Бағдарламасы (Syllabus) ф п вку 013-21-03 Программа дисциплины (Syllabus)


 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический планPdf көрінісі
бет4/14
Дата23.09.2022
өлшемі0,9 Mb.
#150502
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Байланысты:
Силлабус квантовая теория рассеяния каз

 
5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 
 
Пән тақырыптарының 
атауы / Наименование 
тем дисциплины 
Апта 
н
ед
ели
 
Сабақ түрі бойынша 
аудиториялық сағат 
саны / Количество 
аудиторных часов по 
видам занятий 
Сабақ түрі бой 
ынша аудитория 
лық емес сағат 
саны / 
Количество 
внеаудиторных 
часов по видам 
занятий 
Бар
лы
ғы (
с.)
 / 
В
се
го (
ч
.)
 
Дәріс 
(с.) / 
Лекция 
(ч.) 
Практ/сем
/ зертх/ 
студ (с.) / 
Практ/сем
/лаб/студ 
(ч.) 
БОӨЖ 
(с) / 
СРОП 
(ч) 
БӨЖ (с) 
/ СРО 
(ч) 

Кіріспе. Шашырау 
теориясының мәселелері 


2/0/0 


13 

Құрама жүйе бойынша 
бөлшектердің серпімді 
және серпімсіз 
шашырауы туылған 
жуықтауда 


3/0/0 


15 

Көп арналы шашырау 
теориясының негізгі 
түсініктері 


3/0/0 


15 

Серпімсіз шашырау 
теориясындағы 
оптикалық потенциал. 
Бұрмаланған толқын 
әдісі 


3/0/0 


15 

резонанстық шашырау 


2/0/0 


13 

Де Бройль толқындары 
және олардың 
сипаттамалары. 
Эйнштейнге дейінгі 
классикалық физика: 
корпускулярлық 
механика, толқындық 
оптика 


3/0/0 


15 

Толқын жинағы 


2/0/0 


13 

Гейзенбергтің белгісіздік 
қатынасы 


3/0/0 


14 

Шредингер теңдеуі 


2/0/0 


13 
10 
Кванттық шашырау 
10 

3/0/0 


14 


ШҚУ Е Ү 013-21-03 Пән бағдарламасы (Syllabus) 
Ф П ВКУ 013-21-03 Программа дисциплины (Syllabus)
 
теориясының қарапайым 
мәселелері 
11 
Потенциалды тесік 
11 

2/0/0 


13 
12 
Сызықтық операторлар 
және олардың 
қасиеттері. Физикалық 
шамалардың 
операторлары 
12 

3/0/0 


15 
13 
Импульс операторлары 
13 

3/0/0 


14 
14 
Бөлшектерді анықтау 
принципі 
14 

3/0/0 


14 
15 
гелий атомы 
15 

3/0/0 


14 
 
Барлығы / Всего
 
30 
40/0/0 
35 
105 
210 
6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий 
Тақырып 1. /
Тема 1. 
Кіріспе. Шашырау теориясының мәселелері. 
Математикалық аппаратқа қысқаша шолу 
Әдебиеттер / Литература: [1,2,5]. 
 
Тақырып 2. /
Тема 2. Құрама жүйе бойынша бөлшектердің серпімді 
және серпімсіз шашырауы туылған жуықтау.
Бірінші ретті бұзылу теориясы ретінде туылған жуықтау. Серпімді және 
серпімді емес шашырау үшін дифференциалдық қималар. Жылдам 
электрондардың 4 атомдарға серпімді шашырауы. Атомдардың дискретті 
деңгейлерінің жылдам электрондармен қозуы. Серпімсіз форма факторы 
туралы түсінік. Шағын берілген импульсті таңдау ережелері. Оптикалық рұқсат 
етілген ауысулардың ықтималдығының энергетикалық тәуелділігі. Өтпелі 
тығыздық. Серпімсіз форма факторлары мен өтпелі тығыздықтардың 
байланысы. 
Әдебиеттер / Литература: [1,2,5]. 
Тақырып 3. /
Тема 3. Көпарналы шашырау теориясының негізгі 
түсініктері.
Арналардың күшті қосылу әдісінің теңдеулері. асимптотикалық жағдайлар. 
Қосылған екі арна мәселесі. Серпімді және серпімді емес шашырау 
ықтималдығы: S_-матрица. Жалпыланған оптикалық потенциал туралы түсінік. 
Серпімді шашыраудың оптикалық моделі. 
Әдебиеттер / Литература: [1,2,5]. 
 
Тақырып 4. /
Тема 4. Серпімсіз шашырау теориясындағы оптикалық 
потенциал. Бұрмаланған толқындар әдісі
Бұрмаланған толқындардың жақындауы. Бұрмаланған толқын әдісі және 
оптикалық модель. Жоғары энергиялардағы бұрмаланған толқындар әдісі. 
Әдебиеттер / Литература: [1,2,5]. 
 
Тақырып 5. /
Тема 5. Резонанстық шашырау. 


ШҚУ Е Ү 013-21-03 Пән бағдарламасы (Syllabus) 
Ф П ВКУ 013-21-03 Программа дисциплины (Syllabus)
 
Қосылған екі арна мәселесіндегі резонанс. Шашырау және ыдырау 
күйлеріндегі резонанстар. резонанс белгілері. Бөлінетін композиттік 
жүйелердің резонанстық механизмі 
Әдебиеттер / Литература: [1,2,5].
 
 
Тақырып 6. /
Тема 6. Де Бройль толқындары және олардың 
сипаттамалары. 
Эйнштейнге 
дейінгі 
классикалық 
физика: 
корпускулярлық механика, толқындық оптика. 
Үш өлшемді кеңістіктегі фотонға Эйнштейннің қатынасы. Фотон, оның 
қасиеттері. Де Бройль толқынының толқындық функциясы, физикалық 
мағынасы, ықтималдық интерпретациясы, толқындық функцияның қасиеттері. 
Толқындық функцияның интерпретациясы М.Борн. Де Бройль толқын 
ұзындығы, Де Бройль толқынының жиілігі, Де Бройль толқынының фазасының 
жылдамдығы. 
Әдебиеттер / Литература: [1,2,5].
 
 
Тақырып 7. /
Тема 7. Толқын пакеті. 
Толқындық пакет теңдеуінің анықтамасы, графигі, туындысы. Толқындық 
пакеттің топтық жылдамдығы, толқындық пакеттің қасиеттері (υ фаза = f (k)). 
Нормализация шарты, ортогональдылық, гермиттілік. 
Әдебиеттер / Литература: [5].
 
 
Тақырып 8. /
Тема 8. Гейзенбергтің белгісіздік қатынасы. 
Гейзенбергтің белгісіздік қатынасының математикалық және физикалық 
мәні. Басқа белгісіздік қатынастары.
Әдебиеттер / Литература: [1,2,5].


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет