Ақпараттық қауіпсіздік Біліктілік: Ақпаратты сақтау бойынша тбет7/11
Дата12.03.2017
өлшемі3,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тестілік желі қауіпсіздігін орналастыру, икемдеужәне қамтамасыз ету


Берліген модуль ақпараттық-коммуникациондық технология (АКТ) желіні қорғауды орналастыру, икемдеумен сынақтауға қажетті әрекет нәтижесін, дағды мен білімін сипаттайды.
  • Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Модуль үшін Қосымша 1: Тестілік желі қауіпсіздігін орналастыру, икемдеужәне қамтамасыз ету

Оқу нәтижесі:

Тәуекелділік дәрежесін анықтау үшін желініңәлсіздікті және қауіпсіздік қатерін бағалау

Бағалау критериі:

1 Ресурстардың қажетті қауіпсіздік деңгейіне сәйкес ағымдағы жүйе қауіпсіздігі туралы есепті бағалаңыз және құрыңыз

2 Қосымша желіні, БҚ, аппараттық құрылғыларды және желінің қауіпсіздік қатерін және деәлсіздікті дәрежесін анықтаңыз

3 Қауіпсіздік үшін тәуекелділікті анықтаңыз, ол үшін қауіп жәнеәлсіздікті туралы ақпартты қолданыңыз

4 Ағымдағы және болашақтағы коммерциялық және іскерлік талаптарға сай қауіпсіздік мәселелерін шешуді басқаруды көрсетіңіз


Модуль үшін Қосымша 2: Тестілік желі қауіпсіздігін орналастыру, икемдеужәне қамтамасыз ету

Оқу нәтижесі:

осал жер және қауіпті анықтау бойынша шараларды қолдану

Бағалау критериі:

1 Ағымдағы және болашақтағы іскерлік сұраныстарына негізделген периметрлік қорғаныстың қажетті деңгейін қамтамасыз етіңіз

2 Желі мен сервер сенімділігін арттыру мақсатында алдыңғы қатарлы әдістер мен құралдарды қолданыңыз және бағалаңыз

3 Ұолданушы аккаунтін қадағалау мен қорғалған аутентификацияны қамтамасыз етіңіз

4 Мәліметтерді мақсаттылығы мен жіберуді қамтамасыз етіңіз

Модуль үшін Қосымша 3: Тестілік желі қауіпсіздігін орналастыру, икемдеужәне қамтамасыз ету

Оқу нәтижесі:

Қолданылған қауіпсіздік жүйесінің өнімділіг мен фунционалдылығын сынау және тексеру

Бағалау критериі:

1 Критерилерге қарсы өнімділік көрсеткіштерін және қайнар көздер функциясын тексеру үшін тест тапсырмаларын құрастыру

2 Нәтижелерді есепке ала отырып, өнімділік пен функционалдылығына сынақ өткізіңіз

3 Қауіпсіздік жүйесінде қажеттілігіне байланысты жұмысты өзгертіңіз және өңдеңіз

4 Болашақта қолдану үшін ағымдағы жүйе икемдеуінтіркеңіз және сақтап қойыңыз


Модуль үшін Қосымша 4: Тестілік желі қауіпсіздігін орналастыру, икемдеужәне қамтамасыз ету

Оқу нәтижесі:

Қауіпсіздікті сақтау мен қадағалау үшін жүйені қамтамасыз ету

Бағалау критериі:

1 Физикалық аспектілерді қоса отырып, ағымдағы жүйе қорғанысын қадағалаңыз. Қажет болған жағдайда үшінші жақтан тестілік БҚ қолданыңыз

2 Жүйеге кіру әрекеттерін немесе бұзу әрекеттерін, қауіпсіздікті бұзу инциденттерін анықтау және тіркеу туралы есептерді және хаттамаларды көріп шығыңыз

3 Шаралар өткізілетініне көз жеткізу үшін арасынан тандап алып, бақылауды жүргізіңіз

4 Жақында болған әлсіздікті, тәуекелділіктерді және қауіпсіздік қатерлерін тіркеңіз, және ол туралы ақпаратты тиісті тұлғаға беріңіз шаралар қолдану үшін.

Желіні ұйымдастыруға арналған сценариді құру


  • Модульге қысқаша шолу

Берілген модуль желімен байланысқан автоматтандырылған бағдарламалық операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті әрекет нәтижесін, дағды мен білімін сипаттайды.
  • Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Модуль үшін Қосымша 1: Желіні ұйымдастыруға арналған сценариді құру

Оқу нәтижесі:

Берілген мәселені шешу үшін ұсынатын алгоритмді құру

Бағалау критериі:

1 Сценаридің талабымен байланысқан және мәселелерді анықтау салдарында қызығушылығын артқан тұлғалармен және клиентпен байланысу

2 Сценариді құру үшін бағдарламалық қамтамасыз ету құрастыруының қысқарған циклін қолданыңыз

3 Клиенттің сұранысын қанағаттандыру және мәсеелерін шешу мақсатында алгоритмді құрыңыз

4 Болатын жағдайлардың болу мүмкіндігін ескере отырып, алгоритм құрыңыз

5 Кепілді аяқталатын алгоритм құрыңыз

6 Құрылымды, кезектілікті, іріктеу мен циклді көрсету мен қолдану


Модуль үшін Қосымша 2: Желіні ұйымдастыруға арналған сценариді құру

Оқу нәтижесі:

Кодты жазу

Бағалау критериі:

1 Сценариді жазуға сәйкес тілді тандап алыңыз

2 Алдыңғы қатарлы әдістер мен синтаксис тілінің негізгі ережесін түсінігін көрсету мен қолдану

3 Қысқаша код пен түсінікті жазу үшін тілдік мәліметтер түрлерін және мазмұн мен операцияларды тандаңыз және қолданыңыз

4 Кодты орындау процесін қадағалау үшін іріктеу әдісін, итерирование мен кезектілік әдістерін қолдану

5 Ақпараттарды сақтау мен қайта орналастыру үшін кезекті файлдардың кіру мен шығу әдістерін қолданыңыз

6 Сценариді орындау тәсіліне әсер ететін қолданушының мәліметтерін енгізуді алыңыщ және қолданыңыз

7 Кодты жазу үшін ішкі құжаттар принципін қолданыңыз

8 Сценариді құру кезінде қолданысағы кодты құру үшін ұйымдастыру нұсқауларын көңілге алыңыз

9 Сценариді құру кезінде кодтау стандартын ұстаныңыз

Модуль үшін Қосымша 3: Желіні ұйымдастыруға арналған сценариді құру

Оқу нәтижесі:

Операциондық жүйе құралын қолдану (ОЖ)

Бағалау критериі:

1 ОЖ туралы мәліметтер жинағы нәтижесінен ақпаратты тандау үшін іздеу және реттеу құралын қолданыңыз

2 Егер де маңызды процестер кетіп жатқан кезеңінде, операция журналын сақтау мен құруға сценари септігін тигізетініне көзіңізді жеткізіңіз, сондықтан басқару құралын қолданыңыз. Осындай уақытта мәліметтерді жинау механизмін қолданыңыз

3 Операциондық жүйені тарату құралымен сәйкес сценариді тіркеңіз және қолданыңызМодуль үшін Қосымша 4: Желіні ұйымдастыруға арналған сценариді құру

Оқу нәтижесі:

Кодты сынау және жөндеу

Бағалау критериі:

1 Жобалық ерекшелікке кодтың сай екендігін қарапайым сынақ арқылы тексеріңіз, құрыңыз және теркеңіз

2 Дұрыс құралған элементтерді және сценаридегі жоқ элементтерді анықтаңыз

3 Қауіпсіздік саясатына кодтың сай екендігіне көз жеткізіңіз

4 Тиісті рұқсатпен сәйкестілігіне байланысты кодтың сай екендігіне көз жеткізіңіз

5 Сценариді дайындау тіліне сәйкес кодтағы синтакситік, логикалық және жобалық сипаттарды табу үшін сәйкесінше әдістерді қолданыңыз

Модуль үшін Қосымша 5: Желіні ұйымдастыруға арналған сценариді құру

Оқу нәтижесі:

Сценариді әшекерлеу

Бағалау критериі:

1 Мамандарға арналған құжаттарды құрыңыз

2 Қолданушыларға арналған құжаттарды құрыңыз
Желілік компьютерлердегі бағдарламаны қамтамасыз етуді ашу


  • Модульге қысқаша шолу

Берілген модуль ұйымдастыру мен өнімділік талабына сай желілік компьютерлерге бғдарламалық қамтамасыз етуді жаңа немесе жаңаланған түрін орналастыруды жоспарлау, қолдау мен басқаруға қажетті әрекет нәтижесін, дағды мен білімін сипаттайды.
  • Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Модуль үшін Қосымша 1: Желілік компьютерлердегі бағдарламаны қамтамасыз етуді ашу

Оқу нәтижесі:

Аппараттық құралдар, бағдарламалық қамтамасыз ету мен операциондық жүйе сұраныстарын анықтау

Бағалау критериі:

1 Операциондық жүйе мен қолданылатын БҚ сәйкестілігін ескере отырып, лицензияға талап пен клиенттің БҚ бағалау

2 Аппараттық құралдарға қойылған талаптарды бағалаңыз

3 Ұйымдастыру нұсқауларға сәйкес локалды (LAN), глобалды (WAN) және сымсыз желінің сұраныстарын сарпатамалаңыз

4 Бюджет пен корпоративтік сатып алу шаралары және ұйымдастыру нұсқауларына сай клиенттің талабын бағалаңызМодуль үшін Қосымша 2: Желілік компьютерлердегі бағдарламаны қамтамасыз етуді ашу

Оқу нәтижесі:

Автоматтандыру үшін бағдарламаны ашуды қолдану

Бағалау критериі:

1 Ұйымдастыру нұсқауларына және клиенттің талабына сәйкес ашу бағдарламасын бағалаңыз

2 Лицензия мен қолдау көрсету туралы мәліметтер және техникалық ерекшеліктер туралы мердігерлермен байланысу арқылы біліңіз

3 Ұйымдастыру нұсқауларына сай лицензия мен бағдарламаны алу

4 Ұйымдастыру нұсқауларына сай оқу әдістемелері мен бағдарламалардың лицензиясын сақтаңыз

Модуль үшін Қосымша 3: Желілік компьютерлердегі бағдарламаны қамтамасыз етуді ашу

Оқу нәтижесі:

Желінің көмегімен операциондық жүйені орнатуда автоматтандыру

Бағалау критериі:

1 Желідегі минималды кедергі арқылы орналастыру бойынша шараларды қажеттілігіне сай операциондық жүйені жобалаңыз және ашыңыз

2 Өндіруші ерекшелігіне және клиенттің сұранысына сай болатын орналастыру шарасын икемдеужәне тексеріңіз

3 Жаңаландыруды орнатыңыз

Модуль үшін Қосымша 4: Желілік компьютерлердегі бағдарламаны қамтамасыз етуді ашу

Оқу нәтижесі:

Желі көмегі арқылы операциондық жүйені орналастыруды автоматтандыру

Бағалау критериі:

1 Желідегі минималды кедергі арқылы орналастыру бойынша шараларды қажеттілігіне сай операциондық жүйені жобалаңыз және ашыңыз

2 Өндіруші ерекшелігіне және клиенттің сұранысына сай болатын орналастыру шарасын икемдеужәне тексеріңіз

3 Жаңаландыруды орнатыңыз

Модуль үшін Қосымша 5: Желілік компьютерлердегі бағдарламаны қамтамасыз етуді ашу

Оқу нәтижесі:

Сынақ және шығу

Бағалау критериі:

1 Мәселелерді шешу және анықтау арқылы, қателердің болуына орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету және операциондық жүйені сынақтан өткізіңіз

2 Лицензия мен құжаттардың қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді анықтау және тіркеу

3 Клиенттің барлық талабы қанағаттандырылғанын білу үшін кері байланыс арқылы клиенттің бағасын алыңызЖелінің виртуалдық бөлігінде қауіпсіздік шараларын қолдану


  • Модульге қысқаша шолу

Берілген модуль желінің виртуалды (VPN) бөлігінде қолданылатын шаралар үшін қажетті әрекет нәтижесін, дағды мен білімін сипаттайды.
  • Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Модуль үшін Қосымша 1: Желінің виртуалдық бөлігінде қауіпсіздік шараларын қолдану

Оқу нәтижесі:

Желінің қауіпсіздігін басқару мен қадағалауды қамтамасыз ету үшін маршруттауды икемдеу

Бағалау критериі:

1 Басқарудың жүйесіне, хаттамаларына, стандарттарына және стратегиясына сай тексеру ережелерін құрыңыз және қолданыңыз

2 Коммерциялық және іскерлік талаптарға сай қауіпсіздік қадағалауды және ресурстарды қорғауға сай деңгейді қамтамасыз ету үшін маршруттауды икемдеу

3 Құрылымның компонентерінің қауіпсіздігін бұзу әрекеті мен қорғаныс деңгейін бағалау үшін жүйені қадағалауды жүзеге асыру

4 VPN үшін шешімді ұсыныңыз және қауіпсіздік сұрақтарын шешу мен қадағалау үшін қажетті аппараттық құралдарды және бағдарламаларды қолданыңыз


Модуль үшін Қосымша 2: Желінің виртуалдық бөлігінде қауіпсіздік шараларын қолдану

Оқу нәтижесі:

Сайттар арасындағы VPN қамтамасыз етіңіз

Бағалау критериі:

1 Кілттерді алмастыру хаттамасы (IKE) мен Интернет-хаттамасы (IPSec) қауіпсіздігін икемдеу

2 Алдыңғы кілттерді қолдану арқылы сайттар арасында VPN IPSec орнықтырыңыз

3 Сандық сертификаттарды қолдану арқылы сайттар арасында VPN IPSec орнықтырыңыз
Модуль үшін Қосымша 3: Желінің виртуалдық бөлігінде қауіпсіздік шараларын қолдану

Оқу нәтижесі:

VPN рұқсаты жойылғанды қорғау

Бағалау критериі:

1 VPN серверін икемдеу

2 Маршруттауды басқару бойынша қадағалауды орналастыру және жүзеге асыру

3 Болашақта қолдану үшін құрылым компонентін және жүйесін икемдеуқұжаттамасын құрыңызКорпоративтік сымсыз желіні құру


  • Модульге қысқаша шолу

Берілген модуль ғимарат ішінде және сыртында желілер тобын құру мен корпоративтік және аралас желілерді құруға қажетті әрекет нәтижесін, дағды мен білімін сипаттайды.
  • Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Модуль үшін Қосымша 1: Корпоративтік сымсыз желіні құру

Оқу нәтижесі:

Қажет желі құралын және клиент талабын бекіту

Бағалау критериі:

1 Клиенттің ұйымдастыру талабын анықтаңыз және ашып-жарып біліңіз

2 Клиенттің талабын және іскерлік сұранысты бағалаңыз және оларды техникалық талапқа аударыңыз

3 Ағымдағы жобалауды сараптамалаңыз, яғни авторизицияланған ба, әрекет ете ме және толыққанды ма деген сұрақтарға жауап іздеңіз

4 Желі топологиясын анықтаңыз

5 Техникалық талаптарды қанағаттандыруға қажетті компоненттерді анықтаңыз

6 Бекітілген компоненттерді қолдану мүмкіндігін және ерекшеліктерін алу салдарында, өдірушімен және мердігермен байланысыңыз

7 Алдын-ала жоспарланған жұмыстар уақытылы аяқталғанына көз жеткізіңіз

Модуль үшін Қосымша 2: Корпоративтік сымсыз желіні құру

Оқу нәтижесі:

Орналастыруға дайындық

Бағалау критериі:

1 Клиенттің және қолданушының орналастыру мерзімі мен мәліметтер туралы ақпараттандырылғаны жөнінде көз жеткізіңіз

2 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құралдар мен орналастыру параметрлерін дайындаңыз және тексеріңіз

3 Қолданушылар мен орнатушылардың қауіпсіздік шараларын бағалаңызМодуль үшін Қосымша 3: Корпоративтік сымсыз желіні құру

Оқу нәтижесі:

Рұқсат нүктесі және басқа да сымсыз құралдарды тандау, орналастыру және икемдеу

Бағалау критериі:

1 Орналасқан компоненттерге негізделе отырып, тиісті аппараттық құралдарды тандаңыз

2 Желі үшін сымсыз байланысты қамтамасыз ету салдарында аппараттық құралдарды орналастыру және икемдеу

3 Байланыстың авторизацияланбаған тұлғалардың желіге кіру және шығу әрекеттерінен қорғанғаны жөнінде көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, қоршаған орта қаупінен қорғалғаны мен қолданушылар үшін қауіпсіз екендігіне де көз жеткізу қажет

4 Хаттамалар мен стандарттарға сай қауіпсіздік параметрлерін, қадағалау, мәліметтерді жинау және қызмет көрсету сапасын икемдеу

5 Сыналатын құралдың орныққаны жөнінде көз жеткізіңіз

6 Хаттамалар, стандарттар мен корпоративтік талаптарға жауап беретіні үшін сымсыз желі өнімділік жүйесін сынаңыз және саралаңыз


Модуль үшін Қосымша 4: Корпоративтік сымсыз желіні құру

Оқу нәтижесі:

Антеннаны тандау, орналастыру және икемдеу


Бағалау критериі:

1 Жобалау жоспарына сай негізделе отырып, қажетті антеннаны тандаңыз

2 Желіге сымсыз рұқсатты қамтамасыз ету үшін антеннаны дұрыс орналастырңыз және орнықтырыңыз

3 Ғимарат іші мен сыртындағы сигналдың интенсивтігін өлшеу және бағалау

4 Радиожиілілік кедергілері сұрақтары туралы есептерді шешіңіз және құрыңыз


Модуль үшін Қосымша 5: Корпоративтік сымсыз желіні құру

Оқу нәтижесі:

Сымсыз желілер қауіпсіздігі

Бағалау критериі:

1 Ресурстардың қауіпсіздігінің болжамды қауіптерін анықтау

2 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша клиенттің серверін және жанама құрылғыны орнықтырыңыз

3 Ассоциация мен фильтрді орнықтырыңызМодуль үшін Қосымша 6: Корпоративтік сымсыз желіні құру

Оқу нәтижесі:

Қолданушыларды үйрету

Бағалау критериі:

1 Желіні қосуды құру мен басқару үшін қолданушыларды үйретуді қамтамасыз етіңіз

2 Жүйеге кіру мен құралмен әрекеттесу үшін қолданушыларға көмектесіңіз

3 Қолданушыларға кіру мүмкіншілігі мен сымсыз желі этикасы туралы хабарлаңыз

4 Қолданушыларға анықтама қызмету туралы ақпаратты ұсыныңыз


Модуль үшін Қосымша 7: Корпоративтік сымсыз желіні құру

Оқу нәтижесі:

Сымсыз желілерді қадағалау және басқару

Бағалау критериі:

1 Диагностика құралын қолдану арқылы сымсыз желінің өнімділігін қадағалаңыз

2 Тұрақты сымсыз байланысты сақтау үшін желінің мәселесін шешіңіз

3 Ағымдық икемдеуды тіркеңіз және оны коммерциялық және іскерлік талаптарға сай сақтаңыз

Модуль үшін Қосымша 8: Корпоративтік сымсыз желіні құру

Оқу нәтижесі:

Құру процесін аяқтау

Бағалау критериі:

1 Желіні өнімділік, жоспарланған қолдану мен жаңарту талаптарына тексеріңіз

2 Клиентке өнімділік бойынша нұсқаулықтарды және желі бойынша есептерді ұсыныңыз

3 Ұйымның принципіне байланысты құжаттарды сақтаңыз
Техникалық және кәсіптік білім
Жаңа технологияға көшу
It-ортадағы
Аутентификацияның
Корпоративті сымсыз локалды желіні құрастыру
Топтың тиімділігін қамтамасыз ету
Желілік ішкіқұрылым

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Аңыз әңгімелер «Асан қайғының жерұйықты іздеуі»
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин әңгімелері
2017 -> Сабақтың тақырыбы Мен не үйрендім? Сабақ негізделген оқу мақсаты
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Жылқы. С. Мұқанов
2017 -> Сабақтарында «мнемотехника»әдісін пайдалану. №48 «Ақ көгершін»
2017 -> Оқушыны іздендіру жолы – шығармашылық
2017 -> Сабақтың тақырыбы Менің отбасым. І дыбысы мен әрпі
2017 -> Әңгіме шебері Ы. Алтынсарин
2017 -> Б.Қ. Абдыкаимова №56 «Береке» балабақшасы тәрбиеші Астана қаласы
2017 -> Қысқа мерзімді жоспары: Мұғалімнің аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу