1. Бизнес –жоспардың шарықтау шегі, соңғы бөлімібет3/5
Дата24.12.2019
өлшемі0,6 Mb.
1   2   3   4   5 A.

менеджмент және ұйымдастыру

 B.

маркетинг жоспар

 C.

өндірістік жоспар

 D.

қаржылық жоспар

 E.

тауарлар мен қызметтерді сипаттау

16.

Маркетинг стратегиясы дегеніміз: A.

жеке адамның тұлғасы мен мәдени деңгейіне байланысты ерекше қалпын қабылдаған мұқтаждықтың бір түрі

 B.

болашаққа есептелген мақсатқа жетудің жалпы жоспары

 C.

кәсіпорынның өндірістік өткізу және сауда қызметін ұйымдастыру мен басқарудың кешендік жүйесі

 D.

кәсіпорынның өндірістік өткізу қызметінің перспективалық мақсатын, бәсеке нысанын,  маркетинг концепциясын таңдау

 E.

адамның бет-бейнесі, оның қоғамдағы беделі; фирманың тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің, сауда таңбасының қызметтен қосымша табыс беретін немесе залал келтіретін бейнесі17.

Бизнес-жоспардың кәсіпкерге беретін мүмкіндіктері: A.

бизнес-жоспарды жасап, бітірген кезде ол кәсіпкерге көздеген мақсатына жетуге көмектесетін нақты зерттелген карта немесе схема ретінде қызметін атқарады

 B.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп, нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізеді

 C.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс

 D.

өз идеяларын жасап, оның қағаз жүзінде есептеулер жүргізіп, өмір сүру ұзақтылығын тексере алады

 E.

мұндай қағаздағы (виртуалды) вариант ішіндегі идеялар көптеген қателіктерден және керегі жоқ шығындардан құтқарып, өз қаражатын және уақытын үнемдеуге көмектеседі18.

Мерзімі бойынша жоспарлау келесідей болып бөлінеді: A.

артыкшылықты, ағымды

 B.

артықшылықты, орта мерзімді және кыска мерзімді

 C.

артыкшылықты, ағымды, ортамерзімді

 D.

артықшылыкты, ұзак мерзімді, орта мерзімді, агымды және кыска мерзімді

 E.

ұзақ мерзімді, орта мерзімді және кыска мерзімді19.

Бизнес жоспарлаудың негізгі  масштабы: A.

ірі бизнес

 B.

шағын бизнес

 C.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 D.

орта бизнес

 E.

      микробизнес20.

Кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметінің рентабельдігін арттырудағы статистикалық даму бағдарламасы - бұл: A.

Инновациялық жоспар

 B.

Бизнес – жоспар

 C.

Мерзімді жоспар

 D.

Ағымдағы жоспар

 E.

Инвестициялық жоспар21.

Жоспарлы есептеулер: A.

жоспарлау процесінің сандық сипаттамасы

 B.

кәсіпорын, фирманы басқарудағы жетістіктерге қол жеткізу болып табылады

 C.

инвестициялар мен қарыз

 D.

өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

 E.

жоспар құрастырылатын уақыттың күнтізбелік мерзімі22.

Тауар өндірушілер арасында  өз мүдделерін қанағаттандыру үшін болатын  экономикалық бақталастық, тауарларды өндіру мен өткізудің тиімді жағдайы, неғұрлым жоғары пайда алу бұл- A.

бәсеке

 B.

тактика

 C.

стратегия

 D.

талдау

 E.

даму23.

Мүмкін болатын тұтынушылардың сұраныстарына жасалған талдаудан, салалардын, ел ішіндегі және шет елделдегі ғылыми- зерттеу базаларының даму тенденциясының, басқа ендірушілердің, пакеттердің, лицензиялардың және т.б. даму тенденциясының ғылыми-техникалық процесін болжаудан алынған және жүйеге келтірілген мәліметтер бұл - A.

      Еңбек және кадрлар жоспары

 B.

Ғылым мен техниканы дамыту жоспары

 C.

Бизнес жоспардағы инновациялық ой

 D.

Қаржылық жоспар

 E.

Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары24.

Бизнес-жоспардың бірінші бөлімі қандай? A.

Ұйымдық шаралар мен жұмыс жасау жоспары

 B.

Жобаның тиімділігі

 C.

Сату нарығын, сату көлемін талдап, бағалау

 D.

Кәсіпкерлік іс-әрекеттің алға қойған мақсаты

 E.

Бизнес жоспарды іске асыру мерзімі25.

Бизнес-жоспарды әзірлеу барысында компанияның қызметіне немесе жобаның инвестициялық тартымдылығына баға беріледі. Негізгі бағалауға мыналар кіреді: A.

жобаның өтелу мерзімі (Pay-Back Period, PBP)

 B.

жобаның өтелу мерзімі (Pay-Back Period, PBP)

 C.

кірістіліктің ішкі нормасы (Internal Rate of Return, IRR)

 D.

кірістілік индексі (Benefit/cost ratio, BCR)

 E.

таза ағымдық құн (Net Present Value, NPV)26.

Қазақстан Республикасының шағын және орта кәсіпкерлікті қолдайтын органдары, ұйымдары және арнайы мекемелеріне мыналар жатады. Артығын көрсетіңіз: A.

Қор биржасы

 B.

KAZNEX Invest

 C.

Қазақстан Республикасының министрліктері

 D.

Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсіптік палатасы

 E.

 «Атамекен одағы» Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы27.

Жоба масштабына байланысты жоспардың түрлері A.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс

 B.

Орташа жобалар

 C.

Ірі жобалар

 D.

Ұсақ жобалар

 E.

Өте ірі жобалар28.

Бизнес жоспарларда баланс көрсеткіштері фирма мүлкінің құнын бағалау үшін мынандай атаулар қолданылады: A.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 B.

негізгі қорлар

 C.

істен шығу көрсеткіштері

 D.

тозу коэффициенті

 E.

жалпы актив сомасындағы үлесі29.

Бизнес-жоспардың  негізгі мақсаты: A.

тәуекелдің дефляциялық факторлары

 B.

несие беру үшiн негiз

 C.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіру

 D.

берілген бизнестің негізін салу және нақты кезеңге нәтижелерді бағалау

 E.

нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істеуге көмегін тигізу30.

Жоспарлау аралығы дегеніміз: A.

жоспар құрастырылатын уақыттың күнтізбелік мерзімі

 B.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіру

 C.

кәсіпорын, фирманы басқарудағы жетістіктерге қол жеткізу болып табылады

 D.

несие беру үшiн негiз

 E.

өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

31.

Кәсіпорынның ішкі ортасына не жатады? A.

Экономикалық саясат; экономикалық, әлеуметтік, технологиялық жағдайлар

 B.

Экономикалық жағдай

 C.

      Экономикалық, әлеуметтік, технологиялық жағдайлар

 D.

Еңбек ресурстары; техника мен технология; бәсекелестік; маркетинг; т.б.

 E.

Экологиялық; құқықтық жағ32.

Бизнес-жоспардың кәсіпкерге беретін мүмкіндіктері: A.

      өз идеяларын жасап, оның қағаз жүзінде есептеулер жүргізіп, өмір сүру    ұзақтылығын тексере алады

 B.

мұндай қағаздағы (виртуалды) вариант ішіндегі идеялар көптеген қателіктерден және керегі жоқ шығындардан құтқарып, өз қаражатын және уақытын үнемдеуге көмектеседі

 C.

бизнес-жоспарды жасап, бітірген кезде ол кәсіпкерге көздеген мақсатына жетуге көмектесетін нақты зерттелген карта немесе схема ретінде қызметін атқарады

 D.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс

 E.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп, нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізеді33.

Жоспарлау мына кезеңдерден тұрады: A.

ең тиімді альтернативаны таңдау

 B.

альтернативаларды анықтау

 C.

жоспарды енгізу мен орындау

 D.

мақсат қою, алғышарттарды анықтау

 E.

барлық жауап нұсқасы дұрыс34.

 Кәсіпорынның сыртқы ортасына не жатады? A.

Еңбек ресурстары; маркетинг

 B.

Бәсекелестік; маркетинг

 C.

Бәсекелестік; маркетинг; құқықтық жағдай

 D.

      Еңбек ресурстары; техника мен технология

 E.

Экономикалық саясат; құқықтық жағдай; экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, технологиялық жағдайлар35.

Стратегиялық жоспарлау бұл: A.

нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істеуге көмегін тигізу

 B.

кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметінің рентабельдігін арттырудағы статистикалық даму бағдарламасы

 C.

тәуекелдің дефляциялық факторлары

 D.

ұйым мақсаттарын, мүмкіндіктерін, ресурстарын және жаңа нарықтық мүмкіндіктерді сәйкесінше үйлестіріп ұстап тұруды басқару процесі

 E.

берілген бизнестің негізін салу және нақты кезеңге нәтижелерді бағалау

1.

Жоспарлаудың жалпы прнциптерін кім қалыптастырған? A.

Д. МакГрегор

 B.

Ф. Тейлор

 C.

А. Маршл

 D.

Р.Л. Акофф

 E.

А. Файоль2.

Бизнес – жоспардың аталған бөлімінің мақсаты – көптеген қаржылық мәліметтерді көрсету: A.

маркетинг жоспар

 B.

өндірістік жоспар

 C.

менеджмент және ұйымдастыру

 D.

қаржылық жоспар

 E.

тауарлар мен қызметтерді сипаттау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет