Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 020 жылғы сәуірдегі №130 бұйрығы. Қазақстан Республикасыныңбет16/24
Дата19.01.2023
өлшемі270,15 Kb.
#165867
түріОқулық
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
Байланысты:
ҰМЖ 3ә сынып 2022-2023 оқу жылы

Шығарма

3.3.1.1 мұғалім көмегімен оқылған шығарманы логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру
3.1 Шығарманың жоспарын құру

1

19.05.23
25
Жеңіс күні.
«Жеңіс күні» Қайрат Жұмағалиев. БЖБ №2

3.3.2.1* шығарма кейіпкеріне хат, ертегі (кейіпкер қосу, соңын өзгерту), өлең (төрт жолды), әңгіме (оқығаны, көргені бойынша) жазу

1

22.05.23
26
Нені үйрендім?
«Қасиетті тілім менің» эссе жазу.

3.2.3.1 шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін, сөйлемді анықтау

1

25.05.23
27
ТЖБ

3.3.2.1* шығарма кейіпкеріне хат, ертегі (кейіпкер қосу, соңын өзгерту), өлең (төрт жолды), әңгіме (оқығаны, көргені бойынша) жазу

1

26.05.23
28
Жыл бойы өткенді қайталау

3.2.2.1 қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру

1

29.05.23

Күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Дүниетану пәні, 3 сынып
Аптасына: 1 сағат, барлығы: 36 сағат
Түсінік хат
«Дүниетану»пәніҚРБҒМ2018жылғы10мамырдағы№199бұйрығымен бекітілген(8-қосымша)«Дүниетану»пәнініңүлгілікоқубағдарламасынасәйкес оқытылады.
Дүниетану»пәніноқытудыңмақсаты-ұлттықжәнежалпыадамзаттық құндылықтартұрғысынанбілімалушылардыңбойындаадам,табиғатжәне қоғамныңөзарабайланысуыжәнеөзаратәуелділігітуралыбілімжүйесін қалыптастыру.
«Дүниетану»пәні бойынша оқужүктемесініңкөлемі:3-сыныпта–аптасына 1 сағат, оқужылында – 36сағатты құрайды.
Оқужылыныңұзартылуынабайланыстықосымшасағаттардықайталау, өткенматериалдыбекітужәнекүрделітақырыптардызерттеуүшінпайдалану ұсынылады.
Бұлпәнніңерекшелігі–бізөмірсүретінәлемтуралымағлұматалуболып табылады.
«Дүниетану»пәніноқытудың ерекшеліктері
Бастауышсыныптарда«Дүниетану»оқупәнініңмазмұныадам,табиғат жәнеқоғам,оныңішіндеотбасы,мәдениет,денсаулық,қарым-қатынас,ұлт, қауымдастық,мемлекет,қоршағантабиғиортасияқтыоқытунысандарына тоғыстырылған.
«Дүниетану»пәніноқыту:
1)білімалушылардақоғамжәнетабиғатқұбылыстарыменнысандарының өзара байланысы менөзара тәуелділігі туралы түсініктер қалыптастыруға;
2)білімалушылардатабиғи,әлеуметтікжәнетехнологиялықортадағы мінез-құлықнормаларынжәне қауіпсіздікережелерінтүсінуге;
3) білімалушылардатабиғи жәнеәлеуметтікшынайылықтытануәдістерін: бақылау, эксперимент, сауалнама тәжірибелерініңқалыптасуына;
4) білімалушылардың танымдықәрекетіндамытуға;
5)білімалушылардықазіргіқазақстандыққоғамғатәнұлттықжәне жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тәрбилеуге;
6) білімалушылардыңөзін қоршаған ортаға,қоғамныңтабиғижәне мәдени құндылықтарына дұрысқатынастарынқалыптастыруға бағытталады.
«Дүниетану»пәнібойыншаоқушылардыңбіліміменбіліктілігі қалыптастырушыбағалаушеңберіндесұрақ-жауапнәтижелері,бақылау жұмыстарының,тесттапсырмалары,практикалықжұмыстармендиктанттар нәтижелерібойыншакерібайланысберужәнебілімалушылардыңжеке қажеттіліктерінескереотырып,қажеттіформаттағысабақтықұрумақсатында, соныменқатар,рәсімдерсанынақтыанықталынғанжиынтықбағалау шеңберіндебағаланады және сыныпжурналына балл қою қарастырылады.


«Дүниетану»пәні бойыншажинытық бағалаудыңсаны

Сынып

Бөлімдербойыншажиынтықбағалау

ТЖБ

3-сынып

I тоқсан

II тоқсан

III тоқсан

IV тоқсан

Әр жартыжылда

1

1

1

1

1

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет