2 вариант Бухгалтерлік есеп негіздері пәнінен аралық бақылауДата19.12.2019
өлшемі87,38 Kb.
2 вариант

Бухгалтерлік есеп негіздері пәнінен аралық бақылау

 1. Ұйымдардың мүліктік жағдайын есептеу үшін қандай өлшем түрлері қолданылады

 1. Натуралды, ақшалай және еңбек өлшемі;

 2. Ақшалай және заттай өлшем;

 3. Өзіндік құн өлшемі, есептегі баға;

 4. Ақшалай өлшем;

 5. Натуралды өлшем.
 1. Бухгалтерлік есеп ақпараттарын пайдаланушылар:

 1. Банктер, салық органдары;

 2. Ішкі пайдаланушылар (мекеме басшылары, меншік иелері, т.б.) және сыртқы пайдаланушылар (инвесторлар, несиелендірушілер, т.б.);

 3. Мемлекеттік органдар;

 4. Менеджерлер, қоюшылар, сатыпалушылар

 5. Еңбеккерлер, банктер.
 1. Төмендегі шығындардың қайсысы тікелей шығындарға жатады?

 1. Инженерлер, қойма жұмысшыларының еңбек ақысы, жылыту шығындары;

 2. Негізгі құралдарды жөндеу және құнсыздану шығындары;

 3. Жұмысшылардың еңбек ақысы, материалдар, электр қуатының шығындары, көрсетілген қызметтері;

 4. Жал төлемі, сақтандыру, еңбекақы шығындары;

 5. Жалпы және әкімшілік шығындары, пайыздық шығындар.
 1. Баланстың активі қандай ресурстардан құралды?

A. Материалды емес активтерден, негізгі құралдардан, акционерлік капиталдан, ақша қаражаттарынан;

B. Қаржылық инвестициядан, тауарлы материалды босалқылардан, ақша қаражаттарынан;

C Материалды емес активтерден, негізгі құралдардан, инвестициялардан, берешек қарыздардан, тауарлы - материалды құндылықтардан, ақша қаражаттарынан, алдағы кезең шығындарынан;

D.Міндеттемелерден, меншікті капиталдан

E.Жарғылық капиталдан, резервтік капиталдан, несиелерден, алынған аванстардан.


 1. Баланстың пассиві қандай көздерден қалыптасады?

A. Материалды емес активтер, негізгі құралдар, қоюшылармен есеп айырсу, жарғылық капитал, ақша қаражаттарынан;

B.Негізгі құралдар, тауарлы – материалды құндылықтар, ақша қаражаттары, бөлінбеген табыс;

C. Материалды емес активтер, негізгі құралдар, инвестициялар, дайын өнімдер, тауарлар, ақша қаражаттары, несиелер;

D. Жарғылық капитал, қосымша төленген және төленбеген капитал, бөлінбеген табыс, ұзақ және қысқа мерзімді несиелерден алашақтар қарызынан, алынған аванстардан;

E. Дұрыс жауабы жоқ.
6. «Бөлінбеген пайда» бабы баланстың қай жағына орналасқан.


 1. Ағымдағы активтер бөлімінде;

 2. Пассивтің капитал бөлімінде;

 3. Пайда баланстың пассивінде, зиян активінде;

 4. Пайда баланстың активінде, зиян пассивінде;

 5. Пассивтегі міндеттемелер бөлімінде.


7.Екі жақты жазу деп:

 1. Есеп объектілерін топтастыру мен счеттарға жазу;

 2. Активтер мен пассивтер қозғалысын тексеру;

 3. Шаруашылық фактілері мазмұнын екі жақты жазу;

 4. Бухгалтерлік есеп мәліметтерін жинақтау;

 5. Дұрыс жауабы жоқ.

8. Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаттары қандай:

A. Ұйымдардың табысын түсіріп, бәсекелестік ортадағы тиімділігін арттыру;

B. Ішкі және сыртқы пайдаланушыларды бухгалтерлік мәліметтермен қамтамасыз ету;

C. Ақпараттар дайындау, алдау, ұрлау, сыбайластылық жағдайларды болдырмау;

D. Ұйымдардың қызметін тиісті ақпараттар және мәліметтермен қамтамасыз ету;

E. Ақпараттардың дұрыс қалыптасуын қадағалау.
9.Бухгалтерлік есептің пәні дегеніміз

A. ұйымдардың мүліктері;

B.ұйымдардың мүліктері, қорлану көздері және шаруашылық процестері;

C. шаруашылық қаражаттары және олардың қорлану көздері;

D. шаруашылық операциялар және процестер;

E. шаруашылық мүліктер, шаруашылық процестер (дайындау, өндіру, бөлу).


10. Бухгалтерлік баланстың негізгі ерекшелігі неде

A. тек қана ақша өлшемімен жасалуында

B. баланстың екі жақтылығында;

C. мүліктер мен шаруашылық қаражаттарының бірыңғай қалыптасуында;

D. белгілі бір мерзімге жасалынатын баланстың активі мен пассивінің тең болуы;

E. субъектілердің экономикалық ресурстарының жинақталуында.11. Төмендегі операция нешінші типтік өзгеріске жатады

« Кассаға банктегі ағымдағы шоттардан ақша алынды»

A. төртінші типке;

B. екінші типке;

C. бірінші типке;

D. үшінші типке;

E. үшінші және төртінші типтік өзгеріске жатады.12. Көлемі жағынан түгендеудің қандай түрлері бар

A. толық және жекелеген объектілер бойынша

B. мерзімді және толық

C. жоспарлы және жекелеген объектілер бойынша

D. кезеңдік, толық, кенеттен

E. жоспарлы және кенеттен


13. Төмендегі құжаттардың қайсысы әміршілік етуші құжаттарға жатады

A. өндіріске материалдар жіберу накладнойы

B. кассаның шығыс ордері

C. ақша чегі (есеп айыру счетынан нақты ақша алу үшін)

D. негізгі құралдарды қабылдау, өткізу әдісі

E. кіріс ордері


14. Бухгалтерлік есептерде қолданылатын, кеткен қателерді түзету әдісі

A.корректура, қосымша жазу, кері жазу әдістері

B. корректура, қайта жазу, өшіру әдісі

C. қызыл жазумен қайталап жазу әдісі

D. корректура, кері жазу әдісі

E. бір сызықпен өшіру, қосымша жазу әдісі


15 "Кассадан ұйым қызметкерлеріне еңбек ақы төленді" Осы операция типтік өзгерістің қайсысына жатады

A. үшінші тип (+актив, +пассив)

B. төртінші тип (-актив, -пассив)

C. бірінші тип (+актив,- актив)

D.екінші тип (+пассив, +пассив)

E.баланста көрсетілмейді


16"Жабдықтаушылардан алынған материалдар кіріске алынды" Осы операция типтік өзгерістердің қайсысына жатады?

A. үшінші тип (+актив, +пассив)

B. төртінші тип (-актив, -пассив)

C. бірінші тип (+актив,- актив)

D.екінші тип (+пассив, +пассив)

E.баланста көрсетілмейді


17 Активтік шоттарды соңғы сальдо қалайша анықталады?

A. бастапқы сальдо + кредиті бойынша айналым - дебеті бойынша айналым

B. бастапқы сальдо + (қосу) дебеті бойынша айналым - (алу) кредиті бойынша айналым

C. дебеті бойынша айналым - кредиті бойынша айналым - бастақы сальдо

D.кредит бойынша айналым + дебеті бойынша айналым + бастапқы сальдо

E. бастапқы сальдо + дебеті бойынша айналым - кредиті бойынша айналым


18. Бухгалтерлік жазу (проводка) дегеніміз?

A. счеттар корреспонденциясы

B. счеттарға шаруашылық операцияларының хазылуы

C. екі жақты жазу принципі

D. екі жақты жазу әдісімен шаруашылық операциялары сомасының дебеттік және кредиттік счеттарда көрсетілуі

E. құжаттарды өңдеу


19. Ұйымдардың мүліктерін, есебін жүргізу үшін қандай өлшемдер қолданылады

A. натуралдық,еңбек, ақшалай өлшемдер

B. ақшалай және еңбек

C. натуралды және ақшалай

D. еңбек және шартты – натуралдық

E. ақшалай өлшем


20. Қаржылық есеп беру құрамына қандай құжаттар кіреді?

A. негізгі құралдардың қозғалысы туралы есептен

B. бухгалтерлік баланстан, қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері туралы есептен

C. ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептен түсіндірме жазбалардан,

кестелерден және диаграммалардан

D. ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп; пайда және зиян есебі, меншікті капитал есебі, бухгалтерлік баланс

E. компания қызметінің нәтижелері туралы есептен

21. Еңбек ақыдан есеп беуге тиісті тұлғаның берешегі ұсталды:

A. Дт 3350 Кт 3120

В. Дт 3350 Кт 3390

C. Дт 3350 Кт 1010

D. Дт 3350 Кт 7210

E. Дт 3350 Кт 125022. Жабдықтаушыларға берешек қарыз төленді:

А. Дт 1010 Кт 3310;

В. Дт 1030 Кт 1210;

C. Дт 3310 Кт 1010;

D. Дт 3310 Кт 1030;

E. Дт 1010 Кт 6010.23. Дайын өнімдерді сатудан түсім кассаға тапсырылды:

A. Дт 6010 Кт 1040;

В. Дт 1040 Кт 6010;

C. Дт 1010 Кт 6010;

D. Дт 6010 Кт 1010;

E. Дт 1040 Кт 1010.24. Сатылған өнім үшін есеп шотқа сатып алушылардың берешектері түсті:

A. Дт 1210 Кт 1050;

В. Дт 1030 Кт 1210;

C. Дт 1030 Кт 3310;

D. Дт 3310 Кт 1050;

E. Дт 1320 Кт 1050.25. Жабдқтаушыларға тауарлар үшін ұзақ мерзімді аванстар төленді:

A. Дт 3310 Кт 1030;

В. Дт 3310 Кт 1010;

C. Дт 2910 Кт 1030;

D. Дт 1330 Кт 3310;

E. Дт 1330 Кт 1010.26. Есеп беруге тиісті адамның аванстық сомалары есептен шығарылды:

A. Дт 1010 Кт 1250;

В. Дт 7210 Кт 1250;

C. Дт 1420 Кт 1250

D. Дт 7210 Кт 1010;

E. Дт 1250 Кт 7210.27. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын айтыңыз: Дт 7210 Кт 2420

A. офистің негізгі құралдарына тозу есептелді

В. алынған негізгі құралдарына тозу есептелді

C. цехтің негізгі құралдарына тозу есептелді

D. есептен шыққан негізгі құралдарына тозу есептелді

E. консервациядағы негізгі құралдарға тозу есептелді28. Компъютерлік бағдарламалар жабдықтаушылар арқылы кіріске алынды:

A. Дт 2730 Кт 3310;

В. Дт 2730 Кт 1010;

C. Дт 2730 Кт 1030;

D. Дт 1010 Кт 2730;

E. Дт 3310 Кт 273029. Дайын өнімдер мен тауарларды және басқа материалдарды кіріске алғанда қандай бухгалтерлік жазу беріледі:

A. Дт 1280 Кт 1330

В. Дт 1320, 1330 Кт 3310

C. 7110, 7210 Кт 3310

D. Дт 7110, 7210 Кт 1320, 1330

E. Дт 2930 Кт 1320, 1330, 135030.Материалдық емес активтер сатып алынды:

A. Дт 2730 Кт 3310

В. Дт 2710 Кт 4170

C. Дт 2730 Кт 3110D. Дт 2730 Кт 1010

E. дт 1250 Кт 7210

Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет