындыларда бактериялар дара, қосақтасып және топтасып орналасады. Олар қозғалмайды, спора түзбейді. Мукоидты түрлері нәзік капсула түзеді.

 2. Бруцеллаларды өсiруге арналған қоректiк орталар: Қарапайым қоректік ортада. Олардың ішіндегі жақсырағы бауыр агары, глицерин және глюкоза қосылған сорпа.

 3. Сүт арқылы адамға жұғатын ауру:

бруцеллез

 1. Бруцеллез балауында қолданылатын негізгі классикалық реакциялардың бірі: роз-бенгал сынамасы (РБС), агглютинация реакциясы (АР), комплементті байланыстыру реакциясы (КБР), комплементті ұзақ байланыстыру реакциясы (КҰБР), сүтпен қойылатын сақина реакциясы (СР), иммунды флюоресценция реакциясы (ИФР), иммунды ферменттік талдау (ИФТ),

 2. Бруцеллез балауында қолданылатын әдістердің бірі:

иммунды хроматография

 1. Патогенді микобактериялдың қоздыратын ауруы:

Туберкулез

 1. Адам туберкулезiнiң қоздырғышы:

mycobacterium tuberculosis

 1. Ірі қара мал туберкулезiнiң қоздырғышы:

mycobacterium bovis

 1. Құс туберкулезiнiң қоздырғышы:

mycobacterium avium

 1. Туберкулезге сезiмтал жануар:

теңіз шошқасы, қояндар

 1. Туберкулез микобактерияларының морфологиясы:

Туберкулез таяқшалары қышқылға, спиртке, сілтілерге төзімді келетін, қозғалмайтын, спора мен капсуланы түзбейтін, жіпшелері жоқ микроорганизм. Олардың пішіндері түзу, сәл иілген, ұштары дөңгеленген таяқша. Кейде иілген және сопақша келген формаларын да кездестіруге болады.

 1. Туберкулез таяқшасын бояуда қолданылатын әдiс: Циль-Нильсон

Циль-Нильсен әдісімен боялған туберкулез таяқшасы: қызғылт түсті

 1. Туберкулез таяқшаларын өсiруге арналған қоректiк орталар:

жұмыртқа+крахмал, глицирин бар картоп, Патаньян, Левенитейн-Ценсен, Гельберг, Школьников, Глициринді, ЕПА,ЕПС

 1. Туберкулезге қарсы вакцина:

БЦЖ (BCG)

 1. Жануарлар туберкулезiнің балауында қолданылатын негiзгi тәсiл:

Аллергиялық
51. Листериоз қоздырғышы
Listeria monocytogenes
52. Шошқа тілмесінің қоздырғышы
Erysipelothrix rhusiopathiae
53.Пастереллез қоздырғышы
Pasteurella multocida
54. Лептоспироз қоздырғышы
Leptospira
55. Сібір жарасының (топалаң) қоздырғышы
Bacillus anthracis
56. Сiбiр жарасын балауда қолданылатын реакция
преципитация
57. Сiбiр жарасы қоздырғышының сипаттамасы
Bacillus anthracis ірі (1,0-1,3х3,0-10,0 мкм) таяқша, қозғалмайды, спора мен капсула түзеді.грам-оң.
58. Сібір жарасының (топалаңның) алдын алуда қолданылатын вакцина
споралық СТИ вакцинасы, құрғақ тірі ГНКИ вакцинасы, №55 штамының вакцинасы
59. Терiнi қандай ауруға тексередi?
сібір жарасына
60. Сібір жарасына шалдыққан жануарларда болатын патологиялық процестер жіті түрде өтіп, септицемия мен әртүрлі көлемдегі карбункулдардың пайда болуы
61. Патогенді анаэробтардың қоздыратын аурулары сіріспе, ботулизм, қарасан
62. Сiреспе қоздырғышы Clostridium tetani
63. Ботулизм қоздырғышы Clostridium botulinum.
64. Ботулизм қоздырғышы Clostridium botulinum.
65. Сiреспенiң бацилласы анаэроб, жінішке таяқша
66. Қарасан қоздырғышы Clostridium chauvoei
67. Қойлардың боадзотының қоздырғышы clostridium septicum. Ordematinis
68. Жұқпалы анаэробты энтеротоксемия қоздырғышы
clost. Perfringers C.D
69. Зертханалық жануарлардың арасынан қарасан қоздырғышына ең сезiмталы
теңіз шошқасы
70. Қарасан қоздырғышының морфологиясы
clostridium chauvoei жуан , ірі, ұштары дөңгеленген таяқша, грам оң, жылжымалы , ұршық ожауға , лимонға ұқсас
71. Ботулизм қоздырғышының морфологиясы
c.botulinum ірі(4-6мкм) , ұштары дөңгеленген , жеке қос қостан , қысқа тізбек, жылжымалы, грам оң таяқша, спора бар ,жасушалары тенис ракетка ұқсас.

72. Сіреспе қоздырғышының морфологиясы


C. tetani- ұштары дөңгеленген ,жіңішке таяқша , капсула түзбит, спора түзет, ( терминалды жасушалар), барабан таяқша ұқсас.

73. Қарасан микробын өсiруге арналған қоректiк орта


Кит тароций , мартен сорпасы, жартылай сұық агар, глюкоза қанды агар
74. Қарасан ауруының қоздырғышы
C. chauvoei ( қатаң анаэроб)
75. Ботулизм қоздырғышының өсуiне қолайлы тағам
шұжық
76. Қарасан қоздырғышының сипаттамасы

77. Қарасан қоздырғышын өсiруге арналған орта


кит тароций , мартен сорпасы , жартылай сұйық агар , глюкоза қанды агар
78. Қарасанға шалдыққыштар
бұзау , сиыр , қой
79. Сіреспеге шалдыққан жануарлардың клиникалық белгілері
жануарлар мен адамдарда жіті өтетін рефлекстік қозуы артып, бұлшық еттерінің сіресіп, тартылуымен сипатталатын ауру.
80. Ботулизмге шалдыққан жануарлардың клиникалық белгілері
Ботулизм – орталық жүйке жүйесінің зақымдалуымен, жұтқыншақ, тіл және төменгі жақ бұлшық еттерінің салдануымен сипатталатын ауру. (Улану)
81. Қарасанға шалдыққан жануарлардың клиникалық белгілері
Қарасан (Эмфизематозды карбункул, Эмкар) – жануарлар денесі бұлшық еттерінің ұлпаларында крепитациялық газды ісіктердің пайда болуымен, ақсауымен және көп ұзамай өлімге ұшырауымен сипатталатын, жіті түрде өтетін жұғымтал емес токсико-инфекциялық ауру.
82. Микроскоптық саңырауқұлақтардың қоздыратын аурулары
микоз , дерматомикоз, трихофития, микроспория, аспергиллез, мукоромикоз, кандидамикоз.
83. Микозда зақымдалатын мүше
тері және оның туындылары (жүн қауырсын тырнақ)
84.Трихофитияда зақымдалатын орган тері,жүн түсуі, паренхиматозды органдар, лимфа бездері
85.Микотоксикозға тексеруге жiберiлетiн материал азық (жем-шөп)
86.Бұзаутаздың профилактикасы мен емінде қолданылатын вакцина : ЛТФ-130 вакцина
87.Дерматомикоз қоздырғыштары : Dermatophytes (Trichophyton, Microsporum, Achorion)
88.Микоз ауруларының қоздырғыштары : саңырауқұлақтар
89.Трихофития қоздырғышы Trichophyton verrucosum, T. mentogrophytes, T. equinum, T. caninum, T. gallinae, T. gypseum
90.Микроспория қоздырғышы M. gypseum, M. equinum, M. canis
91.Аспергиллотоксикоз қоздырғышы Aspergillus fumigatis, A. flavus, A. niger
92.Кандидамикоз қоздырғышы Candida albicans
93.Фузариотоксикоз қоздырғышы Fusarium sporotrichioides
94.Дерматомикоздардың таза өсiндiсiн бөлiп алу үшiн қолданылатын қоректiк орта Сабуро, сусло-агар, 2%ды глюкозасы бар ЕПА
95.Дерматомикозда қандай мүшелер зақымдалады? Тері беткейі,жүн,қауырсын,тырнақ
96.Микотоксикозды анықтау үшiн зерттеуге қандай материал алынады? Азық (жем-шөп)
97.Құстар трихофитиясы қоздырғышы T. gallinae
98.Ірі қара мал трихофитиясы қоздырғышы T. verrucosum
99.Жылқы трихофитиясы қоздырғышы T. Equinum
100. Микоздардың қолайлы өсу температурасы қандай?
+ 27°С.
101. Кандидамикозды анықтау үшін қандай патологиялық материал алынады?
ауыз қуысы, өңеш, жемсауының (бөтегесінің) кілегейі, сиыр сүті, т.б. алынады.
102. Кампилобакториоз ауруының қоздырғышы
C. fetus, C. jejuni, C. sputorum C.coli
103. Лептоспироз ауруының қоздырғышы
L. Interrogans,L. Biflexa, bataviae,hebdomadis,pomona, canicola ,
104. Кампилобакториоз қоздырғышы
C. fetus , C. jejuni, C. sputorum және C.coli, микроаэрофил, грам терис
105. Кампилобакториоз қоздырғышының микроскопиясы
полиморфты, жіңішке, үтір тәрізді иілген, ұшып бара жатқан шағала, V әріпіне ұқсас,, ұзындығы 0,5-8 мкм, ені 0,2-0,8 мкм. Жылжымалы, Капсула мен спора түзбейді. Грам-теріс
106. Кампилобакториозды анықтау үшін қандай патологиялық материал алынады?
түсік, плацента, іш тастаған малдардан стерильді алынған жатыр мойынының кілегейі, бұқалардың препуцальды кілегейі мен ұрық безінің секреті.
107. Сібір жарасын анықтау үшін қандай патологиялық материал алынады?
құлақ немесе құлақтан алынған қанды жібереді. көк бауырдың бір бөлігін жібереді.
108. Кампилобактериозға күдікті малдардың қан сарысуын қандай әдістемен тексереді?
КҰБР және иммунофлуоресценция реакциясымен.
109. Лептоспирозға шалдыққан жануарларда болатын патологиялық процестер
дене қызуы көтеріледі, гемоглобинурия, анемия, кілегей қабаттары сарғаяды, ішек-қарын жолдарының атониясы, арықтау. Аналық сиырлар мен шошқалар іш тастайды.
110. Лептоспироздардың таза өсiндiсiн бөлiп алу үшiн қолданылатын қоректiк орта
Любашенко, Уленгут
111. Лептоспироздың серологиляқ диагностикасы қандай реакциямен жасалады?
микро- және макроагглютинация реакциясымен
112. Листериоз қоздырғышының микроскопиясы
қозғалады, өте ұзын полярлы талшығы жгутигі болады, кішігірім таяқша , жиектері жұмыр, Рим бестігіне ұқсап жеке-жеке, параллельді, жұп болып және қысқа тізбек болып орналасады. Спора , капсула түзбейді.
113. Листериоз ауруының қоздырғышы
Listeria monocytogenes, микроаэрофил грам он
114. Патогенді анаэробтар тұқымдасы:
Clostridium
115. Некробактериоз ауруының қоздырғышы
Fusobacterium Necrophorum, грам терис
116. Некробактериозға шалдыққан жануарларда болатын патологиялық процестер
Некрозжануарлардың аяқтарында, кейде ошақтар бауыр, өкпе, бүйрек және т.б. органдарда байқалады.
117. Кампилобактериозға биологиялық сынау қандай зертханалық жануарларға жүргізіледі?
буаз жануарлар: қой, ешкі, теңіз шошқасы, алақоржындар (хомяк) сезімтал келеді.
118. Лептоспирозға биологиялық сынау қандай зертханалық жануарларға жүргізіледі?
Экспериментальды жолмен жұқтыруға алтын түсті қалтаауыздар, сүт еметін көжектер және жас теңіз шошқалары сезімтал келеді.
119. Сақауды анықтау үшін қандай патологиялық материал алынады?
Патологиялық материал ретінде зертханаға мұрын қуысынан алынған іріңді экссудат немесе жақ асты лимфа бездерінен алынған пунктат жіберіледі.
120. Сиырлардың жұқпалы желінсауын анықтау үшін қандай патологиялық материал алынады?
Патологиялық материал. Зерттеуге желіннің зақымдалған жерінің секретін (сүт) жібереді.
121. Патогенді және патогенді емес стафилококкаларды бір-бірінен ажырату үшін қандай қоректік орта қолданылады?

122. Сібір жарасы қоздырғышының сапрофитті бациллалардан ажырататын белгісі?


Сапрофитті бациллалармен салыстырғанда сібір жарасы қоздырғышының жылжымалық қасиеті жоқ, қанды агарда гемолиз аймағын түзбейді, ауру мал организмінде капсула түзеді, пенициллинге сезімтал.
123. Салмонеллаларды анықтауға арналған селективті қоректiк орта
Қарапайым қоректік орталарда (ЕПА, ЕПС), Эндо, Левин, Плоскирев, висмутсульфитті агар және т.б. жақсы өседі
124. Трихофития, Микроспория, Аспергиллез қоздырғыштарының класы:
Deuteromycetes класы
125. Мукоромикоз қоздырғышының класы:
Oomycete

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет