Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 020 жылғы сәуірдегі №130 бұйрығы. Қазақстан Республикасыныңбет13/24
Дата19.01.2023
өлшемі270,15 Kb.
#165867
түріОқулық
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
Байланысты:
ҰМЖ 3ә сынып 2022-2023 оқу жылы

Бақылау диктанты

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша түрлі дереккөз-дерден (мәтін/сөздік/ сызба/кесте/карта) алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау.

131
Есімнің құпиясы

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

132
Біздің жобамыз3.​3.​6.​1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету

133
Қайталау сабақ.3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

134
Нәтиже сабақ.
Мен не үйрендім?
БЖБ №2

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;135
Қайталау3.​4.​2.​1* негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату

136
ТЖБ

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

137
Мазмұндама

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

138
Қайталау
Шығарма

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

139
Қорытындылау

3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;

1

Күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Әдебиеттік оқу пәні, 3 сынып
Аптасына: 3 сағат, барлығы: 108 сағат
.
Түсінік хат
«Әдебиеттікоқу»пәніҚРБҒМ2018жылғы10мамырдағы№199 бұйрығыменбекітілген(13-қосымша)«Әдебиеттікоқу»пәнініңүлгілікоқу бағдарламасынасәйкес оқытылады.
Бастауышбілімберудеңгейінің3 сыныптарғаарналған«Әдебиеттікоқу» пәнінің мақсаты –бастауыш сынып білім алушыларыныңкөркемшығарманысезімменқабылдауы,түсінуі,санасында қайтажаңғыртаалуыжәнешығармаданқабылдағанынөзініңшығармашылық әрекетіндежүзегеасыруғаұмтылуыарқылыфункционалдықсауаттылығын қалыптастыру.
«Әдебиеттік оқу»оқупәнінің мазмұны
Оқупроцесінде мынадай оқутүрлерііске асырылады:
-дұрыс оқу(дыбыстармен әріптерді сәйкестендіру, буындарқұрауы);
түсініпоқу(оқылғансөздіңмағынасынтүсінужәнеолардыңмағынасын түсіндіру);
-шапшаң (тұтас сөздерді дұрысжәне түсініп оқу);
-мәнерлеп(дұрыс,түсініпжәнешапшаңоқуғажәнеақпараттыңмазмұнына өзінің көзқарасынбілдіру).
Оқужүктемесінің көлемі:3-сыныпта –аптасына3сағаттан, оқужылында – 108сағатты құрайды.
Оқужылыныңұзартылуынабайланыстықосымшасағаттардықайталау, өткенматериалдыбекітужәнекүрделітақырыптардызерттеуүшінпайдалану ұсынылады.
«Әдебиеттікоқу»пәні бойынша оқужылдамдығыныңнормасы

Сынып

Іжартыжылдық

ІІжартыжылдық
Міндетті деңгей

Мүмкіндік деңгейі

Міндетті деңгей

Мүмкіндік деңгейі

3 класс

60-70 сөз

70-80 сөз

70-80 сөз

80-90 сөз
Жазба жұмыстары

I тоқсан

II тоқсан

III тоқсан

IV тоқсан

Мазмұндама

1

1

1
Шығарма


1

Ескерту:шылау,одағай,еліктеусөздер,қоссөздержекесөзретінде саналады.


Оқуқарқыны(жылдамдығы)оқутәсіліне,түсінуінежәнемәнерлілігіне тікелейбайланыстыекенінжәнесоларқылыоқудағдысыныңтолыққанды қалыптасатынынесте ұстауқажет.«Әдебиеттікоқу»пәнібойыншамұғалімәртүрліқосымшажұмыстарды жүргізуге болады. Ал тапсырма критерийлері мен дескрипторлары алдыналадайындалады.Мұғалімшығармашылықжұмыстардыңтүрлерімен олардыұйымдастыру мерзімінөзі анықтайды.
«Әдебиеттікоқу»пәні бойынша жиынтықбағалаусаны

Сынып

Бөлімдербойыншажиынтықбағалау

ТЖБ

3-сынып

I тоқсан

II тоқсан

III тоқсан

IV тоқсан

Әр тоқсанда

2*

2*

2*

2*

1

Ескерту:*Бөлімбойыншажиынтықбағалаудасөйлеуқызметініңекітүрібіріктіріледі (мысалы, тыңдалым және жазылым; айтылым және жазылым; оқылым және жазылым)
Әдебиеттікоқупәнінен бөлімбойыншажиынтықбағалауға(БЖБ)2-4сыныптардамазмұндама,4-сыныпқашығармажазу жұмысыұсынылады.Себебі, мазмұндама,шығармажұмыстарыарқылыбілім алушысұраққажауапбереді,талдайды, жоспар құрадыжәне ең тиімдісі өзі ойланыпжазып шығады.

р\с

Ауыспалы тақырыптар

Сабақтардың тақырыбы

Оқудың мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

1

Жанды табиғатОқуға шақыру.
Ахмет Байтұрсынұлы

3.1.1.1 шығарманың маңызды тұстарын анықтау үшін ашық сұрақтар қою және жауап беру

1

01.09.
2
Күн шыққанда.
Ілияс Жансүгіров3.1.2.1 – шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық, таңдауына қарай мазмұндау, сахналау

1

02.09.
3
Есеннің кірпісі.
Сапарғали Бегалин.  1. 1.3.1 шығармадағы кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне, ондағы оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау

1

05.09.
4
Табиғат тағылымы.
«Шегіртке мен құмырсқа»(Мысал).
Иван Крылов.

3.1.3.1 шығармадағы кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне, ондағы оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау

1

06.09.
5
Құмырсқаның қанағаты.(Ертегі)

  1. 1.4.2 сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану

1

07.09.
6
Қанатты достарым.
«Қараторғай» Жүсіпбек Аймауытов

3.1.4.2 сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану

1

09..09.
7
Қамқорлық.
Бердібек Соқпақбаев

3.1.5.1 – өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып, жеткізу.

1

12.09.
8
Туған өлке гүлдері.
Тұманбай Молдағалиев

3.1.5.1 – өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып, жеткізу.

1

14.09.
9
Табиғаттағы байланыс.
(Мысал).Бейсебай Кірісбайұлы.

3.1.5.1 – өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып, жеткізу.1

16.09.
10
Мен қалада тұрамын.
«Сен ұйықтап жатқанда»
Бердібек Соқпақбаев.
«Таң»» Ертай Ашықбаев

3.2.1.2 – шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын тұрғысынан бағалап оқу.

1

19.09.
11
Бау – бақша аясында.
Жеміс бағында. Бейсебай Кірісбайұлы.
Жүзім жегісі келген қасқыр. (Ертегі)

3.2.1.2 – шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын тұрғысынан бағалап оқу.

1

21.09.
12
Алмастың ағашы.
Мархабат Байғұт.
БЖБ №1

3.2.2.1 – шығарма мазмұны бойынша қолдануға (практикалық), бағалауға және шығармашылыққа негізделген сұрақтар қою және жауап беру.

1

23.09.
13
Киіктің айласы.
«Ақсақ киік» С. Сейфуллин.
«Киіктің айласы» Әуелбек Қоңыратбаев

3.2.3.1 шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін, сөйлемді анықтау

1

26.09.
14

Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен

Жақсы деген немене, жаман деген немене?

3.2.4.1 өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау

1

28.09.
15
Жақсылық жасау – борышың. Жақсыдан үйрен
«Баланың айласы» Ыбырай Алтынсарин

3.2.4.1 өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау
3.2.6.1 кейіпкердің портретін сипатта, оның іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, бағалау

1

30.09.
16
Адамдық – борышың.
Шәкәрім Құдайбердіұлы

3.2.7.1 мұғалімнің көмегімен шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, эпитет, кейіптеу) табу

1

03.10.
17
Абайдың қарасөзі.
«Абайдың отыз сегізінші қарасөзінен»

3.2.8.2 мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация, музыка (күй), мультфильм) нұсқасымен салыстыру

1

05.10.
18


Батыр туса – ел ырысы.
«Батырлар жыры»
«Қобыланды батыр» (Жырдан үзінді)

  1. 2.9.1 шығарманың мазмұнына сәйкес түрлі дереккөздерден: иллюстрация, әдеби кітаптар, мультфильмнен нақты ақпаратты табу және ақпаратты сызба түрінде беру

1

07.10.
19
Том мен Бекки.
«Том мен Бекки» . Марк Твен.

  1. 3.1.1 мұғалім көмегімен оқылған шығарманы логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру

1

10.10.
20
Нағыз достық.
«Батылдық» Марк Твен.

3.2.9.1 шығарманың мазмұнына сәйкес түрлі дереккөздерден: иллюстрация, әдеби кітаптар, мультфильмнен нақты ақпаратты табу және ақпаратты сызба түрінде беру

1

12.10.
21
Ата сөзі – алтын сөз.
«Алтын сөз» Несіпбек Айтұлы
БЖБ №2

3.3.3.1 шығармашылық жұмысын сурет, сценарий түрінде ұсыну

1

14.10.
22
Ғаламтор туралы ойларым.
«Аман мен телефон» Ә.Табылды.3.1.1.1 шығарманың маңызды тұстарын анықтау үшін ашық сұрақтар қою және жауап беру

2

17.10.
19.10
23
ТЖБ

3.2.2.1қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру

1

21.10.
24
Білім керек бәріне.
Фариза Оңғарсынова.
«Білім» Ө.Тұрманжанов

3.1.1.1 шығарманың маңызды тұстарын анықтау үшін ашық сұрақтар қою және жауап беру

1

24.10.
25
Нені үйрендім?


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет