Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұныДата16.01.2020
өлшемі52.77 Kb.

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаты

Cағат саны

Мерзімі

1-тоқсан – 24 сағат
1-бөлім: Мәдениет: тіл және қарым-қатынас

1.Ана тілі. Тіл дыбыстары

Т/А1.Тірек сөздер мен ұсынылған суреттер арқылы тақырыпты болжау

5.ӘТН1 Орфографиялық норма. Дауысты дыбыстардың емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу1

3

2. Дыбыс деген не? Дыбыс және әріп

5. 5.О1.Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау ;

5.Ж1.Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі, және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру ;1

4

3.Түркітілдес халықтар. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі

5.Т/А2.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау

5.ӘТН1.Орфографиялық норма. Дауысты дыбыстардың емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу ;1

6

4. Тілдік қатынас. Дауысты дыбыстар: жасалуы

5.Т/А2.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау

5.ӘТН1.Орфографиялық норма. Дауысты дыбыстардың емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу;1

10.09

5.Дауысты дыбыстар: жіктелуі

5.О3.Мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату ;

5.Ж1.Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі, және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру ;1

11.09

6. Сөйлеу мәдениеті. Дауыссыз дыбыстар: жасалуы.

5.О1.Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну ;

5.Т/А2.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау1

13

7.Дауыссыз дыбыстар: жіктелуі

5.Ж1.Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі, және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру ;

5.Т/А2.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау ;1

17
8. Көптіл

білудің пайдасы

(Бөлім бойынша жиынтық бағалау)

Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау (5.Т/А2.).

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. «Қазақ тілі»(оқыту қазақ тілінде ).5-сынып (5-6-бет)

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

1

18

2-бөлім: Киім. Сән.Талғам.

1.Ұлттық киім. Қазақ әліпбиі

Т/А4.Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

5.ӘТН1.Орфографиялық норма. Дауысты дыбыстардың емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу ;1

20

2.Әшекей бұйымдар. Орфография және орфоэпия

5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдің айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану ;

5.Ж1. Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;1

24

3. Орфография және орфоэпия


5.Т/А2.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау ;

5.Ж1. Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;

1


25

4. Бабамның киген киімі

5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану.

5.Ж2Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу1

27

5.Ұлттық талғам. Дыбыстардың жазылу ерекшеліктері

5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану.

5.Ж2Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;
1

1

Дауысты дыбыстардың жазылу ерекшеліктері

5.Ж2Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;


1

2

Дауыссыз дыбыстардың жазылу ерекшеліктері

5.Ж2Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;

5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану;

1

4

6.Сұлулық сыны.

Буын және оның түрлері5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану;

5.Ж2Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;1

8

7. Буын және оның түрлері

5.Т/А4.Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

5.Ж2Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;
1

9

8.Асыл тастар. Тасымал

5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдің айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану;

5.Ж2Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;1

11

3-бөлім: Отбасылық дәстүрлер мен мерекелер

1.Қара шаңырақ. Үндестік заңы

5.Т/А1.Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау ;

5.ӘТН1.Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу;


1

15


2. Асыл әже. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшалар

5.О4.Ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру ;

5.Ж5.Оқылым материалы бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу1

16

3. Бата беру.

Дыбыс үндестігі5.Т/А1.Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау;

5.ӘТН1Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу ;1

18

4. Ат қою. Дыбыс үндестігі: ілгерінді ықпал.

5.О4.Ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру

5.Ж5.Оқылым материалы бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу1

22

5. Дыбыс үндестігі: кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал

БЖБ

5.Ж3.Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру.

5.ӘТН2.Сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білуЖиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде ).5-сынып (8-11-бет)

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

1

23

6.Отбасылық демалыс


5.Ж5. Оқылым материалы бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу ;

5.ӘТН2.Сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу;1

25

7. Тоқсандық жиынтық бағалау

Тоқсандық жиынтық бағалау

Ес Ескертпе! «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде)

пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы

5-сынып. 6-12- бет

18. Ас беру. Фонетиканы қайталау

5.Ж3.Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру.

5.Ж5.Оқылымматериалы бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу ;
1
2-тоқсан – 24 сағат
4-бөлім: Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі

1.Төрт түлік. Сөздік қор және сөздік құрам

Т/А1.Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау

5.ӘТН3.Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану1

5

2. Жалқау жануарлар Сөздік қор және сөздік құрам

О5.Мәтін мазмұнын түсінуге,нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру

5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу.
1

6

3. Жануарларды бірге қорғайық

Т/А1.Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау.

5.О6. оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;

5.Ж6. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау.


1

8

4.Егін алқабы. Сөздердің тура және ауыспалы мағынасы

О5.Мәтін мазмұнын түсінуге,нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру

5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу.1

12

5. Сөздердің тура және ауыспалы мағынасы

5.О6. оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;

5.Ж6. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау.1

13

6.Дәрілік өсімдіктер

5.О4. ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;

5.Т/А6.коммуникативтік жағдаятқа сай, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогқа даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру;1

15

7. Құстар әлемі.

Көп мағыналы сөздер5.О6.Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу;

5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу.1

19


8. Бозторғай

5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу.

1

20

9. Дала өсімдіктері. Омоним сөздер

5.О6.Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу;

5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу;1

22

10. Қайың ағащы. Көп мағыналы сөз бен омоним сөздің айырмасы


5.О5. Мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру;

5.Т/А5.Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру ;

1


26
11. Өсімдіктер туралы не білеміз?

БЖБ

5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу.

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. «Қазақ тілі»(оқыту қазақ тілінде ).5-сынып (14-16-бет)

11-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

1

27

5-бөлім:

Бос уақыт және хобби

1.Апта – уақыт өлшемі. Синонимдер

5.О6.Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;

5. Ж4.Эссенің кіріспе, негізг. қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне белгілі бір мекенді сипаттап не суреттеп жазу ;1

28

2. Мен бос уақытымды қалай өткіземін?

5.О6.Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;

5. Ж4.Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне белгілі бір мекенді сипаттап не суреттеп жазу ;1

29


3. Уақыттың бағасы

5.Т/А5.Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру ;

1

3

4.Уақыт – алтын қазына. Антонимдер

5.Т/А2.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау ;

5.ӘТН3.Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану ;1

4

5. Уақыт белдеуі Антонимдер

Т/А5.Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру ;

5. Ж4.Эссенің кіріспе, негізг. қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне белгілі бір мекенді сипаттап не суреттеп жазу ;1

6


6. Уақыт тауып, сүйікті қаланы аралау

5. Ж4.Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне белгілі бір мекенді сипаттап не суреттеп жазу ;

5.О6..Жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;1

10

7. Қазақ халқы бос уақытын қалай өткізген?

Т/А1.Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау;

5.О6.Жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін

оқу ;


1


11

8. Қазақ халқы бос уақытын қалай өткізген? БЖБ

5.О4. ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;

5. Ж4.Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне белгілі бір мекенді сипаттап не суреттеп жазуЖиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. «Қазақ тілі»(оқыту қазақ тілінде ). 5-сынып (18-19-бет)

11-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

1

13

9.Хобби деген не? Сөздік қордың толығу жолдары

5.О6.Жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін

оқу ;


Ж4.Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу ;

1

18

10. Бос уақыт. Шахмат.


5. Ж4.Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне белгілі бір мекенді сипаттап не суреттеп жазу ;

5.О6.Жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу;
1

20

11.Сүйікті іс. Кірме сөздер


Т/А5.Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру ;

5.ӘТН3.Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану ;
1

24

12 Тоқсандық жиынтық бағалау

Ескертпе! «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде)пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 5-сынып. 13-20- бет

1

25

13.Құсбегілік – хоббидің бір түрі. Лексиканы қайталау

5.О4. ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;

5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу.
1
3-тоқсан - 30 сағат
6-бөлім: Қиял әлемі

1.Сиқыршылар. Сөзжасам. Сөздің құрамы.

5.Т/А3.Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау.

5.ӘТН4.1.Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану.1

10.01.2020

2. Түбір және қосымша

5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану.

5.Ж1.Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру.1

14

3.Ағаштар неге ашуланды?

Туынды сөздердің жасалу жолдары5.Т/А3.Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау.

5.ӘТН4.1.Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану.1
4. Бәйтерек туралы аңыз

Туынды сөздер5.Ж1.Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру.

. 5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану.
1
5.Байқоңыр. Күрделі сөздер.

5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану.

5.Ж3.Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру1
6. Біріккен сөздер

5.Т/А3.Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау.

Ж3.Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру.5.1
7.Бала қиялы.

Тіркесті күрделі сөздер.5.Ж1. Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру.

5.ӘТН3.Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану1
8. Қос сөздер. Қайталама,қосарлама қос сөздер

5.О3.Хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату.

5.Ж1.Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру.1
9.Менің сәйгүлігім Қысқарған сөздер.

5.Т/А3.Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау.

5.ӘТН3.Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану110. Қысқарған сөздер

БЖБ

5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік;

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. «Қазақ тілі»(оқыту қазақ тілінде ).5-сынып (22-23-бет)

111-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

1
7-бөлім: Көлік және жол белгілері

1.Әлемдегі алғашқы көлік. Негізгі сөздер

5.Т/А4.Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;.

5.ӘТН4.1.Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану.1
2. Көмекші сөздер

5.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру.

1
3.Жол белгілері.

Сөз таптары5.О5.Мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру.

5.Ж3.Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру1
4. Жол белгілері.

Сөз таптары5.Т/А4.Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;.

5.Ж.4. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу.1
5.Тіркемелі трактор.

Зат есім


5.Т/А4.Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау.

5.ӘТН.4.2 Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану.1
6. Автокөліктер тарихы

5.О7. Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу.

5.Ж.4. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу.1
7. Метрополитен.

Зат есімнің түрлері5.О5.Мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру.

5.Ж3.Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру1
8.Жолы болғыш үшеу. Затесімдердің жасалу жолдары

5.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру.

5.ӘТН.4.2 Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану.19. Затесімдердің жасалу жолдары

5.О5.Мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру.


1
8-бөлім: Адамның сырт келбеті мен мінезі.

1.Қожаның портреті. Көптік жалғау

Т/А1.Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау.

5.ӘТН.4.2 Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану.12. Менің досым


5.Ж.5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу.


1

3.Мінез - жанның айнасы.

Тәуелдік .жалғау5.О.6.Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу.

5.Ж.4. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу.1
4.Ә.Қастеев-әйгілі суретші

5.Т/А6.Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

1
5.Ұрлық түбі – қорлық.

Затесімнің септелуі.5.О.6.Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу.

5.Ж.5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу.
1
6. Ұрлық түбі – қорлық.

Атау, ілік, барыс, табыс септіктері5.Ж.4. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу.

1
7.Жігіттің сұлтаны. Жатыс, шығыс, көмектес септіктері

Т/А1.Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау.

5.ӘТН.4.2 Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану.1
8.Қазақ кино өнерінің алтын туындысы

БЖБ

5.О.6.Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу

5.Ж.5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу.Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. «Қазақ тілі»(оқыту қазақ тілінде ).5-сынып (25-26-бет)

111-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

1
9.Игілік басы – ынтымақ.

Зат есімнің жіктелуі5.Ж.5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу.

5.ӘТН.4.2 Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану.


1

10.Тоқсандық жиынтық бағалау

ТЕскертпе! «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде)пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 5-сынып. 21-28- бет

1
11.Ер ел үшін туады. Зат есімді қайталау

Ж.4. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу

ӘТН.4.2 Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында

жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану.


1

4-тоқсан – 24 сағат
9-бөлім:

Аспан әлемінің құпиялары

1.Тіршілікке қолайлы ғаламшар. Сын есім

5.Т/А2.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау

5.ӘТН4.3. Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу.

5.Ж3.Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру.


1
2.Табиғаттың құпия сырлары.

Сапалық және қатыстық сын есімдерТ/А4.Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

5.ӘТН4.3. Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу.1
3. Аспан әлемінің құпиялары туралы зерттеулер

5.О1.Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау .

5.Ж6.Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау1
4.Алғашқы ғарыщкерлер. Сын есімнің шырайлары

5.Т/А4.Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

5.ӘТН4.3. Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу.1
5. Алғашқы ғарышкерлер

Салыстырмалы және күшейтпелі шырай5.О2.Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану.

5.Ж.3. Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру.1
6.Ғарыш әлемі.

Сын есімдердің жасалу жолдары5.ӘТН4.3. Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу.

5.Ж6. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау.1
7.Кемпірқосақ. Сынесімдердің заттық мәнде қолданылуы

5.Ж.3. Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру.

5.ӘТН4.3. Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу.18. Жұлдыздар. Аспан әлемі

5.О1.Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау .

5.Ж.3. Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру.1
9.Темірқазық пен Жетіқарақшы. Сын есімді қайталау

5.(Т/А4).Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;

5.ӘТН4.3. Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есім орнына қолдана білу.1
10. Мен аспан әлеміне барсам, ...

БЖБ

5.Ж6. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау.

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар.

«Қазақ тілі»(оқыту қазақ тілінде ).5-сынып (29-бет)

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

1
10-бөлім. Саяхат және демалыс

1.Тұңғыш саяхатшы. Сан есім

5.Т/А5. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру.

5.ӘТН4.4. Сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді зат есім орнына қолдана білу1
2.Әнші құм. Есептік, реттік, жинақтық сан есімдер

Т/А6.Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

5.ӘТН4.4. Сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді зат есім орнына қолдана білу

5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу


1
3.Шегесіз салынған мешіт. Болжалдық, топтау, бөлшектік сан есімдер

Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу (5.Ж4.).

5.ӘТН4.4. Сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді зат есім орнына қолдана білу.
1
4. Жидебайға саяхат


5.О3.Хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату 5.Ж2Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу

15.Аңызға толы сұлу Көкше. Сан есімді қайталау

5.Ж4..Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу.

5.ӘТН4.4. Сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді зат есім орнына қолдана білу.1
6. Қазығұрттың басында кеме қалған

5.Ж4. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу. (5.О7.)


1
7.Қызықты демалыс. Төл сөз бен автор сөзі.

Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу. (5.О7.)

5.ӘТН4.5. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру1
8. Қазына аралына саяхат

БЖБ

5.Ж4. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. «Қазақ тілі»(оқыту қазақ тілінде ).5-сынып (31-32-бет)

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

1
9. Кубаға сапар. Төлеу сөз.


Хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату (5.О3.);

5.ӘТН4.5. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру
1
10. Ару қала Астана

Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдары5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу

5.О7Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу

1
Тоқсандық жиынтық бағалау1
11. Туристік компаниялармен саяхаттау

5.О3.Хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату 5.Ж2.Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу


112. Өткенді қайталау

5.Ж4.Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу


113. Туған елге саяхат

Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу

5.ӘТН5. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану1

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет