Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыбет9/13
Дата23.10.2016
өлшемі2,35 Mb.
#4
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


МАТЕМАТИКА

3-сынып

Барлығы – 170 сағат, аптасына 5 сағаттан
Тақырыптар

Сағат

саны

I тоқсан – 45 сағат. Қайталау (14 сағат)
1-2

Кестелік қосу және азайту

2

3-4

Екі таңбалы сандар. Екі таңбалы сандарды ауызша және жазбаша қосу мен азайту тәсілдері

2

5-6

Үш таңбалы сандар. Үш таңбалы сандарды ауызша қосу мен азайту тәсілдері

2

7

Шамалар (ұзындық, масса, уақыт, сыйымдылық) және өлшем бірліктері

1

8

Санды теңдіктер және теңсіздіктер. Сандарды және шамаларды салыстыру

1

9

Өрнектер және теңдеулер. Өрнектердегі амалдардың орындалу реті

1

10

2 санына көбейту және бөлу

1

11

3 санына көбейту және бөлу

1

12

4 санына көбейту және бөлу

1

13

Кестелік көбейту және бөлу

1

14

Бақылау жұмысы №1

1
Бір таңбалы сандарды көбейту және бөлудің сәйкес жағдайлары. Геометриялық фигуралардың ауданы. Әріпті өрнек. Теңдеу (46 сағат)
1

Санды 1-ге көбейту және бөлу. 0-ді санға көбейту және бөлу. 1-ді санға көбейту

1

2

Жүздіктерді бір таңбалы санға, ондықтарды бір таңбалы санға көбейту және бөлу

1

3

Екі жиынтық заттары сандарын салыстыру

1

4

Бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есеп

1

5

Бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептерді салыстыру

1

6

Еселік салыстыруға берілген есеп

1

7

Өзара кері есептер (бірнеше есе арттыруға және кемітуге, еселік салыстыруға берілген)

1

8

Өзара кері есептер (көбейтіндінің белгісіз мәнін және белгісіз көбейткішті табуға берілген)

1

9

Өзара кері есептер (бөліндінің белгісіз мәнін және белгісіз бөлінгіш пен бөлгішті табуға берілген)

1

10-11

Қалдықпен бөлу

2

12-13

Қайталау

2

14

Бақылау жұмысы №2

1

15

Санды 5-ке көбейту кестесі

1

16

Санды 5-ке көбейту және бөлуді қайталау

1

17-18

Тең бөліктерге бөлу және үлестерді шығарып алу. Өзара кері есептер (санның үлесін табу және үлесі бойынша санды табу)

2

19

Санды 6-ға көбейту кестесі

1

20

Санды 6-ға көбейту және бөлуді қайталау

1

21

Санды 7-ге көбейту кестесі

1

22

Санды 7-ге көбейту және бөлуді қайталау

1

23

Санды 6-ға, 7-ге көбейту және бөлуді қайталау

1

24

Санды 8-ге көбейту кестесі

1

25

Санды 8-ге көбейту және бөлуді қайталау

1

26

Санды 9-ға көбейту кестесі

1

27

Санды 9-ға көбейту және бөлуді қайталау

1

28

Санды 8-ге, 9-ға көбейту және бөлуді қайталау

1

29

Бір таңбалы санға кестелік көбейту және бөлуді қайталау

1

30-31

Бақылау жұмысы №2

2
II тоқсан – 35 сағат
32

Қайталау. Кестелік көбейту және бөлу. Есеп (бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген) бойынша теңдеу құру және шешу

1

33

Қайталау. Кестелік көбейту және бөлу. Есеп (көбейтудің белгісіз компоненттерін табуға берілген) бойынша теңдеу құру және шешу

1

34

Қайталау. Кестелік көбейту және бөлу. Есеп (бөлудің көбейтудің белгісіз компоненттерін табуға берілген) бойынша теңдеу құру және шешу

1

35

Қайталау. Кестелік көбейту және бөлу. Есеп (санның үлесін табу және үлесі бойынша санды табуға берілген) бойынша теңдеу құру және шешу

1

36

Қатынастармен байланысты (тура және жанама түрдегі) есептерді салыстыру

1

37

Фигураның ауданы. Ауданды өлшеу. Квадрат сантиметр

1

38

Ауданды өлшеу. Палетка

1

39

Тік төртбұрыштың (шаршының) ауданы

1

40

Тік төртбұрыштың (шаршының) периметрі және ауданы

1

41

Ауданды өлшеу. Квадрат дециметр и квадрат метр

1

42

Геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу

1

43-44

Қайталау. Кестелік көбейту және бөлу

2

45

Бақылау жұмысы №3

1
1000 көлеміндегі сандарды жазбаша қосу және азайту тәсілдері. Шамалар арасындағы тәуелділік (21 сағат)
1

Жазбаша қосу және азайту 243+526 және 769-526

1

2

Жазбаша қосу және азайту. 412+279 және 691-279

1

3

Жазбаша қосу және азайту. 249+376 және 625-376

1

4

Жазбаша қосу және азайту. 427+283 және 710-427

1

5

Қайталау. Жазбаша қосу және азайту

1

6

Жазбаша қосу және азайту. 736+264 және 1000-264

1

7

Қайталау. Жазбаша қосу және азайту

1

8

Қайталау. Арифметикалық амалдар

1

9

Бақылау жұмысы №4

1

10

Өзара кері есептер. Тік төртбұрыштың ұзындығы, ені және ауданы арасындағы тәуелділік

1

11

Өзара кері есептер. Шаршының қабырғасының ұзындығы және ауданы арасындағы тәуелділік

1

12

Өзара кері есептер. Бағасы, саны және құны арасындағы тәуелділік

1

13

Өзара кері есептер. Бір заттың массасы, заттардың саны және жалпы массасы арасындағы тәуелділік

1

14

Өзара кері есептер. Бір затқа жұмсалатыны, заттардың саны және жалпы жұмсалатыны арасындағы тәуелділік

1

15

Қарапайым теңдеулер құру және шешу

1

16-17

Құрылысы күрделі теңдеулер

2

18-19

Теңдеу құрудың көмегімен есептер шығару

2

20-21

Бақылау жұмысы №4

2
III тоқсан – 50 сағат100 көлеміндегі сандарды ауызша көбейту және бөлу тәсілдері. Шамалардың бірліктері: ұзындықтың, массаның, ауданның, көлемнің (сыйымдылықтың) (52 сағат)
1

Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті және оны қолдану

1

2

Көбейтудің терімділік қасиеті және оны қолдану

1

3

Көбейтудің үлестірімділік қасиеті және оны қолдану

1

4

Амалдардың қасиеттерін қайталау

1

5

Санның квадраты. Санның кубы

1

6

Қайталау

1

7

Ұзындықты өлшеу. Миллиметр. Ұзындық бірліктерінің арақатысы

1

8

Массаны өлшеу. Масса бірліктерінің арақатысы

1

9

Ауданды өлшеу. Аудан бірліктерінің арақатысы

1

10

Сыйымдылық және көлем

1

11

Текше және оның көлемі

1

12

Текшенің көлемін өлшеу

1

13

Қайталау

1

14

Бақылау жұмысы №5

1

15-16

Есепті әртүрлі әдіспен шығару

2

17-18

Қайталау

2

19

Қосындыны санға көбейту

1

20-23

Қайталау

4

24

Қосындыны санға бөлу

1

25-28

Қайталау

4

29

Бақылау жұмысы №6

1

30

Ауызша көбейту және бөлу. 34∙2 және 68:2

1

31

Ауызша көбейту және бөлу. 16∙5 және 80:5

1

32

Ауызша көбейту және бөлу. 26∙3 және 78:3

1

33

Ауызша көбейту және бөлу. 92∙4 және 368: 4

1

34

Ауызша көбейту және бөлу. 32∙5 және 160: 5

1

35

Ауызша қалдықпен бөлу. 7:3 және 2:3

1

36

Ауызша қалдықпен бөлу. 43:8

1

37

Ауызша екі таңбалы санға бөлу. 78:26

1

38

Қайталау

1

39

Ауызша көбейту және бөлу. 234∙2 және 468:2

1

40-41

Қайталау. Құрылысы күрделі теңдеу шешу

2

42

Бақылау жұмысы №7

1

43-45

Өзара кері амалдардың және тура теңдіктердің қасиеттеріне негізделген әдістермен теңдеу шешу

3

46-48

Қайталау

3

49-50

Бақылау жұмысы №8

2
IV тоқсан – 40 сағат1000 көлеміндегі сандарды жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері.

Екі таңбалы, үш таңбалы сандарды бір таңбалы сандарға көбейту және бөлу. Теңдеудің көмегімен есептер шығару (30 сағат)
1

Жазбаша көбейту және бөлу. 43∙2 және 86:2

1

2

Жазбаша көбейту және бөлу. 14∙7 және 98:7

1

3

Қалдықпен бөлу. 76:6

1

4

Жазбаша көбейту және бөлу. 134∙2 және 268:2

1

5

Жазбаша көбейту және бөлу. 103∙2 және 206:2

1

6

Жазбаша көбейту және бөлу. 430∙2 және 860:2

1

7

Жазбаша көбейту және бөлу. 326∙3 және 978:3

1

8

Қалдықпен бөлу

1

9

Жазбаша көбейту және бөлу. 104∙6 және 624:6

1

10

Жазбаша көбейту және бөлу. 242∙4 және 968:4

1

11

Жазбаша көбейту және бөлу. 453∙2 және 906:2

1

12

Қайталау

1

13

Бақылау жұмысы №9

1

14

Жазбаша көбейту және бөлу. 178∙4 және 712:4

1

15

Жазбаша көбейту және бөлу. 185∙4 және 740:4

1

16

Жазбаша көбейту және бөлу. 176∙4 және 704:4

1

17

Жазбаша көбейту және бөлу. 97∙8 және 776:8

1

18

Жазбаша көбейту және бөлу. 81∙6 және 489:6

1

19

Қайталау

1

20

Жылдамдық. Уақыт. Қашықтық. Жылдамдық, уақыт және қашықтық арасындағы тәуелділік

1

21-22

Жылдамдық, уақыт және қашықтық арасындағы тәуелділік

2

23-24

Қайталау. Теңдеу құру арқылы есептер шығару

2

25

Қайталау

1

26-28

Қайталау. Қалдықпен бөлу

3

29

Қайталау

1

30

Қайталау. Қалдықпен бөлу

1

31

Қайталау

1

32-33

Бақылау жұмысы №10

2
Қайталау (7 сағат)
1

100 көлеміндегі сандар және арифметикалық амалдар

1

2

1000 көлеміндегі сандар және арифметикалық амалдар

1

3

Шамалар және арифметикалық амалдар

1

4

Есеп және оны шешу әдістері

1

5

Алгебраның элементтері

1

6

Геометрияның элементтері

1

7

Бақылау жұмысы №11

1

Каталог: files -> loader
loader -> №23 орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі
loader -> Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас қонысы көрнекті ақын. Өлеңдері ел ішінде көп тараған. Дулат шығармалары негізінен дидактикалық негізде жазылған
loader -> Сабақтың тақырыбы: Абай шаңырағы Сабақтың мақсаты
loader -> Рассказ. Б. Комеков, С. Утениязов. «Шокан Уалиханов». Рассказ. Ж. Касымбаев. «Абылай хан»
loader -> Сабақтың мақсаты: Оқушыларды ақын өмірбаянымен
loader -> Ануарбек Дуйсенбиев «Зима в лесу»
loader -> Қарағанды тарландары
loader -> Пайғамбары” деді


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет