Бекітемін кафедра бағдарлама көшбасшысыДата09.12.2023
өлшемі22,69 Kb.
#196005
Байланысты:
емтихан0 (2)


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚБЕКІТЕМІН
Кафедра бағдарлама көшбасшысы
_________А.Кариев
«____» ___________ 2021 ж.

Балалар психологиясы пәні бойынша емтихан сұрақтары

Алматы, 2021

 1. Балалар психологиясының қай әдісі бала психикасы дамуының ең нақты көрінісін береді

 2. Балалар психологиясы курсының оқу тапсырмаларын шешуде болашақ педагог нені білуі керек

 3. Балалар психологиясының эмпирикалық әдістеріне қандай әдістер жатады:

 4. "Жақын даму аймағы" ұғымын дәлелдеген кім

 5. "Дамудың таяудағы аймағы" ұғымының авторы:

 6. Балалар психологиясындағы жаңатарау; нәрестелік кезең психологиясының негізін салған психолог:

 7. Ерте балалық шақ кезеңіне қай жас мөлшері жатады

 8. 3 жасар баладағы дағдарысты жою үшін міндетті түрде нені білу керек

 1. Биологиялық және әлеуметтік факторлардың конвергенцнясы жайлы идеяның негізін салған кім?

 2. Нәрестелік кезеңде психикалық дамудың қандай ерекшеліктері көрініс береді

 3. Психологтардың қайсысы балалардың қарым - қатынасы онтогенезінің проблемасын зерттеген:

 4. Ерте жастың негізгі жетістіктері.

 5. Ересек адамдардың өмірімен қызметі туралы балада терең түсінік-бұл:

 6. Баланың рухани мүмкіншіліктері мен жетілген физикалық ерекшеліктері арасындағы қарама-қайшылықтар және бұрын қалыптасқан қоршаған ортадағы әрекеттесу формалары, мен іс-әрекет түрі бұл:

 7. 7 жас дағдарысының симптомы:

 8. Дамудың белгілі бір аспектісін зерттеуде қандай әдіс қолданады:

 9. Балалық шақ пен мектеп кезеңінде бейнелік еске карағанда сөздік-мағыналық ес тез дамиды. Бұл дамудың қандай заңдылығы:

 10. Даму факторы-...

 11. Жас кезеңдеріне байланысты даму дағдарыстарын зерттеген кім?

 12. Дара ерекшіктердің дамуымен байланысты емес физиологиялық және психологиялық заңды өзгерістердің жиынтығы мен сипатталатын нақты, уақытпен шектелген индивидтің психикалық дамуының және оның жеке адам ретінде дамуының деңгейі:

 13. Эгоцентрикалық сөз.

 14. Ойынның мазмұнында қимыл-әрекеттер қалай бейнеленеді:

23. Әсер ету тәсілі мен түрткісі бар спецификалық толыққанды және барынша мазмұнды балалар әрекетін атаңыз:
24.Ішкі құрсақтағы өмір жағдайымен түсіндірілетін индивидтің жекелеген белгілері.
25. Бұл іскерлік пен дағдыны қалыптастырудың негізі болып табылады:
26. Жас ерекшелігі психологиясы пәнінің негізгі қызметі:
27. Бір ғана, сол адамдардың дамуын ұзақ уақыт бойы зерттеу әдісі:
28. Бала бақшада оқытуды сабақ түріңде өткізу қажеттілігін ғалымдардың қайсысы негізделеді:
29. Дамудың биологиялық типінен әлеумелтік типіне ауысуын сипаттайтын дағдарыс:
30. «Бала өз «Менін» түсінеді, жеке дара адам екенін ұғынады. Бұл кезеңде бала бәрін біледі, әрі дербестікті талап етеді» бұл қандай дағдарыстық кезең.
31. Бала өзінің қажеттіліктерін өз бетінше қанағаттандыруға талпынуы, ал ересектердің бұрынғы қарым-қатынас типін сактауында көрінетін дағдарыстың жас шегін анықтаңыз:
32. Дамудың таяудағы аймағы:
33. Нәрестенің басты әрекетін ата:
34. Қай жаста түс пен түстің атауы арасында байланыс орнайды?
35. Баланың мен барлығын өзінше жасаймын деген дербестігіне үлкендердің тарапынан қандай реакция болуы керек?
36. Балалардың нені және қалай ойнайтынының жалпы аныктамасы:
37. Бала мектепке келер мезетіне орай жаңашыл құрылымдардың қайсысы маңызды
38. Балаларды оқи алу іскерлігі қалай қалыптасады
39. Диалогты, монологты сөйлеу айқындалып, ешкімнің көмегінсіз әдеби мәтін, ертегінің мазмұнын түсініп қайталай алады:
40. Кіші оқушының даму деңгейінің көрсеткіші болатын:
41. Жасына, немесе жас шамасына қарай даму барысы деген не?
42. Жас ерекшелігіне, биогенетикалық бағыт тұрғысынан қарағанда бала дамуына әсер ететін негізгі фактор
43. Дамудың қай кезеңіне баланың еске түсіруінің 75% дан болады:
44. Қай жаста балалар заттардың қасиетін үлгімен салыстыруда көріп салыстыруды қолданады:
45. Эльконин бойынша бүлдіршінде іс-арекеттің қандай түрі жетекші әрекет ретінде сипатталады ?
46. Қырсықтық, өз еріктік және жекелік белгілер туындағанда дағдарыс қанша жылға созылады?
47. Психика дамуының маңызды шартын не құрайды?
48. Бала психикасының сыртқы көріністерінде балалар психологиясының қай әдісі ең жиі қолданылады?
49. Төмендегі келтірілген қағидалардың қайсысы балалар психологиясының әдіснамалық негізін құрайды?
50. Зерттеудің лонгитюдттік әдісі (Б. Г. Ананьев) неге қатынасты
51. Әр түрлі сыналушылар тобын салыстыруды көздейтін әдіс:
52. Қай уақыттан бастап бала жақын адамдарын дауысынан тани бастайды:
53. Ересектердің 3 жасар бала мен қарым-қатынаста жиі қиындықтарды сезіну неге байланысты?
54. Баланың дамуын зерттеуде нормативті келісті жүзеге асырғандар:
55. Нәрестелік кезеңдегі негізгі жаңа өзгеріс –
56. Психикалык қасиеттердің дамуы үшін жағымды жағдайлар кезеңдері болып табылатын период бұл:
57. Ерте балалық шақтың негізгі жаңа құрылымдары:
58. Суретті қабылдау ерекшеліктерінің қайсысы сәбилік жас кезеңіне тән
59. Ерте балалық шақтың жетекші іс- әрекеті:
60. Мектепке дейінгі баланың тұлғасын жан-жақты қалыптастыруға қандай ойындар тиімдірек
61. Мотивациялық, интеллектуалдық және өнімділік аумақтың айтарлықтай жоғарғы деңгейде дамуын көздейтін тұтастай құрылым:
62. Өмір жартысындағы дағдарыс қандай жылдарды қамтиды
63. Балалардың ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру –тұжырымдамасын негіздеген кім?
64. Жас ерекшелігі психологиясының міндеті:
65. Психикалық дамуды жетекші іс- әрекетіне байланысты жас кезеңдеріне бөлген психолог:
66. Бала дамуының үш кезеңін салушы:
67. Балалар қай жаста түс реңкінің ашықтығын ажыратуға ұмтылады және кейбір жаңа реңкті атауға тырысады:
68. Конформдылық дегеніміз-
69. Пиаже теориясы бойынша эгоцентризм мына жастағыларға тән:
70. Балалар психологиясының зерттеу пәні:
71. Заңды психикалық және физиологиялық өзгерістердің жиынтығымен сипатталатын, индивидтің психикалық және тұлғалық даму деңгейінің уақыт жағынан біршама шектеулі, әрі нақты кезеңі
72. Мәліметтерді талдау әдістер тобына балалар асихологиясының қай әдістері кіреді:
73. Атадан балаға берілетін нәсілдік қасиеттер:
74. Жаңа туған нәрестенің жануарлардың төлінен қандай басты айырмашылығы бар
75. Ересектердің 3 жасар бала мен қарым-қатынаста жиі қиындықтарды сезінуі неге байланысты
76. Көрнекі бейненің әсер ететін қорытындысынан шығатын мәселені іштей шешуді бала ойлауының қай түріне жатқызамыз
77. Баланың жақын даму аймағы мен нақты даму деңгейі туралы ой желісін кім дәлелдейді?
78. Бала өмірінің алғашқы жылында ес қандай формада өтеді?
79. Бала дамуының төрт негізгі заңдылығы немесе ерекшелігі: циклдық, біртекті еместік, «метамарфоз», эволюция мен инволюцияның сәйкестігін анықтаған:
80. Ерте балалық шақ дамуының әлеуметтік жағдайы:
81. Ерте бала шақта келесі кезең басталады
82. Ерте балалық шақтың негізгі жаңа құрымдары:
83. Сөз үш жастағы дағдарыстың қандай белгісі ретінде жүреді: «ересектерден бөлектенуге ұмтылыс; бала өзі бірдеңе істегісі келеді, өз бетінше ойлауға талпынады»:
84. Актив қиялдың негізгі «мектебі»:
85. Мектепке дейінгі бала, оқу іс-әрекеттерінің элементтерін меңгеру үшін не істей алу керек
86. Жаңа білімге деген қызығушылық, жаңа нәрсені білуге деген құштарлық мотиві:
87. Психиканың өте әсерлі дамуына қолайлы мүмкіндік болатын жас кезеңі:
88. Баланың жеке тұлғасының дамуындағы шешуші фактор не
89. Ойынның қай сипаттамасында баланың білімі мен идеялары қалыптасады:
90. Қай жаста қиыл ойлаумен бірігіп, танымдық міндеттерді шешуде жүзеге асады.
Құрастырушы: Л.Тайтелиева

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет