Білім берудегі менеджмент (тест тапсырмаларының жинағы) Алматы 2017


Іскерлік этика элементтеріне жатпайдыбет4/5
Дата31.12.2019
өлшемі77.95 Kb.
1   2   3   4   5

Іскерлік этика элементтеріне жатпайды:

 1. Шиеленістерді шешу

 2. Басқару стилі

 3. Іскерлік қарым-қатынас

 4. Қызметтік қатынастар

 5. Дискредитация 1. Мектептің миссиясы және құндылықтарын сипаттайтын басты көрсеткіш

 1. Мектептің корпоративтік этикасы

 2. Мектептің материалдық базасы

 3. Мектептің салт-дәстүрлері

 4. Мектептің кадрлық саясаты

 5. Мектептің жүйелік сипаты. 1. Мектептің миссиясы мен құндылықтарын көрсететін мектеп қызметкерлерінің мінез-құлық ережелерінің жиынтығы –

 1. Эстетикалық сезім

 2. Корпоративтік этика

 3. Ұжымшылдық көзқарас

 4. Этникалық мінез-құлық

 5. Әдептілік қағидалары. 1. Нақты кезеңге іс-шараларды жүзеге асырудың белгіленген тәртібі мен реті -

 1. Жоспар

 2. Хаттама

 3. Жоба

 4. Бағдарлама

 5. Көшірме. 1. Тұңғыш рет «диагностика» ұғымын педагогика саласына енгізген ғалым:

 1. В.С. Ильин

 2. Н.Д. Хмель

 3. А.И. Кочетов

 4. Б.Т. Лихачев

 5. В.А. Караковский 1. Диагностикалық ақпаратты жинап-талдаудың тәсілдері мен құралдары:

 1. Диагностикалық әдістер

 2. Сараптама әдістері

 3. Зерттеу әдістері

 4. Электрофизикалық әдістер

 5. Математикалық әдістер. 1. Педагогикалық процестегі диагностикалық әдістеріне жататын –

 1. Психометрия әдісі

 2. Өлшеу әдісі

 3. Радикал әдісі

 4. Стимул әдісі

 5. Бақылау әдісі. 1. Педагогикалық процестегі диагностикалық әдіс –

 1. Кибернетикалық әдіс

 2. Полиэффекторлық әдіс

 3. Дыбыстық әдіс

 4. Популяциялық әдіс

 5. Тестілеу әдісі 1. Педагогикалық процестегі ерекше қалыпты жағдайды немесе ауытқушылықты зерттеу – ол

 1. Модельдеу

 2. Бақылау

 3. Жалпылау

 4. Сараптау

 5. Диагностикалау. 1. Мұғалімдердің шеберлігін педагогикалық тұрғыда зерделеу – ол

 1. Педагогикалық менеджменттің мәні

 2. Педагогикалық диагностиканың мәні

 3. Педагогикалық антропологияның мәні

 4. Педагогикалық мәдениеттің мәні

 5. Педагогикалық техниканың мәні 1. Ресей менеджментінің негізін қалыптастырушылар:

 1. В.С. Симонов

 2. Н.Е. Щуркова

 3. В.И. Загвязинский

 4. А.К. Гастев

 5. И.П. Подласый 1. Педагогикалық менеджменттің мақсаттары:

 1. Білім беру мекемесін басқаруды оңтайлы ету

 2. Тұлғаның өзін және қоршаған ортаны тану

 3. Оқушылардың белсенді ұстанымын қалыптастыру

 4. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру

 5. Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. 1. Мекеменің мақсаттарына жету үшін адамдарды іс-әрекетке итермелеу процесі – бұл менеджменттің қызметі

 1. Жоспарлау

 2. Мотивация

 3. Ұйымдастыру

 4. Бақылау

 5. Шешім қабылдау 1. Менеджменттегі үнемі әрекет етуші фактор:

 1. Тәуекел факторы

 2. Адами фактор

 3. Субъективтік фактор

 4. Объективтік фактор

 5. Табиғи фактор 1. «Теоретические основы школоведения» ғылыми еңбегінің авторы

 1. Ю.А. Конаржевский

 2. Э.Г. Костяшкин

 3. М.И. Кондаков

 4. Е.С. Березнюк

 5. Т.И. Шамова 1. «Теории менеджмента в образовании» атты ғылыми еңбегінің авторы

 1. У. Раст

 2. Н. Адамс

 3. К. Эверс

 4. Т. Буш

 5. Р. Блетчфорд 1. «Руководство по менеджменту для учителей» атты ғылыми еңбегінің авторы

 1. Дж. Дин

 2. П. Силвер

 3. Г. Лакомской

 4. У. Раст

 5. К. Эверс 1. Білім беру процесінің субъектілерінің мотивтеріне, қажеттіліктеріне, қызығушылықтарына бағытталығын сипаттайтын:

 1. Педагогикалық деонтология

 2. Педагогикалық антропология

 3. Педагогикалық менеджмент

 4. Педагогикалық техника

 5. Педагогикалық технология 1. Адамдардың арасындағы қатынас кедергілеріне жатпайды:

 1. Психологиялық қатынас

 2. Әлеуметтік қатынас

 3. Ақпараттың тапшылығы

 4. Фактілерді бұрмалау

 5. Толеранттылық 1. Менеджменттегі ұжымдық қарым-қатынас пен әрекеттестік әдістері:

 1. Тренинг

 2. Аналогия

 3. Моделдеу

 4. Абстракциялау

 5. Болжау. 1. Менеджменттегі ұжымдық қарым-қатынас пен әрекеттестік әдістері:

 1. Коммуникациялық ойын

 2. Математикалық моделдеу

 3. Физикалық моделдеу

 4. Статистикалық әдіс

 5. Дәріптеушілік әдіс 1. Мектептегі әдістемелік жұмыстың ұжымдық формасына жататын

 1. Пәндік әдістемелік бірлестік

 2. Тәлімгерлік

 3. Кеңес беру

 4. Мұғалімнің өздігінен білім алуы

 5. Субъектілердің ынтымақтастығы. 1. Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру қағидаларына жататын

 1. Ғылымилық қағида

 2. Дидактикалық қағида

 3. Зерттеу қағидасы

 4. Ықтималдық қағидасы

 5. Мықтылық қағидасы. 1. Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру қағидаларына жататын

 1. Зерттеу қағидасы

 2. Дидактикалық қағидасы

 3. Мықтылық қағидасы

 4. Ықтималдық қағидасы

 5. Әріптестер ынтымақтастығы қағидасы 1. Мұғалімнің немесе әдістемелік бірлестіктің тәжірибесіндегі бір мәселені тексеру мақсатында жүргізілетін мектепішілік бақылаудың бір түрі – ол

 1. Жаппай бақылау

 2. Тақырыптық бақылау

 3. Жүйелі бақылау

 4. Қорытынды бақылау

 5. Ағымдағы бақылау 1. Мектептегі әдістемелік жұмыстың жеке-дара формасы

 1. Әдістемелік кеңес жұмысы

 2. Педагогикалық кеңес жұмысы

 3. Мектептен тыс тәрбиелік іс-шаралар

 4. Педагогикалық шеберлік мектебі

 5. Мұғалімнің ғылыми- әдістемелік тақырыппен жұмысы 1. Мектеп директорының ұйымдастыру мәдениетінің үлгісі –

 1. Билік мәдениеті

 2. Жеке мәдениеті

 3. Ақпараттық мәдениет

 4. Рөлдік мәдениеті

 5. Іс-әрекет мәдениеті 1. Мектеп директорының нәтижелі қызметінің көрсеткіштеріне кірмейді:

 1. Педагогикалық құзіреттілік

 2. Ұйымдастыру мәдениеті

 3. Басшының кәсіби маңызды қасиеттері

 4. Басқарудың ұтымды стилі

 5. Этностық ерекшеліктері. 1. Менеджменттегі ұжымдық қарым-қатынас пен әрекеттестік әдістері

 1. Машықтық әдіс

 2. Ролдік ойын әдісі

 3. Кейс стади әдісі

 4. Дискуссиялық әдісі

 5. Бағдарламалы оқыту әдісі 1. Мектеп ұжымының іс-әрекетінің барлық бағыттарын жаппай тексеретін мектепішілік бақылаудың түрі – ол

 1. Тақырыптық бақылау

 2. Қорытынды бақылау

 3. Ағымдық бақылау

 4. Аралық бақылау

 5. Жаппай бақылау 1. Мектептің оқу-тәрбие процесінің мемлекеттік стандарттарға, нормалар мен талаптарға сәйкестігін анықтайтын

 1. Мектепішілік бақылау

 2. Аралық бақылау

 3. Қорытынды бақылау

 4. Ағымдағы бақылау

 5. Тақырыптық бақылау 1. Менеджменттегі ұжымдық қарым-қатынас пен әрекеттестік әдістері

 1. Баяндау әдісі

 2. Жаттығу әдісі

 3. Пікірталас

 4. Бейне әдісі

 5. Кітаппен жұмыс. 1. Басқарудың ұйымдастыру-әкімшілік әдістеріне кіретін:

 1. Қалыпқа келтіру әдісі

 2. Мектептің дәстүрлері

 3. Психологиялық ынталандыру

 4. Дәлелдеу әдісі

 5. Қаржылық ынталандыру. 1. Мектеп басшылары білуге міндетті

 1. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы

 2. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңы

 3. Мәдениет саласындағы заңнама

 4. Қорғаныс саласындағы заңнама

 5. Байланыс саласындағы заңнама 1. Мектептің топ-менеджері білуге міндетті құжат:

 1. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңы

 2. Қорғаныс саласындағы заңнама

 3. Мәдениет саласындағы заңнама

 4. Байланыс саласындағы заңнама

 5. Қоршаған ортаны қорғау заңнамасы 1. Мектеп менеджерлері білуге міндетті:

 1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы

 2. Ұлттық қауіпсіздік заңнамасы

 3. Қоршаған ортаны қорғау заңнамасы

 4. Қаржы саласы бойынша заңнама

 5. Сыртқы экономикалық қызмет заңнамасы. 1. Мектептің менеджерлері білуге міндетті

 1. Қазақстан Республикасының «Бала құқықтары туралы» Заңы

 2. Қорғаныс саласындағы Заңнама

 3. Сауда қызметі Заңнамасы

 4. Байланыс саласындағы Заңнама

 5. Шаруашылық қызмет Заңнамасы. 1. Мектеп менеджерлері білуге міндетті

 1. Қорғаныс саласындағы Заңнама

 2. Сауда қызметі Заңнамасы

 3. Байланыс саласындағы Заңнама

 4. Шаруашылық қызмет Заңы

 5. Қазақстан Республикасының Конституциясын. 1. Мектеп менеджерлері білуге міндетті

 1. Ауыл шаруашылығы Заңнамасы

 2. Жерді қорғау және пайдалану Заңнамасы

 3. «Неке және отбасы туралы» Заңы

 4. «Азаматтық қорғаныс туралы» Заңы

 5. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау» Заңы. 1. Менеджменттің қоғамдық әсер тигізу әдісі

 1. Басқаруға қызметкерлерді қатыстыру

 2. Жұмыс сапасы үшін ақы жариялау

 3. Қызметкерден талап ету

 4. Мұғалімді мадақтау әдісі

 5. Қызметкерлерге сыйлық беру 1. Қоғамдық әсер тигізу әдісі

 1. Мұғалімнің дәрежесіне қосымша ақы төлеу

 2. Мәселелерді ұжымдық талқылауға салу

 3. Ұстаздарға бұйрық беру

 4. Қызметкерлерден талап ету

 5. Жұмыс сапасы үшін ақы жариялау. 1. Ұйымдастыру – әкімшілік басқару әдісі

 1. Нұсқама алу

 2. Мектептің дәстүрлерін сақтау

 3. Қаржылық ынталандыру

 4. Шаруашылық есеп

 5. Экономикалық талдау. 1. Қоғамдық әсер тигізу әдістері:

 1. Қызметкерлерге әмір жүргізу

 2. Мұғалімдерге сыйлық беру

 3. Жұмыс сапасы үшін ақы жариялау

 4. Ұжым мүшелерін әдістемелік оқуға тарту

 5. Қызметкерлерден талап ету 1. Мектепте оқушылар ғылым негіздерін метапәндер арқылы игереді – ол

 1. Жүйелі жаңашылдық

 2. Модульді жаңашылдық

 3. Радикалды жаңашылдық

 4. Жеке жаңашылдық

 5. Комбинаторлық жаңашылдық 1. Мектептің барлық іс-әрекетін қамтитын жаңашылдық

 1. Жүйелі жаңашылдық

 2. Жеке жаңашылдық

 3. Модульді жаңашылдық

 4. Модификациялық жаңашылдық

 5. Комбинаторлық жаңашылдық 1. Қоғамдық әсер тигізу әдісі

 1. Сапалы жұмыс үшін ақы жариялау

 2. Мұғалімдерге тілек білдіру

 3. Қызметкерлерге өтініш айту

 4. Мұғалімдерге бұйрық беру

 5. Ұжымда шығармашыл бәсекелестікті дамыту. 1. Экономикалық ынталандыру әдісі

 1. Мұғалімдерге нұсқау беру әдісі

 2. Мәселелерді ұжымдық талқылауға салу

 3. Қызметкерлерді басқаруға қатыстыру

 4. Дәрежеге қосымша ақы төлеу

 5. Ұжым мүшелерін әдістемелік оқуға тарту 1. Экономикалық ынталандыру әдісі

 1. Ұжым мүшелерін әдістемелік оқуға тарту

 2. Мәселелерді ұжымдық талқылауға салу

 3. Жұмыс сапасы үшін ақы жариялау

 4. Қызметкерлерді басқаруға қатыстыру

 5. Мұғалімдерден талап ету 1. Ұйымдастыру-әкімшілік әдісі

 1. Нұсқама беру

 2. Жұмыс сапасы үшін ақы жариялау

 3. Дәрежеге қосымша ақы төлеу

 4. Ұжымда шығармашылдық бәсекелестікті дамыту

 5. Ұжым мүшелерін әдістемелік оқуға тарту 1. Бұл әдістер тобы кадрларды тәрбиелеуге нақты ықпал тигізеді:

 1. Әкімшілдік әдістер тобы

 2. Қоғамдық әсер тигізу әдістер тобы

 3. Экономикалық ынталандыру әдістер тобы

 4. Психологиялық-педагогикалық әдістер тобы

 5. Мониторингтік әдістер тобы 1. Мектептің бір топтық көрсеткіштерін қамтитын жаңашылдық

 1. Локалды жаңашылдық

 2. Модульді жаңашылдық

 3. Жүйелі жаңашылдық

 4. Модификациялық жаңашылдық

 5. Комбинаторлық жаңашылдық 1. Мектеп – ол

 1. Суммативтік жүйе

 2. Биологиялық жүйе

 3. Статикалық жүйе

 4. Әлеуметтік-педагогикалық жүйе

 5. Табиғи жүйе. 1. Қандай да болса жаңашылдықты игеру мен қолдану іс-әрекеті –

 1. Ақпараттық процесс

 2. Зияттық процесс

 3. Сенсомоторлық процесс

 4. Инновациялық процесс

 5. Эфференттік процесс 1. Қосымша білім беру мектебі:

 1. Музыка мектебі

 2. Жалпы білім беретін мектеп

 3. Гимназия

 4. Лицей

 5. Колледж 1. Мектепке жаңашылдықты еңгізудің сыртқы факторларына жататын

 1. Мектептің әлеуметтік ортадағы орны

 2. Мұғалімдердің субъективтік көзқарастары

 3. Оқушылардың инновациялық бағдарламаларды қабылдауға ынтасын қалыптастыру

 4. Мектепішілік басқару жүйесі

 5. Мектеп басшыларының ұстанымы 1. Мектепке жаңашылдықты еңгізудің сыртқы факторларына жататын

 1. Мұғалімдердің субъективтік көзқарастары

 2. Оқушылардың инновациялық бағдарламаларды қабылдауға дұрыс мотивацияны қалыптастыру

 3. Мектепішілік басқару жүйесі

 4. Мектеп басшыларының ұстанымы

 5. Жаңашылдық үшін құрастырылған ғылыми әдістемелік негіздің болуы 1. Мектепке жаңашылдықты еңгізудің сыртқы факторларына жататын

 1. Мектеп басшыларының ұстанымы

 2. Оқушылардың инновациялық бағдарламаларды қабылдауға ынтасын қалыптастыру

 3. Мектепішілік басқару жүйесі

 4. Мұғалімдердің субъективтік көзқарастары

 5. Шығармашыл адамдар құрамы 1. Қосымша білім беру мекемесі – ол

 1. Мектеп

 2. Гимназия

 3. Лицей

 4. Спорт мектебі

 5. Колледж 1. Мектепке жаңашылдықты енгізудің сыртқы факторлары

 1. Оқушылардың инновациялық бағдарламаларды қабылдауға ынтасын қалыптастыру

 2. Дұрыс қаржылануды қамтамасыз ету

 3. Мектеп басшыларының ұстанымы

 4. Мұғалімдердің субъективтік көзқарастары

 5. Мектепішілік басқару жүйесі 1. «Мектеп» педагогикалық жүйесіне кіретін

 1. Мектеп-интернат

 2. Жас экономисттер клубы

 3. Жас натуралистер станциясы

 4. Жас техниктер станциясы

 5. Жас туристер станциясы 1. Педагогикалық жүйе ретіндегі мектептің жүйе құраушы факторлары

 1. Әдістер мен тәсілдер

 2. Құралдар мен формалар

 3. Мақсаттар мен нәтижелер

 4. Тапсырмалар мен нұсқаулар

 5. Әдістемелер мен ережелер 1. Білім беру мақсаттарына тәуелді өзара байланысты көптеген құрылымдар мен қызметтік көрсеткіштері – ол

 1. Өлшемдер жүйесі

 2. Педагогикалық жүйе

 3. Вестибулярлық жүйе

 4. Суммативтік жүйе

 5. Антропотехникалық жүйе. 1. «Мектеп» педагогикалық жүйесінің альтернативтік нұсқасы

 1. Гимназия

 2. Университет

 3. Академия

 4. Институт

 5. Колледж 1. «Мектеп» педагогикалық жүйесінің альтернативтік нұсқасы

 1. Университет

 2. Лицей

 3. Академия

 4. Институт

 5. Докторантура 1. Мектепке жаңашылдықты енгізудің ішкі факторларына жататын

 1. Мектептің әлеуметтік ортадағы орны

 2. Дұрыс қаржылануды қамтамасыз ету

 3. Шығармашыл мұғалімдер контингенті

 4. Жаңашылдық үшін құрастырылған ғылыми әдістемелік негіздің болуы

 5. Шығармашыл және ынталы қатысушылардың болуы 1. Мектепке жаңашылдықты енгізудің ішкі факторларына жататын

 1. Дұрыс қаржылануды қамтамасыз ету

 2. Оқушылардың инновациялық бағдарламаларды қабылдауға ынтасын қалыптастыру

 3. Мектептің әлеуметтік ортадағы орны

 4. Жаңашылдық үшін құрастырылған ғылыми әдістемелік негіздің болуы

 5. Шығармашыл мұғалімдер құрамы. 1. Педагогикалық ұжымның ерекшеліктеріне жататын

 1. Қоғамдық құбылыс

 2. Көпжақты процесс

 3. Ұзақ әрі күрделі процесс

 4. Біртұтас процесс

 5. Кәсіби іс-әрекетінің ерекшеліктері 1. Педагогикалық ұжымның ерекшеліктеріне жататын

 1. Педагогикалық еңбектің ұзақтылығы

 2. Ұзақ әрі күрделі процесс

 3. Көпжақты процесс

 4. Қоғамдық құбылыс

 5. Біртұтас процесс 1. Педагогикалық ұжымның ерекшеліктеріне жататын

 1. Көпжақты процесс

 2. Ұзақ әрі күрделі процесс

 3. Педагогикалық ұжымның феминизациялануы

 4. Қоғамдық құбылыс

 5. Педагогикалық ұжымның біртұтастығы 1. Педагогикалық ұжымның ерекшеліктеріне жататын

 1. Ұзақ әрі күрделі процесс

 2. Мұғалімдік мамандықтың көп салалығы

 3. Көпжақты процесс

 4. Қоғамдық құбылыс

 5. Біртұтас процесс 1. Каталог: uploads -> doc
  doc -> Тақырыбы: Ғарышты игеру (аудандық семинар)
  doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
  doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
  doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
  doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
  doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
  doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
  doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
  doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
  doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет