Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасыныңДата08.07.2018
өлшемі187,79 Kb.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының

«Аягөз қаласының политехникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны


«Бекітемін»

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары:

_____________________
«___» __________ 2012 ж

Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жұмыс жоспары
Пән Математикалық статистика

2012 – 2013 оқу жылының І семестріне арналған


Оқытушы Кузеубаева Дина Ерболатовна
Топ, мамандық 10- ВТ-3 1304000 «Есептеу техникасы мен бағдарламамен қамтамасыз ету (әр түрі)», біліктігі 130404-3 техник-бағдарламашы (ВТ)
Пәннің жалпы сағаты 56
І семестрге берілген сағат саны 56 аптасына 4
ІІ семестрге берілген сағат саны 0 аптасына 0
Оның ішінде лабораториялық және практикалық жұмыстар І семестр - 20 ІІ семестр -_0_____

Курстық жоба (сағат саны) 0


Күнтізбелік – тақырыптық жоспар 13 қараша 2003 жылғы №2 тіркеу номерімен бекітілген типтік оқу жоспарына негізделіп құрылды
Бағдарлама бойынша ауытқу _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пән Арнайы пәндер циклдық бірлестігінде қарастырылып бекітілді
«____» _____________ 2012 ж
Хаттама № ________________
Бірлестік жетекшісі ______________ Кузеубаева Д.Е.

Барлық сағат санының бөлінуі
Курс

Барлық сағат саны

Соның ішінде

теориялық сабақ

зерт. сабақ

практик. жұмыс

бақылау жұмысы

курстық жұмыс

Емтихан

І сем

ІІ сем

І сем

ІІ сем

І сем

ІІ сем

І сем

ІІ сем

І сем

ІІ сем

1

2

3

56

36


204

Пәнге берілген барлық сағат саны

Индивидуалдық тапсырмалар

(міндетті бақылау жұмыстары; курстық жұмыс, практиканың есебі, графикалық жұмыстар) және т.б.Тапсырманың берілген күні (семестр аптасы)

Тапсырманы орындау мерзімі (семестр аптасы)
Қолданылатын әдебиеттер


Әдебиеттің атауы

Авторлары

Баспасы, жылы

1

Математическая статистика

Калинина В.Н., Панкин В.Ф.

М: Высшая школа, 1994

2

Задачик по теории вероятностей

Агапов Г.И.

М: Высшая школа, 1994

3

Теория вероятностей

Боровков А.А.

М: Наука, 1986

4

Теория вероятностей и ее инженерные приложения

Вентцель Е.С., Овчарова Л.А.

М: Наука, 1988

5

Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике

Гмурман В.Е.

М: Высшая школа, 1979

6

Курс теории вероятностей

Гнеденко Б.В.

М: Наука, 1988

7

Теория вероятностей и математической статистике

Ивашев – Мусатов О.С.

М: Высшая школа, 1979

8

Теория вероятностей и математической стататистике

Коваленко И.Н.,Филиппова А.А.

М: Высшая школа, 1982

9

Теория вероятностей и математической стататистике

Колемаев В.А., Старовернов О.В., Турундаевский В.Б.,

М: Высшая школа, 1991

10

Основные понятия теории вероятностей

Колмогоров А.Н.

М: Наука, 1991

11

Математические методы статистики

Крамер Г.

М: Мир, 1975

12

Курс теории вероятностей и математической статистики.

Севастьянов Б.А.

М: Наука, 1982

13

Қ. Бектаев

«Үлкен қазақша – орысша, орысша – қазақша сөздік»

Алтын қазық, 2000

Оқытушы Кузеубаева Дина Ерболатовна

«____» ______________ 2011-2012 оқу жылы


Сабақ №

Күнтіз-белік

уақыты


Бөлім және сабақтың тақырыбы

Сабақтың түрі

Сағат саны

Оқушылардың өздік жұмысының түрі және орындалатын уақыты

Көрнекіліктер және техникалық жабдықтар

Үй тапсыр-масы, қолданы-латын оқулықтар

1
Кіріспе. Математикалық статистика ұғымы

теориялық

2

Комбинаторика ұғымы туралы оқу.

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары математика оқулығы.

2
І бөлім. Комбинаторика ұғымы. Комбинаторика элементтері
4

Комбинаорика элементтерін айту.

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.1.1. Комбинаторика элементтерімен танысу. Орналастырулар. Алмастырулар.

теориялық

2

Комбинаорика элементтерін айту.

Плакаттар, карточкалар.

Математика.№1 зертханалық жұмыс. Таңба санының есебі

зертханалық

2

Мысал келтіру

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 10 класс.


3
ІІ бөлім. Ықтималдылық теориясының негіздері.
8

Баяндама

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 11 класс.2.1. Кездейсоқ оқиғалар. Ықтималдылық түсінігі.

теориялық

2

Мысал келтіру

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары математика оқулығы.2.2. Күрделі оқиға ықтималдылығы.

теориялық

2

Реферат

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.2.3. Бернулли схемасы

теориялық

2

Карточка

Плакаттар, карточкалар.

Математика.№2 зертханалық жұмыс. Бернулли схемасында ықтималдылықты есептеу

зертханалық

2

Мысал келтіру

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 10 класс.

4
ІІІ бөлім. Дискретті кездейсоқ шамалар (ДКШ)
8

Конспект

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 11 класс.3.1. ДКШ. ДКШ-нің бөлінуі. ДКШ функциялары.

теориялық

2

Мысал келтіру

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары мат.оқулығы3.2. ДКШ сипаттамасы. ДКШ қасиеттері

теориялық

2

Тест құрау

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.3.3. Биноминалды шама.

теориялық

2

Тарау бойынша қайталау

Плакаттар, карточкалар.

Математика.№3 зертханалық жұмыс. ДКШ-дан функциясының сипаттмасын (қасиет көмегімен) есептеу

зертханалық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 10 класс.

5
IV бөлім. Үзіліссіз кездейсоқ шамалар (ҮКШ)
8

Реферат

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 11 класс.4.1. ҮКШ. Геометриялық шама. ҮКШ тығыздығының функциясы.

теориялық

2

Мысал келтіру

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары математика оқулығы.4.2. ҮКШ үлестірімінің интегралды функциясы. ҮКШ сипаттамасы.

теориялық

2

Баяндама

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.4.3. Қалыпты үйлестірім. Көрсеткіштік үйлестірім.

теориялық

2

Интегралды функция туралы айту

Плакаттар, карточкалар.

Математика.№4 зертханалық жұмыс. Ықтималдылықты есептеу және ҮКШ үшін жазықтық функциясы көмегімен сипаттаманы табу, интегралды функция үлестірімі

зертханалық

2

Реферат

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 10 класс.

6
V бөлім. Орталық шектік теорема.
4

Теорема жаттау.

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 11 класс.5.1. Орталық шектік теорема.

теориялық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары математика оқулығы.№5 зертханалық жұмыс. Ықтималдылықты есептеу және Ү (Ү=Х, + Х2 + ... +Х N ; N-үлкен) шамасының «Үш сигмалы» аралығының есебі.

зертханалық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.

7
VI бөлім. Математикалық статистика элементтері.
10

Математикалық статистика элементтерін талдау.

Плакаттар, карточкалар.

Математика.6.1. Таңдаулы әдіс.

теориялық

2

Қайталау

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 10 класс.6.2. Үлестіру параметрінің статистикалық бағасы.

теориялық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 11 класс.№6 зертханалық жұмыс. Нормаль параметр үлестіруінің интегралды бағалары

зертханалық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары математика оқулығы.6.3. Статистикалық гипотезаларды тексеру.

теориялық

2

Гипотезаларды тексеру

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.№7 зертханалық жұмыс. Пирсон келісімі критерийі негізінде үлестірім заңы туралы гипотезаны тексеру

зертханалық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Математика.

8
VII бөлім. Ықтималдылық пен жиілік.
4

Ықтималдылық пен жиілікті оқу, қайталау

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 10 класс.7.1. Ықтималдылық пен жиілік.

теориялық

2

Қайталау

Плакаттар, карточкалар.

Алгебра және анализ бастамалары 11 класс.№8 зертханалық жұмыс. Жиілік бойынша статистикалық баға есебі.

зертханалық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары математика оқулығы.

9
VIII бөлім. Кездейсоқ шамаларды модельдеу. Статистикалық сынақ әдісі.
4

Кездейсоқ шамаларды модельдеу.

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.8.1. Кездейсоқ шамаларды модельдеу. Статистикалық сынақ әдісі.

теориялық

2

Кездейсоқ шамаларды модельдеу.

Плакаттар, карточкалар.


№9 зертханалық жұмыс. Статистикалық сынақ әдісі көмегімен жазық фигура аймағын шамамен табу (бағалау).


зертханалық

2

Статистикалық сынақ әдісін зерттеу

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары математика оқулығы.


10

ІХ бөлім. Ақпараттардың өлшемдеріне ықтималдылық әдістемесінің негізі.

4

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.9.1. Ақпараттардың өлшемдеріне ықтималдылық әдістемесінің негізі.

теориялық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Жоғары математика оқулығы.№10 зертханалық жұмыс. Хартми және Шеннон формулаларымен ақпарат санының есебі.

зертханалық

2

Есептер шығару

Плакаттар, карточкалар.

Арнайы цикл математикасы.

Каталог: uploads -> doc -> 0cbc
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
0cbc -> Сабақтың тақырыбы : § 16 Жаңа экономикалық саясат (1921-1929 жж.). Сабақтың мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу