25. Сабақ жүйесінде дене жаттығуларын бір қалыпты қамтамасыз ету үшін қажет: 26. Динамикалық қағиданың мәніДата18.02.2017
өлшемі161,79 Kb.
1. Дене тәрбиесінің негізгі құралы:

2. Дене жаттығуытүсінігінің мазмұны:

3.Дене жаттығуының түрі:

4.Қажетті қозғалыс міндеттерін шешу, қозғалыс құрылымының негізгі жиынтығы дегеніміз:

5. Қозғалыс қызметінің уақыт бойынша сипаттамасы:

6.Қозғалыстың жалпы құндылығының сипаттамасы:

7.Дене тәрбиесінің арнайы әдістері:

8.Дене жаттығуларын орындау барысындағы жүктеме сипаттамасы:

9.Демалыс аралығы, келесі жүктемеге дейінгі жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіруін айқындаушы:

10.Демалыс аралығындағы сабақ барысында берілетін жүктемеге байланысты функционалды өзгерістің аталуы:

11.Демалыс аралығын айқындаушы жаттығу, жұмыс қабілетін жоғарылатушы сипаттамасы:

12.Қатаң реттелген жаттығулар әдісінің негізі:

13. Қозғалыс қызметінің оқыту үдерісіне байланысты қатаң реттелген жаттығу әдісі:

14.Қайталау жүктемесі негізінде әртүрлі демалыс аралығында қолданылатын әдіс:

15.Максималды жүктеме әдісінің бағыты:

16.Жалпы төзімділікті тәрбиелеудегі айналмалы жаттығу әдісі:

17.Қозғалыс қызметін көрнектілік негізінде ұйымдастыруды сипаттайтын әдіс:

18.Негізгі сабақ міндетіне шұғылданушылардың қызығушылығын бағыттайтын қағида:

19.Белсенділік қағидасы мазмұнына қойылатын талаптар:

20.Шұғылданушылар мүмкіндігімен дене тәрбиесінің әдісі, құралы және міндетінің арнайы ұқсастығын айқындайтын қағида:

21.Қиындық біртіндеп өсуді қамтамасыз ететін ереже :

22.Қозғалыс дағдысын қолданудың негізгі мазмұнын қамтамасыз ету:

23.Дене тәрбиесі барысында қарастырылатын дене жаттығуы бірлестігінің ережесі:

24.Дене тәрбиесін құруда келесі сабақ, өткен сабақтың жалғасын табуды айқындайтын қағида:

25.Сабақ жүйесінде дене жаттығуларын бір қалыпты қамтамасыз ету үшін қажет:

26.Динамикалық қағиданың мәні (өскелең)-(өсу):

27.Дене тәрбиесінің қағидаларына байланысты жүктемені жоғарылату үш жолы:

28.Дене тәрбиесін оқытуға арналған пән болып есептелінеді:

29.Бейімделу, бағытта болу негізі анықтайды:

30.Қозғалыс шеберлігі түсінігін айқындайды:

31.Қозғалыс дағдысының негізгі айырмашылығы:

32.Қозғалыс шеберлігінің айырмашылығын көрсет:

33.Ығыстыру дағдысын айқындайды:

34.Қозғалысты оқыту тәжірибесі айқындалатын негізгі белгілер:

35.Қозғалысқа оқыту үдерісінің кезеңдері:

36.Қозғалысқа оқытудың бірінші кезеңінің мақсаты:

37.Күрделі қозғалысқа оқытудың бірінші кезеңінде қолданылатын әдіс:

38.Қозғалысқа оқытудың екінші кезеңінің мақсаты:

39.Қозғалысқа оқытудың екінші кезеңінде қолданылатын негізгі тәжірибелік оқыту әдісі:

40.Қозғалысқа оқытудың үшінші кезеңінің соңғы мақсаты:

41.Қозғалысқа оқытудың үшінші кезеңінде шешілетін міндеттерді ажырат:

42.Оқытудың үшінші кезеңінде көбірек қолданылатын әдіс:

43.Қозғалыс дағдысын қайта құру мүмкіндігінің қамтамасыз етілуі:

44.Қозғалысты қайталау көрсеткіштері кезеңіндегі оқыту үдерістері ерекшеленетін вариативті тапсырмалар:

45.Үйлесімділік қабілетінің түсінігі:

46.Үйлесімділік қабілеттерін тәрбиелеуде қозғалыс тапсырмаларын таңдау белгілері:

47.Үйлесімділік қабілетін тәрбиелеуде жаттығуларды қайталау арасында қолданылатын демалыс аралығы:

48. Үйлесімділік қабілеттерін тәрбиелеу жұмысы мақсатқа сай жүргізілетін сабақ бөлімі:

49.Икемділік қабілетінің негізгі түсінігі:

50.Икемділіктің дамуын және оған барынша әсер ететін жолы:

51.Икемділіктің қарқынды дамуына кері әсерін тигізетін дене қабілеттері:

52.Кеш статистикалық тұрақтылыққа қатысты жаттығулар:

53.Спорттық мүсіннің түрі:

54. Өзгеріссіз күшті анықтайтын бұлшық ет жиырылуының тәртібі:

55.Салыстырмалы күш дегеніміз:

56. Аз уақытта максималды күш көрсетуді сипаттайтын адамның мүмкіндігі:

57.Бір амалда 8-ден 12-ге дейін қайталау санына байланысты:

58.Орта ауырлықты қолданып қайталау санының шегі сипаттайды:

59.Қай анықтама адамнын дене қабілетін дұрыс емес анықтайды:

60.Жалпы төзімділікті тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:

61. анаэробты мүмкіндігіне әсер ету жолын төзімділікті тәрбиелеу барысында шешу:

62Жалпы төзімділік дегеніміз:

63.Шапшаңдықты толық анықтайтын (дене қабілеті ретінде) түсінік:

64.Барынша салмақ салуды қолдану сипаты:

65. Шапшаңдықтың күрделі қимыл реакциясының көбірек тәжірибелі мәні бар спорт түрі:

66.Күш дайындығы барысында динамикалық күшті жоғарылату бағытында қолданылады:

67.Бастаушы спортшылардың келешекте өсуіне қарай жұмыс істеуде, шапшаңдықты бөгеуді ескертудің жолы:

68.Шапшаңдықты тәрбиелеуде жаттығу арасында қолданылатын демалыс:

69.Ептілікті тәрбиелеуге байланысты қолданылатын жаттығу:

70. Дене тәрбиесінің ең кең тараған ұғымы:

71.Ептілікке қатысы жоқ дене қабілеті:

72.Бұлшық етті дамыту үшін қажетті салмақ көлемі:

73.Бұлшық етті дамыту үшін аптасына өткізілетін шынықтыру саны:

74.Салмақты түсіру үшін жаттығулар әдістемесінде қолданатын жаттығулар:

75.Педагогикалық жүйеде рухани байлықты қалыптастыру әдісі:

76.Білім беру жолында ой тәрбиелік негізгі жолы емес:

77.Тәрбие беруде мұғалім - жаттықтырушының өзіндік "мен" негіз емес:

78.Дене дайындығы үрдісінің негізгі бағыты:

79.Дене жаттығу сабағының арнайы мазмұны:

80.Дене жаттығуларының түрі:

81.Көрнекілік оқыту әдісі дегеніміз:

82.Сөйлеу әдісі дегеніміз:

83. Мазмұны – қозғалысқа үйрету, дене қуаты қасиеттерін дамыту, арнайы дене мәдениеті білімін меңгеру болып келетін тәрбиенің түрі:

84. Дене қуаты дайындығының нәтижесі, ол:

85. Қазақстан Республикасының дене мәдениеті жүйесінің мақсаты:

86. Қазақстан Республикасының дене мәдениеті жүйесінің міндеттері:

87. Дене тәрбиесінің негізгі амалы болып табылады:

88. Дене тәрбиесінің қосымша амалдары:

89. Дене тәрбиесінің арнайы әдістері:

90. Қатаң шектелген жаттығулар әдістері:

91. Жас және ересек жастағы адамдардың дене жаттығуларымен аптасына шұғылдану саны:

92. Жүрек-тамыр жүйесінің функционалды мүмкіндіктерін дамыту мақсатында жүктемені шамалауда жүрек соғысының көрсеткіші мына мөлшерден кем болмауы қажет (соғу/мин):

93. Бір-бірінен міндеттері өзгеше және үйрету әдістерінің өздеріне ғана тән ерекшеліктері бар, кез келген қозғалыс әрекеттерін үйрету үдерісінің кезеңдері:

94. Қимыл-қозғалыс ептілігінің бастапқы белгілерін көрсетіңіз:

95. Күш дегеніміз:

96. Шапшаңдық қабілеттілігін дамытудағы ең тиімді жас кезеңі:

97. Бастауыш сыныптардағы дене тәрбиесі сабақтарында көп көңіл бөлінетін міндет:

98. Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесі сабығында шешілетін міндеттер:

99. Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесінің қорытынды бөлімінің уақыты (минут):

100. Дене тәрбиесі сабағы барысында төзімділікті арттыруға арналған жаттығуларды орындау уақыты:

101. Денсаулықтарында ауытқулары жоқ, дене дайындық деңгейлері жоғары оқушылары енгізілетін топ:

102. Денсаулықтары аздап қана нашарлаған, дене қуаты дайындығы төмен топ:

103. Дене тәрбиесі сабағында хаттама жүргізіп, бір оқушының әрекеттерін тіркеу арқылы анықталады:

104. Мектептерде дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі құжаты:

105. Мектеп тәжірибесінде бақылау және есепке алу кезеңдері:

106. Мектептегі негізгі есепке алу құжаты:

107. Күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі сауықтыру жұмыстары:

108. Мектеп оқушыларының дене тәрбиесі жүйесінде сабаққа дейінгі гимнастика өткізіледі:

109.1-4 сыныптарда қолданылатын сабаққа ұйымдастыру әдісі:

110.5-9 сыныптарда қолданылатын сабаққа ұйымдастыру әдісі:

111.Сабақтың қозғалысты тығыздығы тәуелді көрсеткіш:

112.Сабақ жоспарын талдау арқылы оқытушы бірінші талдайды:

113.Өткізілген сабақтың сапасы анықталатын белгі:

114.Сабақта дайындаушыларға ұйымдастырудың топты әдістері сипатталады:

115.Сабақтың жалпы тығыздығының түсініктемесі:

116.Дене жаттығуының қозғалысты тығыздығы төмен сабақ түрлері:

117.Дене дайындығының негізгі әдісі:

118.Адамның қозғалыс қызметінің сенситивті кезеңі дамуының сипаттамасы:

119. Бастауыш сыныптардағы дене шынықтыру сабағындағы көп көңіл бөлінетін міндеттер:

120.1-4 сыныптарды сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:

121.5-9 сыныптарды сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:

122.10-11 сыныптарда сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:

123.Орта сыныптарды сабақты дене қабілетінің дамуы және қозғалысты үйретуге бөлінген дұрыс қатысы (%):

124.Қозғалыс қызметі көбінесе көтеріңкі дамиды:

125.Бастауыш және орта сыныптардағы дене шынықтыру сабағында барлық бұлшық ет топтарының дамуына ең көп көңіл бөлінуі түсіндіріледі:

126.Бастауыш сыныптарда дене шынықтыру сабағында дене қабілетінің дамуында қолданылатын құралдар:

127.Орта сыныптарда дене шынықтыру сабағындағы дене қабілетінің дамуында кеңінен қолданылатын құралдар:

128.Мектептерде дене тәрбиесі бойынша оқу үдерісін жоспарлаудың қандай құжаты дұрыс аталмаған:

129.Мектепте дене тәрбиесі бойынша оқу үдерісін жоспарлаудың күнделікті жоспары жасалынатын құжат:

130.Оқу жұмыс жоспары анықтайды (оның қызметі):

131.Бағдарламалық материал бөлімінің жоспар кестесі анықтайды:

132.Мектепте дене шынықтыру сабағына бөлінетін сағат саны:

133.Жоғары сыныптарда сабақта өтетін дене қабілетін дамытуға және қозғалысты оқытуға бөлінетін дұрыс уақыттың қатысы (%):

134.Орта сыныптарда сабақтың дене қабілетін дамытуға және қозғалысты оқытуға бөлінетін дұрыс уақыттың қатысы (%):

135.Дене шынықтыру сабағында айналмалы жаттығудың қолданылуы:

136.Негізгі медициналық топқа жататын балалар:

137.Дайындық медициналық топқа жататын балалар:

138.Арнайы медициналық топқа жататын балалар:

139.Арнайы медициналық топта сабақ қажет пе:

140.Арнайы медициналық топтағы оқушыларға сабақ өткізілуі керек:

141.Сыныптан тыс дене тәрбие жұмысы дене жаттығуымен ұйымдастырылған сабақ жүйесін көрсетеді:

142.Сыныптан тыс дене тәрбиесінің мәні:

143.Сабақ түрінің сипаттамасы:

144.Орта сыныптағы дене шынықтыру сабағында көбірек көңіл бөлінетін міндет:

145.Жоғары сыныптарда дене шынықтыру сабағында көбірек көңіл бөлінетін міндет:

146.Еңбек етушілердің мәдениеті түсінігі:

147.Тұрмыстағы дене мәдениетінің құрылымы:

148.Ересектер дене мәдениетінің бағыты:

149.Бағдарламалық материалдағы жеке жоспарымен аынқталатын мәселе:

150.Студенттердің дене тәрбиесіне арналған оқу бөлімдері:

151.ЖОО-да дене тәрбиесінде қолданылатын қандай академиялық сабақ түрі:

152.55 жастағы және одан үлкен адамдардың дене тәрбиесінің ең басты әлеуметтік қызметі:

153.Жастары үлкен адамдармен дайындықтың ұтымды түрі:

154.Мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі сабағының түрлері:

155.Орта және жоғары сынып оқушылардың дене қабілеттерін тәрбиелеуде қолданылатын жаттығулар:

156.Жоғары сынып оқушыларының дене шынықтыру сабағының бағыты:

157.Орта сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде шешілетін міндеттер:

158.Жоғары сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде шешілетін міндеттер:

159.Орта сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:

160.Жоғары сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:

161.Оқушылардың оқу-тәрбие үдерісінде қолданылатын бақылау түрі:

162.Арнайы медициналық топтағы аптасына жүргізілетін сабақ саны:

163.Дайындық медициналық топта жүргізілетін сабақ:

164.Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру түрі:

165.Сыныптан тыс жұмыстардың топтық сабағын ұйымдастыру түрлері:

166.Көпшілік дене тәрбиесінің шаралары:

167.Мектептен тыс дене шынықтыру жұмысын атқарушылар:

168.Мектептен тыс ұйымдастырылатын дене шынықтыру жұмысының түрлері:

169.Отбасында қолданылатын сауықтыру дене тәрбиесінің міндеттері:

170.Елу бес (55) жастағы адамдарға арналған дене тәрбиесінің әлеуметтік қызметтері:

171.Үлкен жастағы адамдармен дене шынықтыру сабағын ұйымдастыру түрі:

172.Мектепке дейінгі жастағы балалардың ептілігін дамытуда бағытты әсер ететін жаттығу сипаттамасы:

173.Мектепке дейінгі жастағы балалардың күштік дамытуда бағытты әсер ететін жаттығу сипаттамасы:

174.Мектепке дейінгі жастағы балалардың жалпы төзімділігін дамытуда бағытты әсер ететін жаттығу сипаттамасы:

175.Мектепке дейінгі жастағы балаларды қозғалыс қызметін оқытудағы маңыздысы:

176.Мектепке дейінгі жастағы балаларды күрделі қозғалысқа оқытуда қолданылатын әдістер сипаттамасы:

177.Жоғары мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытуда, сабақта ойын түрін қолданудың кемшілігі:

178.Үш жастағы балалардың қозғалыс қызметінің сипаты:

179.Мектепке дейінгі жастағы балалардың қозғалыс даму тиімділігі тәуелді шарт:

180.3-6 жастағы балаларды оқытуда қолданылатын сабақ түрлері:

181.Бала-бақшадағы сабақтың кіріспе бөлімінің міндеті:

182.Сабақ жоспарын талдау арқылы оқытушы бірінші талдайтын бөлім:

183.Өткізілген сабақтың сапасы анықталатын белгі:

184.Сабақта дайындаушыларға ұйымдастырудың топты әдістерінің сипаттамасы:

185.Сабақтың жалпы тығыздығының түсініктемесі:

186.Спорттық секцияға қатысушыларды топтастыру

187. Оқу-спорттық жаттығу сабағы қайда ұйымдастырылады

188.Дене дайындығының негізгі әдіс есебіне кіреді:

189. Сабақ жазба жоспарының құрылымы.

190.Машықтану қанша кезеңнен тұрады

191.Орта сыныптарда дене шынықтыру сабағында көбінесе дене қабілетінің дамуында қолданылатын құралдар:

192.Жоғары сыныптарда дене шынықтыру сабағында көбінесе дене қабілетінің дамуына қолданылатын құралдар:

193.Оқу жаттығу үдерісін ұйымдастырудың негізгі түрлері:

194.Сабақ дегеніміз:

195. Сабақ жазба жоспарының талаптары.

196.Сабақтың дайындық бөлімі шешетін тапсырма:

197.Сабақтың негізгі бөлімі шешетін тапсырма:

198.Сыныптан тыс дене тәрбиесінің мәні:

199.Орта сыныптарда дене шынықтыру сабағында қандай міндеттің шешіміне көбірек уақыт бөлінеді:

200.Жоғары сыныптардағы дене шынықтыру сабағында көбірек уақыт бөлінетін міндет:

201.Спорттық дайындық деңгейі дегеніміз:

202.Спорттық баптың негізгі көрсеткіші:

203.Спорттық жетістіктерді дамыту циклінің кезеңдері:

204.Спорттық баптың бірінші кезеңінің сипаттамасы:

205.Спорттық баптың екінші кезеңінің сипаттамасы:

206.Спорттық баптың екінші кезеңінің сипаттамасы:

207.Жаттығу жетілуінің негізгі күйі:

208.Спорттық баптың белгілі бір деңгейінде ұзақ уақыт болу сатасы спорттық жаттығумен сәйкес келетін кезең:

209.Дайындық кезеңінің шамамен ұзақтығы:

210.Негізгі баптың үшінші даму кезеңінің сипаттамасы:

211.Жаттығудың кезеңдері пайда болатын жағдай.

212.Ауыспалы кезеңнің ұзақтығы:

213.Жаттығудың дайындық кезеңінің сатылары:

214.Дене даярлығы дегеніміз:

215.Техникалық даярлық дегеніміз:

216.Жаттығудың негізгі құралы, бұл:

217. Машықтануды құрылымына қарай бөлеміз

218.Спорттық бап дегеніміз:

219.Спорттықбаптың негізгі көрсеткіші:

220.Спорттық бап дамуының бір цикліндегі сатылар саны:

221.Спорттық бап дамуының бірінші сатысының сипаттамасы

222.Спорттық баптың дамуының екінші сатысының сипаттамасы:

223.Шынығу кезеңінің негізгі сыртқы жағдайы болып есептелінеді:

224.Спорттық баптың салыстырмалы тұрақтылық сатысы сай келетін спорттық шынығу кезеңі:

225.Дайындық кезеңінің ұзақтығы:

226.Спорттық бап дамуымен сипатталатын үшінші саты:

227.Шынығу кезеңінің пайда болу себебі:

228.Өтпелі кезеңнің ұзақтығы:

229.Шынығудың дайындық кезеңінің негізгі сатылары:

230.Сабақтың қорытынды бөлімінде шешілетін тапсырма:

231.Спортшы көп жылдық дайындық жүйесі ретінде өзінің бойына толық сіңіреді:

232.Спорттық шынығу- бұл...

233.Жоғарғы жетістіктер спортының ерекше қызметі:

234.Өндіріс қызмет арасындағы жарысты олардың ұқсастығына қарамастан спорттық қызмет деуге болмайды, неге дегенде...

235.Заманауи кәсіби-қолданбалы спорт түрлерінің қалыптасуы көбінесе байланысты...

236.Спорт түрі - бұл...

237.Жарыс жүйесінің сипаттамасы

238.Футбол добын алып жүру, алдап өту, тебу, бұл:

239.Спорттық ойын түрлері барысында ашылып ойнау дегеніміз:

240.Спорттық ойын түріндегі допсыз іс-әрекеттер дегеніміз:

241.Үйрету дегеніміз

242. Секциядағы сабақ құрылымы

243.Кросс төмендегідей қасиеттерді дамытудың құралы:

244. Жалпы машықтану дегеніміз

245. Бастауыш мектептердегі дене тәрбиесінің тиімділігін арттыру жолдары

246. Тепе-теңдік жаттығулары.

247. Қарапайымнан біртіндеп өсуді қамтамасыз ететін ереже:

248. Спортшылар даярлау жүйесіндегі басымдық қызметі:

249. Спорт техникасына тиесілі емес анықтама:

250. Тактиканың негізі дегеніміз -

251. Арнайы дене даярлығының басты міндетінің құрамы

252. Жылдық жаттығу циклінің жарыс жаттығулары қосылуы тиіс кезең:

253. Жаттығу үдерісінің бастапқы тұтас буыны ...

254. Жаттығу сабағының қай жаңа қимылдың техникасына үйрету тиімді бөлімі:

255. Микроцикл құралатын сатылар саны

256. Жаттығу мезоциклдерінің құрылымы мен ұзақтығына елеулі әсер ететін факторлар:

257. Спорт теориясындағы мезоциклдің түрлері:

258. Мезоциклдердің базалық және жарыстар арасындағы өтпелі кезеңді бейнелейтін түрі:

259. Жарыс кезеңіндегі жаттығудың негізгі міндеті:

260. Спорт қабілетінің жалпы көрсеткіші:

261.Көп жылдық даярлық кезеңдеріндегі спортпен шұғылдану нәтижелерінің динамикасы:

262. Бастапқы мамандану кезіндегі жүктемелер динамикасының басымды бағыты:

263. Бастапқы мамандану кезіндегі жаттығудың үлкен циклдері сипатталады:

264. Спорттық мүмкіндіктерді іске асырудың жоғары кезең ұзақтығының бағдары:

265. Жетістіктерге жету кезеңдеріне аз әсер ететін факторлар:

266. Спорттық жаттығуды жоспарлаудың негізгі нысаны:

267. Жаттығу үдерісінің жоспарланған «кесіндісінің» жоспары мен ұзақтығы арасындағы ара қатыс:

268. Жаттығудың орта циклдері жоспарланатын уақыт:

269. Жаттығу сабағы дегеніміз:

270. Жаттығу сабақтарының арасындағы үзіліс уақыты байланысты көрсеткіш:

271. Жаттығу сабақтарының салдарынан спортшы ағзасында болатын өзгерістер:

272. Жаттығу тиімділігі білдіреді:

273. Ординарлық демалыс үзілістері пайдаланылатын шаралар:

274. Жаттығу микроциклі:

275. Көп жылдық жаттығу үдерісінің негізін құрайтын циклдер түрінің жүйесі :

276. Жекелеген жарыс қимылдарын бейнелейтін жаттығулардың кіші топтары:

277. Жаттығу үдерісінде қолданылатын «жетектегіш» жаттығулар негізінен бағытталады:

278. Жаттығудың жарыс жаттығуларына ұқсастығын анықтайтын белгілер:

279. Жаттығу жүктемесі дегеніміз:

280. «Жаттығу жүктемесі» түсінігінің ең басты мәні:

281. Спорт жаттығуларында жүзеге асырылатынұстанымдар:

282. Әлемдік спорттың прогресшілдігін білдіретін негізгі бағыт:

283. Спорттық жаттығулардың негізгі құралдары:

284. Спорттық жаттығудың негізгі әдістері:

285. Білікті спортшыларды жаттықтырудың негізгі әдісі:

286. Спорт жаттығулары ұстанымдары арасындағы ең бастысы:

287. Білікті спортшылардың басымды күш даярлығы:

288. Жаңа бастаған спортшылар жаттығуындағы негізгі әдіс:

289. Шапшаңдық қабілеттерін тәрбиелеу барысындағы уақыт басқарылуын шектейтін механизм:

290. Ептілікке қатысты алғанда жекеге жатпайды:

291. «Төзімділік» шегі дегеніміз:

292. Икемділікті тәрбиелеудегі негізгі әдіс:

293. Спорт техникасы тиімділігінің көрсеткіші:

294. Техникалық даярлық үшін оңтайлы жас:

295. Жаттығу микроцикліндегі техникалық даярлықтың орны:

296. Қимыл техникасының ең алдымен бұзылатын қасиеті:

297. Еңбек қызметінің негізгі кезеңіндегі ЖДД міндеттері:

298. ЖДД секцияларының сабақтарын аптасына өткізу саны (рет):299. ЖДД секцияларындағы сабақтар өткізілу мерзімі:

300. Дене шынықтыруды кәсіби қолданбалы деңгейде пайдалану барысында шешімін табатын міндеттер:
Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Республикалық «Аңсар-2014» Қазақстан халқы Ассамблеясының әдеби байқауының ережесі
nauka -> Как оформить отчет о нир
nauka -> Как оформить отчет по нир
nauka -> Семинарларды ұсынады: «Үздік шығарма»
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> Конкурсын өткізу туралы хабарландыру «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет