Бекітемін: №93 орта мектеп директоры: С. СансызбаевДата30.05.2017
өлшемі169,95 Kb.
БЕКІТЕМІН:

93 орта мектеп директоры:С. Сансызбаев

_________________________
1 қыркүйек 2015 жыл


Мектепті дамыту жоспары

2015-2016 оқу жылы
Мектепті дамыту жоспарының басымдықтары:
Қалыптастырушы бағалау арқылы оқушылардың

диалогтік сөйлеу дағдысын қалыптастыруНәтиже және табыс критерийлері


  • Қалыптастырушы бағалау арқылы оқушылардың оқу үдерісіне ықпал ету жолдарын меңгереді;

  • Оқытуды, әдістерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтап, оқушылардың диалогтік сөйлеу дағдыларын қалыптастырады;

  • Мектеп пен ата-ана тұрақты байланыста болады;

  • Мұғалімдер өздерінің кәсіби дамуымен айналыса алады

  • Мұғалімдер сыныпта қолайлы жағдай, сыйластық пен өзара түсіністік орната алады;

Мақсаты:

  1. Оқу үшін бағалау арқылы оқушылардың оқу үдерісіне ықпал ету жолдарын игеру;

  2. Оқытуды, әдістерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтап, оқушылардың диалогтік сөйлеу дағдысын қалыптастыру;

  3. Тәлім алушыларға әдістемелік көмек көрсету.
р/с

Атқарылатын жұмыстар

Мақсаты

Нәтиже

Мерзімі

Жұмыс түрі

Жауапты

мониторинг

1

тренинг:

Әлемдік білім жүйесінің артықшылықтары туралы мәлімет беру

Әлемдік білім, жаңаша оқыту жайлы мәлімет алып, түсінеді

Қыркүйек

отырыс

Турганбаева З


презентация
Әлемдік білім беру жүйесіндегі реформалау үдерісі

2

Зерттеушілер командасын құру


Шығармашылық топты анықтап алу.

Жұмыс кестесін жасап бекітуШығармашылық топ анықталып, олармен жасалатын жұмыс жоспары, кестесі жасалады

Қыркүйек

Команда құру

Рахмет Р

құжаттар

3


Әр атқарылған жұмыстар

дың қорытындысын жасап отыруАпталық қорытын-ды жасап отыру

Апталық қорытын-ды жасалады

Апта соңында

диаграммаТурганбаева З

Рахмет Р

Реф. есеп

4


Коучингтер

Мұғалімдердің жаңа

ша оқыту түрін мең-геруіне әдістемелік көмек жасауМұғалімдердің жаңаша оқыту түр-ін меңгеруіне әдіс-темелік көмек жаса

лады

уақытылы

коучингтер


І,ІІ,ІІІ деңгей мұғалімдеріСабақ жоспарлары, кері байланыс

Мұғалімдерге әдістемелік көмек жасау


5

Диалогтік сөйлеу дағдысын қалыптастырудағы әдіс-тәсілдер


Мұғалімдерге әдісте

мелік көмек ретінде сабақта пайдалануға арналған әдіс-тәсіл-дермен қаруландыруДиалогтік сөйлеу дағдысын қалыптас

тырудағы әдіс-тә-сілдермен қамта-масыз етеді


Қазан

баяндама

Рахмет Р

баяндама

6

Тәлімгерлік жұмысы


Бағдарлама мақса-тына сәйкес тәлім-герлер арқылы мек-теп көшбасшыларын дайындау

Бағдарлама мақсаты жүзеге асырылып, мектеп көшбасшыларының белсенділігі артады

Жыл бойы

тәлімгерлік


Рахмет Р

Турганбаева З

Ілияс Ж

Тәуекелова Ұ


Жоспары, құжаттары


7

Басқа мектептермен (№96) желілік байланысқа шығу


Мектептер арасында

ғы байланысты ны-ғайту, ортақ пробле-малардың шешімін іздеуМектептер арасын-дағы байланысты нығайтып, ортақ проблемалардың шешімін табады

Қараша

Желілік байланыс

Рахмет Р


Турганбаева З

құжаттар
8

Оқуды және оқытуды бағалаудың түрлері

Оқуды және оқыту

ды бағалаудың түр-лерімен таныстыруОқуды және оқыту

ды бағалаудың түр-лерімен танысады, қолданады


қараша

Таныстыры-лым

Ілияс Ж


Құжаттар, кері байланыс

9Зерттеу сабақтарын өткізу

Оқушылармен топ-тық жұмыс жасау арқылы жаңа әдіс-тәсілдерді сабаққа енгізу

Оқушылармен топ-тық жұмыс жасау арқылы жаңа әдіс-тәсілдерді сабаққа енгізеді

Желтоқсан


Ашық сабақтарТурганбаева З

Досжанов Н

Тәуекелова Ұ

Наурызбаев П


Сабақ жоспарлары


10

СТО стратегияларын пайдалану арқылы оқушылардың креативті ойлауын дамыту


СТО стратегияла-

рын пайдалану арқы

лы оқушылардың креативті ойлауын дамыту жолдарын үйрету


СТО стратегияла-

рын пайдалану ар-қылы оқушылар-

дың креативті ойла

уын дамыту жолда-рын үйренеді


қаңтар

тренинг

Рахмет Р

Тренинг құжаттары11

Жас мамандармен жұмыс:

Не білдім? Не үйрендім?

Қалай жүзеге асырамын?


Жас мамандарға берілген әдістемелік көмектің барысын қадағалау

Жас мамандар оқы-ту мен оқудағы жа-ңалықтарды қалай жүзеге асырғанда-рын көрсете алады

Жыл бойы

Ашық сабақ


Әбілов Д

Есіркепова Б

Өмірзақова Қ

Тәуекелова К


Сабақ жоспарлары
12Бірлескен коучингтер ұйымдастыру: «Жадыны дамытуға арналған тапсырмалар арқылы оқыту сапасын арттыру»

Жадыны дамытуға арналған тапсырма-лар арқылы оқыту са

пасын арттыру жол- дарын үйрету

Жадыны дамытуға арналған тапсырма

лар арқылы оқыту сапасын арттыру жолдарын үйренеді

қаңтар

коучинг

Турганбаева З


Сабақ жоспары, кері байланыс


13«Қоғамдағы мұғалімнің ролі» конференция

Мектепішілік кәсіби қоғамдастық аясын-да мұғалім рөлінің артуы жайлы жаңа идеяларды ортаға салып, ой түйіндеу

Мектепішілік кәсі-би қоғамдастық ая-сында мұғалім рө-лінің артуы жайлы жаңа идеяларды ортаға салып, ой түйіндеу

ақпан

Конференция

Жомартова М

ЖұбаниязовН

Ілияс Ж

Конферен-

ция құжаттары14

Блум таксономиясы арқылы сабақты жоспарлауда сұрақтар мен тапсырмаларды құрастыру жолдары

Мұғалімдерге қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасауда қолданылатын кезеңдердің мәнін ашып көрсету және үйрету

Мұғалімдер қысқа мерзімді сабақ жос

парын жасауда қол

данылатын кезең-дердің орындалу жолдарын жасап үйренеді

Ақпан

коучинг

Тәуекелова ҰСабақ жоспары

кері байланыс15

Дарынды және талантты балалармен жұмыс жасау жолдары

Дарынды және талантты балалармен жұмыс жасау жолдарын үйрету

Дарынды және та-лантты балалармен жұмыс жасау жол-дарын үйренеді

Ақпан

коучинг

Ілияс Ж


Сабақ жоспары

кері байланыс16

Lesson Study-сабақты зерттеу

Lesson Study-сабақ-ты зерттеу жұмыста-рын жүргізуді жос-парлау және өткізу

Lesson Study-сабақ-ты зерттеу жұмыс-тарын жүргізеді жоспарлайды және өткізеді

Ақпан


Наурыз

сәуір

сабақ


Дамытушы, зерттеуші топтар

Сабақ жоспары

кері байланыс
17


Оқушыны көшбасшылыққа дайындау

Мұғалімдерге оқу-шыны сабақ бары-сында көшбасшы болуға дайындау жолдарын үйрету

Мұғалімдер оқушы

ны сабақ барысын-да көшбасшы болу-ға дайындау жолдарын үйренеді


наурыз

коучинг

Ілияс Ж


Сабақ жоспары кері байланыс

18

Сындарлы оқыту теориясының оқушы жетістігіне әсері қандай?

Сындарлы оқыту теориясының оқушы жетістігіне әсерін анықтау

Сындарлы оқыту теориясының оқушы жетістігіне әсерін анықтайды

наурыз

Дөңгелек үстел

Тәуекелова ҰҚұжаттар, кері байланыс

19

ДЖИГСО әдісі арқылы оқушының ауызекі сөйлеу дағдысын қалай қалыптастыруға болады?

ДЖИГСО әдісі арқылы оқушының сөйлеу дағдысын қалыптастырудың жолдарын жүзеге асыра білу

ДЖИГСО әдісі арқылы оқушының сөйлеу дағдысын қалыптастырудың жолдарын жүзеге асыра біледі

наурыз

коучинг

Рахмет Р


Сабақ жоспары кері байланыс

20

Дарынды және талантты балаларды анықтау жолдары

Дарынды және талантты балаларды анықтау жолдарын үйрету

Дарынды және талантты балаларды анықтау жолдарын үйренеді

сәуір

коучинг

Тәуекелова ҰСабақ жоспары кері байланыс

21

ДЖИГСО әдісін оқушының диалогтік сөйлеу дағдысын қалыптастыруда тиімді қолдана білу

ДЖИГСО әдісін оқушының диалог-тік сөйлеу дағдысын қалыптастыруда ти-імді қолдана білуге дағдыландыру

ДЖИГСО әдісін оқушының диалог

тік сөйлеу дағды-сын қалыптастыру

да тиімді қолдана біледі

наурыз

Шеберлік сынып

Рахмет Р

Құжаттар, кері байланыс


22

Желілік қоғамдастықта семинар ұйымдастыру

Желілік қоғамдастық №96 мектеп мұғалім

дерімен әдістемелік көмек және тәжірибе алмасуМұғалімдер желі-лік қоғамдастық негізінде тәжірибе алмасады, бір-біріне әдістемелік көмек жасайды

Сәуір

семинар

Сансызбаев С

Қаниев М

Семинар құжаттары кері байланыс
« Қалыптастырушы баға-лау арқылы оқушының диалогтік сөйлеу дағдысын қалыптастыру»

23

Пән мұғалімдері арасында әдістемелік дидактикалық әзірлемелер сайысы.

Пән мұғалімдері ара

сында әдістемелік дидактикалық әзірлемелер сайы-сын ұйымдастырып өткізу

Пән мұғалімдері арасында әдістеме

лік дидактикалық әзірлемелер сайы-сын ұйымдастыры-лып өткізіледі

сәуір


әзірлемелерзерттеу тобы


Әзірлемелер кері байланыс24

Мұғалімнің сабақ жоспарын жасаудағы оқыту үшін бағалау тәсілдерін дамыту

Мұғалімнің сабақ жоспарын жасаудағы оқыту үшін бағалау тәсілдерін дамыту

Мұғалімнің сабақ жоспарын жасауда-ғы оқыту үшін бағалау тәсілдерін дамыта алады

сәуір

коучинг

Турганбаева ЗСабақ жоспары кері байланыс

25

БАҚ-та жариялау

Мұғалімдердің ат-қарған жұмыстарын өзгелермен бөлісу мақсатында БАҚ-та жариялау

Мұғалімдердің ат-қарған жұмыста-рын өзгелермен бөліседі, БАҚ-та жариялайды

Жыл бойы

БАҚ-та

жариялауӨксікбаев Ж

БАҚ материалда-рыАтқарылған жұмыстарды БАҚ-та жариялауды ұйымдастыру

26

Эвалюация

Жыл бойы желілік қоғамдастықта жүргі

зілген жұмыстардың мониторингісін шығаруЖыл бойы желілік қоғамдастықта жүр

гізілген жұмыстар-дың қорытындысы жасалады, монито-рингісін шығарады


Сәуір

қорытынды


Сансызбаев С

Жомартова М

Рахмет Р

Турганбаева З

Зерттеу тобы


Мониторинг

Қорытынды құжаттары
Мектептің даму жоспарының нәтижесін, мониторингісін шығару.

27

Марапаттау

Атқарылған жұмыс-тарда белсенділік көрсетіп,ынтымақта-са жұмыс жасауға өз үлесін қосқан мұға-лімдерге құрмет көрсету

Атқарылған жұмыс

тарда белсенділік көрсетіп,ынтымақ

таса жұмыс жасау-ға өз үлесін қосқан мұғалімдерге құрмет көрсетіледі

Мамыр

марапаттау

Сансызбаев С

Жомартова М

Рахмет Р


Турганбаева З

Марапаттар

Мектептің даму жоспарын орындауда белсенді жұмыс жасаған мұғалімдерді марапаттау

28

Болашаққа болжам

Атқарылған жұмыс-тарды қорытынды-лай отырып, келесі оқу жылына арнал-ған жұмыс жоспарын жасау

Атқарылған жұмыс

тарды қорытынды-лайды, келесі оқу жылына арналған жұмыс жоспарын жасайдыМамыр

Жоспар жасау


Сансызбаев С

Жомартова М

Рахмет Р

Турганбаева З

Зерттеу тобы

Жоспар үлгісі


Келесі оқу жылына жұмыс жоспарын құруКаталог: sabaq-kz -> attachment
attachment -> Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, филология магистрі Амирханова Сара Бекетқызы Коучинг жоспарының тақырыбы: «Lesson study – сабақты зерттеу әдісі»
attachment -> Сабақ тақырыбы: Химияның негізгі түсініктері мен заңдары Сілтеме
attachment -> Сабақтыңтақырыбы: 3 4
attachment -> Сабақ: Алкандардың қасиеттері. Алкандардың жеке өкілдері және қолданылуы
attachment -> Сабақтың түрі: Аралас сабағы Сабақ уақыты: 90 мин. Сабақтың педагогикалық мақсаты
attachment -> Сабақ Алматы қаласы Алатау ауданы «185 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Бастауыш сынып мұғалімі Курманова Маржан Сеилхановна
attachment -> Сабақтың тақырыбы Сағат саны Мерзімі Оқып-үйренудің негізгі мақсаты
attachment -> Сабақтың мақсаты: оқушыларға алжапқыштың және бас орамалдың сызбасын есептеуді және құрастыруды үйрету


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет