Білім берудегі менеджмент (тест тапсырмаларының жинағы) Алматы 2017


Педагогикалық ұжымның ерекшеліктеріне жататынбет5/5
Дата31.12.2019
өлшемі77.95 Kb.
1   2   3   4   5

Педагогикалық ұжымның ерекшеліктеріне жататын

 1. Ұзақ әрі күрделі процесс

 2. Қоғамдық құбылыс

 3. Көпжақты процесс

 4. Бір жақты басқару мен әріптестік басқаруының үйлесімділігі

 5. Біртұтас процесс 1. Білім беру жүйелеріне кеңес түріндегі қызметтерді көрсетуге бағытталған кәсіби іс-әрекеттің ерекше түрі

 1. Консалтинг

 2. Аутсорсинг

 3. Конъюнктура

 4. Маркетинг

 5. Бенчмаркинг 1. Мектептік басқарушы жүйенің «рухани құрылымына» кіретін

 1. Пәндік әдістемелік комиссиялары

 2. Мектептің миссиясы мен стратегиясы

 3. Оқытудың техникалық құралдары

 4. Мектеп ғимараты мен сынып жиһаздары

 5. Оқу-әдістемелік құралдары 1. Мектептің басқарушы жүйесінің оқу-материалдық базасын құрайды:

 1. Оқушылардың түрлі қоғамдық бірлестіктері

 2. Мектептің ғимараты мен оқытудың техникалық құралдары

 3. Бастауыш және негізгі сыныптардың оқушылар ұжымы

 4. Мектептің оқу-тәрбие үдерісі

 5. Мектептің педагогикалық ұжымы 1. Мектепішілік басқарудың 4 деңгейлі «тік құрылымы» бойынша мектептің дамуының стратегиялық бағыттарын айқындайтын

 1. Мұғалімдер, тәрбиешілер, сынып жетекшілері

 2. Мектеп директоры, мектеп кеңесінің жетекшілері

 3. Оқушылар, жалпы мектептік өзін-өзі басқару ұйымы

 4. Мектеп психологы, балалар қозғалысының жетекшісі

 5. Мектеп директорының шаруашылық жұмыстары бойынша орынбасары 1. Мектепішілік басқарудың деңгейлі «тік құрылымы» бойынша білім мекемесінің тактикалық басқаруын жүзеге асыратындар

 1. Мектеп директоры, мектеп кеңесінің жетекшілері

 2. Оқушылар, сыныптын және мектептің оқушыларының өзін-өзі басқару ұйымы

 3. Мектеп директорының орынбасарлары, мектеп психологы

 4. Мектеп конференциясы мен құрушы кеңесі

 5. Мұғалімдер, тәрбиешілер, сынып жетекшілері 1. Мектепішілік басқарудың 4 деңгейлі «тік құрылымы» бойынша мұғалімдер мен оқушылардың субъект-субъектілік қатынасын айқындайтын

 1. Мектеп директоры, мектеп кеңесінің жетекшілері

 2. Оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы

 3. Қамқорлық кеңесі, демеушілер кеңесі

 4. Мұғалімдер, тәрбиешілер, сынып жетекшілері

 5. Факультатив пен үйірмелер жетекшілері 1. Мектептегі локалды нормативтік-құқықтық құжаттың түрі

 1. Сынып журналы

 2. Білім беру бағдарламалары

 3. Мұғалім портфолиосы

 4. Оқушы портфолиосы

 5. Қызметкерлердің жеке іс-қағаздары. 1. Мектептегі локалды нормативтік- құқықтық құжаттардың түрі

 1. Жұмыс оқу бағдарламасы

 2. Факультатив сабағының журналы

 3. Оқушылардың жеке іс-қағаздары

 4. Мектептің техникалық паспорты

 5. Үйірме мүшелерінің күнделігі. 1. Мектептегі локалды нормативтік- құқықтық құжаттардың түрі:

 1. Кіріс және шығыс құжаттарды тіркеу журналы

 2. Қызметтерді аттестаттау құжаттары

 3. Сабақ кестесі

 4. Оқу зертханалардың жұмыс жоспары

 5. Ұжымдық келісім шарт 1. Қазақстан Республикасында білім берудің құрылымына, мазмұнына және ұйымдастыруына негізгі мемлекеттік талаптарды анықтайтын негізгі құқықтық нормативтік құжат ол

 1. Оқу жоспары

 2. Жылдық оқу графигі

 3. Сабақ кестесі

 4. Мемлекеттік білім беру стандарты

 5. Білім беру бағдарламалары 1. Білім беру мекемесінің ұйымдастыру мәдениетінің негізгі құрастырушылары болып табылады:

 1. Факультативтік сабақтардың журналы

 2. Мектептің дәстүрлері мен ерекше белгілері

 3. Үйірме жұмысының жоспары

 4. Оқу зертханаларының жұмыс графигі

 5. Қызметкерлердің аттестациялау құжаттары 1. Мектептің ұйымдастыру мәдениетінің негізгі құрастырушылары болып табылады

 1. Кәсіптік және жалпыадамзаттық құндылықтар

 2. Қызметкерлердің ұлттық менмендігі

 3. Ұжымдағы сынаржақтық пікірлер

 4. Басшылардың өктемшіл басқару стилі

 5. Балалардың өзімшілдік мінез-құлықтары 1. Менеджмент субъектілерінің іс-әрекеттерінің нәтижесі

 1. Балалардың ерік сапасы

 2. Оқушылар білімінің сапасы

 3. Балалардың әдептілік сапасы

 4. Оқушылардың зейін сапасы

 5. Балалардың түйсіну сапасы. 1. Менеджмент субъектілерінің іс-әрекетінің нәтижесі

 1. Мұғалімдердің даралық мәртебесі

 2. Сынып оқушыларының социометриялық мәртебесі

 3. Оқушылардың оқытуға жарамдылық дәрежесі

 4. Балалардың этностық таптаурыны

 5. Балалардың әдептілік дәрежесі. 1. Тұлғаның дамуына бағытталған, ынтымақтастық негізінде қоршаған орта мен рухани-материалдық құндылықтарымен өзара әрекеттенуші педпроцеске қатысушылардың әлеуметтік тұтастығы

 1. Педагогикалық жүйе

 2. Биологиялық жүйе

 3. Дидактикалық жүйе

 4. Ақпараттық жүйе

 5. Антропотехникалық жүйе. 1. Көпшіліктің және ата-аналар, мұғалімдер, оқушылар ұжымдарының өкілдерінен құралған:

 1. Қалалық аттестациялау комиссиясы

 2. Мемлекеттік аккредитация комиссиясы

 3. Басқарудың көпшілік ұйымдары

 4. Халықаралық жастар ұйымдары

 5. Қалалық қаржыландыру мекемелері. 1. Қалын жұртшылықтың білім беруді басқаруға қатысу формасы – ол

 1. Мектептің әдістемелік кеңесі

 2. Білім мекемесінің қамқоршылар жиналысы

 3. Мектептің педагогикалық кеңесі

 4. Сыныптың оқушылар жиналысы

 5. Пән бірлестігінің отырысы 1. Сабақтың оқу-танымдық процесінің менеджері ретінде

 1. Оқушылар тобы

 2. Пән мұғалімі

 3. Мектеп директоры

 4. Мектеп психологы

 5. Үйірме жетекшісі. 1. Оқу-тәрбие процесінің менеджері ретінде

 1. Ата-аналар комитетінің төрағасы

 2. Білім беру мекемесінің басшысы

 3. Пән бірлестігінің жетекшісі

 4. Қосымша білім берушілер

 5. Дайындық тобының тәрбиешісі 1. Педагогикалық менеджменттің нысаны – ол

 1. Оқыту және тәрбиелеу процесі

 2. Ақпараттық процесс

 3. Психикалық процесс

 4. Эфференттік процесс

 5. Сенсомоторлық процесс. 1. Жоғары лауазымды басқарушы:

 1. Топ-менеджер

 2. Менеджер-педагог

 3. Менеджер-психолог

 4. Мидл-менеджер

 5. Лоу-менеджер. 1. Орта білім беру мекемелерінің басшылары:

 1. Топ-менеджер

 2. Менеджер-антрепренер

 3. Менеджер-психолог

 4. Мидл- менеджер

 5. Лоу- менеджер. 1. Мұғалім, сынып жетекшісі – олар:

 1. Топ-менеджер

 2. Менеджер-антрепренер

 3. Менеджер-психолог

 4. Мидл-менеджер

 5. Лоу- менеджер. 1. Серіктестер алдында ұйым бейнесін қалыптастыруға бағытталған имидждік қызмет – ол:

 1. Корпоративтік мәдениет

 2. Діни мәдениет

 3. Ұлттық мәдениет

 4. Сенсорлық мәдениет

 5. Дене мәдениеті.


Пайдаланылған әдебиеттер

 1. Паньшина Т. В.Айтпаева Ж.Ж.Педагогикалық менеджмент. Оқулық -Алматы, 2012.

 2. Педагогика: Оқулық /Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы/. -Алматы: Print-S, 2005. -430 б.

 3. Әлқожаева Н. Педагогикалық менеджмент. Оқу құралы – Алматы, Қазақ университеті, 2009, -68 б.

 4. Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. Менеджмент. – Алматы, 2003.

 5. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О., Бельгибаев А.Қ. «Менеджмент». – «Нұр-пресс», Алматы: 2006. – 164 б.

 6. Дүйсенбаев А.Қ. Педагогикалық менеджмент. Оқу құралы – Алматы: «Отан», 2015. -158 б.

 7. Баярыстанова Э.Т. Білімдегі менеджмент негіздері. Оқу құралы – Ақтау, 2010

 8. Баймолдаев Т.М. Мектеп басқару: даму тарихы, ғылыми және әдіснамалық негіздері, тәжірибесі.-Алматы, 2009.-257 б.

 9. Өстеміров К., Шәметов Р.Кәсіптік педагогика: оқулық.-Алматы, 2006.-280 б.

 10. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. /Аударған Успанов К.С. /-Алматы: «Ғылым», 2002.-170 б.

 11. Бахишева С.М. Педагогикалық жобалау: теориясы мен технологиясы. Оқулық.-Алматы, 2010. -470б.

 12. Менеджмент в сфере образования: Учебное пособие/ К.Н. Нарибаев, К.Ж. Аганина, Г.Б. Нурлихина и др.- Алматы: Ұлағат,2014.-216с.

 13. Каланова Ш.М., Бишимбаев В.К. Тотальный менеджмент качества в высшем образовании- Астана: Фолиант, 2006.-476с.

Каталог: uploads -> doc
doc -> Тақырыбы: Ғарышты игеру (аудандық семинар)
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет