Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі жүсіпов нартай қуандықҰЛЫбет18/18
Дата04.11.2016
өлшемі5,75 Mb.
#97
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Қорытынды.
ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы көптеген еңбектерде қазақ фольклоры тек бір жақты ғана қарастырылып, «әдебиеттің партиялылығы», «тап тартысы», «пролетариат әдебиеті» т.с.с. тәрізді түрлі «кеңестік идеологиялар» тарапынан бағаланып, түсіндірілгені белгілі.

Сондай-ақ бұл кезең- қазақ фольклортану ғылымының қалыптасу кезеңі болып табылатыны мәлім. Бұл дәуірде фольклорды жинаудың, жариялаудың және зерттеудің біртұтас жүйесін қалыптастырудың да негізі қалана бастады. Бұл мақсатты іске асыру барысында сол кездегі жаңадан құрыла бастаған фольклористік ұжымдар, ұйымдар т.б. тарапынан түрлі экспедияциялар ұйымдастырылды. Олардың негізгі мақсаты фольклорлық мәтіндерді іздестіруге бағытталды. Ол кезде алғашқы академиялық жинақтар да бірінен соң бірі дүниеге келіп, түрлі ғылыми еңбектер шоғыры баспадан шыға бастады. Осының негізінде барып қазақ фольклорының жекелеген жанрларын зерттеу мүмкіндіктері туа бастағаны анық.

Фольклорды жинаудың, жариялаудың, зерттеудің алғашқы тәжірибелері сонау XVIII, ХІХ ғасырлардан бастау алғаны мәлім. ХІХ ғасырдағы Ш.Уәлиханов, В.В.Радлов және тағы басқа да фольклор шығармаларын жинаушылар еңбегінің маңыздылығы- олар көп жылдық тәжірибеге сүйеніп, халықтық үлгілерді жазып алу әдісін қалыптастырды. В.В.Радловтың негізгі мамандығы тілтанушы ғалым екендігін ескерсек, оның жинау әдісі, жазу жүргізудегі негізгі мақсаты- жергілікті сөздің, яғни тілдің құрылысын дұрыс түсіну болды. Сондықтан да өз замандастарына қарағанда В.В. Радлов жазбалары қысқартусыз, өзгертусіз берілген.

Патша өкіметі тарапынан жиналған мәтіндер үш мақсатта: христиан дінін уағыздау, патшаның өз бетімен шексіз билеу саясатын дәріптеу, сонымен бірге сол кездегі мемлекетке қызмет ету мақсатында жиналып, жарияланып отырды.

ХХ ғасырдың бас кезінде қалыптасқан қазақ интеллигенциясы ел бостандығын ғана көксеп қойған жоқ. Олар халықты кең көлемде оқыту, білімге тарту мақсатын бірінші кезекке қойды. Кеңес өкіметі тұсындағы фольклорды жинаудағы басты мақсат- әзірленген үлгінің әлеуметтік жағына баса назар аударуға бағындырылды.

ХХ ғасырдың алғашқы жартысында қазақ фольклорының, көбінесе тұрмыс-салт жырлары, ертегілері, мақал-мәтелдері, эпостық үлгілері т.б. тәрізді жанрлары Г.Н.Потанин, Ә.Диваев, М.Ж.Көпеев, А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, М.Әуезов т.б. тарапынан қағаз бетіне түсті.

Негізінен, бұл фольклорлық жазбалар жинаудың қалыптасқан үш түрлі тәсілі арқылы, яғни тікелей, тұрғылықты, экспедициялық жинау тәсілдері көмегімен жиналды. Тікелей жинау тәсілі дегенде, халықтық мұраны ел арасынан тікелей ауызба-ауыз қағазға түсірумен бірге, оларды ескі кітаптар мен қолжазбалардан да алып, жинап отырды. Мәселен, Ә.Диваев халық нұсқаларын этнографиялық материалдармен байланыстыра жинады. Ол халық поэзиясын халықтың тұрмысынан бөле қарауға болмайды деп білді. Сондықтан да ғалым көптеген фольклор үлгілерін, әсіресе әдет-ғұрыппен байланысты өлең-жырларды тікелей жинау тәсілі арқылы жинағанда, әдет-ғұрыптың өзін де бірге жазып алып, халықтың тұрмысында өлең –жырдың атқаратын қызметін қоса көрсете отырған. Ә.Диваевтың бұл жинаушылық шарттары, яғни мәтінге ғылыми түсініктеме беріп отыруы сол кезең үшін- үлкен жетістік. Оны ғылыми принціптің алғашқы баспалдақтары десе де болады. Фольклорды тікелей жинау тәсілі арқылы жинау барысында Ә.Диваев та, Мәшһүр-Жүсіп те өзіндік жинау әдістемесіне сүйенгені белгілі. Олар: тілдік ерекшеліктерді сақтау, дәлділік, айтушы аузынан сол қалпында көшіру, арнайы бір тақырыпқа материал жинау т.б.

ХХ ғасырдың алғашқы жартысында қазақ даласында фольклорлық шығармалар тікелей, экспедициялық, тұрғылықты тәсілдер арқылы жиналғаны мәлім. Осы орайда мәдени мұраны ел арасынан басқа да тәсілдермен қатар тікелей тәсіл арқылы жинаудағы мақсат - жоғалып бара жатқан қазақтың ең бай мұрасы, халық шығармаларын қағазға тездетіп түсіру болғанын ескерген жөн. Бұл тәсілдің өз артықшылықтары, өз кемшіліктері бар. Кемшілігі не десек, біріншіден, тікелей жинау тәсілі кезінде экспедициялық тәсіл кезіндегідей фольклорды әрі кең, әрі көп мөлшерде жинау мүмкіндігі жоқ. Екіншіден, тұрғылықты тәсілге қарағанда, бір елді-мекендегі барлық фольклорлық жанрлардың бірін қалдырмай, асықпай, бәрін толық қамту жағы төмен.

Ал, артықшылығына келсек: біріншіден, фольклор өмір сүрген ортада жинаушы мәтінді қағаз бетіне түсіру ісіне өзі тікелей араласа отырып, орындаушыны да, елді-мекенді де өзі таңдайды. Жинау барысында туған түрлі кемшілік атаулыны сол жердің өзінде-ақ түзету мүмкіндігі бар. Ендеше нұсқаның ғылыми талапқа сай жиналуын толық қамтамасыз етеді.

Екіншіден, экспедиция жасақтау үшін қажетті уақыт мөлшері, қаражат көздері т.б. бұл тікелей тәсілі арқылы жинау жұмысына аз жұмсалады. Ал, мәтінді ауызба-ауыз түсіру мүмкіндігі жиналған үлгінің тіліне, көлеміне, көркемдік сипатына нұқсан келтірмейді.

Үшіншіден, ең бастысы, фольклорлық шығарма тікелей орындалу кезінде қағазға түсетіндіктен, мәтіннің сөзбе-сөз, өзгерусіз қағазға түсу мүмкіндігін артырады. Демек фольклортану ғылымының дәлділік талабы орындалады. Сондай-ақ мәтіннің паспортын толық түсіру мүмкіндігін де арттырады.

Сонымен ХХ ғасырдың басында және кейін де қазақ фольклоры осы үш түрлі тәсілмен жиналған. Бірінші тәсіл- тікелей жинау тәсілі, фольклор өмір сүретін ортада мәтінді қағаз бетіне түсіру ісіне жинаушы өзі тікелей араласады. Алғашқы кезде фольклорды жинау сырттай қарағанда стихиялы болып көрінеді, алайда зерттеу барысында фольклорлық мәтіндерді жеке адамдардың (Г.Н.Потанин, Ә.Диваев, М.Ж.Көпеев, Х.Досмұхамедов т.б.) ғылыми мақсатпен жинағаны байқалады. Мұндай тікелей жазып алу тәсілімен тәжірибе жинақтай отырып, олар жинаудың амалдары мен тәсілдерін де жетілдіріп, ғылыми негізін жетілдіре түскен.

Екінші тәсіл- жер-жердегі арнайы тілшілер арқылы жинау. Яғни ғалым өзінің жер-жердегі сенімді хат жазысып тұратын адамдарының көмегіне сүйене отырып, сол жердің фольклорын жинастырады. Мұның ерекшелігі- тұрғылықты болуы. Тұрғылықты дегеніміз- белгілі бір мекенде тұрып, фольклорды сол маңайдан үзіліссіз жинау. Жинаушылық қызметтің тұрғылықты әдісін, әдетте жинаушы ұзақ уақыт бір елді –мекенде орналасқанда, не өзінің тұрғылықты жерінен жинау жұмыстарын жүргізгенде қолданады. Міне, мұндай жағдайда жинаушы мәтінді ұқыпты түрде қағазға түсіреді, егер де үлгіде сөздік өзгерістер болған жағдайда, оны белгілеп отырады.

Үшінші тәсіл- арнайы экспедициялар ұйымдастыру. Негізінен 1920-1950 жылдар аралығындағы экспедициялар Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет институты тарапынан ұйымдастырылып отырды. Сөйтіп, фольклорды жинау ғылыми мәні бар іске айналып, оны жинауға бұрынғыдай бірлі-жарым адам емес, көпшілік болып ат салысу жүзеге асты. Ұйымдастырылған экспедициялар түрлі елді-мекендердегі фольклорлық мәтіндерді жинаумен ғана шектелмеді. Сондай-ақ сол елді-мекеннің халықтарының тілдік, диалектикалық ерекшеліктерімен бірге көне кітаптар мен қолжазбаларға да көңіл бөлу өсті. Жинаудың бұл экспедициялық тәсілі, көбінесе Кеңес өкіметі тұсында жиі қолданылып, дәстүрлі жоспарлы істердің біріне айналды. Жинау жұмысының кең түрдегі бағдарламасын 1920 жылдардың бас кезіндегі Сырдария, Жетісу экспедицияларының іс-тәжірибесінен кейін ғана барып Ә.Диваев жасаған. Экспедициялар ұйымдастырылғанда, олардың құрамында әр түрлі маман иелері: жазушы, ғалым, өнер қайраткерлері, мұғалімдердің қатысуы да т.б. – бәрі де жинау жұмыстарын дамытып, жетілдіре түскені сөзсіз. Сөйтіп, ХХ ғасырдың алғашқы жартысында қазақтың ең бай мәдени мұрасы- фольклоры, негізінен, осы үш тәсіл арқылы жиналып, қағаз бетіне түсті.

ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ фольклорын жариялауда мынадай жетістіктер көрініс тапты: біріншіден, фольклордың әр түрлі жанрлары жеке кітап болып басылды. Екіншіден кітаптың сыртқы мұқабасында араб әрпінде міндетті түрде тақырыбы, шығарушысы, бастырушысы, басылым көрген баспаханасы, қаласы, жылы т.с.с. көрсетіліп, отырды. Және де мәтіннің шыққан баспахансының аты, қаласы, орыс тіліне аударылып басылды. Тіпті, кітаптың ішкі бетінде оның қай жылы, қай уақытты, кімнің тарапынан т.б. рұқсат етілгені де ескеріліп отырды. Үшіншіден, мәтін, әрі қазақ (араб) әрпінде жарияланып, әрі орыс тіліндегі аудармасы бірге берілді. Мәтіннің екі тілде жариялануында бірнеше мақсат көзделді: а) зерттеушілік істі жандандыру, яғни Ресей ориенталистері мен түркологтары үшін бұл өте ұтымды болды; ә) оларға, егер қазақ тілін білсе, мәтіннің түпнұсқасы берілді де, қажет болса, қазақша мәтінді орысша аудармасы арқылы тереңірек білуге мүмкіндік жасалды; б) түркологтар үшін қазақ тілін нақтырақ зерттеу мүмкіндігін туғызды, тіпті қазақ сөзін қалай жазу, оны қалай түсіну ғана емес, қалай аударуға болатынын да байқау, тексеру керектігі пайда болды. Төртіншіден, екі тілде жарияланған фольклорлық мәтіндер, көбінесе не орыс тілін меңгерту үшін, не қазақ тілін т.с.с. зерттеу үшін дерек көзі ретінде қызмет етті. Бесіншіден, кейбір фольклорлық мәтіннің араб әрпіндегі түпнұсқасы, кириллица әрпіндегі фонетикалық транскрипциясы мен орыс тіліндегі аудармасы бірге берілді. Олардың әрі алғысөзі мен ғылыми түсініктемелері болуы т.б. басылымның ғылыми сипатын танытты. Ал, қалған басылымдар, көбінесе бұқаралық, ағартушылық т.б. қызмет атқарды. Алтыншыдан, жарияланған фольклорлық мәтіндер әрі кітап, әрі жинақ, әрі хрестоматия, әрі оқу құралы түрінде жарияланса да, негізінен, ғылыми, ағартушылық, бұқаралық, тілдік, этнографиялық, фольклористік т.с.с. мақсатты көздеді. Дегенмен, Қазан төңкерісіне дейінгі фольклорды жариялаудың кейбір талаптары: мәтіннің жазылынып алынуына қатысты паспорттық деректерді бірге беру; не жинақ, не хрестоматия ішінде мәтін мазмұны, алғысөзі мен ғылыми түсініктемелердің болуы т.б. көп жағдайда орындала бермеді.

Негізінен, 1920 жылдардағы ғылыми жұмыстың ең негізгі мақсаты- фольклорлық мәтінді жазып алып, жариялау ғана болған. Ғалымдардың жұмысы бұл жағынан жемісті болды. Оған дәлел: жарияланған материалдар саны қанша көп болса, баспаға әзірлеу сапасы сонша жоғары. Жариялаудың ғылыми және жалпы оқуға арналған түрлері белгіленген. Жарыққа шығарудың әр алуан амалын іздестіріп, газет, журнал және жинақтарда мақалалар «Материалдар» «Нұсқалар» деген аттармен жарияланып отырды. «Географиялық-этнографиялық және лингвистикалық анықтамалар» сияқты түсініктер берудің түрлері мен әдістері белгіленді. Тек мәтіннің көркемдік сипатына түсінік беру жағы жетіспей жатты.

Азамат соғысы мен шаруашылықты қалпына келтірудің ауыр жылдарының өзінде де халық ауыз әдебиетінің Қазан төңкерісіне дейінгі және Кеңес тұсындағы тәуір деген үлгілері баспа жүзінде жарияланып, Қазақстанға ғана емес, тіпті Одақ көлеміне белгілі бола бастады. Мәселен, қазақ өлеңдері мен ертегілерінің үлгілері «Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының еңбектерінде» басылып шыққаннан кейін , Түркстандағы халық музейіне қойылып, жұртқа таныстырылды, Қазақстандағы алғаш ұлттық жоғары мектеп Қазақ ағарту институтында ауыз әдебиеті пәні арнаулы сабақ боп оқыла бастады.

Республика баспасөзі Кеңес фольклорының тырнақалды үлгілерін жұртшылыққа таныстыруда үлкен қызмет атқарды. Газеттер мен журналдарда ақындардың жаңа өлеңдері жарияланды. Бұл өлеңдерде Қазан төңкерісі әкелген жаңа тұрмыс, жаңа өмір дәріптелді.

ХХ ғасырдың алғашқы жартысында бұқаралық сипатта жарияланған фольклорлық басылымдар, көбінесе жалпы халыққа арналды. Онда жұртты оқу-білімге шақыру, жалпы ағартушылық көзқараспен қатар, фольклорды үгіт-насихат, тәрбие құралы т.б. есебінде қолдану мақсаты көзделді. Ал, педагогикалық сипатта жарияланған фольклор тәрбие, тәлім, ой дамыту, өмірді таныту, білу, тіл кестелігі т.б. тәрізді мақсатта қолданылды. Сондай-ақ педагогикалық сипаттағы басылымдарда фольклорды баланың жас ерекшелігін даму барысын ескеру, зерттеу мақсаттары қоса қамтылды.

ХХ ғасырдың бірінші жартысында ғылыми сипаттағы басылымдарды жариялаудың негізгі мақсаты- төл әдебиетке көпшіліктің назарын аудару мен фольклорды маманданған түрде зерттеу еді. Сондай-ақ бұл кезде фольклордың жеке жанрларын зерттеудің негізі қаланды. 1930- жылдарда халық шығармаларын ғылыми жариялау негізі қалыптаса бастады. Бұл басылымдардың біразы тілдік мақсатта, біразы фольклорды халықтың өзіндік ерекшелігін, салт-дәстүрін, сана сезімін, таныту мақсатында, біразы фольклордың жанрлық ерекшелігін ажырату үшін т.б. қолданылды.

Ғылыми жинақтар іші фольклордың сан жағынан көптігімен де және олардың көп нұсқалылығымен де, сапалы сұрыпталуымен де т.б. ерекшелінді. Жинақтар кіріспесінде фольклордың жиналу тарихы мен қазіргі жағдайы, фольклор мен әдебиеттің өзара байланыстылығы, жинақтың мазмұндық тақырыпшалары т.б. сөз болды.

Ал, басылымдардағы фольклорлық мәтіндер жанрлық жағынан топтастырылып орналастырылып, соңынан ескертулері мен түсініктемелері бірге берілді. Сонымен бірге бұл фольклорлық мәтіндердің сұрыпталу мен жариялану әдіс-тәсіліне келетін болсақ: белгілі бір үлгінің пайда болу мәселесі, шығармалардың идеялық-тақырыптық өзара байланыстылығы, халықтық үлгілердің дамуы мен таралу ерекшеліктері, әр әлеуметтік топтарда олардың өзгеру мүмкіндіктері т.б.- бәрі ғылыми жинаққа кірген мәтіндердің, көбінесе толықтай паспорты толтырылуымен, орындаушылардың аты-жөні көрсетілуімен, мәтіннің қағазға түскен күні, уақыты, жері т.б. тіркелуімен де құнды болды.

ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы ағартушылық мақсатта басылым көрген оқулықтар, хрестоматиялардың қазақ фольклоры тарихын жасаудағы тұңғыш еңбектер екені сөзсіз. Кеңес өкіметі тұсында жаңадан ашылған оқу орындарында қазақ тілі мен әдебиеті пәні тұңғыш рет оқыла бастауы осы оқулықтарға деген мұқтаждықты күшейткені анық. Бұларда қазақ фольклорының барлық дерлік жанрлары (эпос, ертегі, тұрмыс-салт жырлары т.б.) қамтылып, олардың әрқайсысының анықтамалары, ерекшеліктері әрі фольклортану, әрі әдебиеттану талаптары тұрғысынан талдауға түсті. Талдау барысында зерттеудің тарихи-типологиялық әдісті қолданылуы сол тұстағы қазақ фольклортану ғылымының жеткен жетістігі екені сөзсіз. Мұндағы берілген халықтық шығармаларды сол кездегі ғалымдар өздерінің тұжырымына, анықтамаларына дәлел ретінде қолданып отырған. Негізінен бұл оқу кітаптарында ғалымдар мән беріп зерттеген аспектілер фольклорлық бейне, жырдың орындалуы, жыршының рөлі т.б. төңірегінде болды.

Жалпы фольклорды зертеудегі мақалалар, кіріспелер, алғысөздер дегенде, зерттеу жұмысының сәтті жүргізілуі фольклортану ғылымына белгілі ғалымдардың келіп қосылуымен де байланысты. Сондай-ақ онда алдыңғы қатарлы фольклортанушы ғалымдардың тәжірибесіне сүйенудің де әсері болғаны белгілі (Ә.Диваев, Ә.Бөкейханов, М.Әуезов, Х.Досмұхамедұлы, С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев , Ә.Марғұлан, Б.Кенжебаев т.б.)

Қазан төңкерісінен кейін жаңа Кеңестік заманның орнығуы ықпалымен фольклортану ғылымы халықтық мәдениеттің көтерілуіне, жалпы халықтық шығармашылықтың дамуына, түрлі зерттеу еңбектерінің көбеюіне, фольклортану ғылымын дамытуда белгілі ғалымдардың еңбектерінің сұрыпталуына, зерттеу жұмыстарын жаңа туған қоғамдық қатынастар негізінде қайта жазуға бағытталғаны мәлім. Бұл жұмысқа түрлі ұйымдарды, ғалымдарды, студенттерді, оқушыларды т.б. жұмылдыру етек алды. Мұның бәрі де түрлі қайшылық, кедергілерді бастан кешірсе де, тұтастай алғанда, фольклорды зерттеу ғылымының да өзіндік дамуын негіздеді.

Бұл кезде «тарихи мектеп» концепциясына негізделген мақалалар пайда болды. Бұл еңбектерде орыс тарихи мектебінің әсері басым болды, онда фольклордан тарихтың ізін, тарихи оқиғаны, ондағы жер-су, қала аттарын, тарихи тұлғаларды т.б. көп іздеді. Бұлай халықтық шығармалардан тарихи оқиғаны іздеу орынсыздығы, тарихи оқиға ізі тек тарихи жырда ғана сақталатыны кейінгі зерттеулерде сөз болады. Сондай-ақ фольклорды салыстырмалы зерттеу әдісі негізінде де қарастыру белең алды. Мұнда ғалымдар фольклорды халықтық идеологияның, танымның, эстетиканың, тәрбиенің т.б. қайнар көзі ретінде қарастырды. Зерттеу барысында фольклорға, оның жанрларына анықтамалар берілді. Және де олардың ішкі ерекшеліктері, өмір сүру жағдайы, орындаушылары, жіктелуі де біраз сөз болды. Дегенмен фольклорлық бейнелер, көбінесе әдеби образ ретінде бағаланды. Міне, бұл баяндама алғысөз түрінде болсын, жарияланған мақалалар- сол ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ фольклортану ғылымының хал-жағдайын анықтайды. Негізінен бұл кездегі мақалалар ғылыми-көпшілік мақсатта жазылды.

ХХ ғасырдың алғашқы жартысының соңына дейін қазақ фольклорының барлық жанрлары жан-жақты, жеке-жеке салаларға бөлініп, әрі кең, әрі терең, әрі академиялық түрде талданды. Олар тұңғыш рет тарихи шығу мезгіліне қарай орналастырып қарастырылды. Бұл сол кез үшін үлкен жаңалық еді. Ең көне деп тұрмыс-салтқа байланысты жанрлар алғаш сөз болды. Басқа елдердің фольклорын зерттеу барысында тек бір әдебиетшілері емес, басқа да салалас ғылымдардың ат салысатыны тәрізді, яғни фольклорлық мәтінді лингвистика, этнография, тарих, географиялық т.б. тұрғыдан қарастыру орын алғаны анық. Әсіресе, қазақ фольклорының: ертегі, салт жырлары, батырлар жыры, ғашықтық жырлары, тарихи жырлары, айтыс т.б. жанрлары бұл еңбекте тек әдебиеттану тұрғысынан емес, сондай-ақ алғаш рет фольклортану тұрғысынан сарапталуы қазақ фольклортану ғылымының түрлі қыспаққа қарамай, даму үстінде болғанын дәлелдейді. Демек фольклорлық мәтіннің жиналу, жариялану тарихына қатысты ғылыми түсініктемелердің берілуі; әр тақырып төңірегінде қарастырылатын әдебиеттер тізімі көрсетілуі; мәтін варианттарының өзара сюжеті, кейіпкерлері, олардың іс-әрекеттері, тілі, стилі т.б. жағынан салыстырыла қарастырылуы т.с.с. – бәрі де фольклорды фольклортану тұрғысынан зерттеу үлгісін танытса, ал әр нұсқаның тақырыптық-идеялық негізі, сюжеті, композициялық құрылысы, бейнелері, көркемдік ерекшеліктері т.б., көбінесе кеңестік жүйеге сәйкестігі маркстік-лениндік әдебиеттану талабы тұрғысынан сарапталуы да орын алғанын көрсетеді. Ғылыми жұмыстарда қолданылған зерттеу әдістеріне келсек, көбінесе салыстырмалы зерттеу әдісі мен тарихи зерттеу әдісі қатар қолданылғанын көреміз. Сондай-ақ фольклорды әрі фольклортану ғылымының, әрі әдебиеттану ғылымының, әрі лингвистиканың, әрі этнографияның, әрі ономастиканың, әрі география т.б. ғылымдарының дерек көзі ретінде қарастырудың орын алғаны қазақ фольклортану ғылымының сол кезеңдегі елеулі жетістігі екендігі анық.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
1 Қазақ әдебиетінің тарихы. –Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясы, 1948.- 439 б.

2 Қазақ әдебиетінің тарихы. І том. // Қазақ халқының ауыз әдебиеті. Бірінші кітап (жалпы редак. басқарған Қазақ ССР ҒА академигі М.О.Әуезов).-Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясы, 1960.- 740 б.

3 Смирнова Н.С. Қазақ халқының ауыз әдебиеті туралы Октябрьге дейінгі Ғылым. // Қазақ әдебиетінің тарихы. І том. Бірінші кітап.- Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясы, 1960. -Б.9-49; Октябрь революциясына дейінгі қазақ халқының ауыз әдебиеті туралы советтік ғылым. // Қазақ әдебиетінің тарихы. І том. Бірінші кітап.-Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясы, 1960.-Б. 49-90.

4 Қазақ фольклористикасы.- Алматы: Ғылым, 1972. -299 б.

5 Бердібаев Р.Кіріспе. // Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым. 1988. - Б.3-15 .

6 Ыбыраев Ш. XVIІІ ғасыр XIX ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ фольклористикасының тарихы. // Қазақ фольклористикасының тарихы. -Алматы: Ғылым. 1988 .- Б.16-46 .

7 Ыбыраев Ш. XVIІІ ғасыр XIX ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ фольклористикасының тарихы. // Қазақ фольклористикасының тарихы. -Алматы: Ғылым. 1988.- Б. 46 .

8 Бердібаев Р. Шоқан Уәлиханов. // Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым. 1988.- Б.47-90.

9 Қасқабасов С.А. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ фольклористикасы. // Қазақ фольклористикасының тарихы. -Алматы: Ғылым. 1988 .- Б.91-147.

10 Қазақ фольклористикасының тарихы.-Алматы: Ғылым, 1988.-Б. 411 .

11 Дербісалин Ә. Ыбырай Алтынсарин. // Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым. 1988.- Б.148-165 .

12 Қасқабасов С.А. Абай (Ибраһим) Құнанбаев.// Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым. 1988.- Б.166-202 .

13 Уахатов Б. Молдағалиев Ж.В.В.Радлов. // Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым. 1988.- Б.203-223 .

14 Қасқабасов С.А., Сиқымбаева С.Г.Н.Потанин. // Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым. 1988.- Б.224-271 .

15 Қасқабасов С.А. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ фольклористикасы. // Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым. 1988.- Б.146-147 .

16 Сыдықов Т., Субханбердина Ү. ХХ ғасырдың басындағы қазақ фольклористикасы.// Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым. 1988.- Б.272-316 .

17 Алекторов А.Е. Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах. –Казань: 1900.-970 с.

18 Ерзакович Б.Г. Музыкалық фольклордың жиналуы және зерттелуі. // Қазақ фольклористикасының тарихы. -Алматы: Ғылым. 1988.- С. 389-410 .

19 Соколов Ю.М. Русский фольклор.-Москва: Учпедиз, 1941.-С.34-121; Азадовский М.К. История русской фольклористики в 2-х т.-Москва: Учпедиз, 1958 (479 с.)-1963(363 с.); Березовский И.П. Украинская советская фольклористика.-Киев: Народово думка, 1963.- 343 с.; Землянова Л.М. Современная американская фольклористика.-Москва: Наука, 1975.-312 с.; Коккьяра Дж. История фольклористики в Европе.-Москва: Иностранная литература, 1960.-690 с. т.б.

20 Қазақ фольклористикасы.-Алматы:Ғылым, 1972.- 298 б.; Қазақ фольклористикасының тарихы.-Алматы: Ғылым, 1988.- 432 б. т.б.

21 Левшин А. Свидание с ханом Меньшей киргиз-кайсацкой орды. // Вестник Европы.- 1820. №22.- С.129-159; Янушкевич А. Күнделіктер мен хаттар. Алматы: 1979; Спасский Г.И. Киргиз- кайсаки Большой, Средней и Малой орды. // Сибирский вестник.- 1820. 1 ч.9.- С.51-58.Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. -Спб. 1821 т.с.с.

22 Казанцев И. О внутренних и букеевских киргизах.// Санкт-Петербургские ведомости.- 1838. №1, 2, 4; Броневский В.Б. Записки генерал-майора Броневского о киргиз-кайсаках Средней орды. // Отечественные записки.- 1830. № 119. - С. 400-419. т.б.

23 Марғұлан Ә. Шоқан Уәлихановтың өмірі мен қызметі. // Шоқан Уәлиханов.- Алматы, 1985.- Б.22.

24 Киттары М.Я. Гора Богда и озеро Васкунчакское.// Журнал Министерства внутренних дел.- 1848. Т.24. -С.9-14; Голубев А.Ф. Отрывок из путешествия в Среднюю Азию, Заилийский край. // Записки РГО. 1861. Кн.3. -С. 77-130 т.с.с.

25 Радлов В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племен. Т.3. Киргизское наречие.- СПб. 1870.- С. XVII.

26 Радлов В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племен. Т.ІІІ. Киргизское наречие.- СПб. 1870.- С. XV-XVI.

27 Дала уалаяты газеті.- 1894. №29, 30,31.

28 Потанин Г.Н. О необходимости собирания произведений народного творчества у киргизов. // Дала уалаяты газеті.- 1894, №29, 30,31.

29 Абылхожин Ж.Б. Центральная Азия в преддверии революции. // История Казахстана и Центральной Азии.- Алматы:Дайк- Пресс, 2001.- С. 406-605.

30 Нусупбеков А.Н. Формирование и развитие советского рабочего класса в Казахстане.- Алматы: 1966.- Б.32.

31 Мелиоранский П.М. Краткая грамматика казак-киргизского языка.- СПб. 1894. -С.3.

32 Васильев А.В. Образцы киргизской народной словесности. – Оренбург, 1900.

33 Алекторов А.Е. Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах. – Казань, 1900.- 970 с.

34 Жиреншин Ә. Қазақ кітаптары тарихынан. –Алматы, 1971. -Б.3.

35 Ценральный архив Республики Татарстан. Фонд. №1185. Опись 1. Ед. Хр.1.

36 Киргизкие саратовские песни. //Этнографическое обозрение,.-1889. кн. ІІІ

37 Смирнова Н.С. О роли РГО в развитий казахской фольклористики.// Вопросы казахской филологии.- 1964.

38 Қара қыпшақ Қобыланды. // Қазақ.- 1914. №89. 10 декабрь; Баржақсин А. Мақалдар. // Қазақ.- 1915. №120.-18 апрель т.б.

39 Дулатов М. Григорий Николаевич Потанин. // Қазақ.-1915. №150. 21 сентябрь; Саматов М. Потанин докладынан. // Қазақ.- 1915. №56. 30 март; Дулатов М. Әбубәкір Ахметжанұғлы Диваев. // Қазақ. -1915. №155. 31 октябрь; Шоқаев М. Әбубәкір Диваев // Қазақ. -1915. №156. 31 октябрь т.с.с.

40 Потанин хаты . // Қазақ.- 1914. -№52. -28 февраль; Баржақсин А.

Мақалдар. // Қазақ.- 1915.- №120. -18 апрель; Бөкейханов Ә. Қара қыпшақ

Қобыланды. // Қазақ.- 1915. -№126-129; Сұңқар. Қарқаралы оязынан. // Қазақ.-

1915. -№134. -13 май т.с.с.

41 Еңбекші қазақ.- 1929. -10 ноябрь.- №232

42 Батырлар (Құрастырған Ә.Диваев).- Ташкент: 1922; Батырлар жыры

(Құраст. С.Сейфуллин). -Алматы: 1933; Батырлар (Құраст. С.Мұқанов). –

Алматы: 1939 т.б.

43 Қызыл Қазақстан- 1924. №7-9

44 Қызыл Қазақстан. -1922. №2-3

45 Еңбекші қазақ. -1925. №359-360.

46 Еңбекші қазақ.- 1930, №25. 31 январь.- Б.4

47 Еңбекші қазақ.- 1930. №25. 31 январь.- Б.4

48 Әуезов М. Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі. // Шолпан. -№2. 1922; Жұмабаев М. Қырғыздың ауыз әдебиеті (Зерттеу). / Ақжол, -.1923. 23 маусым; Халық әдебиеті туралы. // Жас қазақ.- 1924. №3-4.-Б. 15-19 ; Шәкенұлы Қ. Халық әдебиеті туралы. // Тілші.- 1924. №90; Төлешұлы Р. Халық әдебиеті. //Жаңа әдебиет.- 1929. №5. –Б.77-81; Фатима [Ғабитқызы]. Ескі мұраны іске асырайық. // Социалды Қазақстан, 1934, 27 май; Мұқанов С. Халық қазынасын дұрыс пайдаланайық. // Социалистік Қазақстан.- 1939. 27 февраль.

49 Жұмбақ айтыс.(Жазып алған В.Радлов). // Темір қазық.- 1923. №2-3. Б.117-118; Қазақтың жермен қоштасқаны (Жазып алған В.Радлов). // Темір қазық.- 1923. №2-3.- Б.115-117; Бекен батыр (Жинаған Ә.Диваев). // Темір қазық.- 1923. №1.- Б.34-35 ; Бесік жыры. (Ел аузынан жинаған Ә.Диваев). // Сана.- 1923.- №1. Б.49-68; Жиренше шешен (Мәшһүр-Жүсіптің айтуынша). // Таң.- 1925.- №1.- Б.97-98 ; Үйсін Төле бидің сөзі (Мәшһүр-Жүсіп әңгімесінен). // Лениншіл жас.- 1927. №3-4.- Б.35-36. Бала бидің сөзі (Бекен ақсақалдың айтуынан жазып алған І.Жансүгіров). // Сана.- 1923. №1.-Б.61; Жаңылтпаштар (Жинаған І.Жансүгіров). // Жас қазақ.- №5-6.- Б.102; Досмұхамедұлы Х. Қалмақтың қарғысы. // Сана. -1924. №2-3; Досмұхамедұлы Х. Адай-Абыл ақын. // Сана.- 1924. №2-3; Айтаңсықтың қоштасқаны (Жанақ ақынның айтуынан «Қозы Көреш-Баян сұлу» жырынан жинаған М.Әуезов). // Таң.- 1925. №2.- Б.70-72; Алтынбай ақынның Тіленшіге айтқан сөзі. (Көкбай ақсақалдың айтуынан жинаған М.Әуезов). // Таң.- 1925.- №3.- Б.87-88 ;Сейфуллин С. Құлмағамбет пен Майкөт ақындардың айтысы. // Жаңа мектеп.-1926.-№4.- Б.44-46; Сейфуллин С. Үйсін Қарақожа өлеңдері. // Жаңа мектеп.- 1926.- №6.- Б.38-39 т.с.с.

50 Ауыз әдебиетін жинау жөнінде. // Еңбекші қазақ- 1924.- №224; Ауыз әдебиетін жинау, әдеби кітаптарын жинау мәселесі. Кітапта: Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі.- Орынбор: ҚМБ. 1925.- Б.105-110; Әбділда Тәжібайұлы. Ел әдебиетін жасауға кірісейік. // Еңбекші қазақ.- 1930.- №4. 31 январь; Мұқанұлы С. Әдебиет мұраларын жинау туралы. // Жаңарқа.- 1930.- №4. 4 январь; Тілепбергенұлы Ж. Әдебиет мұраларын жинау туралы. //Еңбекші қазақ.- 1930. 17 январь; Есенов. Ескі мұралар ізденеді. // Социалды Қазақстан.- 1936. 17 апрель; Әлімбетов Ш. Совет фольклорын жинау. // Социалистік Қазақстан.- 1937. 16 май; Ғабдуллин М. Халық әдебиетін жинайық. // Төте оқу.- 1938. 21 август; Ысмайлов Е. Халық әдебиетін көптеп жинайық. // Лениншіл жас.- 1940. 20 январь т.с.с.

51 Әуезов М. Қобыланды батыр.// Таң.- 1925. №1.- Б.119-126, Б.115-118; Сейфуллин С. Билер сөздері. // Жаңа әдебиет.- 1931.№6-7.- Б.52-62 ; Есмағамбетұлы І. Шора батыр туралы. // Қазақ әдебиеті.- 1935. 30 март; Кенжебаев Б.Қорқыт туралы. // Әдебиет майданы.- 1938.- Б.91-99 ; Марғұлан Ә. Халық жырын туғызудағы мотивтер. // Халық мұғалімі.- 1939.- №23-24.- Б. 90-98; Ысмайлов Е. Қазақ ертектері туралы. // Әдебиет және искусство. 1939. №1.- Б.139-148 ; Ғабдуллин М. Халық фольклоры жайында. // Қазақ әдебиеті.- 1940. 28 январь; Марғұлан Ә. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев. // Қазақ әдебиеті.- 1940, 5 январь; Қоңыратбаев Ә. Қырымның қырық батыры. // Социалистік құрылыс.- 1948. 16 маусым т.с.с.

52 Дән. Халық ақындарының шығармаларын тез шығару керек. // Қазақ әдебиеті.- 1937. 28 октябрь т.б.

53 Т. Кітап сыны («23 жоқтау» қазақ тарихының 400 жылы. Жинаған, түзеткен: Байтұрсынұлы Ахмет пен Қыр баласы ). Рецензия. // Еңбекші қазақ.- 1926. 29 қараша; Кенжебаев Б. С.Сейфулиннің «Қазақ әдебиеті» деген кітабы туралы. // Әдебиет майданы.- №6-9.- Б. 67-74; Қазақстан мақалдары (Тұрманжанов жинаған. «Қазақтың мақалдары мен мәтелдері» деген кітап туралы). // Социалды Қазақстан.- 1936. № 106. 10 май; Дихан. Сексен өтірік (Халық ертегісі туралы шыққан жинақ жөнінде). // Қазақ әдебиеті. 1937. 23 август; Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет институтының жұмысындағы саяси өрескел қателер туралы. // Лениншіл жас.- 1947.-№ 11. 5 февраль; Әдебиет және искусство.- 1947. №2. 1-4; Халық мұғалімі.- 147. №3.- Б.1-4 т.с.с.

54 Бұл экспедицияларды 1920-1922 жылдарда Түркстан республикасының Халық комиссариаты жанындағы Қазақтың ғылыми комиссиясы ұйымдастырған.

55 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.351.

56 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.570.

57 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.210.

58 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.120.

59 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.552.

60 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.1167.

61 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.1163.

62 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.1170.

63 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.358.

64 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.424.

65 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.672.

66 ҚР Білім және ғылым министрлігі. Ғылыми кітапхана қоры.- №1164.- 448 парақ.

67 Волшебные заговоры киргизов Сыр-Дарьинской области.//Астраханский листок.- 1893.- №48; О происхождении злых духов по верованиям киргизов Сыр-Дарьинской области... Волжский вестник.- 1897.- №31; Из области киргизских верований. Баксы как лекарь и колдун. Известия Общества археологии, истории и этнографии.- Вып.3.- 1898.

68 Казахская народная поэзия (Из образцов, собранных и записанных А.А.Диваевым).- Алма-Ата: Наука, 1964.- 256 с.

69 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ә. Диваев материалдары. №1162-папка.-Б.191-195.

70 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ә. Диваев материалдары. №1164-папка.

71 Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия. / Из образцов собранных и записанных А.А.Диваевым/ .- Алма-Ата: Наука, 1964.- С.15

72 Затаевич А. 1000 песен казахского народа. -Оренбург: 1925.- С. ХІХ.

73 Правда. – 1926. 20 июль.

74 Қызыл Қазақстан.- 1924. №7-8-9.

75 Смирнова Н.С. Потанин- собиратель и исследователь казахской народной поэзии.// Казахский фольклор в собрании Г.Н.Потанина.-Алма-Ата: Наука. 1972.-С.15-16.

76 Записки РГО по общей географии.- 1 т. 1867.-С.525.

77 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. ІІ.-Спб. 1880.- С.32.

78 Уәлиханов Ш.Ш. 5 томдық таңд. шығармалары. 1 т.-Алматы. 1961.-Б.653.

79 Казахский фольклор в собрании Г.Н.Потанина.-А.: Наука, 1972.- 382 с.

80 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии.-Вып. ІІ.-С.149-150.

81 Қозы Көрпеш-Баян сұлу.(Жанақтың айтуы бойынша жинап бастырған М.О.Әуезов). –Алматы: 1936.

82 Қазақтың ескі әдебиет нұсқалары. І- жинақ (жинаған- С.Сейфуллин).- Қызылорда: 1931.

83 ҚР Білім және ғылым министрлігі. Ғылыми кітапхана қоры.- №1398 (Белослюдовтардың архив материалдары).

84 «Сана», «Жас қайрат», «Темір қазық», «Әйел теңдігі», «Жаңа мектеп», «Жаңа әдебиет», «Таң» т.б. журналдар.

85 Мәшһүр-Жүсіп Көпеев. Асан қайғы туралы. // Ақиқат.- №7. 1992. Б. 79-80 (Материалды әзірлеген- Н.Жүсіпов).

86 Төреқұлов Н. Қазыбеков М.Едіге би. // Қазақтың би-шешендері.- Алматы: Жалын, 1993.- Б.182.

87 Мәшһүр-Жүсіп Көпеев. Сарыарқаның кімдікі екендігі. –Қазан: 1907.-21 б.

88 Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии.- Наука.- 1974.

89 Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия (Из образцов собранных и записанных Диваевым А.А.).- Алматы:Наука. 1964. -С.14.

90 Әулеттік мұрағат.

91 Көпеев М.Ж. Жарылғап пен Абылай хан (мат. әзірлеген- Н.Жүсіпов). // Қазақстан мектебі.- №6. 1993.- Б.79.

92 ҚР Білім және ғылым министрлігі. Орталық қолжазбалар қоры. -1177-папка.-Б.222.

93 ҚР Білім және ғылым министрлігі.ОҒК.- 1645- папка.- Б. 47.

94 ҚР Білім және ғылым министрлігі.ОҒК .- 1645-папка. -Б.3-5.

95 ҚР Білім және ғылым министрлігі.ОҒК.- 1645-папка.- Б.97.

96 ҚР Білім және ғылым министрлігі.ОҒК.- 1170-папка.

97 Досмұхамедұлы Х. Тамыр дәрі хақында. // Қазақ.- 1913. №13, 8 май; «Алаш» не сөз? // Қазақ.- 1913. 23 май. №15; Табиғаттану. 1- бөлім. Ташкент: 1922; Қазақ тіліндегі сингарманизм заңы. // Шолпан.- 1922.- №1.- Б.35-38. Түзетушіден. // Кенесары-Наурызбай. Ташкент, 1923; Басқарма сөзі (Жұмбақтар).// Сана.- 1923.- №1.- Б.122; Мұрат ақынның сөздері. 1- бөлім.- Ташкент. 1924; Исатай-Махамбет. 1-бөлім.- Ташкент. 1925; Аламан. Қазақтың ел әдебиетінен алынған сөздер. -Ташкент, 1926 т.б.

98 Досмұхамедұлы Халел. Таңдамалы (Құраст. Ғ.Әнес).- Алматы: Ана тілі, 1998.

99 Әулеттік мұрағат.

100 Казахский фольклор в собрании Г.Н.Потанина.-Алма-Ата: Наука, 1972.-382 с.

101 Потанин Г.Н. Несколько вопросов по сравнительному изучению животного и мифического эпоса у народов севера Сибири. // Известия РГО. Т.XVI. 1880. Вып. 2.- С.1-3.

102 Записки западно-Сибирского РГО. Омск. 1888. кн. Х.-С.26-36; Дала уалаяты газеті. 1894. №29-31.

103 Селиванов Ф.М. Студенческая фольклорная практика. -Москва. 1982.- Б.23.

104 Рыбникова М.А.Русские пословицы и поговорки.- Москва, 1961.- Б. 29.

105 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ә.Диваев материалдары. №182- папка.-Б.-91-92.

106 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ә.Диваев материалдары. №109- папка.-Б.-1-4.

107 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ә.Диваев материалдары. №98- папка.-Б.-1-4.

108 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ә.Диваев материалдары. №1163- папка.-Б.247-249.

109 Смирнова Н.С.А.А.Диваев- фольклорист. // Казахская народная поэзия (Из образцов, собранных и записанных А.А.Диваевым).- Алма-Ата. 1964.-С.16.

110 Наука и просвещение. -1922. -№1. -С.26.

111 Абылай хан (Құраст. С.Дәуітов). -А. :Жазушы.- .324 б.

112 Көпеев М.Ж. Атасының аты білінбей өз аты шыққан ерлер (матер. әзірлеген- Н.Жүсіпов). // Ақ Орда.- №2. 1993.-Б.77-78.

113 Көпеев М.Ж. Шорман (матер. әзірлеген- Н.Жүсіпов). // Жұлдыз.-№8. 1992.- Б.196.

114 ҚР Білім және ғылым министрлігі.ОҒК.- 1645- папка.- Б. 1-15.

115 Көпеев М.Ж. Шығасы шықпай, кіресі кірмейді. // Қазақ әдебиеті. -16 тамыз. 1991. -Б.4 (Матер. әзірлеген- Н.Ж.).

116 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. Вып.4.-Қазан: Университет, 1901.- 30 б.; Материалы к изучению казак-киргизского наречия. Вып.3.-Қазан:Университет, 1901.- 35 б.; Материалы к изучению казак-киргизского наречия. Вып.6.-Қазан:Университет, 1903.- 15 б. т.б.

117 Пантусов Н.Н.Образцы киргизкой народной литературы.-Қазан: Университет. 1909 .- 109 б.

118 Қазақтың халық жұмбақтары. Алматы. 1940.

119 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК қоры.- №644.

120 Литература и искусство Казахстана.-1939.-№7.-С.23.

121 Социалистік Қазақстан. 1941. 18 сентябрь, 28 сентябрь; 1943. 27 февраль, 15 июнь. 27 июнь: Советтік Қарағанды. 1942. 3 октябрь т.б.

122 Қаһарлы сөз қамал бұзады. Алматы. 1943.

123 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК.Ш.828.

124 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК.Ш.1394.

125 Обручев В.А. Григорий Николаевич Потанин.- М.-Л. 1947.- С.70.

126 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии.-Вып. ІІ.-Спб.1881.-С.146-147, 148, 159, 160, 165.

127 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии.-Вып. IV. Спб. 1883.-С.200; Вып ІІ. Спб.1881.-С.124-125; Живая старина. Вып. ІІ. 1916.- С.50-51, 114, 146-147.

128 Живая старина. Вып. ІІ. 1916.

129 «Алдар Көсе», «Қараман», «Қу бала», «Жауырын», «Уәзір қызы», «Жалғыз көзді алып» тәрізді аңыз-ертегілер. // Живая старина. Вып. ІІ. 1916.-С.71-73, 110-122, 132-134,138-139, 147-148, 162-164.

130 Вестник Европы.- 1890. №9; Этнографическое обозрение. -1890. №4.- 1892. №1,2. ; 1893. №3; 1894. №3.

131 Смирнова С.Н. А.А. Диваев- фольклорист// Казахская народная поэзия (Из образцов, собранных и записанных А.А.Диваевым) .-Алматы:1964. -Б.7-29.

132 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒҚ.- Ә.Диваев қоры.

133 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК.Ш. 570.

134 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК.Ш. 210.

135 ҚР Білім және ғылым министрлігі ОҒК. Ш.31.

136 Наука и просвещение. -1922.№1.- С.25-27.

137 Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. Вып. -ІІ . 1896.- С.1

138 ҚР Білім және ғылым министрлігі ОҒК.- Ә. Диваев материалдары. -1162-папка.

139 Затаевич А. Қазақ халқының 1000 өлеңі.-Орынбор. 1925.-402 б.

140 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.746.

141 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.665.

142 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.670.

143 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.671.

144 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.831.

145 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.658.

146 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.353.

147 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.345.

148 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.560.

149 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.939.

150 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.925.

151 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.330.

152 ҚР Білім және ғылым министрлігі. ОҒК. Ш.560.

153 Ер Тарғын (бастырған Н.И. Ильминский).-Қазан: Университет, 1862.- 40 б. ; Радлов В.В.Образцы народной литературы тюркских племен.- Спб. 1870. Ч.3.; Березин И.К. Қозы Көрпеш-Баян сұлу. // Турецкая хрестоматия. Т.3.-Спб.1876.-С.70-162 ; Мелиоранский П.М. Сказание текст рукописи Едиги (Киргизский текст рукописи, принадлежавший Ч.Ч.Валиханову).- Спб. 1905; Васильев А.В.Образцы киргизской народной словесности.- Вып.2. Орынбор: 1900. –60 б.; Киргизские пословицы, записанные в Капальском уезде, Семиреченской области. Н.Н. Пантусов. Материалы к изучению казах-киргизского наречия. -Вып. 1. Қазан: 1900.- 36 б.; Киргизские пословицы (Құраст. Ә.Диваев).- Ташкент: 1900. –13 б. т.б.

154 Радлов В.В. Түркі тайпалары халық әдебиетінің нұсқалары.- Спб. 1870.- 3 т.

155 Лютш Я. Киргизская хрестоматия (Сборник образцов народной литературы киргиз Туркестанского края). –Ташкент: 1883.- 251 б.

156 Қазақ мақалдары. Киргизские пословицы, записанные в Капальском уезде, Семиреченской области. Н.Н. Пантусов. Материалы к изучению казах-киргизского наречия.- Вып. 1. Қазан: 1900.- 35 б.; Жұмбақ уә мақалдар. Жәмиғы. Ғұмар Жәнібеков. Нәшәрі: Ниязмұхаммед Сүлейменов.- Қазан: Шараф, 1908. –25 б.

157 Қисса Айман-Шолпан.- Қазан: 1900.- 20 б.; Қыз Жібектің хикаясы.- Қазан: 1900.-45 б.; Алпамыс батыр.- Ташкент: 1901.- 88 б.; Мирбабаұғлы Х. Хикаят Көрұғлы Сұлтан.- Қазан: Университет, 1901. -90 б.; Қисса-и Айман-Шолпан.- Қазан: Университет, 1901. – 46 б.; Қыз Жібектің хикаясы. Мен Қожа Жүсіпбекпін, басында хикаясын жұртқа өзім шығарып жайып едім, оны басқа адамдар сөзін бұзып қойған екен, көріп қайтадан түзетіп жаздым, оқығандарға мәлім келмесін деп.- Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1903.- 47 б. ; Орақ пен Мамай батырдың хикаясы.- Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1903.-23 б. ; Тоқсан үйлі тобыр.- Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1903. –20 б. Қисса-и Қозы Көрпеш.- Қазан, 1905.- 8 б. ; Сказание об Едиге и Токтамыш (Киргизский текст по рукописи принадлежавшей Ч.Ч.Валиханову, издал проф. П.М.Мелиоранский). Записки Императорского Русского Геогр. Общества по отделению этнографии приложение к тому ХХІХ; С-.-Петербург: 1905.- 67 б. (Мұқабасы, мазмұны- 4 бет, орысша берілген кіріспесі мен түсініктемесі- 13 бет, араб әрпінде берілген қазақша мәтін- 39 бет, соңы-1 бет, яғни барлығы 67 бетті құрайды-Н.Ж.).; Ер Тарғын. Нәшәрі. Шәмсуддин Хұсаинов уәрсәләрі.- Қазан: Урнәк, 1909.- 36 б. ; Қисса-и Қозы Көрпеш. Нәшәрі: Шәмсуддин Хұсаинов. –Қазан: Б.Л.Домбровский матбәғәсі, 1909.- 16 б; Хикаят Көрұғлы Сұлтан. Жазушы: Хасан Мирбаба ұғлы.- Қазан: 1909.- 70 б.; Қисса-и Құламерген.- Қазан: Университет, 1916.- 25 б.

158 Киргизские загадки (жұмбақтар). А.В. Васильев. Образцы киргизской народной словестности. -Вып.2.- Орынбор: 1900.- 60 б. ; Жұмбақ. Қостанай уезі Арақарағай болысында Сапарғали менен Нұржанның айтысқан жұмбақтары.- Қазан: Матбәғә-и-Кәримия, 1903. –16 б.; Жұмбақ қазақ тілінде. Қазан уезі, Олуғмәңгәр волосты, Олуғмәңгәрінің ноғайы Сабыржан Мұхаммедсадық ұғлы қазақ ішінде жүрген жұмбақ-өлең, қара-өлең айтысқаны бір келіншек білән. Келіншектің руы Он екі ата бай елі ішіндегі Тоғыз Арыс Ақкете Майлыбай руы.- Қазан: 1903. –12 б.

159 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. ІІІ. (Киргизская сказка о Кара Мерген (текст, транскрипция и перевод).- Қазан: Университет, 1901.- 35 б.; Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. IV (Киргизская сказка об искусном воре, сделавшемся впоследствии ханом).-Қазан: Университет, 1901. –30 б.; Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. IV. Қатындар турасында үш ертек (текст, транскрипция и перевод).- Қазан: Университет, 1902.- 23 б.; Пантусов Н.Н. Образцы киргизской народной литературы( тексты и переводв).- Қазан:Университет, 1909.- 113 б.(ескерту: мұндағы 3 бетке мұқабасы мен мазмұны кірсе, 55 беті орыс тіліндегі аудармасы мен 55 беті араб әрпіндегі қазақ мәтіні берілген- Н.Ж.). т.б.

160 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. VІІ. О хороших и дурных биях, киргизская песня (текст, транскрипция и перевод).- Қазан: Университет, 1903.- 15 б.; Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. IV. Стихотворение хороших и дурных женщинах (текст, транскрипция и перевод).- Қазан: Университет, 1904.- 16 б.; Букварь для киргизских аульных школ (Құраст. М.Р.).- Орынбор: 1905.-40 б.; Алекторов А.Е. Киргизская хрестоматия. (Сборник статей для переводов на русский язык для классного и домашнего чтения с рисунками. Издание третье, дополненное русско-киргизским словарем). –Омбы: 1907.- 166 б. (Сыртқы мұқабасы-2 бет, алғысөз- 2 бет, мазмұны- 4 бет, берілген мәтін- 96 бет, сөздігі- 62 бет, барлығы сонда 166 бетті құрайды- Н.Ж.). т.б.

161 Базай батыр и его сын Коруглы (из киргизских преданий).- Орынбор: 1905.-Б.18; Жиренше. Мәрәттибі: Ғабдылхаким Ғабдушев. Нәшәрләрі: борадәран Кәримовтар. –Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1909.- 15 б.; (Жиренше шешен туралы 10 әңгімеден құралған). т.б.

162 ХІІ молитвенных благожеланий (Құраст. А.Васильев). Образцы киргизской народной словестности (Киргизский текст и русский перевод. –Орынбор. 1905. ІІ.- 22 б.

163 Терме қазақтікі.- Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1903.- 15 б. (Жазған Мұхаммедсадық ұғлы Сабыржан).; Қазақтың тойбастары. Қазан уезі Олуғмәңгер болысы, сол ауылдың Сабыржан Мұхаммедсадық ұғлы менен Мұхаммеджан Мусин ұғлы шығарып жаздылар.- Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1909.- 12 б. ;Әйеке болыстың жоқтауы. Киргизское причитание. А.А.Диваев. Памятники киргизского народного творчества.- Ташкент: 1904.- ІІ- 35 б.; Келіннің бетін ашатын терме. –Қазан: Б.Л.Домбровский матбәғәсі, 1910.- 20 б. (Жазған Түркістан мәхкүмінде Шәді төре Жиһангер ұғлы).; Келіннің бетін ашатын терме. –Қазан: Университет, 1915.- 21 б. т.б.

164 Грамматика по казак-киргизскому языку, собранные И Лаптевым.- Москва: 1900.- 148 б.

165 Киргизские пословицы. (Құраст. Ә.Диваев).- Ташкент: 1900.- 13 б.

166 О свадебном ритуале киргизов Сыр-Дарьинской области. Записано со слов киргиза Чимкентского уезда, Ногайкуринской волости Иркимбека Ахенбекова. –Қазан: 1900.-Б. 29 б.

167 Словарь русско-киргизский.- Орынбор: 1900.- 612 б.

168 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. ІІІ. (Киргизская сказка о Кара Мерген (текст, транскрипция и перевод).- Қазан: Университет, 1901.- 35 б.

169 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. IV (Киргизская сказка об искусном воре, сделавшемся впоследствии ханом).- Қазан: Университет, 1901.- 30 б.

170 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. VІІ. О хороших и дурных биях, киргизская песня ((текст, транскрипция и перевод). –Қазан: Университет, 1903.- 15 б.

171 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. IV. Стихотворение хороших и дурных женщинах (текст, транскрипция и перевод).- Қазан: Университет, 1904.- 16 б.

172 Пантусов Н.Н.Образцы киргизской народной литературы (тексты, переводы).- Қазан: Университет, 1909.- 113 б.

173 Алекторов А.Е. Киргизская хрестоматия. (Сборник статей для переводов на русский язык для классного и домашнего чтения с рисунками. Издание третье, дополненное русско-киргизским словарем). –Омбы: 1907.- 166 б.

174 Алекторов А.Е. Киргизская хрестоматия. (Сборник статей для переводов на русский язык для классного и домашнего чтения с рисунками. Издание третье, дополненное русско-киргизским словарем). –Омбы: 1907.- Б.39-42, 48-50 .

175 Алекторов А.Е. Киргизская хрестоматия. (Сборник статей для переводов на русский язык для классного и домашнего чтения с рисунками. Издание третье, дополненное русско-киргизским словарем). –Омбы: 1907.- Б.5-7, 41-42, 54-56 .

176 Васильев А.В., Образцы киргизской народной словесности. Выпуск второй. Киргизские загадки. –Оренбург: Типо- литография Ф.Б.Сачкова, 1900.- 60 б.

177 Васильев А.В. ХІІ молитвенных благожеланий. Образцы киргизской народной словесности Киргизский текст и русский перевод.- Орынбор: 1905. В.ІІ.-22 б.

178 Қазақтың айтысқан өлеңдері.- Қазан: Б.Л.Домбровский матбәғәсі, 1910.- 19 б.

179 Базай батыр и его сын Коруглы (из киргизских преданий).- Орынбор: 1905.- 18 б.

180 Букварь для киргизских аульных школ (Құраст. М.Р.).- Орынбор: 1905.- 40 б.

181 Келіннің бетін ашатын терме.- Қазан: Б.Л.Домбровский матбәғәсі, 1910.- 20 б. (Жазған Түркістан мәхкүмінде Шәді төре Жиһангер ұғлы).

182 Қисса Айман-Шолпан.- Қазан: 1916.- 21б.

183 Қисса-и Құламерген.- Қазан: Университет, 1916. –25 б.

184 Сказание об Едиге и Токтамыш (Киргизский текст по рукописи принадлежавшей Ч.Ч.Валиханову, издал проф. П.М.Мелиоранский).- Записки Императорского Русского Геогр. Общества по отделению этнографии приложение к тому ХХІХ.- С-.-Петербург: 1905.- 67 б.

185 Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области.- Т.ІІ. 1892.- С.9.

186 Сборник материалов...В IV.- 1895.- С.2.; Средняя Азия: 1895.- С.79.

187 Диваев Ә. Әйеке болыстың жоқтауы. Киргизское причитание. Памятники киргизского народного творчества.- Ташкент: 1904. В. ІІ.- 35 б.

188 Батырлар (жинаған, алғысөзін жазған Ә.Диваев).- Ташкент: 1922.- 386 б. (Ескерту: 1- бөлім. Қобыланды батыр-158 б.; 2- бөлім. Нәрікұлы Шора-23 б.; 3- бөлім. Бекет батыр- 27 б.; 4- бөлім. Қамбар батыр- 39 б.; 5- бөлім. Шора батыр- 59 б.; Алпамыс батыр- 56 б.; 7- бөлім. Мырза Едіге батыр- 24 б.).

189 Батырлар. 1- бөлім. Қазақша Қобыланды. (Ә.Диваевтың жинаған сөздері).- Ташкент: 1922. -158 б.

190 Батырлар жыры. 1 том (Құраст.(О.Нұрмағамбетова). -Алматы: Жазушы.- 1986.- 258 б.

191 Батырлар. 2- бөлім. Нәрік ұғлы Шора (Ә.Диваевтың жинаған сөздері).- Ташкент: 1922.- 23 б.

192 Батырлар. 5- бөлім. Шора (Ә.Диваевтың жинаған сөздері).- Ташкент.- 1922.- 59 б.

193 Батырлар. 6- бөлім. Алпамыс (Ә.Диваевтың жинаған сөздері).- Ташкент.- 1922.- 56 б.

194 Қыз Жібек (Жазған Жүсіпбек Шайхулисламұлы). Ташкент: 1923.- 134 б.

195 Труды по изучению киргизского края: Вып. ІІІ.- Оренбург: 1922 (жарияланғандары: «Шора- сын Нарын батыра», «Приметы киргизов», Побасенка «Олень и осел» т.б.) –С.117, 127,138.

196 Труды по изучению киргизского края: Вып. ІІІ.- Оренбург: 1922 .- Б.142-182. («Қаңбақ шал», «Тазша», «Хитрый старик», «Визирь-дровосек», «Три брата» т.б. ертегілерді қараңыз).

197 Сүбханбердина Ү. Қазақ халқының атамұралары: Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш.- Алматы:ҚР ОҒК.- 1999.- Б.47-50.

198 Сүбханбердина Ү. Қазақ халқының атамұралары: Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш.- Алматы:ҚР ОҒК.- 1999.- Б.58-59; Қазақ. Алаш, Сарыарқа (Құраст. Ү.Сүбханбердина).- Алматы: Ғылым, 1993.

199 Алаш.- 1917. №17.- 13 апрель.

200 Алаш. -1917.№22.- 25 май.

201 Алаш.- 1917.№14.- 9 март.

202 Алаш. -1917.№13.- 4 март.

203 Айқап. (Құрастырған Ү.Сүбханбердина, С.Дәуітов).- Алматы:Ғылым,- 1995.- Б.557; Қазақ халқының атамұралары. Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш. -Алматы: ҚР. ОҒК.- 1999.- Б.93-247.

204 Айқап. – 1914. Б.83-84.

205 Айқап. (Құрастырған Ү.Сүбханбердина, С.Дәуітов).- Алматы: 1995.- Б.351.

206 Хан Абылай. // Айқап. -1912. № 6.- Б.125-128 б; №7. –Б.149-152 .

207 Дулатов М. Хан Абылай. // Айқап ((Құрастырған Ү.Сүбханбердина, С.Дәуітов).- Алматы: 1995.- Б.158-162.

208 Көпеев М.-Ж. Абылай хан дәуірі. // Абылай хан (Құраст. С.Дәуітов). -Алматы: Жазушы, 1993.- Б.303.

209 Абылай хан. -Алматы: Жазушы, 1993.- 324 б.

210 Әулеттік мұрағат.

211 Кенжебаев Б. Мірдің оғындай еді. // Лениншіл жас.- 26 август. 1989.- Б.3.

212 Біз қандай халықпыз. // Қазақ.- №3. 1-15 мамыр. 1991.- Б.2.

213 Абылай ханның түсі. // Қазақ әдебиеті.- 7 февраль.1992.- Б.10.

214 Бәтешұлы К. Қазақ шежіресі. // Айқап.- 1911. №3.- Б.13-15.

215 Жұмбақ (Ю.Деминов пен М.Әлкиннің жұмбақтары). // Айқап.- 1914. №17; Жұмбақтар (М.Жанысбаев пен Б.Ержановтың жұмбақтары). // Айқап.- 1914. №12; Жұмбақтар.- Айқап. 1913.- №24 т.б.

216 Крафт И. Қазақ сахарасында құлдық бытырау. // Айқап.- 1915. №1.- Б.1-8; Қазақ қарияларының мақал сөздері. // Айқап.- 1915. №7-8.- Б.110.

217 Ақыл мен ырыс (ертегі). // Айқап.- 1914. №9.- Б.148-149.

218 Қазақ. // Қазақ, Алаш, Сарыарқа. Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш (Құраст. Ү.Сүбханбердина).- Алматы: Ғылым.- 1993.-Б.21-155 ; Қазақ.(Құраст. Ү.Сүбханбердина, С.Дәуітов, Қ.Сахов). -Алматы: 1998.- 560 б.; Қазақ халқының атамұралары. Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш (Құраст. Ү.Сүбханбердина). -Алматы: Ғылым, 1999.- Б.50-56,597-811.

219 [Бөкейханов Ә.] Маркес Н. Ешкітау (Қырым сөзі). Таржімә еткен Қыр баласы. // Қазақ.- 1895.- №34.- 10 июнь; Маркес Н. Құрбан қия. // Қазақ.- 1915. №138.- 25 июнь; Маркес Н. Сұлтан Сәли. // Қазақ.- 1915. №136.- 18 июнь: Маркес Н. Азамат Юсуф. // Қазақ.- 1915. №133.- 7 июнь; Маркес Н. Герейдің жабылуы. // Қазақ.- 1915. №135.

220 Қошқарбай батыр. (Қол қ.: Қыпшақ баласы). // Қазақ.- 1913. №15; Торайғыр. Жалаңаш баба. (Құрбан қажы аузынан). // Қазақ.- 1916. №182.

221 Торайғыр. Жалаңаш баба. (Құрбан қажы аузынан). // Қазақ.- 1916. №182.

222 Молла Ирами кітабынан қалай жаза бастаған (ескі Иран ертегісі). // Қазақ.- 1916. №183.

223 [Бөкейханов Ә.] Қыр баласы. Г.Н.Потанин. // Қазақ.- 1913. №5; [Потанин Г.Н.] Ішкі хабарлар. // Қазақ.-1913. №17; Ішкі хабарлар. // Қазақ.-1913.- №22; Ішкі хабарлар. // Қазақ.-1913.№26; Саматов М. Г.Н.Потанин докладынан. Оқшау сөз. // Қазақ.- 1914. №56; Баржақсин А. Г.Н.Потанин жайында. // Қазақ.- 1915. № 150; Болғанбаев Қ. Әдеби борышымыз. // Қазақ.- 1915.№ 150; [Дулатов] Григорий Николаевич Потанин. // Қазақ.- 1915.-№ 150 т.б.

224. [Бөкейханов Ә.] Қыр баласы. Қара Қыпшақ Қобыланды. // Қазақ.- 1915.- Б.126-129 .

225 Қобыланды батыр. // Қазақ.- 1915.№ 94. -Б. 119.

226 Еңбекші қазақ. -1923. №121. 27 август.- Б.2-3.

227 Еңбекші қазақ. -1923. №121. 27 август.- Б.2. (Ескерту: газет беттеріндегі мақалалардың дені араб әрпіне негізделіп жазылған- Н.Ж.).

228 Еңбекші қазақ.- 1930. №9.12 январь.- Б.3.

229 Бөкейханов Ә. Григорий Николаевич Потанин. // «Ер Сайын» кітабы ішінде (жыршылар айтуынан алып, өңдеп өткеруші- Байтұрсынұлы Ахмет). –Мәскеу.Ұлттар Комиссариаты қарауындағы Күншығыс баспасы, 1923.- Б.-86-91.

230 Бөкейханов Ә. Григорий Николаевич Потанин. // Шығармалар ішінде (Құраст. М.Қойгелдиев).- Алматы: Қазақстан.1994.- Б.279.

231 Қазақ әдебиеті. Орта мектепке арналған хрестоматия. (Құраст. С.Мұқанов, Қ.Бекхожин). 1- бөлім.- Алматы: ҚБМБ. 1944.- 283 б.

232 Оқу құралы.- Орынбор: 1912; Тіл-құрал.- Орынбор: 1914; Тіл-құрал (қазақ тілінінің сарфы, 2-нші жылдық).- Орынбор: 1915; Тіл-құрал.- Қызыл-Орда: 1925; Сауат ашқыш.- Семей: Қаз. Оқу комиссариаты, 1926; Тіл-құрал (ІІІ-нші тіл танытқыш кітап). -Қызыл-Орда: 1925; Әлім би.- Қызыл-Орда: 1928; Тіл жұмсар.- Қызыл-Орда: 1928 т.б.

233 Оқу құралы.- Орынбор: 1912.

234 Байтұрсынов А. Әліп-би.- Қызыл-Орда: 1928. // Байтұрсынов А. «Тіл тағлымы» кітабы ішінде.- Алматы: Ана тілі, 1992.

235 Байтұрсынов А. Оқу құралы.- Оренбург: 1912 // Байтұрсынов А. «Тіл тағлымы» кітабы ішінде (Құраст. Әнесов Ғ., Мектепов А.)- Алматы: Ана тілі, -1992.-Б.45.

236 Байтұрсынов А. Оқу құралы.- Оренбург: 1912 ; Сауат ашқыш (Сауатсыз үлкендер үшін). І кітап.- Семей: 1926.

237 Байтұрсынов А. Тіл тағлымы (Құраст. Әнесов Ғ., Мектепов А.)- Алматы: Ана тілі, 1992.-Б.45,46,76.

238 Байтұрсынұлы А. Жоқтау.- Мәскеу: 1926. // Ақ жол (Құраст. Р.Нұрғалиев).- Алматы: Жалын, 1991.- Б.143-210.

239 Морохин В.Н. А.Н.Радищев. // Хрестоматия по истории русской фольклористики.- Москва: 1973.- С.58-63.

240 Қасқабасов С. Қазақ ертегілерінің текстологиясы. // «Қазақ фольклоры мен әдебиет шығармаларының текстологиялық зерттелуі» монографиясы ішінде.- Алматы:Ғылым, 1983.

241 Морохин В.Н. Татищев. // Хрестоматия по истории русской фольклористики.- Москва: 1973.- С.32-34.

242 Байтұрсынұлы А. Ер Сайын. // «Ақ жол» кітабының ішінде (Құраст. Р.Нұрғалиев).-Алматы: Жалын, 1991.- Б.97-143.

243 Ер Сайын (жазып алып, өңдеген: Байтұрсынұлы).- Мәскеу: Ұлттар Комиссариаты қарауындағы Күншығыс баспасы, 1923.- 96 б.

244 Қасқабасов С.А., Әшенова А.Т. Ахмет Байтұрсынұлы жариялаған «Ер Сайын» жырының текстологиясы.// Л.Н.Гумилев атындағы ЕМУ Хабарлары. Тіл білімі, әдебиеттану сериясы.- №3. 2000.-Б.65-71.

245 Мың бір мақал (Жинаушы Ахмет Баржақсыбаласы).-Мәскеу: 1923.-59 б.

246 Ер Тарғын. Марабай (Түзетіп бастырған- Қыр баласы).- Мәскеу: 1923.- 73 б.

247 Кенесары-Наурызбай (Нысанбай ақынның жыры). Жазып алған: Басығараұлы Жүсіпбек.- Ұлттар Комиссариаты қарауындағы Күншығыс баспасы.- Мәскеу: 1924.- 76 б.

248 Кенесары-Наурызбай (Нысанбай ақынның жыры). Жазып алған: Басығараұлы Жүсіпбек.- Ұлттар Комиссариаты қарауындағы Күншығыс баспасы.- Мәскеу: 1924.- Б. 17, 33, 49, 65.

249 Мұрат ақынның сөздері. 1 бөлім. (Жинап, теріп, дұрыстаушы Досмұхамбетұлы Халел).- Ташкент: 1924.- 158 б.

250 Қозы Көрпеш-Баян сұлу. (Жинаған В.В.Радлов, жазып алған Қыр баласы, яғни Ә.Бөкейханов). -Мәскеу: 1924.-61б.

251 Ел қазынасы- ескі сөз (В.В.Радлов жинаған қазақ фольклоры үлгілері. Құраст. Уахатов, С.А.Қасқабасов, К.С.Матыжанов).- Алматы: Ғылым, 1994.- 602-604 б.

252 Қозы Көрпеш. // Ел қазынасы- ескі сөз. -Алматы: Ғылым,1994.- Б.250-251.

253 Тарту. Хрестоматия (Әбубәкір Диваев жинаған әдебиет түрлерін құрастырған М.Жұмабаев).- Ташкент: 1924.-215 б.

254 Қазақтың халық творчествосы (Ә.Диваев жинаған материалдар. Құраст. Ф.Оразаев, Т.Сыдықов). -Алматы: Ғылым, 1989.- Б. 23-40, 54-57, 71-80, 85-87.

255 Диваев Ә. Тарту (Құраст. Ф.Оразаева). -Алматы: Ана тілі, 1922.- 225 б.

256 Батырлар жырының жинағы (Құрастырған Садуақас Сейфолла ұлы Сәкен). –Алматы.-1937.-321б.

257 Батырлар жыры (Құраст. С.Мұқанов). -1 том:- Алматы: Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1939.- 601б.

258 Батырлар жыры (Құраст. С.Мұқанов). -1 том:- Алматы: Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1939.- Б. 61-149, 393-433, 509-592,

259 Мелиоранский П.М. Сказание об Едиге и Токтамыше. (Киргизский текст по рукописи, принадлежавшей Ч.Ч.Валиханову).- С.-Петербург: 1905.-Б. 62 .

260 Батырлар жыры (Құрастырған С.Мұқанов).- І том.- А.: ҚКӘБ, 1939.- 592 б.

261 Бердібаев Р. Шоқан Уәлиханов. // Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым, 1988.- Б. 47.

262 Ер Едіге (Жинаған Қаныш).- Мәскеу: Кеңес Одағындағы елдердің Кіндік баспасы, 1927. -99 б.

263 Ер Сайын (Жазып алып, өңдеген: Байтұрсынұлы).- Мәскеу: Күншығыс баспасы, 1926.- 96 б.

264 Айтыс (Құраст. С.Мұқанов, Е.Смаилов).- І том.- Алматы: ҚБМБ. 1942.- Б. 198.

265 «Правда».- 1938.- 20 мая; 1941.- 5 сентября; «Известия».- 1935.- 24 октября; 1936.- 17 мая; «Комсомольская правда».- 1939.- 24 февраля; 1941.- 9 октября; «Рабочая Москва».- 1936.- 26 мая; «30 дней».- 1936.- №4; 1937.- №9; 1938.- №1; «Наши достижения».- 1936, №8; «Народное творчество».- 1937.- №5; 1938.- №10-11 т.б.

266 Ауэзов М.Казахский эпос и дореволюционный фольклор. // Песни степей.- Москва: 1940.

267 Климович Л.И.Хрестоматия по литературе народов СССР.- Москва: 1947; Сидельников В.М. Казахские народные сказки.- Москва: 1952 т.б.

268 Киттары М.Я. Гора Богда и озеро Баскунчакское. // Журнал Министерства внутренних дел.- 1848. 24 т. -Б.9-14.

269 Голубев А.Н. Отрывок из путешествия в Среднюю Азию, Заилийский край// Записки РГО.-1861. Кн.3.- Б. 77-130

270 Рычков Н.П. Журнал и дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям государства Российского государства.- Спб. 1772. - С.32-33, 72-73; Киргиз-кайсаки Большой, Средней, Малой Орды// Северный вестик. Ч. ІХ. -Спб. 1820.- С.159, 167-169; Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. ч.1.- Спб. 1773.- С. 567, 577; Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Ч.1.- Спб.1799. -С. 139 т.б.

271 Губарев К. Қазақ даласы. // Современник. -1864.№5-6. -С.364,371-374.

272 Азадовский М.К. История русской фольклористики: В 2 т.- Москва: 1963.Т.2. -С.3.

273 Смирнова Н.С. О роли РГО в развитии казахской фольклористики. // Вопросы казахской филологии.- Алматы: 1964.- Б.68.

274 Уәлиханов Ш.Ш. Шығармалары.- Спб. 1904.-Б.23, 52, 71, 230; Дневник поездки на Иссык-Куль.- Архив АН СССР (Ленинград): Ф.23.- п.2. л.9.

275 Уәлиханов Ш.Ш. Шығармалары.- Спб. 1904.- Б.52.

276 Алекторов А.Е. Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах.- Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1900.- 970 с. (ескерту: әрі соңынан жеке нөмірленіп берілген 23 беттей қосымшасы бар-Н.Ж.)

277 Васильев А.А. Образцы киргизской народной словесности.-Оренбург: 1900, 1905; Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия.-Казан.-Вып. 1-7. 1900, 1901, 1902, 1904.

278. Васильев А.А. Образцы киргизской народной словесности. –Вып. ІІ (Киргизкие загадки).-Орынбор. 1900.- 60 б.

279 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. ІІІ. (Киргизская сказка о Кара мерген).-Казан. 1901.- 35 б.; В. ІV. (Киргизская сказка об искусном воре, сделавщемся в последствии ханом.- Қазан . 1901.-30 б.; В. VІ. О хороших и дурных биях, киргизская песня.-Қазан. 1903.- 15 б.; В. VІІ. Стихотворения о хороших и дурных женщинах.-Қазан. 1904.- 16 б.

280 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. В. ІІІ. (Киргизская сказка о Кара мерген).-Қазан.1901.-Б.1-2.

281 Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наречия. ВВ. ІV. (Киргизская сказка об искусном воре, сделавщемся в последствии ханом.- Қазан .- 1901.-Б.1-2.

282 Пантусов Н.Н. Образцы киргизской народной литературы.- Қазан: Университет, 1909.-110 б.

283 Алекторов А.Е. Киргизская хрестоматия.-Омбы. 1907.-158 б.

284 Потанин Г. Ерке, сын неба.// Средняя Азия.-1916; Греческий эпос и ординский фольклор. // Этнографическое обозрение.- 1904.- №2.-С.65. т.б.

285 Диваев Ә. Несколько слов о свадебном ритуале киргизов Сыр-Дарьинский области.- Қазан:1900.- 19 б. ; Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинский области.- 1905. -Вып.12; Предание о хазрети Исмаил-ата. // Туркестанские ведомости.- 1901.-№20, 24,25. т.б.

286 Сейфуллин С. Шығар. -4-т.-Алматы: 1962.-Б.338-344.

287 Әуезов М. Халық әдебиеті туралы хат. // Жиырма томдық шығармалар жинағы. 15 т.-Алматы: Жазушы, 1984.-Б.42-45.

288 Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті туралы хат. //Бес томдық шығармалар жинағы. 5т.-Алматы: Жазушы, 1988.-Б.107-108.

289 Мұқанов С. Өсу жолдарымыз.-Алматы: 1960.-Б.122.

290 Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш.- Қызылорда-Ташкент: 1926; Досмұхамедов Х. Аламан. –Ташкент: 1926; Бөкейханов Ә. Шығар. -А.: 1994; Әуезов М. Әдебиет тарихы.- Қызылорда-Ташкент: 1927; Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті.- 1- кітап.- Қызылорда: 1932; Мұқанов С. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті.- Қызылорда: 1932.- 1-бөлім.

291 Алекторов Е.А. Указатель книг, журнальных, газетных статей и заметок.- Казань: 1900; Бартольд В. История турецко-монгольских народов.- Ленинград: 1928; Бичурин Н.Я. Собрания сведений о народах, обитавших в средней и древние времена.- Москва-Ленинград: 1950.- Т.1; Мелиоранский П.М. Сказание текст рукописи Едиге (Киргизский текст рукописи, принадлежавший Ч.Ч.Валиханову).- Спб. 1905; Васильев А.В. Образцы киргизской народной словесности.- Оренбург: 1900; Веселовский А.Н. Историческая поэтика. -Ленинград: 1940; Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области.- Ташкент: 1901. Т.1.

292 Сейфуллин С. Шығар. 4-т.-Алматы: 1962.-Б.389

293 Ахметов З. Бүкіл қазақ «Ахаң» деген. // Абай.-№3. 1988.-В.1-4; Қирабаев С. Ахметтің ақындығы. // Қазақ ССР ҒА. Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы.-№1. 1991.-Б.3-10; Қазақтың тұңғыш революцияшыл- демократы. // Мұрагер.-№1.1992.-Б.12-19; Қабдолов З. Ахаң һәм әдебиеттің әліп- биі. // «Қазақ әдебиеті» жинағының ішінде.- Алматы: 1993.-Б.3-8; Сәтбаева Ш. Ахмет Байтұрсынов. // «Ахмет Байтұрсынов» кітабы ішінде.- Алматы:Жазушы, 1989.-Б.3-20; Нұрғалиев Р. Алып бәйтерек. // А.Байтұрсыновтың «Ақ жол» кітабы ішінде.- Алматы:Жалын, 1991.-Б.3-14; Қаз едік қатар ұшып қаңқылдаған. // «Әуезов және алаш» кітабы ішінде.- Алматы: Санат,1997.-Б.6-34; Ыбыраев Ш. Эпос әлемі.- Алматы:1993; Абылқасымов Б. Телқоңыр.-Алматы:1993 т.б.

294 Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш.// Шығармалары.- Алматы: Жазушы, 1989.-Б.137-298.

295 Ломоносов М.В. Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого...// Полн. собр.соч. Т.6.-Москва-Ленинград:1952.-С.252-253.

296 Морохин В.Н. А.И.Герцен. // Хрестоматия по истории русской фольклористики.- Москва:1973.-С.104-110.

297 Тредиаковский В.К. Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий.// Избр. Произв. -Изд-2.-Москва-Ленинград: 1963.-С.383-384.

298 Қасқабасов С.А. Эпос пен ертектің сюжеттік типологиясы. // Қазақ фольклорының типологиясы. Алматы:Ғылым, 1981.-Б.249-250.

299 Қасқабасов С.А. Қазақтың халық прозасы.-Алматы:1984.-Б.94.

300 Абылқасымов Б. Телқоңыр.-Алматы:1993.-Б.10.

301 Досмұхамедов Х. Аламан.-Алматы: 1991.-Б.35.; Әуезов М. Әдебиет тарихы. // Шығар.-Алматы:1985.- Б.39-64.; Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті. // Шығар.-Алматы:1964.-Б. 92-197.; Кенжебаев Б.Салт өлеңдері. // Қазақ әдебиетінің тарихы. Фольклор.-Алматы:1-т. 1948.- Б. 41-44; Сильченко М.С.Тұрмыс-салт жырлары. // Қазақ әдебиетінің тарихы.-Алматы:1960; Уақатов Б. Қазақтың халық өлеңдері.- Алматы:1974.-Б.35-75; Қасқабасов С.А. Қазақ фольклорының тарихы. // Қазақ ССР ҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы.№4. 1988.-Б.30 т.б.

302 Жұмалиев Қ., Марғұлан Ә. Қазақ әдебиеті. Орта мектепке арналған оқу құралы. І бөлім.-Алматы: 1941; Жұмалиев Х. Қазақ әдебиеті. 8 класқа арналған оқу кітабы.-Алматы: 1944 т.б.

303 Қазақ әдебиеті. Фольклор. Орта мектепке арналған оқу құралы (Құраст. Қ.Жұмалиев, Ә.Марғұлан). І бөлім.-Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы.1941.-159 б.

304 Әуезов М. Әдебиет хрестоматиясы. Орталау, орта мектептің 6- класына арналған.-Алматы: Қазақтың мемлекеттік баспасы, 1937.-43 б.

305 Әуезов М. Әдебиет хрестоматиясы.// Жиырма томдық шығармалар жинағы. 17 т.-Алматы:Жазушы. 1985-92-135 б.

306 Белослюдов А.Н. О киргизской поэзии // Сибирский. вестник - 1915. №3-4

307 Седельников А.П. Распределение населения киргизского края по территории, его этнографический состав, быт и культура. // Россия. Полное географическое описание нашего отечества.- Спб. 1903. Т.8.- С.199-222.

308 Бекимов М.Н. Материалы к изучению киргизского народного эпоса (предисловие Н.Ф. Катанова) // Известия Общества Археологии, Истории и Этнографии при Импер. Казанском Университете. Том.20. В.4-5.- Казань:1904.-С.220-232; Диваев Ә. О свадебном ритуале киргизов Сыр-Дарьинский. –Қазан:1900.- Б.29; Пантусов Н. Киргизские пословицы, записанные в Копальском уезде Семиреченской области (Вступит. Статья Н.Ф. Катанова) // Ученые записки имп. Казанск. Ун-та.-1900. Т.67. Кн.4.- Б. 1-33.

309 Торайғыров қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан. // Айқап.- 1913. №19, 20, 22 24.

310 Қазақ әдебиетінің тарихы. – Алматы: 1960. Т.1, 1-кіт.- Б. 44, 45, 47.

311 Сыдықов Т. Оразаева Ф. Әбубәкір Диваев // Қазақ фольклористикасының тарихы. -Алматы: Ғылым, 1988.- Б.351.

312 Ғылыми кітапхана қоры. -№1162.-332, 335 (Ә.Диваевтың материалдары).

313 Ғылыми кітапхана қоры. -№1163.- 3-5 дәптерлер.- Б.30-33.

314 Записки Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. Т.1.-Семипалатинск: 1929.-Б.52.

315 Социалистік Қазақстан.- 1989. 7 маусым.

316 Дулатов М. Саналы Алаш азаматына. // «Сарыарқа» газеті.- 9 наурыз.- №33; 1918; Озғанбаев Ө. Ресей Мемлекеттік Думасындағы қазақ депутаттары. // Қазақ тарихы. №6.- 1997.-Б. 47; Сыдыков Е. Проблемы идейной эволюции национально-освободительного движения в Казахстане. // Отан тарихы. №2.- 1998.-Б. 47; Нұрпейіс К. Алаштың күрескер ұлы.- // Отан тарихы. №4-5.- 1997.-Б. 4 б; Омарбекұлы С. «Алаш» шаңырағын бір көтеріскен. // Ақиқат. №4.-2001.-Б. 55 ; Әшкеева Н. Әлихан Бөкейхановтың ұлттық мемлекет құруда ұстанған негізгі принциптері. // Ақиқат. №3.- 2002.- Б.50-55.

317 Түрк, қырғыз, қазақ һәм ханлар шежіресі (резензия) // Қазақ.- №12.- 1933; Қалқаман-Мамыр (Шәкәрім). Сын. // Қазақ. №121.- 1915; Қара Қыпшақ Қобыланды (Сын). // Қазақ. №126-129, 1915 т.б.

318 Қамзабекұлы Д. Әлихан Бөкейханның әдебиетшілігі. // Таң-Шолпан. №5.- 2002.-Б. 68-79 .

319 Туземец (Бөкейханов Ә.) Женщина по киргизской былине Кобланды. // Туркестанские ведомости.- 1899. -№5, 15.- Б. 208-209; №38.- Б. 228-229.; №42. -Б. 254-255.

320 Қасқабасов С.А. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ фольклористикасы. // Қазақ фольклористикасының тарихы. -Алматы: Ғылым, 1988. -Б. 138.

321 Сидельников В.М. Устное поэтическое творчество казахского народа.- Алматы: Наука, 1969.-Б. 72 .

322 Қойгелдиев М., Әлихан Бөкейханов // Әлихан Бөкейханов.- Алматы: Қазақстан.- 1994.-Б. 5-39; Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. 2- том.- Алматы: 1999.- Б.401-404; Волкова Т.П. Материалы к биографии Алихана Букейханова (Казахский лидер-исследователь своей родословной). // Отан тарихы.- №1.- 1998.- Б.95-100.

323 Григорий Николаевич Потанин // Қазақ.- №15.- 1913; Григорий Николаевич Потанин// «Ер Сайын» кітабы ішінде (Жыршылар айтуынан жазып алып, өңдеп өткеруші- Байтұрсынұлы Ахмет).- Мәскеу: Ұлттар комиссариаты қарауындағы Күншығыс баспасы, 1923.- Б.86-91.

324 (Бөкейханов Ә.) Қыр баласы. Жаңа жыл. // Қазақ.- №53.- 9 март.- 1914.

325 (Бөкейханов Ә.) Қыр баласы. Қара Қыпшақ Қобыланды. // Қазақ.- №126-129.- 1915.

326 Бөкейханов Ә. Ер Тарғын. (Марабай ақын жазып алған, өңдеп бастырған- Қыр баласы).- Мәскеу: Кіндік баспа, 1923.- 12 б; Қозы Көрпеш-Баян сұлу (Радловтан жазып алған- Қыр баласы).- Мәскеу: Кіндік баспа.- 1924.

327 Бөкейханов Ә.Ер Сайын. (Жыршылар айтуынан жазып алып, өңдеп өткеруші Байтұрсынұлы Ахмет). -Мәскеу: Ұлттар комиссариаты қарауындағы Күншығыс баспасы, 1923; 23 жоқтау. (Жинастырған, түзеткен Байтұрсынұлы Ахмет). Алғысөзін түсіндіріп жазған- Қыр баласы».- Мәскеу: Кіндік баспа, 1926.

328 (Бөкейханов Ә.) Қыр баласы. Григорий Николаевич Потанин. //Қазақ (Құраст. Ү.Сүбханбердина, С.Дәуітов, Қ.Сахов).- Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 1998.-Б. 37.

329 Қара Қыпшақ Қобыланды. // Қазақ.- №89. 10 декабрь.- 1914 (Троицкіде басылып шыққан «Қобыланды батыр» жыры туралы хабар).

330 Айқап (Құраст. Ү.Сүбханбердина, С.Дәуітов).- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995.-Б. 352.

331 (Бөкейханов Ә.) Қыр баласы. Қазақ (Құраст. Ү.Сүбханбердина, С.Дәуітов, Қ.Сахов).-Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998.- Б. 173.

332 Қасқабасов С. Қазақ фольклорының тұтастану құбылысы. // Жұлдыз.-1992, №11.- Б.181-198.

333 Әуезов М. Қобыланды батыр. // Жиырма томдық шығармалар жинағы. 15 т.-Алматы: Жазушы, 1984. –Б.45-53.

334 Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті. Алматы. 1932; Мұқанов С. Қазақ әдебиеті (орта мектепке арналған оқу құралы және хрестоматия). Алматы.1938. 1939.1940.1944 жж.; Орлов А.С. Казахский героический эпос. Москва. 1945; Кенжебаев Б. Қобыланды батыр туралы. // Әдебиет және искусство.-№12. 1940.-Б.70-72; Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. Алматы. 1948; Қазақ әдебиеті (орта мектепке арналған оқу құралы). Алматы. 1941; Ғабдуллин М. Қобыланды батыр. // Әдебиет және искусство.- №3. 1940.-Б.131-147.

335 Уахатов Б., Молдағалиев Ж. В.В.Радлов. // Қазақ фольклористикасының тарихы.- Алматы: Ғылым, 1988.-Б.203-223.

336 Қасқабасов С., Сиқымбаева С. Г.Н.Потанин. // Қазақ фольклористикасының тарихы. -Алматы: Ғылым, 1988.-Б.224-271.

337 Садықов Т., Сүбханбердина Ү. Әбубәкір Диваев.// Қазақ фольклористикасының тарихы.-Алматы: Ғылым, 1988.-Б.317-352.

338 Әуезов М., Соболев Л. Қазақ халқының эпосы мен фольклоры. Жиырма томдық шығармалар жинағы. 17 т.-Алматы:Жазушы. 1985.-Б.156-205.

339 Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. -Алматы: 1966.-Б.41-42.

340 Зуева Т.В. Кирдан Б.П. Русский фольклор.-Москва: Наука, 2002.-Б.15.

341 Қазақ фольклористикасының тарихы..-Алматы: Ғылым, 1988.- 432 б.

342 Горький А.М. О советской литературе. Речь на І Всесоюзном съеде Советских писателей. // Правда.-1934. -19 авг.; Заключительная речь на І Всесоюзном съезде писателей. // Правда.- 1934. 25 авг. т.с.с.

343 Русский фольклор. Библиографический указатель. 1917-1944 гг.(Сост. М.Я.Мельц. Под ред. А.М.Астаховой и С.П.Луппова).-Ленинград:Изд. АН СССР.- 1966.-Б.41.; Қазақ ауыз әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші (Құраст. Б.Қанарбаева, Г.Жамансарина).-Алматы: Ғылым, 1988.- Б.28-65.

344 Азадовский М.К. Новый фольклор. // Советский фольклор.-1937. Кн. 6.- С.57-62.; Соколов Ю.М. Русский фольклор.-Москва: Учпедиз, 1941.- С.9,14.

345 Соколов Ю.М. Русский фольклор.-Москва:Учпедиз, 1938; Аникин В.П. О специфических особенностях народного творчества. // Советская этнография.-№4. -1953. т.б.

346 Чичеров В.И. Традиция и авторское начало в фольклоре. // Советская этнография.- №2.- 1946. т.б.

347 Акимова Т.М. Семинарии по народному поэтическому творчеству.- Саратов:Изд. Саратовского госуниверситета, 1959.- С.265.

348 Әуезов М. И Соболев Л. Эпос и фольклор казахского народа.// Литературный критик.-№1.- 1940; Марғұлан Ә. Эпос жырын туғызудағы тарихи мұралар. // Халық мұғалімі.-1940.- №4; О характере и исторической обусловленности казахского эпоса. // Известия Казфилиала АН СССР. Серия историческая. Вып.2. 1946; Кенжебаев Б. «Қобыланды батыр» туралы. -// Әдебиет және исскуство.-1940.- №12; Орлов А.С. Казахский героический эпос.- Москва:1945.

349 Айтыс. І т.-Алматы: 1942. (Сөзбасын жазған С.Мұқанов).

350 Ысмайылов Е. Қазақ ертегілері. // Әдебиет майданы.- 1939.- №1; Кенжебаев Б. Қазақ ертегілері туралы.// Әдебиет және искусство.- 1940.-№1.

351 Брусиловский Е. Заметки о казахской народной музыке. // Литературный Казахстан.-1939.- №1; Ысмайылов Е. Аманкелді халық әдебиетінде. // Социалистік Қазақстан.- 1939.- №112; Шалабаев Б. Еңбек өлеңдері. // Халық мұғалімі.- 1941.- №5.

352 Қазақ совет фольклоры.-Алматы: 1935; Ысмайылов Е. Қазіргі қазақ ақындарының творчестволық міндеті.// Әдебиет және искусство.-1940.- №2.

353 Смирнова Н.С. Песни Абая.// Известия Казфилиала Ан СССР. Серия языка и литературы.-1946.- №2; Сильченко М. Абай и басни Крылова (то же издание); Нурушев С. Казахские фольклорные басни. Творческое наследие Крылова.- Алма-Ата. -1951.

354 Ауезов М. Джамбул и народные акыны. // Литературный Казахстан.- 1938.- №6; Ысмайылов Е. Жамбыл (кіріспе мақала). Жамбыл Жабаев шығармаларының жинағы.- Алматы: 1946; Бегалин С., Тажибаев А., Фетисов М.И. Джамбул.-Алма-Ата: 1946; Ритман-Фетисов М. Джамбул Жабаев.- Алма-Ата.- 1946; Смирнова Н. Сильченко М. К вопросу о Джамбуле- импровизаторе. // Вестник АН КазССР.- 1946. -№7-8.

355 Ауезов М. И Соболев Л. Очерки истории казахской литературы.// Литература и искусство Казахстана.- 1939.- №8-9; Эпос и фольклор казахского народа. // Литературный критик.- 1939. -№10-11; 1940.-№1

356 Горький М. Әдебиет туралы.-Алматы: 1943.-Б.179.

357 Соколов Ю.М. Песни Джамбула. // Литературный критик.- 1938.- №5.-С.123-137; Русский фольклор.- Москва: Учпедиз, 1938.-С. 539-550.

358 Азадовский М.К. Новый фольклор. // Советский фольклор.-Ленинград: 1939.-С.16-17.

359 Стихи и проза.-Москва:1938.-С.242-243.

360 Советский стиль художественного перевода.// Правда. -1940.-15 март.

361 Азадовский М. Новый фольклор. // Советский фольклор.-Ленинград: 1939; Бахтин В. О некоторых проблемах фольклористики. // Советская этнография.- №2.- 1952; Чичеров В.И. Проблемы изучения советского народного поэтического творчества. // Новый мир.-№8. -1954. т.с.с.

362 Парилов И.Г. Русский фольклор Нарыма.-Новосибирск: 1948; Крупянская В.Ю., Минц С.И. Русское советское народно- поэтическое творчество. Под ред. П.Г.Богатырева. - Москва: Учпедиз, 1956.

363 Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш.-Қызылорда-Ташкент: 1926. // Таңд. ішінде.- Алматы: Жазушы, 1989.-Б. 137-304.

364 Қасқабасов С.А. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ фольклористикасы. // «Қазақ фольклористикасының тарихы» монографиясының ішінде.-Алматы: Ғылым, 1988.-Б.113-115.

365 Стасов В.В. Происхождение русских блин.-Москва:1968.

366 Азадовский М.К. История русской фольклористики. Т.2.-Москва: 1963.-С.161; Гусев В.Е. Проблемы фольклора в истории эстетики. Т.1.-1963.-С. 170.

367 Ер Сайын (құрастырушы- А.Байтұрсынұлы).-Мәскеу: Күншығыс баспасы, 1923. -96 б.

368 Әуезов М. Әдебиет тарихы.-Қызылорда:1927; Досмұхамедов Х. Қазақ халық әдебиеті. // Аламан.-Алматы:1991; // Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті.// Шығар.-А: 1964; Кенжебаев Б. Салт өлеңдер.// «Қазақ әдебиетінің тарихы» ішінде. 1-т.-Алматы:1948; Сильченко М.С. Тұрмыс-салт жырлары. // Қазақ әдебиетінің тарихы.-Алматы:1960; Уахатов Б. Қазақтың халық өлеңдері.-Алматы.1974; Қасқабасов С.А. Қазақ фольклорының тарихы (жоба-проект) // Қаз. ССР. ҒА. Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы.- №4.- 1988; Колыбель искусства.-Алматы: Өнер, 1922; Абылқасымов Б. Телқоңыр.-Алматы:1993. т.б.

369 23 жоқтау (жинаған, түзеткен- А.Байтұрсынұлы, Ә.Бөкейханов).- Мәскеу: Күншығыс баспасы, 1926.-156 б.

370 Ер Тарғын (түзетіп бастырған- Ә.Бөкейханов).- Мәскеу: Күншығыс баспасы, 1923.-73 б.

371 Мың бір мақал (жинаушы- А.Баржақсыұлы).- Мәскеу: Күншығыс баспасы, 1923.-59 б.

372 Аламан (құрастырушы- Х.Досмұхамедұлы).-Ташкент:Қазақстан мемлекет баспасының Күншығыс бөлімі, 1926.-188 б.

373 Батырлар жыры (Құраст. С.Мұқанов). 1 том. –Алматы:Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1939.-601 б.

374 Әуезов М.Әдебиет тарихы.-Қызылорда-Ташкент: 1927; Досмұхамедұлы Х. Қазақ халық әдебиеті. Ташкент. 1928.

375 Қазақ әдебиеті. Бірінші кітап.-Қызылорда: 1932.

376 Әуезов М. Әдебиет тарихы.-Алматы: Ана тілі. 1991.-240 б.

377 Досмұхамедұлы Х.тамыр дәрі хақында. // Қазақ.-1913.-№13, 8 май «Алаш» не сөз? // Қазақ . 1913. 23 май.-№15; Табиғаттану. 1-бөлім.-Ташкент: 1922; Қазақ тіліндегі сингарманизм заңы. // Шолпан.-1922. №1.-Б.35-38 б; Түзетушіден. // Кенесары- Наурызбай.-Ташкент: 1923; Басқарма сөзі (Жұмбақтар). // Сана.-1923.-№1.-Б.122: Мұрат ақынның сөздері.-1- бөлім.-Ташкент:1924; Исатай-Махамбет.-1-бөлім.-Ташкент:1925; Аламан. Қазақтың ел әдебиетінен алынған сөздер.-Ташкент:1926 т.б

378 Әлмұханова Р.Т. Халел Досмұхамедұлы- әдебиет зерттеушісі. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты.-Алматы:1998.

379 Досмұхамедұлы Халел. Аламан. (Құраст. Ғ.Әнесов, А.Мектепов, Ш.Керімов).-Алматы:Ана тілі.- 1191.

380. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.-Алматы:Ғылым, 8 том. 1985.-Б.201

381 Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті.-Қызылорда: 1932.-Б.41-153.

382 Сейфолла ұлы Сәкен. Қазақ әдебиеті.- 1-ші кітап (Билер дәуірінің әдебиеті).-Қызылорда: Қазақстан баспасы, 1932.-234 б.

383 Қазақ әдебиеті тарихы. 1 том. Фольклор (редак. Басқарған Қазақ ССР Ғылым академиясының толық мүшесі, профессор М.Әуезов).- Алматы:Қазақ ССР Ғылым академиясы, 1948.- 439 б.Мазмұны


Кіріспе............................................................................................3

1 Фольклорды жинаудың маңызы, мақсаты мен шарттары.

1.1 Қазақ фольклорын жинаудың ерекшеліктері.......................13

1.1.1 Қазақ фольклорының ХІХ - ХХ ғасыр басында жиналу

жайы................................................................................................19

1.1.2 Фольклорды Кеңес дәуіріндегі жинаудың шарттары мен

түрлері ............................................................................................30

1.2 Фольклорды жинау тәсілдері.

1.2.1 Тікелей жинау тәсілі............................................................41

1.2.2 Тұрғылықты түрде жинау тәсілі ......................................58

1.2.3 Экспедициялық тәсілмен жинау.........................................722 Фольклорды жариялаудың шарттары мен түрлері.

2.1 ХІХ-ХХ ғасыр басында фольклорды жариялау ісі.............90

2.2 Кеңес өкіметі тұсындағы жариялаудың шарттары мен

түрлері...........................................................................................118

2.2. 1 Бұқаралық және оқу-ағарту мақсаттағы

басылымдар .................................................................................126

2.2.2 Ғылыми-көпшілік және ғылыми сипаттағы

жарияланымдар............................................................................1483 Фольклорды зерттеудің түрлері мен мақсат-бағыттары.

3.1 Отарлау мақсатындағы зерттеулер......................................203

3.2 Оқу-ағарту мақсаттағы еңбектер.

3.2.1 мақалалар............................................................................211

3.2.2 Оқулықтар мен хрестоматиялар.......................................217

3.3 Ғылыми және ғылыми-көпшілік зерттеулер.

3.3.1 Мақалалар мен кіріспелер, алғысөздер..........................241

3.3.2 Монографиялар................................................................2873.3.3 Ұжымдық еңбектер..........................................................320

Қорытынды...............................................................................345

Пайдаланған әдебиеттер тізімі..............................................353Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
buuk -> МӘШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку
buuk -> Кітаптану және кітап тарихы 050418 «Кітапханатану және библиография»
buuk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
buuk -> Психотерапия технологиялары
buuk -> ДӘСТҮР – ДӘріс қазақ тілі пәнінен студенттерге арналған оқу құралы Павлодар Кереку 2010 Т. Х. Сматаев ДӘСТҮР – ДӘріс
buuk -> Ашимбетова Р. Д. Журналистің тіл мәдениеті Оқу құралы 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
buuk -> Мамандық «Аспаптық орындау» мамандығы бойынша күндіз және сырттай оқитын тәлімгерлердің тәжірибе жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқау Павлодар бекітемін


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет