Б. С. Оралбекова 05 ж


«Ым-ишара тілдері және шиеленістер» тақырыбы бойынша коллоквиумбет4/4
Дата31.12.2019
өлшемі123.06 Kb.
1   2   3   4

3. «Ым-ишара тілдері және шиеленістер» тақырыбы бойынша коллоквиум


(6 апта)

4. Стресс және невроздарға шалдыққан клиенттермен жұмыс жасау бағдарламасын жасау және қорғау (12 апта)

СӨОЖ тапсырмаларыМазмұны

Өткізу мерзімі

Балдары (макс.)

1

Логикалық схема: «Конфликтологияның қалыптасуы мен даму тарихы»

2

3

2

Реферат: «Қарым-қатынас түрлері»

4

3

3

Қарым-қатынас психологиясы бойынша тест тапсырмаларын дайындау

6

3

4

Эссе: «Шиеленістік жағдайлардан қалай аулақ жүруге болады?»

8

3

5

Реферат: «Конфликт түрлері»

10

4

6

Фрейд психоанализі бойынша конфликтік

жағдайларды талдау (тұлғааралық және ұйымдағы)12

4Барлығы20Ескертпе: Жазбаша жұмыстарды бағалауда (реферат, конспект, сөзжұмбақ) келесі критерийлер есепке алынады:

 1. тапсыру мерзімдерін сақтау және жұмыс талаптарын толық орындау;

 2. барлық жазбаша жұмыстарда қолданылған әдебиеттер, нұсқаулар болуы

керек;

 1. сіздің жұмысыңызда ұтымды ақпарат болуы қажет және қарастырылатын сұрақ бойынша Сіздің ойлау процесіңіздің логикасын бейнелеуі керек. Аяқталмаған жазбаша жұмыстар есептелмейді.ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

Аллахвердова О. В. и др. Конфликтология — СПб.: Лань. 1999.

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология.— М.: ЮНИТИ. 1999.

Ликсон Ч. Конфликт. — СПб.: Питер, 1997.

Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.— М.: Просвещение, 1995. Кн. 1. Нечипоренко Л.А. Буржуазная “социология конфликта”. — М.: Политиздат. 1982.

Основы конфликтологии. / Под ред. Кудрявцева В. Н. — М.: Юристъ, 1997.Қосымша:

Саати Т. Математические модели конфликтных ситуаций. — М.: Радио. 1977, Современная западная социология: Словарь. — М.: Политиздат, 1990.

Социальный конфликт: современные исследования. — М.: ИНИОН.1991.

Хрестоматия по социальной психологии. / Под ред. Кутасовой Т. В. — М.:

МГУ. 1994.

Цибульская М. В. и др. Конфликтология. — М.: МГИЭСИ, 1998.Бородкин Ф.М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! — Новосибирск: Наука, 1989.

Гительмахер Р. Б. Конфликт: социально-психологический аспект. — Иванове:

ИГУ, 1995.Громова О. Н. Конфликтология. — М: ГАУ. 1993.

Зайцев А. К. Социальный конфликт на предприятии. — Калуга: КИСИ. 1993,

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса. — М.: Аспект Пресс. 1995-

Конфликты: борьба, взаимодействие, сотрудничество.— Белгород: БГУ. 1997.

Конфликты в коллективе и пути их преодоления. — Л.: ВИПК. 1991.

Конфликты и согласие в современной России. — М.: ИФ РАН. 1998.

Kopнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. — М.: Стрингер, 1992.

Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта. // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. — М.: МГУ, 1977.

Скотт Дж. Г. Сила ума. Способы разрешения конфликтов. — СПб: ВИС, 1994. Социальные конфликты.— М.: ИС РАН, 1994.

Бекітемін Кафедра меңгерушісі

___________________

Тоқсанбаева Н.Қ.

«____» ______ 2011 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУЫ КАРТАСЫ

Жұмыс атауы

Авторы

Жылы

Баспа

1

Конфликтология. Учебноепособие.

Буртовая Е.В.

2002

«Sbiblio»

2

КонфликтологияАллахвердова О. В.

1999

СПб.: Лань.

3

Основы конфликтологии.Под ред. Кудрявцева В. Н.

1997

М.: Юристъ

4

Психология. В 3-х кн. Кн. 1.Немов Р.С.

1995

М.: Просвещение

5

«Қарым-қатынас

психологиясы және

конфликтология» ОӘК


Еркинбекова М.А.

2011

Кайнар


Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) 1. Студенттің өзіндік жұмысы студент білімінің тереңдігі, дағдылары мен біліктілігіне, білім меңгеруіне ықпал ететін оқу процесінің ең негізгі элементтерінің бірі болып саналады. СӨЖ орындау арқылы студент оқу процесінің белсенді мүшесі бола отырып, өз ойын еркін сондай-ақ нақты дәлелдермен жеткізе алатын дағдыларды үйренеді және меңгереді.

 2. Кредиттік оқу жүйесінде СӨЖ ұйымдастыру кезінде мына мәселелерге назар аудару қажет:

o тақырыптарға сәйкес СӨЖ тапсырмалары дәл және анық болуына; o лекция және семинар сабақтарының СӨЖ орындауына ықпал ететіндей

болуына; o СӨЖ тапсырмаларының көлеміне және оны қабылдау формасына; o СӨЖ тапсырмаларын орындауға ықпал ететін әдістемелік құралдардың

болуына; o СӨЖ орындауды және қабылдауды әр түрде өткізуге.


 1. СӨЖ ұйымдастыру және қабылдау технологиясы мынадай этаптардан тұрады: СӨЖ жоспарлау, әдістемелік жағын қамтамасыз ету, СӨЖ бақылау мен бағалау, талдау және одан ары дамыту.

 2. СӨЖ екі бөліктен: оқытушы басшылығымен студенттің орындайтын өзіндік жұмысынан (ОБСӨЖ) және студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.

 3. ОБСӨЖ бөлінген уақыт оқытушының жүктемесіне кіреді және сабақ кестесіне енгізіледі.

6. Жоспарланған СӨЖ тақырыптары мен қабылдау түрі, уақыты, көлемі


т.б. мәліметтер пәндердің жұмыс оқу бағдарламасында және кафедраның оқуәдістемелік құжаттарында көрсетілуі тиіс. Әр пән үшін СӨЖ өткізу формасы мен түрін таңдауға оқылатын пәннің мақсаттары мен міндеттерін, студенттердің даярлығын және СӨЖ-ге бөлінген сағат санын ескеру қажет.

 1. Оқытушылардың студенттермен өзіндік жұмысы негізгі 3 функцияны қамтиды:

Бірінші, нұсқамалық (мақсат қою, тапсырма беру, материалдарды мазмұндаудың негізгі бөлімдерінің өзара қатынасын анықтау, оқу - әдістемелік құралдармен жұмыс істеуге нұсқау беру және т.б.). Осы берілген нұсқамалық кеңестер студенттердің алдағы уақытта өзіндік жұмысты (СӨЖ) орындауына жеткілікті болуы қажет.

Оқытушының екінші функциясы – консультативтік көмек және жеке консультация беру арқылы студенттің өзіндік жұмысына түзету енгізу.

Оқытушының үшінші функциясы – бақылаушы, бағалаушы функциясы. Студенттің білімін, пәнді меңгеру деңгейін әр түрлі әдістерді (тест, ауызша, жазбаша бақылау жұмыстары, коллоквиум т.б.) қолданып анықтау.


 1. Студенттердің оқытушымен өзіндік жұмысы негізгі 4 – функцияны қамтиды:

Біріншісі, студенттер оқу пәні бойынша сабақ барысында оқытушыдан қабылдаған ақпаратты белсенді түрде жүзеге асыруы керек;

Екіншісі, студенттер оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз беттерімен оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиетерді оқып, үй тапсырмаларын, бақылау және курстық жұмыстарды орындайды. Бұл кезеңде студенттер жұмыс атқару әдістерін біле отырып, өздеріне қатаң талап қоя білуі керек;

Үшіншісі, студенттер күрделі ситуацияларды талдай отырып, бір жүйеге келтіріп, бұлардың себептерін түсініп, оқу материалын меңгере отырып, басқа да оқу әрекеттерін орындауы керек. Студенттер шешілмейтін мәселелерді, проблемалық жағдайларды оқытушыға сұрақтар ретінде қояды және бұл сұрақтарға өздеріде жауаптарын дайындайды;

Төртіншісі, студенттер оқытушыдан түсініктеме, кеңес, консультация алу үшін келеді. 1. Оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы (ОБСӨЖ) сабақ кестесіне енгізіледі. СӨЖ-дің жалпы көлеміндегі ОБСӨЖ-дің үлесін жоғары оқу орны дербес анықтайды.

 2. Студенттердің өзіндік жұмысы реферат, баяндама, шығармашылық жұмыс, бақылау жұмысы, ғылыми мақала түрінде дайындалуы мүмкін.

11.Студенттердің өзіндік жұмысының нәтижелері коллоквиум, конференция, іскерлік ойын, жеке сұхбаттасу түрінде өтуі мүмкін.

 1. Студенттің өзіндік жұмысқа қатынасуы, тапсырмаларды орындауы арнайы журналға тіркеліп, әр аптаның соңында нәтижесі тіркеу бөлімінде белгіленеді.

 2. ОБСӨЖ-ын семинар, практика, лаборатория сабақтарымен алмастыруға болмайды.

 3. Студентті өзіндік жұмысты орындауға қажетті белсенді үлестірмелі материалдармен бітіртуші кафедра қамтамасыз етеді.

Студенттің өзiндiк жұмыстарын ұйымдастыруына арналған әдiстемелiк нұсқаулар (оқытушылар талдауы)

СӨЖ курстың арнайы бөлімі немесе белгілі мәселелерінің анықтамалары бойынша бірнеше тақырыпты құрайтын модуль мен бөлім төңірегінде әдістеме сипатымен сұрақтарды шешуге негізделе отырып жүргізіледі.

СӨЖ –дің барлық түрі әр-түрлі әдістемелік тәсілмен түрлі үйлестірумен жүргізілуі мүмкін.

Кең тараған СӨЖ тақырыптары немесе тараулар түрлері:

Тақырыпта немесе тарауында кездесетін анықтамаларды айқындау, қысқаша (0,5 беттен аспайтын) эссе жазу.

Тақырып бойынша әдебиеттерден, интернеттен алынған материалдар негізінде қысқаша түсініктеме жазу (1-2 бет).

Глоссарий жазу – ұғымдар мен терминдер анықтамасын түсінідіріп жазу.

Презентация – таңдаған тақырыбы бойынша студенттің ойын – пікірін дүниетануын білдіруі және оны қорғауы. Презентация тақырыпты қалай айқындауы, ашуы, қызықтыруымен бағаланады. (8-10).

Іскерлік ойын – Болашақ мамандығына қажетті дағдыларды қалыптастыру мақсатында келешек мамандығында атқаратын жұмыстарын белгілі рольде, топта ойнау (алдын – ала дайындалу керек).

Айқындап жағдайды үйрену нақты - жағдайларда қойылатын сұрақтарға өз ойынша жауап беру немесе жауаптарды өзiнше жобалау.

Топтық жоба, 4-5 студенттен қаралған топтар, оқу материалы бойынша өз жобаларын жасап, оларды қорғайды. КТК (КВН) түрінде өткізуге болады. Жеке жоба – маңызды және өте қызық ғылыми зерттеулер нәтижелері , жетістерді қамтитын баяндамалар, білім деңгейі жоғары студенттер ұсынысы бойынша тақырыпқа сәйкес жасалады.

Тақырып бойынша өзін-өзі тексеру сұрақтарына ауызша жауап беру (10-15 минут). Жауаптар тақырып қалай ашылғандығына (айқындағанына) және басқаларды қалай қызықтырғанына байланысты бағаланады.

Жазба жұмыстары – модуль бойынша рейтинг бақылау сұрақтарына жазба түрде жауап жазу.

Тесттер – тақырып соңында студенттердің білім деңгейін анықтау үшін 5 минутта өткізілген тест сұрақтары.

Рефераттар мен баяндамалар. Студент немесе студенттер таңдауы жасап, өзінше қорытындысын шығару.

Пiкiр - студенттер бiр-бiрлерiнiє рефераттарын талдау жасап, өз пiкiрлерiн жазуы.

Студенттердің білім деңгейіне байланысты тапсырмаларды жеңілдету немесе күрделі ету жоспарлану қажет. Мәселен, барлық студенттерге кейсті талдау тапсырылса, дайындығы жоғары (1 немесе 2) студентке кейсті жазуды тапсыруға болады. Барлық СӨЖ тапсырмалары уақытылы тапсырылуы қажет, уақытында тапсырылмаған тапсырмалар төмендетіп бағаланады (әрбір тапсырмадан кешіккен күніне 0,1 балл алып тастау).СӨЖ ұйымдастыру үшін:

1. СӨЖ тапсырмаларын семестр басында студентке беру; 2. Ағымды және межелі бақылау түрлерін дайындау;

3. СӨЖ консультациясының уақытын белгілеу.

Студенттерден:

а) СӨЖ тапсырмасын уақытылы орындауды;

б) Белгіленген уақытта тапсыруды;

СӨЖ-ге үлкен жауапкершілікпен қарауды талап ету қажет.

СӨЖ-ді іске асыруға арналған жоғарыда ұсыныстар мен интерактивті әдістерді қолдану арқылы студенттердің білім деңгейін көтеруге болады.

Интерактивті әдістер студенттің: 1. Тыңдау және өзара қарым-қатынасын;

 2. Басқаға жанашырлық таныту, жанкүйерлік қабілетін дамытуды;

 3. Көзқарасын дамытуды және түсінуді;

 4. Белгісіз сұрақтарға жауап тауып, белгілі мәселелерді шешуді; 6. Аналитакалық ойлау және өз ойын талқылауды қалыптастырады.

Қойылатын талаптар және жалпы күтілетін нәтижелер (курсты өту барысында қойылатын талаптар мен күтілетін нәтижелерге байланысты оқытушы арқылы толықтырылады):

 • Барлық тапсырмалар өз уақытында орындалу тиіс және оларға принциптер мен концепциялар пайдалануы тиіс.

 • Сабаққа берілген материалды талқылау нақты сұрақ қою мақсатында алдынала дайындалып келуді қажет етеді.

 • Бүкіл курс бойынша өзіңіздің жақсы білім алуыңызға жауакершілікпен қарауыңыз қажет.СӨОЖ тапсырмаларыМазмұны

Өткізу мерзімі

Балдары (макс.)

1

Логикалық схема: «Конфликтологияның қалыптасуы мен даму тарихы»

2

3

2

Реферат: «Қарым-қатынас түрлері»

4

3

3

Қарым-қатынас психологиясы бойынша тест тапсырмаларын дайындау

6

3

4

Эссе: «Шиеленістік жағдайлардан қалай аулақ жүруге болады?»

8

3

5

Реферат: «Конфликт түрлері»

10

4

6

Фрейд психоанализі бойынша конфликтік

жағдайларды талдау (тұлғааралық және ұйымдағы)12

4Барлығы20Қосымша ақпарат көздеріhttp://axi-referat.ucoz.kz Саяси жанжалдар

http://www.kitaphana.kz Саяси Билік

http://kk.wikipedia.org/wiki Тартыс

http://www.testent.ru Әлеуметтік шиеленістер дамуындағы сатылар

http://akikatkaz.kz Этностық шиеленістерді жіктеуКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет