Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер ДепартаментіДата02.07.2018
өлшемі21.56 Kb.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер Департаменті (Қостанай қаласы, Гоголь көшесі, 183 үй, индекс 110003, анықтама үшін телефондар: 8(7142)-53-56-09, факс: 53-67-93, электрондық поштаның мекен-жайы taxkostanay.kz), Экономикалық тергеу қызметіне бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Қаржы саласындағы құқық бұзушылықтарды тергеу басқармасы криминалистік бөлімінің жетекші маманы – тергеушісі (C-GDO-6 санаты ) (1 бірлік)

Функционалдық міндеттері: сотқа дейінгі өндіріс (тергеу), жедел-іздестіру іс шаралары және тексерістер шеңберінде криминалистік және арнайы зерттеу түрлерін (білімі, біліктілігі, сондай-ақ болған жағдайда тиісті рұқсатқа байланысты) жүргізу. Жүргізілген зерттеудің толықтығын тексеру, қорытындылардың ғылыми негізділігін, алынған ақпараттың дұрыстығын, қорытындыны ресімдеу сапасын тексереді, бекітілген әдістеме және зерттеу мерзімдерін сақтайды, фото суретке түсіруді, дактилоскопиялауды, дауыс жазу, күдіктілерді, күдікті тұлғаларды бейне түсіруді, зерттеу және криминалистік, арнайы есепке алу үшін үлгілерді іріктеуді, криминалистік және арнайы есепке алуды қалыптастыру және жүргізу (жалған банкноталардың деректер банкі, дактилоскопиялық есепке алу, АИПС «Образ++», бейне – дыбыс есепке алу); соттық-тергеу тәжірибесі және оң тәжірибе негізінде әдістемелік ұсыныстар және Экономикалық тергеу қызметінің құзырына жататын қылмыстық істерді тергеу кезінде криминалистік және арнайы зерттеу түрлерін жүргізуді ұйымдастыру бойынша нұсқаулар әзірлеу.

Талаптар: нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білім, аталмыш лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орындау үші міндетті білім, біліктілік және дағдылардың болуы. Құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.

Лауазымдық жалақысы Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы» 2004 жылғы 17 қантардағы №1284 Жарлығына сәйкес белгілетін болады.

Конкурсты өткізу ережелері және құжаттардың үлгілері «Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде (экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 17 қарашадағы № 498 бұйрығымен бекітілген.


Құжаттарды қабылдау мерзімдері ( құжаттарды қабылдау конкурсты өткізу туралы соңғы хабарландыру жарияланған күннен бастап он жұмыс күні өтуі бойынша тоқтатылады).

Құжаттарды қабылдау орны: Қостанай қаласы, Гоголь көшесі, 183-үй, Мемлекеттік кірістер департаментінің ғимараты.

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген азаматтар конкурсты өткізетін мемлекеттік кірістер органдарының кадрлар қызметіне қоса ұсынылатын құжаттардың тізілімін көрсете отырып, құжат тігілетін папкаға салынған тиісті құжаттарды қолмен тапсырады немесе пошта арқылы жолдайды.Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың тізімі:

1) өтініш;

      2) кадрларды есепке алу жөніндегі толтырылған жеке парақты (нақты тұрғылықты жерінің мекенжайын және байланыс телефондарын көрсете отырып);

      3) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесін;

      4) бiлiмi туралы құжаттардың (диплом мен қосымшаның) көшiрмесiн;

      5) әскери қызмет өткерген немесе Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында әскери оқытылған резервті даярлау жөніндегі әскери даярлықтан өткені, сондай-ақ "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мерзімді әскери қызметке әскерге шақырудан босатылған немесе кейінге қалдырылғаны туралы құжаттарының көшiрмесiн;

      6) өлшемі 3х4 фотосуретін (4 дана);

      7) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы жұбайларын көрсете отырып, өз қолымен жазылған және А4 форматында басылып шығарылған өмірбаянын;

      8) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшiрмесiн;

      9) құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының соттылығы, бір жылдың ішінде қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібінде әкімшілік жауапкершілікке, сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылмағандығы туралы анықтама;

      10) үміткердің және оның жұбайының (зайыбының) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына табыстары мен мүлкі туралы декларациялар тапсырғанын растайтын құжаттар;

      11) құжаттар тапсыру сәтінде жарамды мемлекеттік қызмет жөніндегі уәкілетті органнан заңнамаларға біліктілігін тестілеуден шекті деңгейден төмен емес нәтижеде өткендігі туралы сертификат;

      12) құжаттар тапсыру сәтінде жарамды мемлекеттік қызмет жөніндегі уәкілетті органнан жеке құзыреттерін бағалаудан өткендігі туралы қорытынды.

            Құжаттардың көшірмелерін қабылдау кезінде салыстырып тексеру үшін олардың түпнұсқаларына немесе нотариалды куландырылған көшірмелеріне шолу жасалады. 

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурстық комиссиямен оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.

Конкурстың кезеңдері туралы ақпарат Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің ақпараттық стендтерінде жалпы шолу үшін қолжетімді орындарды, сондай-ақ оның ғаламтор-ресурстарында жарияланады.

Департамент государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (индекс 110003, г.Костанай, ул.Гоголя д.183 телефон для справок: 8(7142) 53-56-09, факс: 53-67-93, объявляет конкурс на занятие вакантных должностей в Службу экономических расследований:

Ведущий специалист - следователь (категория C-GDO-6) криминалистического отдела Управления расследования правонарушений в финансовой сфере. (1 единица)

Функциональные обязанности: проводить криминалистические и специальные виды исследований (в зависимости от образования, квалификации, а также соответствующих допусков, при их наличии) в рамках досудебного производства (расследования), оперативно-розыскных мероприятий и проверок. Проверять полноту проведенного исследования, научную обоснованность выводов и достоверность полученной информации, качество оформления заключения, соблюдать установленные методики и сроки исследования; проводить фотографирование, дактилоскопирование, звукозаписи, видеосъемки подозреваемых, обвиняемых лиц, отбор образцов для исследования и постановки на криминалистические и специальные учеты; осуществление формирование и ведение криминалистических и специальных учетов (банк данных фальшивых банкнот, дактилоскопический учет, АИПС «Образ++», видео-аудио учет); на основе судебно-следственной практики и положительного опыта разрабатывать методические рекомендации и указания по организации проведения криминалистических и специальных видов исследований при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции Службы экономических расследований.

Требования:

Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности, наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. Пригодность по состоянию здоровья к прохождению службы в правоохранительных органах.Должностный оклад будет устанавливаться согласно Указу Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года №1284 « О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального банка Республики Казахстан»

Правила проведения конкурса и образцы документов утверждены приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 17 ноября 2014 №498 «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно следственных подразделениях органов государственных доходов (служба экономических расследований)»

Сроки приема документов (прием документов прекращается по истечению десяти рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса)

Место приема документов: г. Костанай, ул. Гоголя д.183 здание Департамента государственных доходов.

Граждане желающие принять участие в конкурсе, подают в кадровую службу органа государственных доходов, проводящего конкурс, следующие документы, вложенные в скоросшиватель, с указанием перечня прилагаемых документов, нарочно или по почте.

Перечень необходимых документов для участия в конкурсе 

1) заявление по форме;


      2) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места проживания и контактных телефонов) по форме;
      3) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;
      4) копии документов об образовании (диплом и приложение);
      5) копию документа, подтверждающего прохождение воинской службы или военной подготовки в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан по подготовке военно-обученного резерва, а также освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      6) фотографию размером 3*4 (4 штуки);
      7) заполненную автобиографию, написанную собственноручно и в отпечатанном виде в формате А4, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов, по форме;
      8) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
      9) справки органов правовой статистики и специальных учетов об отсутствии судимости, привлечении в течение года к административной ответственности в судебном порядке за совершение умышленного правонарушения, дисциплинарной и административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
      10) документы, подтверждающие предоставление кандидатом и его супругой (супругом) в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»

11) сертификат о прохождении тестирования на знание законодательств с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов (либо нотариально засвидетельствованная копия сертификата);

12) заключение о прохождении оценки личных качеств в уполномоченном органе, действительное на момент подачи документов для участия в конкурсе (либо нотариально засвидетельствованную копию заключения).

При приеме копий документов для сверки обозреваются их оригиналы или принимаются их нотариально засвидетельствованные копии.      Представление неполного пакета документов является основанием для отказа в их приеме.
      Граждане вправе предоставлять дополнительно информацию, касающуюся их образования, опыта работы и профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых (академических) степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и иные сведения).
Информация об этапах конкурса будет размещаться на информационных стендах Департамента государственных доходов по Костанайской области в местах, доступных для всеобщего обозрения, а также на его интернет-ресурсе.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет