1. Бизнес –жоспардың шарықтау шегі, соңғы бөлімібет2/5
Дата24.12.2019
өлшемі0,6 Mb.
1   2   3   4   523.

Бұл шығынды, сатуды, несиені және т.б. шектеулі сомасын тағайындау- A.

Лимиттеу

 B.

Сақтандыру тәуекелділігі

 C.

Диверсификациялау

 D.

Тәуекелділіктен құтылу

 E.

Сараптамалық бағалау24.

Жоспарлаудың жалпы принциптерін кім қалыптастырған? A.

Ф. Тейлор

 B.

Д. МакГрегор

 C.

А. Файоль

 D.

Р.Л. Акофф

 E.

А. Маршл25.

Барлық өндірістік процестің жақсылап ойластырылғаны, заңды тұлғаны дамытудың негізделген жоспары барлығы, қойылған мақсаттарға жету стратегиясының барлығы туралы сендірерлік дәлелдер келтіру қай бөлімнің мақсаты? A.

Өндіріс жоспары бөлімінің

 B.

Маркетинг бөлімінің

 C.

Нарық пен сала жағдайына талдау

 D.

      Тәуекелдерге баға беру

 E.

Ұйымдық жоспар26.

Ұйымдасқан жүйеге нысаналы түрде ықпал жасау, оның белгіленген құрылымын сақтау, қызметтің тәртібі мен мақсатын қолдану қалай аталады? A.

құлдырау

 B.

реттеу

 C.

бақылау

 D.

басқару

 E.

қадағалау27.

Өзіне жоспарланып отырған табыс пен шығыс көздерін, активтер мен пассивтер жайлы ақпаратты кіргізеді. Инвестициялар мен қарыз да осы бөлімде қарастырылады. Қандай бөлім? A.

маркетинг жоспар

 B.

тауарлар мен қызметтерді сипаттау

 C.

өндірістік жоспар

 D.

қаржылық жоспар

 E.

менеджмент және ұйымдастыру28.

Бизнес-жоспар дайындаудың маңыздылығы мен артықшылығын көрсететін нақты  себептерді көрсетіңіз: A.

Жеке кәсіп ашар алдында стратегия дайындау маңызды

 B.

Стратегия мен жоспарлау бір қарағанда ұқсас болғанымен, айырмашылығы бар. Стратегия үлкен мақсаттың айқындалуы, ал жоспарлау – мол мақсатқа жетудің жолдары.

 C.

Шынайы бизнес мен ұзақ мерзімді жұмыс бос қиялды ұнатпайды. Сол үшін нақты қаржы сценариі керек

 D.

Жеке кәсіппен енді айналыса бастағандар үшін арнайы білім керек. Сонымен қатар міндетті түрде бастапқы қаражат керек. Сондықтан бизнес-идеяны нақты жоспарға үйлестіруді ойластырған абзал.

 E.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс29.

Жоба масштабына байланысты жоспардың түрлері A.

Ұсақ жобалар

 B.

Өте ірі жобалар

 C.

Орташа жобалар

 D.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс

 E.

Ірі жобалар30.

Бұл бөлімнің мақсаты – жоба ұсынатын тауарға (қызметке) қажеттілікті ашып, негіздеп көрсету A.

тәуекелділіктен құтылу

 B.

нарық пен сала жағдайына талдау

 C.

диверсификациялау

 D.

сараптамалық бағалау

 E.

инвестициялық климат пен тәуекелдер1.

Ағылшын тілінен аударғанда кәсіпкерлік, сауда-саттық деген мағына беретін сөз: A.

инновация

 B.

бизнес

 C.

пессимизм

 D.

авантюризм

 E.

инвестиция2.

Жаңа кәсіпорындар салу, кәсіпорындарды кеңейту және қайта құруды қамтитын қандай жоспар? A.

Қаржылық жоспар

 B.

Күрделі қаржы және күрделі құрылыс жоспары

 C.

Еңбек және кадрлар жоспары

 D.

Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

 E.

Ғылым мен техниканы дамыту жоспары3.

Ұйымдасқан жүйеге нысаналы түрде ықпал жасау, оның белгіленген құрылымын сақтау, қызметтің тәртібі мен мақсатын қолдану қалай аталады? A.

құлдырау

 B.

басқару

 C.

реттеу

 D.

бақылау

 E.

қадағалау4.

Сатушы мен сатып алушыны болашақта баға мен валюталар бағамының ықтимал өзгеруі қатерінен сақтандыру мақсатымен жасасылған хедж-мәміле қалай аталады? A.

     Инвестиция

 B.

Хеджерлеу

 C.

Диверсификация

 D.

Инновация

 E.

Сақтандыру5.

Бизнес-жоспар дайындаудың маңыздылығы мен артықшылығын көрсететін нақты  себептерді көрсетіңіз: A.

Жеке кәсіппен енді айналыса бастағандар үшін арнайы білім керек. Сонымен қатар міндетті түрде бастапқы қаражат керек. Сондықтан бизнес-идеяны нақты жоспарға үйлестіруді ойластырған абзал.

 B.

Стратегия мен жоспарлау бір қарағанда ұқсас болғанымен, айырмашылығы бар. Стратегия үлкен мақсаттың айқындалуы, ал жоспарлау – мол мақсатқа жетудің жолдары.

 C.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс

 D.

Жеке кәсіп ашар алдында стратегия дайындау маңызды

 E.

Шынайы бизнес мен ұзақ мерзімді жұмыс бос қиялды ұнатпайды. Сол үшін нақты қаржы сценариі керек6.

Фирма шабуыл стратегиясын бірнеше жағдайларда таңдай алады. Артығын көрсетіңіз: A.

өндірістерді кеңейтуді жүзеге асырылудың шығындары тек сатудың елеулі ұлғаюы арқылы ғана ақталса

 B.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп, нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізсе

 C.

егер фирмалар-бәсекелестер өз позициясын жоғалта бастаған жағдайда аз шығынмен нарықтық үлесті кеңейтуге нақты мүмкіндігі болса

 D.

егер нарықтағы үлесі қажетті минимумнан төмен болса немесе бәсекелестердің іс-қимыл нәтижесінде күрт қысқарса, пайданың жеткілікті деңгейін қамтамасыз ете алмаса

 E.

нарыққа жаңа тауар шығарса7.

Гректің – «генерал өнері» деген сөзінен шыққан қандай сөз? A.

Стратегия

 B.

Сақтандыру

 C.

Бәсеке

 D.

Тактика

 E.

Хеджерлеу8.

Жоспарлау жүйесі келесідей элементтерден тұрады: A.

жоспарлы көрсеткіштер

 B.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 C.

нәтиже

 D.

жоспарлау субъектісі

 E.

жоспарлау аралығы9.

Бизнес жоспарлаудығы кәсіпкерліктің негізгі мақсаты: A.

өндірістік бірлікті ұйымдастыру

 B.

инновацияларды дамыту

 C.

пайда табу

 D.

төлемдерді төлеу

 E.

өнімді жұмсау10.

Персоналды басқарудың мақсаты A.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіру

 B.

несие беру үшiн негiз

 C.

нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істеуге көмегін тигізу

 D.

кәсіпорын, фирманы басқарудағы жетістіктерге қол жеткізу болып табылады

 E.

өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары11.

Ұйымдық және басқарушылық тәуекел. A.

ұйымдық олқылықтарды қайталау мүмкіндігі

 B.

жұмысты орындаудың жоспар-кестесіның барлығы және оны орындаудың кепілдігі; барлық қатысушылардың жоспар-кестесін нақты орындауға қызығушылығының болуы

 C.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 D.

жергілікті администрациямен қарым-қатынастар ( оның жобаға қатысуға қызығушылығын көрсететін дәлелдерді келтіру өте маңызды )

 E.

мамандандырылған басқарушы қызметкерлердің болуы (менеджерлерді сертификаттау)12.

Бизнес –жоспардың шарықтау шегі, соңғы бөлімі: A.

қаржылық жоспар

 B.

маркетинг жоспар

 C.

өндірістік жоспар

 D.

түйіндеме

 E.

менеджмент және ұйымдастыру13.

Бұл бөлімде инвестициялық климаттың жеке басты факторларына баға беріп, олардың даму үрдістерін жақсару немесе нашарлау жағдайында қарастыру қажет: A.

инвестициялық климат пен тәуекелдер

 B.

сақтандыру тәуекелділігі

 C.

тәуекелділіктен құтылу

 D.

диверсификациялау

 E.

сараптамалық бағалау14.

Белгілі бір уақытта маркетинг мақсатына жету үшін әзірленген жүйелік және біртұтас бағдарламалар жиынтығы нысандандырылған құжат A.

Шұғыл жоспар

 B.

Бизнес жоспары

 C.

Сратегиялық жоспар

 D.

Маркетинг жоспары

 E.

Өндіріс жоспары15.

Бизнес – жоспардың аталған бөлімінің мақсаты – көптеген қаржылық мәліметтерді көрсету:


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет