ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені “ КӘсіби қазақ (орыс) тілі ”Дата31.01.2018
өлшемі135,47 Kb.

ПОӘҚ 042-18-14.1.61/ 01-2015


Баспа №___

«___»______2015 ж.
9 беттің беті


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қаласының Шәкәрім атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМЖ 3 дәрежелі құжаты

ПОӘҚ

ПОӘҚ 042-18-14.1.61/01-2015
ПОӘҚ оқытушыға арналған пән «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» бойынша бағдарламасы

Баспа №___


«___» _____2015 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

КӘСІБИ ҚАЗАҚ (ОРЫС) ТІЛІ ”мамандық үшін 5В0723000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары өндірісі»

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2015
Алғы сөз


 1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы _______ «___» ______2015 ж. Сейтказина Г.С., «Геодезия және құрылыс» кафедрасының оқытушысы 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Кафедра мәжілісінде «Геодезия және құрылыс»
Хаттама № ___ «___» ______2015 ж.
Кафедра меңгерушісі ____________ Күдерінова Н.А.

2.2 Факультеттің «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды


Хаттама № ___ «___» ______2015 ж.
Төрайым ____________ Турысбекова Б.Ш.

 1. БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама № ___ «___» ____ 2015 ж.

Төрайым ________________Искакова Г.К.

4 №1 баспа 02.09.2014 ж. ОРНЫНА


Мазмұны

1

Қолдану саласы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

6

5

Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

8

6

Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

8

7

Әдебиеттер

91 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Пәннің оқу-әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған пән бойынша «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» бағдарламасы 5В0723000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары өндірісі» мамандығы бойынша оқитын студенттеріне арналған.2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
Аталған оқытушығы арналған бағдарлама «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

- Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

- 5В0723000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары өндірісі» мамандығының типтік жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны».
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пән қысқаша мазмұны:

Кәсіби қазақ (орыс) тілі пәні студенттің кәсіби қызмет ету ортасында коммуникативтік қажеттіліктерін анықтауға және маманның кәсіби ортада қарым-қатынас жасауын сөйлеу әрекетінің түрлері арқылы қалыптастыруына бағытталады.


3.2 Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді кәсіби тілдік дайындықпен
қамтамасыз ету, кәсіби тілде арнайы терминдерді қолдана отырып еркін қарым
қатынас жасай алуға бағыттау.
3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

– студенттерге арнайы мамандыққа сай кәсіби лексиканы және сөз


тіркестерін меңгерту;

 • кәсіп, мамандыққа қатысты тақырыптар мен мәселелерді арнаулы
  лексика қолдана отырып құрастыра алу дағдысын қалыптастыру;

 • кәсіби сөйлеу барысында терминологиялық, кәсіби лексика туралы
  алынған білімдерін қолдана алу дағдысын дамыту;

 • мамандықтар бойынша кәсіби мәтіндерді пайдаланып, кәсіби
  құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін негізгі акпараттарды алып, оларды
  баяндай, сипаттай және жинақтай ала білу дағдыларын қалыптастыру және
  дамыту;

 • кәсіби сөйлеу жағдаяттарында сұхбат түрлеріне еркін араласып,
  сөйлесу, әңгімені қолдау, өз көзқарасын дәлелдей алу дағдыларын
  қалыптастыру және сұхбаттар жүргізе алуға үйрету;

 • өз мамандықтары бойынша орыс тіліндегі мәтін материалдарын оқып, оған түрлі аударма жасау стратегияларын қолданатын кәсіби дағдыларын
  дамыту;

 • белгілі бір кәсіби қарым-қатынас саласында қалыптасқан терминдер
  жүйесін, ондағы бірізділікті сақтап, сондай-ақ кәсіби тілдің қолданылу
  жағдайларын айыра білуге үйрету;

 • өз мамандығы бойынша кәсіби мәтіндердегі тірек термин сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдермен шағын мәтін кұрастыруға машықтандыру.

3.4 Білім алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:

білуі және түсінуі тиіс: • студенттер кәсіби мәтінді тыңдап, ақпараттың мазмұнын, тақырыбын толық түсіне білуі тиіс;

 • жағдаяттық сұхбат барысында студент сұхбаттасушының кәсіби
  тақырып төңірегінде қойған сұрағын, айтқан ойының мазмұның тыңдап
  отырып, түсініп, жауап қайтара білуі тиіс;

 • мамандық бойынша кәсіби терминдердің қазақ тіліне аударылымын
  және жасалу ерекшеліктерін білуі тиіс.

жасай алуы тиіс:

 • кәсіби бағыттағы тақырыптарға сұхбат құрып, берілген термин сөздер, тіркестерді студент байланыстырып, еркін сөйлей білуі кажет;

 • мамандығы бойынша тыңдаған немесе оқыған кәсіби мәтіннің,
  акпараттың мазмұнын айта білуі, оған өз көзқарасын білдіре білуі, оны өзінше
  толықтыра білуі, оған қатысты тапсырмаларды орындай алуы тиіс;

 • өз мамандығы бойынша қазақ тіліндегі кәсіби әдебиеттерді еркін оқи алуы тиіс;

меңгеруі және қолдана алуы тиіс:

 • кәсіби материалдарды түрлендіріп (қарау, иілу, танысу) оқуды меңгеріп, қолдануы тиіс;

 • мамандығына қатысты мәліметтер мен баяндамаларды монолог, диалог түрінде жеткізе білуді, әртүрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпаратты ала білуі тиіс;

 • кәсібі, мамандығы жанында қазақ тіліндегі пікірталас, дөңгелек
  үстелдерде өз пікірін ұстанып, дәлелді сөйлеп, әңгемелеп айта білуі, баяндама
  жасай алуы, сұхбат құруда кәсіби тілді қолдана алуы тиіс.

3.5 Пән пререквизиттері:

- Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқу үшін студенттер ЖББ пәндер көлеміндегі «Қазақ тілін» білулері керек.

3.6 Пән постреквизиттері:

- «Кәсіби қазақ тілі» пәнін білу жоғары білім берудің ТОЖ-дағы мамандыктары бойынша базалық пәндер, бейіндік пәндер циклі бойынша пэндерді оку барысында терминдер мен кәсіби лексиканы меңгеруіне мүмкіндік береді.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

Кесте 1

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ.)

ЗС (сағ.)

ПС

(сағ.)БӨЖ

(сағ.)


БОӨЖ

(сағ.)


Жалпы (сағ.)

Қорытынды бақылау түрі

2

4

2

-

-

30

45

15

90

емтихан


 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫКесте 2


Тақырыптардың аталуы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Практикалық сабақтары

1-модуль «Кәсіби тіл коммуникациясы теориясы мен тәжірибесінің негізгі түсініктері»

Кәсіби тілдің лексикасы.

Кәсіби сөйлеу тілі лексикасының негізгі қабаттары; жалпыға ортақ


қолданылатын сөздер, терминологиялық және кәсіби лексика. Кірме сөздердің кеңінен қолданылуы.

Кәсіби сөйлеу тілінің негізгі қабаттарының ерекшеліктері. Терминологиялық және терминологиялық емес сөздердің мағынасының шегі.

Кәсіби сөздерді қолдана отырып сұхбаттасу. Кәсіп, мамандыққа
қатысты тақырыптар мен мәселелерді арнаулы лексика қолдана отырып құрастыру. Кәсіби лексикаға қатысты тірек сөздермен мәтін құрастыру.

Кәсіби ғылыми стильдің синтаксистік ерекшеліктері: құрмалас


сөйлемдер, есімшелі және көсемшелі оралымдар, санамалау
сипатындағы бірыңғай мүшелер. Қыстырма сөздер мен сөз тіркестері.

4

Қазақ тілінің терминологиялық жүйесі.

Терминология - ғылыми стильдің басты белгісі. Терминдер, оның


белгілері, ерекшеліктері туралы түсінік. Терминнің анықтамасы. Кірме терминдер. Терминдердің сөзжасамдық жүйесі. Терминдердің аударылу ерекшеліктері. Қолданылуы жағынан тар және жалпыға ортақ терминдер жүйесі. Терминдердің бір мағыналылығы. Терминологиялық сөздіктер.

Кәсіби сөйлеу барысында терминологиялык, кәсіби лексика


туралы алынған білімдерін қолдана алу дағдысын дамыту. Терминдер жүйесіне енген халықаралық терминдермен жұмыс.

4

Аударма және мәтін.

Мәтін түрлері. Мәтін және дискурс. Аударманың түрлері. Ғылыми мәтін және тақырып. Ғылыми-көпшілікке арналған мәтін. Кәсіби мәтін. Техникалық мәтіндердің аудармасы.4

2-модуль «Мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс»

Құрылыс материалдары. Материалдардың кұрылымы, құрамы және қасиеттерінің өзара байланысы.

1

Табиғи тас материалдар және құрылыс материалдарын
өндіруге арналған тау жыныстарынан алынатын шикізаттар.

1

Керамикалық материалдар. Құрылыстық керамикалық материалдар мен бұйымдардың жіктелуі және жалпы қасиеттері.

2

Минералдық балқымалар негізіндегі материалдар.

1

Әйнек материалдар.

1

Металл материалдар.

1

Гидравликалық материалдар.

1

Бетон түрі және классификациясы.

1

Құрылыстық ерітінділер және құрғақ араласпалар.

1

Полимер материалдар.

1

Ағаш материалдар.

1

Шатырлық, гидроизоляциялық және герметикалық материалдар.

2

Жылуизоляциялық және акустикалық материалдар.

1

Әрлеулік материалдар.

1

Сазтану негіздері. Керамикалық бұйымдарды кептірудің және күйдірудің негіздері

2 1. БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
  1. Қазіргі замандағы ғылымның рөлін қазақ тілінде баяндау.

  2. «Менің мамандығым» видеопрезентация дайындау.

  3. «Мамандық саласындағы соңғы жетістіктер» видеопрезентация
   дайындау.

  4. Өз мамандығы бойынша болашақ қызметі туралы баяндау.

  5. Мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру: атау,
   сұрақ және тезис түріндегі жоспар.

  6. Мамандығы бойынша таңдап алған кәсіби мәтінге аннотация жазу.

  7. Мамандығы бойынша таңдап алған мәтінге аударма жасау, аудармаға талдау жүргізу.

  8. Сәулет-құрылыс саласындағы қазақ тіліндегі әдебиеттерге шолу.

  9. Сәулет-құрылыс саласындағы ғалымдардың еңбектерінен конспект жасау. Техникалық терминдерге аударма жасау.

  10. Глоссарий дайындау (құрылыс және құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандықтарына қатысты).6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
Кесте 3

Әдебиеттер және оқу-методикалық құжаттар

Экземплярлар саны

Студенттердің саны

Қамтамасыздық пайыз

1

2

3

4

Исаханов Е. Құрылыс терминдерінің орысша-қазақша сөздігі.- Алматы: Ана тілі.-2005.-112 б.

5

5

100%

Жақсылықова К.Б. Кәсіби қазақ тілі (ақпараттық-коммуникациялық технологялар саласына) / К.Б. Жақсылықова. – Алматы. 2013.-255 б.

15

5

100%

Тұрсынова Г.Т. Кәсіби қазақ тілі: оқулық/ Г.Т. Тұрсынова.- Алматы: Дәуір. 2012.-254 б.

15

5

100%


Үдербаев С.С. Құрылыс материалдары: қасиеттері және өндірілуі оқу құралы/ С.С. Үдербаев.- Қызылорда: Тұмар. 2007.-206 б.

10

5

100%


Кулибаев А.А., Бишімбаев У.Қ., Қасымов Е.О. Полимерлік және гидроизоляциялық материалдар оқу құралы – Алматы: ИздатМаркет. 2006.- 84 б.

8

5

100%7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиет:

7.1.1 Исаханов Е. Құрылыс терминдерінің орысша-қазақша сөздігі.- Алматы: Ана тілі.-2005.- 112 б.

7.1.2 Жақсылықова К.Б. Кәсіби қазақ тілі (ақпараттық-коммуникациялық технологялар саласына) / К.Б. Жақсылықова. – Алматы. 2013.-255 б.

7.1.3 Тұрсынова Г.Т. Кәсіби қазақ тілі: оқулық/ Г.Т. Тұрсынова.- Алматы: Дәуір. 2012.-254 б.

7.1.4 Үдербаев С.С. Құрылыс материалдары: қасиеттері және өндірілуі оқу құралы/ С.С. Үдербаев.- Қызылорда: Тұмар. 2007.-206 б.

7.1.5 Кулибаев А.А., Бишімбаев У.Қ., Қасымов Е.О. Полимерлік және гидроизоляциялық материалдар оқу құралы.– Алматы: ИздатМаркет. 2006.- 84 б.
  1. Қосымша әдебиет:

7.2.1 Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. Павлодар, 2009 ж.

7.2.2 Пфейфер Н.Э., Абыкенова Д.Б., Токсанов С.Н. Кәсіби қазақ тілі (сәулет және дизайн): электрондық оқу курсы.– Павлодар: Қ.И. Сәтпаев атындағы ПМУ, 2012.–259 б.

7.2.3 Ғаламтор. Халықаралық құрылыс және құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру салаларымен айналысатын ұйымдар сайты.

7.2.4 Шынтаева Н.С. Қазақ тілі (Жоғары деңгейге арналған оқылым


бойынша мәтіндер жинағы). - Алматы: ҚазБСҚА, 2005. - 43 б.

7.2.5 Жакупова А.О. Қазақ тілі (Құрылыс мамандықтарына арналған). -


Алматы: ҚазБСҚА, 2006.-43 б.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет