Автобиография кандидата в депутаты районного маслихата по избирательному округу №5бет2/5
Дата04.11.2016
өлшемі206,21 Kb.
#223
1   2   3   4   5
«Нұр Отан» ХДП-нан ұсынылған,
 • № 10 сайлау округінен Жақсы аудандық
 • мәслихаттың депутаттығына кандидат
 • ЖАНӘДІЛОВ Бисейіт Ақанұлының
 • Ө М І Р Б А Я Н Ы
 • Мен, Жанәділов Бисейіт Ақанұлы, 1962 жылы 25 желтоқсанда Жақсы ауылында, қызметкерлер отбасында өмірге келдім.
 • 1980 жылы Жақсы орта мектебін бітіріп шықтым.
 • 1981 жылы Целиноград инженерлік-құрылыс институтына оқуға түсіп, оны 1986 жылы инженер-механик мамандығы бойынша оқып, бітірдім.
 • 1988 – 1990 жылдары Жақсы жүргізушілер мектебінде мұғалім болып қызмет атқардым. 1990 жылдан 1995 жылға дейін Жақсы
  • А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
  • кандидата в депутаты Жаксынского районного
  • маслихата по избирательному округу № 10
  • ДЖАНАДИЛОВА Бисейта Акановича,
  • выдвигаемого НДП «Нур Отан»
  • Я, Джанадилов Бисейт Аканович, родился 25 декабря 1962 го-да в селе Жаксы, в семье служащих.
  • В 1980 году закончил 10 классов Жаксынской средней школы.
  • С 1981 по 1986 г.г. учился в Целиноградском инженерно-строи-тельном институте и закончил его по специальности инженер-ме-ханик.
  • С 1988 по 1990 г.г. был преподавателем Жаксынской автошко-лы. С 1990 по 1995 годы работал главным инженером Жаксын-ской нефтебазы.
  • С 1995 г. по 1998 г. трудился директором Еркиншиликской неф-
  • жанар-жағар май кәсіпорнында бас инженер болдым.
  • 1995 жылдан 1998 жылдары арасында Ақмола облысының Ерейментау ауданына қарасты Еркіншілік жанар-жағар май кәсіпорнының директоры қызметін атқардым.
  • 1998 жылдан 2009 жылдың сәуір айына дейін «ҚТЖ» ҰК» АҚ Ақмола жолдары бөлімшесі Жақсы теміржол бекетінің бастығы болдым.
  • 2009 жылдың сәуір айынан осы уақытқа дейін Жақсы аудандық мәслихатының хатшысы қызметін атқарып келемін.
  • Отбасылымын. Үш ересек балалар тәрбиелеп отырмын.
  • САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • Жақсы ауылында туып, осында ер жеткен азамат ретінде, мен өз тәжірибем бойынша аудан орталығы тұрғындарының мұң мұқтажын және ел мүддесін жақсы бі-лемін.
  • Егер, сіздер маған сенім білдіріп аудандық мәслихаттың депутаттығына сайласа-ңыздар, мен өз білімімді, тәжірибемді мына мәселелерге жұмсаймын:
  • - Елбасының жүргізіп келе жатқан саясатын және "Нұр Отан" ХДП-ның бағдарла-масын жүзеге асыра отырып, депутаттық міндеттерімді адал атқаруға күш саламын.
  • - Жақсы ауылының орталық көшелерінің асфальтталуын аяқтап, басқа да көше-лерге асфальт төсеу жұмыстарын жүргізуге белсене араласамын.
  • - С. Жақыпов атындағы, Советская және Жақсы ауылының оңтүстігіндегі шағын аудан көшелерін қалыпқа келтіру үшін қаржы бөлгізуге ат салысамын.
  • - Жоғарыда аталған көшелерді жарықтандыру жұмыстарына өз үлесімді қосамын.
  • - Жақсы ауылының оңтүстігінен осы ауылдың орталығына теміржолдан өту үшін арнайы жаяу жүргіншілерге шағын өткізу нысанын салу жұмыстарын "ҚТЖ" ҰК акцио-нерлік қоғамы басшылығымен келісу жұмыстарын жүргізуге араласамын.
  • Жүргіншілерге және вокзал қызметкерлеріне қолайлы жағдай жасалуын және те-міржол вокзалын жөндеуден өткізуге "ҚТЖ" ҰК акционерлік қоғамы басшылығымен бір-лесіп бар күш-жігерімді жұмсаймын.
  • Құрметті сайлаушылар! Таңдау құқығы өздеріңізде. Мен аудан тұрғындарын жақсы білемін және 2012 жылы 15 қаңтарда сайлауға қатысуға ат салысатындарыңызға се-німдімін. Егер маған дауыс берсеңіздер, менің сайлауалды бағдарламам ойластырыл-ған және оның орындалатылына сіздерді сендіремін.
  • «Нұр Отан» Халықтық - Демократиялық партиясымен, тек қана алға.
  • тебазы Ерейментауского района Акмолинской области.
  • С 1998 года по апрель 2009 года работал начальником станции Жаксы Акмолинского отделения дороги АО «НК «КТЖ».
  • В апреле 2009 года был избран секретарем Жаксынского районного маслихата, где работаю по настоящее время.
  • Женат. Имею трех взрослых детей.
  • ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
  • Уважаемые земляки!
  • Как коренной житель села Жаксы не понаслышке, а на собственном опыте знаю все нужды и заботы своих односельчан.
  • Если вы окажете мне доверие и выберете депутатом районного маслихата, то я приложу все свои знания и богатый опыт для выполнения следующих целей:
  • - Добросовестно осуществлять депутатские обязанности, претворяя в жизнь политику Президента Казахстана и программу Народно-Демократической партии «Нур Отан» «Казахстан. Цели 2017. Национальный план действия».
  • - Активно содействовать окончанию асфальтирования дорог в центральной части и продолжению данных работ на остальных улицах.
  • - Добиваться выделения денежных средств из районного бюджета на отсыпку дорог на улицах Советская, Жакупова и южной стороны села.
  • - Приложить усилия для освещения улицы Советская, неосвещенной части улицы Жакупова и южной стороны села.
  • - Добиваться обустройства продольных переходов с южной стороны в центр села Жаксы.
  • - В течение созыва по согласованию с руководством АО НК «КТЖ» решить вопрос обустройства пешеходного перехода через железнодорожные пути.
  • - Оказать всемерное содействие по осуществлению ремонта железнодорожного вокзала через руководство АО НК «КТЖ» для создания необходимых условий для пассажиров и работников.
  • Уважаемые избиратели! Право выбора за вами. Я хорошо знаю жаксынцев и верю, что 15 января 2012 года вы примете активное участие в голосовании. Моя программа продумана и реально осуществима, если вы отдадите свои голоса за мою кандидатуру.
  • Вперед вместе с НДП "Нур Отан« - только вперед!
  • А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
  • кандидата в депутаты районного маслихата
  • по избирательному округу № 2
  • Гертнера Виктора Фридриховича, выдвигаемого НДП «Нур Отан»
  • Я, Гертнер Виктор Фридрихович, родился 22 ноября 1953 го-да в семье рабочих в селе Ишимское Кийминского района Ак-молинской области.
  • С 1961 по 1971 годы получал среднее образование в Ишим-ской средней школе.
  • С 1971 года по май 1972 года работал рабочим в совхозе «Ишимский».
  • С мая 1972 года по 1974 год служил в рядах Советской Ар-мии. После армии вернулся в родной совхоз и с октября 1975 по 1978 год работал учителем Ишимской средней школы.
  • С 1978 года по 1980 год - бригадир СТФ данного хозяйства. С 1980 по 1985 годы – главный зоотехник этого же совхоза.
  • Закончил Троицкий ветеринарный институт без отрыва от производства, т.е. заочно.
  • В 1985 году был назначен директором совхоза имени 60-ле-
  • тия Советской Армии, а в 1992 году переведен директором в совхоз «Жаксынский», который в 1998 году был реорганизован в ТОО «Белагаш», где и работаю по настоя-щее время.
  • По совместительству с 2004 года работаю первым заместителем Генерального ди-ректора ТОО «Агрофирма ТNК».
  • Награжден орденом «Кұрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасы-ның тәуелсіздігіне 10 жыл», «Тыңға 50 жыл»
  • Семейное положение: женат, имею троих детей.
  • ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
  • Уважаемые земляки!
  • Я, Гертнер Виктор Фридрихович, прожив в Жаксынском районе с самого рождения, рос как человек и становился как личность на примере старшего поколения перво-целинников – простых людей, не боявшихся трудностей, которые вынесли на своих плечах все тяготы целины, не обжитого сурового края.
  • Вместе со своей страной прошел все вехи развития и становления Республики Казахстан.
  • Сорокалетняя моя трудовая деятельность связана с землей, с сельским хозяй-ством.
  • Мне, коренному жителю, прошедшему хорошую жизненную школу, имея большой опыт руководителя, близки и понятны проблемы моих земляков, их чаяния и надежды на будущее.
  • Баллотируясь от Народно - Демократической партии «Нур Отан», буду принимать активное участие в реализации народной платформы, программных задач, постав-ленных лидером партии Н. А. Назарбаевым.
  • Если вы, уважаемые избиратели, окажете мне высокое доверие, и я буду избран депутатом Жаксынского районного маслихата, то я приложу все свои знания и богатый опыт для выполнения следующих целей и задач:
  • 1. Осуществлять депутатские обязанности, претворяя в жизнь Послание Президента Республики Казахстан народу Ка-захстана, способствовать согласию и дружбе в нашем общес-тве, чтобы каждый человек, независимо от национальности, со-циальной принадлежности и вероисповедания, мог чувствовать себя комфортно в Республике Казахстан.
  • 2. Считаю, что мои земляки в сельской местности должны жить в красивых благоустроенных населенных пунктах. Для этого, в случае избрания меня депутатом районного маслихата, обязуюсь использовать свой депутатский мандат для даль-нейшего обустройства наших сел, внутрипоселковых дорог, освещение и озеленение улиц, очистки от мусора.
  • 3. Сегодня село нуждается в квалифицированных кадрах. Поэтому для привлечения молодых специалистов и дальше бу-ду оказывать содействие обучению юношей и девушек за счет средств хозяйства, буду добиваться на государственном уровне обеспечения молодых специалистов жильем, выплатой подъ-емных льгот и оплате коммунальных услуг, организации куль-турного досуга на селе для ведения здорового образа жизни, проблем трудоустройства через организацию переобучения и переподготовки кадров, т.е. конкретной реализации молодеж-
  • ной политики на местах.
  • 4. Дети – это наше будущее, поэтому считаю, что они должны обучаться в школах, отвечающим всем требованиям 21 века. Используя свой депутатский мандат, буду добиваться выделения бюджетных средств на ремонт школ в селах Чапаевское и Белагаш.
  • 5. Нет будущего у того, кто не помнит и не хочет знать своей истории, истории судеб человеческих. Поэтому обязуюсь защищать интересы пенсионеров, инвалидов, детей из малообеспеченных семей, всемерно содействовать выполнению всех социальных гарантий и льгот как для них, так и для работников здравоохранения, образования и культуры. Общественную деятельность строить на основе уважения языка, культуры, традиций и обычаев представителей всех наций и народностей, проживающих в районе.
  • 6. Как руководитель, знающий все проблемы не понаслышке, целенаправленно буду решать вопросы, связанные с подъемом и развитием сельского хозяйства, используя новые технологии в деле обеспечения страны продовольствием, решая льготное кредитование малого и среднего предпринимательства, установки в селах высокоскоростного интернета.
  • Уважаемые земляки!
  • Как гражданин Казахстана, полностью поддерживаю политику Президента Рес-публики Казахстан Н. А. Назарбаева по проведению им политических реформ, на-правленных на улучшение жизни каждого гражданина нашей страны и готов прово-дить эту политику в нашем районе, начиная с малых дел.
  • Если вы в день выборов проголосуете за мою программу, я готов с местными орга-нами власти грамотно и конкретно решать проблемы сегодняшнего дня и ближайшей перспективы.
  • Выбор за вами!
  • АВТОБИОГРАФИЯ
  • кандидата в депутаты районного маслихата
  • по избирательному округу №1
  • Абилдаевой Гулжан Таргыновны,
  • выдвигаемой НДП «Нур Отан»
  • Я, Абилдаева Гулжан Таргыновна, родилась 10 января 1973 года в селе Райым Аральского района Кзылординской области.
  • В 1990 г. закончила среднюю школу в городе Арал, в том же году пос-тупила в медицинское училище г. Жезказган и закончила его с отличием.
  • В 1992-1994 гг. работала в Аральской центральной районной больнице медсестрой.
  • В 1994 году поступила в Актюбинскую Государственную медицинскую академию. В 2000 году закончила с отличием названное заведение по спе-циальности лечебное дело.
  • В 2000 - 2001 г. г. прошла интернатуру в Западно-Казахстанской меди-цинской академии по специальности хирургия.
  • С 2001 года до настоящего времени работаю в Жаксынской централь-ной районной больнице хирургом-эндоскопистом, имею I категорию.
  • Семейное положение: замужем, воспитываю 3 детей.
  • ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
  • Уважаемые избиратели, мои земляки!
  • Выдвижение кандидатом в депутаты районного маслихата от Народно-Демократической партии «Нур Отан» для меня большая честь, огромная от-ветственность. Новая программа партии «Казахстан. Цели 2017. Нацио-нальный план действий» четко определяет членов НДП «Нур Отан» в реализации стратегических планов нашего государства.
  • По профессии я врач, мне по роду своей службы приходится встречать-ся с огромным количеством жителей района. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние пол-
  • ного физического, психологического и социального благополучия человека в сфере здравоохра-нения. Я приложу все свои силы, знания, опыт для того, чтобы каждому больному была предо-ставлена равная возможность в получении своевременной квалифицированной помощи для улучшения своего здоровья.
  • Для оказания качественной помощи больным необходима хорошая новейшая аппаратура. Используя депутатский мандат, буду добиваться выделения финансовых средств для даль-нейшего укрепления материально-технической базы центральной районной больницы.
  • Частыми нашими пациентами являются люди преклонного возраста, многодетные матери, инвалиды, люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Такие больные нуждают-ся в особом подходе.
  • Уделю первостепенное внимание решению вопросов лечения, приобретения льготных и бес-платных лекарственных препаратов.
  • Решая повседневные вопросы и памятуя аксиому «Здоровая нация - здоровое государство», постараюсь не упустить из поля зрения проблему утверждения здорового образа жизни. Исполь-зую любую возможность, чтобы вести среди населения санитарно-просветительную и профилак-тическую работу для сохранения и улучшения здоровья.
  • Есть выражение «кадры решают все». На сегодняшний день центральная районная больница неплохо обеспечена медицинскими кадрами. Как врач с достаточным опытом работы, буду активно внедрять движение наставничества, чтобы помочь молодежи пробрести необхо-димые практические навыки и знания.
  • Как мать, я знаю трудности определения ребенка в детский сад. Одного детского сада в селе явно недостаточно. Поэтому буду ставить вопрос о строительстве еще одного садика в с. Жак-сы. К сожалению, в нашем селе только одна обустроенная детская площадка в микрорайоне. Особенно летом детям негде проводить свободное время. Настало время строительства детских площадок не только в микрорайоне.
  • За последние годы в районном центре немало сделано по благоустройству, озеленению и санитарной очистке. Это, бесспорно, радует. По возможности в своей депутатской деятельности буду стремиться продвигать и решать эти проблемы.
  • Как сознательный гражданин Республики Казахстан, выросшая в многодетной семье, как ни-кто другой ценю единство и покой в стране. Считаю своим долгом укреплять стабильность и межнациональное согласие в обществе, активно поддерживать политику Президента Н. А. На-зарбаева по обеспечению дальнейшего процветания и благополучия всех казахстанцев.
  • Моя предвыборная программа обретет свою силу и возможность ее реализации если вы, мои избиратели, сочтёте необходимым прийти в день выборов на избирательный участок и про-голосовать за мою программу и за меня. Эти задачи реальны и я уверена, что мы вместе смо-жем их решить, потому что Народно-Демократическая партия «Нур Отан» – это партия реальных дел, партия большинства, партия нашего Президента.
  • А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
  • кандидата в депутаты районного маслихата
  • по избирательному округу № 9
  • АСКАРОВА Кумара Ерхатовича,
  • выдвигаемого НДП «Нур Отан»
  • Я, Аскаров Кумар Ерхатович, родился 20 мая 1978 года в семье рабочего в селе Западное Державинского района Тургайской области.
  • В 1985 году был принят в первый класс Алтынсаринской средней школы. В 1995 году закончил с отличием Майкутовскую среднюю школу.
  • С 1995 года по 1998 год обучался в Тургайском аграрно-техническом колледже на факультете агрономии, после окончания которого получил специальность агроном-экономист.
  • Трудовую деятельность начал по специальности агроном-учетчик в 1998 году в совхозе «Буйректал» Амантогайского района Тургайской области.
  • С 1999 года живу и работаю в селе Подгорное Жаксынского района. С 1999 по 2004 годы – механизатор ТОО «Подгорное-1».
  • В 2004 году переведен в Жаксынский госсортоучасток в качестве агронома, в том же году был назначен на должность главного агронома ТОО «Подгорное-1».
  • В 2007 году закончил Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова и получил специальность бакалавр агрономии.
  • В 2009 году по ТОО «Агрофирма «ТNК» был признан «Лучшим агрономом года».
  • Семейное положение: женат, воспитываю двух дочерей.
  • ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
  • 20-летие Независимости нашей Республики все казахстанцы отметили высокими дости-жениями во всех сферах жизни. Это вызывает восхищение и гордость. Стратегическая задача каждого гражданина, живущего в нашей стране - формирование казахстанского национального стандарта качества жизни - мне близка и понятна. В выполнении планов, которые дадут возможность Казахстану достичь намеченных высот, хочу принять активное участие и внести свой вклад, потому что они направлены на повышение благосостояния каждого и всех казахстанцев.
  • Баллотируюсь от Народно-Демократической партии «Нур Отан», понимаю серьезность и ответственность за доверие своих товарищей по партии.
  • Я еще молод, много планов на будущее. Если вы, мои избиратели, поддержите доверие нур-отановцев, выдвинувших меня кандидатом в депутаты районного маслихата, я приложу мак-симум усилий для достижения следующих целей в своей депутатской деятельности:
  • 1. Всегда поддерживал и поддерживаю политику Президента Республики Казахстан по со-хранению мира и согласия. Буду вести активную общественную работу в своем избирательном округе по дальнейшему укреплению стабильности, межнационального согласия в обществе на основе уважения, культуры, традиции на территории сельских округов.
  • 2. Активно буду добиваться выделения средств на водоснабжение в селе Подгорное, чтобы мои избиратели получали качественную питьевую воду.
  • 3. Отстаивать интересы селян, оказывать содействие по повышению им заработной платы.
  • 4. Содействовать рассмотрению вопроса передачи детского сада на районный бюджет с дальнейшим изменением и расширением возможности охвата детей дошкольным воспитанием в с. Подгорное.
  • 5. В целях привлечения молодых специалистов в сельскую местность буду всемерно спо-собствовать решению вопросов по обеспечению их жильем, подъемными, льготами, закре-плению их в селе для решения существующих кадровых вопросов.
  • 6. Воспитанный в уважительном отношении к старшим, буду стараться решать проблемы людей старшего поколения, многодетных и малоимущих семей, инвалидов, детей - сирот, защищать их интересы, помогать решать возникающие проблемы.
  • 7. Постоянно заниматься вопросами обустройства, озеленения, освещения, санитарной очи-стки с. Подгорное, Кийма, добиваясь выделения средств из районного бюджета на эти цели.
  • Уважаемые избиратели!
  • Я надеюсь, что вы внимательно ознакомитесь с моей предвыборной программой, поддер-жите мою кандидатуру, Народно-Демократическую партию «Нур Отан» и проголосуете за меня.
  • Народно-Демократическая партия «Нур Отан» служит интересам нашего народа.
  • Вместе с НДП «Нур Отан» - вперед!
  • “Нұр Отан” ХДП –нан ұсынылған,
  • №1 сайлау округі бойынша
  • аудандық мәслихаттың депутаттығына кандидат
  • Әбілдаева Гүлжан Тарғынқызының
  • Ө М І Р Б А Я Н Ы
  • Мен, Әбілдаева Гүлжан Тарғынқызы, 1973 жылы 10 қаңтарда Қы-зылорда облысы, Арал ауданы, Райым ауылында дүниеге келдім.
  • 1990 жылы Арал қаласының орта мектебін бітірдім. Осы жылы Жез-қазған қаласындағы медицина училищесіне оқуға түсіп, оны үздік бітір-дім.
  • 1992-1994 жылдары Аралдың аудандық орталық ауруханасында мед-бике болып қызмет істедім.
  • 1994 жылы Ақтөбе Мемлекеттік медицина академиясына оқуға түстім. Аталған оқу орның 2000 жылы емдеу ісі мамандығы бойынша үздік бітір-дім.
  • 2000-2001 жылдары Батыс - Қазақстан медицина академиясында хи-рургия мамандығы бойынша иртернатураны өттім.
  • 2001 жылдан бастап осы күнге дейін Жақсының аудандық орталық ауруханасында І дәрежелі хирург-эндоскопист болып жұмыс істеймін.
  • Тұрмыстамын, үш бала тәрбиелеп отырмын.
  • САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • Құрметті сайлаушылар, жерлестерім!
  • «Нұр Отан» Халықтық - Демократиялық партиясының атынан аудандық мәслихаттың депутаттығына ұсынылуым мен үшін үлкен құрмет, зор жауапкершілік. Партияның «Қазақстан. 2017 мақсаттары. Жаңа іс-қимыл жоспары» жаңа бағдарламасы «Нұр Отан» ХД партиясы мүшелерінің біз-дің мемлекетіміздің стратегиялық жоспарын жүзеге асыруына қатысула-рын айқын анықтайды.
  • Мамандығым бойынша дәрігермін, мен қызмет бабым бойынша ау-
  • дан тұрғындарының көпшілігімен кездесіп отыруға тура келеді. Әлемдік денсаулық сақтау ұйы-мының анықтауына сәйкес, денсаулық – ол адамның әлеуметтік, психологиялық, физиалогиялық күйі. Әр науқасқа өз денсаулығын жақсартуға, уақытылы білікті көмек алуға барымша мүмкіндік жасаймын.
  • Науқастарға сапалы көмек көрсету үшін жақсы, заманауи аппараттар қажет. Депутаттық ман-датты пайдалана отырып, аудандық орталық аурухананың материалды-техникалық базасын ары қарай нығайту үшін қаражаттың бөлінуін талап етемін.
  • Науқастардың көбі жасы жеткен адамдар, көпбалалы аналар, мүгедектер. Бұндай науқастар ерекше көз қарасты қажет етеді.
  • Тегін және жеңілдікпен алуға болатын дәрі-дәрмектер, емдеу мәселелерін шешуге назар бө-лемін.
  • Күнделікті мәселелерді шеше отырып, көз айбынынан салауатты өмір салты мәселелерін де тыс қалдырмаймын. Тұрғындар арасында денсаулықты жақсарту, сақтап қалу үшін ақпараттық-тазалық жұмыстарын енгізу үшін бар мүмкіндікті пайдаланамын.
  • «Кадрлар бәрін шешеді» деген түсінік қалыптасқан. Бүгінгі күні аудандық орталық аурухана медицина кадрларымен жақсы қамтылған. Жеткілікті іс-тәжірибесі бар дәрігер ретінде жастардың қажетті деген білім мен тәжірибе алулары үшін ұстаздық қозғалысты белсендіртемін.
  • Ана ретінде баланы балабақшаға орналастыру қиындықтарын білемін. Ауылдағы бір ғана балабақша әрине аздау. Сондықтан да Жақсы ауылынды тағы бір балабақшаның салынуын та-лап етемін. Өкінішке қарай, біздің ауылымызда шағын аудандағы бір ғана балалар ойын алаңы орналасқан. Әсіресе жазғы күндері балаларымызға бос уақыттарын өткізетін орын жоқтың қасы. Сондықтан балалар ойын алаңын шағын ауданда ғана емес басқа жерлерде де жөнге келтіру ке-зеңі жетті.
  • Соңғы жылдары аудан орталығында санитарлық тазалау, гүлзарларды орнықтыру жұмыс-тары бойынша көп істер атқарылды. Бұл әрине қуанарлық жайт. Мүмкіндігімше депутаттық қыз-метім барысында осы мәселелерге де көңіл бөлемін.
  • Қазақстан Республикасының саналы азаматы ретінде, көп балалы отбасында өскендіктен, бәріңіз сынды еліміздегі тыныштық пен бірлікті бағалаймын. Қоғамдағы ұлтаралық келісім мен тұ-рақтылықты нығайтуды, барлық қазақстандықтардың ары қарай өсіп, өркендеулері үшін Прези-дентіміз Н. Ә. Назарбаевтың саясатын белсенді қолдау басты парызым деп ойлаймын.
  • Менің сайлауалды бағдарламам өз күшіне және оны жүзеге асыру тек қана егер сіз, менің таңдаушыларым сайлау күні сайлау учаскісіне келіп менің бағдарламам мен мен үшін дауыс бе-руді жөн көрсеңіз ғана жүзеге асады. Бұл тапсырмалар орындалады оған мен сенімдімін және біз бәріміз бірлесіп оны шеше аламыз. Себебі «Нұр Отан» ХД партиясы – бұл нақты істердің, көп-шіліктің, біздің Президенттің партиясы.
  1   2   3   4   5
  ©engime.org 2024
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет