Білім берудегі менеджмент (тест тапсырмаларының жинағы) Алматы 2017бет1/5
Дата31.12.2019
өлшемі77.95 Kb.
  1   2   3   4   5
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

С.С. ЖұмашеваБІЛІМ БЕРУДЕГІ

менеджмент

(тест тапсырмаларының жинағы)

Алматы 2017

 1. Ағылшын тілінен аударғанда «менеджмент» - ол

 1. Басқару

 2. Болжау

 3. Бағдарлау

 4. Бақылау

 5. Бейімдеу 1. Басқару – ол

 1. Жүйелі процесс

 2. Қайталау әрекеті

 3. Пысықтау кезеңі

 4. Қатынас түрі

 5. Пайдалану тәсілі. 1. Басқару туралы ғылым –

 1. Менеджмент

 2. Маркетинг

 3. Логистика

 4. Нанотехнология

 5. Этнография. 1. З. М. Садвокасованың пікірінше, менеджмент ол

 1. Адамдардың кәсіби қызметінің түрі

 2. Адамдардың іс-әрекетінің түрі

 3. Адамдардың ой іс-әрекетінің түрі

 4. Адамдардың бағдарлау іс-әрекетінің түрі

 5. Адамдардың жоғары жүйеге қызметінің түрі. 1. Менеджмент ғылымындағы «ғылыми басқару мектебін» қалаушы:

 1. Э. Мэйо

 2. А. Файол

 3. А. Маслоу

 4. Ф. Герцберг

 5. Ф. Тейлор 1. Менеджмент ғылымындағы «әкімшілік басқару мектебінің» негізін салған

 1. Ф. Тейлор

 2. Э. Мейо

 3. Ф. Герцберг

 4. А. Файол

 5. В. Врум 1. «Адами қатынастар мен тәртіптік көзқарас» тұжырымының авторы

 1. Ж. Пиаже

 2. Д. Буннер

 3. Э. Мейо

 4. Д. Фельдштейн

 5. Л. Божович 1. «Екі факторлы модель мектебінің» авторы:

 1. Я. А. Коменский

 2. Ф. Герцберг

 3. Э. Фромм

 4. И. Г. Песталоцци

 5. М. Махмутов 1. «Күтулер теориясының» авторы:

 1. В. Врум

 2. К. Ушинский

 3. Т. Шамова

 4. В. Библер

 5. Д. Леонтьев 1. Менеджмент ғылымындағы «сандық тәсіл» авторы:

 1. Портер – Лоулер

 2. А. Макаренко

 3. Л. Занков

 4. В. Беспалько

 5. В. Сухомлинский 1. «Қабілеттерге үйрену теориясының» авторы

 1. Д. Мак - Клелланд

 2. Г. Щукина

 3. В. Краевский

 4. И. Лернер

 5. Ш. Амонашвили 1. «Адами қарым-қатынас теориясының» авторы:

 1. П. И. Пидкасистый

 2. А. Леонтьев

 3. В. Загвязинский

 4. М. Данилов

 5. Д. Мак Грегор 1. Оқушылардың оқу-танымдық әрекетінің мазмұнын және сапасын бақылайтын мониторингтік әдістерінің түрі:

 1. Экспликация

 2. Тестілеу

 3. Тестілік жағдаят

 4. Сұрақ-жауап

 5. Нәтижелерді талдау 1. «Уәждің процессуалдық теориясының» авторлары:

 1. Л. Портер мен Э. Лоулер

 2. И. Лернер мен В.Симонов

 3. Ю. Бабанский мен Б. Лихичев

 4. В. Краевский мен Г.Селевко

 5. Б. Лихачев пен В.Леднев 1. Жұмысшы адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған басқару теориясы – ол

 1. В. Врумның күтулер теориясы

 2. Портер Лоулердің процессуалдық теориясы

 3. Д. Мак – Клелландтың қабілеттер теориясы

 4. Н. Д. Хмельдің тұтас педпроцесс теориясы

 5. А. Маслоудың «қажеттіліктер пирамидасы» 1. Сапа менеджменті жүйелерін құруға негіз болған:

 1. TQN тұжырымдамасы

 2. Адами қатынастар теориясы

 3. Тейлор тұжырымдамасы

 4. Врум теориясы

 5. Портер – Лоулер теориясы 1. Ресейде «еңбек мектебін басқару жүйесін» құрушы:

 1. А. С. Макаренко

 2. К. Д. Ушинский

 3. П. П. Блонский

 4. С. Т. Шацкий

 5. В. А. Сухомлинский 1. «Менеджмент» оқулығының авторы И. Н. Герчикованың пікірінше, менеджмент дегеніміз:

 1. Нарықтық экономика жағдайында басқару

 2. Қызметтің әртүрлі аяларында басқару

 3. Үстіден астыға биліктік сызығын ұйымдастыру

 4. Әкімгерлік жүргізу негізінде қызмет ету

 5. Мәжбүрлеу арқылы қызмет ету 1. Әлеуметтік инженеризм идеясын ұсынған:

 1. А. Гастев

 2. А. Макаренко

 3. Э. Деминг

 4. Ф. Тейлор

 5. А. Файоль 1. Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының лауазымдық міндеттері:

 1. Оқушыларды тәрбиелеу бағдарламаларын жасауды, оларды іске асыру бойынша жаңа тәсілдерді қамтамасыз етеді

 2. Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына, нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады

 3. Қызмет барысында айрықша көзге түскен оқытушыларға өзінің құзыретіне қарай мараппаттауға ұсынады және өз құзыретінің аясында жаза белгілейді

 4. Қызметкерлердің штаттық кестесін және лауазымдық нұсқаулығын бекітеді

 5. Оқу процесіне қазіргі заманғы жаңа технологияның еңгізілуін қамтамасыз етеді. 1. Дүниежүзілік деңгейдегі ең ұтымды менеджмент жүйесі – ол

 1. Жапондық менеджмент жүйесі

 2. Американдық менеджмент жүйесі

 3. Ағылшын менеджмент жүйесі

 4. Неміс менеджмент жүйесі

 5. Ресейлік менеджмент жүйесі 1. Жапондық менеджмент жүйесінің ерекшелігіне жатпайды:

 1. Тәжірибе арқылы үйрету

 2. Еңбекті топтық жұмыс арқылы үйрету

 3. Адами көзқарас

 4. Ұжымдық жауапкершілік

 5. Индивидуализм 1. Менеджменттің негізгі функцияларына жататын:

 1. Жоспарлау

 2. Қамтамасыз ету

 3. Өнімді өткізу

 4. Дамуын болжау

 5. Байланыстыру. 1. Менеджменттің негізгі функцияларына жататын:

 1. Талдау

 2. Ұйымдастыру

 3. Қабылдау

 4. Өлшеу

 5. Анықтау. 1. Негізгі менеджменттік функцияларға жататын:

 1. Әңгімелеу

 2. Түсіндіру

 3. Көрсету

 4. Бақылау

 5. Жабдықтау 1. Мектепті басқарудағы әдіснамалық тәсілдерге жатпайды:

 1. Құзыретті

 2. Адамға бағытталған

 3. Гуманитарлы

 4. Жүйелі

 5. Үлгермеушілік 1. Менеджменттің қосалқы функциялар тобына енетін:

 1. Шешімдерді қабылдау

 2. Атқарушыларды дұрыс іріктеу

 3. Ақпараттық білім алу дағдыларын тексеру

 4. Заманауи математикалық тәсілдерді қолдану

 5. Физикалық есептерді шығару әдістерін жетілдіру 1. Қосалқы менеджерлік функциялар тобында:

 1. Жоспарлау функциясы

 2. Ақпарат және байланыс функциясы

 3. Ұйымдастыру функциясы

 4. Уәждеу функциясы

 5. Бақылау және түзету функциясы 1. Басқару қызметінің айрықша түрі:

 1. Педагогикалық менеджмент

 2. Педагогикалық деонтология

 3. Педагогикалық технология

 4. Педагогикалық рефлексия

 5. Педагогикалық антропология 1. Менеджменттің негізгі функцияларының бірі:

 1. Айқындау

 2. Пайдалану

 3. Уәждеу

 4. Әзірлеу

 5. Көздеу 1. Педагогикалық менеджмент – ол

 1. Педагогикалық жуйелерді басқару технологиясы

 2. Педагогикалық процесс пен білім берудің негізгі заңдылықтарын зерттейтін ғылым

 3. Тәрбие туралы халық көзқарасын зерттейтін ғылым саласы

 4. Ұлттар мен ұлыстардың атадан балаға мирас болған тәлім-тәрбиелік жүйесін зерттейтін ғылым

 5. Ғылыми еңбек жазудың негізі, педагогика ғылымына бағыт беретін объектіні тануға көмектесетін білімдер саласы. 1. Педагогикалық менеджменттің әдістері топтарына жатпайды:

 1. Әкімшілік әдістер тобы

 2. Экономикалық әдістер тобы

 3. Қоғамдық әсер тигізу әдістер тобы

 4. Психологиялық-педагогикалық әсер тигізу әдістер тобы

 5. Әкімшіл-әміршіл әдістер тобы 1. Педагогикалық менеджменттің әкімшілік әдісіне жатады:

 1. Талдау

 2. Жинақтау

 3. Болжау

 4. Моделдеу

 5. Нұсқау 1. «Менеджмент – ол адамдардан нәтиже ала білу өнері» деген:

 1. Л. Ланг

 2. В. Зигерт

 3. М. Фоллет

 4. У. Дж. Дункан

 5. В. Симонов 1. «Ғылыми басқару» ұғымын тұңғыш рет 1910 ж. енгізген

 1. Л. Брандейс

 2. Ф. Тейлор

 3. М. Фоллет

 4. В. Зигер

 5. М. Фебер 1. Мониторингтік әдістеріне жатпайды:

 1. Тестілеу

 2. Күнделікті байқау

 3. Сұрақ-жауап

 4. Нәтижелерді талдау

 5. Жазалау 1. Сұранысты басқару ол

 1. Маркетинг

 2. Менеджмент

 3. Программалау

 4. Стратегия

 5. Миссия 1. Менеджментке «жүйелі тұғырынан» қарауды айқындаған:

 1. Честер Барнард

 2. Игорь Ансофф

 3. Анри Файоль

 4. Уильям Оучи

 5. Марк Фебер 1. Менеджментке «жағдаяттар тұғырынан» қарауды негіздеген:

 1. Марк Фебер

 2. Игорь Ансофф

 3. Честер Барнард

 4. Хьюго Мюнстфберт

 5. Лилиан Гильберт 1. Менеджментке «процесті тұғырынан» қарауды дәлелдеген:

 1. Игорь Ансофф

 2. Генри Гантт

 3. Питер Друкер

 4. Честер Барнард

 5. Анри Файоль 1. «7С» тұжырымдамасын құрастырушы:

 1. Э. Мэйо

 2. Ф. Тейлор

 3. М. Вебер

 4. Т. Питерс

 5. У. Оучи 1. «Z» теориясының авторы:

 1. Питер Друкер

 2. Анри Файоль

 3. Уильям Оучи

 4. Честер Барнард

 5. Лилиан Гильберт 1. Басқару қызметінің әдістеріне жатпайды:

 1. Ұйымдастыру әдістері

 2. Әкімшілік әдістері

 3. Әлеуметтік – психологиялық

 4. Салыстырмалы – генетикалық

 5. Экономикалық әдістер 1. Менеджмент принциптерін айқындаған:

 1. В. Симонов

 2. К. Нарибаев

 3. А. М. Моикеев

 4. Генри Гантт

 5. Д. Мак Кэлем 1. В.П. Симонов бойынша, педагогикалық менеджмент жүйесін құрушы факторларының алғашқы көрсеткіші – ол:

 1. Жоспарланған нәтиже

 2. Басқарушылық шешім

 3. Қызметті бірлесіп атқару

 4. Қолайлы жағдай туғызу

 5. Қызметтің екі ұштылығына жол бермеу 1. В.П. Симонов бойынша, педагогикалық менеджмент жүйесін құрушы факторларының екінші компоненті – ол:

 1. Басқарушылық шешімдерді орындаушылар

 2. Мақсатты көре білу

 3. Басшылыққа алынатын ұстанымдар

 4. Басқару туралы ақпарат

 5. Басқарушылық шешім 1. В.П. Симонов пікірінше, педагогикалық менеджмент жүйе құраушы факторлардың үшінші көрсеткіші– ол:

 1. Іс-әрекет мазмұны және тәсілдері

 2. Басқарушылық тәжірибе

 3. Жалпы бағыттары

 4. Мақсатты дұрыс қою

 5. Белгісіздікке жол бермеу 1. В.П. Симонов пікірінше, жүйе құраушы факторларының ең қорытынды көрсеткіші – ол:

 1. Іс-әрекет нәтижесі

 2. Жоспарланған нәтиже

 3. Қолданылатын әдістер

 4. Қолданылатын құралдар

 5. Қолданылатын тәсілдер 1. Менеджер еңбегінің объектісі:

 1. Субъектінің іс-әрекеті

 2. Оқушылардың белсенділігі

 3. Мұғалімдердің дағдылары

 4. Басшылардың дәрежесі

 5. Тәрбиелеу көрсеткіштері 1. Менеджер еңбегінің өнімі:

 1. Оқу-тәрбие процесі туралы ақпарат

 2. Оқу-тәрбие процесінің негіздері

 3. Оқу-тәрбие процесінің тиімділігі

 4. Оқу-тәрбие процесінің болжауы

 5. Оқу-тәрбие процесінің диагностикасы 1. Менеджердің еңбек құралы – ол

 1. Оның тілі, сөзі

 2. Оның сыртқы келбеті

 3. Оның стилі

 4. Оның өмірбаяны

 5. Оның ұтқырлығы 1. Менеджмент субъектісінің басқару функцияларын жүзеге асыруда жтекшілікке алатын негізгі ережелері - ол

 1. Басқару принциптері

 2. Басқару әдістері

 3. Басқару құралдары

 4. Басқару тәсілдері

 5. Басқару түрлері 1. Педагогикалық менеджменттің бастапқы принципі:

 1. Адамға құрметпен және сенімділікпен қарау принципі

 2. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру приципі

 3. Теория мен тәжірибенің байланыстылығы принципі

 4. Саналылық пен белсенділік принципі

 5. Жүйелілік және бірізділік принципі 1. Жекеше ынталандыру - ол

 1. Менеджмент принципі

 2. Оқыту принципі

 3. Тәрбие принципі

 4. Ықтималдық принципі

 5. Зерттеу принципі 1. Біріңғай мәртебе бұл

 1. Педагогикалық ұстанымы

 2. Тәрбие принципі

 3. Ықтималдық принципі

 4. Зерттеу принципі

 5. Оқыту принципі 1. Консенсус принципі бұл

 1. Менеджмент ұстанымы

 2. Зерттеу принципі

 3. Дидактикалық ұстанымы

 4. Тәрбие принципі

 5. Оқыту принципі 1. Өзара әрекеттестік – ол

 1. Педагогикалақ менеджмент қағидасы

 2. Ықтималдық принципі

 3. Зерттеу принципі

 4. Тәрбие принципі

 5. Оқыту принципі 1. Біріңғай көзқарас ол

 1. Зерттеу принципі

 2. Оқыту принципі

 3. Педагогикалақ менеджмент заңдылығы

 4. Педагогикалық менеджмент ұстанымы

 5. Тәрбие принципі 1. Педагогика –

 1. Тәрбие туралы ғылым.

 2. Адам психикасы туралы ғылым.

 3. Баланың денсаулығы туралы ғылым.

 4. Саясат мәселелерімен айналысатын ғылым.

 5. Техникалық жетістіктерін зерттейтін ғылым. 1. Педагогиканың негiзгi категориялары:

 1. Тәрбие, оқыту, бiлiм беру, педагогикалық процесс.

 2. Тұлға, іс-әрекет, нәтиже

 3. Ұлттық мәдениет, ұлттық тәрбие.

 4. Аттестаттау, аккредиттеу.

 5. Даму, қалыптастыру, уйрету 1. Қазақстан Республикасының “Бiлiм туралы” Заңы, өзгерістер мен толықтырулар еңгізіліп, қабылданды:

 1. 2011ж.

 2. 2010ж.

 3. 2009ж.

 4. 2008ж.

 5. 1999ж. 1. Педагогикалық процесс -

 1. Оқушылардың ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асатын бiрлескен iс-әрекетi.

 2. Оқушыларға бағытталған бағдарлау iс-әрекеті.

 3. Мектептiң әкiмшiлiк жұмысының барысы

 4. Оқушылардың сабақ кезiндегi өзiндiк танымдық әрекетi.

 5. Мұғалiмнiң танымдық iс-әрекетi. 1. Жалпы бiлiм беретiн орта мектептiң педагогикалық процесiнiң мақсаты:

 1. Жасөспiрiмдердiң жалпыеңбектiк iскерлiгiн дамыту.

 2. Оқушы тұлғасын қалыптастыру.

 3. Оқушылардың өзiндiк саяси санасын қалыптастыру.

 4. Балалардың құқықтық мәдениетi мен мiнез-құлықтарын дамыту

 5. Жарыстар кезiнде жас спортшыларға көмек көрсету. 1. Педагогикалық процестiң компоненттерiн құрайтын:

 1. Білім беру технологиялары мен педагогикалық техника.

 2. Тұлғааралық әрекеттестік және қарым-қатынас.

 3. Педагогтар, оқушылар, мақсат, мiндеттер, мазмұн, құралдар, формалар, әдiстер, тәсiлдер мен тапсырмалар.

 4. Педагогикалық құзыреттілік пен педагогикалық шеберлік.

 5. Педагогикалық менеджмент және мектепті басқару. 1. Жалпы бiлiм беретiн орта мектебiнiң педагогикалық процесiнiң ең басты құрамдас бөлiктерi:

 1. Мақсат пен міндеттер.

 2. Әдістер мен тәсілдер.

 3. Тапсырмалар.

 4. Педагогтар мен оқушылар.

 5. Құралдар мен формалар. 1. Педагогикалық процестiң қозғаушы күштерi:

 1. Мұғалімдердің кәсіби іс – әрекеті.

 2. Ғылыми- педагогикалық зерттеулер.

 3. Жаңа педагогикалық технологиялар.

 4. Даму үстіндегі тұлғаның қарама – қайшылықтары.

 5. Тұлғаның өзін іс жүзінде көрсетуі. 1. Педагогикалық процестiң заңдылықтары деген:

 1. Педагогикалық процестiң жақтары мен құбылыстары арасындағы объективтi байланыстар.

 2. Педагогикалық тәжірибені жинақтау.

 3. Жүйелілік қағидасы.

 4. Ғылымилық қағидасы.

 5. Оқу-жаттықтыру процесін болжау. 1. «Оқу орнының педагогикалық процесi қоғамының... қажеттiлiгiне сай болады» деген ол:

 1. Тәрбие принциптері

 2. Мемлекеттік саясаттың принциптері.

 3. Оқыту принциптері

 4. Тәрбиелеу ережелері.

 5. Педагогикалық процестің заңдылығы. 1. Балалардың қажеттілігін, мүмкіншіліктерін жүзеге асыруға жағдай тудыратын қызмет

 1. Бағыттаушылық қызметі

 2. Бағыныштылық қызметі

 3. Компенсаторлық қызметі

 4. Дамытушылық қызметі

 5. Білім берушілік қызметі 1. Білім беру мониторингісінің негізгі міндеттеріне жататын:

 1. Жаңа оқу материалын игерудегі қиыншылықтарды бақылау

 2. Тұлға бойында басқа азаматтарға деген сыйластық қалыптастыру

 3. Тиімді экономикалық іс-әрекетке деген ынта қалыптастыру

 4. Оқушылардың эстетикалық мәдениетін дамыту

 5. Балаларды өз құқықтық жауапкершілігімен таныстыру 1. Білім беру мониторингісінің негізгі міндеттерінің бірі – ол

 1. Білім беру процесіндегі күтілмеген ауытқуларды табу және тіркеу

 2. Балаларды құқықтық қатынастармен таныстыру

 3. Тұлғаның жеке тәуелсіздігін және тәртіптілігін қалыптастыру

 4. Шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдыларды дамыту

 5. Оқушыларды еңбек іс-әрекет түрлерімен уақытылы таныстыру 1. Каталог: uploads -> doc
  doc -> Тақырыбы: Ғарышты игеру (аудандық семинар)
  doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
  doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
  doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
  doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
  doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
  doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
  doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
  doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
  doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет