Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет76/121
Дата31.01.2018
өлшемі21,54 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   121

тері-венерологиялық

дерматовенерологических

соматикалық педиатриялық

педиатрических соматических
ересектерге арналған

для взрослых

балаларға арналған

для детей

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Қазақстан Республикасы

290

305

244

267

291

268

Pеспублика

КазахстанАқмола

371

351

215

209

288

269

Акмолинская

Ақтөбе

184

199

0

0

231

286

Актюбинская

Алматы

318

326

0

0

318

255

Алматинская

Атырау

229

272

320

272

188

253

Атырауская

Ш.Қазақстан

299

312

257

316

282

249

В-Казахстанская

Жамбыл

302

281

291

223

320

369

Жамбылская

Б.Қазақстан

248

291

0

212

337

310

З-Казахстанская

Қарағанды

230

325

154

140

279

264

Карагандинская

Қостанай

297

291

181

156

306

284

Костанайская

Қызылорда

235

244

0

0

257

233

Кызылординская

Маңғыстау

296

276

0

0

243

234

Мангыстауская

Павлодар

199

289

0

0

278

269

Павлодарская

С.Қазақстан

308

339

252

235

267

256

С-Казахстанская

О.Қазақстан

386

317

288

412

299

245

Ю-Казахстанская

Респ.ұйымдар Алматы қ.

317

315

0

0

216

219

Респ. организации г.Алматы

Алматы қ.ә.

367

435

267

361

0

0

г.а.Алматы

Астана қ.ә.

346

358

0

0

394

421

г.а.Астана

34-кесте Таблица 34

ЖЕКЕЛЕГЕН АУРУЛАР БОЙЫНША СТАЦИОНАРДАН ЕМДЕЛІП ШЫҚҚАН СЫРҚАТТАРДЫҢ ӨТКІЗГЕН

ОРТАША КҮН ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН ӨЛІМ-ЖІТІМ КӨРСЕТКІШТЕРІ

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВЫПИСАННЫХ БОЛЬНЫХ ИЗ СТАЦИОНАРА

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ

ДСМ жүйесі Система МЗАурудың аталуы

Стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген орташа күн ұзақтығы 18&

Средняя длительность лечения в стационаре выписанных больных 18&

Емделіп шыққан сырқаттардың санымен салыстырғандағы өлім-

жітім көрсеткіші % 18&

Летальность в % к числу выбывших больных 18&

Стационардан емделіп

шыққан сырқаттардың

өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения

в стационаре выписанных больных 15-17

Емделіп шыққан сырқаттардың санымен салыстырғандағы өлім- жітім көрсеткіші % 15-17

Летальность в % к числу выбывших больных 15-17Нозологии

болезней

2010БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

12.8

12.9

1.1

1.1

12.8

13.0

0.2

0.2

ВСЕГО в том числе:

инфекциялық ішек аурулары

7.0

6.6

0.1

0.1

7.2

6.8

0.2

0.0

кишечные инфекционные болезни

тыныс ағзаларының туберкулезі

104.7

101.7

3.5

3.3

174.6

171.9

0.0

0.3

туберкулез органов дыхания

инфекциялық гепатит

15.8

14.3

0.4

0.3

15.3

15.6

0.0

0.0

инфекционный гепатит

қатерлі ісіктер

14.3

14.5

1.5

1.5

15.3

17.5

3.2

3.0

злокачественные новообразования

қантты диабет

11.1

11.3

1.0

1.0

11.6

12.2

0.9

0.0

сахарный диабет

жеке нервтердің, нерв түбірлерінің және өрімдерінің аурулары

10.9

11.1

0.1

0.2

11.4

12.0

0.2

0.2

болезни нервов, нервных корешков и сплетений

глаукома

8.6

8.7

0.0

0.0

9.6

9.3

0.0

0.0

глаукома

жіті құздамалдық қызба

10.3

10.2

0.2

0.2

13.9

12.0

0.0

0.0

острая ревматическая лихорадка

жүректің созылмалы құздамалық аурулары

11.4

11.7

1.5

1.8

11.0

11.1

0.8

0.0

хронические ревматические болезни сердца

қан қысымының жоғарлауымен сипатталатын аурулар

10.1

10.1

0.1

0.1

10.9

9.0

0.0

0.0

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

миокардтың жіті инфаркті

15.1

14.6

14.6

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

острый инфаркт миокарда

пневмония

11.7

11.7

1.6

2.1

11.2

11.0

0.1

0.2

пневмония

демікпе

10.3

10.5

0.2

0.2

10.3

10.7

0.0

0.0

астма

асқазанның және ұлтабардың ойық жарасы

10.4

10.5

2.1

2.7

10.5

10.6

0.2

0.2

язва желудка и 12-ти перстной кишки

асқазанның және ұлтабардың қабынуы

8.0

8.6

0.1

0.5

9.2

9.7

0.0

0.0

гастрит и дуоденит

өт-тас ауруы, өт қабының қабынуы, өт өзегінің қабынуы

9.5

9.5

0.3

0.3

10.3

10.6

0.0

0.0

желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит

гломерулалық (шумақтық) аурулар

14.8

14.3

0.0

5.4

22.5

21.2

1.9

0.3

гломерулярные болезни

бүйректің түтікшеинтерстициалды аурулары

9.8

10.0

0.2

0.2

9.8

10.0

0.0

0.0

тубулоинтерстициальные болезни почек

дәнекер тіннің жүйелік зақымдануы

12.4

12.4

1.5

1.3

14.0

13.7

0.7

1.3

система поражения соединительной ткани

күйіктер

15.9

16.1

3.6

3.7

11.5

12.4

0.7

1.7

ожоги

дәрілік заттар, дәрі-дәрмектер мен биологиялық және негізінен медицинаға арналмаған заттардың уыттық әсері, сыртқы себептер ықпалдарының өзге және анықталмаған әсерлері

4.6

5.0

3.1

3.4

4.6

5.0

0.6

0.6

отравления лекарственными средствами и биологическими веществами токсического действия веществ, преимущественно немедицинского назначения, другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин
Аурудың аталуы

Стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения в стационаре выписанных больных 0-14

Емделіп шыққан сырқаттардың санымен салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші %

Летальность в % к числу выбывших больных

0-14Нозологии

болезней2011

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

9.8

9.9

1.0

0.9

Всего в том числе:

инфекциялық ішек аурулары

6.8

6.5

0.1

0.1

кишечные инфекционные заболевания

тыныс ағзаларының туберкулезі

195.2

192.7

0.6

0.4

туберкулез органов дыхания

инфекциялық гепатит

13.9

14.0

0.2

0.3

инфекционный гепатит

қантты диабет

13.3

13.5

0.6

0.3

сахарный диабет

балалардың церебралдық сал ауруы

14.2

16.1

0.0

0.2

детский церебральный паралич

жіті құздамалдық қызба

16.2

15.9

0.0

0.0

острая ревматическая лихорадка

жүректің созылмалы құздамалық аурулары

16.0

14.5

0.0

0.6

хронические ревматические болезни сердца

жоғарғы және төменгі тыныс жолдарының жіті респираторлық жұқпалары

7.5

7.3

0.1

0.1

острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей

пневмония

10.8

10.7

0.3

0.3

пневмония

бронхтың созылмалы, анықталмаған созылмалы қабынуы, ауа кернеу

9.8

18.5

0.0

0.0

бронхит хронический и неуточненный, эмфизема

демікпе

11.6

11.5

0.0

0.0

астма

асқазанның және ұлтабардың ойық жарасы

5.8

13.1

0.0

0.0

язва желудка и двенадцатиперстной кишки

aсқазанның және ұлтабардың қабынуы

8.8

10.7

0.0

0.0

гастрит и дуоденит

өт-тас ауруы, өт қабының қабынуы, өт өзегінің қабынуы

11.0

12.0

0.0

0.0

желчнокаменная болезнь, холецистит, холангит

гломерулалық (шумақтық) аурулар


23.3

21.6

0.8

0.9

гломерулярные болезни

бүйректің түтікшеинтерстициалды аурулары

12.0

12.2

0.0

0.0

тубулоинтерстициальные болезни почек

күйіктер

11.5

12.1

0.7

0.6

ожоги35-кесте Таблица 35

СЫРҚАТТАРДЫҢ ОБЛЫСТАР БОЙЫНША СТАЦИОНАРДА ӨТКІЗГЕН ОРТАША КҮН ҰЗАҚТЫҒЫ

МЕН ӨЛІМ-ЖІТІМ КӨРСЕТКІШТЕРІ

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВЫПИСАННЫХ БОЛЬНЫХ ИЗ СТАЦИОНАРА

И ЛЕТАЛЬНОСТЬ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ

ДСМ жүйесі Система МЗ
18&

15-17

0-14
Сырқаттардың стационарда өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения в стационаре


Емделіп шыққандардың санымен салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші %

Летальность в % к числу выбывших

Сырқаттардың стационарда өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения в стационаре


Емделіп шыққандардың санымен салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші %

Летальность в % к числу выбывших

Сырқаттардың стационарда өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения в стационаре


Емделіп шыққандардың санымен салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші %

Летальность в % к числу выбывших

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Қазақстан Республикасы

12.8

12.9

1.0

1.1

12.8

13.0

0.2

0.1

9.8

9.9

1.0

0.9

Pеспублика Казахстан

Ақмола

14.7

14.8

0.9

1.0

12.5

14.0

0.1

0.2

10.5

11.1

0.5

0.6

Акмолинская

Ақтөбе

13.6

14.0

1.1

1.1

16.1

14.8

0.1

0.1

9.3

9.6

1.0

0.9

Актюбинская

Алматы

12.6

12.9

0.7

0.8

11.9

11.4

0.2

0.2

10.6

9.8

0.9

0.7

Алматинская

Атырау

13.6

12.8

1.0

0.8

17.4

15.0

0.2

0.3

8.6

8.6

1.5

1.6

Атырауская

Ш.Қазақстан

14.0

14.4

1.3

1.3

12.6

13.6

0.2

0.1

9.6

9.6

0.9

0.8

В-Казахстанская

Жамбыл

11.3

11.4

1.0

0.9

10.5

12.3

0.3

0.1

9.5

10.2

1.1

0.9

Жамбылская

Б.Қазақстан

13.7

14.1

1.0

1.0

14.4

14.6

0.1

0.2

9.7

9.8

0.7

0.7

З-Казахстанская

Қарағанды

15.0

15.2

1.6

1.6

13.7

14.2

0.1

0.1

10.9

11.0

0.8

0.6

Карагандинская

Қостанай

14.4

15.4

1.4

1.6

14.8

16.5

0.0

0.1

10.3

10.7

0.6

0.6

Костанайская

Қызылорда

14.0

14.5

0.7

0.6

14.0

14.4

0.2

0.2

10.1

9.8

1.2

1.2

Кызылординская

Маңғыстау

10.7

11.5

0.9

0.8

13.5

14.3

0.2

0.1

8.3

8.3

1.4

1.3

Мангыстауская

Павлодар

14.6

14.8

1.5

1.3

12.3

12.0

0.2

0.0

9.4

9.7

0.5

0.5

Павлодарская

С.Қазақстан

12.8

13.2

1.0

1.1

10.9

11.7

0.2

0.1

9.2

9.2

0.4

0.4

С-Казахстанская

О.Қазақстан

10.4

10.5

0.6

0.6

10.1

10.5

0.2

0.2

9.4

9.5

1.6

1.4

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

11.7

11.3

1.6

1.7

14.0

12.0

0.3

0.3

8.8

8.6

1.3

1.2

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

11.0

10.7

0.7

0.8

16.7

15.7

0.2

0.1

11.7

12.0

0.8

0.9

г.а.Астана


36-кесте Таблица 36

СЫРҚАТТЫҢ ТӨСЕК-ОРЫНДА ӨТКІЗГЕН ОРТАША КҮН САНЫ ЖӘНЕ ТӨСЕК-ОРЫН АЙНАЛЫМЫ

ОБОРОТ КОЙКИ И СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНОГО НА КОЙКЕ

ДСМ жүйесі Система МЗ


Төсек-орындар бейіні

Төсек-орын айналымы *)

Оборот койки *)

Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны

Среднее число дней пребывания больного на койке


Профили коек

2010жалпы

27

19

8.4

9.9

общие

терапевтік

33

31

10.4

10.4

терапевтические

ересектерге арналған кардиологиялық

33

32

10.9

10.9

кардиологические для взрослых

балаларға арналған

23

22

13.1

14.0

для детей

ересектерге арналған гастроэнтерологиялық

30

30

10.7

10.7

гастроэнторологические для взрослых

балаларға арналған

21

28

11.6

11.3

для детей

ересектерге арналған аллергологиялық

36

38

8.1

8.4

аллергологические для взрослых

балаларға арналған

26

23

10.3

9.7

для детей

ересектерге арналған эндокринологиялық

30

29

10.4

11.0

эндокринологические для взрослых

балаларға арналған

17

21

12.7

12.6

для детей

ересектерге арналған инфекциялық

30

31

9.1

8.7

инфекционные для взрослых

балаларға арналған

39

41

7.2

7.0

для детей

ересектерге арналған гематологиялық

20

21

16.5

16.8

гематологические для взрослых

балаларға арналған

16

17

21.3

18.2

для детей

ересектерге арналған нефрологиялық

29

28

11.9

12.1

нефрологические для взрослых

балаларға арналған

19

19

15.5

14.7

для детей

ересектерге арналған хирургиялық

34

35

8.9

9.2

хирургические для взрослых

балаларға арналған

44

47

7.7

7.8

для детей

жаңа туғандарға арналған хирургиялық

0

13

0.0

11.7

хирургические для новорожденных

ересектерге арналған нейрохирургиялық

31

30

11.5

11.7

нейрохирургические для взрослых

балаларға арналған

30

33

10.2

10.0

для детей

нейротамырлық

33

35

10.9

10.6

нейрососудистые

ересектерге арналған торакалды хирургиялық

17

20

14.4

14.1

торакальной хирургии для взрослых

балаларға арналған

22

25

11.0

10.4

для детей

ересектерге арналған кардиохирургиялық

24

27

12.3

10.7

кардиохирургические для взрослых

балаларға арналған

23

15

14.2

14.7

для детей

қан тамырлар хирургиясы

29

30

11.1

10.8

сосудистой хирургии

ересектерге арналған травматологиялық

26

28

13.1

13.0

травматологические для взрослых

балаларға арналған

32

32

10.1

10.5

для детей

ересектерге арналған күйіктік

17

16

18.4

19.4

ожоговые для взрослых

балаларға арналған

22

22

13.7

13.7

для детей

ересектерге арналған ортопедиялық

31

27

12.4

12.8

ортопедические для взрослых

балаларға арналған

15

16

23.8

18.3

для детей

ересектерге арналған урологиялық

33

33

10.0

10.0

урологические для взрослых

балаларға арналған

31

29

10.2

10.5

для детей

Төсек-орындар бейіні

Төсек-орын айналымы *)

Оборот койки *)

Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны

Среднее число дней пребывания больного на койке


Профили коек

2010

2011

ересектерге арналған жақ-бет хирургиясы

41

40

8.6

8.2

челюстно-лицевой хирургии для взрослых

балаларға арналған

31

34

8.8

8.2

для детей

ересектерге арналған онкологиялық

25

27

12.2

12.2

онкологические для взрослых

балаларға арналған

10

13

18.2

22.1

для детей

оның ішінде маммологиялық (ересектер)

28

23

12.0

13.1

из них маммологические

( взрослые)жүкті және босанатын әйелдерге арналған (жүктілік патологиясынан басқа)

51

51

5.9

5.7

для беременных и рожениц (кроме патологии беременности)

жүктілік патологиясына арналған

39

40

6.8

6.5

патологии беременности

ересектерге арналған гинекологиялық, түсіктерді жасауға арналғандарды қоса алғанда

44

43

6.8

7.2

гинекологические для взрослых, включая для производства абортов)

балаларға арналған гинекологиялық, түсіктерді жасауға арналғандарды қоса алғанда

42

38

9.6

9.9

гинекологические для детей, включая для производства абортов

ересектерге арналған туберкулездік-барлығы

3

3

97.6

96.4

туберкулезные для взрослых-всего

оның ішінде: сүйек-буын туберкулезімен ауыратын ересектерге арналған

4

4

70.0

76.1

в т.ч: для взрослых больных с внелегочным, включая костно-суставным туберкулезом

науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған

1

2

190.2

160.4

для принудительного лечения больных

туберкулездік дәріге тұрақты түрімен ауыратындарға арналған

2

2

151.6

138.2

для больных с лекарственной устойчивой формой туберкулеза

туберкулездік хирургиялық

4

5

74.4

67.3

туберкулезные хирургические

балаларға арналған туберкулездік, барлығы

2

2

173.5

169.9

туберкулезные для детей, всего

оның ішінде: сүйек-буын туберкулезімен ауыратын балаларға арналған

2

3

125.2

157.8

в т.ч: для больных детей с внелегочным, включая костно-суставным туберкулезом

ересектерге арналған неврологиялық

32

32

11.1

11.0

неврологические для взрослых

балаларға арналған

25

27

13.2

12.3

для детей

ересектерге арналған психиатриялық (психоневрологиялық)

6

6

57.3

56.0

психиатрические (психоневрологические) для взрослых

балаларға арналған

10

10

30.2

30.1

для детей

ересектерге арналған психотерапиялық

11

11

26.8

25.2

психотерапевтические для взрослых

балаларға арналған

0

0

0.0

0.0

для детей

ересектерге арналған наркологиялық

13

13

25.7

25.4

наркологические для взрослых

балаларға арналған

3

5

27.1

24.4

для детей

мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық

2

2

186.3

189.4

наркологические для принудительного лечения

ересектерге арналған офтальмологиялық

39

38

8.6

8.6

офтальмологические для взрослых

балаларға арналған

30

31

8.6

8.6

для детей

ересектерге арналған отоларингологиялық

41

39

7.5

7.8

отоларингологические для взрослых

балаларға арналған

37

38

8.0

8.3

для детей

ересектерге арналған тері-венерологиялық

18

18

16.1

17.2

дерматовенерологические для взрослых

балаларға арналған

16

16

15.4

16.9

для детей

Төсек-орындар бейіні

Төсек-орын айналымы *)

Оборот койки *)

Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны

Среднее число дней пребывания больного на койкеПрофили коек

2010

2011

радиологиялық

16

14

23.3

26.2

радиологические

педиатриялық

30

30

9.7

9.0

педиатрические

жаңа туғандардың патологиясына және шала туғандардың күтіміне арналған

27

24

12.5

12.7

патология новорожденных и выхаживания недоношенных

проктологиялық

29

31

10.4

10.8

проктологические

ересектерге арналған ревматологиялық

29

29

11.1

11.4

ревматологические для взрослых

балаларға арналған

3

9

22.1

14.6

для детей

ересектерге арналған ірінді хирургиялық

28

28

12.8

13.0

гнойные хирургические для взрослых

балаларға арналған

24

29

9.6

9.8

для детей

ересектерге арналған пульмонологиялық

30

29

11.2

11.0

пульмонологические для взрослых

балаларға арналған

39

36

9.9

9.1

для детей

ересектерге арналған токсикологиялық

69

69

4.3

4.3

токсикологические для взрослых

балаларға арналған

75

87

3.5

3.6

для детей

ересектерге арналған трансплантологиялық

0

4

0.0

43.2

транспланталогии для взрослых

балаларға арналған

0

0

0.0

0.0

для детей

лепрологиялық

3

3

88.2

85.0

лепрологические

ересектерге арналған реанимациялық

573

551

9.4

9.6

реанимационные для взрослых

балаларға арналған

193

165

9.9

12.6

для детей

төсектер жиыны

26

26

12.2

12.2

итого коек

оның ішінде балаларға арналған

29

29

10.4

10.2

из них для детей

медбикелік күтім

13

14

25.4

22.3

сестринского ухода

паллиативті көмек

15

17

17.5

16.6

паллиативной помощи

қалпына келтіру емі және медициналы оңалту, барлығы

14

14

15.5

14.1

восстановительного лечения и медицинской реабилитации, всего

оның ішінде балаларға арналған

16

15

18.6

19.6

из них для детей

барлық төсектер

25

25

12.3

12.3

всего коек

оның ішінде балаларға арналған

28

28

10.6

10.4

из них для детей

Ескертпе: *) сандар бүтін сандарға дейін дөңгелектелген Примечание: *) цифры округлены до целых чисел


Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   121
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет