Басылым: біріншіPdf көрінісі
бет7/7
Дата20.12.2019
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 негізінде)  байланыстарды  орната  біледі.  Түсіндіруде  шығармашылық 

қабілетін танытады. 

А- бағасы 

Сұрақтың  мазмұны  бағдарламаның  талаптарына  сәйкес  толық,  жүйелі 

түрде  баяндай  алады.  Бағдарламада  ұсынылған  негізгі  және  қосымша 

әдебиетті  терең  игерген,  өз  ойын  жеңіл  түрде  мазмұндай  біледі. 

Талқыланып  жатқан  мәселеге  кең,  әрі  жан-жақты  талдау  жасай  біледі. 

Елеулі  нақты  қателердің  болмауы.  Қорытындысы  дәлелді  және  нақты 

материалға  негізделген.  Жауап  беру  кезінде  білім  алушының  өздігінен 

түзетілген,  сұраққа  байланысты  тақырыптан  1-2  жеңіл-желпі 

үйлеспеушілік пен қателердің бар болуы. 

В+ бағасы 

Оқытылған  материалды  толық  біледі.  Оқытылған  теориялар  негізінде 

толық  әрі  дұрыс  жауаптың  болуы;  оқытылған  материалды  баяндауда, 

ұғымдарға  анықтама  беруде,  ғылыми  терминдерді  қолдануда  немесе 

қорытынды  жасауда  кейбір  үйлеспеушілік  пен  қателердің  болуы. 

Студент  жіберген  қателерін  оқытушының  көмегімен  түзете  алады. 

Жалпы оқытылған материалды меңгеріп, нақты мысалдармен дәлелдей 

алады. 

В бағасы Оқытылған  материалдардан  негізгі  ережелерді  өз  бетімен  атап  көрсете 

біледі;  негізгі  ережелердің  мағынасын  аша  алады,  жауабында 

логикалық,  жүйелі  бірізділік  бар.  Дәлелдер  мен  мысалдар  негізінде 

жалпылау, қорытынды жасай білу, пән ішіндегі  байланыстарды орната 

білу.    Практикада  алған  білімді,  ғылыми  терминдерді  қолдана  білу. 

Бірақ  әдебиетпен,  оқулықпен  жұмыс  істеуде  жеткілікті  дағдысы  жоқ. 

Баяндау  кезінде  кейбір  жіберген  қателерін  оқытушының  жетекші 

сұрақтарына жауап беру арқылы өз жауабын түзей алады. 

В-  бағасы 

Жалпы студент берілген сұраққа дұрыс жауап береді, бірақ жауап беру 

үдерісінде  маңызды  басты  деректердің  жоқтығы,  негізгі  материалды 

меңгергенімен,  оны  саралай  талдауда  қиналып,  мысалдармен  нақты 

дәлелдей  алмайды.  Баяндау  кезінде  кейбір  жіберген  қателерін 

оқытушының  жетекші  сұрақтарына  жауап  беру  арқылы  өз  жауабын 

түзей алады. 

С+ бағасы 

Жауабы  толық,  бірақ  жүйелі  емес.  Жауабында  тақырыпқа  байланысты 

елеулі ауытқулар бар. Негізгі ұғымдарды анықтауда жіберген қателерін 

түзетуге қиналған жағдайда қойылады. 

С бағасы 

Студент  берілген  сұраққа  толық  жауап  бермейді,  тақырыптың,  негізгі 

ережелердің  мағынасын  кеңінен  аша  алмайды.  Қосымша  сұрақтарға 

жауап бере алмайды 

С-  бағасы 

Студент  берілген  сұраққа  толық  жауап  бермейді,  жауабында  негізгі 

ережелерді ерекшелей алмайды, сұрақтың басты идеялары ашылмайды. 

Сөздік  қорының  жеткіліксіздігі,  материалды  толық  меңгермегендігі 

байқалады. 

D+ бағасы 

Көптеген  маңызды  фактілер  келтірілмейді,  қорытынды  жасалмайды; 

фактілер  қарастырылып  жатқан  мәселеге  сәйкес  келмейді,  олар 

салыстырып  қарастырылмайды;  негізгі  мәселені  көрсете  алмау  (қате 

болса  да).  Көп  елеулі  қателер  бар.  Студент  жауабында  талқыланып 

жатқан  мәселенің  іргелі,  әрі  негізгі  мәселелермен  байланыс  түсінігінің 

жоқтығы.  Білім  алушы  оқытушының  көмегінен  кейін  ғана  жауабын 

түзетуі.  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 D бағасы 

Студент  нашар  жауап  береді,  тақырыпты  толық  меңгермеген, 

жауаптарында  елеулі  қателер  байқалады.  Қосымша  сұрақтарға  жауап 

бере алмайды. 

Fx бағасы 

Студент  өте  нашар  жауап  береді,  сұрақтың  мағынасын  түсінбейді. 

сөйлеу  мәнері  төмен,  көптеген  қателер  байқалады.  Оқытушының 

жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген жағдайда 

қойылады. 

F бағасы 

Студент  өте  нашар  жауап  береді,  сұрақтың  мағынасын  түсінбейді. 

сөйлеу  мәнері  төмен,  көптеген  қателер  байқалады.  Оқытушының 

жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген жағдайда 

қойылады. * Пәннің мазмұны мен бақылау формаларына байланысты критериелер толықтырылулы 

мүмкін. 

 

  

 

6.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі   

№ 

Авторы, атауы, басылым уақыты Ақпарат 

көзі 


Бары (дана) 

Кітапхана 

Кафедра 

Негізгі әдебиеттер 

1.    Әуезов М. Әдебиет тарихы. Алматы, 1995. 

Кітап 

10 


2.    Нұрғали  Р.  Әдебиетіміздің  алтын  ғасыры. 

Астана: Күлтегін, 2001.- 480 б. 

Кітап 


3.    ХХ  ғасыр  басындағы  әдебиет:  Жоғары  оқу орындары 

филология, 

журналистика 

факультеттері 

студенттеріне 

арналған 

хрестоматиялық  оқу  құралы  (құр.  Қ.Ергөбек). 

- Алматы, 1994.  

Кітап 

20 


4.    Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет. - Астана: 

Фолиант, 2002.-474 б. 

Кітап 


5.    Қазақ әдебиетінің тарихы. 10 томдық. 6-8-том. Алматы, 2007. 

Кітап 


Электронд

ы нұсқа 


6.    Кенжебаев  Б.  Қазақ  халқының  ХХ  ғасыр 

басындағы  демократ  жазушылары.  -  Алматы: 

Қаз.мем. бас. 2008. -  

Кітап 

7.    Қирабаев  С.  Ұлт  тәуелсіздігі  және  әдебиет. 

Алматы: Ғылым, 2001.- 448 б. 

Кітап 

Қосымша әдебиеттер 

1.    Мұқанұлы  С.  ХХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиетi.  I 

бөлiм  (ұлтшылдық,  байшылдық  дәуiрi).  - 

Қызылорда: Қазақстан баспасы, 1932.-458 б. 

Кітап 

11 


2.    Әлихан  Бөкейхан.  Энциклопедия.  –  Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2018. – 784 б. 

Кітап


 3.    Ахмет 

Байтұрсынұлы.  Энциклопедия.  – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.   

Кітап


  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

  

6.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі  

 

4.    Алаш қозғалысы. 

Энциклопедиялық 

анықтамалық. 

Құраст: 


Е.Тілешов, 

Д.Қамзабекұлы. – Алматы, 2014.  

Кітап

 

10 5.    Алаш  қозғалысы.  Движение  Алаш.  Құжаттар 

мен 

материалдар жинағы. 

Бас 


ред. 

М.Қойгелдиев.  3  том,  1  кітап.  Алматы:  Ел 

шежіре, 2007. 

Кітап


 

10 


6.    Алаш 

ақиықтары.: 

Мақалалар, 

деректі 

құжаттар,  аудармалар.  Құраст.  Т.Жұртбай.  - 

Алматы, 2006.  

Кітап


 7.    Аймауытов  Ж.  Бес  томдық  шығармалар 

жинағы. 1-т. – Алматы: Ғылым, 1996. – 328 б. 

Кітап

 8.    «Айқап». 

Құрастырушылар: 

Ү.Субханбердина,  С.Дәуітов.  /  Бас  редактор 

Р.Нұрғалиев. 

 

– Алматы: 

«Қазақ 


энциклопедиясы»    Бас  редакциясы,  1995.  – 

368 б. 


Кітап

 9.    Абайдың  ақын  шәкірттері.  Екінші  кітап. 

Қ.Мұхамедханұлы. – Алматы: РГЖИ “Дәуір”, 

1994. – 336 б. 

Кітап

 10.   Әдебиеттегі  Әлихан  Бөкейхан  бейнесі.  Әдеби 

шығармалар.  1-кітап.  Құрастырған,  алғысөзін 

және  түсініктерін  жазған  С.Б.Жұмағұл.  – 

Қарағанды, 2017. 

Кітап


 11.   Елеукенов 

Ш. 


Мағжан. 

(Өмірі 


мен 

шығармагерлігі). – Алматы: Санат, 1995. – 384 

б.  

Кітап


 12.   Дулатұлы  М.  Оян,  қазақ!;  Ержанұлы  Б.  Тұр, 

қазақ!;  Арғыни  Ә.  Жатпа,  қазақ!  Өлеңдер  / 

Құраст.:  Т.Қыдыр,  К.Мұстафаева.  –  Алматы, 

2016. 


Кітап

 13.   Қазақ 

поэзиясының 

антологиясы 

(ХХ 

ғасырдың бас кезі). – Алматы: Ғылым, 1992. – 488 б.;  

Кітап


 

10 


14.   МӘҢГІЛІК  ЕЛ  ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ  ЖӘНЕ  

АЛАШ  ИДЕЯСЫ.  Оқу-әдістемелік  құрал.  – 

Нұр-Сұлтан,  2019. 

Кітап

 15.   МӘҢГІЛІК  ЕЛ  ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ  ЖӘНЕ  

АЛАШ  ИДЕЯСЫ.  Хрестоматия.  –  Нұр-

Сұлтан,  2019. 

Кітап

 16.   Торайғыров  С.  Екі  томдық  шығармалар 

жинағы. 1-т. – Алматы: Ғылым, 1993. – 280 б. 

Кітап


 

10 
         

 

 Негізгі жне осымша дебиет тізімі

 

Негізгі дебиет:1.  дебиет тарихы. , уезов М., А, Алматы, 1995, 220.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет