БАҒдарламасы астана, 2018 6D050400-«Журналистика» ДокторантураДата31.12.2019
өлшемі37,86 Kb.
түріБағдарламасы
«Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК
Журналистика және саясаттану факультеті

БЕКІТЕМІН

Журналистика және саясаттану

факультетінің деканы

______________________Қ.Сақ

«___»_________________2018 ж.
6D050400-«Журналистика» мамандығы бойынша

докторантураға түсушілерге арналған пән
БАҒДАРЛАМАСЫ
Астана, 2018


6D050400-«Журналистика»

Докторантура

Мамандық бойынша оқуға түсу емтихан бағдарламасы


 1. Жалпы ережелер;

Мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы жазбаша кешенді емтихан түрінде өтеді. Барлық сұрақтар 30 билетке бөлінген, әр билет 3 сұрақтан құралған.


Әрбір талапкер емтихан сұрақтарының мазмұнын, журналистиканың негізгі ұғымдары мен санаттары туралы білімдерін, Қазақстан мен әлемнің журналистика теориялық және практикалық аспектілерін талдау және бағалау қабілетін ашып көрсетуі тиіс.


 1. Білімді бағалаудың негізгі критерийлері

Түлектердің оқу жетістіктерін сандық эквивалентке сәйкес төрт баллдық жүйемен бағалау.
Әріптік жүйе

Баллдардың

%-дық мазмұны

Дәстүрлі жүйе

бойынша

сандық
бойынша бағалау

бағалау

эквивалентіА

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94
В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84
В-

2,67

75-79
С+

2,33

70-74

Қанағаттандырарлық

С

2,0

65-69
С-

1,67

60-64
D+

1,33

55-59
D

1,0

50-54
F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


"Өте жақсы" бағасы мына жағдайда қойылады, егер:

- қойылған мәселеге дұрыс, сауатты, жан-жақты, толық, дәлелді жауап


берсе;
- материалды терең және жүйелі білуі, концептуалды-түсіндіру аппаратымен материалды еркін меңгеру , ғылыми тілді, терминологияны жетік меңгеру;
- берілген жауабы логикалық негізделген және уәжді баяндауы бар
болса.
"Жақсы" бағасы мына жағдайда қойылады, егер:
- қойылған мәселелердің мәні ашылса, бірақ кейбір дәйектері жеткіліксіз болған жағдайда;
- оқу-бағдарламалық материалдың негізгі тұстарын білсе және концептуалды-түсіндіру аппаратын қолдана білген жағдайда;

- жалпы логикалық дұрыс меңгеруде жалпылама білімнің болуы, бірақ жауап әрдайым нақты әрі жүйелі бола бермейді.


"Қанағаттандырарлық" бағасы мына жағдайда қойылады, егер:
- қойылған сұрақтың толық ашылмауы, тұжырымдарында қателіктер кездеседі, ал жауап әлсіз дәлелденген жағдайда;
- оқу-бағдарламалық материалды жалпылама меңгеру;
- ғылыми-түсіндіру аппаратын және терминологияны қолданудағы қиындықтар.
"Қанағаттанарлықсыз" бағасы мына жағдайда қойылады, егер:
- билет сұрағына жауаптың болмауы немесе қойылған сұрақтар ашылмаса, ал жауап берген жағдайда үлкен қателердің болуы;
- тиісті тақырыптарға арналған терминология мен ғылыми-ұғымдық аппаратты қате әрі толық емес пайдаланылуы ;
- ұсынылған сұрақтарға дәлелдеменің мүлде болмауы.

- қалыптасқан оқуға түсу емтихан шаралары бұзылған жағдайда.


3. Емтихан бағдарламасына енгізілген пәндер тізімі;

1. Конвергентті журналистика

2. Журналистік шығармашылықтың ғылыми-зерттеу аспектілері

3. Қазақстан баспасөзі және онлайн журналистикасының қазіргі заманғы өзекті мәселелері

4. Қазақстан ТВ және радио-журналистикасының қазіргі заманғы өзекті мәселелері

5. Алаш көсемсөзі: таным, тағылым, тәжірибе

6. Газет нарығының конъюнктурасы

7. Журналистика пәндерін оқыту әдістемесі4. Әрбір пән бойынша тақырыптар тізімі

Конвергентті журналистика. Қазақстандағы интернет журналистика: пайда болуы, дамуы, зерттелуі. Конвергентті журналистиканың пайда болуы. «Конвергентті журналистика» термині қалай пайда болды? Конвергентті журналистика – теория мен тәжірибе ұштастығы. Конвергентті редакциядағы ақпараттық қызметті ұйымдастыру ерекшеліктері. Конвергенттік журналистика туралы түсінік. Желілік жарияланымдардың тіл мен стиль ерекшелігі. Компьютерлік технологияның журналистік қызметке әлеуметтік – психологиялық ықпалы. Электронды БАҚ-тың даму тенденциясына ғылыми көзқарас. Электронды БАҚ саласының заңдары. Желілік жарияланымдардың тіл мен стиль ерекшелігі. Зерттелуі. Ақпараттық агенттіктер: отандық және халықаралық тәжірибе. Мультимедиалық журналистика. Мультимедиа журналисіне қойылатын талаптар. Медиа дамудағы конвергентті журналистика. Конвергентті журналистика -

ақпараттық және коммуникативтік технологиялардың ортақ ақпараттық ресурсқа құйылып, интеграциялануы.Журналистік шығармашылықтың ғылыми-зерттеу аспектілері. Бұқаралық коммуникацияны зерттеу негіздері. Отандық ғылыми-танымдық журналистика: тарихы мен даму тенденциялары. Заманауи зерттеу әдістерінің методологиялық қағидаттары мен типологиясы. Бұқаралық коммуникация теориясының дамуындағы өзекті мәселелер. Кеңес дәуіріндегі публицистиканың даму бағыттарындағы ізденістер. Медиамәтіннің зерттелуі. Мерзімді басылымдар типологиясын зерттеу. Қазақ журналистикасын зерттеуші ғалымдардың еңбектері. Журналистика саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы: құрылымы, объектісі мен зертелу деңгейі. Электронды БАҚ медиамәтінін зерттеудің теориясы мен тәжірибесі. Бұқаралық коммуникацияның тиімділігі: аудитория және БК мәтінін қолданбалы зерттеу. БАҚ-тағы жарнама ерекшеліктері мен зерттеу аспектілері. Дәстүрлі масс-медианың қазіргі таңдағы журналистік зерттеулері. Масс-медиадағы зерттеу үдерісін ұйымдастыру мен нәтижелілік. Бұқаралық коммуникацияны зерттеудегі дәстүрлі және заманауи әдістердің ерекшелігі. Журналистиканы зерттеудегі фактілік негіздер. Жаңа масс-медианың қазіргі таңдағы журналистік зерттеулері. Журналистикадағы болмысты зерттеудің рационалды-танымдық (эмпирикалық және теориялық) әдістері.

Қазақстан баспасөзі және онлайн журналистикасының қазіргі заманғы өзекті мәселелері. Редакциялық менеджмент пен маркетинг ерекшеліктері. «Егемен Қазақстан» газетінің дамуы мен бүгінгі қоғамдағы орны. Қазақ спорт журналистикасы. Қазақстандағы фотожурналистика. Фото жанрлар. Қазақстандағы мерзімді басылымдардың туындауы мен дамуы. Электронды БАҚ және қазіргі журналистика ғылымының өзекті мәселелері. Интернеттегі шетелдік ақпарат құралдарын бағалау, тану, саралау. Тәуелсіз Қазақстан публицистикасының даму бағыттары. Тақырыптық, проблемалық мәселелер. Сөз бостандығының заңнамалық негіздері (ҚР Конституциясы, БАҚ туралы Заңы және халықаралық заңдар). Журналистің кәсіби этикасы. Медиаэтика теориялары.Заңдық кодекстердің БАҚ саласын реттеу тетіктері. Қазақстан полиграфиясындағы заманауи технологиялар. Қазақстандағы қазіргі іскерлік журналистика мен кәсіби басылымдар. Парламенттік журналистика – саяси журналистиканың бір тармағы. Парламенттік журналистика және лоббистер. Салалық басылымдардың ерекшелігі. Заң жүзінде тыйым салынбаған кез-келген тәсілмен еркін ақпарат алу және тарату. Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік. Цензура. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдағы негізгі ұғымдар. БАҚ редакциясы, бас редактор, таратушы, ресми хабар.
Қазақстан ТВ және радио-журналистикасының қазіргі заманғы өзекті мәселелері. Қазақстан тележурналистика ғылымы. Телевизия мен радионың дамуындағы тарихи кезеңдер. Тақырыптық-идеялық өзгерістер. Қазақстандағы сандық телевизия мүмкіндіктері. Қазақстандық медиахолдингтердің ерекшеліктері. Қазақ тележурналистикасындағы жаңа медиа үлгілері. Жаңа дәуірдегі қазақстандық тележурналистиканың бағыты. Сандық және жаңа медиа ерекшеліктері. Телевизия тарихының негізгі кезеңдері. Журналистика ғылымындағы ақпараттық технология. Отандық тележурналистикадағы коммуникативтік технологиялар. Трансұлттық БАҚ қызмет ерекшеліктері мен тарихы. Жаһандану кезеңіндегі ақпараттық қауіпсіздік мәселелері. Телевидениедегі деректі драма: телеқойылымнан реалды-шоуға дейін. Қазақ радиосының «Алтын қоры» және жаңа технологиялар. Қазақстан телеарналарындағы ток-шоу және жүргізуші шеберлігі. Қазақ тележурналистикасының даму тарихы. Тележурналистика жанрлары мен пішіндерінің эволюциясы. «Қазақстан», «Хабар» телеарналарының қалыптасуы және дамуы. Телеарнадағы авторлық бағдарламалардың ерекшелігі. Бұқаралық коммуникация және саясат. Отандық радионың дамуының тарихи кезеңдері. Телевизияның заманауи бағыттары мен тенденциялары. Еліміздегі коммерциялық телеарналардың ұстанымы. Тележурналистиканың функциялары. Мемлекеттік телеарналардың құрылымдық жүйесі.Телехабарларды бағалау критерийлері.

Қазақстандағы сандық телевизия мүмкіндіктері. Сандық және жаңа медиа ерекшеліктері. Жаңа дәуірдегі қазақстандық тележурналистиканың бағыты. Телеаудитория және оны зерттеу тәсілдеріАлаш көсемсөзі: таным, тағылым, тәжірибе. Журналистика тарихы бойынша зерттеу еңбектері. Ұлттық-демократиялық басылымдар мәліметі – Алаш қозғалысының большевизмге қарсы күресінің тарихи дерегі. Алаш қозғалысы және қазақ баспасөзі. Мұхтар Әуезов – журналист, публицист. Ахмет Байтұрсыновтың публицистік қызметі. Сәбит Мұқановтың публицистикасы. Қошке Кемеңгерұлының публицистикасы. Әлихан Бөкейханұлының редакторлық және публицистикалық қызметі. Ыбырай Алтынсарин – публицист. Түркістан Республикасында шыққан қазақ басылымдары. «Қазақ газеті», «Серке», «Қазақстан» басылымдары. С.Қожановтың публицистикасы. Міржақып Дулатовтың қазақ журналистикасының дамуына қосқан үлесі. Кеңес дәуіріндегі саяси қуғын-сүргін зардаптары және бұқаралық ақпарат құралдары. Тұрар Рысқұлов – публицист, редактор. Ғұмар Қараш публицистикасы. Мұстафа Шоқайдың публицистикасы. Ғабит Мүсіреповтың публицистикасы. Сәкен Сейфуллин публицистикасының ерекшеліктері. М.Сералиннің журналистік қызметі. Қазақ публицистикасының қалыптасуы, «Түркістан уалаяты газеті», «Дала уалаяты газеті», «Айқап», «Қазақ» газеттеріндегі публицистика. Шоқан Уәлихановтың публицистикасы. Қазақ публицистикасындағы ұлттық идея. ҰОС және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ публицистикасы.

Газет нарығының конъюнктурасы. Газет нарығының конъюнктурасы туралы түсінік. Заманауи зерттеу әдісін қолдану өзектілігі. Газеттің ақпараттық тауар нарығындағы орны. Медиатауар нарығының өзгеріп отыруы. Тұтынушыны ынталандырудағы газет басшыларының іс-әрекеттері.БАҚ қоғаммен байланыстың негізгі құралы ретінде. Газет нарығында демографиялық принциптің алар орны. «Демография» ұғымы хақында. Жас мөлшерінің медиабизнеске әсері. БАҚ-тың имиджі және брэнді. Оны қалыптастырудың әдіс-тәсілдері. БАҚ және аудиторияға психологиялық әсер етудің әдіс-тәсілдері. Газет нарығындағы коммуникациялық рыноктың әлеуметтік-психологиялық мәселелері. БАҚ-тағы психология ұғымы хақында. Тәуелсіз басылымдардың медианарықтағы орны. Газет конъюнктурасындағы саналы және табиғи орталар. Газет конъюнктурасындағы саналы орта. Газет конъюнктурасындағы табиғи орта. Й.Масуда еңбегінің негізгі мәні. М.Кастеллс теориясы туралы. Климаттың газет конъюнктурасына әсері. Шымкенттегі «сарыжағал» басылымдар жайы.
Журналистика пәндерін оқыту әдістемесі. Оқытудың жаңа технологиясын меңгеру, пайдалану жолдары. Жаңа технологияны оқу процесінде іске асыру. Журналистиканың пәнаралық әдістері. Тарихи, өмірбаяндық, филологиялық әдістің өзіне тән ерекшеліктері. Дәріс курсын игерудің әдістемесі. Дәріс курсына қойылатын талаптар. Дәріс курсы бойынша орындалатын өздік жұмыс түрлері. Ғылыми-теориялық үрдiсi. Әдістемелік (методикалық ) үрдiс. Оқытудың жаңа технологиясын меңгеру, пайдалану жолдары. Жаңа технологияны оқу процесінде іске асыру. Журналистиканың пәнаралық әдістері. Тарихи, өмірбаяндық, филологиялық әдістің өзіне тән ерекшеліктері. Журналистік білім беру және ғылыми-зерттеулер жүргізу саласын реттейтін Заңдар. Ақпараттық, талдамалы, көркем-публицистикалық жанрды оқытудың өзіндік ерекшеліктері. Журналистика пәндерін оқыту әдістемесінің құрылымдық және мазмұндық ерекшеліктері. Журналистика пәндерін оқыту әдістемесінің отандық ізденістері. «Журналистика» мамандығының пәндерін оқыту барысында жаңа методикалық әдістерді пайдалану. Тәжірибелік, студиялық сабақтарына дайындалу мен өткізудің жолдары. Тәжірибелік сабақтардың қызметтері. «Журналистика» пәндерін оқытуда Назарбаев университетінің «Шағын және орта бизнес топ-менеджментін оқыту» жобасының тәжірибелерін пайдалану.
5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

 1. Амандосов Т.С. Верныйдағы тұнғыш большевиктік қазақ газеті. А.,1959.

 2. Абова Е. Региональная пресса: проблемы менеджмента. М., // Права человека. 2001.

 3. Аллаберген К., Нускабайулы Ж., Уразаев Ф. История казахской журналистики (1870-2008гг.)-Алматы:Билим,2010.

 4. Ампилов В.А. Современный газетный очерк. Минск. 1972

 5. Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі. А.- 1971.

 6. Барманкулов М.К. Телевидение: деньги и власть? А., 1997.

 7. Бельчиков Ю.А., Панюшева Н.С. Трудные случаи употребления однокорневых слов русского языка: Словарь-справочник. М.: 1968

 8. Бекниязов Т. Халықаралық журналистиканың дамуы. Алматы., 2003.

 9. Бекасов Д.Г. Корреспонденция, статья – жанры публицистики. М.:1972

 10. Беневоленская Т.А. Проблемы современного газетного очерка. М.:1969

 11. Балақаев М., Сыздықова Р.,Жанпейісов Е. Қазақ әдеби тілінің тарихы. А.-1968.130б.

 12. Беглов С. И. Британская печать на исходе века. М., 1995.

 13. Бекхожин Х., Матвиенко С., Қозыбаев С.Очерки истории казахской журналистики.А.,1991.

 14. Бекқожин Қ. Қазақ баспасөз тарихының очеркі А.,1981.

 15. Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. М.: МГУ, 1982

 16. Ворошилов В.В. История журналистики зарубежных стран. Конспект лекций. М., 2000.

 17. Ворошилов В.В. Менеджмент СМИ: Конспект лекций. М.: Изд-во Михайлова А.А. М., 2000.

 18. Ворошилов В.В. Журналистика: Учебное пособие. СПб, 2010.

 19. Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Статьи 19, 20, 21, 33-35, 188, 191.

 20. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. Учебное пособие для вузов. М., 2009.
 21. Гуревич С. М. Основы научной организации журналистского труда. М., 1987.

 22. Грабельшиков А.А. Средсва массовой информации глазами экономиста. М., Медиамир, 2010.


 23. Жилавская И. В. Медиа-поведение личности. Матер-иалы к курсу. Учебное пособие. — М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012. — 91 с.

 24. Журналистика в США: время перемен. 1996.

 25. Зарубежная печать: Западная Европа, Америка, Азия, Дальний Восток.М.,1973.

 26. Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6-1 (с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 г. № 586-II),

 27. Закон РК «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 года

 28. Законодательство и практика СМИ Казахстана. Ежемесячный республиканский информационно-аналитический бюллетень,

 29. Иваницкий В.Л. Бизнес-план редакции. Рабочая тетрадь главного редактора. Часть 1. Теория. Часть 2. Практика. М., 1999.

 30. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. А, - 2008. – 624 б.

 31. Инструкция по учету средств массовой информации и информационных агентств утверждена Приказом Министра культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан от 3 сентября 2001 года №175.

 32. Кенжебаев Б. Қазақ баспасөзі тарихынан мәліметтер.А.,1956.

 33. Кенжебаев Б.Қожакеев Т.Қазақ баспасөзі тарихынан.А.,1962

 34. Қазақ журналистикасы, 1, 2, 3- томдар, Алматы, 2008

 35. Красноармейская газета Ленинградского фронта «Отанды қорғауда» за 1942-1945гг. - Алматы, 2008.

 36. Қозыбаев С., Рамазанова А., Аллаберген Қ. Әлем баспасөз тарихынан. А., 1998.

 37. Козыбаев С.К. Фронтовая печать Казахстана. -Алматы:Экономика,2010.

 38. Козыбаев С.К. Журналистика Казахстана. Энциклопедия.- Алматы:Экономика,2006.

 39. Конституция РК от 30 августа 1995 года. Статьи 1, 6, 12, 20, 26.

 40. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Статьи 342-344, 348-350.

 41. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М.,2001;.
 42. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. 4-е европейское издание. Вильямс, 2009.


 43. Мескон М. және т.б. Основы менеджмента. М., Дело Год, 1997.

 44. Нода Л.П., Тохтахунова З.К., Рожков А.В. История мировой журналистики. Алматы, 1997

 45. Нургожина Ш.И. Введение в журналистику. Алматы, 2003

 46. Омашев Н. Қазақ журналистикасы.А.,1993.

 47. Омашев Н. Ақпарат әлемі , 1,2-томдар, Алматы, 2006

 48. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2008.

 49. «Правила учета иностранных средств массовой информации, распространяемых в Республике Казахстан» утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2002 года №843

 50. Сақ Қ. Алаш мұрасы. А., 2014 ж.

 51. Сұбханбердина Ү.Дала уалаятының газеті А.,1988,1991,1994,1996.

 52. Сұбханбердина Ү. «Қазақ», «Сарыарқа», «Алаш».А.,1993.

 53. Сұбханбердина Ү., Дәуітов С. «Айқап».А.,1995.

 54. Субханбердина Ү. Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді баспасөзіндегі материалдар. А. – 1963.- 37 б

 55. Стилистика сегодня и завтра. М., Медиамир. 2012

 56. Тұрсын Қ. Масс-медиа. Алматы: «Қазақ университеті». 2002.

 57. Тошович Б. Интернет-стили.\\. Стилистика сегодня и завтра. М., Медиамир. 2012.- С.181-187

 58. Уголовный Кодекс Республики Казахстан (извлечения)

 59. Шындалиева М.Б. Шетел журналистикасы. - Астана. Фолиант, 2013.

 60. Шындалиева М.Б. Азия елдерінің бұқаралық ақпарат құралдары. Астана, 1998.

 61. Шындалиева М.Б.Журналистикадағы менеджмент пен маркетинг.- Алматы: Эверо, 2015

Телерадио және қоғаммен

байланыс кафедрасының меңгерушісі ______________ А.А. Бейсенқұлов


Баспасөз және баспа ісікафедрасының меңгерушісі _______________________А.О.Есдәулетов
Каталог: downloads -> materials
materials -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
materials -> Татарстан республикасы
materials -> Татарстан республикасы
materials -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақстан республикасының Ұлттық инженерлік академиясы
materials -> На конференцию приглашаются ученые, специалисты, государственные и общественные деятели, представители профильных бизнес структур и сми республики Казахстан, стран СНГ и дальнего зарубежья
materials -> Астана қаласы №48 мектеп-лицей АҚпарат хат қадірлі әріптестер!
materials -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналының ғылыми мақалаларды қабылдау ережесі гуманитарлық сала «Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы»
materials -> Ташкент химия-технология институты
materials -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналының ғылыми мақалаларды қабылдау ережесі гуманитарлық сала «Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы»
materials -> Мамырханова Жамила Темірғалиқызы «6D020500 – Филология»


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет