Құрастырғандар: Қазақ және орыс тілдері кафедрасы доценті, ф.ғ. к. Г. Солтанбекова, Логистика және экономика кафедрасының доценті, э.ғ. к. Гбет1/2
Дата15.09.2017
өлшемі0,9 Mb.
  1   2

__/ __бетАлматы, 2014

Құрастырғандар: Қазақ және орыс тілдері кафедрасы доценті, ф.ғ.к. Г.Солтанбекова, Логистика және экономика кафедрасының доценті, э.ғ.к. Г.Бодаубаева

Силлабус 5В090900 «Логистика» мамандығының студенттеріне арналған «Кәсіби қазақ тілі» жұмыс бағдарламасының негізінде құрастырылған..

Силлабус кафедра отырысында қарастырылған«____»__________________2014 ж. № «_____» хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________________ Г. Садыр

Алғы сөз
Білімі: Тыңдалым бойынша:

 • берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі;

 • түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс;

 • іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс;

Оқылым бойынша:

 • оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұныны өз көзқарасы тұрғысынана толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі;

 • мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

 • хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс;

Жазылым бойынша:

 • мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс;

 • ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс;

 • нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс.

Айтылым бойынша:

 • өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады.

 • берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі;

 • баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;

 • айтушының ой-пікіріне өзінің тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі;

 • мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі;

 • естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс;

 • қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметтері мен оған қажетті тілдік сөз орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету;

 • сөз мәдениетінің негізін ұлттық әдеп пен тілдік этикетті білдіретін шаблондар арқылы игерту;

 • кәсіби тілде сөйлеу мен жазу үлгілерін ресми кездесулерде, келіссөздерде, пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру;

 • іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша белгіленгені: 2 кредит

Меңгеру: Практикалық сабақтарда меңгерген бизнес саласына қатысты сөздер мен терминдер, шаблондар, фразаларды күнделікті ресми кездесулерде, келісімшарт жасауда, көпшілік алдында сөйлей білуге, бизнес-тренингтердегі қолданылатын клишелерді меңгеру.

Дағды: Сабақ барысында жүргізілген тұсаукесерлерден, бұқаралық ақпарат құралдарына жасалған тұжырымдамалардан, ойбөлісулерден, ойталқылардан, пікірлесулерден алған тәжірибелерін келешек қызметінде пайдалана білуге дағдыландыру.

Құзіреттілік: Пән бойынша үйренген тілдік дағдыларды, лексикаларды жинақтай келе, ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын нақты, дәл жеткізе білуге үйрету.

Алдыңғы деректемелер: мәліметтерді беруге дайындығы болуы; белгілі бір тақырыпты талқылауға деген өз қабылдауының болуы; тұрмыстық сөйлеу жағдаяттарында әңгімен қолдау және талқылай білуі; алған мәліметтерге өз көзқарасын білдіре алуы; мәліметтерді беруге дайын болуы; нұсқау, кеңес бере білу; мәліметтерді беруге дайындығы мен қабілеттегі болуы керек.Олардың сөздік қоры 1200 – 1500 сөз болуы тиіс;

Кейінгі деректемелер: оқудың басты стратегиясын пайдалану; мәтіннің негізгі идеясын түсініп, қажетті ақпараттарды ала білу; мамандық бойынша ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білу, таңдаған кәсібі бойынша баяндама жасай білу. Курс студенттердің кәсіби лексиканы игеруіне бағытталған. Кәсіби жоғары дайындық деңгейіне жету үшін мамандыққа байланысты лексикалық қорды байытып, тілді тереңдете оқып, ғылыми тілді меңгерту, болашақ мамандығы бойынша терминдерді меңгеру, кәсіби стильдегі мәтіндермен жұмыс істеуге дағдыландыру;

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналғандықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі.

Кәсіби қазақ тілінде берілген бағдарлық тақырыптарды игеру арқылы ресми тілде сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.

Осымен қатар, кез келген ресми және бейресми жағдайларда қарым-қатынас жүргізе алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.
2 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары


тақырып №

Тақырып атаулары

Апта бойынша бөлінуі

Практикалық сабақтар

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

1.

Жұмыс іздеу.

3

1

2

2.

Логистика түсінігі және оның даму тарихы.

3

1

2

3.

Логистиканың негізгі міндеттері.

3

1

2

4.

Логистика және тасымалдау.

3

1

2

5.

Қазақстандағы логистиканың даму жағдайы.

3

1

2

6.

Логистика – бизнеспен егіз ұғым.

3

1

2

7.

Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру жолдары.

3

1

2

1 Аралық бақылау

8.

Кәсіпорындарда логистиканы қолдану.

3

1

2

9.

Көлік логистикасы.

3

1

2

10.

Автомобиль тасымалдары.


3

1

2

11.

Көліктік логистиканы дамыту Ұлттық орталығы.


3

1

2

12.

Логистикалық орталықты құру жолдары.


3

1

2

13

Логистикалық орталықтың жұмысын ұйымдастыру.


3

1

2

14.

«Хак Групп» АҚ логистикалық кәсіпорынның қызметі.


3

1

2

15.

«Алтын Алма» логистикалық компаниясы.

3

1

2
Барлығы:

45

15

30

2 Аралық бақылау

Емтихан сессиясыПрактикалық сабақтар мазмұны, бақылау түрі және бағалауТақы-рып №

Практикалық сабақтардың сұрақтары

Әдебиеттер

Бақылау түрі


Жоғары балл

1

1. Түйіндеме.

2. Жұмыс орным.

3.Сөйлесім: Көшеде жүру тәртібі. Ана, Жер-ана.


Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгіме-

леу, ой бөлісу, пікір-талас100


2

  1. Логистика дегеніміз не?

  2. Логистиканың даму тарихы мен эволюциясы.

  3. Сөйлесім: Бағдаршамның шығу тарихы. Таулар, таулар.
Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Пікір-талас

Жеке жұмыс, топтық жұмыс100

3

1.Тасымалдау дегеніміз не?

2. Логистикалық тасымалдау түрлері.

3. Сөйлесім: Базар тынысы. «Әнші құм» - табиғат ескерткіші.


Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Пікір-талас

Жеке жұмыс, топтық жұмыс100


4

1.Тасымалдау дегеніміз не?

2. Логистикалық тасымалдау түрлері.

3. Сөйлесім: Көк базар тарихынан. Ғылым күмбезі.


Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Әңгіме

леу, пікір-талас баяндау100


5

1.Қазақстан Республикасында логистиканың даму кезеңдері.

2. Қазақстандағы логистиканың болашағы.

3. Сөйлесім: Электр қуатын үнемдеу.

Ғарыштан естілген қазақ тілі.
Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Әңгіме

леу, пікір-талас баяндау100

6

1.Логистика мен бизнестің өзара байланысы.

2. Логистиканың бизнесте алатын орны.

3. Сөйлесім: Суды үнемдеу.

«Желкілдеп өскен жас құрақ, біз болмасақ, сіз барсыз....»
Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Монолог, диалог

100


7

1.Кәсіпорын жұмысында логитисканың атқаратын рөлі.

2. Кәсіпорындағы логистиканың дамуы.

3.Сөйлесім: Бұқаралық ақпарат құралдары. «Болашақ» бағдарламасы.Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Диалог құрастыру.Жеке жұмыс

1001-Аралық бақылау

8.

1.Кәсіпорын қызметі мен логистиканың байланысы.

2. Кәсіпорында логистиканы тиімді пайдалану жолдары.

3. Сөйлесім: Қазақ тіліндегі сайттар. Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер.


Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Монолог, диалог

100


9

1.Көлік логистикасы түсінігі.

2.Көлік логистикасының түрлері.

3.Сөйлесім: Сүйікті ісіңіз. Қазақтың күй өнері.


Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Пікірталас

Жеке жұмыс, топтық жұмыс100

10

1.Автомобиль тасымалдарының негізгі қызметі.

2.Автомобиль тасымалдарының түрлері.

3.Сөйлесім: Тойыңыз тойға ұлассын.

Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы...

Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Ойын түрлері

10011

  1. Орталықтың негізгі функциялары.

  2. Телефонмен сөйлесе аласыз ба?

3.Сөйлесім: Қазақтардың жиі тойлайтын тойы.

Суретші әлемінде.
Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Әңгімелеу баяндау

Сұхбат,


сұрақ –жауап,

әңгіме-


леу, ой бөлісу, пікір-талас

100

12

1.Логистикалық орталық дегеніміз не? Логистикалық орталықты құрудың тиімді жолдары.

2. Шешен қандай болу керек? Шешенге қойылатын талаптар.

3. Сөйлесім: Әр үйге шаттық орнайды. Қазақтың тұңғыш операсы


Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгімелеу, ой бөлісу, пікір-талас


100

13

  1. Логистикалық орталықтың қызметіне не жатады? Логистикалық орталықтың жұмысын тиімді ұйымдастыру жолдары.

  2. Көпшілік алдында сөйлеу әдебі.

3. Сөйлесім: Үй салу оңай? Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізілді.


Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Әңгімелеу баяндау

Сұхбат,


сұрақ –жауап,

әңгіме-


леу, ой бөлісу, пікірталас

100


14

 1. Логистикалық кәсіпорын дегеніміз не?

 2. Пікірталасты қалай жүргізу керек? Пікірталасқа дайындығы.

3. Сөйлесім: Адам, сен алдымен, өзіңді таны. Сыртқы саясат.Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгімелеу, ой бөлісу, пікір-талас Жеке жұмыс

100


15

 1. «Алтын Алма» логистикалық компаниясының негізгі қызметі.

 2. Келіссөз жүргізу әдебі. Келіссөзде кездесетін оралымдар.

3.Сөйлесім: Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба?

Астана – елімнің алтын ордасы.
Тулембаева А.Н. Логистика. Алматы, 2010 ж.

Смехов А.А. Введение в логистику, Москва, 1993 г.

Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг, Москва, 2005 г.

Ақжанова А. Кәсіби қазақ тілі, Астана, 2010.

Мухамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі, Алматы, 2006 ж.


Пікірталас

Жеке жұмыс, топтық жұмыс100

2-Аралық бақылау

Каталог: download
download -> БАҒдарламасы 5-9 сыныптар Астана 2010 Қазақстан республикасы білім және ғылым инистрлігі
download -> БАҒдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013
download -> Зияткерлік мектеп оқушылары оқуы тиіс 100 кітап аясында қазақ әдебиетінен ұсынылатын шығармалар тізімі Негізгі мектеп
download -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
download -> Өмірбаяны Ақан сері, Ақжігіт Қорамсаұлы (1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Үлкен Қоскөлдің маңы 1913 жылы, сонда) ақын, әнші, композитор. Әкесінің есімі Қорамса, шешесі Жаңыл
download -> «Бекітемін» Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы
download -> Абылай хан
download -> Ғалымдардың ең ежелгі адамды атауы
download -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет